iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Česká populace stárne

Více než 2 miliony důchodců v ČR čeká na řešení problémů

V ČR žije cca 1,8 mil. obyvatel ve věku nad 60 let, z toho jen přibližně 40 tis. obyvatel žije v domovech pro seniory nebo jiných zařízeních sociálních služeb. Tisíce seniorů jsou na čekacích listech.

Syndikovat obsah