iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Stížnost policisty na generála, rozpory Babiše se synem...

Z e-mailu důstojníka vojenské policie odešlo udání na šéfa. Policista u vojáků skončil a přestoupil na NCOZ: Z e-mailu, který používal šéf druhého odboru vojenské policie, plukovník Antonín Vavrda, odešel v roce 2018 udavačský dopis, který haněl zástupce velitele vojenské policie, generála Pavla Chovančíka. Udáním se zabýval armádní ombudsman, ale nevyšetřilo se nic. Vavrda po čase od vojenské policie odešel a dnes působí, jak zjistil Ekonomický deník, v Národní centrále proti organizovanému zločinu.

Vojenskou policií už několik let sužují problematické pracovní vztahy. Toxické vztahy na pracovišti byly také jedním z důvodů odvolání jejího velitele generála Pavla Kříže v únoru 2019. Změně předcházelo anonymní udání o mileneckém poměru generála s podřízenou majorkou. Personální problémy ovšem neuklidnil ani nástup nového šéfa plukovníka Miroslava Murčeka.
Jak zjistil Ekonomický deník, vysoký důstojník vojenské policie, který e-mail používal nakonec u vojáků skončil a přestoupil do Národní centrály proti organizovanému zločinu. Ale vraťme se nejdříve k udavačskému dopisu.
„Dlouhodobě jsem nebyl spokojen se situací uvnitř vojenské policie,“ odůvodnil Křížův konec ministr obrany Lubomír Metnar. Poté se objevila informace, co předznamenalo odvolání Murčekova předchůdce. Šlo o anonym, který očerňoval zástupce šéfa vojenské policie.

„Generál po svém příchodu na hlavní velitelství navázal milenecký poměr s podřízenou majorkou. Ta ho údajně pravidelně navštěvuje na jeho ubytovně v Praze 6. Generál tento vztah zohledňuje tím, že majorku velmi výrazně protežuje v oblasti profesní. Na přání pana generála je majorka výrazně zvýhodňována při vytváření takových pracovních podmínek a náplní činností, které ji příliš nezatěžují, nejsou příliš náročné na odbornost a umožňují její velmi dobré hodnocení.“ Tak zní text anonymního udání, které předznamenalozásadní změny ve vojenské policii.

Anonym: Přístup k ženám nevhodný
Po čtrnácté hodině 11. listopadu roku 2018 dorazil do e-mailové schránky hlavní inspektorky ochrany lidských práva ministerstva obrany Lenky Marečkové e-mail. Odešel z adresy cekankova1@seznam.cz. Pisatel v něm popisuje údajný intimní vztah tehdejšího zástupce velitele vojenské policie generála Pavla Chovančíka, včetně toho, že má generál svou milenku v práci protežovat.
„Vážená paní hlavní inspektorko, v měsíci srpnu letošního roku jsem při rozhovorech s některými pracovníky hlavního velitelství vojenské policie zaznamenal informace o jednání pana brig. generála Pavla Chovančíka, zástupce náčelníka vojenské policie. Toto jednání považuji minimálně za nevhodné z pohledu profesní etiky, přístupu k ženám a s tím souvisejícího rovného přístupu k podřízeným,“ začal svoje udání anonymní pisatel z adresy cekankova1@seznam.cz.
Ona ho prý navštěvuje na ubytovně, on ji chválí

„Pan generál Chovančík začal na hlavním velitelství vojenské policie působit na přelomu let 2013 a 2014. Po svém příchodu na hlavní velitelství navázal milenecký poměr s mjr. XXXXXXX XXXXXXXXXX (jméno je redakci známo, ale z etických důvodů je nezveřejňuje – pozn. red.). Mjr. XXXXXXXXXX pana generála Chovančíka údajně pravidelně navštěvuje na jeho ubytovně v Praze 6, ulici Pod Juliskou. Pan generál Chovančík tento vztah zohledňuje tím, že velmi výrazně protežuje mjr. XXXXXXXXXX v oblasti profesní. Na přání pana generála Chovančíka je mjr. XXXXXXXXXX výrazně zvýhodňována při vytváření takových pracovních podmínek a náplní činností, které ji příliš nezatěžují, nejsou příliš náročná na odbornost a umožňují její velmi dobré hodnocení.

Při tom pan generál Chovančík využívá toho, že osobně nevytváří žádné z těchto rozhodnutí, ale postupuje tak, že před podřízenými vysloví svůj dojem, např. při rozdělování odměn: ´Zdá se, že mjr. XXXXXXXXXX pracuje velmi dobře.´Podřízení pana generála Chovančíka následně toto nepřímo vyslovené přání zohlední. Tyto postupy jsou prováděny podřízenými pana Chovančíka, z nichž někteří jsou mu údajně z různých důvodů zavázáni a plní jeho přání bez nejmenších výhrad. Ostatní tak činí z obav před případnými následky,“ napsal anonym. A dále anonym vyjmenovává konkrétní důstojníky vojenské policie, kteří měli v protežování údajné milenky generála pomáhat.

Obrana udání potvrdila
Na případ upozornil zpravodajský portál Česká justice, který stejně jako Ekonomický deník náleží do mediální skupiny Media Network. Česká justice, která udání z roku 2018 získala, se proto obrátila na armádní ombudsmanku s dotazem, jak s anonymním podnětem naložila.

„Vážený pane, odpovídám na Váš dotaz z pracovní neschopnosti, avšak stejně, jako bych odpovídala, kdyby tomu tak nebylo: pro komunikaci s médii na ministerstvu obrany slouží, jak jistě víte, odbor komunikace. Prosím, obraťte se se svými otázkami proto na tento odbor, jemuž mohu poskytnout podklady,“ zareagovala na otázky reportéra České justice hlavní inspektorka ochrany lidských práv na ministerstvu obrany Lenka Marečková.

Tiskový odbor resortu pak už byl konkrétnější. „Tuto skutečnost lze potvrdit. Hlavní inspektorka ochrany lidských práv Ministerstva obrany obdržela anonymní podání na veřejnou e-mailovou adresu „ombudsman@army.cz“ dne 11. 11. 2018. Anonymní podání skutečně směřovalo na příslušníka vojenské policie pana Chovančíka a obsahovalo informace o jeho údajném nevhodném chování,“ potvrdil Jakub Fajnor z tiskového odboru ministerstva.

Na otázku, co pisatel armádní ombudsmance sděloval a zda udání odešlo z e-mailové adresy cekankova1@seznam.cz, pak Fajnor odvětil: „Informace, které by mohly vést k identifikaci stěžovatele nebo pisatele podání, nejsou poskytovány.
Ombudsmanka informace prošetřovala

Jak tedy armádní ombudsmanka s informacemi naložila? Prověřila je a ukázalo se, že jí anonym poskytl naprosto nevalidní poznatky.
„Provedené důkladné šetření neprokázalo pravdivost informací uvedených v podání,“ pokračuje Jakub Fajnor. Na otázku, zda se ombudsmanka snažila identifikovat pisatele a zda se jí to podařilo, pak zástupce ministerstva obrany odpověděl negativně. „V případě obdržených anonymních podání je respektován zvolený status jejich pisatelů. Po identitě pisatelů anonymních podání zásadně není pátráno,“ uvedl dále Fajnor.

A doplnil, že například v průběhu roku 2019 bylo přijato na veřejnou e-mailovou adresu ombudsman@army.cz zhruba 220 podání, z toho se jednalo o 27 stížností. V tomtéž roce 2019 pak bylo přijato celkem 7 anonymních podání.
„Pokud se tvrzení provedeným šetřením potvrdí, jsou ze strany Hlavní inspektorky ochrany lidských práv Ministerstva obrany navrhovaná a vyžadovaná adekvátní opatření, jejichž splnění se sleduje… Vzhledem k tomu, že se tvrzení uváděná v podání šetřením neprokázala a ze šetření nevyplynula potřeba uplatňovat opatření nebo doporučení v personální oblasti, nebyla navrhována žádná opatření s dopadem do této oblasti,“ dodal Jakub Fajnor z tiskového odboru ministerstva obrany k inkriminovanému udání.

