iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Británie připravena na úmrtí královny. Smutek v 10 den

Plán britské vlády na to, jak to bude vypadat po smrti královny Alžběty II., se dostal na veřejnost. Nejrůznější ceremonie potrvají deset dní a uzavře je pohřeb, který bude v den státního smutku. Plán aktualizovaný o opatření týkající se koronavirové epidemie má krycí název operace Londýnský most.

Královna, které je 95 let, se podle všeho těší dobrému zdraví a nic nenasvědčuje tomu, že by se vše zmíněné mělo v nejbližší době uskutečnit. Vzhledem k věku hlavy státu, která nedávno ovdověla, jsou však přípravy na místě.

Dokumenty, které zveřejnil server Politico, ukazují, jak podrobný program úřady vypracovaly. Předpokládá zapojení prakticky všech složek státní správy, rozsáhlé bezpečnostní operace ke zvládnutí davů a očekávaného dopravního chaosu. Pozornost věnuje i takovému detailu, zda budou svěšeny vlajky nejen na úřadu vlády v Downing street dostatečně rychle.
Operace Londýnský most se bude prolínat s operací Jarní příliv, kterou je plán pro nástup na trůn prince Charlese. Pokud tedy přežije svou matku.
Den D
V hodinách následujících po královnině smrti proběhne „kaskáda rozhovorů“, při nichž budou o skonu Alžběty II. postupně informováni premiér, tajemník kabinetu, což je nejvýše postavený státní úředník ve Velké Británii, a ministři vlády.
Podle interních pokynů bude tento den označován jako „den D“. Každý následující dny před pohřbem se budou označovat jako „D+1“, „D+2“, atd.
Pohřeb prince Philipa
Královský palác vyvěsí „oficiální oznámení“ tradičně na nádvoří Buckinghamského paláce. Nezapomíná se však ani na to, že přece jen je i Velká Británie v digitálním věku. Královské webové stránky zčernají, doprovodí je strohé prohlášení potvrzující královnino úmrtí. Na webových stránkách britské vlády – gov.uk – se v horní části zobrazí černý banner. Týká se to i všech ministerstev.

Premiér bude prvním členem vlády, který učiní prohlášení. Všichni ostatní členové kabinetu budou instruováni, aby se vyjadřovali až po premiérově projevu.

Přesná je i formulace, kterou mohou vládní činitelé používat: „Právě jsme byli informováni o úmrtí Jejího Veličenstva královny“. Ministři mají být i tak dodatečně upozorněni, že „mají zachovávat diskrétnost“. Retweety jsou výslovně zakázány, dokud je nepovolí vedoucí oddělení komunikace vlády.
Inspiroval odvahou, statečností a vírou. Královna s rodinou vyprovodili Philipa

Vlajky na Downing street mají být spuštěny na půl žerdi, a to údajně do deseti minut od obdržení příslušného oznámení. Britský parlament a zákonodárné sbory ve Skotsku, Walesu a Severním Irsku po oznámení přeruší činnost. Královská rodina oznámí plány na královnin pohřeb, který by se měl konat deset dní po její smrti.
Ministerstvo obrany zajistí, aby se na všech příslušných vojenských stanovištích střílely salvy ze zbraní. Bude vyhlášena celostátní minuta ticha.

Dny do pohřbu
Premiér poté uspořádá audienci u nástupníka trůnu a v 18 hodin Charles pronese projev k národu. Den po královnině smrti se v 10 hodin dopoledne v chrámu svatého Jakuba sejde takzvaná nástupnická rada, jejímiž členy jsou vysocí vládní představitelé. Charlese oficiálně prohlásí za nového panovníka. V 15:30 se uskuteční audience premiéra a vlády u nového krále. Ministři budou vyzváni, aby s sebou nebrali své manželky.

V třetí den budou královniny pozůstatky umístěny v Buckinghamském paláci. Pokud královna zemře v Sandringhamu, svém sídle v Norfolku ve východní Anglii, bude její tělo převezeno do Londýna královským vlakem. Pokud zemře ve skotském Balmoralu zváží se podle okolností přeprava letadlem.

Ve čtvrtý den zahájí nový monarcha cestu po Spojeném království, a to návštěvou skotského parlamentu a bohoslužbou v katedrále svatého Jiljí v Edinburghu. Poté zavítá Charles do Severního Irska. Později i do Walesu.
Šestý den se v Londýně uskuteční průvod s rakví z Buckinghamského paláce do Westminsterského paláce. Tam budou pozůstatky vystaveny po tři dny.

