iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Babiš stavět jak doc.Čuba po Baťovi, knihy doc.Nedbálka

Premiér Babiš by měl ukázat své umění v budování nových firem, staveb, jako to dokázal Baťa a po něm i doc. František Čuba, jemuž bylo často nabízeno i místo ministra zemědělství. Na 50 novinářů doc. Čuba přivítal ve Slušovicích nedaleko Zlína, kde je pozdravil a pravil, že jim teď pustí film o Agropodniku Slušovice a poté se mohou ptát na všechno, co je zajímá.

Po skončení filmu se hlavně novináři dotazovali, proč není ministrem zemědělství, když je tak schopný a nepomůže podnikům i v jiných okresech a krajích vybudovat úspěšná družstva. Doc. Čuba bez váhání odpověděl, že úspěšné, a úspěšnější než Slušovice, jsou i zemědělské podniky na Slovensku. O místo ministra nemá zájem, i kdyby mu nabízeli plat v markách, nebo dolarech.

Doc. Čuba na Zlínsko přivedl na 1500 schopných odborníků ze všech oborů, kteří byli z mnohých podniků při prověrkách propuštěni a nezajímala ho politická příslušnost v politické straně. Hlavně požadoval umění v oboru.

Babiš by měl vědět, že Čuba vybudoval ve Slušovicích velký dostihový areál, chov závodních koní, vybudoval v okrese nová obchodní centra, která budoval i v Praze a jinde v ČR, podporoval automobilové závodníky, fotbalová mužstva, v okrese byla doprava za korunu, vlastní banka Agropodniku Slušovice, nové byty pro zaměstnance podniku, výroba počítačů a levná dovolená pro zaměstnance podniku ve Vietnamu, kde bylo vlastní podnikové rekreační zařízení, a další místa pro rekreaci v jiných zemích světa. A takových nápadů bylo ještě více.

To všechno by mohl vylíčit premiérovi Babišovi doc. JUDr. Ing. Karel Nedbálek, PhD., MBA, který napsal už knihu o doc. Ćubovi, a teď napsal i druhou, a zároveň i knihu o Baťovi: Baťové versus Československo. Knihy možno objednat u vydavatele, Naděžda Malinová 775337003, slusovice@motelgolf.cz, cena: 150,-Kč (brožovaná) + poštovné 99,-Kč.

X X X

Kniha Cesta Františka Čuby z Březové k JZD Slušovice pojednává o životě doc. Ing. Františka Čuby, CSc., jeho úspěchu a vlivu této osobnosti na region Slušovice, Zlínský kraj a podnikání, řízení obecně. Jedná se o druhé doplněné a rozšířené vydání s novým ISBN. Kniha, de facto vydaná k ročnímu výročí úmrtí hlavního protagonistu.

V předmluvě je naznačena absurdita, jak stát se choval vůči úspěšným podnikům. Úvodní kapitoly popisují obec Březovou, ze které František Čuba pocházel, a zachycují tak širší souvislosti a situaci v regionu před jeho narozením a působením.
Kniha popisující činnost doc. Ing. Františka Čuby, CSc. v JZD Slušovice a nebývalý rozvoj původně zaostalého zemědělského podniku pod jeho vedením. Jsou popsány některé významné projekty a způsoby řízení, kterými František Čuba motivoval zaměstnance. Kniha se nevyhýbá ani období po revoluci, tedy období pádu Františka Čuby a odchodu do ústraní, zmírněného až morální satisfakcí a rehabilitací v podobě volby senátorem na samotném sklonku jeho života.

Závěr knihy se zabývá zhodnocením regionu v současné době a úvahou nad hypotetickým ušlým ziskem, jenž byl způsoben likvidací podniku vytvořeného doc. Ing. Františkem Čubou, CSc., stejně jako popisem dodnes fungujících společností, které v regionu působí a byly založeny nebo vedeny bývalými zaměstnanci JZD Slušovice.

X X X

KNIHA O PODNIKATELI BAŤOVI

Doc. JUDr. Ing. Karel Nedbálek, autor, knihu rozdělil mezi hlavní tři protagonisty Tomáše Baťu st. (1876), J. A. Baťu a Tomáše Baťu ml. (1914). Snaží se provést ekonomickou a právní analýzu z pohledu znalostí roku 2021. Celou knihou prostupují stokorunové bankovky různých vzorů, které mají symbolizovat cenu bot ve dvacátých letech dvacátého století. Tomáš Baťa st. (1876), jako by ve své závěti zanechal takový rébus, předpokládal, že ten, kdo jej vyřeší, má nárok na pokračování v jeho díle.

Majetek světového koncernu, který zanechal, byl jistě mnohonásobně větší, než který uvedl v „ústní“ kupní smlouvě, mluví se dokonce o minimálně pětinásobku až desetinásobku hodnoty majetku firmy. Kdyby tato částka podléhala našim česko-slovenským zákonům v té době, tak by byla daň kolem 20 % a částka mezi 50 až 100 milióny korun československých.

Další problém byl v nástupnictví, kdy velmi lpěl na potomku, jak ukazuje jeho osobní trauma, před světovou válkou, kdy jeho nastávající nemohla mít děti a Tomáš Baťa ml. (1914), jeho jediný syn, byl zatím nezkušený. U Tomáše Bati st. (1876) vznikla geniální myšlenka ve formě správcovství, a také přesně nedefinoval jméno firmy v zahraničí, a to švýcarské společnosti Leader A.G. Úhrada kupní smlouvy se prováděla z firemních zdrojů, kdy jenom roční zisk byl větší než 50 mil. Ten, kdo proces nástupnictví právně obhájí, tak ten má právo na pokračování v Baťových ideách a Baťovým duchem. Tomáši Baťovi ml. (1914) se to nakonec v roce 1973 podařilo, byly ukončeny všechny soudní spory a byla rozdělena sféra vlivu ve světě. V neposlední řadě jsou zveřejněny některé úvahy vládních a stranických orgánů, jak věc vyřešit, „aby se vlk nažral a koza zůstala celá.“ Je zde také zveřejněna fotokopie poslední vůle Tomáše Bati st. (1876), která zatím nebyla často publikována.

X X X

KOLIK BYTŮ POSTAVILI PODNIKY AGROFERTU PRO PRACOVNÍKY?, NESTAVĚT JEN VILY PRO BOHATÉ

Babišův Agrofert má na 30 až 40 tisíc pracovníků, kteří také chtějí slušně bydlet. Dříve zemědělská družstva, státní statky, průmyslové podniky atd. budovaly pro lidi rodinné domky i byty. Pomáhaly v obcích stavět i prodejny, restaurace, na horách a u vody měly rekreační zařízení. OKD postavilo pro horníky 45 tisíc bytů, měl podniky, rekreační a zdravotní zařízení atd. v hodnotě, podle odborníků, za 60 miliard. Dnes má všechno Bakala, který utekl do Švýcarska a policisté, žalobci a soudci k tomu už řadu let mlčí. Babiš na to už dříve měl dohlédnout, jako prezident Zeman, který o tom často hovořil v médiích.

Babiš má v legislativní radě vlády plno odborníků, kteří už dávno měli vše sledovat, aby největší tunel OKD po převratu Bakalou byl potrestán a všechno dostali zpět horníci včetně bytů. Má tam i exministra spravedlnosti Kněžínka, který mohl mít na starosti odstranění problému s vrácením miliardového majetku horníkům a postižení viníka, Bakalu.

Piráti a spol. už před dvěma lety na veřejnosti křičeli, že se postarají o nápravu, ale nic se nestalo. Podali jen trestní oznámení. Od pirátů lidé v ČR nemohou nic dobrého čekat. Jsou to jen tlachalové, kteří lidem v ČR v ničem nepomohou. Lidé v obcích a městech ČR by se jim měli zdaleka vyhnout a vyškrtnout je z paměti. Rovnají se véčkařům Bárty, který je dnes trestně stíhaný.

X X X

BABIŠ ZAPOMENOUT NA VILY PRO BOHATÉ A OBNOVIT VÝSTAVBU BYTOVÝCH DRUŽSTEV

Před časem se Babiš v médiích chlubil, jak tvrdí odborníci, že začne stavět v Průhonicích u Prahy na 50 či 60 luxusních vil pro bohaté. Od té doby se o tom nehovoří. Babiš by na vily pro bohaté měl zapomenout, protože kdo má hodně peněz, si sám poradí. Babiš už dávno měl obnovit levnou družstevní výstavbu bytových družstev, která byla dobře organizována za dr. Husáka, a řada bytových družstev by dnes znovu ráda stavěla další byty. K tomu však potřebují hlavně pozemky.

