iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Soudce Petr KS v Budějovicích soudí dál s nižším platem

Odebrání taláru za odmítnutí zkoušky na alkohol by podle NSS bylo „nepřiměřeně tvrdé“. Soudce Petr přišel o část platu.
Nejtvrdšímu možnému postihu, tedy zbavení soudcovské funkce, nakonec unikl bývalý funkcionář Krajského soudu v Českých Budějovicích Bohuslav Petr. Po dvou odročeních kárný senát Nejvyššího správního soudu (NSS) vynesl verdikt – snížení platu o 30 procent po dobu jednoho roku.

Sáhl tedy k druhému nejpřísnějšímu možnému postihu. Nevyhověl tím kárnému návrhu ministryně spravedlnosti Marie Benešové (za hnutí ANO), která žádala odvolání.
Petr ještě jako místopředseda Krajského soudu v Českých Budějovicích loni v únoru zavinil dopravní nehodu a odmítl se po ní podrobit dechové zkoušce i odběru krve. Předsedkyně senátu Miluše Došková označila případ za velmi hraniční, odejmutí taláru by ale podle ní bylo „nepřiměřeně tvrdé“.

Přestože obhajoba ještě před vlastním projednáváním případu i během něj vehementně snažila zpochybnit většinu důkazů proti obviněnému soudci i samotnou zákonnost kárného návrhu, senát nakonec většinu argumentů kárné žaloby přijal.
Zamítl pouze tvrzení, že po nehodě o ní soudce Petr včas a pravdivě neinformoval své nadřízené, jak mu ukládá zákon – to se totiž nepodařilo přesvědčivě prokázat.
V hlavních bodech, tedy řízení motorového vozidla v nezpůsobilém stavu a odmítnutí testů na alkohol, však žádné zásadní pochybnosti neshledal – k dispozici měl svědectví řady osob přítomných v budově českobudějovického soudu i na místě nikterak závažné nehody u obce Dasný několik kilometrů od Českých Budějovic.

I Česká justice navíc v minulosti zveřejnila video, které svým mobilním telefonem natočil jeden ze svědků Petrova nestandardního chování na chodbě soudu a o něco později před budovou, kde kárně obviněný jen s obtížemi usedl za volant svého vozu a odjel.

Čtěte také: Boural a odmítl zkoušku na alkohol: „Všechno je mi to strašně líto, už se nic nedá dělat,“ prohlásil soudce Petr
Bohuslav Petr od samého začátku vehementně popíral, že by byl pod vlivem alkoholu. Uvedl pouze, že krátce před jízdou čelil opakované zdravotní indispozici, která ale záhy odezněla a v řízení mu nijak nebránila.

Jan Převrátil, ředitel odboru dohledu a kárné agendy ministerstva komentuje rozsudek:

Žádný ze svědků ani slova zachycená na videu však žádnou zdravotní komplikaci či potřebu vyhledat lékařskou pomoc nezmiňují, naopak podporují domněnku o vlivu alkoholu. Při odůvodnění rozsudku zaznělo, že i kdyby silně nejistou chůzi, špatnou artikulaci, padající kalhoty skutečně vyvolala pouze zdravotní indispozice, ani v takovém případě nesmí řidič usednout na volant. Zákon o provozu na pozemních komunikacích to zcela jednoznačně zakazuje.
Stejný zákon také jasně ukládá účastníkům dopravní nehody povinnost podrobit se zkoušce na přítomnost alkoholu, kterou Petr odmítl jak z dechu, tak z krve. Předsedkyně senátu Došková uvedla, že šlo o zaviněné porušení povinností a byla narušena důstojnost výkonu soudcovské funkce.

Obhajoba požadovala zastavení kárného řízení

Senát se musel vypořádat i s velmi údernou argumentací obhájců – advokáta Daniela Prouzy a soudce Vrchního soudu v Praze Pavla Zelenky, že tento incident už byl řešen v řízení o dopravním přestupku a kárný postih by tak porušil zásadu ne bis in idem. I tento pokus ale vyšel naprázdno.

