iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Hosdpodářské těžkosti měst

39 milionů na škody Liberecka z Fondu...

V roce 2011 uspělo Ministerstvo financí ČR se žádostí do Fondu solidarity (FSEU) na krytí škod způsobených povodní v srpnu 2010 na území Libereckého kraje a Ústeckého kraje. Nyní obdržel Liberecký kraj informaci od Ministerstva financí, že uspěl se svojí žádostí o příspěvek na povodňové škody v plné výši a získal bezmála 39 mil. korun. „Liberecký kraj počátkem letošního roku uplatnil v rámci první výzvy Fondu solidarity náklady ve výši 38,9 miliónů korun. Jednalo se o opravy pozemních komunikací v souvislosti s prvotním zprůjezdněním poškozených silnic bezprostředně po povodni.

Syndikovat obsah