iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Fotky Babiše, Vojtěcha k onkologii, vznikly hádky rady VZP

Členové správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny se přeli o podobu brožury k onkologické prevenci, která měla být letos na podzim rozeslána pojištěncům. Části radních vadilo, že v materiálu jsou fotky premiéra Andreje Babiše a ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. Po asi hodinové diskusi většina radních hlasovala pro to, aby byl materiál z jednání stažen.

Správní rada v pondělí měla vzít na vědomí podobu brožury k onkologické prevenci, která vznikla na základě společného memoranda o podpoře prevence. Memorandum uzavřely všechny zdravotní pojišťovny s ministerstvem zdravotnictví.
Materiál měl reagovat na to, že lidé během epidemie covidu-19 méně chodili na preventivní vyšetření.
Někteří onkologové zaznamenali případy, kdy pacienti přicházejí v důsledku epidemie s onkologickým onemocněním pozdě. V brožuře se měli lidé dozvědět, jak mohou předcházet těmto vážným onemocněním. Rozesílání mělo začít v září, přičemž na začátku října se v ČR budou konat sněmovní volby.
Podle předsedkyně správní rady a poslankyně ANO Věry Adámkové se účastníci správní rady shodli na tom, že prevence je potřeba.
Vadili oba
„Na té brožuře vadilo kolegům, že je tam fotografie pana ministra,“ řekla Adámková. Dokument vznikl s podporou vlády, proto tam podle ní byla i fotka premiéra. K tomu měli radní také výhrady. „Mají na to plné právo, brožura se neprojednávala dále,“ řekla Adámková.

V Praze vyroste nové onkologické centrum. Půjde na něj sedm miliard
To potvrdil i místopředseda správní rady a poslanec ODS Bohuslav Svoboda. „My nemáme žádný problém s odbornou složkou. Medicína jako taková není politika, medicína je o tom, že se věci musí řešit a léčit... A v tom případě, kdy do toho nepatří politika, nepatří tam ani fotografie politiků, kteří tam nic neříkají, jen tam figurují,“ řekl Svoboda.

Podle něj náklady VZP na brožuru jsou asi 20 milionů korun. Další náklady ponesou podle počtu pojištěnců také ostatní zdravotní pojišťovny. VZP má asi 60 procent trhu, celkové náklady by tedy mohly dosáhnout asi 33 milionů korun.
Co nyní s brožurou bude, není jasné. „Na tuhle otázku teď neumím odpovědět. Rozhodnutí správní rady je pro mě jasné. Musím se na to podívat s právníky, zavázali jsme se v rámci memoranda společně s ostatními zdravotními pojišťovnami a ministerstvem zdravotnictví realizovat tu onkologickou prevenci,“ řekl ředitel VZP Zdeněk Kabátek.

X X X

Babiš žaluje černošický úřad, soud nařídil jednání na 8. října

Babiš podal v polovině května žalobu na ochranu před nezákonným zásahem. Městský úřad následně navrhl zamítnutí žaloby. Souhlasil také s tím, aby soud rozhodl bez nařízení veřejného jednání. Premiér ale podle serveru zaslal soudu stanovisko, že na podané žalobě trvá.

Černošický úřad, který je úřadem s rozšířenou působností pro Průhonice, kde premiér žije, vede s Babišem řízení na základě podnětu podaného protikorupční organizací Transparency International. Babiš odmítá, že by ovládal média, a porušoval tak zákon. Uvádí, že vložením Agrofertu do svěřenských fondů ztratil vliv na holding i na všechny společnosti, které jsou do něj začleněné.

Městský úřad v předchozím obdobném řízení uložil Babišovi v roce 2019 pokutu 200.000 korun. Středočeský krajský úřad jako odvolací orgán však řízení zastavil, střet zájmů se podle něj neprokázal. Letos v lednu se ale na černošický úřad opět obrátila Transparency International s tím, že disponuje ve věci novými důkazy. Černošice proto zahájily nové přestupkové řízení, které chce nyní premiér zastavit soudní cestou. Argumentuje právní zásadou, podle níž nelze o stejné věci rozhodovat dvakrát.
Počátkem srpna úřad informoval, že řízení nebude kvůli podané žalobě přerušovat. Žaloba nemá odkladný účinek, a bylo tak na úvaze žalovaného úřadu, zda bude v řízení pokračovat, či zda vyčká na výsledek soudního řízení.

