iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Lékaři nemají poznatky

Chybějí důkazy na léčení starších osob

Senioři jsou nejrychleji rostoucím segmentem populace v Evropě a v rozvinutých zemích. Protože se výskyt většiny chronických onemocnění zvyšuje s věkem, nepřekvapuje skutečnost, že senioři užívají celkově více léků než ostatní věkové skupiny.

Syndikovat obsah