Ať se na družstevní bytovou výstavbu zeptá Babiš předsedy ÚS dr. Rychetského, který byl řadu let právníkem v SBD Pokrok Praha. Babiš se o to měl zajímat hned, když se stal premiérem, nikoliv až dnes před novými volbami. Někteří lidé tvrdí, že v ČR se mají lépe psi a kočky, kteří mají teplé kóje, než lidé bez peněz a žijí mezi odpadky v ulicích měst. ČR se tak přizpůsobila životu Západu, lidem v Holandsku, Belgii, USA i jinde.

X X X

PODAL SYN BABIŠE TRESTNÍ OZNÁMENÍ NA OTCE?

Podal trestní oznámení na otce? Babiš mladší zatím nechtěl říct. Syn premiéra Andreje Babiše ve čtvrtek strávil na policejní služebně v centru Prahy, kde vypovídal o údajném zavlečení na Krym, pět hodin. Babiš junior předtím řekl, že se nemá čeho bát, protože on je ten, kdo byl poškozen. Další podrobnosti zatím neřekl, ani to, zda na otce podal trestní oznámení.
Babiš mladší dlouhodobě tvrdí, že ho na Krym nechal v roce 2017 proti jeho vůli odvézt otec, a to proto, aby mu znemožnil vypovídat v dotační kauze Čapí hnízdo. Dnešní podání vysvětlení označil za první krok.

Policistům se zatím Babiše juniora nedařilo vyslechnout, protože žije dlouhodobě ve Švýcarsku. Od července je ale v Česku a veřejně vystupuje proti svému otci. K čtvrtečnímu podání vysvětlení, které začalo v 10 dopoledne, dorazil pěšky v doprovodu svého advokáta Františka Vyskočila. Výpověď skončila po třetí hodině odpolední. „Mám z toho dobrý pocit,“ komentoval pak svůj výslech při odchodu.

„Výslech byl velice podrobný, pan Babiš podal úplné, vyčerpávající a pravdivé informace ke svému zavlečení na Krym. V tuto chvíli je vše v rukách policie a my pevně věříme, že celou věc nezávisle vyšetří tak, aby mohli být potrestáni ti, kteří za toto zavlečení odpovídají,“ shrnul právník Babiše mladšího. „Budeme se domlouvat na dalších krocích. Velice nerad bych v tuto chvíli strategii odkrýval,“ uvedl.

Vyskočil novinářům také zdůraznil, že Babiš je podle lékařských posudků psychicky naprosto zdravý. Za „absolutní nesmysl“ označil to, že by jeho klient byl v rukou manipulátorů.

Premiérův syn se na policii kvůli své cestě na Krym obrátil v lednu 2018. Policisté věc prověřovali pro podezření ze zavlečení a z omezování osobní svobody, letos v únoru ale případ bez jeho výslechu odložili, nešlo podle nich o trestný čin ani o přestupek. Na základě dnešního výslechu rozhodnou, zda budou v prověřování pokračovat. Lze předpokládat, že podrobná výpověď potrvá několik hodin.

Babiš mladší uvádí, že ho na Krym odvezl manžel lékařky Dity Protopopovové, která vypracovala posudek o jeho duševním stavu a která dříve byla poradkyní jeho otce na ministerstvu financí.
Akci s psychicky nemocným Babišem mladším organizuje Klusák, tvrdí Zeman

Posudek Protopopovové měl podle médií pomoci Babišovu synovi vyhnout se ze zdravotních důvodů stíhání v kauze Čapí hnízdo. Babiš mladší nyní prohlašuje, že je psychicky zdravý, že farma Čapí hnízdo byla od počátku projektem jeho otce a že on hrál roli bílého koně.

Premiér tvrdí, že syn trpí schizofrenií, a jeho verzi popírá. Také Protopopovová si stojí za tím, že stanovila správnou diagnózu. Stíhání členů Babišovy rodiny v kauze padesátimilionové dotace pro farmu Čapí hnízdo už bylo zastaveno. Obvinění nyní čelí jen premiér a jeho někdejší poradkyně Jana Nagyová (dříve Mayerová), oba vinu odmítají. K této kauze bude Babišův syn vypovídat na policii v pondělí.

X X X

POLSKO PO BRITECH ODEJDE Z EU? EU ODMÍTÁ I KRÁLOVNA

Tusk varoval, že Polsko může z EU odejít dřív, než se komukoliv zdá
Polsko může přestat být členem Evropské unie dříve, než se komukoliv zdá, varoval v televizi TVN24 bývalý polský premiér a někdejší předseda Evropské rady Donald Tusk. Evropská komise vede se současnou polskou národně-konzervativní vládou spory týkající se základních hodnot sedmadvacítky a zástupci polských vládních stran kvůli tomu na Brusel tvrdě útočí.
„Přirovnávání Bruselu či Evropské unie k Sovětskému svazu nebo hitlerovské okupaci, taková slova nezůstanou bez následků, nejsou beztrestná. Ničí naši pověst v Evropě,“ řekl Tusk. Taková prohlášení zazněla ve čtvrtek od místopředsedy parlamentního klubu nejsilnější vládní strany Právo a spravedlnost (PiS) Marka Suského.

Ve středu šéf parlamentního klubu PiS a místopředseda Sejmu Ryszard Terlecki řekl, že Polsko „musí hledat drastická řešení“ ve vztahu s EU, a zmínil příklad Britů, kterým „nevyhovovala diktatura bruselské byrokracie, a tak odešli“.
Mluvčí vlády i mluvčí ministerstva zahraničí pak ujišťovali, že Polsko z EU nevystupuje, a sám Terlecki řekl, že takzvaný „polexit (odchod Polska z EU) je humbuk vymyšlený (hlavní opoziční stranou) Občanskou platformou a (nezávislou) televizí TVN 24“.

Podle Tuska, který se před časem vrátil do polské politiky a je úřadujícím šéfem Občanské platformy, mají zástupci současné vládnoucí garnitury vážné politické dilema. „Většina z nich je přesvědčená, že Unie je v nejlepším případě nepříjemnou nutností“. Zároveň prý přemýšlejí o tom, jak se „bruselské okupace“ zbavit a „Polsko vysvobodit“.
Tusk si myslí, že události, jako byl brexit, tedy britský odchod z EU, nebo případný stejný krok Polska, se nestávají proto, že je někdo naplánoval, ale proto, že „někdo neuměl naplánovat alternativu k takovému dramatu“.

Už roky trvající spor mezi Bruselem a vládou PiS o polskou justiční reformu se v posledních dnech vyostřil. Evropská komise ve středu požádala Soudní dvůr EU, aby Polsku vyměřil pokutu za to, že se nepodřídilo soudnímu příkazu, podle kterého má zastavit činnost disciplinární komory trestající soudce.

X X X

PREZIDENT UKRAJINY PROTI VÁLCE S RUSKEM

Válka s Ruskem je možná, říká Zelenskyj. Byla by to ale chyba, dodává
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj připouští možnost úplné války s Ruskem, nicméně by to podle něj byla „největší chyba“. Z Ukrajinců a Rusů se podle něj stali nepřátelé. Zelenskyj by se rád sešel se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem, setkání by ale muselo být věcné.

Na otázku moderátora během diskuze fóra YES Brainstorming ohledně možnosti vypuknutí naprosté války s Ruskem Zelenskyj odpověděl: „Ano, může se to stát.“ Hned však také dal najevo, že by to považoval za chybnou variantu vývoje událostí. „Potom už nikdy nebude existovat sousedství Ruska, Ukrajiny a Běloruska,“ poznamenal.
Podle ukrajinského prezidenta se Ukrajinci a Rusové stali nepřáteli, vznikla mezi nimi velká propast. Neví, jak překonat tuto situaci, ale doufá, že časem se vztahy přece jen zlepší. Nicméně naději, že „zvítězí dobro“ spojil s tím, že „vše se vrátí zpět, území, lidé a pravděpodobně i vztahy“.

