iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Stačí Elfmarková z Kladna na žalobkyni? Michálek diletant

Kárný senát snížil kladenské státní zástupkyni plat, měla průtahy u naléhavých věcí. Kladenská státní zástupkyně Martina Elfmarková bude 1,5 roku pobírat o 30 procent nižší plat. Kárný senát Nejvyššího správního soudu (NSS) dnes schválil dohodu, kterou uzavřela s okresním státním zástupcem Ondřejem Němcem, jenž jí vytýkal chaotické vedení spisů. Vedlo k průtahům, včetně naléhavých záležitostí, které se týkaly dětí, a také k chybě při rozhodování o znalečném. Kárný senát rozhodoval formou videokonference.

„Důvodem je to, že jsem měla práci špatně zorganizovanou, velmi toho lituji a cítím stud za to, jak jsem nakládala s těmi spisy. Mám plán, jak si do budoucna práci zorganizuji,“ řekla soudcům Elfmarková. Němec vyjádřil naději, že se státní zástupkyně poučí. Podle předsedy kárného senátu Petra Mikeše by už příští kárné řízení mohlo skončit odvoláním z funkce.
Během tří let stála Elfmarková před kárným senátem potřetí. V roce 2019 senát konstatoval, že se dopustila průtahů v 19 spisech, a snížil jí plat. V dalším řízení šlo o to, že opožděně předložila Nejvyššímu státnímu zastupitelství usnesení o zastavení trestního stíhání, čímž zmařila nejvyššímu žalobci možnost toto rozhodnutí zrušit.

Právě kvůli opakovaným prohřeškům se kárnému senátu příliš nezamlouvalo snížení platu o čtvrtinu na rok, původně navrhované v dosud posledním kárném řízení. Dnes schválená dohoda je proto nakonec přísnější, obě strany s ní souhlasily.
Mikeš poukázal na to, že průtahy nastaly i v záležitostech, které nelze označit za bagatelní, například při podezření na zneužívání dětí. „Měla reagovat velmi rychle a prověřit celou situaci,“ řekl Mikeš. Doplnil, že podezření se sice nakonec nepotvrdilo, přesto měla být reakce promptní.
Předseda kárného senátu Elfmarkové popřál, ať se jí práce daří lépe než dosud. „Pokud by ke zlepšení nedošlo, měla by možná sama zvážit, jestli je tato pracovní pozice pro ni ideální,“ uvedl Mikeš.

X X X

Michálek vyčetl vládě, že rozdává na dluh. Babiš: Jste ekonomický diletant

Ke střetu došlo ve Sněmovně mezi šéfem poslanců Pirátů Jakubem Michálkem a premiérem Andrejem Babišem při interpelacích. „Pokud rozdáváte peníze na dluh, tak ekonomice to moc nepomáhá,“ vyčetl vládě Michálek. „Jste ekonomický diletant, jste úplně mimo,“ pustil se do něj při své odpovědi Babiš.
Pirát Michálek si na Babiše připravil interpelaci nazvanou „Zdražování - už je líp?“ Utahoval si tak ze sloganu Ano, bude líp.
„Běžným lidem se neúnosně zdražuje úplně vše, včetně základních potřeb jako jsou potraviny nebo energie. Jejich úspory, výplaty a mzdy každý den ztrácejí na své hodnotě. Pivo zdraží, potraviny nadále prudce zdražují, byty rekordně zdražují, elektřina zdraží,“ řekl Michálek s tím, že si je vědom, že část zdražování má původ v zahraničí.
„Část odpovědnosti je na vládě a její politice. Já se chci zeptat, co s tím budete dělat, tak, aby lidé nepřicházeli o své úspory?“ ptal se předsedy vlády šéf poslanců Pirátů.

Citoval hlavního ekonoma BH Securities Štěpána Křečka, že vláda do ekonomiky během pandemie narvala příliš mnoho peněz a zároveň pozastavila výrobu, což podle něj vytváří silné inflační tlaky.
„Nejhorší je, když o ekonomice mluví lidé, kteří nejsou ekonomové,“ opáčil Michálkovi Babiš. „Vy se snažíte namluvit lidem, že můžeme za inflaci. To je lež,“ řekl.

Prohlásil, že jeho vláda udělá maximum pro to, aby se nezvyšovaly ceny energií. Na další zdražování podle něj vláda nemá vliv. „To by měla řešit Česká národní banka,“ prohlásil předseda vlády. „Bylo by dobré, aby nenavyšovala úroky,“ vybídl Babiš centrální banku.
„Nemluvte o tom zadlužování, vy jste ekonomický diletant stejně jako váš Ferjenčík a Bartoš,“ prohlásil šéf hnutí ANO na adresu Mikuláše Ferjenčíka a Ivana Bartoše. Řekl také, že vláda nerozhoduje, jaké jsou ceny.

Lidé jsou podle něj rozumní, Jejich úspory se zvýšily celkově o 500 miliard korun. „Lidi nejsou hloupí. Oni ty peníze neutratili. Oni spotřebovávali úplně stejně jako předtím. To se dá jednoduše dokázat. Takže pan ekonom je mimo,“ prohlásil Babiš na adresu ekonoma Křečka, na něhož se Michálek odvolával.

Inflace se podle něj bude snižovat. „Je potřeba teď zachovat klid a v podstatě nezasahovat do toho vývoje,“ prohlásil premiér. Meziroční inflace v srpnu stoupla na 4,1 procenta a je nejvyšší od listopadu 2008.

X X X

Pře o deset miliard OKD je zpět u soudu, začala obstrukcemi žalobců

„Tradičními obstrukcemi žalobců“ začalo podle zástupců Citibank a NWR – společností, které se u ostravského krajského soudu domáhají uznání pohledávek za společností OKD – už druhé projednávání tohoto sporu. Ten se do Ostravy vrátil poté, co Vrchní soud v Olomouci původní rozhodnutí dávající za pravdu Citibank zrušil a vrátil k novému projednání.

V části rozhodnutí ale vrchní soud s ostravským krajským soudem souhlasil. Projednávat se tak bude především fakt, zda OKD za své ručení dostalo odpovídající protiplnění, ať už finanční, nebo jiné. To rozhodne, zda může Citibank své pohledávky za 10 miliard přihlásit.

„Odvolací soud ve svém rozhodnutí vyjádřil závazný právní názor, podle kterého je třeba, aby se insolvenční soud zabýval ekvivalentností plnění poskytnutého za ručící závazky žalobkyni (OKD – pozn. red.). Zejména bude potřeba vzít v úvahu tvrzení žalovaných (NWR a Citibank – pozn. red.) o prospěšnosti restrukturalizace dluhů, výši odměny a finančních prostředků, a za jakých podmínek byly tyto poskytnuty,“ popsala plánované jednání soudkyně Simona Pittermannová.
Soudu měl s rozhodnutím pomoci i přizvaný znalec. O tom, zda vůbec vystoupí, se ale do konce jednání nerozhodlo. Právní zástupce insolvenčního správce totiž požádal, aby byl znalec z případu vyloučen pro podjatost.
Insolvenční správce a znalec už byli ve sporu

„Navrhuji vyloučit znalce pro podjatost vůči insolvenčnímu správci,“ navrhl právní zástupce insolvenčního správce s tím, že se v minulosti zástupci znaleckého ústavu s insolvenčním správcem střetli v jednom sporu a výsledkem byla pokuta pro znalecký ústav.
Zástupci žalovaných stran Citibank a NWR na návrh reagovali slovy jako „absurdní“ a „nesmyslné“. Zvláště poté, co se dozvěděli, že ke sporu mezi oběma stranami mělo dojít už před pěti lety, ale návrh na vyloučení pro podjatost zástupce insolvenčního správce podal až v den, kdy měl znalec vystoupit.

