iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Žalobci se nechtějí vzdát moci. A Válková?

Státní zástupci v ČR brání moc, kterou dnes mají. V posledním období se pustili i do stíhání nejvyšších politiků v zemi, což nikdy nebylo. S kritikou proti policistům i státním zástupcům vystoupil mimo jiné před časem premiér Nečas, který je dnes sám stíhán, stejně jako jeho vedoucí úřad vlády Jana Nagyová, kterou si nakonec vzal za manželku a je už souzena. Ukončen není dosud případ olomouckého státní zástupce Ivo Ištvána, který dostal do vězení poslance ODS Tluchoře, Šnajdra a Fuksu.

Ministerstvo spravedlnosti zamítlo žádosti exposlanců Ivana Fuksy, Petra Tluchoře a Marka Šnajdra o odškodnění za trestní stíhání a vazbu v kauze údajných trafik. Trojice prý nemá na odškodné podle zákona nárok, protože její stíhání bylo zastaveno kvůli tomu, že nebyla trestně odpovědná vzhledem k poslanecké indemnitě. Kauza údajného podplacení Tluchoře, Fuksy a Šnajdra vedla k pádu Nečasovy vlády, Nečas se vzdal i funkce předsedy ODS. Občanští demokraté podali kvůli obvinění Nečase ústavní stížnost, která souvisí s tím, že kauzu dozoruje Vrchní státní zastupitelství v Olomouci.

NSZ ZEMAN OBHAJUJE ŽALOBCE

V médiích se už objevila zpráva, že žalobci ČR zkritizovali podobu návrhu o státním zastupitelství, který představila ministryně spravedlnosti Helena Válková.. Ta přislíbila, že o jejich připomínkách bude ještě diskutovat. Trvá však na některých sporných součástech návrhu, například na rozšíření práva ministra na informace ze soustavy státních zastupitelství či na vzniku speciálního úřadu pro ekonomickou kriminalitu. Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman namítá, že státní zastupitelství funguje dobře. „To, co se chystá, směřuje k tomu, že se může dostat do područí politiky. Chcete-li to, řekněte to na rovinu a můžeme o tom diskutovat. Ale nazvěme to férově," vyzval ministryni Zeman. Konkrétně upozornil například na to, že plánovaná úprava jmenování vedoucích státních zástupců umožňuje ministrovi spravedlnosti, aby nerespektoval výsledek výběrového řízení.

Ministryně Válková oponovala tím, že pokud ministr nebude respektovat ani jednoho ze tří nejlepších účastníků konkurzu, bude podle návrhu muset vyhlásit nové výběrové řízení. Návrh nicméně stanoví, že pokud ani v opakovaném výběrovém řízení nebude vybrán vhodný uchazeč, jmenuje vedoucího státního zástupce ministr spravedlnosti bez konkurzu. Ministryně zdůraznila, že zákon ještě dozná změn po projednání koaliční pracovní skupinou a po připomínkovém řízení. Chce prý předložit takový návrh, který bude vyhovovat jak vládě, tak i státním zástupcům. Fungování státních zastupitelství bych si představovala ještě lepší, než je v současné době. Nad současným návrhem kroutí hlavou i vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová. Nikdo nám nevysvětlil, proč je potřeba připoutat státní zastupitelství mnohem více k politické moci. Neslyšeli jsme, jaký je důvod pro změnu těchto systémových věcí. Původním věcným záměrem nového zákona stál prý úmysl zrušit vrchní státní zastupitelství a posílit postavení nejvyššího státního zástupce, přičemž nový návrh obě vrchní státní zastupitelství zachovává. Zároveň zkritizovala záměr na vytvoření speciálního dvoustupňového státního zastupitelství pro ekonomickou kriminalitu. Je to vytváření paralelní struktury. A každá výjimka v systému je problém, řekla Bradáčová.