Hledání původce udavačského mailu
Protože redakce má faksimile udání, rozhodla se jeho tvůrce vyhledat. Držitel e-mailu cekankova1@seznam.cz, z něhož udání odešlo, je dohledatelný na internetu. Na internetu totiž v minulosti prodával příslušenství k palné zbrani.
Uživatel se stejným „nickem“ pak také prodával nosiče na jízdní kola.
V tomto inzerátu už o sobě pisatel napověděl, na rozdíl od toho předchozího, více. Třeba to, že bydlí na Praze 8 a jako kontakt uvedl svoje telefonní číslo. Redakce tak zjistila, že tím, kdo v minulosti užíval e-mailovou adresu

Vavrda je milovníkem zbraní, bydlel v té době Karlíně, tedy na Praze 8. V minulosti bydlel v jiné části Prahy, a to na adrese, z níž vznikl název popisovaného e-mailu, z něhož odešlo předloni v listopadu udání na generála Chovančíka. Vavrda navíc z tohoto e-mailu v minulosti prokazatelně komunikoval s velitelem vojenské policie generálem Pavlem Křížem, jak dále redakce ověřila.

Nevím, o čem mluvíte, nic neřeknu
Redakce proto v roce 2020 plukovníka Antonína Vavrdu telefonicky, na číslo uvedené ve druhém inzerátu, oslovila, a zeptala se ho, zda udání na nadřízeného odeslal on.

Antonín Vavrda to ale popřel: „Já s tím nemám vůbec nic společného, nevím o čem hovoříte. Skutečně netuším. Jsem na dovolené, nevím s kým mluvím a tím asi končíme… Na dovolené s vámi tuhle věc řešit nebudu. Chci si užít dovolenou… Po telefonu se s vámi a o dovolené o ničem dál nebudu bavit,“ řekl České justici Antonín Vavrda, a to přesto, že všechny indicie, zjištěné Českou justicí, potvrzují, že on je potenciálním držitelem e-mailu, ze kterého udání na dřívějšího zástupce náčelníka vojenské policie, generála Chovančíka, odešlo.

Velitel zval špičky státního zastupitelství do Afghánistánu
Antonín Vavrda patřil a patří do okruhu nejbližších bývalého šéfa vojenské policie Pavla Kříže. Jak už jsme uvedli, toho vloni v únoru odvolal z funkce ministr obrany Lubomír Metnar kvůli tomu, že nebyl „dlouhodobě spokojen se situací uvnitř vojenské policie“, kterou cloumaly mimo jiné toxické osobní vztahy.

Za generálem Křížem a „jeho suitou“ zůstala navíc na odchodnou pachuť vojenskou policií několika nepříliš uspokojivě vyřešených případů. Například napadení ekonomického náměstka ministra obrany Pavla Berana vojákem na sklonku roku 2017. Nebo výbuch granátu ve Vyškově, kde bylo ve vojenském areálu načerno skladováno mnohem více munice, než jen explodující granát, což obrana ani vojenská policie veřejnosti dosud nepřiznala.

Pavel Kříž, a lidé kolem něho včetně Antonína Vavrdy byli po dobu své kariéry u vojenské policie známi mimo jiné usilovným budováním kontaktů vně svého sboru. Spřízněné osoby Kříž dekoroval různými vyznamenáními, úzké vztahy navázal také s rodinou ministra obrany Martina Stropnického. Špičky státního zastupitelství pak Kříž zval například na cesty do Afghánistánu, na akce vojenské policie nebo na rodinnou oslavu v armádním středisku v Praze 6.
Nástup na NCOZ

Jak aktuálně Ekonomický deník zjistil, Antonín Vavrda ve vojenské policii skončil. A nastoupil do Národní centrály proti organizovanému zločinu. Tam nastoupil na odbor mezinárodní spolupráce a metodiky.

Ekonomický deník proto na NCOZ poslal několik otázek a požádal i o vyjádření Antonína Vavrdy.
Otázky zaslané na NCOZ, včetně žádosti o vyjádření Antonína Vavrdy.
Policejní centrála na výzvu Ekonomického deníku zareagovala vyhýbavě.
„Dobrý den, omlouvám se, ale náš útvar (NCOZ) k personálním otázkám informace neposkytuje. S pozdravem,“ odepsal mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej. Jan Hrbáček, Ekonomický deník, cz

X X X

Mám o syna strach, je obětí podvodníka, řekl Babiš ke střetu v Ústí

Premiér Andrej Babiš o svém synovi Andrejovi prohlásil, že se stal obětí podvodníka. Za toho označil režiséra Víta Klusáka, se kterým se ve čtvrtek Babiš mladší objevil na zahájení předvolební kampaně ANO v Ústí nad Labem. Předseda vlády v Televizních novinách na Nově uvedl, že jeho syna využívají k politickému boji.

Za premiérem Andrejem Babišem jeho syn nečekaně dorazil na Větruši v Ústí nad Labem.
„Tati, ahoj, otec, tady Andrej mladší. Právě jsem vyšel od psychologa a mám soudního znalce, který mě vyšetřil. Jak se cítíš, vidět mě?“ ptal se Babiš mladší premiéra před novináři. „Proč jsi mi ublížil, i s tím Rusem Protopopovem? Budu se bránit a budu bojovat,“ řekl premiérovi.

„Je mi to moc líto. Největší šok pro mě je, že můj syn je rukojmí podvodníka Víta Klusáka, který podvedl lidi natočením dokumentárního filmu Český sen v roce 2004. Tehdy přišlo 30 tisíc důchodců do hypermarketu, který neexistoval,“ řekl ve zprávách na Nově premiér.

Proč jsi mi ublížil? ptal se premiéra Babiše před novináři jeho syn Andrej
Právě s Klusákem Babiš mladší do Ústí nad Labem přijel. Podle režiséra se tam objevili náhodou. Klusák tvrdil, že pouze Babiše juniora přivezl za jedním psychologem a že pak šli spolu na polévku. „Prostě byla tady možnost a my jsme si řekli – je tady Bureš, tak půjdeme se mu kouknout do očí,“ řekl ale Andrej Babiš mladší.

Premiér Babiš na proslov svého syna nijak nezareagoval, očividně ho jeho přítomnost zaskočila. K průběhu celé události se vyjádřil později ve čtvrtek večer na televizi Nova. „Já jsem viděl, že můj syn se na všechno ptá: Víťo, můžeme? Tomu příběhu, že tam byli náhodou, nikdo neuvěří,“ řekl Babiš.

„Mám velký strach o mého syna, mám strach o jeho zdraví, on je manipulován skupinou lidí, kteří ho zneužívají k politickému boj proti mně,“ uvedl také premiér, který do této „skupiny podvodníků“ zahrnul jmenovitě i novináře Pavla Šafra. Toho označil za psychopata.

Premiérův syn ale tvrdí, že má k dispozici posudek, podle kterého je zdravý a může tak vypovídat na policii ke kauze Čapí hnízdo.
„Pro ty, kteří se ptají, kdy budu vypovídat na policii: pokud mě nesmete nějaké tornádo, neuklouznu v koupelně nebo tak nějak, tak k zavlečení na Krym 9. září, k Čapímu hnízdu 13. září,“ uvedl Babiš mladší ve čtvrtek na Twitteru.
Premiér dříve řekl novinářům, že se vždycky o svého syna staral. Může to podle něj potvrdit i matka Andreje Babiše mladšího. Podle premiéra se jeho syn léčí s psychickým onemocněním. Dodal, že by nepřál žádnému rodiči, aby něco takového zažil.

X X X

Proč jsi mi ublížil? ptal se premiéra Babiše před novináři jeho syn Andrej

Se svým otcem, premiérem Andrejem Babišem, se tváří tvář střetl před novináři Andrej Babiš mladší. Vmetl otci, že mu ublížil a řekl mu, že prošel psychologickým vyšetřením a že je zdravotně v pořádku. Poté prohlásil, že Čapí hnízdo, kvůli kterému čelí premiér trestnímu stíhání, bylo od začátku projektem jeho otce a on hrál roli bílého koně.

Za premiérem Andrejem Babišem dorazil na Větruši v Ústí nad Labem společně s režisérem Vítem Klusákem.
„Tati, ahoj, otec, tady Andrej mladší. Právě jsem vyšel od psychologa a mám soudního znalce, který mě vyšetřil. Jak se cítíš, vidět mě?“ ptal se Babiš mladší premiéra před novináři. „Proč jsi mi ublížil, i s tím Rusem Protopopovem? Budu se bránit a budu bojovat,“ řekl premiérovi.