Vzhledem k faktu, že obdobnou taktiku návrhů na poslední chvíli zástupci insolvenčního správce využívali i v prvním řízení, padlo rovněž již zmíněné vyjádření o „tradiční obstrukci“.
„Je to ryze obstrukční zneužití procesních práv. Na námitce neshledáváme nic důvodného,“ komentoval námitku právní zástupce Citibank. „Žalobci se jen nelíbí závěry znaleckého posudku. To ale není důvod k podjatosti.“ Zástupci insolvenčního správce na ta slova zamítavě vrtěli hlavou.

Soudní znalec Pavel Tůma nařčení z podjatosti odmítl. „Naše znalecká kancelář je zcela autonomní na fungování firmy. Není možné, že by někdo mohl zasahovat do činnosti či objektivity chodu naší kanceláře,“ prohlásil. Výslech znalce se tak v pondělí neuskutečnil. Kvůli čekání na další dokumenty rozhodne soudkyně o jeho podjatosti až dnes.

X X X

Soustava státního zastupitelství není založena na absolutní nezávislosti, konstatoval kárný senát

Soustava státního zastupitelství není založena na absolutní svobodě státního zástupce, protože vedoucí státní zástupci mají významná oprávnění řídit činnost jednotlivých státních zástupců. A pokud státní zástupce neinformuje své nadřízené a nenechá si jimi svůj postup v konkrétní věci schválit, přestože postupoval podle nejlepšího vědomí a svědomí, může se dopustit kárného provinění. K takovému závěru dospěl včera kárný senát Nejvyššího správního soudu (NSS), když uložil státní zástupkyni Krajského státního zastupitelství (KSZ) v Plzni Věře Brázdové relativně přísný trest snížení platu o 20 % na dobu jednoho roku.

Brázdovou, zkušenou státní zástupkyni, která začínala v roce 1980 jako prokurátorka a posléze do roku 2015 byla dokonce ve vedoucí funkci na KSZ v Plzni, pohnala před kárný senát její nadřízená, vedoucí KSZ v Plzni Anna Maříková.
Brázdová podala minulý rok obžalobu proti třinácti osobám, podezřelých ze zločinů nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy, aniž by ovšem obžaloba byla schválena v souladu s aprobačním řádem jejími nadřízenými. V tomto případě konkrétně vedoucím odboru, prvním náměstkem a vedoucí státní zástupkyní. Obžaloba také neměla splňovat všechny náležitosti dle vnitřních předpisů státního zastupitelství.

Navíc v průběhu řízení před soudem Brázdová uzavřela se sedmi obžalovanými dohodu o vině a trestu, taktéž bez schválení nadřízenými. U tří obžalovaných sjednala podle Maříkové výši trestu, která byla podle ní zcela nepřiměřená, v rozporu se zákonnými požadavky, jež jsou pro mimořádné snížení trestu odnětí svobody pod dolní hranici zákonné trestní sazby stanoveny.
Dohoda o vině a trestu
Brázdovou sjednaná dohoda snížila tresty na trest 3 let podmíněně odloženého na 5 let, přičemž původně byly navrhovány u těchto obžalovaných pachatelů nepodmíněné tresty ve výměře 10 let. Tyto dohody byly následně schváleny soudem a Brázdová se na místě vzdala práva opravného prostředku. Tím podle Maříkové zmařila, aby mohli její nadřízení ještě do věci vstoupit a případně iniciovat opravné prostředky.

Před kárným senátem včera Maříková uvedla, že o celé věci se dozvěděla až ex post, na základě svého zájmu o to, jak její podřízení aplikují nový institut rozšířené možnosti uzavřít dohodu o vině a trestu. Nová úprava, která rozšířila tuto možnost i na nejzávažnější trestné činy, vstoupila v platnost v říjnu minulého roku. Tedy v době, která se kryje se začátkem hlavního líčení ve věci, v níž došlo k vytýkanému postupu Brázdové.

Brázdová přitom nijak nerozporovala, že aprobační řád KSZ v Plzni porušila a jednala bez souhlasu svých nadřízených.
Vysvětlila to časovou tísní, kdy se blížilo uplynutí maximální doby vazby u několika obviněných, a tak se snažila rychle dovést věc k obžalobě. „Obžaloba není vymazlená, není tam vše, co tam být má. Obžalobu jsem podávala hodinu před koncem pracovní doby. Přiznávám, že jsem obžalobu doručila i se spisovým materiálem na soud sama,“ uvedla před kárným senátem Brázdová.
Pocit únavy
„Po podání obžaloby u mne převládl vnitřní pocit únavy, byla jsem ráda, že jsem stihla podat žalobu, aniž by bylo nutné propustit některé obžalované z vazby. Navíc v případu bylo podáno trestní oznámení hlavním podezřelým na vyšetřovatele, což jsem také dostala na starost. Dala jsem to stranou, pracovala jsem na jiné obžalobě. Byl už tam trošku odpor. Proto jsem nezpracovala návrhy na trest, ani jsem to nepředložila k aprobaci,“ vysvětlovala kárnému senátu svůj postup Brázdová.

Odmítla ovšem, že by sjednané tresty byly mimo trestní sazbu a byly nezákonné. „Hlavní líčení bylo nařízeno na začátek října, tehdy vstoupila v platnost novela rozšiřující možnost dohody o vině a trestu. Byl to první případ u KSZ, který se konal již při platnosti této nové úpravy. U části obžalovaných jsem považovala za vhodné, aby byli za svůj postoj odměněni. Bez jejich výpovědí bych nemohla podat tu obžalobu tak, jak jsem ji podala. Uznala jsem za vhodné ocenit jejich přístup k trestní věci a hledala jsem možnost, jak to udělat,“ vypověděla Brázdová.

„Dostali zaplaceno za to, že se vzdali svého práva nevypovídat a neobviňovat se. Díky jejich výpovědi proces pokračuje a já mám důkazy pro to, abych mohla dosáhnout odsouzení dalších osob. Já si nemyslím, že bych tímto postupem znevážila státní zastupitelství v očích veřejnosti. Pokud bych jim nenavrhla žádný trest, tak pak ano,“ vysvětlovala Brázdová, podle níž není zvolené řešení dohody ve formě podmíněného trestu špatné.
„Nemohu se smířit s tvrzením, že jsem poškodila dobré jméno státního zastupitelství v očích veřejnosti,“ řekla Brázdová
Nejednotná soustava

Brázdová neviděla problém ani v tom, že se posléze vzdala práva na odvolání. „Jsem státní zástupce, předložila jsem dohodu, soud jí schválil. Byl to můj návrh, nebyl důvod proti rozhodnutí soudu brojit,“ uvedla.
Při své výpovědi poukázala na nejednotu uvnitř soustavy státního zastupitelství v názoru, zda je nutné, aby si státní zástupce nechal návrh dohody o vině a trestu schvalovat svými nadřízenými.