VÁLKOVÁ CHCE ZRYCHLIT ŘÍZENÍ

Nový trestní řád, který připravuje pracovní komise při ministerstvu spravedlnosti, chce zavést odpovědnost státních zástupců za neprovedení důkazů prokazujících vinu obžalovaného v řízení před soudem, jak řekla médiím ministryně Válková. Mělo by se zamezit případům, kdy státní zástupce pouze přednese obžalobu a potom už není aktivní. Mezi další východiska chystaného zákona patří zrychlení trestního řízení či posílení postavení poškozených. Pracovní komise, v níž zasedají akademici i odborníci z praxe včetně státních zástupců či soudců, už schválila principy nového trestního řádu. Válková chce materiál předložit vládě namísto věcného záměru, jehož zpracování by podle ní proces tvorby zákona prodloužilo. Jedním z dojednaných principů je i zavedení procesní odpovědnosti státního zástupce za neprovedení důkazů, které prokazují vinu obžalovaného, v řízení před soudem v potřebném rozsahu. "Je to vizitka kvality práce státního zástupce," podotkla ministryně. "Státní zástupce musí být v soudním řízení aktivní," přidal se k ní předseda komise, profesor trestního práva Pavel Šámal. Podle něj s tímto východiskem souhlasí i Nejvyšší státní zastupitelství. Nový trestní řád by také měl zrychlit trestní řízení, a to uspíšením takzvaného řízení přípravného, tedy toho, na němž se podílí policie a státní zástupci. Chceme, aby byly důkazy shromážděny v co nejkratší době a státní zástupce poté stíhání buď zastavil, nebo obviněného postavil před soud, uvedla Válková. Podle ní je potřeba posílit význam řízení přede soudem, kde se nejlépe uplatňují jak práva obviněného, tak i poškozených. Ministryně také prosazuje využití majetku, který připadl státu na základě majetkových trestů uloženým pachatelům, ve prospěch obětí trestných činů.

KRITIKA ŽALOBKYNĚ MÁCHOVÉ

Ze sněmovní komise pro pražskou kartu opencard vzejdou dvě trestní oznámení. Komise uložila předsedovi Bronislavu Schwarzovi, aby je podal na policii a dozorovou státní zástupkyni Dagmar Máchovou z Městského státního zastupitelství v Praze pro podezření ze zneužití pravomoci úřední osoby. Závěry nejprve projedná Sněmovna. Státní zastupitelství se k věci nechce vyjadřovat, dokud se neseznámí s textem trestního oznámení. Komise se měla zaměřit na postup vyšetřování počátků nyní už více než miliardového projektu opencard. Policie se projektem zabývala na základě trestního oznámení někdejší opoziční zastupitelky Jany Ryšlinkové. Komise podle člena lidovců Ivana Gabala porovnávala postup policie a státního zastupitelství vůči trestnímu oznámení „Většina pochybení, které jsou identifikované a které případně budou předmětem trestního oznámení, se týkají nepochopitelného a velice rychlého odklonu vyšetřování od smyslu, obsahu a hlavních bodů trestního oznámení," řekl Gabal. Před soudem dosud skončila pětice bývalých úředníků z odboru informatiky. Soud jim zatím nepravomocně uložil podmíněné tresty. Někdejší městští politici včetně primátora Pavla Béma (ODS) vystupovali jako svědci. V další kauze opencard je obžalována většina členů pozdější rady včetně dosluhujícího primátora Tomáše Hudečka (dříve TOP 09) a jeho předchůdce Bohuslava Svobody (ODS). Z činnosti komise už vzešel podnět nejvyššímu státnímu zástupci Pavlu Zemanovi, aby prověřil postup Máchové. Zeman podnět předal k vyřízení pražské městské státní zástupkyni Janě Hercegové, která se za Máchovou postavila. Nahradí Máchovou jiná státní zástupkyně?

V médiích se už objevily informace, že státní zástupkyně Městského státního zastupitelství v Praze DAGMAR MÁCHOVÁ, odpovídající poslancům na otázky kolem vyšetřování kauzy Opencard, byla historicky první - a pokud mohly být o její práci pochybnosti už v minulosti, její vystoupení před vyšetřovací komisí je proměnilo v tragickou jistotu. Ještě mnohem horší je ovšem poznání, že systém vnitřní kontroly a dohledu soustavy státního zastupitelství vůbec nefunguje. Jinak by se totiž nemohlo stát, že se ostřílený zástupce státní žaloby v konfrontaci s právními laiky na místě usvědčí hned z několika trestných činů. V takové chvíli je nutné postupovat s nejvyšší opatrností. Nikdo by neměl mít snahu zneužít tuto situaci k oslabení státního zastupitelství. A nikdo by neměl mít větší zájem na objektivním posouzení, než právě samo státní zastupitelství. Nerozhoduje se totiž o ničem menším, než o možném propojení korupce a státních žalobců - a zcela určitě o důvěře občanů ve vlastní stát a jeho zákonnost.