Ve zdůvodnění byla připomenuta judikatura kárných senátů i stanovisko Ústavního soudu, že o porušení této zásady se nejedná, protože jde o zcela odlišné typy řízení a každý vychází z poněkud odlišných faktů a sleduje poněkud odlišné cíle.
Došková navíc zdůraznila, že kárné řízení lze vedle řízení jiného typu ve stejné věci vést zejména tehdy, má-li kárný senát zato, že trestní či správní postih nebyl dostačující. Přitom správní orgán posuzující Petrovu dopravní nehodu vedl celé řízení „na základě vstřícné výpovědi přestupce velmi povrchně, u sankce nebylo vzato v úvahu, že přestupku se dopustil soudce. Přitom samotný skutek odmítnutí dechové zkoušky i lékařského vyšetření je jasným porušením zákonné povinnosti řidiče motorového vozidla, plynoucí ze Zákona 361/2000 Sb. Že zkoušku odmítl, je zřejmé z řady svědectví a potvrdil to i sám kárně obviněný. Jednoznačně tedy (i tímto jednáním) porušil zákonnou povinnost, která musí být známa každému řidiči, natož právnímu profesionálovi.“

Přes všechny tyto skutečnosti ale nakonec kárný senát nesáhl k nejtvrdšímu možnému postihu, který ve svém návrhu ministryně Benešová požadovala. Podle předsedkyně Doškové o této možnosti vedli velmi dlouhou debatu, nakonec se však přiklonili k názoru, že odvolání z funkce by bylo nepřiměřeně tvrdé.

Petr za svoji dlouhou kariéru stál před kárným senátem poprvé a v takových případech se odvolání z funkce ukládá jen ve skutečně výjimečných případech, zejména pokud soudce není dlouhodobě schopen či ochoten řádně vykonávat svoji funkci a panují oprávněné pochybnosti o jeho morální integritě. Provinění soudce Petra bylo sice závažné, ne však extrémně závažné.
Došková uvedla, že rozhodně nejde o signál ostatním soudcům, že při ovlivnění alkoholem se odmítnutí vyšetření na alkohol vyplatí. Na druhé misce vah přitom leželo nejen dlouhodobé vysoce pozitivní hodnocení nadřízených a kolegů i z místa bydliště, ale také jistý projev sebereflexe, kdy se Petr po nehodě sám vzdal funkce místopředsedy krajského soudu. Ivan Holas, ceskajustice.cz

X X X

Žalobce zamítl stížnosti proti zastavení stíhání Jakeše, Štrougala a Vajnara

Městské státní zastupitelství v Praze zamítlo stížnosi, podané po zastavení stíhání někdejších komunistických pohlavárů kvůli úmrtí na československých hranicích před rokem 1989. Stíhání iniciovala trestním oznámením Platforma evropské paměti a svědomí, která se zabývá objasňováním zločinů totalitních režimů. Když bylo stíhání žalobcem z Prahy 1 zastaveno, pozůstalí po zemřelých proti tomu podali stížnosti kvůli možné podjatosti soudních znalců, o jejichž resumé státní zástupce zastavení stíhání opřel.

Stížnost, podanou kvůli zastavení stíhání někdejších komunistických pohlavárů kvůli úmrtí na československých hranicích před rokem 1989 zamítl náměstek městského státního zástupce v Praze Vladimír Hackl.

Hackl zamítl stížnost poškozeného Jürgena Seiferta ze dne 25. 9. 2020, podanou prostřednictvím zmocněnce Lubomíra Müllera, neboť podle něj není důvodná. Stejně tak naložil se stížnostmi stížnost dalších poškozených – Christy Brunies, Caroly Tautz-Bärové, Astrid Schmidtové, Siegrida Karl Fröbela, a Thomase Bartsche, ze dne 26. 9. 2020.

Státní zástupce Tomáš Jarolímek zastavil stíhání bývalých vrcholných představitelů komunistického režimu, které se týkalo používání střelných zbraní na československých hranicích, na konci loňského září. Někdejší generální tajemník Komunistické strany Československa Miloš Jakeš loni v červenci zemřel. Bývalý předseda vlády Lubomír Štrougal a exministr vnitra Vratislav Vajnar pak podle šéfa Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 Jana Lelka trpí duševní chorobou, která jim trvale znemožňuje chápat smysl trestního stíhání.

Policejní Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu (ÚDV) zahájil jejich stíhání předloni v listopadu. Mužům kladl za vinu zneužití pravomoci, za což jim hrozilo dva až deset let vězení.
Soudruh a prověřený pracovník

Právní zástupce poškozených, převážně východních Němců, Lubomír Müller si podal proti zastavení stíhání Štrougala s Vajnarem stížnost a namítl i průtahy v řízení. Včetně toho, že zpráva o zastavení stíhání se objevila v médiích dříve, než mu byla doručena.
Právník poukázal na možnou podjatost obou klíčových znalců Vlastimila Tichého a Jiřího Kloseho, kteří vypracovali klíčové posudky na původně obviněné komunistické prominenty.