Kárnému senátu pak na doplňující dotazy vysvětlovala, k čemu při koncipování dohody o výši trestu přihlížela, tedy zda dostatečně zohlednila trestní minulost jednotlivých pachatelů a jejich roli při páchání trestné činnosti. „Když tu kauzu známe, jdeme tam s něčím, měli bychom umět prezentovat svůj názor. Přece bych nemohla říci před soudem, že si musím jít postup odsouhlasit,“ uzavřela Brázdová.

Kárný senát se však přiklonil na stranu kárné žalobkyně, přičemž jen mírně korigoval navržené kárné opatření.
Podle kárného senátu se totiž Brázdová dopustila kárného provinění, když nerespektovala pokyn obecné povahy nejvyššího státního zástupce, aprobační řád plzeňského státního zastupitelství a také zákon o státním zastupitelství, který ukládá státním zástupcům řídit se pokyny svých nadřízených.

Státní zástupce nemá postavení soudce
Svým postupem podle kárného senátu „zcela znemožnila svým nadřízeným konat dohled nad činností podřízených státních zástupců“, k čemuž slouží právě zmíněné řády a pokyny.

„Soustava státního zastupitelství není založena na absolutní svobodě státního zástupce. Vedoucí státní zástupci mají významné oprávnění činnost svých podřízených řídit,“ zaznělo při zdůvodnění rozhodnutí. Podle kárného senátu jsou to totiž právě vedoucí státní zástupci, kteří mají klíčovou roli při nastavování politiky navrhovaných trestů. „Státní zástupce nemá postavení soudce,“ připomněl kárný senát. Petr Dimun, ceskajustice.cz

X X X

Babiš dehydrovaného Zemana osobně navštívil. Podíval se i na Klause

Prezidenta Miloše Zemana navštívil v Ústřední vojenské nemocnici premiér Andrej Babiš, údajně kvůli „informacím a dezinformacím“, které kolují v médiích. Zeman je podle něj v pořádku a příští týden bude pokračovat ve své obvyklé práci. Předseda vlády zároveň navštívil i exprezidenta Václava Klause, který ve stejný nemocnici leží kvůli vysokému tlaku.
„Pan prezident byl hospitalizován podle plánu. Hrad se k tomu nevyjadřoval až do doby, než byla (dokončena) vyšetření a ta jsou v pořádku. Takže pan prezident je v pořádku a příští týden se vrátí normálně do práce,“ poznamenal Babiš. Zeman byl podle něj za návštěvu rád. Kromě zdravotního stavu mluvili i o aktuálních politických otázkách nebo o inflaci.

Premiér zároveň navštívil i bývalého prezidenta Klause. „Když už jsem tady byl, slyšel jsem, že i pan prezident Klaus je tady, tak ze slušnosti jsem ho šel pozdravit,“ komentoval schůzku. Na dotaz, jak se Klausovi vede, Babiš odpověděl, že myslí, že dobře. Mluvili o tom, co by měla dělat v souvislosti s inflací Česká národní banka, nebo o Evropské unii.

Moc teď myslím na pana prezidenta Zemana a přeju mu vše dobré, ať je brzy zdravý, plný sil a elánu. UVN je podle mě to nejlepší pracoviště v naší zemi a jsem rád, že je v těch nejlepších rukou.

Hovořili také o blížícím se odchodu německé kancléřky Angely Merkelové z funkce. Podle Babiše je škoda, že končí. „Ona je ta, která chodila kolem stolu a dojednávala kompromisy,“ podotkl.
Klaus byl o víkendu hospitalizován kvůli problémům s tlakem, do ÚVN se vrátil v úterý. Propuštěn by mohl být podle středečního vyjádření jeho mluvčího Petra Macinky koncem týdne, na víkend by tak už mohl být doma.
Zemana i Klause hospitalizovali ve vojenské nemocnici

Zemana ve čtvrtek v ÚVN navštívil také jeho kancléř Vratislav Mynář. „Pan prezident se cítí naprosto v pohodě,“ řekl ČTK. Zemanovi podle něj lékaři naordinovali infuze, všechna vyšetření už má hotová. Těší se, že po absolvování léčby odjede zpět na zámek do Lán, dodal.

Dehydratace a mírné vyčerpání
Prezident do nemocnice nastoupil v úterý, média od té doby spekulovala o jeho zdravotním stavu, protože Pražský hrad hospitalizaci nekomentoval. „Lékaři provedli zevrubné zdravotní vyšetření prezidenta republiky: CT, sonografii a krevní odběry,“ napsal mluvčí. Vyšetření prezidenta nezjistila žádné problémy, které by ho ohrožovaly na životě. Trpí dehydratací a mírným vyčerpáním, uvedl mluvčí Jiří Ovčáček na webu Pražského hradu.

„Nyní se dokončí rekondiční pobyt v Ústřední vojenské nemocnici v Praze, zahrnující infuze, v příštím týdnu plánuje prezident republiky normální pracovní program,“ dodal mluvčí.
K pracovnímu programu se vrátí ve středu, kdy má naplánované schůzky s ministryní financí Alenou Schillerovo, předsedou ODS Petrem Fialou a předsedou SPD Tomiem Okamurou. Ve čtvrtek pak na pravidelném setkání přijme místopředsedu vlády a šéfa ČSSD Jana Hamáčka.

Prezident Zeman zakončil rekondiční pobyt v nemocnici a zamířil do Lán
Ve vojenské nemocnici byl Zeman v posledních letech několikrát. Loni mu v ní operovali zlomenou ruku, kterou si zranil při pádu. O rok dříve v ÚVN zůstal čtyři dny na rekondičním pobytu. Vojenští lékaři mu také například vyšetřili sluch. Letos byl v ÚVN očkován proti koronaviru, očkování spojil s preventivní prohlídkou. Dlouhodobě se prezident léčí s neuropatií nohou a cukrovkou. Kvůli potížím s nohama začal letos používat invalidní vozík.

X X X

Dali ho do tvarohu, říká Paroubek o Zemanově hospitalizaci

Prezident Miloš Zeman nastoupil do Ústřední vojenské nemocnice na pravidelný ozdravný pobyt, řekl ve středu v pořadu Interview na CNN Prima NEWS bývalý předseda vlády Jiří Paroubek. Po několika denním mlčení tuto informaci dnes potvrdil i Hrad. Politik pochválil svoji bývalou stranu, kritizoval útoky na premiéra.

Podle Paroubka dochází prezident Zeman do nemocnice kvůli zdravotní kúře pravidelně. „Jak já tomu říkám, dají mě do tvarohu a tím se dám dohromady. Myslím si, že tato ozdravná a několikadenní kúra mu prospěje a zase ho na několik měsíců posílí,“ řekl politik.

Dále ale upozornil, že pokud bude prezident v nemocnici déle, jeho informace o rutinní zdravotní kúře nemusí být přesná. „Moje informace jsou takové, že se Miloš Zeman v nemocnici nachází na preventivním nebo ozdravném pobytu,“ uvedl v pořadu Paroubek. „Neříkám, že jsou tyto informace úplně přesné, nemusí být. Ale ten zdroj, ze kterého to mám, je většinou poměrně přesný,“ dodal.

O Zemanově stavu informoval Hrad na svém webu ve čtvrtek. „Prezident republiky Miloš Zeman v úterý dne 14. září 2021 plánovaně nastoupil do Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Lékaři provedli zevrubné zdravotní vyšetření prezidenta republiky: CT, sonografii a krevní odběry,“ uvádí web.