Den státního pohřbu bude „dnem národního smutku“. Uskuteční se ve Westminsterském opatství. Pokud pohřeb připadne na všední den, vláda neplánuje nařizovat zaměstnavatelům, aby zaměstnancům poskytli volno. Je to ryze záležitost mezi zaměstnavateli a jejich podřízenými.
V závěru dne bude v kapli svatého Jiří na hradě Windsor smuteční obřad a královna bude pohřbena v hradní kapli krále Jiřího VI.

X X X

Spravedlnost uložila pokuty třem desítkám tzv. oddlužovacích šmejdů

Ministerstvo spravedlnosti zatím uložilo pokuty 31 subjektům, které neoprávněně poskytovaly či nabízely právní služby v oddlužení. Tzv. oddlužovací šmejdi museli státu zaplatit celkově 1,448.000 korun, další uložené pokuty v celkové výši 276.000 korun nejsou pravomocné. ČTK to sdělil mluvčí úřadu Vladimír Řepka. Úřad zároveň před činností nepoctivých subjektů varoval dlužníky.

Neoprávněné poskytování či nabízení služeb v oddlužení je přestupkem. Oddlužovací šmejdi své služby podle ministerstva vydávají za finanční poradenství či školení, případně nabízejí dlužníkům „následnou péči“, která má spočívat například v kontrole insolvenčního rejstříku. Ve skutečnosti ale poskytují zejména služby spojené se vstupem do oddlužení, což nesmí.

„Za uvedené často velmi nekvalitně poskytnuté služby naúčtují dlužníkovi tisíce korun. Dlužníkovi tak v souvislosti se vstupem do oddlužení vzniknou podstatně vyšší náklady, než jaké předpokládá zákon,“ uvedl úřad.

Podávat návrhy na povolení oddlužení a poskytovat s tím spojené služby mohou pouze advokáti, notáři, soudní exekutoři a insolvenční správci, a to za zákonem stanovenou odměnu v maximální výši 4000 korun za návrh jednotlivce, tedy s DPH maximálně 4840 korun. Dále mohou služby při oddlužení poskytovat tzv. akreditované osoby, které tak činí zcela bezplatně – jde převážně o neziskové organizace, charity či obecně prospěšné společnosti.

Ministerstvo připouští, že prokazování toho, že neoprávněný subjekt poskytl dlužníkovi právě služby při oddlužení, je v praxi velice složité. Proto se zaměřilo i na prevenci a vytvořilo pro dlužníky informativní video.

Nahrávka nazvaná Vyhněte se oddlužovacím šmejdům vysvětluje srozumitelnou formou proces vstupu do oddlužení a objasňuje praktiky nepoctivých subjektů. Zmiňuje, že aktivně oslovují lidi ve špatné finanční situaci, a to zejména ty, kteří vlastní nějakou nemovitost. Podle ministerstva je velmi pravděpodobné, že dlužníka o tuto nemovitost připraví. Nabízejí snadné vyřešení dluhů a snaží se vzbudit klamný dojem, že bez jejich pomoci nelze vstup do oddlužení zvládnout. Zpoplatněnou „následnou péči“ navíc většinou neposkytnou, protože to není zapotřebí.

Ministerstvo uvedlo, že existuje určitý počet advokátů, kteří nastavená pravidla obcházejí nebo jejich obcházení umožňují. Úřad zmínil případy, kdy návrhy kompletně připravené šmejdy posléze podepisuje a podává advokát, a to často dlouhodobě a ve velkém počtu. Úřad tato zjištění předává České advokátní komoře (ČAK).

Předseda insolvenční sekce ČAK Michal Žižlavský sdělil, že komora v této oblasti nezaznamenala systémový problém. „Historicky řešila jednotky případů stížností na postup advokátů, ačkoli celkový počet sepisovaných návrhů činí v průměru 20.000 ročně,“ podotkl. „Pochybení v jednotlivém případě samozřejmě nelze nikdy vyloučit,“ dodal. Pokud by se podle něj na takové činnosti podílel advokát, řešila by to ČAK v kárném řízení, jakmile by věc zjistila.