Podjatostí znalců v oboru lékařství se zaobíral například Nejvyšší soud v roce 2014. V této věci šlo o náhradu škody a znalecký posudek vypracovala znalkyně, která byla úzce spjata s těžebním průmyslem. „Samozřejmý požadavek na znalecký posudek spočívá v tom, že musí být zpracován znalcem, u něhož nejsou pochybnosti o jeho nepodjatosti. V případě, že lze mít pro poměr znalce k věci, k soudu, k účastníkům řízení nebo jejich zástupcům pochybnost o nepodjatosti znalce, je znalec vyloučen z podání znaleckého posudku, neboť nemůže posoudit skutečnosti, k nimž je třeba odborných znalostí, objektivně a nezaujatě. Znalecký posudek podaný vyloučeným znalcem proto není (nemůže být) způsobilým důkazem, na základě kterého by bylo možné učinit skutková zjištění soudů,“ zkonstatoval senát Nejvyššího soudu, složený ze soudců Ljubomíra Drápala, Jiřího Doležílka a Zdeňka Novotného.

Primář psychiatrie Ústřední vojenské nemocnice v Praze – plukovník Vlastimil Tichý – byl totiž před rokem 1989 příslušníkem Československé lidové armády a byl také členem Komunistické strany Československa, jak dokazují archivní dokumenty, ke kterým se dostal portál Česká justice z vydavatelství Media Network, jehož součástí je i Ekonomický deník. Tedy Tichý byl prokazatelně členem stejné partaje, ze které se rekrutovali oba podezřelí exponenti předlistopadového režimu, na které zpracovával znalecký posudek.

Česká justice proto Vlastimila Tichého oslovila s několika otázkami. Mimo jiné s těmi, zda byl členem KSČ, a zda se proto necítí být podjatým. Primář Tichý ale nezareagoval ani po urgenci dotazů.

Primáře psychologie Ústřední vojenské nemocnice v Praze – plukovníka Jiřího Klose – dle archivních dokumentů náčelník ÚVN Jozef Sabo tituloval také soudruhem.
Znalec Klose byl vojenskou kontrarozvědkou prověřován kvůli styku se státním tajemství, protože nastupoval do ívojenské nemocnice v Praze a prošel.
Členem strany ale podle všeho Klose nebyl. Protože v roce 1983 nastupoval jako občanský zaměstnanec Ústřední vojenské nemocnice, musel projít prověrkou pro styk se státním tajemstvím. „Jako psycholog pracující na Ústředním lékařském psychologickém pracovišti se bude seznamovat s problematikou v rámci celé ČSLA,“ stojí v armádním dokumentu. „Podle dostupných vyhodnocených kádrových materiálů má jmenovaný předpoklady pro styk se státním tajemstvím. Není StB námitek, stojí v dokumentu.

Kdo byl osobou určenou pro styk se státním tajemstvím (zkratka OST)? „Evidence v tzv. kategorii OST sama o sobě neznamená vědomou spolupráci s bezpečnostními složkami komunistického režimu. Vypovídá pouze o tom, že se osoba musela těšit určitému stupni důvěry, umožňující příslušným orgánům ČSSR vydat osvědčení pro styk se státním tajemstvím,“ lze se dočíst v Archivu bezpečnostních složek. V dalším z dokumentů, týkajících se Kloseho, je v kolonce politická příslušnost uvedeno: neorganizován.

Česká justice proto Jiřího Kloseho oslovila a položila mu otázku, zda se jako osoba loajální komunistickému režimu, občanský zaměstnanec Československé lidové armády, která měla na praporu heslo: „Za vlast, za socialismus“, necítí být ve věci posudku na komunistické pohlaváry podjatý. Ani on na všechny dotazy neodpověděl, ale alespoň kuse zareagoval. „Vážený pane, k uvedené záležitosti se nebudu vyjadřovat. Jako zpracovatel Vámi zmíněných znaleckých posudků nejsem oprávněn podávat ani komentovat jakékoli informace třetí straně v této záležitosti,“ odpověděl na otázky Jiří Klose.
Nezastřelen, jen pokousán psy

Proti rozhodnutí o zastavení stíhání Lubomíra Štrougala a Vratislava Vajnara padlo stížností víc. Jedno z nich podal Jürgen Seifert z Berlína. Na Silvestra 2019 požádali Jürgen Seifert, Thomas Bartsch a Siegfried Fröbel, aby jim v řízení bylo přiznáno postavení poškozených, Bartschovi a Fröbelovi toto postavení bylo přiznáno. Seifert v řízení vypovídal jako svědek, ve výčtu poškozených na československých hranicích však uveden není. O Seifertově žádosti žádné oficiální rozhodnutí vydáno nebylo, pouze byl vyrozuměn emailem z 10. února 2020, který byl zaslán stěžovatelovu právnímu zástupci. „Co se týká osoby Seifert Jürgen, tak tato není poškozená, neboť zde nebylo použito zbraně, a to ani k varovnému výstřelu. V tomto případě došlo k pokousání psem a to až poté, kdy byl eskortován příslušníky Pohraniční stráže na služebnu, (neboť se stále pokoušel o útěk) nikoli při samotném zadržení. … pplk… Mgr. Stanislav Zeman,“ stojí v emailu. „Stěžovatel nemá nic proti tomu, když policejní orgán sdělí mailem účastníkovi prostřednictvím právního zástupce svůj názor. Nicméně stěžovatel měl právo, aby o jeho žádosti ze dne 31. 12. 2019 bylo řádně rozhodnuto příslušným usnesením, včetně poučení o opravných prostředcích, a to nejpozději v napadených usneseních,“ argumentuje Seifertův právní zástupce Lubomír Müller.

