iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Myslivci zachraňují zvě

Lidská bezohlednost ničí zvěř v ČR

Díky teplému počasí má zvěř přístup k přirozené potravě. K důležitým zdrojům patří řepková pole, louky, jeteloviny a brzo zaseté plochy ozimých obilnin. Správné přikrmování je prevencí proti škodám na lesních porostech. Ty jsou většinou způsobeny nedostatečným přikrmováním a nesprávnou volbou krmiv. Při správné volbě krmiv v dostačeném dávkování jsou škody téměř nulové. Suchá krmiva (zrno obilí, seno) musí být proto doplňována senáží, siláží, krmnou řepou či mrkví.

Syndikovat obsah