Rus Petr Protopopov odvezl Andreje Babiše mladšího na Rusy okupovaný Krym. Podle premiérova syna to bylo proti jeho vůli.
„Dnes máš narozeniny. Jsem naštvaný, ale informace, že jsem psychologicky v pořádku, by měla být nejlepší věc, kterou bys mohl slyšet na svoje narozeniny,“ prohlásil Andrej Babiš mladší. „Hodně štěstí v tvé kampani a oblbování národa,“ dodal.
Novinářům později řekl, že jeho chování k otci je absolutně adekvátní. Na otázku iDNES.cz, zda neuvažuje o setkání se svým otcem mezi čtyřma očima, bez novinářů, opáčil: „Já jsem s ním skončil. Otec nezavleče svého syna na Krym.“
Měl jsem roli bílého koně v případě Čapího hnízda, tvrdí premiérův syn

K projektu Čapího hnízda, kvůli němuž je premiér stíhán, Babiš mladší řekl: „Moje role byla bílého koně. Vůbec nevím, co jsem podepisoval a žádné akcie jsem nikdy nedostal.“

Právě kvůli výslechu Babiše mladšího žalobce vrátil kauzu Čapí hnízdo, kvůli níž je premiér stíhán, policii k došetření. Dříve než rozhodne, zda pošle případ čerpání evropské dotace na farmu u Olbramovic k soudu.
Svého otce označil Andrej Babiš mladší v rozhovoru s novináři na Větruši, kde ANO zahajovalo volební kampaň, za chronického lháře.
Na otázku iDNES.cz, zda nemá pocit, že ho někdo zneužívá ve volební kampani, premiérův syn z prvního manželství odvětil: „Ani náhodou.“

Mám čisté svědomí, o syna jsem se staral, říká premiér
Premiér se výpadům svého syna bránil. „Vždycky jsem se o svého syna staral,“ reagoval na nečekané setkání se svým synem premiér Andrej Babiš. Může to podle něj potvrdit i matka Andreje Babiše mladšího. Premiér dříve řekl novinářům, že se jeho syn léčí s psychickým onemocněním. Dodal, že by nepřál žádnému rodiči, aby něco takového zažil.
Exprezident Klaus: naaranžovaná scénka

Bývalý prezident Václav Klaus v pořadu 360° na CNN Prima News ve čtvrtek uvedl, že vystoupení Andrej Babiše mladšího během představení volebního programu ANO bylo naaranžované.
„On tam nevtrhl, ale byl tam vtržen,“ myslí si Klaus, podle kterého to Babišovu hnutí akorát může přidat hlasy voličů.
„Každý myslící člověk ví, že to je nastrčený podvod,“ řekl také.

„Mě to mrzí,“ komentoval setkání se synem. Podle premiéra zneužívá Andreje Babiše mladšího politická konkurence. „Víme, kdo ho nabízí novinářům,“ uvedl premiér, aniž konkretizoval, koho má přesně na mysli.
Klusák tvrdil, že pouze přivezl Babiše jr. za jedním psychologem a že pak šli spolu na polévku. „Prostě byla tady možnost a my jsme si řekli – je tady Bureš, tak půjdeme se mu kouknout do očí,“ řekl ale Andrej Babiš mladší.

Premiér se stále soudí o to, že nespolupracoval za minulého režimu s bývalou tajnou policií Státní bezpečností, která mu měla dát právě krycí jméno Bureš.
Pikantní je, že režisér Vít Klusák, s nímž Babiš mladší na Větruši dorazil, má skoro příbuzeneckou vazbu s hlavním Babišovým marketérem Markem Prchalem. Ten žije a má děti se sestrou Klusákovy ženy, spisovatelkou Ditou Pecháčkovou.

X X X

Putin vyrazil do škol. Jeden žák ho opravoval, druhý ho pozval na svůj kanál

Ruský prezident Vladimir Putin se na začátku nového školního roku vydal za žáky a studenty. A zatímco jednoho z nich se pak zastával i Kreml, z druhého se rázem stala hvězda internetu. První chlapec si troufl opravit chybu, které se Putin dopustil. Ředitelka školy následně vytkla školákovi „drzost“. Druhý školák zase prezidenta pozval na svůj YouTube kanál, a tak ho na moment vyvedl z míry.

Spor se týkal takzvané velké severní války, kterou vedlo Rusko za cara Petra Velikého proti Švédsku. Podle Putina trvala sedm let, zatímco žák správně uvedl, že ve skutečnosti se válčilo v letech 1700 až 1721, tedy jednadvacet let. Putin hned žákovi poděkoval za opravu.

„Jsme přesvědčeni, že nikdo dítě nevyloučí, a tím spíše dítě tak talentované a s takovými znalostmi. Nebyla to žádná drzost,“ prohlásil před novináři prezidentův mluvčí Dmitrij Peskov.
Kreml podle něj nesdílí stanovisko ředitelky školy, která údajně označila chování žáka za „drzost vlastní mládí“ a za projev nezkušenosti ve styku s důležitými lidmi. Žák měl podle ní projevit skromnost a neopravovat prezidenta. Skromnosti se však naučí až s věkem.

„Rozhodně s ředitelkou školy nesouhlasíme a doufáme, že chování žáka nepodrobí kritice,“ řekl Peskov podle agentury TASS. Mluvčí připomněl, že sám Putin často opravuje jiné ohledně přesnosti a správnosti faktů.

Putin má sice „skutečně fenomenální znalosti o dějinách“, ale vždy je připraven vyslechnout upřesnění, ať z úst dítěte či odborníka. „Chlapec je chlapík! Doufáme, že ho nikdo kritizovat nebude,“ prohlásil mluvčí Kremlu.
Peskov sice nevyslovil jméno chlapce, ale podle listu Kommersant si prezidenta troufl opravit Nikanor Tolstyč. Deník zažertoval, že každopádně Nikanora nepošlou do vyhnanství dále než za polární kruh do Vorkuty. Do tamní školy číslo 35 totiž žák dochází.
Kam se mám zapsat, nechápal prezident
Ruského prezidenta na moment vyvedl z míry i další žák. Desetiletý Jegor se totiž Putina zeptal, jestli by se nestal odběratelem jeho YouTube kanálu. „Mám svůj vlastní program na kanálu Red Fork. Zapíšete se tam prosím? Udělá mi to velkou radost,“ tázal se školák.

Hlavu státu také poprosil o vyčištění planety. Na to mu Putin odvětil, že už vyčlenil fondy přesně na to. „Ale kam chceš, abych se zapsal, Jegore? Co že to mám podepsat? Nerozuměl jsem. „Co mám podepsat?“ nechápal osmašedesátiletý prezident.
Jegor mu proto vysvětlil, že mluví o sociálních médiích. „A ha!“ došlo Putinovi. „Ok. Na tvůj kanál?“ dodal. Není jasné, zda to pak skutečně udělal, píše list The Times. Chlapec nadšený do videoher, Lega a životního prostředí tak do pár hodin od setkání s prezidentem získal zhruba dva tisíce nových sledujících.

X X X

Polsko zavedlo u hranic s Běloruskem výjimečný stav, brání se přílivu migrantů

Polský prezident Andrzej Duda v úterý vyhlásil výjimečný stav v pásmu u běloruských hranic. Požádala o to vláda, která argumentuje přílivem migrantů přicházejících přes Bělorusko. Výjimečný stav přinášející omezení ústavních svobod má trvat 30 dnů ve 183 obcích na východě země. Podobná opatření dříve přijaly i Litva a Lotyšsko, ty rovněž čelí vysokým počtům příchozích běženců.

„Jsem přesvědčen, že s ohledem na ohrožení jde o racionální, adekvátní a přiměřený krok. Situace je nebezpečná a musíme se na ni připravit. Chceme režimu (běloruského vůdce Alexandra) Lukašenka ukázat, že metody, které hodlá uplatnit, nebudou fungovat,“ prohlásil polský ministr vnitra Mariusz Kamiński poté, co prezident výjimečný stav vyhlásil.
U polských hranic umírá před zraky svých pěti dětí. Pomozte, žádají aktivisté

Prezidentovo nařízení bylo podle polské TVN 24 odesláno ke zveřejnění v úředním věstníku a rovněž šéfce dolní komory parlamentu, Sejmu, který může nařízení zrušit. Tam má ovšem většinu vládní koalice.
Polská vláda o to Dudu požádala v úterý. „Situace na hranicích s Běloruskem je napjatá a kritická hlavně z důvodu, že režim Lukašenka se rozhodl přepravit migranty z Iráku – hlavně jsou to utečenci z Iráku – do Běloruska a vytlačit je do Polska, do Litvy a do Lotyšska, aby destabilizoval naše země,“ řekl premiér Mateusz Morawiecki.

