iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Novinka na ČT24

ČT podpořila charitativní projekty spoty

Česká televize věnovala v roce 2010 ve svém vysílání téměř 49 hodin podpoře charitativních a kulturních projektů. Celkem podpořila 59 kampaní, kterým bylo odvysíláno bezmála 5 900 spotů. V souladu se svým posláním televize veřejné služby podporuje Česká televize kulturní a veřejně prospěšné aktivity různými způsoby. V první řadě se na tato témata zaměřuje ve své programové nabídce. Jednou ze základních forem systematické podpory neziskového sektoru je však průběžné poskytování prostoru pro vysílání osvětových a sbírkových spotových kampaní v programovém schématu ČT.

Veselý Silvestr v ČT až v noci – s Menšíkem

Mnozí občané ČR se obvykle těší na Silvestra a čekají zábavu od televize. Zvláště ti, kteří bydlí na venkově a zábava tam pro nedostatek peněz chybí. Dnes není u nás jako v SRN, ve Francii, SR, Itálii i jinde v Evropě a ve světě jen jedna televize, ale několik… Lidé si tedy mohou vybrat. V ČR ale na výběr loňského Silvestra v televizích moc šancí neměli. Večerní programy byly sestaveny z toho, co naše televize už vysílaly a šéfové se domnívali, že lidé v obcích a městech ČR budou nadšeni. Mnozí nebyli. Chtěli něco jiného, nového, neokoukaného, připraveného přímo k Silvestru. Výhodu mají ti, kteří mohou přeladit na programy zahraniční.

Syndikovat obsah