Poškození Christa Brunies, dříve Tautz, Carola Tautz-Bär (Hartmuta Tautze na hranicích pokousali a roztrhali psi – pozn. red.), Astrid Schmidt (Gerhard Schmidt byl na hranicích zastřelen – pozn. red.), Siegfried Karl Fröbel a Thomas Bartsch pak napadají přímo závěry znaleckých posudků Vlastimila Tichého a Jiřího Klose. „Podle 55. odstavce napadeného usnesení je JUDr. Vratislav Vajnar, CSc., „polymorbidním (trpícím více nemocemi) pacientem, u kterého výsledky aktuálního psychologického vyšetření prokazují susp. se rozvíjející demenci Alzheimerova typu v mírném stadiu rozvoje“. V 11. a 12. odstavci napadeného usnesení jsou ale zaznamenány výpovědi JUDr. Vratislava Vajnara, CSc., s tím, že přesně popisuje procesy spojené s ostrahou hranic, včetně jmenovitého výčtu nadřízených a podřízených,“ stojí ve stížnosti německých poškozených. Z Vajnarovy výpovědi je podle nich patrné, že je plně orientován.

„Samozřejmě, že ve věku 90 let může vždy existovat´susp.´, tedy suspektní, podezřelý rozvoj demence Alzheimerova typu v mírném stadiu rozvoje. To by mělo vést k tomu, aby orgány činné v trestním řízení vedly trestní řízení zvlášť ohleduplně, ale není to důvodem k zastavení trestního stíhání, zvlášť když ´obviněný je schopen v konvenčních, známých a sociálně pozitivních podmínkách velmi dobře udržet společenské normy a kultivovaný projev´. Podle znalců ´projevy počínající demence jsou u obviněného zvýrazněny až v podmínkách silnější zevní, zvláště časové zátěže´. Orgány činné v trestním řízení by tedy neměly obviněného vystavovat déledobé zátěži (například několikahodinovým výslechům), nicméně pouhé podezření na rozvoj demence v počátečním stavu není důvodem k zastavení řízení,“ stojí ve stížnosti.

„Podle 55. odstavce napadeného usnesení ´není obviněný schopen zúčastnit se úkonů stanovených v rámci trestního řízení, a to ani za speciálních podmínek´. Nicméně shora uvedená fakta a zejména 11. a 12. odstavec napadeného usnesení tento závěr přesvědčivě vyvrací. (Viz též argumentaci JUDr. Vratislava Vajnara, CSc., v bodě 9. odůvodnění usnesení Městského státního zastupitelství Praha ze dne 25. 3. 2020 č.j. KZT 196/2020-6.),“ lze se dále dočíst v dokumentu, který má Česká justice k dispozici.

„Podobně JUDr. Lubomír Štrougal ´je schopen v konvenčních, známých a sociálně pozitivních podmínkách velmi dobře udržet společenské normy a kultivovaný projev´. V jeho případě je patrně třeba ještě větší ohleduplnosti při vedení trestního řízení, nicméně ani u něj není důvod interpretovat jeho zdravotní potíže tak, že by nebyl ´schopen chápat smysl trestního řízení´. (Viz též argumentaci JUDr. Lubomíra Štrougala v bodě 8. odůvodnění usnesení Městského státního zastupitelství Praha ze dne 25. 3. 2020 č.j. KZT 196/2020-6.),“ stěžují si dále poškození.

Stížnost dále pokračuje, že orgány činné v trestním řízení jsou při výběru znalců povinny zajistit, aby byli nestranní a nemohli být ve svých závěrech ovlivněni přátelskými či naopak nepřátelskými vazbami anebo ideologickou spřízněností či naopak nenávistí. „V daném případě byli obvinění vysokými funkcionáři KSČ. Bylo tedy třeba předem prověřit, zda ustanovení znalci nebyli (či dosud nejsou) členy KSČ (KSČM), anebo se naopak neangažovali (či dosud neangažují) v antikomunistických hnutích. Podobně bylo třeba zjistit, zda znalci kromě znaleckého slibu (§ 6 odst. 1, 2 zákona č. 36/1967 Sb., v platném znění) nejsou vázáni jinými sliby či přísahami, které by v dané věci byly v rozporu se znaleckým slibem a měly vliv na jejich nestrannost,“ argumentují poškození.