Polská pohraniční stráž uvedla, že jen v srpnu překazila přibližně 3 500 pokusů o nelegální překročení polsko-běloruských hranic. Výjimečný stav podle Varšavy umožní zvýšit kontrolu hranice. Týkat by se měl jen úzkého pásma bezprostředně při hranicích s Běloruskem a neměl by se dotknout polských občanů.
U hranic však nebude možné pořádat demonstrace, protesty, happeningy, výlety a podobně, dodal v narážce akce, které na podporu migrantů pořádaly nevládní organizace na ochranu lidských práv.

Koalice Společenství svědomí složená z představitelů různých vyznání včetně zástupců křesťanů, židů a muslimů, vyzvala polské úřady, aby dovolily poskytnout humanitární pomoc skupině migrantů tábořících už déle než tři týdny mezi Polskem a Běloruskem, kde trpí „hladem, chladem a lhostejností“, uvedla agentura AP.

Připomněla, že se premiér Morawiecki v souvislosti s tímto případem zapřísahal, že Varšava nepodlehne „vydírání“ z Minsku. „Pokud bychom uvolnili hranice, budeme mít statisíce uprchlíků v Evropské unii,“ prohlásil ministr Kamiński.
Lukašenko pomstu de facto potvrdil

Vilnius, Riga a Varšava obviňují Minsk, že používá migranty jako zbraň v nevyhlášené „hybridní válce“, kterou vede jako odvetu za západní sankce přijaté v reakci na běloruské prezidentské volby z loňského srpna a na porušování lidských práv při potlačování protestů, které měly přimět Lukašenka k odstoupení.
Pětiletý afghánský chlapec, který se v Polsku otrávil houbami, zemřel

Podle ústřední volební komise v hlasování zvítězil Lukašenko, opozice však volby považuje za zfalšované a stejný názor má i Evropská unie.
Varšava vidí za chováním Minsku i pomstu za to, že v Polsku získala azyl běloruská atletka Kryscina Cimanouská, která se ze strachu z represí po konfliktu se sportovními funkcionáři odmítla vrátit z olympiády v Tokiu do vlasti.
Lukašenko minulý měsíc de facto potvrdil, že jako odvetné opatření v reakci na západní sankce Minsk posílá nelegální migranty do Polska, Litvy, Lotyšska a na Ukrajinu. Mimo jiné prohlásil, že reaguje na kroky Západu „v rámci svých možností“, a pohrozil, že migranty z Iráku, kteří se objevili v zemích sousedících s Běloruskem, by mohli nahradit „turisté z Afghánistánu“.
Lotyšsko: Bez plotu své hranice neochráníme

Lotyšská vláda výjimečný stav vyhlásila na dobu od 11. srpna do 10. listopadu, uvádí portál France 24. Kabinetu to umožní poslat na hranice kromě pohraničníků také armádu a policii.
Agentura Baltic News Service s odkazem na lotyšskou pohraniční stráž uvedla, že mezi 6. a 10. srpnem zadrželi 283 lidí za nelegální překročení hranic, celkem za letošní rok to tak bylo 343 lidí.

Lotyšsko se také rozhodlo postavit na hranicích s Běloruskem čtyřmetrový železný plot s ostnatým drátem, a to na 508 z celkových 670 kilometrů, které s Běloruskem sdílí. „Bez této fyzické bariéry je nemožné ochránit naše hranice, to je zcela jasné,“ řekla ministryně vnitra Agnė Bilotaitė.

Litevci vyhlásili výjimečný stav už na začátku července. A to poté, co litevsko-běloruské hranice najednou nelegálně přešlo 150 běženců, napsal tehdy portál Politico. Celkem jich tak do Litvy od začátku roku do 2. července přišlo 822.
Evroský soud pro lidská práva pak na konci srpna vyzval jak Litvu, tak Lotyšsko a Polsko, aby migrantům na hranicích zajistily „vodu, jídlo, oblečení a adekvátní zdravotnickou péči a pokud je to možné, i dočasné přístřeší“. Běženci totiž uvázli na území nikoho poté, co běloruský režim vrácené lidi odmítl přijmout zpět.
Soud přitom zdůraznil, že jeho žádost neznamená, že mají vlády těchto zemí běžence automaticky pustit na své území.

X X X

Tálibán, spojenec USA? Líbí se krajní pravici, Pentagon zvažuje spolupráci

Spojené státy možná budou muset koordinovat s Tálibánem veškeré budoucí údery v Afghánistánu proti tamním bojovníkům Islámského státu a dalším organizacím, připustil ve středu americký generál Mark Milley. Tálibánu se nyní dostává překvapivých sympatií u americké krajní pravice, která jej vnímá jako spojence v boji proti americkému liberalismu.
Pentagon uspořádal dva dny po oficiálním ukončení evakuací z Afghánistánu, kde po překvapivé a bleskové ofenzivě převzalo moc radikální hnutí Tálibán, tiskovou konferenci. „Američané a jejich spojenci vypravili z kábulského letiště od 13. srpna celkem 778 evakuačních letů, na jejichž palubě bylo 124 334 lidí. Téměř 6 000 z nich byli Američané,“ uvedl na ní generál Milley.

Tálibán je podle Milleyho osobní zkušenosti „bezohledná skupina“ a teprve v budoucnu se „ukáže, zda se změní či nikoliv“. Ministr obrany Lloyd Austin, který se tiskové konference rovněž zúčastnil, se k budoucím vztahům s Tálibánem odmítl konkrétně vyjádřit. Evakuaci z Kábulu označil za „historickou operaci, která ukončila poslední misi americké války v Afghánistánu“.
Americké síly působily v asijské zemi po dvě desetiletí.
Generál Milley spolu s ministrem Austinem také obhajovali útok amerického dronu v Afghánistánu, při němž zemřelo několik civilistů. Podle generála civilisty zabily sekundární výbuchy, což dokazuje, že v zasaženém autě byly výbušniny. „Dodrželi jsme postupy. Byl to oprávněný útok,“ prohlásil Milley.

„Spojené státy zvažují nyní všechny možnosti a cesty, jak nadále pomáhat Američanům s jejich odchodem z Afghánistánu,“ uvedla náměstkyně amerického ministra zahraničí Victoria Nulandová. Pokud to bude v zájmu USA a jejich spojenců, je Washington podle ní připraven jednat i s Tálibánem.

„Nebudeme je soudit podle jejich slov, ale podle činů. Vzhledem k minulosti mají co dokazovat. Mohou ale také hodně získat, pokud se jim podaří spravovat Afghánistán lépe, než když byli naposledy u moci,“ prohlásila náměstkyně amerického ministra zahraničí.

Krajní pravice s Tálibánem sympatizuje
Vítězství Tálibánu v Afghánistánu vyvolalo v USA nečekanou vlnu příznivých ohlasů u některých krajně pravicových skupin, které jej vnímají prizmatem kulturní války. Ačkoliv se otevřeně staví proti islámskému terorismu a opakovaně vyjadřují nedůvěru muslimům ve Spojených státech a Evropě, u afghánského islamistické hnutí ale oceňují jeho postoje k ženám, židům či homosexuálům.

Úřad pro zpravodajství a analýzu ministerstva vnitra zaznamenal v posledních týdnech nárůst příspěvků na online platformách využívaných protivládními a ultrapravicovými skupinami, které označují vítězství Tálibánu za model pro občanskou válku v USA. Zároveň se ale objevují i mnohá varování, že afghánští uprchlíci jsou dalším krokem k nahrazení bílé rasy, uvedl šéf úřadu John Cohen.

Tálibán už kontroluje letiště v Kábulu. Vyhráli jsme válku, prohlašuje
„Myslím si, že islám je nebezpečný. Ale tito farmáři a jen minimálně vycvičení muži bojovali, aby od globohomo (urážlivý výraz pro „globalisty“, poznámka redakce) získali zpět svou zemi,“ oceňuje situaci jeden příspěvek na účtu antisemitské skupiny Proud Boys. „Kdyby bílí lidé na Západě měli stejnou odvahu jako Tálibán, nevládli by nám v současnosti židé.“

Podle Megan Squireové, profesorky informatiky z Elon Univerzity v Burlingtonu, se v online prostoru objevují i další pochvalná vyjádření ohledně omezování práv žen Tálibánem. Mezi částmi krajní pravice v USA se objevují výzvy k zavedení „bílé šaríi“, kdy by i americké ženy měly podléhat přísným pravidlům podobným těm, které zavedl během své první vlády Tálibán vůči afghánským ženám.

