iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Magistrát vyhazuje mld., nemá vlastní dům

Každý dobrý hospodář se snaží mít vlastní dům, objekt na úřadování nebo podnikání. Vlastní objekt v Praze-Chodově si postavil i Babišům Agrofert, protože majitel společnosti si jistě dobře spočítal, že mít kanceláře firmy v nájemní budově, se nevyplácí. Jsou to zbytečně vyhozené miliony a možná i miliardy. Jen tiskový magnát ze Švýcarska Michael Ringier, jehož rodinný podnik funguje už přes 170 let, v Praze nechtěl vlastnit žádný objekt na redakce, protože počítal s tím, že jakmile tisk, který vydával, nebude vysoce ziskový, ČR opustí. A stalo se. Proto měl všechny redakce v nájemním domě.

PRÁZDNÉ BUDOVY V PRAZE

Pražský magistrát je však státní, nebo pražský orgán, který “žije” z peněz občanů Prahy, od nichž vybírá daně, a další miliony dostává ze státní pokladny. Proto je divné, že mnozí špičkoví politici, kteří byli ve vládě, poslanci parlamentu a senátoři už dávno netrvali na tom, že Magistrát hlavního města Prahy musí mít vlastní dům na úřadování. A to i vzhledem tomu, že po rozdělení ČSSR v Praze zůstalo mnoho volných státních budov.

Dodnes už několik let je naprosto prázdná rozsáhlá budova na Senovážném náměstí v Praze, v níž bylo mimo jiné ministerstvo všeobecného strojírenství a stále chátrá. Další rozsáhlá budova je hned naproti autobusového nádraží Florenc, která patří armádě a už několik let volá po opravě. Neschopný ministr armády Stropnický, který mimo jiné si vzal na starost i pražský magistrát, jako šéf hnutí Ano v Praze, už před časem sliboval, že armádní budovu na Florenci prodá, ale zatím k tomu nedošlo. A tak i armádě stále utíkají miliony. U Stropnického to není nic nového, protože nedokáže sám plnit zákony i tím, že lidem v zákonné lhůtě nedokáže odpovědět na stížnosti občanů, a to i přesto, že na plnění zákonů ho upozorní sám ministr spravedlnosti Robert Pelikán nebo státní zástupci. Ale jaký je šéf vlády Sobotka, takoví jsou i ministři, kteří si mohou sami dělat co chtějí, a když nešetří státní miliony předseda vlády, který je rozhazuje uprchlíkům, tak to dělají i ministři. Stropnický byl mimo jiné upozorněn na bývalou šéfovou MS v lyžování na Liberecku Kateřinu Neumannovou, kde se prošustrovalo více než sto milionů korun, a dnes tato “veleschopná ředitelka” radí Stropnickému. Takže v armádě může znovu dojít dalšímu rozhazování milionů a miliard ČR. Inu, z cizího krev neteče, jak říkají obyčejní lidí, kteří dvakrát obrátí korunu, než si za ni něco koupí, protože nemají peněz nazbyt.

BÉMŮV PALÁC ZA MILIARDY

Škodův palác v Jungmannově ulici, v němž sídlí Magistrát Hl. m. Prahy, je pohledný objekt, o který se postaral bývalý primátor Bém. Pavel Janák patří nepochybně mezi nejvýznačnější meziválečné architekty. Žák Otto Wagnera svá první díla vystavěl především ve stylu dekorativismu a moderny, později však přešel přes tvorbu art déco a inovovaného kubismu k funkcionalismu. Vtiskl výraznou a nezaměnitelnou podobu mnoha významným pražským stavbám, dodnes přejíždíme přes jím navržený Hlávkův most, bytová kolonie Baba je zase pokládána za vzor tehdejší funkcionalistické architektury. Je také autorem vnitřní přístavby Černínského paláce z dvacátých let a úprav starého křídla.