Babiš navštívil dehydrovaného prezidenta. Viděl mě rád, řekl premiér
Podle něho vyšetření ukázalo, že prezident nemá žádné onemocnění nebo jakékoliv jiné problémy, které by ho ohrožovaly na životě. V příštím týdnu plánuje prezident normální pracovní program, podle mluvčího hradu Jiřího Ovčáčka.
Hrad o Zemanově hospitalizaci doteď mlčel, útržky zpráv prosakovaly různě médii. Veřejnost o situaci získala od politických představitelů první širší povědomí až tweetem premiéra Andreje Babiše, který Ovčáček na sociální síti následovaně také sdílel.
Babiš připustil, že není vhodné, že mluvčí Hradu ohledně prezidentova zdravotního stavu mlčí. „Bylo by lepší, kdyby pan mluvčí dal nějakou pozitivní zprávu. Já mu snad sám napíšu, aby to udělal,“ řekl Rádiu Impuls.

Zásadní je téma bydlení, říká Paroubek
Bývalý předseda ČSSD Jiří Paroubek se vyjádřil také k aktuální kampani vedené všemi stranami. „Jsou někteří lídři, kteří mají problémy s vyjadřováním,“ kritizoval lídry opozičních stran. Za zásadní v letošních volbách považuje témata jako bydlení, pandemie, zdravotnictví sociálních služeb či rozvoj národního hospodářství.

Své někdejší straně poradil pro předvolební kampaň se soustředit na tři témata. Pochválil je za poměrně slušně odvedenou práci v případě dostupného bydlení.
Dále odsoudil například zapojení Andreje Babiše mladšího do volebních bojů. „Útok na Andreje Babiše přes jeho syna je velmi nechutný a nepatří do volební kampaně. Má ho to zaměstnat a ovlivnit jeho chování na veřejnosti,“ vyjádřil se k otázce ohledně slušnosti v kampaních.

X X X

Rozšířený senát NSS musí zodpovědět, zda je celé Česko ohniskem covidu-19

Otázkou, zda lze celé Česko považovat za ohnisko šíření nemoci covid-19, se musí zabývat rozšířený senát Nejvyšší správní soud (NSS). Jeho rozhodnutí je klíčové pro výklad kompetencí ministerstva zdravotnictví mimo nouzový stav. Na rozšířený senát se obrátil jeden ze tříčlenných senátů, který nesouhlasí s dosavadními rozhodnutími NSS, podle kterých už na konci jara Česko nebylo jedním velkým ohniskem, a ministerstvo tedy nemohlo při vyhlašování některých opatření nacházet oporu v zákoně o ochraně veřejného zdraví.

Takzvané předkládací usnesení je k dispozici na webu soudu.
Podle senátu, který se chce odchýlit od dosavadní judikatury, se covid-19 liší od většiny ostatních nákaz, které se daří udržet a regulovat v lokálních ohniscích, případně jejich šíření zcela zastavit, třeba jako u koronaviru MERS.

„Oproti němu se z koronaviru COVID-19 (odborně SARS-CoV-2) stalo onemocnění pandemické povahy, které se velmi rychle rozšířilo do celého světa, přičemž jeho infekčnost se neustále zvyšuje v důsledku vzniku několika mutací, vyžádalo si značný počet obětí na životech a hospitalizací, což jsou všeobecně známé skutečnosti stejně jako fakt, že masový výskyt této nemoci byl zaznamenán ve všech oblastech České republiky,“ stojí v usnesení.

Senát s předsedou s Jiřím Pallou se domnívá, že v květnu a znovu i nyní je ohniskem nákazy celé území ČR, což dává ministerstvu zdravotnictví pravomoc rozhodovat o některých plošných zákazech a omezeních podle zákona o ochraně veřejného zdraví, aniž by muselo v každém opatření prokazovat, že podezřelým z nákazy je prakticky každý Čech. Jde například o regulaci stravovacích služeb, pro kterou není opora ani v pandemickém zákoně. Pokud by rozšířený senát dal za pravdu Pallovi a jeho kolegům, znamenalo by to zlom v dosavadní judikatuře NSS.

„Dosavadní rozhodovací činnost NSS státu bez vyhlášení nouzového stavu znemožnila epidemii onemocnění COVID-19 účinně čelit a chránit životy a zdraví jeho obyvatel,“ stojí v usnesení. V podstatě tak podle Pallova senátu nutí stát k opětovnému vyhlášení nouzového stavu, pokud se zhorší pandemická situace.

Navrhující senát zároveň upozornil na to, že krizová opatření během nouzového stavu jsou pod menší kontrolou soudní moci. Hlavní kompetenci má Ústavní soud, na který se ale může obracet jen omezený okruh navrhovatelů, zejména skupiny poslanců a senátorů.
V rozšířeném senátu zasednou bývalý předseda NSS Josef Baxa, současná místopředsedkyně Barbara Pořízková a soudci Filip Dienstbier, Zdeněk Kühn, Petr Mikeš, Aleš Roztočil a Karel Šimka.

X X X

Prosím na kolenou. Zoufalí afghánští diplomaté ve světě žádají o azyl

Náhlý návrat afghánského islamistického hnutí Tálibán k moci uvrhl do nejistoty stovky afghánských diplomatů pobývajících za hranicemi. Ti se často zoufale snaží zajistit si v zahraničí azyl a strachují se o své rodiny, které žijí ve vlasti. Afghánské diplomatické mise se také potýkají s nedostatkem peněz.

Tálibán, který v srpnu svrhl předchozí afghánskou vládu, diplomaty na všech svých ambasádách vyzval, aby pokračovali v práci. Zaměstnanci afghánských velvyslanectví z osmi různých zemí včetně Kanady, Německa a Japonska však pod podmínkou zachování anonymity sdělili, že jejich diplomatické mise se potýkají se značnými problémy a výpadky.
„Mí kolegové v mnohých zemích prosí hostitelské státy, aby je přijaly,“ řekl agentuře Reuters diplomat z Berlína, který se obával následků pro svou ženu a čtyři děti v Kábulu, kdyby na veřejnost uniklo jeho jméno.

„Doslova prosím na kolenou. Diplomaté by se nyní rádi stali uprchlíky,“ tvrdí stejný diplomat a dodal, že by prodal všechen svůj majetek včetně domu v Kábulu, jen aby mohl začít nanovo v zahraničí.
Pozice afghánských zahraničních misí je nejasná v situaci, kdy se jednotlivé státy rozhodují, zda uznají nedávno vytvořenou vládu Tálibánců, vysvětlil Afzal Ashraf, odborník na mezinárodní vztahy a hostující vědecký pracovník na britské univerzitě v Nottinghamu.

„Co můžou afghánská velvyslanectví dělat? Nereprezentují v tuto chvíli vládu. Nemají žádné postupy, kterými se řídit,“ uvedl Ashraf a podotkl, že diplomatičtí pracovníci zřejmě kvůli bezpečnostním obavám dostanou azyl.

