iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Co odhalil průzkum

Celkový zásah tisku 91 % populace v ČR

Dnes, 10. listopadu 2016 byly předány výsledky výzkumu čtenosti periodického tisku MEDIA PROJEKT za 2. a 3. čtvrtletí roku 2016, který pro Unii vydavatelů a ASMEA realizují agentury MEDIAN a STEM/MARK. Nejnovější data ukázala, že v České republice oslovují tiskové tituly většinu populace mezi 12–79 lety. Dokazují to především údaje, které říkají, že deníky a jejich přílohy oslovily celkem 72 % populace.

Turecko bez mld. z turistiky, test bank EU

Počet turistů, kteří navštívili Turecko, klesl ve druhém čtvrtletí těsně pod 7,5 milionu, zatímco před rokem jich bylo 10,75 milionu. Příjmy z turistiky pak byly nejnižší od května 1999, kdy bojovníci Strany kurdských pracujících (PKK) po zadržení svého vůdce zahájili bombové útoky a vyzvali turisty, aby do země nejezdili. Turistický sektor je pilířem turecké ekonomiky, jeho problémy ale budou zřejmě přetrvávat, navzdory nedávnému oteplení vztahů s Ruskem.

Postihy malých vodních elektráren

Česká inspekce životního prostředí společně s vodáky vyhodnotila výsledky spolupráce zaměřené na provoz malých vodních elektráren a na dodržování minimálních zůstatkových průtoků na vodních tocích. Ze 125 kontrolovaných elektráren jich 33 nedodržovalo minimální zůstatkové průtoky. Inspektoři zahájili správní řízení. S ohledem na letošní malé průtoky vody na vodních tocích obdržela ČIŽP jako dozorový orgán na úseku vodního hospodářství zvýšené množství podnětů na prošetření dodržování minimálních zůstatkových průtoků stanovených provozovatelům malých vodních elektráren (MVE).

Pokuta 3 mil. firmě za sto tisíc tun odpadu

Inspektoři České inspekce životního prostředí z oddělení odpadového hospodářství v Ostravě uložili společnosti REWAST ODPADY s.r.o. pokutu ve výši tři miliony korun. Na pozemcích v k. ú. Bartošovice (bývalý vojenský areál) společnost v období od ledna 2013 do března 2014 nedovoleně nakládala s více než sto tisíci tunami stavebního odpadu (odpadní zemina a beton). Pozemky však k tomuto nakládání nebyly určeny.

Sítě plné kamení, ohrožují řidiče u Vraného

Na konci loňského roku byla zprovozněna silnice mezi obcemi Vrané nad Vltavou a Jarov v okrese Praha – západ. Středočeský kraj dokončil sanaci skalního masivu podél této komunikace na pravém břehu Vltavy. „Tato důležitá silnice, která spojuje Vrané nad Vltavou s Prahou, musela být 31. ledna 2013 uzavřena poté, co se na ni zřítil obrovský kus skály. Abychom zajistili bezpečnou dopravu, museli jsme podniknout opatření k zajištění stability skalního masivu.

Postihy prodejců na MFF ve Varech

V průběhu konání Mezinárodního filmového festivalu provedli dne 3.7.2013 ve večerních hodinách pracovníci Živnostenského úřadu Magistrátu města Karlovy Vary a České obchodní inspekce pro Plzeňský a Karlovarský kraj kontroly prodejců. Živnostenský úřad uskutečnil 12 kontrol zaměřených na označení stánků s občerstvením a oprávnění k provozování živnosti. Tyto kontroly jsou prováděny na MFF každoročně, zřejmě proto bylo porušení živnostenského zákona zjištěno pouze v jednom případě.

Nejméně emisí prachu firem za sledování

Velké a střední průmyslové zdroje vypustily v roce 2011 historicky nejméně emisí prachu za celou dobu sledování.„Rada Moravskoslezského kraje každoročně projednává a následně informuje veřejnost o meziročním vývoji vypouštěných emisí ze všech skupin zdrojů znečišťování ovzduší na území kraje a o meziroční změně v kvalitě ovzduší. Poslední čísla za rok 2011 jasně ukazují, že velký a střední průmysl vypustil historicky nejméně emisí prachu za celou dobu sledování.

Milionové škody záplavami na Klatovsku

Hejtman Plzeňského kraje Milan Chovanec se vydal společně se svým náměstkem Ivo Grünerem na místa, která nejvíce poškodily bleskové záplavy na Klatovsku. Navštívili obce Běšiny, Úloh, Luby u Klatov Mochtín, Kocourov a Bystré. Škody, které na majetku některých obcí a Plzeňského kraje, způsobily předminulý týden bleskové záplavy, se pohybují v milionech korun. Zvednuté hladiny potoků poničily hlavně silnice a mosty. Podle slov obyvatel obcí na Klatovsku letos voda napáchala vůbec nejhorší pohromy, jaké pamatují.