Ministři kárné žaloby většinou nepodávají
Žižlavský také připomněl, že kárné řízení s advokátem může zahájit i ministr spravedlnosti. Současná ministryně Marie Benešová ani její předchůdce Jan Kněžínek (oba za ANO) žádnou takovou kárnou žalobu nepodali – na rozdíl od exministra Roberta Pelikána (ANO), který žádal vyškrtnutí jednoho z advokátů ze seznamu mimo jiné kvůli tomu, že si za sepsání návrhu na oddlužení účtoval dvakrát více, než povoluje zákon. Věc zatím stále není skončena.

Před takzvanými oddlužovacími šmejdy už dříve opakovaně varovali odborníci na dluhovou problematiku a někteří soudci. I podle analýzy, kterou v červnu zveřejnila Agentura pro sociální začleňování, platí zájemci o oddlužení oddlužovacím agenturám často několikanásobně víc, než nařizuje zákon. Místo stanovených 4000 korun pro jednotlivce za poradenství a insolvenční návrh dají i 15.000 korun. Zákonná pravidla porušilo a službu předražilo 15 procent sledovaných společností a dvě ze šesti advokátních kanceláří, zjistila analýza.

U akreditovaných osob, kterých je nyní 120, zatím ministerstvo zjistilo jen dva případy, kdy porušily povinnosti a účtovaly si odměnu. Těmto subjektům akreditaci odebralo. Dlužníci se mohou nadále obracet například na Člověka v tísni, Diecézní charitu Brno či Poradnu při finanční tísni. Seznam všech akreditovaných osob najdou zájemci na sako.justice.cz.

X X X

Vrchní státní zastupitelství přezkoumá postup Šarocha v kauze Čapí hnízdo

Vrchní státní zastupitelství přezkoumá postup dozorujícího státního zástupce Jaroslava Šarocha v kauze Čapí hnízdo, uvedl Deník N. Podle něj přezkum souvisí s tím, že Šaroch předložil své rozhodnutí o vrácení případu k došetření policii až na konci srpna, přitom měl informace, kvůli kterým kauzu vrátil, už od července.

Šaroch v úterý rozhodl, že případ padesátimilionové dotace na stavbu farmy Čapí hnízdo, v němž je obviněn premiér Andrej Babiš a jeho někdejší poradkyně Jana Nagyová (dříve Mayerová), vrátí policii k doplnění vyšetřování. Důvodem jsou podle něj nové informace, které se objevily poté, co policie na konci května ukončila vyšetřování.

Například Deník N následně uvedl, že policie má podle Šarochova pokynu vyslechnout premiérova syna Andreje Babiše mladšího a podle serveru Seznam Zprávy také bývalého manažera a člena širšího vedení farmy Čapí hnízdo, který se přihlásil žalobcům s tím, že u výslechů v letech 2017 a 2018 neřekl vyšetřovatelům úplnou pravdu a chce svou výpověď doplnit.
Mojmír Frček z pražského vrchního státního zastupitelství Deníku N řekl, že úřad si v rámci svých dohledových oprávnění od dozorového Městského státního zastupitelství v Praze vyžádal „předložení konkrétních doplňujících informací s tím, že po jejich vyhodnocení budou v případě potřeby přijata příslušná opatření“.

Další výslechy. Žalobce Šaroch vrátil Čapí hnízdo vyšetřovatelům
Na dotaz, zda se vrchní státní zastupitelství zaměří na to, zda Šaroch své rozhodování neprotahoval, Frček deníku odpověděl, že součástí zmíněného přezkumu bude i Šarochův aktuální procesní postup. Podle mluvčího pražského městského státního zastupitelství Aleše Cimbaly, kde Šaroch působí, je dohled nad případem prováděn dlouhodobě.

Farma Čapí hnízdo původně patřila Babišovu holdingu Agrofert. V prosinci 2007 se přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele a později získala evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky, na kterou by jako součást Agrofertu neměla nárok. Akcie vlastnily Babišovy děti a partnerka. Společnost se po několika letech pod Agrofert vrátila. Babiš holding v roce 2017 vložil do svých svěřenských fondů.

Premiér dlouhodobě tvrdí, že je kauza účelová a uměle vykonstruovaná. Nagyová v minulosti uvedla, že je přesvědčena o tom, že zákon porušen nebyl. Vyšetřovatelé oba obviněné viní z poškození finančních zájmů Evropské unie a z dotačního podvodu.

