iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Důchodci ČR na Menorce drží Španělsko

CK Delfin travel a mnohé jiné nabízejí důchodcům v ČR levné zájezdy před letní sezonou do Španělska, na Menorcu, ale i na Mallorcu atd., aby svým pobytem přispěli k záchraně ekonomiky Španělska, které má dnes bezmála 30 procentní nezaměstnanost. Míra nezaměstnanosti ve Španělsku je nyní takřka na stejné úrovni jako v Řecku. Problémy jsou ale i v dalších zemích EU, na Kypru , v Itálii, v Portugalsku, Irsku atd.

V prvním čtvrtletí prudce vzrostl počet bankrotů firem ve Španělsku, protože velká část firem nemá kvůli problémům bankovního sektoru země možnost získat úvěr na financování svého provozu. Stovky dalších firem zavírají nebo opouštějí Španělsko, jako francouzský prodejce elektroniky Darty. Propouštějí i největší zaměstnavatelé v zemi. Aerolinky Iberia, telekomunikační skupina Vodafone a veřejná televize Telemadrid oznámily, že hodlají propustit tisíce zaměstnanců. Nejhůře jsou na tom mladí lidé, mezi kterými nezaměstnanost stoupla na 57 procent. Počet obyvatel země loni klesl kvůli odchodu mladých lidí za prací a odjezdu přistěhovalců, kteří přišli do země v době rozkvětu stavebního sektoru za prací, zpět domů. Pokles počtu obyvatel byl první od roku 1857, kdy se začal tento údaj sledovat. Analytici považují za velmi vážné hlavně údaje, podle kterých je téměř třetina nezaměstnaných bez práce více než dva roky. Ve dvou milionech domácností pak není nikdo, kdo by byl zaměstnán. Španělsko se nyní nachází ve druhé hospodářské recesi za poslední tři roky. Španělská vláda je kvůli hrozbě dluhové krize nucena snižovat rozpočtový deficit zvýšenými daněmi a výdajovými škrty, což oslabuje ekonomiku a vyvolává protesty veřejnosti. K růstu nezaměstnanosti přispívají rovněž reformy trhu práce, které zaměstnavatelům usnadnily propouštění pracovníků. Hrubý domácí produkt Španělska se loni snížil o 1,4 procenta po růstu o 0,4 procent v roce 2011. Loňský pokles byl druhý nejhlubší od roku 1970, kdy se začal HDP měřit podle současné metodiky. Centrální banka letos očekává propad o 1,5 procenta, vládní prognóza počítá se snížením jen o půl procenta.

ŠPATNÉ POČASÍ, VILY NA PRODEJ

Malý ostrov Menorca, kterou si někteří lidé často pletou s větším ostrovem Mallorcou, je závislý především na cestovním ruchu. Na Menorcu létají zejména turisté ze SRN, ale i dalších zemí. Před sezonou v prázdných hotelech letos pobývali Angličané, Španělé, Češi a možná i další turisté z jiných zemí EU. Turisté z Prahy jsou na Menorce letadlem za více než dvě hodiny, což není mnoho. Na ostrově je jedna dálnice, po níž se celý ostrov projede takřka za necelou hodinu. Místní lidé nemají mnoho pracovních příležitostí. V této době řada z nich se snaží své objekty pro turisty prodat a odstěhovat se na jiná místa ve Španělsku, většinou do větších měst, kde je více pracovních příležitostí. Z ostrova odcházejí zejména mladí. Zájemců o rekreační objekty však moc není. Kdo by podnikal na ostrově, na němž turistická sezona je pouze tři, čtyři, možná pět měsíců a pak je ostrov bez turistů. V květnu, kdy byli na ostrově turisté z ČR, nebylo zrovna ideální počasí. Takřka denně pršelo a byla zima, jako na podzim.Tepleji bylo dokonce v ČR než na Menorce. Moře bylo rozbouřené, studené, takže přitahovalo jen otužilce. Pracovníci hotelu, které spatříte na fotografiích v Galerii ispigl.eu, se snažili turisty uspokojit dobrým jídlem a nápoji včetně vína po celý den. Přesto mnoho turistů na Menorcu přicestovalo především kvůli sluníčku a koupání v moři. Dvě tlumočnice, které pocházejí z ČR a na Menorce se provdaly za muže ze Španělska, pracují jako recepční hotelů a občas i jako tlumočnice turistických výprav z ČR. Hosty z ČR po celý pobyt na Menorce často uspokojují sliby o tom, že jim ukáží vilu a místo exředitele Sazky a miliardáře Hušáka, ale nakonec na to zapomenou…

KOUSEK HISTORIE

Menorca, která leží ve středu západního Středomoří, byla vystavena v minulosti vlivům nejrůznějších národů. Féničané, Kartáginci, Římané, Vandalové, Arabové, Katalánci, Turci, Angličané, Francouzi a Španělé vytvořili mozaiku z různých kultur a jejich přítomnost zanechala stopy v architektuře, pojmenování měst a vesnic, gastronomii i ve stylu života domorodců. Z tohoto důvodu si Menorca uchovává svůj osobitý charakter, který ji odlišuje od ostatních Baleárských ostrovů. Historie ostrova se datuje již od 3. století před Kristem. Významné bylo období tzv. talayotické kultury, kdy vznikaly jedinečné a velmi cenné stavební památky. Po celých pět století vládnou na Menorce Římané, jejich působení přerušují až Vandalové ze severní Afriky. Za nadvlády Arabů (10. - 13. století) žilo místní i maurské obyvatelstvo v naprosté shodě a toleranci, vlivy arabské architektury jsou patrné až dodnes a dochovala se celá řada půvabných arabských legend. Katalánci dobyli ostrov v roce 1287 zpět a v roce 1343 se stává Menorca součástí katalánsko-aragonského království. Turci se nechvalně zapsali do dějin ostrova v 16. století svými barbarskými činy, spojenými s loupením, násilím a krutostí. Po válce o dědictví španělské (1713) muselo Španělsko podstoupit Anglii Gibraltar a ostrov Menorca. Angličané vládli na ostrově s kratšími přestávkami po celé 18. století a obohatili menorskou architekturu i kulturu o celou řadu podnětů. Velmi slavným anglickým guvernérem, který působil na ostrově, byl Richard Kane. Přemístil hlavní město ze Ciutadelly do Mahónu a spojil obě města silnicí, dal postavit první veřejný vodojem a zakázal kácet stromy na severu ostrova, čímž se významnou měrou zasloužil o ochranu menorské přírody. Kane toleroval náboženství i lidové tradice domorodců a byl bezpochyby nejoblíbenějším Angličanem na Menorce. V roce 1802 byla Menorca na základě smlouvy z Amiensu opět připojena ke Španělsku.

