iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Príhovor pápeža v SR na stretnutí: Pomôžme si navzájom

Pápež František predniesol príhovor na ekumenickom stretnutí v Bratislave. Prinášame Vám jeho prepis. „Drahí členovia Ekumenickej rady cirkví v Slovenskej republike, Srdečne vás pozdravujem a ďakujem vám, že ste prijali pozvanie a vyšli mi v ústrety. Ja, pútnik na Slovensku, vy, vítaní hostia na Nunciatúre.

Som rád, že prvé stretnutie je s vami. Je to znak, že kresťanská viera je a chce byť v tejto krajine semienkom jednoty a kvasom bratstva. Ďakujem, Vaša Blaženosť, brat Rastislav, za Vašu prítomnosť. Ďakujem, drahý biskup Ivan, predseda Ekumenickej rady, za slová, ktoré ste mi adresovali a ktoré svedčia o odhodlaní naďalej kráčať spolu, aby sa prešlo od konfliktu k spoločenstvu.

Cesta vašich komunít začala nanovo po rokoch ateistického prenasledovania, keď bola náboženská sloboda znemožnená alebo tvrdo skúšaná. Potom konečne nastala. Teraz vás spája úsek cesty, na ktorom skusujete, aké je pekné, ale zároveň ťažké žiť vieru v slobode. Existuje totiž pokušenie znova sa stať otrokmi. Iste, už nie režimu, ale ešte horšieho otroctva, toho vnútorného.

Pred týmto vystríhal Dostojevskij v slávnom príbehu Legenda o Veľkom inkvizítorovi. Ježiš sa vrátil na zem a uväznili ho. Inkvizítor mu adresuje ostré slová: vznáša proti nemu obžalobu, že dal ľudskej slobode príliš veľkú dôležitosť.
Hovorí mu: „Chceš ísť do sveta a ideš s prázdnymi rukami, s akýmsi prísľubom slobody, ktorý oni vo svojej prostoduchosti a vrodenom rozvratníctve nemôžu ani pochopiť, ktorého sa boja a ľakajú, lebo nikdy nebolo pre človeka a ľudskú spoločnosť nič neznesiteľnejšie ako sloboda“.

A ešte pritvrdzuje, keď dodáva, že ľudia sú pripravení vymeniť svoju slobodu za pohodlnejšie otroctvo, podriadenie sa niekomu, kto za nich rozhodne, aby mali chlieb a istoty. A tak Ježišovi vyčíta, že sa nechcel stať cisárom, aby zlomil svedomie ľudí a nastolil pokoj silou. Namiesto toho naďalej uprednostnil ľudskú slobodu, kým ľudstvo žiada „chlieb a niečo k tomu“.
Drahí bratia, nech sa nám nestane takáto vec. Pomôžme si navzájom, aby sme nepadli do pasce uspokojenia sa s chlebom a niečím k tomu. Lebo toto riziko prichádza z nenazdania, keď sa situácia znormalizuje, keď sme sa ustálili a usadili s cieľom zachovať si pokojný život. Potom to, na čo sa zameriavame nie je sloboda, ktorú máme v Ježišovi Kristovi, jeho pravda, ktorá nás oslobodzuje, ale získanie priestoru a privilégií, čo je podľa evanjelia ten chlieb a niečo k tomu.
Tu zo srdca Európy nás to núti sa pýtať: nestratili sme trochu my kresťania horlivosť ohlasovania a proroctvo svedectva? To, čo nás oslobodzuje, je pravda evanjelia, alebo sa cítime slobodní, keď si zaobstaráme komfortné zóny, ktoré nám umožňujú riadiť svoj život a pokojne napredovať bez negatívnych odoziev?

A ďalej, uspokojac sa s chlebom a istotami, nestratili sme snáď elán v hľadaní jednoty, za ktorú prosil Ježiš, jednoty, ktorá vyžaduje zrelú slobodu silných rozhodnutí, zriekania a obety, ale je predpokladom, aby svet uveril?
Nezaujímajme sa len o to, čo môže osožiť našim jednotlivým komunitám. Sloboda brata a sestry je aj našou slobodou, lebo naša sloboda nie je úplnou bez neho a bez nej.