A poukazují například na vojenskou přísahu, podle níž voják přísahal „před bojovou zástavou věrnost pracujícímu lidu vedenému Komunistickou stranou Československa“ s tím, že „pro obranu socialismu“ je „vždy připraven stát pevně v řadách ozbrojených sil Československé socialistické republiky po boku Sovětské armády i armád socialistických zemí v boji proti jeho nepřátelům a nasadit i svůj život k dosažení vítězství“.

Z napadených usnesení je patrné, že žádné zjišťování před výběrem znalců nebylo provedeno, ačkoli ustanovení § 105 odst. 2 trestního řádu takové požadavky na výběr znalců klade. „Pokud by orgán činný v trestním řízení podle toho postupoval, musel by to do usnesení uvést. To se však nestalo, a tak došlo k porušení práva na spravedlivý proces ve smyslu čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod,“ píší v závěru své stížnosti poškození Christa Brunies, dříve Tautz, Carola Tautz-Bär, Astrid Schmidt, Siegfried Karl Fröbel a Thomas Bartsch .

Stěžovatelé proto navrhli, aby nadřízené státní zastupitelství doplnilo dokazování a prověřilo, zda byly splněny zákonné předpoklady pro výběr znalců. „A pokud ne, aby nařídil vypracování nových znaleckých posudků takovými znalci, která vyhovují shora uvedeným kritériím,“ končí stížnost podaná právníkem Lubomírem Müllerem.
Na československé státní hranici byly zdokumentovány stovky úmrtí spojených s pokusem o jejich nelegální přechod. Portréty usmrcených je možné si do detailu prostudovat zde. Datová sada obsahuje údaje k cca 270 usmrceným osobám.

Zemřelo devět lidí

Úřad pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu (ÚDV) zahájil stíhání komunistických pohlavárů předloni v listopadu. Komunistickým expolitikům kladl za vinu zneužití pravomoci, za což jim hrozilo dva až deset let vězení.
Stíhání iniciovala trestním oznámením Platforma evropské paměti a svědomí, která se zabývá objasňováním zločinů totalitních režimů. Obvinění se opíralo o nově nalezené archiválie, které podle kriminalistů dokazují, že státníci měli informace o střelbě na hranicích a že přímo dávali pokyny ministrům, jaké právní předpisy mají přijmout. Jakeš i Štrougal byli členy předsednictva KSČ. Vajnar měl jakožto federální ministr vnitra v kompetenci upravovat nařízeními a rozkazy práva a povinnosti příslušníků Pohraniční stráže, a to včetně oprávnění užít zbraň.

ÚDV při zahájení stíhání tvrdil, že kvůli nečinnosti trojice funkcionářů bylo od března 1976 do konce roku 1989 zastřeleno či roztrháno psy devět lidí, kteří se snažili překročit československé hranice, a nejméně dalších sedm lidí bylo zraněno. K roku 1976 vztahuje policie počátek trestné činnosti proto, že tehdy vstoupil v platnost Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, jenž každému člověku zaručoval právo svobodně opustit kteroukoliv zemi včetně vlasti.
Jak už bylo výše uvedeno, pro zastavení stíhání byly klíčové posudky dvou znalců: primáře psychiatrie Ústřední vojenské nemocnice v Praze Vlastimila Tichého a primáře psychologie Jiřího Kloseho v oborech: zdravotnictví pro odvětví psychiatrie a zdravotnictví a odvětví psychiatrie, specializace klinická psychologie.

Oba komunističtí exponenti jsou prý polymorbidními pacienty a podle znalců trpí demencí Alzheimerova typu. Závěry znalců se u Štrougala a Vajnara v podstatě neliší, Štrougal je ve stádiu mírném až středním, Vajnar ve stádiu mírném.
„Obviněný je schopen v konvenčních, známých a sociálně pozitivních podmínkách velmi dobře udržet společenské normy a kultivovaný projev, s probíhajícím časem, ale především v zátěži, se však snižuje úroveň psychomotorického tempa, prosexie (pozornost) a paměťových schopností ve všech funkcích. Výsledek aktuálního psychologického vyšetření prokazuje znaky organického poškození, kognitivní deficit, ovlivňující obviněného ve všech složkách života. Osobnostní struktura obviněného je tak významným zásadním způsobem ovlivněna touto duševní chorobou. Vlivem výše uvedené závažné duševní poruchy, demence lehčího stupně, není obviněný schopen zúčastnit se úkonů stanovených v rámci trestního řízení, a to ani za speciálních podmínek. Obviněný vzhledem k výše uvedené závažné duševní poruše není schopen chápat dostatečně smysl trestního řízení,“ stojí v posudcích.