MÁCHOVÁ ODPOVÍDALA VYHÝBAVĚ

Stejně jako před soudem musí svědek i před vyšetřovací komisí Sněmovny vypovědět pravdivě všechno, co je mu známo o skutečnostech důležitých pro její rozhodování. Státní zástupkyně Máchová byla také přesně podle zákona poučena - a nahlas prohlásila, že poučení rozumí. Jako strážkyně zákona tedy bezpochyby věděla, že i jí za nepravdivou výpověď hrozí nebezpečí trestního stíhání pro trestný čin křivé svědecké výpovědi a trest odnětí svobody ve výši šest měsíců až tři roky nebo peněžitý trest až do 50.000 korun. Pokud svědek křivou svědeckou výpovědí zaviní zvlášť závažný následek, hrozí mu dokonce trest odnětí svobody ve výši dva až deset let.
Co se tedy před vyšetřovací komisí Sněmovny odehrálo? Pomiňme arogantnost, s jakou státní zástupkyně Máchová vystupovala, její uhýbání od odpovědí, příliš časté "nevím" a "nepamatuji se" - jednou dokonce odseknuto v poněkud dlaždičské češtině i dikci "to si teda nepamatuju". Stačila obvinit bývalého ředitele protikorupčního útvaru policie Tomáše Martince ze lži, a přítomného prvního vyšetřovatele kauzy Opencard, poslance Ondráčka, z toho, že "vyšetřování nemělo na začátku patřičné tempo", nebo že dokonce on sám ji požádal o odložení prohlídky prostor pražského magistrátu. Pomiňme i její těžko uvěřitelná tvrzení o tom, že neví o žádných trestních oznámeních, která by magistrát Hlavního města Prahy podal v souvislosti s předraženými projekty informačních technologií z let 2006-2011. Ve skutečnosti policie a státní zastupitelství briskně odložily trestní oznámení na tři sta milionový projekt Praha bezdrátová a téměř stomilionové duplicitní fakturace v kauze Opencard, kterou jinak dozoruje - právě paní Máchová. "Nevím", "nepamatuji se", nesmím odpovídat", "tuto informaci slyším poprvé"… A v úzkých nakonec obvinila dokonce celou vyšetřovací komisi, že se zastává lidí, kteří páchají trestnou činnost…
Ke zlomu došlo ve chvíli, kdy poslanec Ivan Gabal, kterému odmítala odpovědět na jakoukoliv konkrétní otázku, státní zástupkyni rozčílil výrokem, že je mu po jejím vystoupení jasné, proč se u nás nedaří vyšetřovat korupci. Nedokázala se totiž vyjádřit ani k tomu, proč ji nezajímá více než miliarda, zmizelá na pražském magistrátu v nesmyslných projektech IT, ale před soud dovedla úředníka tamního odboru dopravy, který se o tom, že má jako náhradník zastoupit svého ředitele ve výběrové komisi k jednomu z projektů Opencard, dozvěděl teprve devadesát minut před zasedáním.
A pak to přišlo. Paní Máchová přiznala, že nejpozději v průběhu hlavního líčení s pěticí obžalovaných magistrátních úředníků věděla, že jeden z nich, Ing Jiří Chytil, byl v kontaktu s policií, že "tam chodil, byl ochoten, a nosil tam nějaké materiály". Dozvěděla se o tom prý až ze sdělovacích prostředků. Pro korektnost přesné znění zvukového záznamu jednání: "O tom, že by pan obžalovaný spolupracoval s policií, jsem se dozvěděla až vlastně z médií. Já o tom nevím. Já až dodatečně jsem se policejního orgánu ptala, který mě to dohledával na té policejní součásti, až dodatečně, možná až v průběhu hlavního líčení, že tam chodil, byl ochoten, a nosil tam nějaké materiály, ale že byl na úrovni policejního informátora". Přiznala ale také, že ví, že při policejní prohlídce magistrátu se v březnu 2010 postupovalo podle plánků a informací, připravených a předaných policií právě inženýrem Chytilem. Ale i to prý se dozvěděla "až později".
Něco tu nehraje s fakty. Stejná státní zástupkyně Máchová totiž ve svojí závěrečné řeči soudu tvrdila, že inženýr Chytil "po celou dobu trestního řízení nijak významně nepomáhal k objasnění trestné činnosti". Jenomže ve sdělovacích prostředcích, na které se odvolává, se nejpozději od března 2012 musela dočíst, že Ing Chytil dobrovolně nabídl a přes zprostředkovatele poskytl policii stovky stránek dokumentů ještě předtím, než ona sama, neochotně a až na podruhé, koncem února 2010 vůbec schválila zahájení vyšetřování kauzy Opencard. Věděla o tom nejpozději v průběhu hlavního líčení, tedy před svojí závěrečnou řečí. Z toho vyplývá nepěkný závěr: státní zástupkyně soudu zatajila polehčující okolnosti zásadní povahy, uvedla soud v omyl - a dopustila se tak trestného činu křivé výpovědi. Jak jinak by asi soudce rozhodoval, kdyby přiznala pravdu…