X X X

Nóta Rusku: Neudělali jste nic pro další fungování vaší střední školy u nás

Rusko neučinilo žádné kroky k tomu, aby střední škola při ruském velvyslanectví v Praze mohla řádně fungovat v nadcházejícím školním roce. Už na jaře česká diplomacie uvedla, že učitelé a další personál si musí zažádat o pobytové tituly a řádně pracovat na území České republiky, jako je tomu v případě všech mezinárodních škol. Ministerstvo zahraničí Rusku odeslalo diplomatickou nótu týkající se fungování školy.

Zprávu přinesl resort zahraničí na svém webu.
Budoucnost fungování školy se začala řešit po diplomatické roztržce mezi ČR a Ruskem, která byla vyústěním zjištění českých tajných služeb a vyšetřovatelů, že do výbuchů v muničních skladech ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014 byli zapojeni agenti ruských tajných služeb.

Školu velvyslanectví otevřelo i pro žáky mimo okruh rodin členů ruské diplomatické mise. České ministerstvo zahraničí na jaře uvedlo, že není možné, aby učitelé byli akreditovaným personálem podle Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích.

Rusko bylo podle české diplomacie opakovaně upozorněno, aby převedlo fungování školy do režimu takzvané zahraniční školy na území ČR. V takovém režimu podle ministerstva funguje dalších 18 škol, některé také při ambasádách v Praze. Jedná se například o školu bulharskou, americkou nebo japonskou.

„Česká strana důrazně odmítá tvrzení, že nese jakýkoliv díl odpovědnosti za ukončení činnosti uvedené školy. Je odpovědností zřizovatele školy, tedy v tomto případě ruské strany, aby škola plnila veškeré podmínky a povinnosti plynoucí z právních předpisů přijímajícího státu v oblasti školství,“ uvádí se v diplomatické nótě.

Nestěhujeme se. Korunovační snad Praha nepřejmenuje, říká ruská ambasáda
Zástupci ministerstva jednali na toto téma několikrát se zástupci ambasády, velvyslanectví podle resortu odmítlo i nabídky ministerstva zahraničních věcí na zprostředkování jednání o urychleném vyřešení situace s pracovníky ministerstva školství.
„Na základě jeho rozhodnutí by mohlo být umožněno žákům plnit ve výše uvedené škole povinnou školní docházku podle právních norem České republiky,“ uvedla v pondělí česká diplomacie.
Ministerstvo v pondělí znovu ruské straně nabídlo součinnost při převodu školy do postavení totožného s ostatními zahraničními školami v ČR.

X X X

Soud: Některé kroky šéfky děčínského soudu nasvědčují tvrzení o šikaně

Některá opatření předsedkyně Okresního soudu v Děčíně (OS) Diany Fujdiak vůči soudkyni tohoto soudu Radce Mazurkové „ve svém souhrnu skutečně nasvědčují tvrzením navrhovatelky, že předsedkyně odpůrkyně postupuje vůči navrhovatelce šikanózně, když minimálně některá opatření pojmově nemohou vést k zefektivnění organizace práce, ale naopak ke ztížení výkonu funkce navrhovatelky“. K tomuto závěru dospěl samosoudce Krajského soudu v Ústí nad Labem (KS) v rozhodnutí, kterým zamítl návrh Mazurkové na vydání předběžného opatření.

Soudkyně Radka Mazurková se rozhodla podat návrh na předběžné opatření na začátku července poté, co byla bez jejího souhlasu přestěhována ze své kanceláře děčínského soudu ve třetím, před veřejností uzavřeném, patře do přízemí. V návrhu ovšem uvedla další kroky, které byly vůči ní učiněny předsedkyní soudu, s tím, že v nich spatřuje tzv. bossing a šikanu.
Návrh na předběžné opatření v srpnu zamítl soudce KS v Ústí nad Labem. Podle soudu totiž nebylo dostatečně prokázáno, že by zde byly důvody pro jeho vydání.

Soud dospěl k závěru, že nově přidělená kancelář sice není v perfektním stavu, ale již v minulosti byla soudci k práci využívána. Nic nebrání ani tomu, aby byla v budoucnosti případně soudkyni Mazurkové navrácena zpět. Soud také přihlédl k tomu, že soudkyni Mazurkové byl navrácen vzdálený přístup a předsedkyně soudu upustila i od změny rozvrhu práce, kterým soudkyni přesunula na trestní úsek.

