iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Chrání spotřebitele

Forenzní prověrka Karlovarské teplárenské

Představenstvo Karlovarské teplárenské a. s. se na svém jednání zabývalo výsledky forenzní prověrky akciové společnosti Karlovarská teplárenská, kterou zpracovala firma KPMG. Z prověrky vyplývá opodstatněnost návrhu právních zástupců města JUDr. Roberta Pelikána a JUDr. Jana Zrzaveckého, podat žalobu o zaplacení cca 25 milionů korun proti dřívějšímu předsedovi představenstva Karlovarské teplárenské, panu Karlu Holoubkovi. Navrhovaná žaloba se týká tří oblastí:

Půl milionu polici na jihu Čech

Půl milionu od Jihočeského kraje pomůže policii v zajištění prevence kriminality a bezpečnosti v regionu. Rada Jihočeského kraje dnes doporučila Zastupitelstvu (na jednání 20.12.2011) schválit mimořádný neinvestiční příspěvek Policii ČR ve výši 0,5 milionu korun na nákup pohonných hmot do zásahových vozidel při výjezdech a k prevenci kriminality v Jihočeském kraji. Kraj tak vyšel vstříc žádosti ředitele krajské policie Radomíra Heřmana a vyplnil slib deklarovaný v rozpočtu kraje na 2011. V něm kraj avizoval připravenost aktuálně řešit případné finanční problémy složek IZS.

Preventivní kampaň proti rakovině

Liberecký kraj zahajuje kampaň proti rakovině tlustého střeva a konečníku (kolorektální karcinom). Od 16. listopadu bude upozorňovat veřejnost na nebezpečí a rozsah zhoubného nádoru trávicího ústrojí. „Každý rok zemře v Libereckém kraji až 200 lidí na rakovinu tlustého střeva a konečníku. Česko je nejvíce postiženou zemí na světě,“ uvedl krajský radní pro zdravotnictví MUDr. Pavel Novák.. Na závažnou skutečnost upozorňuje kampaň zahájená ve více než 370 vozech městské a příměstské hromadné dopravy pohybujících se po Českolipsku, Jablonecku, Liberecku a Semilsku.

V Ústí nad Labem likvidují potkany

Město Ústí nad Labem ve spolupráci se Severočeskými vodovody a kanalizacemi, a.s. vyhlásilo na počátku roku 2010 výběrové řízení na dodavatele deratizačních prací pro území města na léta 2010 a 2011. Vítězná firma Antonín Hujo - deratizace provedla úspěšně deratizaci v roce 2010. Během několika příštích týdnů proběhne letošní jarní vlna deratizace kanalizační sítě a nor potkanů. S deratizací se začne na celém území města Ústí nad Labem v úterý 26.dubna 2011 a její ukončení se předpokládá na konci května 2011.

V Děčíně nové stánky na tržiště za 300 tisíc

Od prvního dubna zajišťuje nově správu tržních míst v Děčíně odbor místního hospodářství a majetku. Město dále připravuje změnu ve výši poplatků za pronájem tržního místa a také nechalo zpracovat studii na vylepšení prostoru tržnice na Husově náměstí. Pracovnice, která má na starosti agendu zeleně ve městě, se nyní stará i o všechna tržní místa na území města. Jejím úkolem je organizace, přidělování, výběr tržního místa a také stanovení poplatku. Jeho výše vyplývá z Obecně závazné vyhlášky 12/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (již od roku 1999 se platí 60 Kč za m2 a den).

Lékaři krizi nezavinili, říká Tomio Okamura

Známý odborník na cestovní ruch v ČR Tomio Okamura, který často vystupuje v televizi, se zamýšlí nad tím, proč musejí lékaři, zdravotní sestry a mnozí další lidé u nás stávkovat. Dožadovat se toho, co by mělo být samozřejmé, aby dostali za svou poctivou a náročnou práci peníze. A dostatek peněz, aby mohli slušně žít, jako jiní lidé v zahraničí, v SRN, USA, Anglii, Francii, Itálii, Švýcarsku i jinde ve světě, a mohli jezdit také na dovolenou v ČR a do světa. Tomio Okamura říká: Se stávkou zaměstnanců někdo souhlasí, někdo nesouhlasí, každý z nás by se měl ovšem zamyslet nad pravým důvodem stávky.

Nedostatky v prodeji benzinu a nafty

V měsíci listopadu 2010 provedla Česká obchodní inspekce další pravidelnou kontrolu jakosti pohonných hmot. Z celkového počtu 152 vzorků odebraných v měsíci listopadu 2010 nevyhovělo jakostním požadavkům 9 vzorků tj. 5,9 %. CÍL KONTROLY: Sledování a monitorování jakosti pohonných hmot na území České republiky podle ust. §7 odst. 2 písm. a) zákona č. 311/ 2006 Sb. a vyhlášky č. 133/2010 Sb. SUBJEKTY KONTROLY: Čerpací stanice pohonných hmot na území České republiky. PŘEDMĚT KONTROLY: Odběr vzorků pohonných hmot (benzinů, naft, směsného paliva, biopaliva, LPG, CNG a Ethanolu E85) a kontrola jejich jakosti.

Krádeže vánočních stromků se nevyplatí

Stromky v jihlavských parcích jsou v těchto dnech ošetřovány látkou, která v pokojové teplotě nesnesitelně zapáchá. Radnice se tak pokusí snížit počty ukradených stromků, které se každoročně před vánočními svátky ztrácí z jihlavský parků*. Stejné opatření u stromků, které nejsou určeny na vánoční trh, přijímá i společnost Správa městských lesů, která pečuje o zeleň a lesy patřící Jihlavě. Dalším způsobem ochrany před krádežemi je stříhání větví, které neovlivní zdravý vývoj stromu, ale vizuálně jej znehodnotí, zloděj pak o stromek přestává mít zájem.


(Další obr. v fotogalerii ispigl.eu)

Syndikovat obsah