Tálibán, který během své předchozí vlády v letech 1996 až 2001 uplatňoval striktní interpretaci islámského práva šaría včetně trestů jako useknutí ruky nebo kamenování, se nyní snaží ukázat světu přívětivější tvář. Jeho zástupci ujišťují, že se hnutí nebude mstít a bude respektovat lidská práva včetně práv žen. Mnozí jsou však k těmto prohlášením skeptičtí.
Přišli si pro mou dceru. Svobodným matkám pod Tálibánem hrozí ztráta dětí

„Nemáme žádné peníze. V těchto podmínkách není možné fungovat. Nedostávám zaplaceno,“ řekl Reuters zdroj z ambasády v kanadské Ottawě.
Peníze docházejí podle svědectví dvou pracovníků také afghánské diplomatické misi v Dillí. Oba oslovení diplomaté uvedli, že do Afghánistánu se nechtějí vrátit ze strachu, že budou spojováni s předchozí vládou, ale že získat azyl v Indii pro ně nebude snadné.
„Nesmím se teď prostě hnout z areálu ambasády a musím počkat, až budu moci odejít do jakéhokoli státu, který mě a mou rodinu přijme,“ sdělil jeden z nich.

X X X

Za koronavirová opatření zrušená soudy budou mít úředníci snížené platy

Po auditu na ministerstvu zdravotnictví zadanému kvůli přípravě protiepidemických opatření rušených soudy budou mít odpovědní úředníci snížené platy, výpověď nikdo nedostane, uvedl server iROZHLAS.cz. Kontroloři vedle nerespektování nejvyšších soudních autorit identifikovali tři hlavní pochybení. Úředníci mají vše napravit do konce října. Koronavirová opatření vydávaná ministerstvem zdravotnictví bude nově přezkoumávat Legislativní rada vlády. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) tak nastaví nový proces ohledně schvalování.

Postih se bude týkat náměstka pro legislativu Radka Policara, který je formálně zodpovědný za přípravu opatření. „Bude mu sníženo jeho služební ohodnocení, což má dopad na jeho odměňování a plat,“ uvedl Vojtěch. Podle serveru ministr Policarovi snížil hodnocení ze stupně vynikající na stupeň dobrý, což povede ke snížení platu zhruba o dvacet procent. Jak dlouho bude mít náměstek snížený plat, není jasné.

Policar se trest dozvěděl v pondělí večer, stejně tak jeho kolegové. Kolika dalších úředníků se postih dotkne, ministr neupřesnil. Náměstek ale na ministerstvu zůstává. „Probrali jsme to spolu, já jsem mu v pondělí sdělil mé výtky a bavili jsme se o auditu, on s tím nesouhlasí,” uzavřel ministr. Policar na žádost o vyjádření nereagoval.
Soudy zrušily více než 25 mimořádných opatření, které ministerstvo v době boje proti epidemii covidu-19 vydalo. Často argumentovaly tím, že nebyly dobře odůvodněné. Vojtěch proto po svém návratu do čela resortu zadal v červnu audit, aby prověřil, zda a kteří jeho podřízení chybovali.

„V rámci auditní akce bylo navrženo jedno doporučení střední míry závažnosti a dvě vysoké míry závažnosti,“ stojí v jednapadesátistránkovém auditu. Prvním zjištěním kontrolorů bylo, že chybí „nastavení procesů do vnitřních metodických postupů spojených se zpracováním a vydáváním mimořádných a ochranných opatření v rámci pandemických situací“.

Druhé zjištění spočívá v tom, že v organizačním řádu ministerstva chybí nastavení pravomocí jednotlivých úředníků.
„Jedná se o věci týkající se nedostatečného procesu tvorby opatření, respektive, kdo co má zajišťovat v rámci tvorby toho opatření,“ podotkl ministr. Poslední problém je podle auditorů v tom, že ani po roce se ministerstvu nepodařilo plně obsadit tým, který má bojovat s pandemií.

Ministr řekl, že závěry auditu nepodceňuje a chce, aby na jeho odborný aparát bylo spolehnutí. „Potřebuji, aby ta opatření byla potvrzena a verifikovaná i ze strany právní sekce. Dále potřebuji vědět, že je vše v pořádku, a tady se zdá, že ne vždy se právní přezkum prováděl a nedocházelo k upozornění, že by ta opatření byla dostatečně odůvodněná, a to se musí změnit,“ uzavřel.

X X X

Na další pandemie dohlédne nový evropský úřad, bude stát miliardu eur ročně

Evropská unie bude mít od příštího roku nový úřad, který má evropský blok v reakci na covidovou pandemii lépe připravit na další krizové situace. Brusel chce na fungování zdravotního úřadu označovaného zkratkou HERA v příštích šesti letech vyčlenit miliardu eur (25,5 miliard korun) ročně.
Unie loni čelila kritice za pomalou reakci na první vlnu pandemie. Komise proto na podzim přišla s návrhy na posílení společné zdravotní politiky.

Kromě zvýšení objemu společného nákupu léků či rozšíření pravomocí Evropského střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (ECDC) a Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) iniciovala i vznik nového krizového orgánu.
„HERA je dalším stavebním kamenem silnější zdravotní unie a velkým krokem vpřed pro naši připravenost na krize,“ prohlásila ve čtvrtek předsedkyně komise Ursula von der Leyenová.

Úřad bude mít za úkol ve spolupráci se zdravotními orgány členských zemí shromažďovat informace, vyhodnocovat rizika a modelovat možný problémový vývoj. Bude také podporovat vývoj léků a vakcín proti nemocem, jejichž šíření bude hrozit.
EU nasype po pandemii do ekonomiky stovky miliard. Nejvíc má růst Řecko

Jeho úkolem bude i jednat s farmaceutickými firmami o zajištění dostatečných výrobních kapacit. Právě za nedostatek vakcín při rozjezdu společného unijního očkování proti covidu-19 byla komise kritizována.
Pokud nastane krizová situace, HERA bude moci aktivovat nouzová opatření včetně financí na akutní nákup léků, ochranných prostředků či surovin.
Komise již spustila zkušební provoz úřadu, naplno má začít fungovat v prvním čtvrtletí příštího roku.

X X X

Francie suspendovala tisíce neočkovaných zdravotníků. Desítky daly výpověď

Asi tři tisícovky francouzských zdravotníků se dočasně ocitly na neplacené dovolené, neboť se nenechali do středy 15. září naočkovat proti covidu-19. Podle francouzského ministra zdravotnictví Oliviera Vérana se francouzští zdravotníci, pečovatelé v domovech pro seniory a hasiči musí od středy prokázat alespoň jednou dávkou proticovidové vakcíny.

Povinnost očkování se týká asi 2,7 milionu pracovníků. „Pokud se neprokážou platným dokumentem o očkování, nemohou déle vykonávat svou činnost,“ řekl ministr. Na základě rozhodnutí nejvyššího soudu ale nemohou být přímo propuštěni.
Očkovat se v zemi zatím nenechalo asi 300 000 zdravotníků, hasičů a pečovatelů. Ti, kteří se chtějí očkovat v následujících dnech a využijí k tomu své volno, mohou v práci zůstat.
Povinné očkování francouzských zdravotníků začíná, odmítači nesmějí do práce

„Několik desítek zdravotníků již podalo výpověď,“ řekl ve čtvrtek ministr Véran stanici RTL. „Mnoho ze suspendovaných se rozhodlo, že se nechají naočkovat, přestože vidí, že očkovací povinnost je realitou,“ dodal. Mezi suspendovanými je podle něj však jen minimum lékařů. Ministr veřejnost ujistil, že opatření nijak nenaruší poskytovanou zdravotní péči v zemi.
Podle listu Nice Matin suspendovali v jedné z nemocnic v jihofrancouzském Nice téměř 450 zdravotníků. Agentura Reuters ve čtvrtek také informovala o důstojníkovi požární bezpečnosti nemocnice v Nice, který na protest proti opatření zahájil hladovku. Thierry Paysant uvedl, že nenamítá nic proti očkování jako takovému, ale vadí mu, že lidé jsou do něj lidé nucení pod výhrůžkou ztráty zaměstnání.