X X X

V Salvadoru pošlou do důchodu asi třetinu soudců a desítky prokurátorů

Salvadorský parlament ovládaný stranou prezidenta Nayiba Bukeleho schválil tento týden reformu soudnictví, která mimo jiné pošle do důchodu asi třetinu soudců v zemi. Informoval o tom deník El País. Reforma se dotkne i prokurátorů – ty, kteří jsou starší 60 let či působí v úřadu 30 let, musí generální prokurátor poslat do penze, nebo přeložit jinam. Nové zákony kritizovaly organizace Human Rights Watch (HRW) i Spojené státy, podle nichž je tak dále ohrožena nezávislost soudnictví v zemi.

Do důchodu musí nově odejít v Salvadoru soudci starší 60 let či ti, kteří působí v úřadu 30 let. Podle deníku El País se to dotkne asi třetiny z téměř sedmi stovek soudců v zemi. Na jejich místo jmenuje nové soudce Nejvyšší soud, jehož členů se nové opatření netýká. Tento soud je podle opozičních médií nakloněný Bukelemu, stejně jako generální prokurátor Rodolfo Delgado, jehož jmenoval letos v květnu parlament krátce poté, co ho ovládla prezidentova strana.

Letos v květnu parlament odvolal také všech pět soudců ústavního soudu, kteří předtím kritizovali mimo jiné přísná protikoronavirová opatření zavedená prezidentem prostřednictvím dekretů. Za odvolání soudců si vláda vysloužila kritiku od nevládních organizací i ze zahraničí. „Máme velké obavy o demokracii v Salvadoru vzhledem k hlasování parlamentu o odvolání soudů ústavního soudu. Soudní moc je klíčová pro zdravou demokracii,“ napsala tehdy na twitteru americká viceprezidentka Kamala Harrisová.

Bukele, který se před dvěma lety stal jako sedmatřicetiletý nejmladší hlavou státu v historii Salvadoru, si vysloužil kritiku za autoritářství. Loni v únoru například se skupinou vojáků vyzbrojených samopaly vstoupil do budovy parlamentu, který tehdy ještě ovládala opozice, a od poslanců žádal, aby schválili záměr vlády získat půjčku od středoamerické rozvojové banky na boj s kriminálními gangy.

V pandemii covidu-19 zavedl Bukele tvrdá protikoronavirová opatření, ale často jen prezidentskými dekrety. Mnohá opatření kritizovali ústavní soudci. „Kdybych byl diktátor, tak bych je všechny postřílel, nebo něco takového. Zachránit tisíc životů místo pěti,“ vzkázal Bukele ústavním soudcům loni v srpnu.

Minulý měsíc opoziční tisk přinesl informace, že salvadorská vláda vyjednávala se třemi nejmocnějšími gangy v zemi, jejichž členům mimo jiné zaplatila či zlepšila podmínky ve vězení s cílem snížit v zemi kriminalitu. Kauzu nazvanou Katedrála vyšetřovala od loňska zvláštní jednotka, složená z prokurátorů a policistů, kterou nový prokurátor letos rozpustil.

X X X

Tálibánci zbili a znásilnili gaye, muž se od té doby raději schovává

Zatímco ochranu žen a dívek v souvislosti s podobou nové vlády v Afghánistánu nezapomene zdůraznit téměř žádný představitel Západu, na práva dalších ohrožených skupin se zapomíná. Jednou z nich jsou i lidé s odlišnou sexuální orientací. Jak se jim pod Tálibánem bude žít, může naznačit případ z Kábulu. Radikálové tam vlákali do pasti gaye. A pak ho zbili a znásilnili.

Muž, jehož jména média neuvádějí, zřejmě tušil, že se jeho život po příchodu radikálních islamistů výrazně zkomplikuje. Pro hnutí vyznávající přísný výklad islámského práva šaría je totiž homosexualita absolutně zapovězená a trestá se smrtí.
Vyděšený Afghánec proto hledal způsoby, jak by mohl utéct do bezpečí. Pomocnou ruku mu nabídli dva muži. Nejdřív si s nimi jen tři týdny psal na internetu. Nakonec jim uvěřil a svolil, že se s nimi sejde. Z přátel se však vyklubali dva bojovníci Tálibánu.
Ti ho napadli a znásilnili, uvedl pro televizi ITV mužův kamarád a aktivista za práv LGBT menšiny Artemis Akbary, který žije v Turecku. Popsal, že tálibánci zraněného muže následně ještě přinutili, aby jim dal telefonní číslo svého otce. Chtěli mu totiž prozradit, že jeho syn je gay.

