iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Fakta Agrární komory

EU platí miliony zemědělcům ČR za trávu

Zemědělci v celé EU dostávají miliony korun z EU na zemědělskou činnost. Tyto miliony přicházejí i zemědělcům ČR. Nejlépe se mají ale zejména ti zemědělci, kteří mají hodně travnatých ploch, protože takřka bez jakékoliv práce dostanou ročně z EU na 1 ha 14 tisíc korun. Horší je to již s příspěvkem na pěstování různých plodin, zeleniny a ovoce, nebo na pěstování vinné révy, obdělávání sadů a podobně. V ČR, ale i v jiných zemích EU, se často hovoří o výrobě bio potravin, které podporuje také EU.

Zemědělci nezdražují mléčné výrobky

Zkreslování faktů a využívání jen části pravdy ze zdrojů ČSÚ popudilo zemědělce, na jejichž výroky z nedávné TK v centrále AKČR reagoval předseda Českomoravského svazu mlékárenského Jiří Kopáček polopravdou.„Kvůli zdražování dodávek mléka od chovatelů krav, které by podle mlékáren mělo trvat až do příštího jara, existuje reálná hrozba, že ceny mléčných výrobků se budou v obchodech ještě zvyšovat“.

Milionové škody zelinářů, Billa pomáhá

Letošní rok je pro zelináře velice klimaticky nepříznivý. Z důvodu chladného a deštivého počasí na začátku roku byly výrazně zpožděny jarní práce (příprava půdy a zakládání porostů), a proto museli zákazníci na kvalitní a chutnou zeleninu od našich pěstitelů čekat cca o měsíc déle. Pěstitelé v Čechách zasáhla začátkem června ničivá povodeň, která některým z nich zatopila až 100 % úrody. Finanční prostředky a úsilí, které byly vynaloženy na založení a vedení porostů, jsou nyní nenávratně ztraceny.

První mlékárna certifikovaná na BIO sýry

Vyznavače BIO produktů jistě potěšíme tím, že velká část výrobků z mlékárny Varnsdorf, stejně jako část výrobků naší mateřské společnosti v Poděbradech, je vyrobena právě v této kvalitě při použití BIO mléka a BIO smetany. V roce 2004 jsme byli dokonce první mlékárnou v ČR, certifikovanou pro výrobu BIO sýrů. Nazvali jsme je Mandava a vyrábíme je vedle široké škály BIO produktů, které získávají stabilně mnohá ocenění, dodnes. Naším největším oceněním však bude, když si po ochutnání našich produktů řeknete: „ Takhle by měl chutnat sýr! “.

Škody zemědělců záplavami za 267 milionů

Zemědělství ve Středočeském kraji utrpělo v důsledku červnových povodní podle předběžných odhadů Regionální agrární komory škodu ve výši 267 milionů korun. Zaplaveno bylo celkem 9 786 ha, z toho 6 665 ha polí, 3 121 ha trvalých travních porostů a prozatím nejsou k dispozici odhady škod na rybnících. Záplavy poškodily rybníky především tím, že odnesly rybí plůdky a je předpoklad, že letos a v příštím roce jich bude ve Středočeském kraji nedostatek. Několik desítek tisíc kilogramů ryb uhynulo a podle odborníků jde o drastické poškození chovů.,,Celkové škody se sečtou až po úplném opadnutí vody.

Zemědělci žádají vládu o lepší podmínky

V pražské Lucerně se 14. května uskutečnilo velké shromáždění zemědělců ČR. Na závěr vydali prohlášení: Agrární komora ČR je největší zájmová organizace zřízená zákonem č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v platném znění. Jako taková sdružuje většinu podnikatelů v zemědělství, lesnictví a potravinářství všech forem vlastnictví a způsobů podnikání.

