iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Co potěší

Pracovníci ministerstva darovali krev

Každé dvě sekundy někdo na světě potřebuje krev. Té je však nedostatek, což potvrzují neustálé výzvy k pravidelnému dárcovství. Také proto Ministerstvo zemědělství, jako první ministerstvo, ve spolupráci s Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze na pondělí zorganizovalo přímo v budově MZe na Těšnově darování krve.

Dvě medaile Za statečnost na Olomoucko

V úterý 25. října 2016 budou v prostorách Trojského zámku v Praze slavnostně předány služební medaile a plakety Hasičského záchranného sboru České republiky. Mezi 117 oceněnými budou kromě stávajících a bývalých příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR také zástupci obcí, měst i krajů, ostatních složek integrovaného záchranného systému nebo úzce spolupracujících společností. Oceněni budou také civilisté a dva zahraniční hosté. Medaile Za statečnost civilním občanům uděluje ministr vnitra Milan Chovanec, služební medaile pak generální ředitel HZS ČR genmjr. Drahoslav Ryba.

220 let Národní galerie v Praze, výstava...

Dvěstědvacetiletá historie činí z Národní galerie v Praze jednu z nejstarších veřejných sbírek na světě. Letošní oslavy výročí ovšem nepřipomínají jen bohatou historii, ale soustředí se také na přítomnost a budoucnost nejrozsáhlejší umělecké sbírky v Česku. Taková je i výroční výstava Velkorysost. Umění obdarovat, která poprvé obsahově propojuje všechny galerijní budovy a sbírky. Pozvání oslavit výročí společně s Národní galerií přijala řada umělců v čele s proslulým čínským konceptualistou Aj Wej-wejem.

Syndikovat obsah