Vztahy obou zemí ochladly postupně na bod mrazu po svržení proruského ukrajinského prezidenta Viktora Janukovyče na jaře roku 2014. Rusko reagovalo okupací a anexí Krymského poloostrova, kterou Kyjev ani převážná většina mezinárodního společenství neuznává.
Moskva také podpořila proruské separatisty na východě Ukrajiny, kde si boje dosud vyžádaly na 13 000 mrtvých. Rusko tvrdí, že separatisty nevyzbrojuje, přestože četné důkazy svědčí o opaku.
V dubnu 2021 Zelenskyj prohlásil, že Ukrajina válku s Ruskem nikdy nezačne:

Zelenskyj rovněž řekl, že by se chtěl sejít s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Setkání by však podle něj muselo být „věcné, nikoli jen deklarativní“.
Ukrajinský prezident také dal najevo přesvědčení, že Ukrajina je, pokud jde o úroveň armády i specialistů, připravena stát se členem Severoatlantické aliance a že NATO Ukrajinu potřebuje. „Neprosíme. Říkáme, že se nám zdá, že nás NATO potřebuje, zdá se nám, že bez Ukrajiny nebude silná Evropská unie,“ prohlásil Zelenskyj.

X X X

Královna Britů stojí za Black Lives Matter. Pro palác je rasismus žhavé téma

Britská královna Alžběta II. a další členové královské rodiny podporují hnutí Black Lives Matter. V rozhovoru pro televizní stanici Channel 4 to řekl zástupce královny pro Londýn sir Ken Olisa. Podle něj je „rasismus žhavé téma“.
Olisa, který je prvním černošským lordem-místodržitelem (tedy osobním zástupcem královny) pro oblast Londýna, uvedl, že se členy královské rodiny o tématu rasismu hovořil v souvislosti s americkými demonstracemi po smrti černocha George Floyda.
Na otázku, zda královský palác podporuje hnutí Black Lives Matter, Olisa řekl: „Odpověď je jednoduše ano.“ „Rasismus je žhavé téma. Otázkou je, co můžeme udělat, abychom přiměli společnost odstranit tyto bariéry,“ dodal.

V březnu se britská královská rodina stala terčem kritiky poté, co ji manželka prince Harryho Meghan obvinila z rasismu. V rozhovoru s moderátorkou Oprah Winfreyovou si Meghan, která je rasově smíšeného původu, mimo jiné postěžovala, že se nejmenovaný člen královské rodiny ptal, jak tmavou pleť může mít jejich syn, až se narodí. Princ William následně zdůraznil, že britská královská rodina není rasistická.

X X X

Česko zažívá inflační šok. Ceny rostou nejrychleji za 13 let

Meziroční růst spotřebitelských cen v Česku opět zrychlil. V srpnu se inflace zvýšila o 4,1 procenta, což bylo o 0,7 procentního bodu více než v červenci a nejvíce od listopadu 2008. Většina analytiků čekala stagnaci na červencových 3,4 procenta.
Vliv na to mělo zdražení zboží i služeb v téměř všech oddílech spotřebního koše, nicméně nejvíce se na tom podepsaly vyšší ceny za bydlení. Vyplývá to z informací, které v pátek zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Většina analytiků čekala stagnaci na červencových 3,4 procenta.

Inflace není tak vysoká. Máme sklon vnímat jen to, co zdražuje, říká šéf ČSÚ
„Na vývoji se podílely jak ceny zboží, tak ceny služeb z téměř všech oddílů spotřebního koše. Ceny zboží se oproti loňskému srpnu zvýšily o 3,6 procenta a ceny služeb o téměř pět procent,“ uvedla k srpnovému zrychlení meziroční inflace vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ Pavla Šedivá.

V bydlení, které nejvíce ovlivnilo srpnovou inflaci, stouplo nájemné o 2,5 procenta a vodné a stočné byly proti loňskému srpnu shodně vyšší o 5,5 procenta. Na druhou stranu o 3,4 procenta zlevnila elektřina a o 4,7 procenta zemní plyn. Téměř o sedm procent zdražily výrobky a služby pro běžnou údržbu domácností. V dopravě pak meziročně vzrostly téměř o pětinu ceny pohonných hmot.

Zdražoval alkohol, tabák i potraviny
Další v pořadí vlivu na meziroční zvyšování cenové hladiny byly ceny alkoholu, tabáku nebo potravin. Například pivo zdražilo o 6,3 procenta a tabákové výrobky o 9,9 procenta. Z potravin si lidé meziročně připlatili za oleje, tuky, vejce nebo zeleninu, zatímco ovoce bylo proti loňskému srpnu levnější. Dál rostly i ceny oděvů a obuvi. Ceny stravovacích služeb stouply o 5,2 procenta.

Důvodem meziměsíčního růstu cen bylo zdražení téměř ve všech oblastech. Například mezi potravinami o více než pět procent proti první polovině prázdnin podražilo máslo nebo vejce, naopak brambory téměř o šest procent zlevnily. Ceny dovolených stouply od července zhruba o tři procenta a přibližně procentní nárůst cen byl u výrobků pro údržbu bytů, u pohonných hmot nebo ve stravovacích službách.

Statistici dnes zveřejnili také vývoj cen v dovozu a vývozu za červenec. Meziměsíčně vývozní ceny vzrostly o 3,1 procenta a dovozní ceny o 2,4 procenta.

„V červenci koruna vůči euru a dolaru proti minulému roku výrazněji posílila, což zpomalilo zvýšení meziročních cen,“ uvedl vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ Vladimír Klimeš. Ceny ve vývozu v červenci meziročně vzrostly o 7,7 procenta a v dovozu o 7,9 procenta. Stejně jako v předchozích měsících i v červenci pokračovalo výrazné meziroční zdražení minerálních paliv a ostatních surovin. V meziměsíčním i meziročním srovnání ve vývozu i dovozu významně rostly ceny železa, oceli, dřeva a elektřiny, uvedli statistici.

Průměrná roční míra inflace
Inflace překračuje toleranční pásmo
„Do ekonomiky se pumpovaly peníze o sto šest. Ve stejné době se přitom pozastavovaly výrobní kapacity, což snížilo množství produktů na trhu. Prudké zdražování je logickým důsledkem těchto činů,“ říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.
Zároveň však upozorňuje, že se inflace se dostala výrazně nad své toleranční pásmo. Podle něj lze proto očekávat reakci České národní banky, která pravděpodobně bude v rychlém sledu zvyšovat úrokové sazby.
„To může mít negativní vliv na růst české ekonomiky. Navíc dojde ke zvýšení rozdílu mezi nastavením úrokových sazeb u nás a v eurozóně,“ míní Křeček.

Podle hlavního ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy bude základní úroková sazba ke konci roku činit 1,50 procenta. Podle něj mohou rozdíly mezi sazbami u nás a v eurozóně výrazně zatraktivnit českou měnu v očích mezinárodních investorů a devizových obchodníků.

„Nelze vyloučit, že alespoň na jednom z letošních zasedání bankovní rada navýší základní sazbu dokonce o 0,5 procentního bodu. Základní úrok tak může letošní rok zakončit dokonce i na úrovni 1,75 procenta. Před pandemií činil nejvýše 2,25 procenta,“ míní Kovanda.

„Skutečnost, že nůžky mezi odhadem inflace ČNB a realitou se v srpnu dále prudce rozevřely, dává centrální bance pádný důvod, proč pokračovat v utahování měnové politiky. ČNB tak téměř s jistotou na konci měsíce zvýší úrokové sazby. Z možností mezi pokračováním v mírných krocích o 0,25 procentního bodu a radikálnějším zvýšením o 0,5 procentního bodu nabývá na stále větší pravděpodobnosti druhá z nich,“ uvádí analytik UniCredit Bank Patrik Rožumberský.

„Reakce centrální banky na sebe nenechá dlouho čekat. Již na konci září může ČNB zvýšit úrokové sazby o 0,5 procentního bodu a v dalších měsících bude nejspíše ve zvyšování sazeb pokračovat,“ uvádí i hlavní ekonom Deloitte David Marek. Rovněž podle ekonoma Komerční banky Michala Brožky je pravděpodobné, že ČNB urychlí tempo zvyšování sazeb, když na konci září zvýší základní úrokovou sazbu o 0,5 procentního bodu.