„Pokud navrhovatelka uváděla, že přidělením kanceláře v přízemí dojde ke ztrátě její prestiže, tak soud tento názor nesdílí. Vážnost soudce není dána velikostí či umístěním jeho kanceláře, ale skutečností, že vykonává náročnou, odpovědnou a společensky významnou funkci. Vážnost mezi kolegy a odbornou veřejností si soudce může a také by měl zajistit odpovědným a řádným plněním povinností vyplývajících z výkonu jeho funkce, svou odbornou erudicí a důstojným vystupováním jak vůči veřejnosti, tak vůči svým kolegům,“ uvádí se mj. v odůvodnění rozhodnutí.
Soud však zároveň dospěl k předběžnému názoru, že tvrzení soudkyně Mazurkové o možném bossingu a šikaně ze strany předsedkyně děčínského soudu nejsou lichá.

Šikanózní jednání
„Shora vyřčené nic nemění na závažnosti tvrzení navrhovatelky o nerovném a svévolném přístupu odpůrkyně k její osobě. K těmto otázkám se však soud bude moci vyjádřit až v řízení ve věci samé (pokud dojde k podání žaloby), přičemž při prokázání tam uvedených tvrzení by bylo na místě zasáhnout proti tvrzenému a prozatím do určité míry osvědčenému svévolnému a šikanóznímu jednání odpůrkyně vůči navrhovatelce,“ konstatuje se v rozhodnutí.

„Navrhovatelka předloženými listinami osvědčila s poměrně velkou měrou přesvědčivosti, že mezi navrhovatelkou a předsedkyní odpůrkyně panují napjaté vztahy. Opatření předsedkyně odpůrkyně směřující vůči navrhovatelce (převedení na jiný úsek, odebrání kanceláře, zrušení vzdáleného přístupu k pracovnímu počítači, znemožnění přístupu do soudní budovy o víkendech a změna jednacího dne na pátek) ve svém souhrnu skutečně nasvědčují tvrzením navrhovatelky, že předsedkyně odpůrkyně postupuje vůči navrhovatelce šikanózně, když minimálně některá opatření pojmově nemohou vést k zefektivnění organizace práce, ale naopak ke ztížení výkonu funkce navrhovatelky,“ uzavírá soud.

Není to poprvé, co se soudkyně Mazurková pouští do křížku se svými „nadřízenými“. V minulosti vedla spor o uloženou výtku. Spor nakonec vyhrála až u Nejvyššího správního soudu (NSS), neboť ten jí dal zapravdu v argumentu, že výtka jí byla uložena osobou, která k tomu nebyla oprávněna. Tedy soudkyní, která byla funkcí předsedkyně pouze pověřena tehdejším předsedou KS.

V říjnu bude kárný senát Nejvyššího správního soudu (NSS) řešit kárnou žalobu, kterou na soudkyni Mazurkovou podala předsedkyně soudu Fujdiak. Soudkyni Mazurkové je v žalobě vytýkáno, že odmítla vrátit klíč od soudní budovy, který jí byl svěřen po dobu trvání dosažitelnosti, dále že bez souhlasu předsedkyně soudu odnesla desítky soudních spisů mimo soudní budovu, nedodržela ve více než stovce případů zákonnou, popřípadě prodlouženou lhůtu k vyhotovení a vypravení rozhodnutí, a že v rozsahu tří dnů v prosinci 2020 odmítla převzít službu dosažitelnosti dle stanoveného rozpisu. Jako kárné opatření je navrženo maximální snížení platu. Petr Dimun, ceskajustice.cz

X X X

Řecký soud odmítl pozastavit povinné očkování zdravotníků

Řecký nejvyšší správní soud dnes zamítl žádost odborů, aby pozastavil účinnost zákona, který nařizuje povinné očkování personálu v nemocnicích a pečovatelských domech. O rozsudku informují řecká média. Kvůli nové povinnosti minulý týden zdravotníci stávkovali a v neděli vyšly do ulic tisíce lidí.

Podle odborového svazu zaměstnanců v nemocnicích POEDI nový zákon porušuje ústavní práva řeckých zdravotníků. S tímto argumentem se ale nejvyšší správní soud neztotožnil. Odborový svaz podal ještě jinou žádost na zrušení zákona, kterou soudy ještě neprojednaly. POEDI také podpořil zaměstnance, kteří ve čtvrtek pět hodin proti zákonu stávkovali.
Mluvčí řecké vlády dnes řekl, že povinné očkování zdravotníků je stěžejní pro budoucí vývoj epidemie.

„Zákon bude uplatněn beze zbytku,“ uvedl. Podle normy, která ma začít platit 1. září, bude možné poslat na nucenou a neplacenou dovolenou zaměstnance ve zdravotnických zařízení, kteří nejsou naočkováni alespoň první dávkou vakcíny proti covidu-19. Podobná povinnost platí od poloviny srpna i pro zaměstnance v pečovatelských domech. Kritici zákona ale namítají, že jeho striktní dodržení by mohlo vést k nedostatku personálu a k ohrožení fungování nemocnic.