Doufá, že svým činem rozproudí veřejnou debatu. „S lidmi, kteří jsou proti nařízení, se podle něj zachází jako s příznivci konspiračních teorií a jejich názor se nebere v potaz,“ řekl Paysant.
Kabinet prezidenta Emmanuela Macrona opatření zavedl spolu s povinností zdravotnických pasů, jimiž se lidé musí prokazovat při vstupu do volnočasových a kulturních míst. Vláda chce zamezit podzimní vlně koronavirových infekcí a uspíšit očkovací kampaň.

X X X

Ombudsman: Úřady chybně rušily neobsazená místa zaměstnanců na mateřské

Některé úřady podle veřejného ochránce práv Stanislava Křečka pochybily, když rušily neobsazená místa zaměstnanců na mateřské a rodičovské dovolené. Dopustily se tím diskriminace. Ombudsman o tom dnes informoval na svém webu.
Na ombudsmana se obrátily tři stěžovatelky, které pracovaly na ministerstvech. Jejich místa úřady zrušily jako neobsazená v době, kdy do práce kvůli péči o děti nechodily. Podle závěrů ombudsmana praxe, kdy byla na základě takzvané systemizace na rok 2019 na služebních úřadech neobsazená místa rušena, přičemž jako neobsazená se počítala i místa zaměstnanců čerpajících mateřskou a rodičovskou dovolenou, byla vůči státním zaměstnancům v souvislosti s jejich rodičovstvím nepřímo diskriminační.

Zatímco v případě první stěžovatelky se nepodařilo prokázat, že by zrušení jejího služebního místa souviselo s jejím rodičovstvím, diskriminaci v tomto smyslu potvrdilo podle ombudsmana šetření u druhé ze stěžovatelek. Jednalo se o zaměstnankyni ministerstva vnitra.
Ombudsman uvedl, že podle vyjádření tehdejšího státního tajemníka na ministerstvu vnitra se místa zaměstnanců, čerpajících mateřskou a rodičovskou dovolenou, jako neobsazená posuzovala na základě pokynu ministerstva financí. Podle ombudsmana se tímto ministerstvo financí dopustilo diskriminace ve formě pokynu. Ministerstvo financí však podle ombudsmana informaci poskytnutou státním tajemníkem popřelo.

Také v případě třetí stěžovatelky došel ombudsman k závěru, že úřad pochybil. V tomto případě se jednalo o ministerstvo průmyslu a obchodu. Chybou bylo podle ombudsmana, že ministerstvo zastavilo řízení o převedení stěžovatelky na jiné služební místo v době, kdy byla kvůli čerpání mateřské dovolené mimo výkon služby .

Ombudsman uvedl, že státní tajemníci na ministerstvu vnitra a ministerstvu průmyslu a obchodu zaslali po obdržení jeho závěrečného stanoviska druhé a třetí stěžovatelce omluvu. V ní podle Křečka slíbili, že se stěžovatelkám pokusí najít jiné vhodné služební místo tak, aby ihned po ukončení rodičovské dovolené mohly pokračovat ve výkonu služby.
Náměstek pro státní službu podle ombudsmana také rozeslal pokyn služebním úřadům pro přístup k zaměstnancům na mateřské či rodičovské dovolené, jejichž místo úřady v mezidobí zrušily. Přislíbil také změnu metodických pokynů tak, aby se situace v budoucnu zmíněná chyba neopakovala.

X X X

Německá policie zadržela čtyři lidi. Chystali teroristický útok na synagogu

Ve městě Hagen v Severním Porýní-Vestfálsku policie zatkla čtyři podezřelé v souvislosti s možným teroristickým útokem na místní synagogu. Jedním z nich je 16letý mladík, který se podle médií chystal zaútočit výbušninou. O hrozbě před nejdůležitějším židovským svátkem Jom Kipur (Den smíření) informovala policie ve středu večer.

„Vyšetřování vedlo k identifikaci a zatčení 16letého obyvatele Hagenu. V jeho průběhu byli poté zadrženi celkem čtyři lidé,“ uvedla místní policie na Twitteru.
Magazín Der Spiegel a deník Bild již předtím uvedly, že se k útoku na synagogu za pomoci výbušniny chystal 16letý Syřan. Jeho byt v Hagenu nyní podle agentury DPA prohledává policie. Informaci o hrozícím útoku podle zmíněných médií obdržely německé úřady od zahraniční zpravodajské služby, která zaznamenala islamistovo podezřelé chování na internetu.
Policie ve středu večer posílila ostrahu hagenské synagogy. Ulici před svatostánkem uzavřela a lidi do ní vpouštěla jen s policejním doprovodem. Chystaná bohoslužba ke svátku Jom Kipur byla zrušena.
Terorista z Halle má doživotí. Chtěl útočit na muslimy, nakonec napadl Židy

Podle ministra vnitra Severního Porýní-Vestfálska Herberta Reula úřady disponovaly informacemi o závažné hrozbě ze strany extremistů. „Existovalo nebezpečí útoku na synagogu v Hagenu,“ řekl s tím, že policisté útoku zabránili.
Na vyšetřování se podílí koordinační orgán pro boj proti terorismu při generálním státním zastupitelství Severního Porýní-Vestfálska, uvedla agentura DPA.

Útok na synagogu ve městě Halle v roce 2019, který šokoval celé Německo, se rovněž odehrál na Jom Kipur. Pravicový extremista se tehdy snažil dostat do synagogy, což se mu nepovedlo. V blízkosti budovy poté zastřelil dva lidi, soud ho poslal do vězení na doživotí.

X X X

NS vyhověl federaci hudebního průmyslu ve sporu s provozovateli úložišť

Někteří uživatelé internetu sdílí prostřednictvím úložišť nelegální obsah, třeba filmy a hudební nahrávky. Další uživatelé je pak stahují zdarma, zatímco legální způsoby stahování nebo streamování zpravidla přinášejí majitelům práv nějaký finanční příjem, buď z přímých plateb, nebo z reklamy. Podle federace tak hudební vydavatelé, hudebníci a autoři v důsledku internetového pirátství ročně přicházejí o značnou část příjmů.

Z rozhodnutí NS například plyne, že pokud provozovatel úložiště vyplácí uživatelům odměnu, jejíž výše je závislá na počtu stažení, měl by přiměřeným způsobem ověřovat, zda odměny nesouvisí s ohrožováním či porušováním práv duševního vlastnictví. Pokud to nedělá, „dopouští se zásadně nekalé soutěže“.

Žalobu na ochranu proti nekalé soutěži podala Česká národní skupina Mezinárodní federace hudebního průmyslu (ČNS IFPI) v roce 2014. Týkala se úložišť Hellshare a Hellspy, která provozují firmy se sídlem v Praze. U Městského soudu v Praze federace částečně uspěla, vrchní soud ale žalobu zamítl s tím, že provozovatelé úložišť se nedopouštějí nekalé soutěže a případné porušování autorských práv je spíše záležitostí jednotlivých uživatelů úložišť. Po zásahu NS se ale vrchní soud musí sporem a obchodním modelem úložišť zabývat znovu, při zohlednění názoru nejvyšší instance.

