iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Symposia apod.

Ročně zemře na nádorová onemocnění v ČR na třicet tisíc pacientů

Onkologové jednali o nádorech prostaty a prsu i o moderní léčbě bolesti u nádorových onemocnění Tisková beseda se konala v rámci 17.onkologicko-urologického sympozia a 13. mammologického sympozia, pořádaných Českou společností komplexní onkologické péče, Českou onkologickou společností ČLS JEP, Onkologickým oddělením Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze, KOC FN Bulovka, FTN a VFN pod záštitou ředitele FTNsP MUDr. Karla Filipa, CSc., MBA , ve spolupráci se zdravotnickým zařízením MV ČR a Policejní akademií ČR, Urologickou klinikou a Radioterapeutickým oddělením FN v Praze-Motole.

Syndikovat obsah