Podle agentury AP vyšlo na protest proti nové povinnosti v neděli do ulic druhého největšího řeckého města Soluně až 10.000 lidí. Zhruba 8000 lidí se jich shromáždilo v Aténách, kde se část demonstrantů střetla s policií. Ta použila slzný plyn a vodní děla.
Ze zhruba 10,7 milionu obyvatel Řecka má dokončené očkování proti covidu-19 zhruba 5,7 milionu lidí. V letních měsících Řecko zaznamenalo nárůst výskytu nákazy koronavirem. Počet nových případů se v posledním týdnu ustálil nad 3000 denně. Zvýšil se také počet úmrtí v souvislosti s nemocí covid-19, a to zhruba z deseti denně na konci července na 30 denně na konci srpna.

X X X

Paříž snížila rychlost, bude se jezdit maximálně 30 kilometrů v hodině

Na téměř celém území Paříže bude od pondělí pro automobily platit maximální rychlost 30 kilometrů v hodině. Nové nařízení má pomoci s bezpečností a také s nadměrným hlukem v ulicích. Podle průzkumu snížení rychlosti podporuje přes 60 procent obyvatel metropole.

Dříve byla obvyklá rychlost 50 kilometrů v hodině. Radnice si od nového opatření slibuje větší bezpečnost a také menší hluk v ulicích, napsal místní tisk. Organizace automobilistů jsou k opatření skeptické, podle nich jde jen o další krok v tažení proti autům ze strany vedení francouzského hlavního města.
Na některých dopravní tepnách se ale povolená rychlost nezmění. Na pařížském okruhu, tedy bulváru Périphérique, bude nadále maximální rychlost 70 kilometrů v hodině.

Podle radnice není změna tak radikální. Upozornila, že už před vstupem v platnost „plošné třicítky“ byla v 60 procentech pařížských ulic rychlost omezena na 30 kilometrů v hodině. „Snížit rychlost znamená také snížit počet vážných nehod (mezi auty a chodci),“ uvedl náměstek pařížské starostky David Belliard. Radnice chce opatřením chránit zranitelnější skupiny účastníků silničního provozu, například chodce a cyklisty.

Paříž zpomalí na třicítku, v Německu nižší rychlost otestuje sedm měst
Pařížská radnice tvrdí, že snížení rychlosti má také ekologický přínos. Hluk způsobený automobily se podle ní sníží o několik decibelů. Provoz by měl být i plynulejší. Stanice BFM TV ale poukazuje na to, že je sporné, zda má snížení rychlosti pozitivní dopad stran emisí.

Automobilové svazy poukazují i na další kroky radnice, například rušení parkovacích míst či zdražování parkování ve městě. Vedení města chce také definitivně přeměnit zhruba 50 kilometrů silnic na cyklostezky. Představitelé radnice přitom kritiku svazů automobilistů zcela neodmítají. Podle Belliarda je nutné zmenšit prostor, který zabírají automobily v pařížských ulicích.
Deník Le Parisien upozornil, že snížení rychlosti podporuje přes 60 procent obyvatel metropole. Ukázal to nedávný průzkum agentury IFOP. Ve zbytku Francie ale má podobné opatření výrazně méně zastánců. Pro se vyslovilo zhruba 36 procent respondentů.

X X X

Netanjahu má vrátit desítky drahých darů, které přijal ve funkci premiéra

Kancelář izraelského premiéra Naftaliho Bennetta vyzvala bývalého předsedu vlády Benjamina Netanjahua, aby vrátil desítky drahých darů, které obdržel v době svého působení ve funkci. Izraelský nejdéle sloužící premiér a nynější lídr opozice, je znám svým okázalým životním stylem, kterého si často užíval na úkor daňových poplatníků.

Zpráva o požadavku na vrácení darů zpět do premiérské kanceláře přišla krátce poté, co se v médiích objevila informace, že expremiér strávil srpnovou dovolenou na soukromém havajském ostrově, který téměř celý patří zakladateli společnosti Oracle, miliardáři Larrymu Ellisonovi.

Netanjahu nyní stojí před soudem kvůli údajnému přijímání drahých darů od bohatých spolupracovníků. On sám veškerá obvinění odmítá a tvrdí, že se stal obětí politické kampaně.
Podle deníku Mariv, který o případu informoval jako první, má Netanjahu vrátit 42 darů včetně těch od prezidentů USA a Ruska Baracka Obamy a Vladimira Putina.