Tu sa evanjelizácia zrodila bratským spôsobom, nesúc pečať, ktorú jej vtlačili svätí solúnski bratia Cyril a Metod. Títo svedkovia kresťanstva, ktoré bolo ešte jednotné a zapálené horlivosťou ohlasovania, nech nám pomôžu pokračovať v ceste a rozvíjať medzi sebou v Ježišovom mene bratské spoločenstvo. Napokon, ako si môžeme želať Európu, ktorá znova nájde svoje kresťanské korene, ak sme my sami vykorenení z plného spoločenstva?

Ako môžeme snívať o Európe slobodnej od ideológií, ak nemáme odvahu postaviť Ježišovu slobodu pred potreby jednotlivých skupín veriacich? Je ťažké žiadať si Európu viac preniknutú evanjeliom, ak nás netrápi, že ešte nie sme plne zjednotení medzi sebou na tomto kontinente a že sa o seba navzájom nestaráme.

Praktické výpočty, historické dôvody a politické väzby nemôžu byť neprekonateľnými prekážkami na našej ceste. Nech nám pomáhajú svätí Cyril a Metod, predchodcovia ekumenizmu, v snahe o zosúladenie rozdielností v Duchu Svätom, o jednotu, ktorá bez toho, aby bola uniformnosťou, by bola znakom a svedectvom slobody Krista, Pána, ktorý uvoľňuje putá minulosti a uzdravuje nás zo strachov a bojazlivosti.

V svojej dobe Cyril a Metod umožnili, aby sa Božie slovo vtelilo na tomto území. Chcel by som sa s Vami v tejto perspektíve podeliť o dva podnety, bratské rady pre šírenie evanjelia slobody a jednoty dnes. Prvý sa týka kontemplácie.
Rozlišovací znak slovanských národov, ktorý by ste si spoločne mali zachovať, je kontemplatívna črta, ktorá ide nad rámec filozofických a teologických konceptualizácií, vychádzajúc zo skúsenostnej viery, ktorá vie prijať tajomstvo. Pomáhajte si pestovať túto duchovnú tradíciu, ktorú Európa tak veľmi potrebuje. Zvlášť má po nej smäd cirkevný západ, aby znova našiel krásu adorácie Boha a dôležitosť nevnímať spoločenstvo viery predovšetkým na základe programovej a funkčnej efektívnosti.

Druhá rada sa týka akcie. Jednota sa nedosahuje natoľko dobrými úmyslami a dodržiavaním nejakej spoločnej hodnoty, ako skôr tým, že robíme niečo pre tých, ktorí nás väčšmi približujú k Pánovi. Kto to je? Sú to chudobní, lebo v nich je prítomný Ježiš. Podelenie sa s láskou otvára širšie horizonty a pomáha kráčať svižnejšie, prekonávajúc predsudky a nedorozumenia.
A aj toto je črta, ktorá našla dobrú pôdu v tejto krajine, kde sa v škole učí naspamäť jedna báseň, ktorá okrem iného obsahuje veľmi peknú pasáž: „Ale keď na naše dvere zaklope ruka cudzia v úprimnej dôvere: kto je, ten je; či je on zblíza, či z ďaleka: Vo dne, v noci na stole dar boží ho čaká“. Nech je na stole každého jedného dar boží. Zatiaľ čo ešte nie sme schopní zdieľať rovnaký eucharistický stôl, môžeme spolu prichýliť Ježiša tým, že mu poslúžime v chudobných.
Bude to sugestívnejší znak než množstvo slov a občianskej spoločnosti pomôže pochopiť, zvlášť v tomto bolestnom období, že len vtedy, keď budeme stáť na strane tých najslabších, sa dostaneme z pandémie naozaj všetci.

Drahí bratia, ďakujem vám za vašu prítomnosť a za vašu cestu. Mierna a pohostinná povaha, typická pre slovenský ľud, tradičné pokojné spolunažívanie medzi vami a vaša spolupráca pre dobro krajiny sú vzácne pre kvas evanjelia. Povzbudzujem vás, aby ste pokračovali v ekumenickej ceste, ktorá je vzácnym pokladom, ktorého sa netreba vzdať. Uisťujem vás o svojej spomienke v modlitbe a prosím vás, aby ste sa za mňa modlili.
Ďakujem.", aktuality.sk