Nechtějí plyn z břidlic na Berounsku

Rada Středočeského kraje neschvaluje těžbu plynu z břidlic na Berounsku. Dala tak jasně najevo nespokojenost se záměrem průzkumu ložisek a případné těžby břidlicového plynu na území 22 obcí v okolí Berouna, kde společnost Basgas Energy Czech s.r.o. plánuje tyto ložiska zkoumat pro případné využití. „V zájmu obyvatel a přírody na Berounsku jsem inicioval jednání s náměstkem hejtmana Středočeského kraje pro životní prostředí Ing. Milošem Peterou (ČSSD) a dále s vedoucím krajského odboru životního prostředí Ing. Josefem Keřkou, přičemž jsme se shodli,

Ekonomika nemocnic na Ostravsku lepší

Rada Moravskoslezského kraje byla na svém jednání dne 3. 4. 2012 seznámena s předběžnými výsledky hospodaření šesti krajských nemocnic zřizovaných Moravskoslezským krajem za rok 2011. Celkový výsledek hospodaření po zdanění (bez Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně, p.o.) je kladný ve výši + 45,98 mil. Kč, což ve srovnání s předchozím rokem 2010 představuje zlepšení celkového výsledku hospodaření o 75,85 mil. Kč.

Zubařů dostatek ve velkých městech

V Libereckém kraji poskytuje služby více než tři sta zubních ordinací. Většina z nich patří mezi smluvní partnery Všeobecné zdravotní pojišťovny. Krajská pobočka VZP ČR pro Liberecký kraj má smlouvu s 224 zdravotnickými zařízeními v oboru stomatologie. Jejich celkový počet v poměru k obyvatelstvu Libereckého kraje je v současné době nad republikovým průměrem. Každé zdravotnické zařízení se v průměru stará o tisíc pět set pacientů. Nejvíce zubařů pracuje pro VZP v okresech Liberec a Jablonec nad Nisou, naopak Českolipsku chybí přibližně tři zubní lékaři.

Hašek Bendlovi: Neprodávat maso z Polska

Vyzývám ministra zemědělství Petra Bendla, aby po více než týdnu trvání „solné“ aféry v Polsku začal konat a vyžádal si od polské strany seznam výrobců, používajících rakovinotvornou posypovou sůl a okamžitě zakázal prodej jejich výrobků a surovin v České republice na nezbytně nutnou dobu. Současně by měly státní instituce sledující kvalitu a bezpečnost potravin okamžitě zvýšit kontrolu potravin dovážených z Polské republiky.

Obce se vyjádří k dopravě kolem Prahy

Rada Středočeského kraje schválila novou formu výběrového řízení na veřejnou linkovou dopravu. Vedení Středočeského kraje tak nyní očekává připomínky starostů a dopravců, se kterými je připraveno jednat. Do konce února by se tak mohla připravit zadávací dokumentace, která se bude postupně doplňovat dle připomínek obcí. Středočeský kraj chce také v co nejbližší době vyřešit ty linky, u kterých se obce k výběrovému řízení nepřipojí. Zahájení výběrového řízení je předpokládáno v průběhu července letošního roku. Provozování přepravy vybraným dopravcem by mělo začít prvního března roku 2013.

Potíže Moravy: Nezaměstnanost, kriminalita

Průzkum: Znečištěné životní prostředí není pro některé Ostravany tak velký problém jako nezaměstnanost a kriminalita. Pro mnohé obyvatele Ostravy je větší problém nezaměstnanost, nedostatek pracovních příležitostí a kriminalita, než znečištěné životní prostředí. Vyplývá to ze sociologického průzkumu, který provedla v září letošního roku společnost Factum Invenio. „Cílem našeho výzkumu bylo zjistit, jak obyvatelé Česka vnímají život v místě svého bydliště. Zaměřili jsme se zvláště na vnímání problematiky životního prostředí proti pracovním příležitostem a průmyslu.

Silničáři na Plzeňsku připraveni na zimu?

Silničáři v Plzeňském kraji jsou dobře připraveni na letošní zimu. Přípravy probíhaly přesně podle časového harmonogramu a vše potřebné je řádně přichystáno. Zimní období pro silničáře začalo prvního listopadu a skončí až k poslednímu březnu příštího roku. Na zimní údržbu v Plzeňském kraji je nasazeno 375 zaměstnanců. Jedná se především o obsluhy sypačů, nakladačů a o dispečery, kteří byli proškoleni pro plnění jejich funkcí.