Světoví lídři si sice vyměňují při vzájemných návštěvách dary běžně, ale pozornosti, jejichž cena převyšuje hodnotu 300 šekelů (asi 2 020 Kč), jsou podle zákona majetkem státu Izrael. Jeden z vysoce postavených činitelů pod podmínkou zachování anonymity sdělil, že Netanjahu byl kontaktován kanceláří premiéra a požádán o vrácení.

Mezi dárky, které by měli Netanjahu a jeho žena Sara vrátit, je například skleněná hranatá nádoba ozdobená zlatými lístky a s Obamovým podpisem nebo Bible s komentářem židovského učence Rašiho od Putina. Na seznamu jsou také pozornosti od francouzských a německých lídrů, papeže, různých mecenášů nebo ambasadorů.
Rodina Netanjahuových v prohlášení uvedla, že všechny dary, jejichž vrácení požaduje zákon, byly vráceny, a že „ty, o něž běží“, nejsou v Netanjahuově vlastnictví.

Bennett je sekáč, co se nezakecá. Netanjahu se však může vrátit, míní expert
Pozdvižení způsobila zpráva, že Netanjahu v roce 2012 utratil 10 000 šekelů (asi 67 400 Kč) z peněz daňových poplatníků za svoji oblíbenou vanilkovou a pistáciovou zmrzlinu pro sebe a svoji rodinu. Ještě větší pobouření vyvolalo, když si v následujícím roce vydal 127 000 dolarů (přes 2,7 milionu Kč), aby si zajistil ložnici během pětihodinového letu na pohřeb bývalé britské předsedkyně vlády Margaret Thatcherové.

V roce 2016 pak oficiální zpráva o jeho výdajích odhalila, že za šestidenní návštěvy New Yorku utratil přes 600 000 dolarů (asi 13 milionů Kč), z toho 1 600 dolarů za kadeřníka. Netanjahu tehdy tvrdil, že o nákladech nevěděl.
Netanjahu byl izraelským premiérem celkem 15 let, poprvé v letech 1996-1999 a poté od roku 2009. Letos v červnu ho ve funkci vystřídal Naftali Bennett.

X X X

Školní rok přinesl Skotsku rekordní počty nakažených, téhož se bojí Anglie

Ve Skotsku za poslední den přibylo více než 7100 nově nakažených koronavirem, což v konstituční zemi Spojeného království představuje maximum od začátku pandemie covidu-19. Do izolace se krátce uchýlila také premiérka Nicola Sturgeonová.
Skotský ministr zdravotnictví Humza Yousaf uvedl, že místní zdravotnický systém NHS se ocitá pod značným tlakem. Napilno mají nejvíce sanitky svážející do nemocnic pacienty s covidem-19. Hospitalizováno je nyní 507 lidí, z toho 52 leží na jednotkách intenzivní péče.
Skotská premiérka Sturgeonová na Twitteru uvedla, že se musela uchýlit do samoizolace poté, co byla v úzkém kontaktu s osobou, u níž se prokázala nákaza koronavirem. Její test na covid-19 byl však negativní.

Obzvláště mnoho nově nakažených je mezi dětmi a mladistvými, což experti dávají do souvislosti se začátkem školního roku v polovině srpna. Panují obavy, že se stejný epidemický trend projeví také v Anglii, kde letní prázdniny končí tento týden.
Skotsko si z hlediska šíření nákazy vede špatně i v porovnání se zbytkem Spojeného království, připomíná agentura DPA. Takzvaná sedmidenní incidence, tedy počet nakažených na 100 000 obyvatel za poslední týden, je podle oficiálních údajů na hodnotě 640, což je téměř dvojnásobek oproti celostátnímu průměru 350.

Školy už nezavírejte, apeluje WHO a UNICEF
Podle evropské pobočky Světové zdravotnické organizace (WHO) a Dětského fondu OSN (UNICEF) pro Evropu a Střední Asii by ovšem všechny školy by měly zůstat otevřené a přijmout taková opatření, aby v nich hrozilo co nejmenší riziko nákazy covidem-19. Varují před vysoce nakažlivou koronavirovou variantou delta a vyzývají k ochraně fyzického i duševního zdraví dětí, zejména těch nejzranitelnějších.

V nemocnicích v USA je rekordní počet dětí s covidem, neočkovaní šíří deltu
„Pandemie způsobila nejkatastrofálnější narušení vzdělávání v historii. Je proto životně důležité, aby fyzická výuka ve třídách pokračovalo bez přerušení v celém evropské regionu. Má to zásadní význam pro vzdělávání dětí, jejich duševní zdraví a sociální dovednosti,“ uvedl regionální ředitel WHO pro Evropu Hans Kluge.