V kontextu kulturní války někteří komentátoři vyzdvihují Tálibán i jako zástupce konzervatismu a odpůrce liberálních hodnot. „Tálibán je konzervativní, náboženská sila. USA jsou bezbožné a liberální. Porážka americké vlády v Afghánistánu jednoznačně pozitivní vývoj,“ napsal Nicholas J. Fuentes, bývalý YouTuber hlásící bílou nadřazenost, který má úzké vazby na republikánského kongresmana Paula Gosara.

Fuentes je jedním z hlavních podporovatelů zteče Kapitolu radikálními příznivci exprezidenta Donalda Trumpa. Podle listu Politico od hashtagem „jeden zápas“ se vyskytují příspěvky, které zveřejňují fotky z Kapitolu vedle obrázku Tálibánců v afghánském prezidentském paláci jakožto spolubojovníky proti liberálním hodnotám.

I více mainstreamoví protrumpovští sympatizanti vnímají nyní vítězství Tálibánu jako důkaz selhání feministické liberální politiky. „Nejsou nenávistní vůči vlastní maskulinitě. Nemyslí si, že je toxická. Mají rádi patriarchát,“ uvedl na adresu Tálibánců po pádu Kábulu známý konzervativní moderátor stanice Fox News Tucker Carlson. „Je možné, že jsme selhali v Afghánistánu proto, že celý náš neoliberální program je směšný,“ dodal. ​

X X X

Jednotky rychlého nasazení EU opět ve hře, kvůli Afghánistánu

V reakci na události v Afghánistánu hovoří opět země Evropské unie o vzniku sil rychlého nasazení. Zasazuje se o ně šéf diplomacie EU Josep Borell i představitelé některých vlád. Projekt již v minulosti ztroskotal kvůli odporu zemí východního křídla unie.
Podle předsednického Slovinska ministři diskutují o možnosti, že by do jednotek vysílaly své vojáky jen některé země, což by urychlilo jejich zapojení do akce.

Řada evropských politiků hovoří také o tom, že by měl rychlý odchod aliančních vojáků z Afghánistánu následovaný okamžitým nástupem Tálibánu k moci posloužit jako varování do budoucna. „Některé události urychlují historii, přinesou průlom a Afghánistán je podle mě takovým případem,“ prohlásil v úvodu druhého dne neformálního ministerského jednání ve Slovinsku Borrell. „Potřeba silnější evropské obrany je nyní zřetelnější než kdy předtím,“ dodal.

Evropský blok o vlastních vojenských jednotkách diskutuje již od počátku století. Unie v roce 2007 vytvořila systém bojových skupin o 1 500 vojácích, kteří měli být připraveni zasáhnout v případě krizí. Tyto jednotky však kvůli neshodám členských zemí ale nikdy nebyly nasazeny. Některé státy včetně Česka hovoří o zbytečných výdajích a zdůrazňují, že většina zemí EU je i členem NATO.

Podle zastánců silnější evropské obrany, mezi něž patří například i Německo a Francie, musí být ale EU schopna reagovat i bez koordinace se Spojenými státy, které jsou v alianci zcela dominantní.
„Byli jsme závislí na Američanech a dnes z toho musíme vyvodit jasné důsledky,“ řekla novinářům německá ministryně obrany Annegret Krampová-Karrenbauerová.

Přesunout Afghánce do Evropy není řešení, shodli se ministři v Bruselu
Evropská unie začala již na jaře v rámci nové obranné strategie na nejbližší desetiletí zkoumat možnost, zda by získalo podporu všech členských zemí vytvoření pětitisícové brigády vojáků, která by se mohla nasazovat po celém světě. Nápad se však setkal se smíšeným ohlasem.

Podle slovinského ministra obrany Mateje Tonina je proto dnes ve hře návrh, aby do tohoto útvaru mohly vysílat své vojáky jen země, které o to budou mít zájem. Pro nasazení brigády by podle něho mohla stačit běžná většina hlasů členských států evropského bloku.

X X X

Václav Klaus předpověděl, o čem podzimní volby budou a o čem nebudou

Bývalý prezident Václav Klaus se svými spoluautory ve čtvrtek představil novou publikaci s názvem „Volby 2021: budou o něčem?“. Hlavním tématem knihy jsou nadcházející parlamentní volby, zda mohou přinést radikální změnu a být zárodkem obratu k lepšímu.
„Autoři této útlé knížky se sešli už v červnu. Řekli si, že by měli něco zásadního k říjnovým volbám říci,“ řekl Václav Klaus na úvod. Původní název knihy zněl „Vraťme volbám politický obsah“.

Každý autor přináší názor z jiného úhlu. „Lišíme se tím, že od říjnových voleb žádnou významnou změnu neočekáváme. Přejeme si jen minimum, abychom probudili veřejnost. Chceme, aby si lidé uvědomili, že jde o zásadní věci, které překračují každodennost,“ dodal.

„Všechny strany chtějí prakticky totéž, ale nikdo se například k problematice covidu neodváží zásadním způsobem vyjádřit. Máme kvůli pandemii chaos ve veřejných financích, nevyhnutelná je také inflace,“ dodal bývalý prezident. Zásadní témata musí být podle jeho slov řádně nastolena. Voliči musí mít šanci se k nim vyjádřit.

„Místo programového zakotvení vítězí v dnešní době mediální manipulace a marketing,“ dodal další z autorů Jiří Weigl. Vývoji Evropské unie se podle jeho slov nevěnuje dostatečný prostor. „Jsme na významné dějinné křižovatce. Stranám vytýkáme, že tento fakt opomíjí,“ dodal Klaus.

Spoluautor Filip Šebesta se v knize věnuje tomu, co jednotlivé programy obsahují. „Jsou v tom různé perličky, vše je napsané v humorné podobě,“ upřesnil Weigl.
Publikace obsahuje pět textů. Hlavní je z pera Václava Klause. Další si rozdělili spolupracovníci Institutu Václava Klause. „Tato knížka není kuchařkou, koho máme volit. Je podkladem k přemýšlení,“ uvedl Klausův přítel. Ve čtvrtek dopoledne ji autoři představili v prostorách Institutu na pražské Hanspaulce.

Volby nic podstatného nepřinesou
Už v srpnu bývalý prezident sdělil, že výraznou změnu nelze od říjnových voleb do Poslanecké sněmovny očekávat, rozhodovat v nich budou okrajová témata. „Volby nic podstatného do našich životů nepřinesou, pouze si pár lidí vymění své židle,“ řekl osmdesátiletý politik při Svatovavřinecké pouti.
Koalicím šanci nedává. „Jsou pod moji rozlišovací schopnost a žádnou významnou roli hrát nebudou,“ uvedl.

V Rozstřelu na iDNES.cz bývalý prezident na začátku pandemie kritizoval opatření vlády, která podle něj epidemii neřídí, ale likviduje ekonomiku a život ve společnosti. „Uzavírání země a společnosti k ničemu nevede,“ řekl v polovině ledna na pražské demonstraci. Na protestu se vyjadřoval také k očkování. Podle něj žádná zázračná vakcína neexistuje, lidé si musí imunitu vytvořit sami.

V červenci podal avizovanou žalobu proti rozhodnutí ministerstva zdravotnictví, které mu udělilo sankci osm tisíc za to, že loni 28. října neměl při projevu roušku.
Václav Klaus je český politik a ekonom. Spoluzakládal Občanskou demokratickou stranu a v letech 1991-2002 byl předsedou. Od roku 2003 zastával úřad prezidenta České republiky, poté ho v roce 2013 vystřídal Miloš Zeman.

X X X

ČR odeslala nominace na soudce ESLP, výbor nemusí kandidáty doporučit

Česká republika oficiálně odeslala kandidátní listinu se třemi kandidáty na soudce Evropského soudu pro lidská práva. Slyšení kandidátů před volebním výborem se koná od 16. září 2021. Výbor nemusí kandidáty doporučit a Parlamentní shromáždění může celou listinu zamítnout. Stalo se to za šest let už devětkrát.

Česká republika oficiálně odeslala k 15. srpnu 2021 Radě Evropy prostřednictvím ministerstva zahraničí vládou schválenou kandidátní listinu kandidátů na soudce Evropského soudu pro lidská práva. Na dotaz České justice to uvedl mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka. „Ano termín odeslání byl 15. srpna,“ potvrdil mluvčí. Ministerstvo zahraničí na dotaz České justice nijak nereagovalo.

V tabulce „pokroku jednotlivých státu ve volbě soudce“ se však zatím nic nezměnilo, políčko s datem, kdy kandidátku s náležitostmi obdržel Výbor pro volbu soudce ESLP při Parlamentním shromáždění Rady Evropy, zůstává prázdné. Tak tomu bylo 24. června 2021, kdy ještě neschválenou kandidátku obdržel teprve poradní panel Výboru pro volbu soudce, jak Česká justice informovala.