Zemědělci jihu Moravy přišli o 7 miliard

O významu zemědělství pro ekonomiku a zaměstnanost Jihomoravského kraje svědčí nejen ta skutečnost, že se řadí mezi kraje, v kterých podíl zemědělské půdy na celkové výměře území překračuje hranici 60%, ale především to, že vedle středočeského kraje také na Brněnsku ve struktuře pozemků tvoří orná půda více než polovinu výměry kraje (kraj 50,8%, ČR 39,2%). Vysoký stupeň zornění (podíl orné půdy na půdě zemědělské) je v okresech Znojmo a Vyškov (u obou 91,7%, v celé ČR má vyšší stupeň zornění pouze okres Nymburk). Nejlepší produkční schopnost půd je v okrese Vyškov (součást Hané).

První české biopivo na trhu, biopekárna

Chmelařský institut s. r. o. se přihlásil v r. 2010 do veřejné soutěže výzkumu a vývoje, kterou vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu v programu TIP, s projektem nazvaný „České biopivo“. Ministerstvo soutěž vyhodnotilo a podpořilo k řešení formou spolufinancování. Projekt, ev. č. FR-TI3/376 „České biopivo“ je řešen v letech 2011 – 2013.

Senátor Veleba o zemědělství v Senátu

Prezident Agrární komory ČR ing. Jan Veleba, který je nezávislým senátorem, hovořil v Senátu o zemědělství v roce 2013: Vážená paní senátorko, vážený pane senátore, běží první měsíc roku 2013, a tak vám chci popřát především zdraví a pevné nervy. Zdraví je základem života a pevné nervy jsou třeba, abychom si zdraví v této nelehké době uchovali a možná také k tomu, abyste sipřečetli můj materiál až do konce. Poslední léta nám politici předkládají stále častěji svoje balíčky a já vám dnes předkládám balíček, který je trochu jiný.

Toko Agri podniká po vzoru Čuby, Slušovic

Zemědělský podnik Toko Agri, a.s. v Rudicích v okrese Uherské Hradiště má dnes 350 pracovníků a věnuje se pestré zemědělské činnosti. V čele je bývalý mechanizátor Státních statků Šumava, které úspěšně hospodařily na výměře 80 tisíc ha pozemků, ing. Tomáš Kořínek, jemuž pomáhají rovněž synové. Ing. Kořínek je odborník, který pochytil také znalosti z podnikání Tomáše Bati ve Zlíně a v cizině. Ale i od nápadů Agrokomplexu Slušovice, které proslavil ing. František Čuba. Od nedávných krajských voleb je ing. Čuba za Zemanovce radním Zlínského kraje a má na starosti právě zemědělství celého regionu.

Prodejny Náš Grunt v ČR, maso a kuřata

NÁŠ GRUNT přináší do našich kuchyní tradiční české potraviny, především od malých a středních tuzemských výrobců a farmářů. V prodejnách Náš GRUNT najdete kvalitní produkty, vybírané s ohledem na domácí původ, chuť a tradiční způsoby zpracování bez použití mnoha náhražek a doplňků. Náš GRUNT představuje čerstvé potraviny pocházející z daného regionu i speciality z dalších koutů naší země. Společnost Náš Grunt vznikla v roce 2010. V době svého vzniku spolupracoval Náš Grunt asi s 30 dodavateli, nyní je to již přes 150 dodavatelů z celé ČR.

Metanoloví vrazi už pohřbili v ČR 30 lidí

Televizní stanice v pátek takřka po celý den hlásaly do světa, že v Brně zemřel další otrávený metanolem, přitom dopoledne zemřel v opavské nemocnici jiný muž, který byl v kritickém stavu. Šestašedesátiletý muž ze Šlapanic na Brněnsku, který v pátek zemřel v brněnské nemocnici, byl hospitalizován 3. října ve vážném stavu. Vyšetření potvrdilo otravu metanolem. Po půl desáté dopoledne zemřel v opavské nemocnici na otravu metanolem šedesátiletý muž, který byl hospitalizován ve čtvrtek po půlnoci v kritickém stavu.