Organizace WHO doporučila zařadit učitele a ostatní zaměstnance škol mezi klíčové pracovníky s přednostním právem na očkování proti covidu-19. Stejně tak by měly dostat vakcínu děti starší 12 let se zdravotními potížemi, které je vystavují vyššímu riziku závažného průběhu onemocnění.

Školy by podle zveřejněné zprávy obou organizací měly patřit k místům, která se uzavřou jako poslední a otevřou jako první. Děti by se měly testovat, ale jako prevenci šíření nemoci by měly školy dobře větrat, pokud je to možné pracovat po menších skupinách a dodržovat dostatečné odstupy mezi jednotlivými žáky i učiteli.

Šíření nákazy je častější v rámci komunit, a školy jsou proto jedním z míst, kde by k němu mohlo s největší pravděpodobností docházet, uvádí zpráva. Nejlepším receptem je podle Klugeho očkování. Nesmí se přitom zapomínat ani na chudší země, s nimiž je třeba se podělit o dostupné vakcíny, dodal.

Mladí a neočkovaní. To jsou noví covidoví pacienti s těžkým průběhem
„Očkování je naší nejlepší obrannou linií proti viru a aby pandemie skončila, musíme ve všech zemích rychle a rovnoměrně rozšířit očkování, což zahrnuje i podporu výroby očkovacích látek a jejich sdílení, abychom chránili ty nejzranitelnější. Musíme také nadále dodržovat opatření v oblasti veřejného zdraví, o jejichž účinnosti víme, včetně testování, sekvenování, trasování, izolace a karantény,“ uvedl Kluge.

Děti jsou „tichými oběťmi pandemie“, je přesvědčen Philippe Cori, ředitel evropské pobočky UNICEF. Školy podle něj nejsou jen místem, kam se chodí pro informace, ale bezpečným přístavem pro děti, které doma zažívají násilí. Pandemie covidu jejich obtíže zhoršila, a je proto důležité, aby se děti v co nejširší možné míře a co nejrychleji opět vrátily do škol, je přesvědčen Cori.

X X X

Gang přepadl tři banky, při úniku odpálil bomby a na auta přivázal živé štíty

Gang ozbrojených lupičů v pondělí přepadl tři banky v brazilském městě Araçatuba. Při úniku z města lupiči odpálili bomby nastražené na ulicích a během přestřelky s policií zemřeli nejméně tři lidé včetně jednoho člena gangu. Ozbrojenci také zajali desítku náhodných civilistů a přivázali je jako lidské štíty ke střechám vozů, ve kterých z místa činu odjeli.
Gang při úniku přivázal na auta rukojmí jako živé štíty | (0:36) | video: Yuri Macri
Ozbrojenci napadli policejní stanici ve městě a zablokovali silnice vedoucí do Araçatuby ve státě Sao Paulo zapálenými automobily, aby na místo nemohly přijet posily.

Podle některých informací se na přepadení bank, k němuž došlo v ranních hodinách místního času, podílelo až padesát ozbrojených mužů. Při útocích použili samopaly, bomby a drony. Jakou částku si lupiči z bank odnesli, dosud není známo.
Nakonec unesli skupinu místních obyvatel, které jako živé štíty přivázali ke střechám a kapotám únikových vozů. Ani osud většiny rukojmích zatím není jasný. Bomby odpálené v ulicích zranily nejméně čtyři lidi včetně cyklisty, kterému výbuch utrhl nohy.

Brazílie patří k nejnásilnějším zemím na světě a v posledních letech tu dochází k častějším přepadením bank, při nichž lupiči používají rukojmí jako lidské štíty. Podle starosty města Araçatuba Diladora Borgese, kterého citovala BBC, měla policie problém zasáhnout.

„Policisté nemohli zaútočit a postavit se jim, protože v sázce bylo příliš mnoho životů,“ řekl. Nyní už podle něj bezpečnostní síly znovu ovládají centrum města. Školy v pondělí zůstanou zavřené a starosta vyzval obyvatele, aby nevycházeli ven v obavě, že by ještě někde mohly zůstat neodpálené bomby.

X X X

Praktici varují: Chřipka nezmizela, očkujte se!, Mutace viru může způsobit nebývalé komplikace

Přestože loňská chřipková sezona kvůli pandemii koronaviru téměř neproběhla, praktici považují letošní očkování proti chřipce za důležitější než kdy jindy. Letos podle nich totiž lze očekávat mutace chřipkového viru, které by pro rizikovou část populace mohly znamenat reálné nebezpečí. Podzimní vakcína by však na tyto změny měla reagovat. I o tom se bude mluvit na letošní XV. Jarní interaktivní konferenci Společnosti všeobecného lékařství (SVL) ČLS JEP.