Úroky na spořících účtech příliš neporostou
Podle ekonoma Štěpána Křečka se kvůli očekávanému růstu úrokových sazeb zřejmě budou zhoršovat podmínky pro poskytování hypoték a dalších úvěrů. Nelze však očekávat, že se růst úrokových sazeb výrazně propíše do úročení na běžných a spořících účtech.

„Lidé proto budou muset investovat naspořené prostředky nebo se budou muset smířit se snižováním kupní síly svých úspor,“ míní Křeček.
Hlavní ekonom České bankovní asociace Jakub Seidler doplňuje, že všeobecný návod na to, kam nepotřebné peníze vložit, aby na běžném či spořícím účtu neztrácely na hodnotě, však neexistuje a situaci je potřeba vždy řešit individuálně. „Hodně závisí na tom, jak dlouho peníze člověk nebude potřebovat,“ upozorňuje.

X X X

Zelené ČT do debaty nepozvala, podávají k soudu návrh na předběžné opatření

Zelení se rozhodli obrátit na soud se žádostí o předběžné opatření, protože je veřejnoprávní Česká televize nepozvala do série předvolebních debat. Sama televize zveřejnila, že strana má volební potenciál 7 procent. Tedy šanci, že by se mohla dostat do Sněmovny, kdyby jí volili všichni ti voliči, kteří o ní uvažují.

Magdalena Davis a Michal Berg, kteří vedou Zelené, při startu volební kampaně strany na pražské Kampě | foto: Zelení
Zelení se ohradili, že to odporuje principu vyváženosti, kterého se veřejnoprávní televize ze zákona musí držet, a také základním principům demokracie.
ČT pozvala jen sedm nejsilnějších politických uskupení. Zelení skončili až osmí za komunisty, po započtení statistické odchylky ovšem s komunisty sdílí sedmé místo.

„Nerozumím tomu, proč ČT neposkytne prostor všem stranám, které mají volební potenciál nad 5 %, což koresponduje s volební klauzulí pro vstup do Sněmovny. Vyloučení několika stran včetně Zelených z předvolebních debat vnímám jako selhání veřejnoprávního média a apeluji na Českou televizi, aby tuto nešťastnou situaci napravila,” uvedla spolupředsedkyně Zelených Magdalena Davis, která také posla otevřený dopis apelující na ostatní stranické lídry, aby to podpořili.
Podobně se proti postupu České televize již ve čtvrtek ohradilo uskupení Trikolóra Svobodní Soukromníci. Žádá také soud o předběžné opatření.
Menších uskupení se zastal poslanec za Piráty Mikuláš Ferjenčík. „Mám rád Českou televizi, nicméně rozhodnutí škrtnout z předvolebních debat 2 strany s potenciálem nad 5 procent (Zelené a Trikolóru) považuji za zvláštní. Já vím, že debaty s devíti lidmi jsou nesmysl, tak raději dělejme kratší po třech lidech s vylosovaným složením a podle potenciálu třeba určujme počet zástupců strany v debatách celkem,“ napsal na Facebooku Ferjenčík.

X X X

Francie se loučila s Belmondem. Rakev s vlajkou vyprovodil dlouhý potlesk

Stovky lidí včetně francouzského prezidenta Emmanuela Macrona dorazily ve čtvrtek odpoledne uctít památku francouzského herce Jeana-Paula Belmonda, který v pondělí ve věku 88 let zemřel. Výjimečný národní ceremoniál v pařížské Invalidovně zahájila vojenská přehlídka a zhruba čtvrthodinový prezidentův projev. Rakev s hercem pak vyprovodil dlouhý potlesk.
Belmondovu rakev zakrytou francouzskou vlajkou vystavili na nádvoří před stovkami lidí, kteří byli na pietní událost pozváni. Kromě rodiny a prezidentského páru dorazili členové vlády, politici a osobnosti francouzské kultury, filmu a sportu.
Nechyběli mezi nimi význační francouzští herci Jean Dujardin, Richard Anconina či Patrick Chesnais. Z politiků pak dorazil například francouzský exprezident Francois Hollande či bývalý ministr kultury Jack Lang.

Výjimečný národní akt zahájila krátce po půl páté vojenská přehlídka. Vojáci nastoupili na nádvoří Invalidovny, které zdobila obrovská fotka zesnulého herce. Po minutě ticha prošel po nádvoří podél nastoupených jednotek francouzský prezident Emmanuel Macron a zazněla francouzská hymna. Teprve pak za slavnostního bubnování dorazila na vnitřní nádvoří čestná stráž složená z členů Garde Républicaine nesoucí rakev s ostatky slavného herce. Stále zakrytou francouzskou vlajkou ji položila doprostřed prostranství.

Následně se Belmondova nejbližší rodina usadila na přední místa, aby vyslechla Macronovu řeč. „Navždy zůstane Mužem z Acapulca. Jean-Paul Belmondo byl národním klenotem, plný elegance a výbuchů smíchu, s hlasitým projevem a mrštným tělem, úžasným hrdinou a známou figurou, neúnavný odvážlivec a kouzelník se slovy. Nacházíme v něm sami sebe,“ uvedl francouzský prezident už v pondělí v bezprostřední reakci na hercův odchod.
Byl jako my
Francouzský prezident mluvil asi čtvrt hodiny. „Milovali jsme Belmonda, protože byl jako my,“ zmínil během svého projevu a dále jej nazval „nenapodobitelnou hvězdou francouzské kinematografie“. Vzpomněl na jeho práci s novovlnnými režiséry Françoisem Truffautem a Jeanem-Lucem Godardem či na tvorbu s Jeanem-Pierrem Melvillem, Alainem před rakví a dotkl se jí rukou. Po dalších protokolárních poctách se čestná stráž opět chopila rakve. Za potlesku všech přihlížejících a naživo hrané hudby z filmu Profesionál ji pronesla celým nádvořím, aby se za ní mohl vytvořit špalír smutečních hostů. Jako poslední šel za rakví prezidentský pár.

Ceremoniál byl z podloubí budov lemujících nádvoří přístupný i zhruba další tisícovce lidí, kteří mohli dorazit bez pozvánky. Museli se však prokázat potvrzením o očkování, testu či prodělání covid-19. Ceremoniál dále promítali na dvou obřích obrazovkách na veřejném prostranství před Invalidovnou.

Pietní akty v Invalidovně byly dříve vyhrazeny padlým vojákům, později se zde začaly konat smuteční ceremonie pro význačné osobnosti francouzské společnosti. Naposledy se této pocty dostalo v roce 2019 bývalému prezidentovi Jacquesu Chiracovi, upozorňuje ČTK.
Kvůli nesmírné popularitě legendárního herce u francouzské veřejnosti se Elysejský palác společně s rodinou rozhodli Invalidovnu zpřístupnit od 19:30 všem, kdo budou chtít Belmondovi u jeho rakve vzdát hold.
Následný pohřeb velikána francouzského filmu, kterému Francouzi přezdívají Bébel, se uskuteční v pátek od 11:00 v kostele Saint-Germain-des-Prés v centru Paříže.

X X X

Britská pobřežní stráž má podle nové strategie čluny s migranty vracet

Dosud britské hlídky migranty na člunech doprovázely na pobřeží Anglie. Na změnu britské taktiky dnes ostře reagoval francouzský ministr vnitra Gérald Darmanin, když prohlásil, že Francie nebude akceptovat jakýkoli postup proti námořnímu právu, ani vydírání.

Ve středu o problému Patelová hovořila se svým francouzským protějškem Darmaninem, aniž dosáhli hmatatelného výsledku. Britský premiér Boris Johnson předtím oznámil, že Londýn použije "jakoukoli možnou taktiku" k zastavení plaveb migrantů přes průliv.
Podle deníku The Daily Telegraph však má být nová strategie uplatňována jen za "velmi omezených okolností", kdy jsou migranti převáženi na velkých člunech a situace je považována za bezpečnou.

Darmanin dnes řekl, že Patelové jasně vzkázal, že Británie musí dodržovat své závazky ohledně migrantů, kteří se pokoušejí připlout do Británie. "Francie nebude akceptovat jakoukoli praxi, která jde proti námořnímu právu, a nebude akceptovat jakékoli finanční vydírání," napsal dnes Darmanin na twitteru.