X X X

Pápež vyzval Maďarov, aby natiahli svoje ruky ku každému

Pápež v Budapešti na záver 52. medzinárodného eucharistického kongresu odslúžil omšu na Námestí hrdinov.
Pápež František v nedeľu Maďarsko vyzval, aby „natiahlo svoje ruky ku každému“, informovala agentúra AP.
Pápež v Budapešti na záver 52. medzinárodného eucharistického kongresu odslúžil omšu na Námestí hrdinov (Hősök tere).
Pápež Maďarov na konci omše vyzval, aby pevne zotrvali vo svojich náboženských koreňoch". Nemalo by to však mať charakter obranného postoja, ktorý ich izoluje od zvyšku sveta a od potrieb iných ľudí.
Organizátori na omši na očakávali 75 000 účastníkov. Na mieste platili protipandemické opatrenia. Na vstup však nebol potrebný test a ani očkovanie, a len malý počet účastníkov mal rúška, píše AP.

František začiatkom júla podstúpil operáciu, pri ktorej mu lekári odobrali časť hrubého čreva, pripomína AP. V Budapešti bol však 84-ročný Argentínčan dobrom zdravotnom stave, dodáva agentúra.
František v nedeľu popoludní z Budapešti odletí do Bratislavy na pastoračnú návštevu Slovenska. Tá potrvá do stredy 15. septembra, aktuality.sk

X X X

Kollár: Ak bude mať klub strany Za ľudí štyroch členov, zanikne

Koaličná rada, ktorá by mala riešiť situáciu po rozpade strany Za ľudí, by mala zasadnúť v pondelok. Predseda parlamentu a šéf hnutia Sme rodina Boris Kollár pripustil, že sa môže kvôli návšteve pápeža preložiť až na stre ​
„Musíme si sadnúť v koaličnej rade a musí tam byť prítomná aj Veronika Remišová. Tam sa dohodneme, či koaličnú zmluvu otvoríme,“ povedal Kollár v TA3.

Strane SaS vyčíta, že sa podieľa na „rozbití strany Za ľudí“, ktorú vedie Remišová. „Nemal som ambíciu rozbiť stranu Za ľudí, nerobím lúpeživé nájazdy do iných klubov, to sa v slušných rodinách nerobí,“ podotkol Kollár na margo prechodu šiestich poslancov z klubu Za ľudí do klubu strany SaS.

Pripomenul, že zatiaľ platí koaličná zmluva, podľa ktorej patria strane Za ľudí dve ministerstvá. Po prechode poslancov okolo ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej, ktorí založili platformu Za spravodlivé Slovensko, je však možné, že sa koaličná zmluva otvorí a upraví. Kollár pripúšťa, že v koalícii zostanú nakoniec tri strany.

Kým ešte počas týždňa uvažoval nad možnosťou, že v parlamente sa zachová klub strany Za ľudí, hoci bude mať len štyroch členov, teraz pripúšťa, že títo poslanci sa priradia ako platforma ku klubu OĽaNO alebo budú pôsobiť ako nezaradení. „Klub Za ľudí, pokiaľ bude mať štyroch členov, zanikne,“ potvrdil Kollár.
Strana SaS, ktorá prichýlila poslancov platformy Za spravodlivé Slovensko, trvá na tom, aby Kolíková zostala ministerkou spravodlivosti.
Koaličná rada by mala vyriešiť aj rozdelenie podpredsedov Národnej rady, kde je jedno miesto v súčasnosti voľné. Práve toto voľné miesto malo pôvodne patriť strane Za ľudí. Okrem toho musia lídri hovoriť aj o obsadení parlamentných výborov a možno aj obsadenie pozícií štátnych tajomníkov.

Podľa Kollára je však dôležité, že sa situácia začala riešiť, že „je to rozlúsknuté, lebo agónia strany Za ľudí trvala od koaličnej krízy v marci“. Myslí si, že teraz by sa Kolíková ako ministerka spravodlivosti mala venovať napríklad exekučnej amnestii, čo je jeden z predvolebných sľubov práve hnutia Sme rodina.