„WHO už nyní předpokládá, že dojde ke změně antigenní struktury chřipkového viru. Záleží pouze na tom, zda se struktura změní částečně nebo úplně. Při úplné změně by virus mohl být výrazně agresivnější a pro tu část populace, které nebude imunizovaná, i potenciálně nebezpečný. V nejhorším případě by mohl způsobit komplikace podobné covidu, například virový zápal plic,“ říká MUDr. Igor Karen, praktický lékař a místopředseda SVL.

„Vakcína proti chřipce se každoročně upravuje podle očekávaných mutací, takže i při zásadní změně viru bude stále chránit. Letos bych ale více než kdy jindy chtěl vyzvat rizikové skupiny, jako jsou starší nebo chronicky nemocní lidé, aby se naočkovat přišli,“ dodává. Podle něj mají praktici vakcín proti chřipce objednaných dostatek. Neočekávají loňský extrémní zájem, kdy se řada lidí snažila chřipkovou vakcínou posílit imunitu proti covidu, a tak by se mělo dostat na všechny zájemce.

Praktici jsou na očkování připravení jako každoročně – nic na tom podle nich nemění ani plánovaný přesun vakcinace proti covidu na jejich bedra nebo případné podávání třetí dávky. „Jak ukázal dosavadní průběh pandemie, praktičtí lékaři jsou tady pro své pacienty neustále. I přesto, že nyní už řešíme spíše následky než přísun akutních případů. Máme desítky pacientů, kteří vyžadují péči po prodělaném covidu, ať už fyzickou, nebo psychickou,“ říká doc. MUDr. Bohumil Seifert, praktický lékař a vědecký sekretář a místopředseda SVL.

Následky covidu budou i jedním z témat XV. Jarní interaktivní konference. „Pandemické období znamenalo pro populaci opravdu obrovský nápor. Lidé si často museli uvědomit, že i přes veškerý pokrok v technologii a medicíně nejsme nezranitelní. Takové zjištění je na jednu stranu děsivé, ale vede nás k tomu, abychom se lépe připravili a předešli takovým následkům, jakých jsme bohužel byli svědky,“ vysvětluje doc. Seifert.

V rozpoznání pacientů v závažných stavech by v budoucnu mohl praktikům pomáhat například ultrazvuk, jehož použití v rámci studie nyní testují ve svých ordinacích. „Ultrazvuk by představoval další dílek do mozaiky primární péče. Pokud budu mít u akutního případu podezření například na zápal plic, ultrazvuk umožní spolu s dalšími vyšetřovacími metodami určit diagnózu během několika minut přímo v ordinaci, mohu pacienta rovnou léčit a nemusím jej případně ani odesílat na další vyšetření,“ popisuje MUDr. David Halata, praktický lékař a člen výboru SVL ČLS JEP. Podle něj se smysl vyšetření ultrazvukem ukázal už při dosavadním průběhu pandemie koronaviru, kdy se praktikům dařilo odhalovat covidový zápal plic a zachránit tak řadě pacientů život. Mgr. Vojtěch Šprdlík, Mgr. Veronika Ostrá

X X X

AUTOBUSY NA VODÍK? MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ HLEDÁ DODAVATELE

Do tří let by měly na Havířovsku jezdit autobusy na vodík. Moravskoslezský kraj vypsal tendr na dodavatele, který by měl od konce roku 2024 v této části regionu po dobu deseti let zajistit veřejnou dopravu deseti vozidly s vodíkovým pohonem.
Tento pilotní projekt Moravskoslezského kraje navazuje na úspěšně realizovaná výběrová řízení na zajištění dopravní obslužnosti v regionu vozidly s pohonem na CNG, která produkují výrazně méně škodlivin než autobusy s klasickým pohonem. Od rozvoje a zavádění čistých vodíkových technologií do života si Moravskoslezský kraj slibuje menší zátěž životního prostředí a také vznik nového průmyslového odvětví. Připravuje se tak i na „dobu bezuhelnou“.