Státní zástupce Tomáš Jarolímek tyto závěry posudků bez námitek přijal. Ekonomický deník se případem podrobně zaobíral letos v březnu. Na dotaz portálu Česká justice z vydavatelství Media Network, které vydává i Ekonomický deník, zda žalobce prověřil, jestli podezřelí nejsou držiteli například řidičského či zbrojního průkazu, pak odpověděl šéf Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 Jan Lelek záporně.

Stejně tak Lelek odpověděl zamítavě i na otázky ohledně toho, zda byli či jsou podezřelí kvůli závažnému psychickému onemocnění například zbaveni svéprávnosti. Zaznělo hned několikrát ne a na otázku, zda žalobce inicioval po zjištění duševního stavu obviněných například návrh na zbavení či omezení svéprávnosti či jiného omezení způsobilostí k právním úkonům, a pokud ne, tak z jakých důvodů, Lelek odvětil: „Nebyly shledány zákonné podmínky k tomuto postupu.“

Česká justice si proto požádala o anonymizovanou verzi posudků na Štrougala a Vajnara, ale šéf žalobců Prahy 1 Lelek je odmítl poskytnout. „Poskytnutí podrobnějších informací o duševním stavu obviněných by nepřípustně zasahovalo do práva na soukromí těchto osob. V dané trestní věci nebyl zkoumán duševní stav obviněných v době trestného činu, jehož spáchání jim bylo kladeno za vinu, nýbrž aktuální jejich duševní stav (tj. duševní stav po více jak 30 letech uplynuvších od spáchání trestného činu),“ odepsal České justici na žádost dle zákona o poskytování informací Jan Lelek.Jan Hrbáček, Ekonomický deník, ceskajustice.cz

X X X

PROPUSTÍ BRZY SOUDCI NS SOGELA Z VĚZENÍ ZA KRÁDEŽ VIBRÁTORU ZA 499 KORUN?

Dovolání kvůli krádeži vibrátoru za nouzového stavu dorazilo na Nejvyšší soud
Po více jak dvou měsících doručil Okresní soud v Novém Jičíně na Nejvyšší soud dovolání v kauze ukradeného vibrátoru za nouzového stavu, vyhlášeného kvůli koronaviru. Jde o jeden ze série případů, kdy za ukradené drobné zboží v době nouzového stavu padly tvrdé nepodmíněné tresty. Unie obhájců považuje dobu prodlení při zasílání dovolání k Nejvyššímu soudu za příliš dlouhou.

Dovolání Lubomíra Sogela, pravomocně odsouzeného ke dvouletému trestu za krádež vibrátoru za 499 korun v nouzovém nouzovém stavu, doputovalo k Nejvyššímu soudu. Jde o jeden ze série případů, kdy za ukradené drobné zboží v době mimořádných opatření kvůli pandemii koronaviru padly tvrdé nepodmíněné tresty.

Lubomíru Sogelovi svitla naděje, že byť je recidivistou, páchajícím veskrze bagatelní trestnou činnost, může být trest za krádež vibrátoru snížen. Nejvyšší soud totiž v půlce března konstatoval, že pro použití tvrdého paragrafu v nouzovém stavu musí být „jednoznačně prokázána věcná souvislost spáchané krádeže s danou událostí, za kterou lze považovat i aktuální výskyt koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 a způsobujícího onemocnění COVID-19″.

Právní zástupce Lubomíra Sogela Lukáš Seibert podal dovolání k Nejvyššímu soudu na novojičínský soud 4. března. Trvalo to dva měsíce a den, než bylo odesláno do Brna.
„Dovolání bylo předloženo na Nejvyšší soud 5. 5. 2021,“ uvedla na dotaz Ekonomického deníku asistentka soudce a mluvčí okresního soudu Pavla Nippertová.

Na otázku, proč trvalo odeslání dovolání v této kauze tak dlouho, když bylo podáno již 4. března, Pavla Nippertová odvětila: „V době od nápadu dovolání po předložení Nejvyššímu soudu musela být dodržena ustanovení trestního řádu, tj. především § 265h, který specifikuje, jaké úkony je soud prvního stupně povinen provést než dovolání předloží Nejvyššímu soudu. V daném případě proběhly běžné úkony, tedy především doručení opisu dovolání nejvyššímu státnímu zástupci s upozorněním, že se může ve lhůtě jednoho měsíce k věci písemně vyjádřit a dalším oprávněným osobám. Po uplynutí lhůty byla vyhotovena předkládací zpráva a následně věc předložena Nejvyššímu soudu.“