Kanadský státní dluh nebude snížen

Kanadský ministr financí Jim Flaherty oznámil, že Kanada kvůli zhoršující se ekonomické situaci nesplní stanovený cíl snížení státního dluhu. V následujících dvou letech se předpokládá, že dluh naopak naroste o dalších 16 miliard dolarů, a ministru Flahertymu se tak nepodaří splnit vládní závazek o vyrovnání rozpočtu do roku 2014. Státní dluh Kanady, který se od podzimu 2008, kdy nastala ekonomická recese, zvyšoval, nyní dosahuje 55,6 miliard dolarů. Aktuálně se připravují další úsporná opatření, která by pomohla snížit rozpočtový schodek.

Lidé dávají přednost potravinám ČR

Každý druhý obyvatel České republiky upřednostňuje potraviny domácího původu. Vyplývá to z výzkumu, který pro Ministerstvo zemědělství vypracovala agentura I.N.Global. Jeho výsledky ukazují, že se 67 % respondentů při nákupu zajímá o původ potravin více než dříve, přičemž větší zájem o lokální produkty mají spotřebitelé s vyšším vzděláním a senioři. „Více než 95 % dotázaných vítá, že výrobci používají loga s označením regionálních potravin, protože jim usnadňují orientaci při nákupu. Opačný názor má pouze jedno procento respondentů.

Byznys poslanců v evropském parlamentu

Na internetu se objevily informace o velkém byznysu europoslanců v evropském parlamentu. Mnozí z nich se jen ráno zapíší, aby dostali peníze, a pak mizí… Německá televize zmapovala, jak vydělávají europoslanci. Stačí přijít do budovy Evropského parlamentu, zapsat se na prezenční listinu a rázem si tak potvrdit odměnu ve výši 284 eur. Televize RTL přinesla reportáž ze Štrasburku, která zachycuje "aktivní" europoslance, kteří se zapíší a hned zase odcházejí. Přicházejí okolo sedmé hodiny ráno, rychle se zaregistrují, a pak už zase běží pryč. Protože jsou ale vedeni mezi zasedajícími poslanci, na jejich konto se automaticky přičte 284 eur.

Tisíc staveb v soutěži Stavba roku

Letos je to již devatenácté, co se nejlepší stavby realizované na území České republiky za uplynulý rok (od června roku 2010 do května roku 2011) utkaly o prestižní cenu Stavba roku. Statut soutěže i podmínky pro prezentované stavby jsou od prvopočátku historie soutěže zaměřeny především na nejlepší stavební realizace, bez rozlišení kategorií dle finančního objemu nebo druhu stavby. Podmínky, které sleduje hodnotitelská porota složená z našich předních odborníků, jsou tradičně zaměřeny na kvalitu dokončených prací, kvalitu architektonického řešení a jeho zvládnutí dodavatelem stavby, spokojenost investora a uživatelů stavby.

Kontrolovali bazary a zastavárny ve Varech

Obecní živnostenský úřad Karlovy Vary provedl ve spolupráci s Českou obchodní inspekcí, inspektorát Plzeňský a Karlovarský, společné kontroly zaměřené na provozovatele bazarů a zastaváren v Karlových Varech. Kontroly provedl ve večerních hodinách ve středu 7. září. Hodnotil dodržování provozní doby v návaznosti na zákon č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době.

Miliony dobrovolným hasičům na Zlínsku

Téměř pět milionů korun určených na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí bylo v letošním roce přiděleno Ministerstvem vnitra, resp. generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky, do rozpočtu Zlínského kraje. Rada Zlínského kraje vzala na vědomí návrh Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje na rozdělení financí mezi jednotlivé jednotky. Peníze hasičům poslouží na věcné vybavení, na odbornou přípravu i na úhradu zásahů dobrovolných hasičů na výzvu Krajského operačního a informačního střediska HZS Zlínského kraje mimo její územní obvod.

Dočká se Šumava šťastného konce?

Ve víru posledního vývoje situace na Šumavě a vyjádření některých mých spolustraníků, členů opozičních stran i ekologických aktivistů, začínám mít pocit, že zde přestává být vůle najít konstruktivní řešení celého sporu, který zaměstnává média, veřejnost i politické přestavitele několik týdnů. Již jsem se několikrát vyjádřil a na svém postoji si trvám, že řešením situace je speciální zákon o Národním parku Šumava.

Lesníci zkontrolují stavy a vývoj lesů v ČR

Od letošního roku až do roku 2015 budou lesníci zjišťovat po celé České republice stav a vývoj našich lesů. Toto šetření se nazývá Národní inventarizace lesů a je to nezávislé šetření o skutečném stavu a vývoji lesů v České republice. O inventarizaci lesů rozhodla vláda nařízením (č. 247/2009) a je uložena i v lesním zákoně (č. 289/1995 Sb.). V tomto zákoně je také uvedeno, že vlastník lesa je povinen strpět provádění potřebných úkonů spojených s inventarizací lesů. Provádění inventarizace uložila vláda Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem.