„Jde nám o zavedení zcela bezemisní dopravy, což naftová, benzinová a ani auta na plyn prostě neumí. To je pro náš kraj, který se nemůže zrovna chlubit svěžím ovzduším, primární,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu Radek Podstawka a dodal: „Tendr na zajištění veřejné dopravy vozidly s vodíkovým pohonem ještě v Česku nikdo nevyhlašoval. Proto jsme na začátku roku uspořádali předběžnou tržní konzultaci s cílem připravit srozumitelné a po odborné stránce kvalitní a realizovatelné zadávací podmínky, které umožní podání porovnatelných nabídek. Dnes jsme vypsali veřejnou soutěž, dopravci se mohou hlásit do výběrového řízení.“

Upřesnil, že hodnota veřejné zakázky je 1,039 miliardy korun. Bude však ponížena o dopravcem vybrané jízdné a o dotaci poskytnutou z evropských peněz na nákup vodíkových autobusů.

„Dodavatel bude mimo jiné povinen požádat o dotaci na pořízení vodíkových autobusů z Dotačního programu IROP 2021-2027 prostřednictvím ITI Ostravské aglomerace a provoz zahájit s kompletně novým vozovým parkem. Požadujeme také nízkopodlažní vozidla s klimatizací a Wi-Fi,“ řekl náměstek hejtmana Radek Podstawka s tím, že nabídky mohou zájemci podávat do 15. října.

„Vodíková mobilita je budoucnost. Nejen proto, že vodíkový pohon je čistý - z výfuku kape pouze voda, ale i samotná výroba tohoto paliva může být naprosto čistá. Zároveň vytvoříme nové, progresivní a inovativní průmyslové odvětví, kde najde práci spousta lidí a které pomůže kraji v budoucnu fungovat bez energetického spalování uhlí. Chceme, aby v našem kraji jezdily jako první na vodík nejen autobusy, ale i vlaky. A v ideálním případě, aby se i v Ostravě vyráběly,“ řekl první náměstek hejtmana pro průmysl, energetiku a chytrý region Jakub Unucka. Mgr. Nikola Birklenová, tisková mluvčí

X X X

Filip Salač v Silverstone opět bodoval

Mistrovství světa silničních motocyklů má za sebou britskou Velkou cenu na okruhu v Silverstone. Český reprezentant a člen ACCR Czech Talent Teamu Filip Salač, který startuje v kategorii Moto3, dojel čtrnáctý. Z Velké Británie veze dva body. Po přestupu do týmu CarXpert PrüstelGP během letní přestávky a změně značky motocyklu do třetice bodoval. Devatenáctiletému českému jezdci na KTM v průběžném pořadí šampionátu patří průběžné šestnácté místo, když dosud získal 44 bodů.
Do závodu Salač startoval z druhé řady, kterou si vybojoval šestým místem v kvalifikaci. Úvod mu vyšel, po prvním kole byl pátý. Pak se však propadl a většinu závodu jezdil těsně za první desítkou jezdců. Právě ve skupince bojující o desátou pozici se Filip rval o co nejlepší výsledek, v posledním kole byl jedenáctý, ale cíl protnul mezi finišujícími soupeři na čtrnáctém místě.

Z Velké Británie veze dva body. Připomeňme, že po přestupu do nového týmu tak do třetice zapsal umístění na bodované pozici, když v rakouském Spielbergu dojel před třemi týdny jedenáctý a minulý víkend dvanáctý.
„Nebyl to úplně lehký den. Ráno ve wurm upu jsem chtěl odjet jen pár kol, abych se ujistil že motorka funguje, nebylo mi úplně dobře. Jak se to rozleželo po těch pádech, tak jsem se cítil ještě víc rozbitej. Bolí mě úplně všechno,“ zahájil se smíchem komentář Filip Salač a pokračoval:

„Do závodu jsem měl dobrý start, ale pak jsem ztratil kontakt s špičkou a propadl někam ke čtrnáctému místu. Celý závod jsem odjezdil ve skupince o desáté místo s Garciou a Acostou, kteří bojují o titul. Závod jsem si užil, hodně jsem bojoval, pořád jsme se předjížděli, moc mě to bavilo. Trochu mě handicapovalo levé koleno a taky dost cítím celou pravou nohu.“ Až na tři pády v minulých dnech je Filip s víkendem vcelku spokojen.

„Určitě na sobě cítím progres, chápu motorku KTM zas o něco víc a přizpůsobuji jí víc můj styl. S celým týmem jsme udělali kus dobré práce a už se těším do Aragónu. Chci poděkovat všem, kdo mě podporují a hlavně týmu, který kolem mě i tento víkend hodně skákal,“ uzavřel Filip Salač.
Program MotoGP pokračuje za dva týdny už ve zmíněném ve španělském Aragónu. Bohumil Pácl, Marketing, media a PR manager, Autoklub ČR