K další otázce, jaká je běžná doba odesílání dovolání u novojičínského soudu mluvčí sdělila: „Po provedení zákonem vyžadovaných úkonů dovolání bývá bez prodlení předkládáno Nejvyššímu soudu. Zde závisí rovněž na projednávané věci, např. počtu odsouzených atd.“

V tomto případě jde přitom o bagatelní čin a jednoho odsouzeného.
Délku lhůty, ve kterých bývají dovolání pravomocně odsouzených doručována k Nejvyššímu soudu, kritizuje už nějaký čas Unie obhájců.
„Jedná se o celkem obvyklou praxi. Unie obhájců považuje tuto dobu prodlení za příliš dlouhou, ale zároveň si uvědomuje, že svůj význam má. Postup soudu, jak předat napadlé dovolání Nejvyššímu soudu, je upraven trestním řádem (viz. vyjádření OS Nový Jičín) a ke zkrácení této doby by bylo třeba jeho podstatné změny. Tím, že se unie podrobněji touto otázkou dosud nezabývala, nemá žádný efektivní návrh jejího řešení,“ řekl Ekonomickému deníku tajemník Unie obhájců Petr Svoboda.

Recidivista
Lubomír Sogel má v rejstříku trestů 23 záznamů, převážně za krádeže, nemá trvalé bydliště. „Je patrné, že obviněný se nedokáže vyvarovat páchání trestné činnosti majetkového charakteru ani za předpokladu, že je ve věci vyhlášen nouzový stav, přičemž nelze uvěřit tvrzení, že by obviněný nebyl o této skutečnosti informován s ohledem na celospolečenská opatření, která byla spojena s přijetím tohoto vládního usnesení. To, že se u Lubomíra Sogela dlouhodobě projevuje sklon k páchání trestné činnosti, je také patrné z přehledu jeho předchozích odsouzení, neboť v zásadě od roku 2003 se dopouští periodicky této trestné činnosti, za níž byl v minulosti trestán k různým druhům trestů včetně odnětí svobody. Lze tak uzavřít, že s vysokou mírou pravděpodobnosti, pokud by byl ponechán na svobodě, se tento trend v jeho chování jen zvýrazňoval a je tak u něj zcela důvodně možné shledávat obavu vazby předstižné,“ napsal novojičínský soudce Miroslav Čaňo, když bral Sogela za krádež vibrátoru do vazby.

Bezprecedentní zásah do životů?

Krajský soud v Ostravě projednal Sogelovo odvolání na konci loňského října v senátu složeném z předsedy Radka Adamuse a soudců Renée Freiwaldové a Tomasze Kafky. Prvoinstanční rozsudek, který poslal Sogela dva roky za mříže, ale zrušil.
Novým rozhodnutím pak byl Sogel opět uznán vinným ze zločinu krádeže. „Odsuzuje se podle paragrafu 205 odstavce 4 trestního zákoníku k trestu odnětí svobody v trvání dvou let… … Pro výkon trestu zařazuje do věznice s ostrahou… …Je povinen zaplatit na náhradu majetkové škody poškozené společnosti dm drogerie markt částku 499 Kč,“ rozhodl odvolací senát.
Krajský soud považuje za nesporné vyhlášení nouzového stavu na území České republiky, ke kterému došlo usnesením vlády 12. března 2020.
„Pro což byla přijata celá řada mimořádných i ochranných opatření, jež se dotkla všech fyzických i právnických osob. Výskyt velkého počtu případů virovým onemocněním Covid-19 zasahujícím do všech okresů a krajů České republiky, kdy nešlo o pouhá lokální ohniska nákazy, vedoucí k vyhlášení nouzového stavu na území celého státu, nepochybně lze podřadit pod ´jinou událost vážně ohrožující život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek´, čímž v daném případě došlo i k naplnění zákonného znaku rozhodného pro užití přísnější právní kvalifikace skutku jako zločinu krádeže,“ vysvětlil svoje rozhodnutí odvolací soud.

Obtěžuje to policii?

S takovýmto rozsudkem a odůvodněním nesouhlasí Sogelův obhájce Lukáš Seibert. „Dovolání směřuji proti výroku o vině a proti výroku o trestu. Dovolací důvod shledávám v tom, že „rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném hmotněprávním posouzení,“ napsal Lubomír Sogel prostřednictvím advokáta Nejvyššímu soudu.
Obhajoba namítá, že použitá právní kvalifikace, tj. zločin (nikoli za standardních okolností přečin – pozn. red.) krádež podle § 205 odst. 2, odst. 4 písm. b) trestního zákona je nepřiléhavá a její aplikace na daný případ je neadekvátní zásadám trestání podle trestního zákona.