Ministryně Patelová už počátkem týdne podle britského tisku pohrozila tím, že neposkytne slíbených více než 60 milionů eur (přes 1,5 miliardy korun), které měly pomoci financovat posílení přítomnosti francouzských pořádkových sil u pobřeží.
Mluvčí premiéra Johnsona dnes podle agentury Reuters řekl, že Londýn je přesvědčen o tom, že jakýkoli přístup vůči člunům s migranty, který Británie zaujme, bude v souladu se zákonem. Britská vláda bude podle mluvčího nadále posuzovat rozsah bezpečných a legálních možností, jak zamezit malým člunům, aby se vydávaly na plavbu přes Lamanšský průliv.
"Nadále posuzujeme a zkoumáme řadu bezpečných a legálních možností k nalezení způsobů, jak zamezit malým člunům, aby se vydávaly na tuto nebezpečnou a zbytečnou cestu," citovala mluvčího agentura Reuters. "Jsme přesvědčeni, že jakýkoli přístup, který zvolíme, bude v souladu s požadavky práva," zdůraznil mluvčí.
Experti považují vracení člunů bez součinnosti s francouzskými úřady jako prakticky nerealizovatelné. Podle nich takový postup obnáší příliš mnoho rizik vzhledem k tomu, že čluny, které využívají migranti, jsou sotva uzpůsobené pro plavbu po moři. Od brexitu navíc nemohou britské úřady vracet žadatele o azyl, kteří se do země dostanou ilegálně, do zemí Evropské unie.

Teplé počasí v uplynulých dnech vedlo k nárůstu pokusů o přeplutí průlivu. Jenom v pondělí se podle britského ministerstva vnitra pokusilo Lamanšský průliv překonat v malých člunech 785 lidí. Podle agentury PA se takto letos přes kanál do Anglie dostalo už více než 14.000 lidí. Za celý minulý rok jich bylo 8400.

Patelová ve středu po údajně "konstruktivních diskusích" s Darmaninem v Londýně zdůraznila, že považuje zastavení přeplouvání průlivu za "absolutní prioritu". Darmanin však už v pondělí varoval, že vracení migrantů může mít negativní dopad na francouzsko-britskou spolupráci a prioritou je podle něj záchrana lidských životů. Darmanin rovněž odmítl britský návrh na vytvoření společného velitelského centra francouzských a britských pobřežních sil, neboť by to podle něj bylo v rozporu s francouzskou suverenitou a navíc zbytečné, protože stávající koordinace v terénu je "dobrá a účinná".
Londýn, který po brexitu učinil ze zpřísnění boje proti imigraci prioritu, dlouhodobě tlačí na to, aby Francie zintenzivnila své úsilí o předcházení nebezpečným plavbám přes průliv.

X X X

Merkelová ani další zástupci CDU/CSU nečekali snadné vítězství ve volbách

Kancléř pro Německo. S tímto heslem na plakátech s kancléřským kandidátem Olafem Scholzem vstupuje sociální demokracie SPD do posledních dvou týdnů kampaně před německými parlamentními volbami. Náskok SPD před konzervativní unií CDU/CSU, kterou do voleb vede Armin Laschet, nyní potvrdil další průzkum veřejného mínění.
Kancléřka Angela Merkelová z CDU/CSU, která po volbách odejde z politiky, souboj za ztracený ještě nepokládá, zdůraznila ale, že nikdo z konzervativců nečekal, že unie po 16 letech v kancléřství další mandát snadno získá.

"Jsme uprostřed volebního boje," odpověděla dnes Merkelová na otázku novinářů, jak moc se obává, že unie CDU/CSU ztratí po 16 letech vládní odpovědnost. Spekulovat o výsledku kancléřka odmítá, protože konečné zúčtování bude podle ní až v den voleb 26. září. "Po 16 letech bylo každému v CDU a CSU jasné, že nedostaneme kancléřský úřad automaticky a bez námahy," dodala politička, která Německo vede již čtvrtým funkčním obdobím v řadě.

Průzkumy jsou pro konzervativce v posledních týdnech stále méně lichotivé. Dnes zveřejněná sondáž institutu Kantar pro magazín Focus za favorita označila SPD s 25 procenty, zatímco pro CDU/CSU se vyslovilo 21 procent respondentů. Zelení, kteří chtějí za kancléřku svou spolupředsedkyni Annalenu Baerbockovou, by získali 17 procent, liberálové z FDP a také protiimigrační Alternativa pro Německo (AfD) shodně po 12 procentech a postkomunistická Levice šest procent. Pro srovnání, parlamentní volby v roce 2017 vyhrála kancléřčina unie s 32,9 procentem hlasů a SPD skončila druhá s 20,5 procentem hlasů.

Sociální demokraté, kterým se daří náskok před CDU/CSU udržovat, tlak na konzervativce zesilují. Motiv volebního plakátu pro závěrečnou fázi kampaně totiž představili v Düsseldorfu, hlavním městě spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko, kde je premiérem Laschet. "Chceme, aby se Scholz stal kancléřem," řekl dnes v Düsseldorfu generální tajemník SPD Lars Klingbeil.
"Unie si zřejmě myslí, že jim patří stát i kancléřství. Tak to není. Občané rozhodují o tom, kdo do kancléřství vstoupí. Společně bojujeme za to, aby to byl Olaf Scholz," dodal Klingbeil.

Unie se na poslední chvíli snaží zvrátit svůj pád. Do kampaně se vložila i Merkelová, která v úterý před poslanci ve Spolkovém sněmu prohlásila, že jedině Laschet dokáže zabránit vzniku levicové koalice SPD, Zelených a poskomunistické Levice.
Před takovou vládou varuje i Laschet, který před několika dny představil svůj tým pro závěr kampaně. Skupinu tvoří čtyři ženy a čtyři muži, členy jsou mimo jiné někdejší Laschetův sok v souboji o předsednictví v CDU a bývalý šéf poslanců unie Friedrich Merz, vládní zmocněnkyně pro digitalizaci Dorothee Bärová, expert na terorismus Peter Neumann nebo hudební manažer a bývalý člen Zelených Joe Chialo. Laschet poznamenal, že díky tomuto týmu chce propojit hlavní názorová křídla CDU/CSU, která jsou křesťansko-sociální, liberální a konzervativní orientace.

S problémy s popularitou se potýká nejen CDU, ale také CSU, která působí jen v Bavorsku a která s CDU na celostátní úrovni tvoří tradiční koalici. CSU, kterou vede bavorský premiér a neúspěšný uchazeč o kancléřskou kandidaturu Markus Söder, se v průzkumu Wählercheck televize SAT.1 Bayern propadla na 29 procent. Sondáž Bayerntrend přisoudila CSU dokonce 28 procent. Pokud by se průzkumy ve volbách potvrdily, byl by to pro CSU nejhorší výsledek v dějinách.

X X X

Personálu na soudech potřebujeme nabídnout lepší ohodnocení, apeloval na poslance Šuk

Poslanci Ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR navštívili ve středu 8. září Nejvyšší soud. Navázali tak na tradici pravidelných informativních schůzek, na kterých obě strany vzájemně diskutují o aktuálních problémech justice, hovoří o tom, na čem právě pracují, objasňují si své priority a také další plány do budoucna. Nejvyšší soud o tom informoval v tiskové zprávě.

Obvykle k podobným setkáním dochází jednou za rok či dva, kvůli koronavirové situaci byla tentokrát prodleva poněkud delší, tříletá. Předsedu Nejvyššího soudu Petra Angyalossyho na jednání zastoupil místopředseda Petr Šuk, který poslance mimo jiné seznámil s činností Nejvyššího soudu v období koronavirové pandemie.

Současně poukázal na některé z problémů, s nimiž se justice dlouhodobě potýká, jako je např. nedostatečný rozpočet, nízké platy zaměstnanců soudů, nedořešené zajištění informačních technologií či potřebu posílení asistentů a vyšších soudních úředníků na řadě soudů. „Asistentům soudců a vyšším soudním úředníkům potřebujeme nabídnout výrazně lepší pracovní podmínky a ohodnocení, aby tato jejich pozice nebyla jen přestupní stanicí pro čerstvé absolventy škol. Potřebujeme, aby si lidé dokázali představit, že na tomto postu setrvají klidně i celý svůj profesní život. Zcela nedostatečně – v porovnání se zbytkem veřejné sféry – je pak odměňován i ostatní personál zabezpečující chod soudů. A to se musí změnit“, zdůraznil Petr Šuk.

