iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Chránit zdraví

Češi zjistí, jak staré jsou jejich cévy

Češi nejčastěji umírají na nemoci oběhové soustavy, konkrétně na nemoci srdce a cév. Kardiovaskulární choroby jsou příčinou úmrtí 50 % populace a ve srovnání s vyspělými zeměmi EU je dokonce úmrtnost na srdečně cévní onemocnění dvakrát vyšší. Proto lékárníci společně s lékaři od dnešního dne nabídnou lidem, aby si zkontrolovali stav svých cév. Tzv. Poradny pro cévní věk budou lidem k dispozici postupně až ve 250 lékárnách po celé České republice.

Na severní Moravě podporují postižené

Moravskoslezský kraj podpořil celkovou částkou 2 226 000 Kč 16 projektů zaměřených na podporu vyrovnávání příležitostí občanů se zdravotním postižením. Program realizace specifických opatření Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením je zaměřen na finanční podporu projektů, díky nimž dochází k realizaci opatření Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na léta 2009 – 2013.

Miliony pro potřeby iktového centra VFN

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze získala 11 milionů korun na přístrojové vybavení Iktového centra VFN. Realizace projektu bude mít pozitivní dopad na udržení a zvýšení úrovně kvality péče o pacienty po cévních mozkových příhodách a povede ke zvýšení efektivity poskytování zdravotní péče prostřednictvím využívaných technologií. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze zahájila dne 1. ledna 2012 realizaci projektu „Modernizace a obnova přístrojového vybavení pro potřeby Iktového centra VFN v Praze“, registrační číslo CZ.1.06/3.2.01/08.07625.

Zeleň v Jihlavě prochází ozdravnou kúrou

Celkem 3.930 stromů v jihlavských parcích, ulicích a školních zahradách projde ozdravnými zásahy - právě začal projekt Revitalizace městské zeleně v Jihlavě. Do prosince 2013 budou obyvatelé Jihlavy moci vidět práci tzv. stromolezců, kteří z korun odstraňují nemocné a suché větve nebo jinak ošetřují stromy. Práce začala ve Smetanových sadech, poté budou ošetřeny nejproblematičtější stromy v ul. Gorkého, U Skály a dále budou postupně ošetřovány stromy v zahradách mateřských a základních škol.

Na severu Moravy sloučí nemocnice

Zastupitelstvo kraje bude na svém zasedání dne 28. 4. 2011 rozhodovat o sloučení 7 nemocnic do jedné příspěvkové organizace. Tato informace rozpoutala diskuzi občanů i místních samospráv. Z prvotních reakcí, které kraj obdržel jsou patrné obavy pravděpodobně vyplývající z nedostatku informací. V současné době vnímáme některé nesouhlasné tendence se slučováním nemocnic. Tyto přicházejí z Opavska, ale petiční akce proběhla i na Vítkovsku.

V Děčíně usilují o zachování polikliniky

Představitelé města Děčín jednali o zachování lékařských ordinací a zdravotnických služeb v budově polikliniky. Náměstek ministra práce a sociálních věcí navštívil některé ordinace a kanceláře, které se v budově nachází. Dalším bodem jednání byli chystané změny v legislativě sociální oblasti. O tom, zda lékaři zůstanou v poliklinice, jednal v pondělí 21. února primátor František Pelant s náměstkem ministerstva práce a sociálních věcí Vladimírem Šiškou a ředitelem Úřadu práce Jiřím Králem. Jednání se zúčastnili také poslanec Jaroslav Foldyna a zástupce lékařů radní Ivan Stribrský.

Jihlavě dají 50 tisíc na defibrilátor

Jihlavští zastupitelé schválili dotaci pro Zdravotnickou záchranou službu kraje Vysočina ve výši 50 tisíc korun na nákup defibrilátoru. Ten používá výjezdové stanoviště právě v Jihlavě. Multifunkční zařízení umožňuje monitoring srdeční činnosti, defibrilaci, zevní stimulace a dálkový přenos EKG křivek na specializovaná pracoviště. Další z poskytnutých dotací je také určena do oblasti zdravotnictví. Zastupitelé z rozpočtu města uvolnili 300 tisíc korun pro Nemocnici Jihlava na nákup vybavení pro oddělení paliativní péče.

Jihlava obnovuje v městě stromořadí

Obnova stromořadí v Hamerníkově ulici v Jihlavě je úspěšně provedena. V ulici zbývá pouze doplnit tři hlohy, které zatím nebyly vysazeny z důvodu připravovaného kácení vánočního stromu. Jejich dosadba proběhne po 24. listopadu 2010. „Celkem bude v této ulici vysazeno třicet čtyři hlohů a dvacet javorů mléčů. Došlo tedy obnovení původně vysazených stromů. Javory byly speciálně pro tuto ulici vybrány s nasazením korunky ve výšce dva a půl metru,“ uvedla k obnově stromořadí Martina Gregorová, vedoucí oddělení správy zeleně jihlavského magistrátu.

Na 20 tisíc hlášení o znečištění ovzduší

Tisková zpráva ISPOP (Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností) je nástrojem veřejné správy a součástí Jednotného informačního systému životního prostředí v České republice. Zřizovatelem ISPOP je Ministerstvo životního prostředí, provoz zajišťuje CENIA, česká informační agentura životního prostředí.

Primářka Dušková děkuje dárcům za krev

Na Fakultním transfuzním oddělení (FTO) Všeobecné fakultní nemocnice v Praze se 15. září uskutečnila další z tradičních akcí s názvem „Daruj krev s Českým rozhlasem“. Tato akce je pravidelná aktivita, která se konala již po jednašedesáté za podpory Českého rozhlasu.

Liga proti rakovině slaví 20 let

Slavnostním koncertem Večer žlutých kvítků v pražské Betlémské kapli oslavila Liga proti rakovině Praha 20. výročí svého záslužného usilování.

Rakovina prostaty častou příčinou smrti

Rakovina prostaty je druhým nejčetnějším nádorem v mužské populaci a třetí nejčastější příčinou úmrtí na
nádorové onemocnění v mužské populaci západní Evropy.

Syndikovat obsah