V Ostravě ušetřili mil. elektronickou aukcí

Statutární město Ostrava soutěžilo telekomunikační služby pro 112 svých organizací. Z původního objemu cca 23 milionů korun se podařilo cenu snížit o 19.776.512,33 Kč vč. DPH, tzn. o 86,85 %. Úspory dosáhlo díky elektronické aukci přes Systém sdružených nákupů. Systém sdružených nákupů využívá SMO od roku 2010 a letos díky němu ušetří přes 82 milionů korun. Statutární město Ostrava přes něj nakupuje nejen energie, ale také potraviny, materiál technického zabezpečení, zdravotnický materiál, služby a poprvé také telekomunikační služby.

Zdravé a kvalitní ovoce pěstitelů z ČR

Pěstitelé ovoce v České republice věnují prioritně svoji pozornost tomu, aby jejich ovoce bylo kvalitní, zdravé a jejich pěstitelské postupy šetrné k životnímu prostředí. Tyto pěstitelské technologie se nazývají „Integrovaná produkce ovoce“. V současné době je tímto způsobem v České republice obhospodařováno na dvě třetiny sadů. Integrovaná produkce ovoce je ekonomická produkce ovoce vysoké kvality, která dává přednost ekologicky přijatelným metodám a minimalizuje nežádoucí vedlejší účinky agrochemikálií při jejich používání. Klade důraz na zvýšení ochrany životního prostředí a lidského zdraví.

Smutné výročí jedné stavby na jihu Čech

Jsou výročí, na která rádi vzpomínáme, když hodnotíme další vývoj. Mezi ně určitě nepatří vzpomínka, že před 20 lety - 30. června 1991 - byl otevřen první 3,5 km dlouhý úsek dálnice D3 jako obchvat Tábora. Tomuto významnému jihočeskému městu tehdy odvedl část dopravy, ale to bylo na dlouhá léta vše. Na souvislý 15,2 km dlouhý úsek dálnice v Jihočeském kraji jsme si museli počkat do prosince roku 2007, kdy byl zprovozněn úsek Mezno - Chotoviny. Nyní je ve výstavbě 25 km dlouhý úsek Tábor - Veselí n/L., jehož dokončení je reálně odhadováno na červen 2013.

Kormoráni způsobili škody za stovky tisíc

Zhruba 300 tisíc korun zatím letos dostali rybáři v regionu od Královéhradeckého kraje za škody, které jim v uplynulých měsících způsobili chránění kormoráni. Náhrady, které každoročně dostávají, ještě mohou výrazně narůst. Poprvé kraj v tomto roce poskytl i náhradu škody, kterou způsobila vydra říční.„V loňském roce kraj rybářům rozdělil za škody způsobené kormorány bezmála milion korun. Od roku 2002 pak bylo vyplaceno na tyto účely téměř 4,4 milionu korun.

Správa silnic Liberecka techniku neprodala

Resort dopravy Libereckého kraje a Krajská správa silnic Libereckého kraje reaguje na článek uveřejněný v regionálních médiích dne 11. června pod názvem “Společnost Silnice? Obří odsávač peněz kraje, tvrdí opozice”. Především je potřeba poukázat na účelová tvrzení autora článku, jejichž cílem je pravděpodobně poškodit vedení resortu dopravy Libereckého kraje nebo management Krajské správy silnic LK. Zaprvé, autor v článku tvrdí, že vznik společnosti Silnice LK, a.s. zamítl dopravní výbor, ale vedení Libereckého kraje jeho zamítavé stanovisko nerespektovalo.

Zemanovci podporují stávku, Nečas pryč!

Odboráře a další lidi ve stávce podporuje i nová strana expremiéra Miloše Zemana – Zemanovci. Předseda Strany práv Občanů - Zemanovci (SPOZ) si myslí, že členům vlády chybí odborná způsobilost a z toho pramení všechny skandály a nepopularita. „Já myslím, že hlavním důvodem, proč vláda ztratila důvěru občanů, je absolutní odborná nekompetentnost jejich jednotlivých členů. Z toho pak pramenily další průšvihy a skandály, od ministra obrany Alexandra Vondry až po odstoupivšího Víta Bártu.

Apartmánový dům Landek Domem roku

V obřadní síni Radnice města Ostravy se sešli ke slavnostnímu předání cen vítězové 17. ročníku soutěže o titul Dům roku 2010. Soutěž vyhlašuje město Ostrava jako výraz ocenění architektonické a stavební kvality staveb, které byly dokončeny nebo rekonstruovány na území města v uplynulém roce. Ceny převzali investoři, autoři a realizátoři vítězných staveb z rukou rezortního náměstka primátora města Ostravy Jiřího Srby. Po úvodním slovu náměstka Jiřího Srby nejprve představil hlavní architekt města Ostravy Cyril Vltavský všech jedenáct staveb, které byly letos do soutěže přihlášeny.

Syndikovat obsah