Ve spolupráci s českoněmeckým architektem Josefem Zaschem Janák vyprojektoval výrazný vzhled fasády paláce Adria ve stylu art déco na rohu Jungmannova náměstí a stejnojmenné ulice, který byl postaven v roce 1925. Na tento projekt do Jungmannovy volně navazuje budova ředitelství Škodových závodů z roku 1929. Rozhodně se ale nejedná o rozšíření Paláce Adria – jednak je investorem jiná instituce a za druhé je vzhled obou projektů nesrovnatelný. Pro Škodův palác, jak se budově začalo rychle přezdívat, Janák zvolil pozdně kubistický styl. Původně přitom mělo jít jen o jakousi rozšířenou regulaci území, na kterém se do té doby tísnilo několik menších barokních domů. Škoda ale požadovala novostavbu bez začlenění stávající zástavby. Janák proto navrhl pětipatrovou dvanácti osovou budovu s geometricky kubistickými prvky zejména nad hlavním vchodem a poté ve vyšších patrech průčelí. Škodův palác je krásný, ale stojí Pražany a stát i mnoho milionů korun.

DOHADOVÁNÍ BEZ KONCE

Podle médií politici magistrátu si pronajal Škodův palác v roce 2006. Se společností Copa Retail, tehdy vlastněnou podnikatelem Sebastianem Pawlowskim, uzavřel smlouvu, jejíž konstrukce městu neumožňuje ji předčasně vypovědět. Praha se zavázala firmě platit pronájem příštích dvacet let za celkových 4,5 miliardy korun. O rok později Pawlowski převedl budovu i smlouvu s magistrátem na firmu Guyana Holding, kterou prodal. K vlastnictví se později přihlásil britský podnikatel David Maxwell. Dva roky se hlavní město dohaduje se společností Copa Retail kvůli výši pronájmu, které Praha platí za Škodův palác. Primátorka Adriana Krnáčová byla tím, kdo odmítal soudní spor a s firmou se chtěla dohodnout. Jak informoval exkluzivně deník Neovlivní.cz už v březnu, zašla až tak daleko, že byla ochotná najmout si právníky podle scénáře.

Policie v tichosti rozšířila vyšetřování kauzy Škodova paláce, v níž se doposud zajímala jen o primátorku Adrianu Krnáčovou, také o prozkoumání role jejího předchůdce Tomáše Hudečka. Zatímco politiky z Bémovy éry, kteří nevýhodnou smlouvu na pronájem paláce za město uzavřeli, nikdo nevyšetřuje, u Hudečka policie řeší, proč nevyšel vstříc majiteli paláce. Roli Krnáčové protikorupční policie zkoumá kvůli její korespondenci se zástupci majitele Škodova paláce, ve které se primátorka dohodla na výměně právníku města ze seznamu dodaného protistranou sporu o výši nájemného v budově. Deník Neovlivní.cz ale nyní zjistil, že dalším politikem, o kterého se policie zajímá, je Tomáš Hudeček.

Bývalý primátor se odmítl s firmou Copa Retail, vlastníkem paláce, na nájemném dohodnout a spor nechal řešit soudy. Policie nyní na základě trestního oznámení řeší, jestli tím Hudeček nepoškodil město. Stejně přitom veřejně argumentuje majitel paláce, který tlačí pražský magistrát k dohodě. Tu nakonec odmítlo i nové vedení v čele s Adrianou Krnáčovou. Existenci trestního oznámení na Hudečka potvrdil bývalý právník města Vladimír Zoufalý, kterého se na případy z textu oznámení policisté ptali na nedávném výslechu. “Detaily vám nepovím, protože jsem musel policii podepsat mlčenlivost. Ale ano, ptali se mne i na věci spojené s panem Hudečkem – a to na základě trestního oznámení,” uvedl Zoufalý. Autor udání posílá policii na Hudečka nejen kvůli pronájmu Škodova paláce. Podle zjištění Neovlivní.cz zmiňuje také stěhování Dopravního inspektorátu do Kongresového paláce či kauzu pozemků v Benicích.

PRAHA UŽ PŘIŠLA O 60 MILIONŮ

Lidé na internetu si posílají od 22. října 2015 informaci o tom, že od tohoto dne mohou Pražané před Novou radnicí na Mariánském náměstí vidět modrou dodávku s velkými digitálním displayem na střeše s číslem 60 milionů, které se každou sekundou zvyšuje. Toto číslo vyjadřuje úsporu, které Praha mohla dosáhnout, kdyby přijala loni v létě nabídku slevy na nájemném od společnosti Copa Retail. Do dnešního dne to dělá více než 60 milionů korun.