„Tálibán se snaží namluvit světu, že se změnil a že nemá problém s ženskými a lidskými právy. Ale to lže. Tálibán se nezměnil, protože jeho ideologie se nezměnila. Mí přátelé v Afghánistánu jsou vyděšení, nevědí, co se jim stane, tak se prostě snaží schovat,“ vypráví Akbary.

Míní navíc, že teď bude situace homosexu
álů, leseb či transgender lidí ještě horší než v 90. letech, kdy Tálibán Afghánistánu vládl naposledy. Tehdy totiž neexistovaly sociální sítě, kde je velmi snadné nasbírat „kompromitující“ informace a vlákat své oběti do pasti.
Tálibán loví Afghánce pomocí dat a čteček USA. Odevzdávali biometrické údaje

„Založí si profil a začnou lidem z LGBT komunity namlouvat, že k nim také patří,“ říká aktivista. Po traumatizujícím zážitku se jeho kamarád znovu stáhl do úkrytu a nyní žije v tichosti, šoku a hanbě.
Akbary podotýká, že ani před tím, než Tálibán dobyl celou zemi, se afghánským gayům a lesbám nežilo snadno. Pokud policie nachytala dotyčné při homosexuálním styku, hrozilo jim vězení. V posledních letech však těmto zločinům nevěnovala pozornost. „S příchodem Tálibánu se všechno změní,“ obává se Akbary.

X X X

Britský kat Islámského státu se přiznal k mučení Američanů, hrozí mu doživotí

Jako člen skupiny přezdívané The Beatles brutálně mučil své oběti, nyní se k tomu i přiznal. Britský džihádista Alexanda Kotey u federálního soudu ve Spojených státech potvrdil, že se jako člen Islámského státu (IS) podílel na vraždách amerických zajatců v Sýrii. V USA by mu za tyto činy hrozil trest smrti, po intervenci Británie ho čeká doživotní trest, se kterým Kotey předem souhlasil.

Kotey se přiznal ke všem osmi bodům obžaloby, ačkoliv dříve svou vinu odmítal. Patřil k čtyřčlenné skupině radikálů IS, jež stojí za vraždami západních novinářů včetně Američanů Jamese Foleyho a Stevena Sotloffa, humanitárních pracovníků Kayly Muellerové a Petera Kassiga a syrských vojáků z let 2014 a 2015.

Kurdové lapli poslední dva členy Beatles, britské katy ve službách IS
Kvůli britskému přízvuku jejích členů se skupině radikálů přezdívalo podle slavné britské kapely The Beatles. Koteye zadrželi v roce 2018. Soud vynese verdikt 4. března 2022.

Spojené státy už delší dobu žádaly Británii o spolupráci v případu, společný postup však blokoval odlišný postoj obou zemí k trestu smrti. Před rokem Američané svolili, že v případě uznání viny obžalovaného nepopraví.
Obě země se dohodly, že prvních patnáct let trestu stráví Kotey v USA, pak bude převezen do Británie, kde se narodil a kde čelí dalším obviněním. Kvůli podílu na terorismu mu Londýn už dříve odebral občanství.

Kotey uzavřel dohodu s americkou vládou, že jí poskytne veškeré informace o svých aktivitách v Sýrii. Sedmatřicetiletý obžalovaný slíbil plnou spolupráci. To zahrnuje i setkání s pozůstalými po obětech, jež zemřely jeho rukou, pokud o to požádají.
Členové IS stanuli v USA před soudem, trest smrti jim nehrozí
Čtyřiadvacetistránková obžaloba obsahuje dlouhý seznam mučicích praktik, kterých se podle vyšetřovatelů Kotey a jeho společník El Shafee Elsheikh dopustili na zajatcích.