MANIPULACE VE VYŠETŘOVÁNÍ

Obraz, který se vynořuje z historicky první veřejné výpovědi státní zástupkyně, jenom potvrdil obavy z ovlivňování a manipulace s vyšetřováním kauzy Opencard. Případ jí prý přidělila Městská státní zástupkyně, tedy stejná Jana Regecová, která podle dokumentu, zveřejněného v roce 2011 týdeníkem Respekt, dokonce písemně nabádala svoji podřízenou, aby neprověřovala případ korupce, o kterém věděl ministr životního prostředí Pavel Drobil. Dnes už odstraněný Vrchní státní zástupce v Praze Vlastimil Rampula, později označený za klíčového ochránce korupce, prohlásil tehdy článek Respektu za "pokus paralyzovat státní zastupitelství", což prý podle něj slouží jen "zločineckým skupinám…"
Máchová přiznala, že policisty při vyšetřování usměrňovala ona sama, "určovala, jakým směrem se má vyšetřování ubírat, pomáhala vytvářet vyšetřovací verze, určovala, které okruhy věcí měly být prověřovány, a probírala s vyššími funkcionáři jednotlivé postupy". Zpočátku se jí prý zdálo, že "nechtěli respektovat moje procesní postavení. Já jsem si svoje nakonec prosadila". Sama také rozhodla o rozdělení kauzy do šesti nebo sedmi navzájem se překrývajících vyšetřování, ve kterých se vysvětlení toho, proč projekt Opencard stál 1,3 miliardy korun, a více než osm set milionů bylo salámovou metodou vyhozeno za nesmyslné právní, marketingové a PR služby, nikdy nepodaří dohledat. Ale podle jejího přesvědčení: "Případ Opencard byl dotažen do konce…."
Nikdo z vyšetřovatelů ÚOKFK, kteří by pamatovali začátek vyšetřování této kauzy, už na útvaru není. Buď odešli sami, nebo odešli pod tlakem nadřízených. Vyšetřovací komisi se tady naskýtá zajímavá možnost zjistit, zda na policii a na státním zastupitelství vůbec ještě existují písemné materiály z počátku roku 2010. Klíčový bude ale postup Nejvyššího státního zastupitelství. To má nyní jedinou možnost, a dá se říci, že i ústavní povinnost: zprostit paní Máchovou v širokém rozsahu mlčenlivosti a umožnit její nový výslech před vyšetřovací komisí Sněmovny parlamentu České republiky. Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman by pak měl vedle ní posadit nového dohledového státního zástupce, který na místě posoudí, zda na konkrétní otázku státní zástupkyně Máchová může nebo nemůže odpovědět. Mohl by to být začátek konce celé "justiční mafie", uvádí aktuálně.cz /r