Opozičné strany sa zhodujú, že Kolíková by mala odstúpiť. Podobný názor prezentovala už aj Remišová. Peter Pellegrini (nez., Hlas) chce, aby o dôvere Kolíkovej hlasoval parlament. Na to Kollár reagoval, že dodržia koaličnú zmluvu a „nebudú podporovať návrh opozície“.
Na margo možnej vojny v polícii Kollár uviedol, že by sa tu „nemala utrhnúť nejaká skupinka, ktorá bude robiť spravodlivosť podľa seba“./agentury/

X X X

Pápež v Budapešti: Hrozba antisemitizmu stále číha v Európe

Pápež František v nedeľu v Budapešti upozornil na "hrozbu antisemitizmu" v Európe a mimo nej, informovala agentúra AFP.
Pápež František a maďarský premiér Viktor Orbán si v Múzeu výtvarného umenia v Budapešti vymieňajú dary.
„Som presvedčený, že hrozba antisemitizmu stále číha v Európe aj inde,“ povedal František v príhovore na stretnutí s predstaviteľmi katolíckej cirkvi a židovskej komunity Maďarska.

Túto hrozbu označil za „rozbušku“, ktorá nesmie začať horieť. Najlepší spôsob, ako ju zneškodniť, je podľa pápeža spolupráca a podpora bratskej jednoty.
Pápež do Budapešti pricestoval v nedeľu ráno. V priestoroch Múzea výtvarného umenia (Szépművészeti Múzeum) absolvoval stretnutie s maďarským premiérom Viktorom Orbánom.
„Pápeža Františka som poprosil, aby nedopustil stratu kresťanského Maďarska,“ napísal Orbán po stretnutí na sociálnej sieti.
František sa v priestoroch múzea stretol aj s maďarským prezidentom Jánosom Áderom, členmi konferencie katolíckych biskupov Maďarska, predstaviteľmi reformovanej cirkvi a židovskej komunity Maďarska, napísal spravodajský portál Index.hu.
Natiahnite svoje ruky ku každému
Pápež na záver 52. medzinárodného eucharistického kongresu odslúžil omšu na Námestí hrdinov (Hősök tere) a Maďarsko vyzval, aby „natiahlo svoje ruky ku každému“, informovala agentúra AP.

Pápež Maďarov na konci omše vyzval, aby pevne zotrvali vo svojich „náboženských koreňoch“. Nemalo by to však mať charakter obranného postoja, ktorý ich izoluje od zvyšku sveta a od potrieb iných ľudí.
Organizátori na omši na očakávali 75 000 účastníkov. Na mieste platili protipandemické opatrenia. Na vstup však nebol potrebný test a ani očkovanie, a len malý počet účastníkov mal rúška, píše AP.

František začiatkom júla podstúpil operáciu, pri ktorej mu lekári odobrali časť hrubého čreva, pripomína AP. V Budapešti bol však 84-ročný Argentínčan dobrom zdravotnom stave, dodáva agentúra.
František následne odletí do Bratislavy na pastoračnú návštevu Slovenska. Tá potrvá do stredy 15. septembra./agentury/

X X X

Kollár: Ak sa neudeje nič, čo by Mikulca diskreditovalo, nebudeme hlasovať za odvolanie

Je veľmi nebezpečné zneisťovať ľudí a vytvárať pocit, že je nejaká brutálna vojna na prokuratúre, brutálna vojna v policajnom zbore, hovorí predseda parlamentu.
Pokiaľ sa neudeje nič také, čo by ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO) mohlo diskreditovať na jeho poste, hnutie Sme rodina nepodporí jeho odvolanie.

Šéf hnutia a predseda parlamentu Boris Kollár v relácií TA3 V politike povedal, že nebudú hlasovať s opozíciou.
Odvolanie Mikulca navrhuje Smer spolu s Hlasom.

Podpredseda Hlasu Erik Tomáš hovorí, že Mikulca idú odvolávať tretíkrát lebo koalícia obštruuje. „Je legitímnym právom opozície sa pokúšať pána Mikulca odvolať,” hovorí Tomáš s tým, že verejnosť sa dozvie ďalšie informácie z ovplyvňovania svedkov.

„Čo sa týka schôdze, my sme ju otvorili riadne, keď bola prvýkrát zvolaná 16. júna. A odvtedy čo sa týka odvolávania Romana Mikulca, sa zmenila len jedna vec, začínajú sa postupne prihlasovať a priznávať ďalší a ďalší nominanti bývalej vlády, ktorej súčasťou bol aj Erik Tomáš,” reagoval zase predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš.