S poslanci dále probral případné změny tzv. soudní mapy, jakož i institut emeritního soudce. Řeč přišla i na aktuálně připravované procesní kodexy (nový trestní řád a nový civilní řád soudní).
Předseda Ústavně právního výboru Marek Benda na jednání informoval Nejvyšší soud o tom, že v příštím týdnu je v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR plánováno hlasování o novelizaci trestního řádu, jejíž schválení by umožnilo senátům trestního kolegia Nejvyššího soudu rozhodovat o stížnostech pro porušení zákona, které je oprávněn podat ministr spravedlnosti ve prospěch anebo neprospěch obviněných, také v neveřejných zasedáních s následným vyhlašováním rozsudku prostřednictvím elektronické úřední desky a úřední desky v budově soudu.

Marek Benda je přímo předkladatelem tohoto návrhu, který reaguje na skutečnost, že Nejvyšší soud bude pravděpodobně muset v nejbližší době projednat větší množství stížností pro porušení zákona podávaných ministryní Marií Benešovou ve prospěch obviněných, kterým soudy v České republice automaticky ukládaly vyšší tresty podle § 205 odst. 4 písm. b) tr. zákoníku v souvislosti s tím, že krádeže, byť i drobné, spáchali v době vyhlášeného nouzového stavu, ceskajustice.cz

X X X

Nečasův právník: Soudci jednali nezákonně, když sdělili výsledek jednání médiím

Advokát bývalého premiéra Petra Nečase Adam Černý zváží další kroky v případu takzvaných trafik pro poslance ODS. Nesouhlasí s postupem pražského městského soudu, který sdělil výsledek odvolacího jednání v kauze dříve médiím než zúčastněným stranám. Odvolací senát ve středu zrušil osvobozující verdikt nad Nečasem a jeho manželkou Janou Nečasovou (dříve Nagyovou). Případ trafik vrátil k novému projednání a nařídil připustit jako důkaz odposlechy, jejichž provedení prvoinstanční soud zamítl. Soudce Richard Petrásek to po skončení neveřejného jednání řekl České televizi.

„Jedná se o nezákonný postup ze strany soudu,“ uvedl Černý. Svůj další postup však nechtěl prostřednictvím médií avizovat. Černý i advokát Jany Nečasové Eduard Bruna ve středu shodně uvedli, že jim nebylo rozhodnutí soudu doručeno a neměli možnost se s ním seznámit.

„Jde o součást rozhodovací činnosti soudce a jeho výklad ustanovení paragrafu 8a odstavec tři trestního řádu. Pokud předseda senátu dospěl k závěru, že je namístě sdělovací prostředky informovat, nepřísluší orgánu státní správy soudů vůči soudci jakkoliv zasahovat,“ uvedl k postupu Petráska mluvčí pražského městského soudu Adam Wenig.

V kauze takzvaných trafik pro poslance ODS zprostil Obvodní soudu pro Prahu 1 loni v srpnu Nečase, jeho ženu a někdejšího náměstka ministra zemědělství Romana Bočka obžaloby z podplácení. Podle verdiktu se nepodařilo prokázat, že se skutek popsaný v obžalobě vůbec stal. Prvoinstanční soud v případu nepřipustil jako důkaz odposlechy.
Obvodní soud tehdy zároveň zastavil stíhání Nečasové, které se týkalo nezdanění luxusních darů od politiků a lobbistů. Státní zástupce se proti oběma rozhodnutím na místě odvolal. I zastavení stíhání Nečasové bude muset nižší soud na pokyn odvolacího senátu opět projednat. Nečasová dostala podle obžaloby jako ředitelka premiérova kabinetu dary, například drahé kabelky, dohromady za více než deset milionů korun.

Obžaloba tvrdí, že Nečas, tehdejší šéfka jeho kabinetu Nagyová a Boček slíbili v roce 2012 poslancům Marku Šnajdrovi, Petru Tluchořovi a Ivanu Fuksovi lukrativní funkce za to, že se vzdají mandátu a nechají projít vládní daňový balíček, s nímž nesouhlasili. Poté, co byl balíček schválen, se Šnajdr stal předsedou dozorčí rady Čepra a Fuksa členem představenstva Českého Aeroholdingu. Nečasovi a Bočkovi hrozí až šest let vězení, Nečasové až osm. Kauza trafik přispěla v roce 2013 k pádu Nečasovy vlády.

X X X

Diskriminuje nás. Koalice Trikolory žaluje ČT a chce předběžné opatření

Volební formace Trikolora Svobodní Soukromníci podala stížnost k Radě České televize a Radě pro rozhlasové a televizní vysílání na pravidla předvolebních debat v České televizi. Podle uskupení jsou diskriminační, omezují svobodu slova a narušují volební soutěž. Hnutí současně podalo žalobu k soudu a domáhá se vydání předběžného opatření. Uvedlo to v tiskové zprávě.
„Česká televize záměrně diskriminuje především menší nebo nově založené politické strany a hnutí. Taxativně a bez jakékoliv logiky určuje počet volebních stran, jejichž zástupce pozve do předvolebních debat,“ uvedla předsedkyně formace Trikolora Svobodní Soukromníci a poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková.

Podle advokáta Zdeňka Koudelky pravidla České televize postupují v rozporu s tradicí, když významně snižují počet volebních stran v debatách. „Česká televize snížila pro letošní rok počet účastníků debat vůči předchozím volbám do Poslanecké sněmovny v roce 2017, a to o 30 procent. K tomuto kroku nebyl relevantní důvod,“ podotkl.
Dodal, že pravidla diskriminují zvláště nové strany, které se nemohou v plné míře mediálně prezentovat tak jako strany zavedené.
Hnutí navrhuje, aby veřejnoprávní televize umožnila účast všem subjektům, jejichž volební potenciál překročí tříprocentní hranici v sociologických průzkumech. „Jde o hranici, která není svévolná, ale totožná s plným financováním politické strany ze státního rozpočtu,“ doplnil Koudelka.
Česká televize odvysílá 14 předvolebních debat i superdebatu předsedů
Česká televize letos stanovila maximální počet stran na sedm. Přitom při loňských krajských volbách dostalo prostor devět, při posledních parlamentních volbách v roce 2017 dokonce deset politických stran.

X X X

NSS už dostal přes dvě stovky návrhů na zrušení covidových opatření

Počet návrhů, které Nejvyšší správní soud (NSS) dostává v nové „pandemické“ agendě, už překročil dvě stovky. K dnešku je jich 206, z toho 157 vyřízených, řekla mluvčí soudu Sylva Dostálová. Přezkoumávání opatření, které vydává ministerstvo zdravotnictví na základě pandemického zákona, je zároveň pro NSS velkou zátěží.

Pandemická agenda zaměstnává soudce nejvyšší možnou měrou a je příčinou prodloužení doby řízení o kasačních stížnostech, uvedla Dostálová v tiskové zprávě po dnešním jednání soudců s poslanci ústavně právního výboru. Soud agendu řeší podle zákona přednostně. V desítkách případů zpětně konstatoval nezákonnost opatření nebo jejich částí, případně opatření rovnou rušil, pokud v době rozhodování ještě zůstávala v platnosti.

Důvodem zásahů bývá nejčastěji nedostatečné odůvodnění nebo chybějící zákonné oprávnění pro zvolený způsob regulace. Opakovaně soud také kritizoval ministerstvo zdravotnictví za to, že bez srozumitelného vysvětlení neklade laboratorně prokázané protilátky na roveň očkování nebo imunitě z prodělaného covidu-19.

X X X

Martin Švehlík odmítá tvrzení spolků: Vysokorychlostní trať bude široká 14 metrů, demolic bude velmi málo

Správa železnic zahájila přípravy nového železničního spojení vysokorychlostní tratě (VRT). Připravovaná stavba je nyní ve fázi zpracování studie proveditelnosti. Probíhá také mapování krajiny a získávání podkladů pro rozhodování o umístění stavby. Stavba VRT má mnoho příznivců, ale velmi hlasití jsou také její odpůrci, kteří se sdružují v několika spolcích. Podle ředitele odboru přípravy vysokorychlostních tratí Správy železnic Martina Švehlíka bude VRT pro ČR jednoznačně ekonomicky výhodná.