Bio potraviny zelenou, víno, sýry, mléko

Agrární komora ČR v čele s prezidentem ing. Janem Velebou, který v letošních volbách kandiduje do Senátu na Chrudimsku, prosazuje mimo jiné bio potraviny, které jsou stále více žádány spotřebiteli. Jan Veleba už několikrát upozornil politiky a občany ČR, že české zemědělství skutečně není v dobrém stavu. Když se projedete naší krajinou, tak i laik vidí, že na polích převažuje řepka olejná, kukuřice a obilí, upřesňuje. Chybí brambory, luskoviny, jetele, vojtěška a podobné plodiny. „Řepka a obilí zabírají téměř 80 procent plochy,“ stěžuje si Veleba.

Potíže zemědělců ČR s pěstováním máku

Politici EU se snaží řídit zemědělce ve všech zemích unie, ale často to k ničemu nevede a zemědělcům to neprospívá. Potíže nejsou vyřešeny ani s pěstováním máku v ČR a v dalších zemích unie. Agrární komora ČR uspořádala ve středu 8.8.2012 na toto téma tiskovou konferenci, na níž hovořili odborníci, kteří se točí kolem máku. Je to ing. Petr Šimek, který je předsedou představenstva Český mák, což je sdružení právnických a fyzických osob, dále pěstitel máku, jednatel firmy Lupofyt v Chřášťanech na Rakovnicku ing. Jaroslav Mikoláš, ředitel firmy IREKS ing. Jaromír Gec a ředitel ing. Kosek,CSc. z Českého máku.

Zemědělci šetří státu miliardy korun

Letošní sklizeň obilovin zaostává, protože deštivé počasí nedovoluje zemědělcům sklízet zrno. Na jižní Moravě mnoho obilovin zaschlo, takže úroda bude zřejmě nižší než v minulých letech. Nejvíce pokročila sklizeň v Olomouckém kraji, Jihomoravském, Středočeském, Ústeckém a Severomoravském, kde je sklizena jedna třetina z celkové sklizňové plochy. V ostatních krajích se pohybuje sklizená plocha okolo 20 procent kromě Karlovarského, Jihočeského a Plzeňského kraje. Na více než pětině sklizených ploch je průměrný výnos 4,31 t/ha.

AK ČR nesouhlasí s ministrem Bendlem

Agrární komora České republiky nesouhlasí se stanoviskem ministra zemědělství ČR Petra Bendla nepodpořit společný evropský fond pro řízení rizik a krizí pro farmáře postižené přírodními pohromami a ztrátou produkce. Pokud tento fond nevznikne a odškodnění farmářů bude záležitostí jednotlivých států, pak tato skutečnost přinese českým zemědělcům další znevýhodnění. Nastane stav, kdy bohaté západní země budou svým farmářům kompenzace vyplácet, kdežto v ČR se tak v důsledku nedostatku rozpočtových zdrojů nestane.

Potíže družstva Jeseník, vina Nečase

Agrární komora ČR uspořádala tiskovou konferenci o biopotravinách, na níž představila činnost zemědělského družstva Jeseník předsedkyně ing. Gabriela Doupovcová: Zemědělské družstvo Jeseník hospodaří v srdci jesenických hor, v údolí řek Bělá a Staříč a v blízkém okolí města Jeseníku na pozemcích o celkové rozloze necelých 1900 ha. Rozložení podniku v této oblasti, kde jsou nízké průměrné teploty a bohaté srážky předurčují způsob našeho hospodaření. Nezabýváme se pěstováním tržní plodin, rostlinná výroba se specializuje jen na objemná krmiva pro skot, ovce a kozy.

Agrární organizace v Jaroměřicích

Zástupci Agrární komory České republiky, Maďarské agrární komory, Národního výboru zemědělských komor Polska, Slovenské zemědělské a potravinářské komory a Národní federace zemědělských výrobců Rumunska se setkali na 45. jednání nevládních agrárních organizací zemí V4 a Rumunska v České republice, v Jaroměřicích nad Rokytnou a to ve dnech 25. - 26. června 2012.