TURISTIKA, REKREACE

Přes 46% ostrova Menorca tvoří panenská příroda, k jejíž ochraně přispívají nemalou měrou i samotní obyvatelé ostrova a vláda Baleárského souostroví, která drží nad Menorkou svou ochrannou ruku. Na celém ostrově platí zákaz stavby výškových hotelů a veškeré ubytovací kapacity musí být v souladu s okolní krajinou. Na Menorce je pouze 60 000 hotelových lůžek a počet turistů je tedy omezen. Hoteliéři na Menorce znají cenu svého ostrova, a proto jsou jejich služby na ostrově často dražší než na španělském pobřeží. V roce 1996 navštívilo ostrov asi 750 000 turistů, z čehož bylo 61% Angličanů. Již v roce 1953 se uskutečnil první charterový let z Anglie na tento ostrov. Postupně Menorku objevili i turisté ze Skandinávie a Itálie. Menorca je klidný ostrov, a proto je oblíben hlavně u rodin s dětmi. 24. května 1997 přistálo na menorském letišti poprvé letadlo z Prahy s českou klientelou. Při dopravě na ostrov je možné využít letů s přestupem ve španělských metropolích či na Mallorce, přímých charterových letů z německých letišť nebo lodní přepravy ze španělského pobřeží nebo sousední Mallorky.

Menorca se vyznačuje velmi členitým skalnatým pobřežím, které po tisíce let utvářely nárazy vln a větru. Pobřeží je dlouhé přibližně 200 kilometrů, je tvořeno útesy a malými, písečnými zátokami. Zvláštností pobřeží jsou také romantické skalnaté zálivy ve tvaru fjordu, např. Cales Coves. Na Menorce najdete mnoho půvabných pláží a zálivů a každý návštěvník jistě brzy objeví místo, které mu nejlépe vyhovuje. Písečné pláže mohou být malé, s dostatkem soukromí či delší a více navštěvované, s jemnými či hrubším pískem, zastavěné s rozvinutou turistickou infrastrukturou či panenské, které leží mimo turistická letoviska. Mnohé z nich se nacházejí v oblastech chráněného krajinného území. Označení "panenská pláž" pochopitelně neznamená, že místo není navštěvováno turisty a domorodci. V hlavní turistické sezóně bývají i panenské (nezastavěné) pláže samozřejmě plné, přesto se však svou atmosférou odlišují od klasických pláží středomořských přímořských letovisek.

Na ostrově se nachází asi 70 zálivů, z nichž je pouze 30 zastavěných, ostatní jsou panenské (bez turistické infrastruktury). Všechny pláže na Menorce jsou veřejné, ale pozemek před panenskými plážemi bývá často soukromým majetkem. Chcete-li tedy dojet autem co nejblíže k moři, musíte u vjezdu místnímu hlídači pozemku zaplatit poplatek za parkovné (cca. 600 - 800 PTS za auto/den). Místní hovoří o tzv. "ekologické dani". Pěšky lze projít pozemek zcela zdarma. Nejdelší písečná pláž na Menorce se nachází na jihu ostrova, jmenuje se Son Bou a měří přes dva kilometry. Nudistické pláže na ostrově oficiálně neexistují, nudisty však domorodci tolerují na některých malých a odlehlých plážích. "Nahoře bez" je dnes obvyklým jevem na všech plážích i u hotelových bazénů.

Na nejhezčí, panenské pláže se však můžete dostat pouze pěšky po dobrodružně vypadajících, prašných cestách. Čím je na pláž obtížnější přístup, tím je větší pravděpodobnost, že budete mít více soukromí. Odměnou za váš sportovní výkon bude romantika a okouzlující přírodní scenérie. Na panenských plážích většinou chybí jakékoliv služby pro turisty, a proto je třeba si přinést s sebou vlastní nápoje i jídlo. Nelze počítat ani s půjčovnou lehátek a slunečníků či s vodními sporty. Přesto představuje pobyt na panenských plážích nevšední zážitek. Mnozí turisté bohužel neodnášejí obaly od donesených potravin s sebou, ale nechávají je volně ležet na pláži. Vzhledem k tomu, že na nezastavěných plážích není zajištěn pravidelný úklid, jsou některé z nich bohužel silně znečištěné odpadky. Cesta, která spojuje Mahón se Ciutadellou, rozděluje ostrov na severní a jižní část. Podél pobřeží jsou autem sjízdné pouze kratší úseky. Pokud chcete poznat jednotlivé pláže, je třeba se často vrátit na hlavní silnici a poté opět odbočit. Naštěstí vzdálenost od hlavní silnice k pobřeží často nepřesáhne 10 km. Fotografie z Menorcy v Galerii ispigl.eu /r/