X Spolky, které podepsaly Memorandum o vzájemné spolupráci proti současnému umístění a provedení stavby vysokorychlostní trati tvrdí, že stavba znehodnotí kvalitní ornou půdu a zároveň omezí hospodaření na jejich pozemcích – je to pravda? Jednáte s nimi o tom?

Projednali jsme to se Svazem zemědělců ČR a s Agrární komorou. Ano, ten zásah do země bude. Když jsme se podívali do studie proveditelnosti, tak jsme na desetině záborů, které nám byly přičítány. A byla to právě orná půda, která v ČR mizí i z jiných důvodů. Takže zásah tu je, ale je nutné si uvědomit, jak je trať široká. Jde opravdu zhruba o 14 metrů. V zásadách územního rozvoje nebo v územních plánech máme koridor 200 metrů, ale tam ta trať fyzicky nebude. Navíc velkou část bude tvořit zeleň. A když budeme trať spouštět do provozu, tak tam musíme dát propojení, biokoridory, cyklostezky, místní komunikace a musíme řešit i hospodaření s pozemky, které tam zůstanou. Budeme muset zajistit i prostor pro zemědělskou techniku. Ale zábory tu samozřejmě jsou, bez toho taková stavba udělat nelze. Máme za to, že francouzské řešení stavby VRT je, co se týká financí i rozměrů tělesa dráhy, nejrozumnější.

X Proč je potřeba kvůli vysokorychlostním tratím bourat domy? Jak budete majitele odškodňovat?

Jak jsem říkal, v současné době nemáme konkrétní pozemky. Samozřejmě máme technický návrh, ale dokud nemáme razítko na technickém rozhodnutí, tak úplný soupis pozemků nemáme. Po právoplatném územním rozhodnutí můžeme obeslat všechny dotčené majitele jak pozemků s návrhem na odkup podle liniového zákona. Očekávám to v roce 2023 a dál. Většinou jsou trasy vedeny mimo zastavěné území, takže demolic bude velmi málo. Jsou to jednotky případů na jednotlivé úseky. Samozřejmě to nějaký počet je. Často to nejsou domy určené k trvalému bydlení, jsou tam zásahy i jiných typů, ale jsou to opravdu jednotlivé případy.

X Obce mají obavy z toho, že jejich katastry rozřeže budoucí trať. To může narušit běžný život v obci. Budete to nějak řešit?

My musíme splnit všechny limity, které se týkají ochrany přírody. Vše teď velmi pečlivě posoudíme v hlukových studiích, které jsou součástí dokumentace pro územní rozhodnutí. Pro první úsek Běchovice – Poříčany jsme nechali u zpracovatele dokumentace udělat zvláštní studii na zvukový boom, tedy na ten třesk, když vlak například vyjíždí z portálu. V té bylo doloženo, že na tom úseku nic takového nenastane a pracujeme s tím od samého začátku. Pokud bychom limity překročili, nedostaneme EIA (EIA je označení pro proces, jehož cílem je získat představu o výsledném vlivu stavby na životní prostředí pozn. red.). Musíme splnit i ochranu před vibracemi, které mohou teoreticky nastat. Což je zase výhoda
francouzského řešení – přes štěrkové těleso se hluk šíří méně, než přes pevnou jízdní dráhu, kterou používají například Němci. Tohle všechno bude v dokumentaci pro územní rozhodnutí pečlivě popsáno. A pak budeme samozřejmě reagovat na prostupy do krajiny. Proto se bavíme se zástupci obcí, abychom tam dodali cyklostezky nebo třeba poutní místa. I proto jsme také byli za místními zastupiteli, aby nám toto řekli. My si to kreslíme do mapy, předáváme to zhotovitelům a ti na to reagují. Samozřejmě tam budou místní komunikace nebo biokoridory pro zvěř.

X Na řadě míst, kde se VRT připravuje, panují podle zástupců obcí problematické geologické podmínky.

Na některé trasy máme předběžné geologické průzkumy v různých podrobnostech. I to je samozřejmě součást správy pro území rozhodnutí. Bez toho se nikam nedostaneme, protože technik musí mít podrobnější projekt. Měli jsme před 14 dny předběžnou tržní konzultaci, kdy bude zpracováno spojení od německého portálu v Ústí nad Labem. Máme různé stupně modelu, které postupně zpřesňujeme.

X Spolky si stěžují, že s nimi Správa železnic nekomunikujete. Není zde prostor pro zlepšení?

Můžete se podívat na naše webové stránky, kde je souhrn všech jednání, kde kolegové byli. Někde to je i pro více starostů, sejdou se třeba 4, ale všechny dotčené katastry jsme za poslední dobu navštívili. Samozřejmě nám do toho zasáhla i situace okolo covidu, některé věci jsme museli organizovat dálkově.

X Spolek VRTáci poukazuje na to, že se VRT ekonomicky nevyplatí a zpochybňuje ekonomický model, který Správa železnic zpracovala ve studiích proveditelnosti. Není stavba VRT vyhazováním peněz daňových poplatníků?

My jsme jednoznačně přesvědčeni, že stavba VRT je ekonomicky výhodná. Protože tou ekonomikou musí studie proveditelnosti projít. Máme posudek od poradenského sboru Evropské investiční banky JASPER. Tam to je posouzené. Musíme dosáhnout vnitřní výnosové procento, které ukazuje míru vrácení peněz. Hranice pro ČR je 5 procent, my máme 6 až 11 procent. Což značí to, že každá koruna, která se do nich vloží, se začne vracet. Ukazuje to stabilitu projektu. Do investiční ceny je rovnou započítáno o třetinu investic navíc a v ekonomice projektu pak může být další nárůst ceny nebo naopak tam může být pokles poptávky cestujících. Ale zpracovaná riziková analýza s tím vším pracuje.

x Jak hodnotíte debatu s občany, které jste se tento týden v Kutné Hoře zúčastnil?

Zajímavé je, že to ty lidi opravdu zajímá, zjišťují si i věci okolo údržby, recyklace a další. Ti lidé tím žijí. Hlavní věc je, že jim není jedno, co se okolo děje. Proto se snažíme debatu vést, i když spoustu věcí ještě sami nevíme a je to kvůli tomu složité. Opravdu mě zaujalo, do jakých podrobností se tím spolky a občané zabývají.
Eva Paseková, ceskajustice.cz

X X X

Soudní dvůr EU rozšířil ochranu, kterou poskytuje označení šampaňské

Soudní dvůr Evropské unie dnes podpořil francouzské výrobce šampaňského, kteří bojují za větší ochranu tohoto alkoholického nápoje. Sdružení výrobců podniklo právní kroky proti španělskému termínu „champanillo“, který podle něj porušuje právní ochranu názvu, jenž šampaňské odvozuje od stejnojmenného regionu. Soudní dvůr EU uvedl, že označení porušuje chráněné označení původu. Informovala o tom agentura Reuters.

Sdružení Comité interprofessionnel du vin de Champagne usiluje, aby řetězec tapas barů ve Španělsku nesměl na cedulích a sociálních sítích používat označení „champanillo“, které ve španělštině znamená malé šampaňské. Označení šampaňské víno se smí používat jen u sektů vyrobených ve Francii v oblasti Champagne.

Obchodní soud v Barceloně požadavek sdružení zamítl. Cedule s nápisem „champanillo“ podle něj neoznačovala alkoholický nápoj, ale vztahovala se k prostorám určeným ke stravování a k výrobkům, které nejsou právně chráněné.
Sdružení se proti rozhodnutí odvolalo k provinčnímu soudu v Barceloně, který požádal Soudní dvůr EU o pokyny, zda se známky chráněného původu, jakou má šampaňské, vztahují kromě výrobků i na služby. Podle Soudního dvora EU se k nim vztahují a byly navrženy tak, aby poskytovaly záruku kvality vzhledem k zeměpisnému původu a zabránily třetím stranám, které se snaží profitovat z pověsti těchto výrobků.

Soudní dvůr EU uvedl, že termín „champanillo“ vyvolává v mysli průměrného evropského spotřebitele jasnou spojitost se šampaňským, a porušuje proto chráněné označení původu. Definitivní rozhodnutí spočívá na provinčním soudu v Barceloně.