Pohovor bude hybridní
Věci se ovšem zjevně posunuly od poradního panelu Výboru k Výboru samotnému. Podle programu plánovaného jednání Výboru ve dnech 16. – 17. září 2021 má v tyto dny Výbor jednat o volbě nových soudců a rovněž se mají konat ústní pohovory. Bod programu nese název „Pohovory s kandidáty za Ukrajinu, Českou republiku, Moldavsko a Rusko“.
Jak vyplývá z programu jednání Výboru pro volbu soudce ESLP, jednání se odehraje „hybridně“, tedy zčásti v jednací místnosti v Paříži a zčásti na dálku „prostřednictvím kamery“. Pohovory se budou konat v angličtině a ve francouzštině s tlumočením do obou jazyků.

Rusko vybírá soudce už rok
V dokumentech Rady Evropy jsou však zatím dohledatelné jen kandidátky se životopisy soudců za Moldavsko a za Rusko. Zajímavý je výběr soudce za Rusko, který trvá rok, výběrové řízení začalo v Rusku už 4. září 2020 a přihlásilo se 34 zájemců. Národní komise vyřadila ty, kteří neznali druhý jazyk. Výbor pro volbu soudce ESLP pak obdržel od Ruské federace kandidátku se všemi náležitostmi v květnu 2021. Ruský soudce skončí ve svém úřadu k 1. lednu 2022.

Prázdné políčko je i u Ukrajiny, přičemž soudce zvolený za Ukrajinu měl podle tabulky „pokroku“ skončit svůj mandát ke 14. červnu 2019. Moldavský soudce ESLP končí ke 2. prosinci 2021 a soudce zvolený za Českou republiku Aleš Pejchal má skončit mandát ke 31. říjnu 2021.

Cesta je složitá, výsledek nejistý
Posun ve výběru a volbě soudce ESLP za Českou republiku neznamená, že navržená kandidátka bude doporučena a soudce bude skutečně Parlamentním shromážděním Rady Evropy zvolen. V této složité proceduře je stále ještě hodně proměnných od procedurálního zvládnutí procesu v národním státu až po politické vlivy. Členové Výboru i volitelé – poslanci Parlamentního shromáždění jsou členy politických frakcí s nějakým názorem. Vystoupení před Výborem je však stěžejní, protože Výbor dává ne/doporučení, které obvykle Parlamentní shromáždění respektuje (ale nemusí).

Za pět let, kdy je průběh volby a jeho jednotlivé fáze tabulkově sledován, zamítlo Parlamentní shromáždění Rady Evropy předloženou kandidátku celkem devětkrát. Naposledy zamítlo Shromáždění celou kandidátku letos 14. dubna Polsku. Například v roce 2017 byla zamítnuta celá kandidátka Turecku, Gruzii a hned dvakrát po sobě Albánii.

Slovensku byla kandidátka zamítnuta dvakrát
Problémy s volbou soudce Evropského soudu pro lidská práva mělo v Radě Evropy v roce 2013 Slovensko, když rezignoval soudce zvolený za tuto zemi. Parlamentní shromáždění Rady Evropy odmítlo kandidátku Slovenska v roce 2013 i v roce 2014 a dvakrát si vyžádalo novou kandidátní listinu.

Českou kandidátní listinu schválila na území národního státu česká vláda napodruhé teprve letos v červenci. O funkci soudce Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) za Česko usilují soudce Nejvyššího soudu Pavel Simon, ústavní soudkyně Kateřina Šimáčková a soudce Nejvyššího správního soudu Tomáš Langášek, jak Česká justice již dříve informovala. Irena Válová, ceskajustice.cz

X X X

Svědek proti Rittigovi Sitta vymohl od státu odškodné 1,8 mil. Kč

Vladimír Sitta mladší, který upozornil na podezření kolem papírny Neograph a výroby jízdenek pro pražský dopravní podnik, se u soudu domohl odškodného ve výši 1,8 milionu korun za své trestní stíhání. Na nepravomocný červnový rozsudek dnes upozornil server iROZHLAS. Sitta čelil obžalobě za tunelování Neographu, své stíhání označoval za mstu lidí kolem lobbisty Iva Rittiga a dával je do souvislosti právě s tím, že poukázal na tzv. jízdenkovou kauzu.

Obvodní soud pro Prahu 2 dospěl k závěru, že Sittovi vznikla stíháním nemajetková újma. Celkově ji soud vyčíslil na 1,8 milionu korun, které má Sittovi zaplatit stát. Ministerstvo spravedlnosti už dříve dobrovolně uhradilo 70.000 korun, a podle serveru tak zbývá zaplatit ještě 1,73 milionu.

„S ohledem na zcela specifické okolnosti posuzovaného trestního stíhání má soud za to, že je na místě přiznat mimořádně vysoké odškodnění, které by v případě běžného a standardně vedeného trestního stíhání nebylo opodstatněné,“ napsala v odůvodnění verdiktu soudkyně Daniela Břízová Ratajová.

„Náhrady za mé nezákonné stíhání by neměl platit stát, ale bývalý vyšetřovatel Pavel Nevtípil a státní zástupkyně Dagmar Máchová, kteří mě ve prospěch lidí z okolí lobbisty Iva Rittiga nezákonně připravili o práci a kus života a jsou ostudou policie a státního zastupitelství,“ komentoval verdikt Sitta.

Máchová pro server reagovala tak, že podle zákona nese náklady za nesprávný úřední postup stát. „Na zproštění pana Sitty mám svůj názor, ale respektuji rozhodnutí soudu,“ dodala žena, která nyní sama čelí obžalobě za údajné vynášení informací z trestních řízení.
Sitta se soudí se státem ještě o ušlý zisk za šestiletý zákaz znalecké činnosti, který vyčíslil na 1,2 milionu korun. S ministerstvem by se chtěl podle serveru dohodnout mimosoudně a ve středu kvůli tomu zaslal dopis ministryni Marii Benešové (za ANO). Úřad zatím nechtěl svůj další postup komentovat.

Někdejší obchodní ředitel Neographu byl stíhaný za to, že zneužil interní informace z papírny, aby na její úkor získal prospěch. Pražský vrchní soud ho v říjnu 2018 pravomocně osvobodil, přičemž tehdy ostře zkritizoval dozorující státní zástupkyni Máchovou i policejního vyšetřovatele Nevtípila pro jejich pravděpodobnou podjatost. Obžalobě původně čelil i Sittův otec, jemuž Máchová zabavila majetek, a znemožnila mu tak rozhodovat o budoucnosti firmy, kterou založil a kterou pak převzali jiní lidé.

V jízdenkové kauze byli otec a syn Sittové klíčovými svědky obžaloby. Státní zástupce tvrdil, že dopravní podnik byl prostřednictvím Neographu tunelovaný. Papírna totiž 17 haléřů z každé vyrobené jízdenky odváděla karibské firmě Rittigova obchodního partnera. Odvolací soud však všechny obžalované tuto středu pravomocně zprostil viny, která se podle něj nepodařila prokázat. Znalci totiž nedokázali vyčíslit tzv. obvyklou cenu jízdenek a nepodařilo se vyvrátit ani tvrzení manažerů, že odváděná částka byla provizí za zprostředkování zakázky.

X X X

PAMÁTNÍK UČITELE NÁRODŮ VE FULNEKU PO REKONSTRUKCI

Po téměř třech letech náročné rekonstrukce se návštěvníkům otvírá národní kulturní památka – bývalý sbor Jednoty bratrské ve Fulneku, kde v 17. století působil Učitel národů Jan Amos Komenský. Nová je i expozice věnovaná této mimořádné osobnosti evropských dějin a pobočka Muzea Novojičínska Svět Komenského Fulnek.

Při tvorbě nové expozice byl prosazen zcela nový koncept prezentace významné osobnosti evropského významu v regionálním kontextu. „Chceme veřejnosti představit osobnost Jana Amose Komenského z nového úhlu pohledu a nabídnout návštěvníkům odpověď na otázku: Jak změnil nebo ovlivnil poměrně krátký fulnecký pobyt život a následné dílo významného barokního filozofa a pedagoga. Expozice představuje Komenského tak, jak ho měli možnost poznat měšťané malého poddanského města na prahu třicetileté války.