Zemědělci zablokují silnice v ČR

Poslance Michal Hašek: Plně podporuji protestní akce Agrární komory ČR 23.5.2012 proti vládní politice nesmyslných škrtů a zvyšování daní. Čísla Statistického úřadu dokazují, že vláda svojí politikou vhání českou ekonomiku do recese. Aroganci premiéra, který se zemědělci odmítá jednat a nesmyslnými opatřeními podvazuje jejich konkurenceschopnost na jednotném evropském trhu, považuji za nehoráznou a škodící České republice. Zemědělci se potýkají s nižšími dotacemi, než je tomu v zemích na západ od nás, a nyní jim vláda chce navíc zvýšit cenu pohonných hmot.

Zemědělci proti Nečasovi a Kalouskovi

Krizový štáb Agrární komory ČR ve čtvrtek 3.5.2012 rozhodl, že zemědělci a vinaři v celé ČR budou protestovat proti Nečasovi, Kalouskovi a spol., protože mají horší podmínky k výrobě potravin než zemědělci v jiných zemích EU. Připravovaný řetězec akcí začíná v jeden den a jeden čas. Termín je stanoven na 23. května od 9:00 do 11:00 hod. po okresech celé ČR, dle možností a aktivit místních OAK a členských organizací. Nejde o jednorázovou akci, akce se budou opakovat a stupňovat.

Petice vinařů proti zavedení daně na víno

Vůbec poprvé v historii se vedení Jihomoravského kraje pustilo do petice proti opatření vlády. Společně se Svazem vinařů, Agrární komorou ČR a představiteli vinařů dnes ve středu 11. dubna 2012 zahájili petiční akci s cílem přesvědčit zákonodárce, aby zavedení daně na tzv. tiché víno nepodpořili. Zejména dvě vládní opatření se bolestně dotknou jižní Moravy. Je to návrh na zavedení spotřební daně na tiché víno ve výši 10 korun z litru a zrušení zelené nafty. „Jihomoravský kraj je krajem vinařů. Vinný hrozen máme i ve znaku.

T

Výzkumné ústavy šlechtí nové odrůdy

Pracovníci výzkumných ústavů přispěli v průběhu jejich cca 60 leté existence významně k rozvoji šlechtění polních a zahradních plodin. Za tuto dobu byly vytvořeny desítky odrůd obilnin, řepky , luskovin, technických plodin, zeleniny a ovoce. Praktické šlechtění probíhalo již v období před II. světovou válkou. Domácí šlechtění má význam hlavně pro to, že odrůdy plodin jsou šlechtěny na místní převládající podmínky a jsou odolnější např. proti vymrzání než importované odrůdy event. odolnější k domácím rasám rzi a sněti u obilnin.

Agrární komora žádá miliardy zemědělcům

Česká republika je výrazným čistým příjemcem z rozpočtu EU, přičemž velkou zásluhu na tom má právě Společná zemědělská politika EU (SZP). Za rok 2011 získala ČR z rozpočtu EU o 30,7 mld. Kč více, než do něj sama zaplatila. Příjmy ČR se v rámci SZP na čisté pozici pozitivně podílely cca 26 mld. Kč. Přitom výplatu evropských peněz, na rozdíl od jiných rezortů, nedoprovázely, ani nedoprovází problémy s jejich neoprávněným užitím, nedočerpáním nebo pozastavením administrace ze strany EU.

Nové země EU si nenechají líbit přehlížení

Na světové, již 77. výstavě Grüne Woche v Berlíně proběhla řada jednání delegace Agrární komory ČR. Nejdůležitější bylo večerní jednání 20. ledna prezidenta AK ČR Jana Veleby s prezidentem evropské nevládní zemědělské organizace COPA Gerdem Sonnleitnerem. Jan Veleba na něm vyzval Gerda Sonnleitnera, aby COPA respektovala požadavky nových zemí, znamenající určité změny v navrhované reformě společné zemědělské politiky a připomněl mu budapešťské memorandum z 29. listopadu 2011, na něž dosud tato agrární EU organizace nereagovala.

EU zruší finance na Ovoce do škol?