Podle ředitelky ČNS IFPI Petry Žikovské NS posoudil činnost úložišť komplexně a připustil nekalou soutěž ve vztahu k vydavatelům hudebních nahrávek. „Naplňuje nás to optimismem a vírou ve funkčnost české justice, která je ve svých nejvyšších patrech schopna spravedlivého a erudovaného posouzení případu. Bohužel jsme na toto rozhodnutí museli čekat dlouhých sedm let, které pro vydavatele, hudebníky a skladatele hudby znamenaly citelné ztráty na jejich příjmech,“ uvedla Žikovská.

„Jedná se o precedenční rozhodnutí, které upřesnilo výklad právní úpravy tzv. bezpečného přístavu ve vztahu ke službám ukládání a sdílení obsahu. Z rozhodnutí plyne, že bezpečný přístav nevylučuje odpovědnost provozovatelů úložišť za volbu konkrétního obchodního modelu, pokud těží z porušování autorských práv, k němuž na těchto úložištích dochází,“ uvedla právní zástupkyně ČNS IFPI Zuzana Císařová.

X X X

Ve Velké Británii schválili rekordní daně. Takové Britové neplatili od roku 1955

Obyvatelům i firmám ve Velké Británii se příští rok razantně zvýší daně. Návrh tamější pravicové vlády počítá se zvýšením odvodů do veřejných rozpočtů hned u několika subjektů. Od dubna příštího roku mají vyšší daně platit třeba akcionáři britských firem nebo vysokoškolští absolventi.

Návrh zákona britského premiéra Borise Johnsona před několika dny prošel Dolní sněmovnou. Podpořilo ho hned 319 zákonodárců. Proti jich bylo 248. Informovala o tom agentura Bloomberg.
Britská vláda couvá, covid pasy od konce září zavádět nebude

Daňové zatížení Britů se na jaře příštího roku razantně zvýší. Takové daně obyvatelé Spojeného Království naposledy platili v roce 1955. Pracovníci i zaměstnavatelé mají odvádět o 1,25 % více na sociálním a zdravotním pojištění. Stoupnou i odvody z dividend, a to o stejnou sazbu.

Díky vyšším daním má podle odhadů Spojené Království vybrat až o 36 miliard liber víc do státní kasy, což je v přepočtu asi jeden bilion korun. Podle britského premiéra mají vyšší odvody pomoci se splácením dluhů po koronavirové krizi. Vybrané prostředky mají směřovat hlavně do zdravotnictví a sociální sféry.
„Nezbývá nám jiná možnost,“ uvedl Rishi Sunak, který je ve Velké Británii ministrem financí. Podle něj břemeno dopadne hlavně na nejbohatší britské firmy.

McDonaldu v Británii došly mléčné koktejly, suroviny nemá kdo vozit
Návrh britské vlády počítá s tím, že třeba britské společnosti zaplatí na odvodech až o sedmnáct miliard liber víc, což se mnoha tamějším politikům nelíbí. Poukazují na to, že Boris Johnson před pár lety zvýšení daní razantně odmítal. Mezi kritiky patří i zástupci britských labouristů nebo severoirské Demokratické unionistické strany. Podle nich je návrh nespravedlivý a dopadne na mladou generaci a lidi s nejnižšími příjmy.
„Toryové už nikdy nemůžou tvrdit, že jsou stranou, která prosazuje nízké daně,“ řekl pro BBC na adresu britských konzervativců předseda labouristické strany.

Velká Británie patří mezi první státy na světě, ve které tamější politici růst odvodů do veřejných rozpočtů po krizi prosadili. Další země ji však mohou brzy následovat. Americký prezident Joe Biden přišel před pár dny s ještě dramatičtější návrhem. Obyvatelům New Yorku s nejvyššími příjmy se má sazba daně z příjmu zvýšit až na 61,2 procenta. V Kalifornii by lidé s nejvyššími příjmy podle návrhu demokratů platili jednotnou daň 59,7 procenta, v New Jersey 57,2 procenta a například na Havaji 57,4 procenta.

X X X

Basiková o traumatech z dětství: Táhnu si to s sebou celý život

Bára Basiková patří mezi největší hvězdy českého showbyznysu, své soukromí si ale na rozdíl od jiných celebrit bedlivě střeží. Zpěvačka byla třikrát vdaná a ze vztahů má dvojčata Annu a Marii a benjamínka Theodora, kterého si pořídila v pozdějším věku se svým posledním manželem Petrem Polákem.
Basiková se snažila vždy být pro své děti dokonalou matkou, sama totiž neměla dobré rodinné zázemí, a proto již odmala trpěla depresemi.

Matka mě nechtěla, nesu si to celý život
Muzikálová hvězda měla problémy s psychikou od dětství, uvědomila si to ale v až v pozdějším věku.
"Už jako dítě jsem bývala často smutná a uplakaná, řekla bych až pesimistická. Později jsem navíc zjistila, že jako dítě jsem trpěla depresemi," svěřila se Bára Basiková.

Důvodem úzkostí zpěvačky byla její matka, která ji mlátila například za špatné známky a zanechala v ní hluboké trauma. "Máma mě měla v osmnácti a asi mě brala jako přítěž. Taky mi ve slabých chvilkách řekla, že mě nechtěla. Ale už jsem se smířila s tím, že si to s sebou táhnu celej život," vrátila se Basiková do bolestivé minulosti. Psychické trauma nakonec vygradovalo natolik, že začala přemýšlet o sebevraždě.

Basiková promluvila o traumatech tři roky po smrti své matky
Poprvé začala Bára Basiková uvažovat o předčasné smrti ještě předtím, než se stala matkou tří dětí.
"Ve chvíli, kdy se dostaví takový pocit, přestáváte vnímat svět kolem sebe. Nevidíte žádný záchytný bod nebo naději. Byl to těžký boj. Lékaři mi však pomohli uvědomit si, že mám celý život před sebou. Navíc jsem už tehdy toužila mít děti. Byl to můj celoživotní cíl a touha," popsala ve výše zmíněném pořadu.

Druhý bod zlomu přišel v druhém manželství s Jaromírem Pizingerem, který zpěvačku psychicky týral. Například počítal kalorie a odměřoval jí dávky potravin, což z Basikové málem udělalo anorektičku. Tehdy začala Bára opět přemýšlet nad sebevraždou, děti jí ale podržely nad vodou. "Říkala jsem si, že jim to nemůžu udělat. Byl by to nesmírný zločin a obrovská chyba," otevřela hvězda svou pandořinu skříňku. Matka zpěvačky zemřela v roce 2018 a až tři roky po její smrti se rozhodla Basiková promluvit.
Basiková nedávno změnila image a šla do tmavé barvy vlasů.

X X X

Začalo to jako chřipka, pak vzal Tereze meningokok nohy a zničil ledviny

Před čtyřmi lety si Tereza myslela, že nastydla na kole. Jenže druhý den už ležela na JIP a kvůli meningokokové infekci přišla o nohy, prsty na rukou a měla poškozené ledviny. Podstoupila transplantaci a nyní mladá žena znovu sportuje. Svůj příběh popsala v seriálu Můj boj s nemocí.