Zlyhania?
Kollár nesúhlasí s tvrdením, že v bezpečnostných zložkách je brutálna vojna, ako to pomenoval exšéf SIS, nominant jeho hnutia Vladimír Pčolinský.
Pčolinský bol nedávno prepustený na slobodu. Z väzby sa dostal vďaka využitiu paragrafu 363 Trestného poriadku generálnou prokuratúrou. Vo väzbe bol pre obvinenia v dvoch úplatkárskych prípadoch.
„Je veľmi nebezpečné zneisťovať ľudí a vytvárať pocit, že je nejaká brutálna vojna na prokuratúre, brutálna vojna v policajnom zbore,” povedal Kollár.

Hovorí, že keď tak existujú osobné zlyhania, je tu problém a treba ho riešiť. „Ale nemyslím si, že by sme mali strašiť ľudí a tvrdiť, že tu niekto vedie nejakú džihádistickú vojnu,” povedal Kollár.
Výber nového, dočasného policajného prezidenta, ktorým sa stal velitel elitnej jednotky Štefan Hamran komentovať nechcel. Povedal, že je to kompetencia ministra Mikulca a rešpektuje jeho výber, Hamrana nepozná a až čas ukáže.
Koaličná zmluva

Boris Kollár povedal, že nepodporia ani odvolávanie ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej v parlamente.
„Máme jasne napísané v koaličnej zmluve, že nebudeme podporovať opozíciu.Nie je o čom sa baviť jasné, že takýto návrh nemôžeme podporiť,” povedal Kollár.
Návrh na odvolanie iniciovala strana Hlas. Jej líder Peter Pellegrini hovoril o pochybnostiach v súvislosti s jej osobou, vyčítajú jej, že nie je „reformný tiger".

Erik Tomáš hovorí, že Kolíková pol roka nič nerobila a venovala sa len straníckym hádkam.
„Ďalší dôvod je, že je vo významom konflikte záujmov,” tvrdí Tomáš.
Šipoš hovorí, že nebudú asistovať opozícii pri ich divadle a všetky nevysvetlené veci si budú riešiť na koaličnej rade.
Dôvodom na odvolanie Kolíkovej má byť podľa Hlasu aj to už nemá nárok byť ministerkou, keďže odišla zo strany Za ľudí, ktorej patrí kreslo ministra spravodlivosti.

Poslanci okolo Márie Kolíkovej uplynulý týždeň oznámili, že sa presúvajú do poslaneckého klubu SaS. Šéf SaS sa už vyjadril, že ich zásadnou požiadavkou je, že Kolíková ostane ministerkou spravodlivosti. Naopak predseda OĽaNO Igor Matovič povedal, že Kolíkovej nedôveruje.

Kollár povedal, že takéto veci by sa nemali riešiť na tlačovej besede, ale na koaličnej rade.
Hovorí, že podpísali koaličnú zmluvu, podľa ktorej strane Za ľudí prislúchajú dve ministerstvá a keď sa má čokoľvek meniť, musia si koaliční partneri sadnúť a dohodnúť sa či zmluvu otvoria, alebo nie, aktuality.sk

X X X

Marika Gombitová oslavuje 65 rokov, jej kariéra je plná hitov a triumfov

Pre speváčku s nezameniteľným hlasom Mariku Gombitovú bola odrazovým mostíkom k štartu kariéry Bratislavská lýra a členstvo v kapele Modus.
Marika Gombitová nie je len interpretka, ale aj skladateľka piesní.
Veľa skladieb zložila aj otextovala sama, jej dvorným textárom je Kamil Peteraj. Jej pieseň Vyznanie zo 70. rokov zvíťazila v roku 2007 v súťaži Hit storočia. Od narodenia niekoľkonásobnej držiteľky Slávika a mnohých iných ocenení uplynie v nedeľu 12. septembra 65 rokov.

Marika Gombitová sa narodila 12. septembra 1956 v obci Turany nad Ondavou. S hudbou bola v spojení od detstva. Jej otec hral na klavíri a na husliach a ona sama navštevovala Ľudovú školu umenia. Ako dvanásťročná sa stala členkou kapely svojich bratov. Keďže ju na štúdium na konzervatórium neprijali, študovala strojnícku priemyslovku v Košiciach. Už v tomto období začala sprevádzať skupinu s názvom Profily.

