iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Klaus osadu ČZS v Senohrabech nepozná

Prezident Václav Klaus je vášnivý tenista, sportovec a milovník přírody. Kde může, tam si zahraje, pravidelně jezdí lyžovat. A nejen v ČR, ale i do zahraničí. Tenis si zahraje sem tam i kousek od Prahy u osady zahrádkářů. Od roku 1986 byla osada Hrušov ČZS v Senohrabech u hotelu Hrušov, který byl nedávno srovnán se zemí spolu a s okolními budovami. Pozemek, který chtělo obhospodařovat JZD Pětihosty, byl předán členům ČZS, protože byl zničen povodněmi a kamenitá půda nevyhovovala velkovýrobě. Členové ČZS zdevastovaný pozemek pilnou několikaletou prací upravili na zahrádky a postavili si na něm šest zahradních domků, které byly zapsány v Katastru nemovitostí okresu Praha-východ.

Celý pozemek oplotili, upravili přístupovou cestu a vysázeli na něm ovocné stromky a keře, okrasné stromy a stromky, jehličnany kolem plotu i na pozemcích. Šest původních majitelů pozemku o ně nejevili zájem a nepožadovali pozemek od JZD Pyšely. Nikdo z nich se o něj nepřihlásil, když JZD a místní úřad o tom občany informoval. Zřejmě z toho důvodu, že byl zdevastovaný a muselo se odstranit mnoho naplaveného kovového odpadu a pozemek odvodnit, protože byl bažinou. Za majitele pozemku jednala se zahrádkáři Drahomíra Krucká, Sokolská 344, Pečky, protože měla největší podíl, a které zahrádkáři pravidelně platili nájem. Majitele pozemku zastupovala advokátka JUDr. Horčicová, CSc. z Kolína, která už v roce 1993 zahrádkářům - panu Štreibarovi a Cibulkovi - oznámila, že D. Krucká bude jednat s ostatními spoluvlastníky o tom, že by byli ochotni pozemek zahrádkářům odprodat. Když D. Krucká později vypověděla služby JUDr. Horčicoví, sami zahrádkáři se snažili jednat o prodeji pozemku s majiteli D. Kruckou a spol. Na setkání před více než pěti lety v hotelu Hrušov všichni majitelé hotelu Hrušov i okolních pozemků zahrádkářům uvedli, že jim pozemek prodají. Když zahrádkáři prodej pozemku urgovali u D. Krucké, odpovědi se nedočkali. Až teprve 5. srpna 2011 obdrželi dopis od advokátky Mgr. Ivety Novákové, která je velice činná, protože je uvedena v mnoha firmách v ČR, že je jednatelkou firmy Hrušovská pole, s.r.o., Praha 6, Dejvice a vlastní všechny pozemky kolem hotelu Hrušov a hotel Hrušov. V Katastru nemovitostí je uvedeno, že vše koupila za osm milionů korun.

Vedoucí stavebního úřadu v Mnichovicích ing. T. Vladyková 13.2.2011 sdělila, že zahajuje správní řízení o povolení odstranění stavby, zahrádkářské chatky v osadě Hrušov ČZS v Senohrabech. Ing. Vladykové jsme zaslalil 16.2.2012 dopis právního zástupce, advokáta JUDr. Martina Korbaře, který uvedl Mgr. Novákové: Klient vybudoval dům s náklady, které značně přesáhly částku 500 tis. korun. Dům byl řádně kolaudován. Klient nesouhlasí s odstraněním stavby bez adekvátní náhrady a je ochoten smlouvu uzavřít při poskytnutí náhrady za odstraněnou stavbu ve výši 250 tis. Kč. Dodnes na tento dopis nepřišla žádná odpověď od ing. Vladykové. Přitom část pozemku v osadě Hrušov ČZS patří i Městskému úřadu v Senohrabech, který začátkem roku 2011 sdělil: Zastupitelstvo obce Senohraby projednalo na svém zasedání 31.1.2011 záměr prodeje pozemku ppč. 505/5, k.ú. Senohraby ČZS Senohraby. Obecní úřad Senohraby uzavře s ČZS Senohraby nájemní smlouvu na užívání výše uvedeného pozemku dle platných předpisů a Cenového věstníku Ministerstva financí ČR. Ing. Pavel Pangrác, starosta obce.

Když jsme se v pátek 13.4.2012 zastavili v osadě Hrušov ČZS v Senohrabech, osada byla k nepoznání. Hotel Hrušov a okolní budovy jsou srovnány se zemí, v celé osadě ČZS byly vykáceny všechny stromy a stromky, ovocné stromky, keře, a na pozemku, kde stojí zahradní domek, byl odstraněn plot, vytrhány zámky od zahradní branky, vyvrácené dveře od prostor pod střechou, ukradené plotny od schodů, skladu pod schody, zdemolované dveře do místnosti v přízemí, na WC, ukradená okna, ukradené okapové roury a svody, vykácené okrasné jehličnany, přes 200 smrčků a vzrostlých smrků, keře rybízu a borůvek. Všechna zeleň zničena, odstraněna. Hrozný pohled. Vypadá to jako měsíční krajina, bez rostlin, keřů a stromů, bez života. Téhož dne bylo podáno trestní oznámení na policii, která na zdevastovaném pozemku zhotovila fotografie. Jsou vidět i na webu Senohraby.ispigl.eu. Co tomu řekne starosta Městského úřadu v Mnichovicích ing. Petr Schneider a odborníci Ministerstva životní prostředí v čele s ministrem Chalupou…? Vedle osady ČZS v Senohrabech má chalupu M. Velek, který před převratem působil v zahraničí a v PZO Centrotex. Vedle chalupy má i tenisový kurt, který je vidět na fotografiích webu Senohraby.ispigl.eu Občas si na něj přijede zahrát tenis i prezident Václav Klaus. I ten by se dnes určitě divil tomu, že veškerá zeleň byla v okolí zničena, vykácena. Kdo na tom měl zájem a co s tím sledoval…? Co je to za člověka, který takovým způsobem ničí přírodu? V plánu rozvoje Městského úřadu v Senohrabech a Středočeského kraje je schválený plán, který s osadou Hrušov ČZS počítá i do budoucna pro rekreaci a zájmovou činnost. Některým lidem zřejmě tento plán státních orgánů vadí. Proto devastovali osadu ČZS. Jaké závěry z toho učiní odpovědné orgány, ministr Chalupa a další odpovědní politici? Vždyť zvláště dnes, kdy se stále zdražují potraviny, mnozí lidé si opět sami začínají pěstovat ovoce a zeleninu na zahrádkách. Zelenou k tomu mají i od vedení ČZS a Ministerstva zemědělství, které zahrádkaření řídí a finančně podporuje. A tak musejí být postiženi i ti, kteří škodu zahrádkářům v ČR způsobují a likvidují zahrádkářské osady. Fotografie na webu - Senohraby.ispigl.eu /r/ Článek i zpravodajství Google také na ispigl.blogspot /