Tereza přišla kvůli meningokokové infekci o obě nohy. Díky protézám ale znovu sportuje a žije v podstatě jako dřív. | foto: Ivana Kudrnová„V dubnu 2017 jsem onemocněla. Zpočátku se to jevilo jako nějaká chřipka nebo nachlazení,“ vzpomíná devětadvacetiletá Tereza z Oseku u Teplic.

Můj boj s nemocí
Článek je součástí cyklu Můj boj s nemocí. Seriál píšete vy, naši čtenáři. Chtěli bychom pravidelně přinášet vaše příběhy o tom, jak se vyrovnáváte, nebo jste se vyrovnávali s různými onemocněními u vás či vašich blízkých. Své příběhy posílejte na adresu zdravi@idnes.cz. Můžete tak pomoci lidem, kteří se nacházejí v podobné situaci. Nejzajímavější zveřejníme a odměníme částkou 500 korun.
Měla tehdy chvíli před státnicemi a pár dní před propuknutím příznaků absolvovala čtyřhodinový cyklistický trénink na horách.
„Když se u mě projevila počáteční zimnice, přičítala jsem ji prochladnutí z kola. Ten večer jsem se ještě učila na zkoušku, ale brzy jsem to zaklapla, s tou teplotou už se to nedalo. Šla jsem spát a v noci jsem se ještě párkrát vzbudila, jak se teplota zvyšovala. Během noci to nebylo tak hrozné, ale ráno po probuzení jsem přestávala cítit nohy. Už to bylo tak rozjeté, že mě nohy neunesly, když jsem se na ně chtěla postavit.“
To už musela Terezu odvézt rychlá záchranná služba do nemocnice v Ústí nad Labem. Pamatuje si pouze, jak ji přiváželi na infekční jednotku intenzivní péče – a dál až probuzení.

Tereza přišla o nohy a prsty na rukou
„Zjistila jsem, že mi museli amputovat obě nohy pod koleny. Také většinu prstů na rukou, i když to pak probíhalo postupně. Také jsem se dozvěděla, že mi selhaly obě ledviny,“ popisuje těžké následky meningokokové infekce. Jedná se o bakteriální onemocnění, které může končit úmrtím během několika hodin od počátku prvních příznaků. Tereza proto měla štěstí, že se jí dostalo včasné pomoci.

Ještě to však nebyl konec. Tereza musela po propuštění z nemocnice pravidelně docházet na dialýzu. Její ledviny totiž po nemoci nezvládaly svoji funkci. „Sanitka mě vozila do Teplic. Ze začátku třikrát týdně na tři a půl hodiny. Poté cca na 4 hodiny, třikrát týdně. Trvalo to už asi rok a chtělo se mi tam pokaždé méně. Taky jsem tam patřila mezi nejmladší a vtipkovala jsem, že jim tam kazím věkový průměr,“ vzpomíná.
Když udeří meningokok, jde o minuty

Především jí ovšem po dialýze nebývalo dobře. Několikrát i v nemocnici zvracela a trápil ji velmi nízký krevní tlak. Skoro celý den pak prospala. „Jakožto pro šestadvacetiletou ženu to pro mě bylo něco hrozného. Žijete jen polovinu týdne, protože jste třikrát týdně na dialýze, z čehož vám je pořád zle a další dny se z toho tak nějak dostáváte.“
„Při takto těžkém průběhu meningokokové sepse, podobně jako u jiných těžce probíhajících infekcí, včetně covid-19, mohou v důsledku ischemie – nedostatečného prokrvení a následného odumření buněk a tkání, zůstat pacientům trvalé následky, jako například i nevratně poškozené ledviny,“ vysvětluje Silvie Rajnochová Bloudíčková, vedoucí Nefrologické a Transplantační ambulance IKEM.

Starejte se o své ledviny
Selhání ledviny lze zabránit díky včasnému odhalení nemoci. Nezapomínejte proto na preventivní prohlídky u praktického lékaře. Z pouhé kapky krve lze odhalit abnormální hodnoty signalizující ledvinné onemocnění. Pak se můžete vyhnout dialýze nebo transplantaci.

Důvodem je to, že nemocné ledviny většinou nebolí a mnohdy a příznaky jejich nemoci pacienta nedovedou k lékaři. Velmi často jde o důsledky civilizačních onemocnění – až ve dvou třetinách případů je na vině vysoký krevní tlak (hypertenze) a diabetes (cukrovka). Onemocnění ledvin může vzniknout i v důsledku obezity, kouření, onemocnění srdce a cév, opakované a nedostatečně léčené infekce močového ústrojí i nadužívání léků, jako jsou antibiotika a volně prodejné přípravky pro tišení bolesti.

Veškeré informace o prevenci a možnostech léčby onemocnění ledvin najdete na www.zdraveledviny.cz.
Zdarma můžete využít také bezplatné testovací místo IKEM, které najdete 16. a 17. září 2021 před pražským obchodním centrem Arkády Pankrác.

Ledvinu daroval tatínek
Aby mohla opět žít aktivně, začala Tereza v roce 2018 uvažovat o transplantaci ledviny. „Kontaktovali jsme IKEM, protože jde o nejlepší transplantační péči u nás. Původně jsem nepřemýšlela o tom, že bych o ledvinu požádala rodiče, sourozence nebo prostě kohokoliv ze svého okolí.“ Rodiče ovšem vyšetření podstoupili a tatínek se ukázal jako vhodný dárce. A také se rozhodl, že se jím stane.

„Od paní doktorky jsme měli hodně informací. A když vidíte, jak funguje ta dialýza, chcete prostě dopřát svému dítěti normální život. Ten s dialýzou moc nejde, musíte podle ní úplně vše plánovat. Po odebrání ledviny jsem šel třetí den domů a za šest týdnů jsem fungoval úplně normálně,“ vzpomíná Terezin tatínek. Ona sama šla domů sedmý den po transplantaci, protože nová ledvina se skvěle uchytila už na operačním sále.

Zase chodí, zkouší běhat a pomáhá ostatním
Během tří týdnů už mladá žena chodila i na procházky. „Než jsem onemocněla meningokokovou meningitidou, sport byl vlastně celý můj život. Bez problémů jsem běhala pětadvacet kilometrů, čtyři hodiny jsem jezdila na kole, také jsem závodila. Ale pak na vozíku byly pro mě hory a lesní cesty úplné tabu. Na protézách to ze začátku moc nešlo, ale k většině sportů jsem se vrátila. Chodím po lese skoro každý den, když to jde. Zkoušela jsem běhat, to popravdě moc nejde, asi to bude chtít víc času a trénování. Také jsem začala hrát golf – to je úplně nový sport, který jsem dříve nedělala, ale musím říct, že mě hodně chytil. Byla jsem i na lezecké stěně a lyžovat v Itálii.“

Nejenže dnes Tereza opět sportuje, ale také pracuje s hendikepovanými lidmi. „Pomáháme lidem s fyzickým i kombinovaným postižením. Jezdím za nimi, povídáme si a jsme v kontaktu. Baví mě to a naplňuje. Zdravá ledvina od táty je určitě ten největší dar, jaký jsem v životě dostala. Není to jen orgán, ale nový život. Můžu jít s kamarádkami do kavárny nebo vyrazit na prodloužený víkend. S rodinou jet na dovolenou, aniž bych něco řešila. Mohu mít práci, fungovat naprosto normálně a sportovat. Kvalita mého života se zvýšila o tisíc, možná ještě víc procent,“ dodává Tereza.