iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Dobrý partner

Nové rybníky, postupy i zákony, proti suchu

Vláda v pondělí schválila komplexní materiál o tom, jaké kroky podniká státní správa, aby zmírnila následky sucha v příštích letech. Zprávu jí společně předložil ministr zemědělství Marian Jurečka a ministr životního prostředí Richard Brabec. Ministerstvo zemědělství loni spustilo na ochranu před suchem nové dotační programy, upravilo legislativu, některé postupy a přijalo další opatření.

Víno, univerzity, turistika, Čína a Morava

Spolupráci se dvěma čínskými provinciemi - největším Guangdongem a nejmenším Hainanem - navázal Jihomoravský kraj. Delegace vedená hejtmanem Michalem Haškem získala během návštěvy řadu cenný kontaktů. Zájem je především o moravské víno, spolupráci univerzit, vědecká centra a turistiku. „Čínští partneři vidí v jižní Moravě velký potenciál. Máme hodně společného. Guangdong je sice největší provincie, má téměř 100 milionů obyvatel, nicméně je lídrem v Čínské lidové republice, stejně jako jižní Morava v ČR.

V Olomouci zachraňují sál Komenia

Nepříliš známý, o to však unikátnější je slavnostní sál v historické budově Základní školy Komenium. Právě nyní začíná první etapa odborných restauračních zásahů, které sálu vrátí jeho někdejší lesk. Restaurátorské práce provádí renomovaný restaurátor Radomír Surma. O záchraně fascinující historizující freskové výzdoby rozhodla olomoucká radnice. V první etapě se restaurování dočká rozměrný strop, odborníci zrenovují a doplní i původní osmiramenný lustr.

Dotace na Ostravsku na regeneraci lokalit

Města a obce v Moravskoslezském kraji, mohou žádat o dotaci na regeneraci a podnikatelské využití brownfieldů. Vláda na návrh Ministerstva průmyslu a obchodu schválila dotační program na revitalizaci a oživení zastaralých a nevyužívaných areálů a objektů pro Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský kraj a další hospodářsky problémové regiony. Předpokládaný objem dotací je vyčíslen na 2 miliardy korun, rozložených do období 2017–2023.

Na pionýrské tábory se vypraví i BESIP

Ať si počasí nebo kalendář říká, co chce, letní prázdniny jsou už opravdu blízko – obzvlášť pokud chcete, aby vaše děti část z nich strávily na letním táboře, který bude opravdu dobrý. Naštěstí nejste na hledání sami. Pomocnou ruku nabízí projekt Opravdu dobrý tábor, který spolek Pionýr odstartoval už před dvanácti lety. Ten přináší e-mailovou (opravdu@dobrytabor.cz) a telefonickou (222 247 529) poradnu a také webové stránky www.dobrytabor.cz, kde najdete mnoho rad a užitečných informací i nabídku míst na táborech pořádaných v Pionýru.

Na jihu Moravy veřejně projednají rozvoj

Jihomoravský kraj připravil veřejné projednání návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (ZÚR JMK), které navazuje na projednání v minulém roce. Oba dokumenty jsou podle výsledků tzv. společného jednání upraveny a můžete se s nimi seznámit na webové stránce věnované ZÚR JMK. Naleznete na ní kompletní dokumentaci i webovou aplikaci sloužící k vyhledávání informací o záměrech podle obcí.

Pardubický kraj podpoří sportovní investice

Sportovní kluby, spolky i obce v Pardubickém kraji si mezi sebe rozdělí sedm milionů korun z dotačního programu na podporu výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení nebo na pořízení investičního movitého majetku. Na svém čtvrtečním zasedání o tom rozhodlo krajské zastupitelstvo. „Pro kluby i další organizace v regionu je to velká možnost, jak například zrekonstruovat zázemí či investovat do sportovního vybavení. Zájem o poskytnutí dotace byl opravdu veliký.

Na jihu Moravy 6 milionů na podporu vinařů

Pět milionů korun jako dotace Vinařskému fondu a milion korun rozdělených v rámci dotačního programu Podpora vinařství a vinohradnictví v Jihomoravském kraji. Takovou podporu vinařství a vinohradnictví na jižní Moravě schválilo krajské zastupitelstvo 21. dubna 2016. „Uvedený dotační program je zaměřený jak na propagaci vinařství a vinohradnictví, tedy na pořádání koštů, výstav a podobných akcí, tak podpora směřuje do zlepšení technického vybavení.

Olomoucko schválilo první kotlíkové dotace

Krajští radní podpořili celkem 282 žadatelů, mezi které rozdělili více než 33 a půl milionu korun. O dalších šesti žádostech, u nichž výše podpory dosahuje téměř sedmi set tisíc, pak bude rozhodovat zastupitelstvo.„K 12. dubnu přijal Olomoucký kraj 2 043 žádostí o kotlíkovou dotaci. Největší zájem přitom lidé měli o kombinovaný kotel, ve kterém se dá topit uhlím nebo biomasou,“ řekl náměstek hejtmana Olomouckého kraje Pavel Šoltys.

Olomouc přivítá zástupce CIVINET z ciziny

Lepší podmínky pro život obyvatel měst chce prostřednictvím plánování udržitelné dopravy zajistit síť měst CIVINET. Zástupci evropských měst, zapojených právě v této síti, se sejdou 26. dubna 2016 v Olomouci. Naše město je hostitelem této významné akce také proto, že je vedoucím městem spolku CIVINET Česká a Slovenská republika. „Jsem rád, že je město Olomouc jedním ze zakládajících členů tohoto spolku a již druhým rokem tuto síť vede.

Syndikovat obsah