Francouzští výrobci šampaňského v současné době bojují i proti novému ruskému zákonu, který nutí zahraniční výrobce přidávat na lahve šampaňského označení „šumivé víno“. Výrobci ruského šumivého vína mohou nadále používat termín šampaňské. Výrobci proto vyzvali k zastavení vývozu nápoje do Ruska.

X X X

Křetínského EP Infrastructure se zmenšilo o dvě teplárny, ale i tak navýšilo zisk za pololetí

Holding EP Infrastructure, který sdružuje nejdůležitější energetická aktiva miliardářů Daniela Křetínského a Patrika Tkáče ve střední Evropě, vytvořil v prvním pololetí čistý zisk 329 milionů eur (8,4 miliardy korun), meziročně o 15 milionů více. Tržby i provozní zisk meziročně klesly, hlavně kvůli prodeji Pražské teplárenské a budapešťské teplárny BERT v závěru loňského roku.
Konkrétně tržby se meziročně snížily o 19 procent na 1,334 miliardy eur (34 miliard korun), provozní zisk o 23 procent na 587 milionů eur. Majoritním vlastníkem holdingu EP Infrastructure je Energetický a průmyslový holding (EPH) ovládaný Danielem Křetínským a Patrikem Tkáčem s 69 procenty akcií. Zbývajících 31 procent vlastní sdružení finančních investorů vedené australskou Macquarie.

Pololetní výsledky se na webu EP Infrastructure objevily již dnes, tedy jeden den před pátečním telekonferenčním hovorem s investory a analytiky.
Při čtení výsledků je zapotřebí vzít v úvahu, že klíčové společnosti nevlastní EP Infrastructure stoprocentně. Například v eustreamu, SPP distribúcii a Stredoslovenské energetice má jen 49procentní podíl, v Plzeňské teplárenské 35 procent. Čistý zisk z pohledu akcionářů za první pololetí tak dosáhl 180 milionů eur (4,6 miliardy korun), zbývajících 149 milionů eur připadá na takzvané nekontrolní podíly.

Hlavní firmy vlastněné holdingem EP Infrastructure. Zdroj: prezentace výsledků skupiny EP Infrastructure za rok 2020
Podle dohody uzavřené loni v září Křetínského a Tkáčova firemní skupina prodala francouzské Veolii dvě velké teplárny – pražskou a budapešťskou. Podle informací v prezentaci a finančních výsledcích EP Infrastructure z letošního dubna se jednalo o mimořádně výhodný prodej. Cena za obě teplárny dosáhla 1,01 miliardy eur (téměř 27 miliard korun), přičemž zisk z prodeje dosáhl 784 milionů eur.

Řada pozoruhodných změn se v EP Infrastructure odehrála i letos. Zmínit můžeme návrat Patrika Tkáče do akcionářské struktury mateřské EPH či změnu na pozici generálního ředitele EP Infrastructure. Novým šéfem se v srpnu stal britský občan Gary Mazzotti, který na pozici generálního ředitele vystřídal Daniela Křetínského – zakladatele a předsedu představenstva Energetického a průmyslového holdingu (EPH).

Nejcennějším majetkem holdingu EP Infrastructure je 49procentní podíl ve slovenských tranzitních plynovodech eustream. Dále drží podíl v plynovodní síti na Slovensku, ve Stredoslovenské energetice, ale také podzemní zásobníky plynu ve více zemích. V České republice vlastní teplárny United Energy a Elektrárny Opatovice a minoritu v Plzeňské teplárenské. David Tramba, ekonomický deník. cz

X X X

To se nestane! Josef Laufer má stále šanci. Dcera řekla, co nikdy neudělá

Nastoupil do nemocnice, aby absolvoval banální zákrok, jenže při operaci nastaly komplikace a Josef Laufer musel být uveden do umělého spánku. Nyní se nachází ve vegetativním stavu a v nemocnici leží bezmála dva roky. Jeho dcera Ester jej pravidelně navštěvuje a nyní prozradila, jak bude jeho léčba postupovat dál. Stejně tak řekla, k čemu se rozhodně nikdy neuchýlí.
Když vloni v březnu Josef Laufer nastupoval do nemocnice kvůli operaci chlopně, nikoho by ani nenapadlo, jak špatně banální zákrok dopadne. Na sále se mu totiž zastavilo srdce. Díky pohotové reakci lékařů se zpěváka podařilo zachránit, musel být však uveden do umělého spánku. Po nějaké době se sice Laufera povedlo částečně probudit, nadále ale zůstává ve vegetativním stavu. To znamená, že má otevřené oči, může sám dýchat a jeho srdce pracuje. Není však schopen sám přijímat potravu a nekomunikuje. Do nemocnice za ním často dochází jeho dcera Ester, která zároveň jako jediná čas od času sdílí informace o jeho stavu.

Nikdy se nevzdám
Přestože se zpěvákův stav delší dobu nijak nelepší, jeho dcera Ester se rozhodně nevzdává. Dle svých slov bude i nadále bojovat o tatínkovo uzdravení. „U tatínka není vůbec nic nového. Ale mohu vás ubezpečit o jednom: nestane se, že by někdy proběhl poslední pokus o zlepšení jeho stavu. Nikdy se nevzdám naděje. Nikdo na světě nemůže říci, že se to nemůže zlepšit,” nechala se odhodlaná Ester slyšet pro eXtra.cz.

Ester se zároveň snaží tatínka neustále povzbuzovat. Povídá si s ním, popisuje mu novinky ze svého života a předává mu vzkazy od kolegů a kamarádu. Nedávno oslavil dvaaosmdesáté narozeniny a dcera mu předala všechny gratulace. Během toho měla pocit, že je přece jen něco jinak. „Přečetla jsem mu nebo pustila všechny vzkazy od jeho kamarádů a kolegů. Pustila jsem mu gratulaci od mámy a vyřídila všechny povzbuzující slova od fanoušků. Nemůže mi sice odpovědět, ale já cítila, že všechno vnímal,” řekla Ester pro Aha!.

Pomůže návštěva manželky?
Zatímco Ester svého tatínka navštěvuje pravidelně, jeho manželka Irena Greifová za svým mužem ještě nebyla. Sama se totiž potýká s několika zdravotními problémy a žije v rehabilitačním ústavu. Dcera však doufá, že právě pohled na životní lásku by mohl způsobit nějaký impuls a Lauferův stav zlepšit. „Mámu tátovi nahrávám a pouštím mu její hlas, ale teď jsem se rozhodla, dokud covid nezačne zase řádit, že ji k němu asi vezmu,” prozradila Ester Blesku.
„Táta stále bojuje a má chuť žít, a tak bojují i lékaři a já. Dokud to nevzdá on, má smysl se snažit o zlepšení a věřit, že bude líp,” řekla ještě.

X X X

V Německu si fotbal zahráli naháči. Na protest proti komerci i MS v Kataru

V Německu se odehrál vizuálně netradiční fotbalový zápas, v němž hráči jednoho z týmů vyběhli na hřiště téměř nazí. Fotbalisté, kteří měli na sobě pouze kopačky a štulpny, byli součástí uměleckého projektu. Ten slouží jako protest proti komercionalizaci sportu, letos se zaměřil i na chystané mistrovství světa v Kataru.

Zápas „nahé jedenáctky“ přilákal o víkendu v západoněmeckém Duisburgu několik stovek diváků, kteří sledovali zápolení nahých hráčů s týmem v bílých dresech.
Za akcí jménem Nacktionalmannschaft (Nahá reprezentace) stojí konceptuální umělec a filmař Gerrit Starczewski, který chtěl tímto způsobem protestovat i proti pořádání mistrovství světa ve fotbale v Kataru příští rok. Země čelí kritice kvůli porušování lidských práv, při stavbě stadionů dělníci pracují v nebezpečných podmínkách a řada jich už přišla o život.
Do naha se na přání Starczewského svlékli amatérští hráči - muži i ženy - kteří se tak podle něj stali zároveň „performativními umělci“.
Loni filmař nechal proti sobě hrát dva týmy s nahými fotbalisty, letos jeden tým zůstal v dresech. „Tím, že jeden tým hraje v dresech, vzniká kontrast, a estetika nahého těla tak ještě více vynikne,“ řekl Starczewski.
Umělec hodlá se svými akcemi pokračovat. „Mým velkým snem je vyjet s nimi do ciziny,“ citovala jej agentura DPA.