​Nabízí návštěvníkům možnost setkat se s mladým správcem bratrského sboru, rektorem školy a knězem, který přichází v bouřlivém roce 1618 do převážně německého města na pomezí Moravy a Slezska. Jan Amos Komenský se ocitá ve Fulneku na pomyslném prahu vichřice. Odtud pramení i název celé expozice,“ uvedl náměstek hejtmana pro kulturu a památkovou péči Lukáš Curylo.

Dodal, že zároveň s otevřením bývalého sboru Jednoty bratrské a nové expozice Na prahu vichřice. Jan Amos Komenský a Fulnek 1618-1621 otevírá Muzeum Novojičínska novou pobočku Svět Komenského Fulnek. „Bude se věnovat interpretaci významu Komenského pobytu v této části dnešního Moravskoslezského kraje. Bude vytvářet vlastní muzejně animační programy a zaměří se na spolupráci s okolními komeniologickými pracovišti,“ upřesnil náměstek hejtmana Lukáš Curylo.

Výjimečným exponátem je samotný prostor národní kulturní památky, bývalého sboru Jednoty bratrské. „Ten představuje s ohledem na jiné moravské, dnes již neexistující či značně přebudované objekty, jedno z mála autentických míst, kde Jan Amos Komenský působil. Proto je expozice architektonicky čistá a málo invazivní tak, aby dala vyniknout samotnému objektu. Ze sbírkových předmětů je velmi cenný kancionál Jednoty bratrské z roku 1618,“ upozornil náměstek hejtmana Lukáš Curylo.
„Návštěvníci se mohou těšit například na projekci dobových letáků z doby pobytu Jana Amose Komenského ve Fulneku na klenbu kaple. V expozici jsou instalovány dotykové multimediální informační kiosky nabízející třeba dabing dobových pramenů. V těchto unikátních prostorách uslyší také dobový zpěv,“ doplnil ředitel Muzea Novojičínska Zdeněk Orlita s tím, že pobočka Svět Komenského Fulnek bude jednotlivá témata spojená s pobytem Učitele národů v tomto městě rozvíjet prostřednictvím krátkodobých výstav a muzejně animačních programů. Pro tyto aktivity bude kromě samotného objektu bratrského sboru využívat i přilehlý park.

„Stavebně technický stav bývalého sboru Jednoty bratrské ve Fulneku byl havarijní. Bylo nutné kompletně odvlhčit zdivo a vyřešit problémy se vzlínáním vlhkosti. Vyměnit střešní krytinu a stropy ve všech patrech, okna, dveře, položit nové elektrické rozvody včetně kamerového systému, udělat nové omítky a spoustu dalších prací. Vyvrcholením stavebních úprav byla instalace nové muzejní expozice, jejímž cílem je komunikovat osobnost Jana Amose Komenského v kontextu muzejní prezentace 21. století,“ řekl náměstek Moravskoslezského hejtmana pro majetek, finance a investice Jaroslav Kania s tím, že celkové náklady dosáhly 41 milionů korun, dotace z evropských peněz 25,42 milionu a podíl Moravskoslezského kraje činil 15,58 milionu korun.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Moravský Fulnek se stal pro Jana Amose Komenského jedním z posledním klidných zastavení před dlouhou evropskou poutí, během níž se stal jednou z nejvýraznějších intelektuálních osobností barokního světa. Byla to právě zdejší bratrská obec, která se stala v předvečer vypuknutí třicetileté války svědkem jeho pedagogických, literárních a filozofických příprav. Tady začal připravovat díla Labyrint světa a ráj srdce nebo mapu Moravy.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Muzeum Novojičínska je příspěvková organizace Moravskoslezského kraje. V současnosti jsou přístupné veřejnosti v rámci Muzea Novojičínska pobočky -Žerotínský zámek v Novém Jičíně, Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm, Centrum tradičních technologií - Cetrat Příbor, Zámek Kunín a Muzeum Šipka ve Štramberku, Rodný dům Františka Palackého v Hodslavicích. Sbírky všech poboček muzea dokumentují vývoj přírody a společnosti na území Kravařska, Lašska a Valašska, a to v oborech botanika, zoologie, entomologie, geologie, mineralogie a paleontologie, archeologie, historie, numismatika, militárie, etnografie, výtvarné umění, kamenné plastiky a stavební artefakty, keramika a sklo, nábytek, textil a móda, staré tisky.
Otevírací doba muzea Svět Komenského Fulnek je od úterý do neděle mezi 9. a 12. a 13. a 17. hodinou. PhDr. Miroslava Chlebounová, PR specialista

X X X

KULTURNÍ CENY JANTAR ROZDÁNY, ZA PŘÍNOS OCENĚNI RUDOLF BERNATÍK A ROSZKOPFOVÁ

Výroční Ceny Jantar za rok 2020 pro umělce s vazbami na Moravskoslezský kraj byly počtvrté rozdány v úterý 31. srpna v ostravské aule Gong. Uděleny byly také dvě ceny za celoživotní přínos, kterými byli oceněni legendární ostravský klavírista Rudolf Bernatík a scénografka Marta Roszkopfová.

Ceny Jantar byly vyhlášeny během galavečera, který byl připraven jen pro tuto příležitost. Vystoupili na něm někteří z nominovaných umělců i laureáti těchto cen z minulých ročníků.

Držiteli výročních cen za rok 2020 se na základě rozhodnutí odborných porot stali písničkář Jaromír Nohavica za album Máma mi na krk dala klíč (Interpret roku) a frýdecko-místecká jazzová kapela Behind the Door za album s názvem Ra! (Kapela roku). V oblasti vážné hudby byli za své nahrávky oceněni klarinetista Karel Dohnal a komorní soubor Trio barokní hudby.
Interpretkou roku v oblasti populární hudby se stala Pavla Gajdošíková díky albu Inverze, které nahrála s ostravskou kapelou Tamala, a titul Píseň roku získala skladba Prásknu bičem Jiřího Krhuta a Štěpána Kozuba.
Držitelem Ceny Jantar za výtvarné umění se stal Jiří Surůvka za úspěšné zahraniční výstavy a v literární kategorii si sošku Šárky Mikeskové odnesla básnířka Lenka Kuhar Daňhelová za sbírku Jaká nesmrtelnost? vydanou ostravským nakladatelstvím Protimluv.

S ohledem na to, že kvůli pandemii koronaviru byl v roce 2020 uveden jen velmi malý počet divadelních premiér, rozhodli se pořadatelé v letošním ročníku nehodnotit jevištní výkony v činoherním, operním, muzikálovém ani baletním divadle. Umělci ale o možnost ocenění nepřijdou, protože v příštím ročníku pořadatelé v divadelních kategoriích zhodnotí celé dvouleté pandemické období.

Přesto pořadatelé letos nechtěli divadelní dění zcela pominout, a tak udělili dvě ceny za nejlepší divadelní online streamy v době pandemie. Cenu získala Komorní scéna Aréna za mimořádnou uměleckou úroveň svých streamů a také Divadlo Mír za originalitu svých online projektů. „Letošní ročník byl kvůli pandemii mimořádný, proto jsme přistoupili k tomu kroku a v oblasti divadla jsme letos neocenili jednotlivce, ale dvě instituce, které se podle názoru odborné poroty s pandemií v rámci svých možností popraly co nejlépe,“ uvedl autor projektu Cen Jantar Aleš Honus.

Jména letošních laureátů Ceny Jantar za celoživotní přínos Rudolfa Bernatíka a Marty Roszkopfové budou ještě letos na podzim zvěčněna na ocelových hvězdách, které budou umístěny v Dolních Vítkovicích na Jantarovém schodišti slávy na vítkovické Bolt Tower. Doplní tu hvězdy dřívějších laureátů oceněných za celoživotní přínos, tedy Eduarda Ovčáčka, Milana Báchorka, Jindřicha Štreita a Marie Rottrové.

Generálním partnerem galavečera byl i letos Moravskoslezský kraj. „Moravskoslezské kulturní Ceny Jantar jsou unikátní odbornou anketou, při které jsou každoročně oceňováni umělci z širokého kulturního spektra s vazbou na náš Moravskoslezský kraj. Laureáti této ceny každoročně obdrží originální sošku. O nominacích, stejně jako o vítězích, rozhodují poroty složené z renomovaných osobností příslušných oborů.