„Vozidlo je viditelnou připomínkou toho, že hlavní město Praha dosud nic aktivně nepodniklo k tomu, aby navázalo dialog s majiteli Škodova paláce, s nimiž se soudí o výši nájemného. Akce je součástí informační kampaně, kterou společnost Guyana Holding na začátku tohoto týdne zahájila s cílem upozornit pražské daňové poplatníky, že vedení města nijak neusiluje o možnou úsporu 135 000 Kč denně. Město totiž zjevně nedokáže zorganizovat jednání a nelézt jiné řešení než pokračovat v nákladné soudní při,“ říká Abigail Schaeffer, členka představenstva společnosti Guyana Holding, vlastníka společnosti Copa Retail, která je majitelem Škodova paláce. „Město stále hovoří o svém finančně odpovědném chování. Znamená to, že by pražští daňoví poplatníci měli považovat částku 135 000 Kč za den za bezvýznamnou? Je taková míra apatie v pořádku?“ ptá se Schaeffer.

Již 168 dní uplynulo od založení pracovní skupiny, jejímž úkolem bylo problém vyřešit, a 15 dní od verdiktu odvolacího soudu, který potvrdil zamítnutí jedné ze žalob hlavního města Prahy proti společnosti Copa Retail. Za tuto dobu město nepodniklo žádný praktický pokus o navázání dialogu mezi oběma stranami.

PROHRANÝ SOUD, JAK ROZHODNE NS?

Média uvádějí, že necelých 620 milionů korun nedostane hlavní město z nájemného za Škodův palác. Ve středu zamítl nárok na vrácení peněz vůči firmě Copa Retail městský pražský soud. Proti rozsudku mohou pražští zástupci podat dovolání k Nejvyššímu soudu. Za nájem v paláci Praha zaplatila už více než 1,5 miliardy korun. „Výsledek soudního jednání nepředstavuje konec soudního sporu. Hlavní město Praha se s rozhodnutím odvolacího soudu neztotožňuje a bude se proti němu bránit dovoláním k Nejvyššímu soudu ČR," uvedla primátorka Adriana Krnáčová. Doplnila, že vedle probíhajícího soudního řízení strany sporu vedou a nadále povedou mimosoudní jednání, v nichž hlavní město Praha rovněž usiluje o snížení nájemného za pronájem Škodova paláce.

Senát svým rozhodnutím potvrdil rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 8. Odvolací soud dospěl k závěru, že prvoinstanční soud provedl správně náležitá šetření. Zástupci metropole myslí, že soud rozhodl nesprávně. Senát kromě potvrzení závěrů rozsudku soudu osmé městské části zkoumal, zda bylo rozhodnutí v prvoinstančním řízení zatíženo chybou v projednávání, jak v odvolání tvrdili zástupci Prahy. V tomto bodě dospěl soud k závěru, že se tak nestalo. Žalované straně, tedy firmě Copa Retail, odvolací soud přiznal náklady na soudní řízení, a to jak za řízení u obvodního soudu, tak u odvolacího senátu. Za první řízení musí Praha zaplatit asi 1,27 milionu korun, za druhé řízení necelých devět set tisíc korun.

Praha se rozhodla, že se dovolá k Nejvyššímu soudu ČR. „Pro město je primární, aby došlo ke snížení nájmu," řekl právník metropole Jaromír Císař. Šéfka Copa Retail Abigail Schaeffer rozsudek přivítala. „Tento rozsudek je naprosto v souladu s českým právem a tím, co nám predikovali naši právníci," řekla Abigail Schaeffer. Rovněž uvedla, že ji mrzí, že právníci Prahy chtějí podat dovolání k Nejvyššímu soudu. „Jejich očekávání jsou nerealistická," uvedla s tím, že s městem bude firma nadále jednat. Zástupci hlavního města se dožadovali u soudů vyplacení 618 milionů a snížení podle nich předraženého nájemného ve Škodově paláci. Za budovu v centru města, v níž sídlí pražští magistrátní úředníci, ročně platí dvě stě milionů korun. Po uplynutí dlouhodobého pronájmu by částka vyplacená metropolí měla převýšit čtyři a půl miliardy korun. /r/