Zlomovým momentom však bolo pre speváčku stretnutie s Jánom Lehotským na plese športovcov, kde ju oslovil, aby sa pridala do skupiny Modus, kam sa začlenila v roku 1976. Spočiatku pôsobila ako vokalista a hráčka na bongá. Modus v roku 1977 zvíťazil s piesňou Úsmev na Bratislavskej lýre. O rok neskôr mladá speváčka získala na tomto festivale prvenstvo so skladbou Študentská láska. Striebornú priečku obsadila v roku 1979 legendárnou baladou Vyznanie, ktorú otextoval Kamil Peteraj a zložil Ján Lehotský. V tom istom roku nahrala debutový štúdiový album Dievča do dažďa. S Lehotským získala Gombitová bronzovú Bratislavskú lýru (1980) za duet Tajomstvo hier.

Začiatkom osemdesiatych rokov sa Gombitová predstavila v hlavnej úlohe televízneho muzikálu Neberte nám princeznú (1981) autorky Alty Vášovej (hudbu skomponoval Dežo Ursiny, texty napísal Ján Štrasser). V muzikáli si zahral aj spevák Miroslav Žbirka, česká speváčka Marie Rottrová, či herec Luděk Sobota.

Život Mariky Gombitovej navždy poznamenala dopravná nehoda 30. novembra 1980. Po vážnom zranení ostala speváčka pripútaná na invalidný vozík. Napriek týmto nešťastným okolnostiam sa už pol roka po nehode predstavila na Bratislavskej lýre (1981) ako hosťujúca speváčka. V 80. rokoch minulého storočia jej vyšli albumy Môj malý príbeh (1981) a Slnečný kalendár (1982). Speváčka bola odhodlaná pokračovať v koncertovaní. Dvojalbum Mince na dne fontán (1983) jej priniesol Zlatý erb Opusu za najlepšiu nahrávku roka.

Hudobníčka zároveň opustila Modus a vydala sa na sólovú dráhu. Rok na to fanúšikov potešila platňou No.5. Nasledovali albumy Voľné miesto v srdci (1986) a Ateliér duše (1987). Na ňom je aj pieseň Neznámy pár, ktorú nahrala s Karlom Gottom.
Medzi najznámejšie Gombitovej hity z tohto obdobia storočia patria V slepých uličkách (s Miroslavom Žbirkom), Územie zázrakov, Muž nula, Zem menom Láska, Adresa ja, adresa ty, Chlapci v pasci, Správne dievčatá, V období dažďa či Koloseum. V máji 1989 koncertoval v Bratislave spevák a skladateľ Stevie Wonder. Gombitová si zaspievala na večierku, kde uznávaný hudobník usporiadal jam session. Pieseň Kam idú ľudia? z rovnomenného albumu, ktorý vznikol spolu s Andrejom Šebanom (1990), venovala tomuto slávnemu americkému muzikantovi.

Album Zostaň vyšiel v roku 1994. O dva roky získala cenu Grand Prix Zväzu autorov a interpretov za celoživotný prínos a rozvoj slovenskej populárnej hudby. Deväťdesiate roky reprezentujú skladby ako Babylonia, Dvaja, Úlomky spomienok (pocta čínskej poézii), Paradiso, Zostaň, Mama, kde si? V roku 2000 zložila aj otextovala pieseň Prosba.

Veľký úspech zaznamenali aj duetá s Miroslavom Žbirkom Nespáľme to krásne v nás (2001) a Tajnosľubná (2005). V roku 2007 naspievala skladbu Tak som chcela všetkých milovať (pôvodný názov Sfúkni mi už dych) z muzikálu Adam Šangala. Titulnú skladbu Ten príbeh za náš sen stál nahrala pre rozprávku Sedem zhavranelých bratov (2015). Objavila sa aj na turné Road to Abbey Road Mira Žbirku (2016) a pri príležitosti 60. narodenín vystúpila na galakoncerte, na ktorom sa okrem nej zúčastnili aj ďalší interpreti z Česka a Slovenska.

V januári 2018 si Marika Gombitová prevzala ocenenie Pribinov kríž I. triedy a získala aj veľkú cenu SOZA (Slovenského ochranného zväzu autorského) za celoživotné dielo. Marika Gombitová a producent a DJ Robert Burian tento rok potešili fanúšikov remixom skladby V období dažďa. V máji budúceho roka má speváčka vystúpiť na koncertoch, ktoré nesú názov Vyznanie Mariky Gombitovej./agentury/