​Jsem moc rád, že Moravskoslezský kraj je již od počátku partnerem Cen Jantar a děkuji, že jsem osobně mohl být jak u vzniku, tak u všech jejích ročníků,“ řekl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro kulturu a památkovou péči Lukáš Curylo, který předal ceny za celoživotní přínos Rudolfu Bernatíkovi a Martě Roszkopfové. Kromě Moravskoslezského kraje se i letos partnery akce stala také statutární města Ostrava, Frýdek-Místek a Opava. PhDr. Miroslava Chlebounová, PR specialista

X X X

​JUBILEJNÍ BARUMKU VYHRÁLI V PEUGEOT RALLY CUPU ŠTEFAN A BROŽ

Nejočekávanější podnik pátého pokračování Peugeot Rally Cupu proběhl uplynulý víkend ve Zlíně a jeho okolí. Jubilejní padesátá Barum Rally přilákala 136 posádek z celkem 21 států. Účastníci Peugeot Rally Cupu se v evropské konkurenci neztratili, například Dominik Brož vybojoval se svým Peugeotem 208 R2 druhé místo ve třídě 6. V silnější třídě Rally4 si první vítězství v cupu připsala posádka David Štefan – Ondřej Vichtora.

Letošní suverénní dvojici Dohnal – Švec poslala prasklá poloosa už v první rychlostní zkoušce s pětiminutovou ztrátou až na konec startovního pole. I když pak René zvítězil v deseti erzetách, na vítězství to tentokrát nebylo. David Štefan je s Peugeotem 208 Rally4 stále výraznější, vyhrál čtyři testy a když ztrácel, tak jen lehce. Z náročné Barumky si odváží první místo v cupu, doplněné šestou příčkou ve dvoukolkách. „Na Barumku jsme odjížděli s velkým respektem, chtěli jsme ji hlavně dojet, protože nás v minulosti docela vyškolila, a hlavně jsem ji jel pouze se slabším vozem. Takže jsme k tomu podle toho přistupovali. O to víc mě těší, že naše časy byly nakonec docela dobré, i když na špičku to ještě není. Z vítězství máme radost, letošní ročník Barumky byl opravdu velmi náročný,“ prozradil vítězný David Štefan.

Svoji dominanci ve třídě R2 opět potvrdil Dominik Brož, kterého navigoval Vítězslav Baďura. Dominik vyhrál třináct rychlostních zkoušek ze čtrnácti odjetých. Pouze v Biskupicích ho dokázal porazit domácí Jiří Pohlídal. Turnovský jezdec opět nenašel přemožitele a čtvrtým vítězstvím v řadě si pojistil celkové prvenství ve třídě R2. V mistrovské třídě 6 dokončil se svojí „dvěstěosmičkou“ jako druhý, obklopen modernějšími a výkonnějšími Fiestami Rally4. „Zdaleka nemůžu říci, že by to bylo jednoduché. Barumka dala všem opět výrazně najevo, že je extrémně náročná. A počasí to ještě umocnilo. Třeba sobotní druhá Pindula, která byla kompletně mokrá a jela se za tmy, byla pekelná. Barum Rally má také nejdelší kilometráž, některé úseky jsou hodně rozbité, takže pořádně zabrat dostává i technika. Náš Peugeot fungoval i přes svůj věk perfektně. Užili jsme si to a s výsledkem jsme maximálně spokojení,“ radoval se v cíli Dominik Brož.

„Konečně jsem se mohl osobně přijet podívat na naše posádky. Pochopitelně jsem měl radost, kolik Peugeotů se ve Zlíně sešlo. Bylo zajímavé sledovat souboje s ostatními vozy, ale také schopnosti našich jezdců v porovnání se zahraniční konkurencí. Gratuluji všem posádkám, které dokončily jeden z nejnáročnějších ročníků Barumky,“ řekl Marco Venturini, ředitel značky Peugeot v ČR.

„Díky uplynulému roku víme, že není samozřejmost uspořádat sportovní akci daleko menších rozměrů. O to více si ceníme, že letošní Barum Rally proběhla ve velkém stylu, jak se na oslavu jubilea sluší. Těší nás, že společnost Gefco mohla být u toho. Vítězům blahopřejeme, Peugeot Rally Cupu držíme palce, aby se pohár dojel dle plánu a abychom my všichni milovníci vůně benzínu měli možnost opět sledovat rychlá auta nejen v televizi,“ doplnil Tomáš Brada, manažer komunikace Gefco ČR.
Následujícím podnikem pátého ročníku Peugeot Rally Cupu je 42. Invelt Rally Pačejov, která je posunuta na termín 1. – 3. října 2021. PEUGEOT RALLY CUP CZECH REPUBLIC, Jan Koudelka

X X X

​Pokořitel rekordu Laryho Birda je novou posilou košikářů USK Praha

Do začátku sezóny Kooperativa NBL 2021/22 zbývá sedmnáct dní a soupisky týmů se plní. Sovy dnes na tu svou připsaly další typ hráče, který se jim bude hodit do konceptu rotace mladých pušek v nadcházející sezóně. Lovily opět za velkou louží, kde se jim podařilo dohodnout s Kylem Mangasem, který byl letos členem kempu hráčů NBA, ze kterého následně čerpal tým Peacers.

Nejnovějším členem našeho týmu se stává 1,93 cm vysoké křídlo, které si bylo schopno vytvořit zajímavý zápis do statistik. Kyle v minulé sezoně působil v roli lídra na své univerzitě INDIANA Wesleyan University Athletics. Jeho přínos byl citelný v každém z jeho 33 zápasů, ve kterých se mu podařilo dotáhnout svůj tým k celkem 30 vítězstvím. Mangas se prezentuje hlavně útočnou hrou, se kterou byl schopen minulou sezónu zaznamenávat 29,5 bodu na zápas. Byl taktéž i jednou z opor týmu při doskoku a při jeho bodovém přínosu si dokázal v National Christian College Athletic Association (NCCA) Division I udržet i vysoký průměr doskoků - 7,4. Jako křídlo dále disponoval 5,1 asistencí, 0,8 blokem a 1,9 ziskem na zápas.

USK Praha opět vsadil na mladý prospekt, který do jejich hry může přinést dravost a útočný potenciál po odchodu Michala Mareše. Pro rodáka z Indiany to bude první profesionální angažmá a věkově zapadne do opět nejmladšího kádru soutěže.
„Hledali jsme po odchodu Michala Mareše typ hráče, který ho nahradí a zároveň bude mít bodový přínos. Kyle Mangas tímto typem hráče je. Střelec, který je schopen hrát s míčem a vytěžit maximum ze situace clony na míč. Věříme, že rychle zvládne adaptaci na evropský styl basketbalu a pomůže nám k dosáhnutí širší rotace pro utkání. K týmu se dnes připojil a v našem dresu se ukáže už v prvním utkání Federálního poháru, které nás čeká v pátek,“ řekl k příchodu křídla manažer klubu Petr Jachan.

Během své kariéry se Mangas dostal na finální poměr zápasů 120 výher – 20 porážek, ve kterých od prvního roku postupně postupoval na roli lídra. Jako „prvoročák“ na univerzitě vybojoval pro IWU po 30 vítězných zápasech první místo po základní části, ale jeho tým nepostoupil přes čtvrtfinálové brány. Kyle si v této sezoně připsal 801 bodů a byl vyhlášen nejlepším hráčem Crossroads League. Jako junior opět přispěl výrazným podílem k 29 vítězstvím v základní části, kdy se Wildcats opět ujali vedení po základní části.

​V tomto ročníku měla INDIANA Wesleyan University Athletics připisovány ještě větší šance na celkové vítězství, ale finálový turnaj byl zrušen kvůli pandemické situaci. Kyle si v této sezoně připsal dalších 860 bodů a opět si odnášel cenu za nejlepšího hráče sezóny. Jako senior opět pokračoval ve své hře, a nakonec za celé čtyři roky působení na INDIANA Wesleyan University dosáhl na první místo v počtu bodů této univerzity (mimochodem, rekord v počtu bodů za svou univerzitu překonal už v jeho předposledním ročníku) s konečným počtem 3,453 a v celkovém počtu bodů ve státě Indiana mu patří druhé místo. Jen pro informaci, Kyle v této statistice státu Indiana přeskočil na druhé místo přes Larryho Birda, kterého basketbalovým fanouškům netřeba představovat. Mangas si za toto období odnáší cenu za nejlepšího hráče - Crossroads League Player of the Year každou z jeho sezón.

​Jeho historicky nejlepším bodovým zápisem je číslo 51, kdy také trefil 7 trojkových pokusů. Po podrobnější analýze jeho hry můžete najít třeba slušnou úspěšnost střelby, kdy neměl problém skórovat klidně přes 30 bodů při úspěšnosti 15/16 a podobně. Nová posila do týmu trenéra Kinga je prostě „skórer“ a tuto roli bude od něj jeho první zaměstnavatel i vyžadovat. /mš/