Mimo jiné zmiňuje například elektrické šoky, dvacetiminutové bití dřevěnými holemi, nucení zajatců, aby se spolu prali či takzvaný waterboarding, tedy simulované tonutí.
Elsheikho čeká soud v lednu, Kotey proti němu nebude muset svědčit. Třetí člen této skupiny radikálů byl zabit v roce 2015 a čtvrtý si odpykává trest v tureckém vězení.

X X X

Poradíme si s covidem po svém. Severní Korea odmítá dodávky vakcíny z Číny

Severokorejský režim odmítl tři miliony dávek čínské vakcíny Sinovac zprostředkované v rámci programu distribuce očkovacích látek Covax. Namísto toho navrhuje je poslat ostatním národům. Vůdce KLDR Kim Čong-un oznámil, že jeho země musí s pandemií koronaviru bojovat vlastním způsobem.
Na setkání politbyra severokorejský diktátor zdůraznil, že epidemická prevence je úkol „ohromné důležitosti“. Varoval shromážděné činitele, že nesmí „ani na moment“ polevit v pozornosti.

„Kim řekl, že současná nebezpečná situace, kdy světová pandemie se stále vymyká kontrole, vyžaduje přísnější epidemickou prevenci na národní úrovni,“ napsala oficiální severokorejská zpravodajská agentura KCNA.
Setkání proběhlo krátce poté, co KLDR odmítla dodávky čínské vakcíny Sinovac zprostředkované organizací UNICEF v rámci programu Covax. KLDR je však odmítla s tím, že by měly být předány jiným státům vzhledem k „omezeným světovým zásobám a opakovaným vlnám v některých zemích“.

Portál South China Morning Post v této souvislosti připomíná, že KLDR už dříve podle zprávy jihokorejského think-tanku spojovaného se zpravodajskými službami odmítla dávky vakcíny AstraZeneca kvůli obavám z vedlejších účinků. Moskva také již dříve uvedla, že několikrát nabízela Pchjongjangu Sputnik V, zatím ale není jasné, zda se setkala s příznivou odpovědí.
KLDR se stále drží oficiální linie, že nemá žádný případ koronaviru, o skutečném stavu však vládnou značné pochybnosti. Země nicméně zavedla přísná omezení a zavřela hranice, což se v souvislosti s důležitostí Číny jako hlavního obchodního partnera negativně projevuje na její ekonomice.

Podle Kee Parka, specialistu na KLDR z Lékařské fakulty Harvardovy univerzity, Pchjongjang se odmítnutím vakcín snaží dokázat, že zavedená izolace je účinná a KLDR si vystačí sama i bez cizí pomoci. „Před několika měsíci Korejci také vystoupili proti vakcinačním nerovnostem na Světovém zdravotnickém shromáždění a toto gesto je v souladu s jejich zájmem, aby vakcíny dostaly chudé země s významným výskytem nemoci,“ dodal lékař.

Dan Chung, výkonný ředitel humanitární skupiny Crossing Border, která pracuje se severokorejskými uprchlíky, vzpomíná, jak se během hladomoru v devadesátých letech komunistický režim také tvářil, že je vše v pořádku, i když přijímal představitele OSN nabízející pomoc. „Korejci jim tehdy ukázali prosperující, zdravé lidi procházející se po Pchjongjangu. Nemohli se ale vydat mimo jejich pečlivě vedenou prohlídku. Zástupci OSN odešli zmatení a někteří byli dokonce přesvědčeni, že hladomor tam opravdu neexistuje,“ říká Chung.

Co trápí KLDR: skvrna na Kimově zátylku, málo alkoholu a drahých obleků
„Zachování si vlastní tváře je pro Korejce silný kulturní motiv,“ soudí Chung. „Ačkoliv se zdá, jako kdyby se Severokorejci obraceli o pomoc, o chvíli později mohou naznačovat pravý opak. To činí pomoc zemi mnohem komplexnější,“ dodává.
KLDR se v současnosti potýká v důsledku pandemie, ničivých záplav a ekonomických sankcí s nedostatkem potravin. I samotný Kim čong-un přiznal, že „potravinová situace je napjatá“.

Na setkání politbyra vyzval ke stanovení ambiciózního plánu kontroly řek a zavedení opatření proti „nebezpečí abnormálního klimatu“. Severokorejský vůdce též zdůraznil potřebu mobilizace pracovní síly k zajištění zemědělského náčiní a zvýšení produkce obilí s cílem dosáhnout „průlomu v řešení potravinového problému lidí“.