Už opět hrozí zastavení toku finančních prostředků z Evropské unie do České republiky tentokrát v souvislosti s projektem „Ovoce do škol“. Na veřejnost se dostávají informace o tom, že schvalování tohoto projektu, kdy předkladatelem je Mze, se zase děje na poslední chvíli. Termín pro zaslání přihlášky ČR na další školní rok, tj. rok 2012/2013 do Evropské komise je 31. leden 2012 a to té doby musí být přihláška schválena vládou. Další alarmující informace je ta, že Ministerstvo financí zásadně nesouhlasí s přihlášením se České republiky do tohoto školního projektu na rok 2012/2013.

Agrární komora kritizuje ministerstvo

Ve večerním zpravodajství ČT 24 dne 1. ledna 2012 byla odvysílaná reportáž o propadu stavů prasat chovaných v ČR až na poválečnou úroveň a o příčinách tohoto stavu. Z reportáže byla patrná informační nepřipravenost zúčastněných, bohužel i zástupce organizace Ministerstva zemědělství (Mze), ředitele Ústavu zemědělsko ekonomických informací (ÚZEI) PhDr. Jana Šlajse. Rozhodně se ohrazujeme proti tvrzení pana ředitele, že „se převážně odchovává méně než 20 selat na prasnici“.

Ceny brambor v ČR stejné jako v SRN...?

Agrární komora ČR uspořádala tiskovou konferenci o bramborách. V letošním roce bylo podle ČSÚ u nás osázeno bez započítání domácností a zahrádek celkem 26 450 ha brambor, což je pokles o 629 ha, resp. 2,3 % ve srovnání s rokem 2010. Podmínky na jaře byly pro založení porostů převážně velmi vhodné. Méně srážek v druhé polovině března a v dubnu umožnilo plynulou výsadbu ve většině regionů. Porosty na Vysočině byly založeny do 5. května, tedy v optimálním agrotechnickém termínu.

Výjimečná kvalita Svatomartinských vín

Na sto vinařů z ČR přivezlo vzorky letošních Svatomartinských vín do Senátu v Praze na tradiční ochutnávku politikům, odborníkům i dalším hostům. Nechyběla ani cimbálová muzika z Břeclavska se zpěvákem Jožkou Šmukařem. V luxusním pražském hotelu Ambassador již 11. listopadu Vinné sklepy Valtice, Víno Mikulov a Znovín Znojmo se sídlem v Šatově asi 1300 hostům nabídlo ochutnávku Svatomartinských vín, která mají letos výjimečnou kvalitu, protože bylo teplé počasí, které vínu prospívá. Vedle vína generální ředitel a majitel Ambassadoru JUDr. V. Dvořák připravil pro hosty ochutnávku jitrnic a dalších pochoutek.

Budoucnost ekologických farmářů v ČR?

Zájem o biopotraviny rok od roku stoupá nejen v zahraničí, ale také v České republice. Vzrůstá rovněž počet spotřebitelů, kteří mají zájem o produkty od konkrétního farmáře, o pestřejší i čerstvější sortiment. Souběžně s tím je možné vybírat ze stále širší nabídky ekologicky hospodařících zemědělců. Pod harmonickým vztahem stoupající poptávky i nabídky však lze nalézt řadu problémů: od distribuce až po nejistou subvenci. Mnoho z ožehavých témat ekologického zemědělství a podnikání v daném oboru pojmenují a pokusí se vyřešit účastníci nadcházející 3. mezinárodní vědecké konference ekologického zemědělství a prestižní konference Biosummit 2011.

Zemědělci ČR přijdou o 200 mil., či 10 mld.?

Nerovnost v dotacích do zemědělství v EU trvá - Naši zemědělci zásahem do dotací EU mohou přijít o zhruba 200 milionů korun,ale taky až o 10 miliard korun.Bude velmi záležet na pasáži ve zprávě označené jako zaměstnanost. Výše stropu při tak zvaném zastrojování je dnešním vyhlášením 300 tisíc euro. Napětí mezi českými zemědělci vrcholí a po dnešním rozhodujícím jednání v Bruselu o budoucnosti společné zemědělské politiky v EU nemají jasno v tom, zda se od roku 2013 dokonce rozdílný přístup v dotacích mezi starými a novými zeměmi EU neprohloubí.

Syndikovat obsah