Podle názoru obhajoby jde ze strany soudů o přepjatý formalismus, jehož jediným hmatatelným výsledkem je ukládání neadekvátních, ba přímo drakonických trestů pachatelům drobné majetkové trestné činnosti. „K níž (bohužel) docházelo a dochází dnes a denně, bez ohledu na to, zdali je (není) vyhlášen nouzový stav či jiná jemu podobná forma, zakládající formální znaky aplikace kvalifikované skutkové podstaty,“ stojí v dovolání.

„Orgány činné v trestním řízení v projednávané věci zcela rezignovaly na úvahu a posouzení toho, zdali odcizení vibrátoru, tedy erotické pomůcky ryze individuálního použití, je protiprávním jednáním takové intenzity, aby bylo namístě aplikovat právní kvalifikaci s trestní sazbou odnětí svobody dva až osm let nepodmíněně. Podle názoru obhajoby tomu tak není,“ argumentuje dále obhájce Lubomíra Sogela.

Policie ani státní zastupitelství se ani na námitky obhajoby nezabývaly posouzením toho, zdali toto jednání, kterého se recidivista Sogel dopustil za vyhlášeného nouzového stavu, je s to vyvolat celospolečensky škodlivé či nezvratitelné následky na majetku, zdraví či zdali je odcizení erotické pomůcky protiprávním jednáním bezprostředně směřujícím k ohrožení výkonu státní moci. Obhajoba je toho názoru, že tomu tak není.

„Argumentem na hlavu postaveným, do jisté míry až směšným, se obhajobě jeví názor odvolacího soudu, obsažený v bodě 16. rozsudku odvolacího soudu („Obžalovaný tak posuzovaným jednáním, byť zcela bagatelním v podobě drobné krádeže zasáhl nejen do sféry poškozeného subjektu, ale i policejního orgánu, který byl nucen přeskupit své
síly zaměřené na plnění jiných důležitějších úkolů v souvislosti s bojem proti virovému onemocnění, jež musely být směřovány k vyšetřování okolností dané trestné činnosti a odhalení odvolatele, jakožto jeho pachatele).“ Odvolací soud tímto názorem de facto deklaruje, že vyšetřování trestné činnosti je agenda, která Policii České republiky obtěžuje,“ stojí v dovolání Lubomíra Sogela.

Drakonické tresty a klesající důvěra v právní stát

Obhájce Lukáš Seibert zároveň zkonstatoval, že trend posuzování bagatelní trestné činnosti
orgány činnými v trestním řízení, spáchanými v letech 2020-21 za nouzového stavu,
podle něj podkopává důvěru v právní stát.

„Běžný občan České republiky průběžně sleduje, jak soudní moc ukládá drakonické tresty (2 – 3 roky nepodmíněně) za krádeže housek, salámů či vibrátoru, zatímco orgány moci výkonné jsou souběžně reálnými aktéry státní zvůle páchané na vlastních občanech, proti kterým jim ovšem není poskytována žádná právní ochrana. Tento trend je podle názoru obhajoby zcela neudržitelný,“ míní Lukáš Seibert.

Seibert míní, že smyslem a účelem ustanovení § 205 odst. 4 písm. b) trestního zákona
není postihovat zvýšenou trestní sazbou všechny krádeže, k nimž dojde v době vyhlášení nouzového stavu, ale pouze takové krádeže, které se vyznačují vyšší mírou společenské škodlivosti s ohledem na jejich bližší souvislost s nouzovým stavem, což podle jejího názoru v předmětné věci splněno nebylo.

„Obhajoba namítá, že rovněž uložený trest dva roky nepodmíněně je nezákonný, protože při posouzení polehčujících a přitěžujících okolností případu je rozdíl, zdali je trest vyměřován v sazbě šest měsíců až tři roky nepodmíněně, anebo v sazbě dva až osm let nepodmíněně. Proto je dovoláním napadán také výrok o trestu,“ uzavřel dovolání Lubomíra Sogela Lukáš Seibert.

Soud: musí být prokázána souvislost s ohrožením
Velký senát trestního kolegia Nejvyššího soudu ve svém rozhodnutí ze 16. března už přitom zkonstatoval, že pro použití § 205 odst. 4 písm. b) trestního zákoníku, vztahujícího se k trestným činům spáchaným za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, za živelní pohromy nebo jiné události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek, musí být jednoznačně prokázána věcná souvislost spáchané krádeže s danou událostí, za kterou lze považovat i aktuální výskyt koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 a způsobujícího onemocnění COVID-19.

Může jít o různou souvislost, spočívající například v tom, že pachatel přímo využije či zneužije ke krádeži existující událost, anebo mu taková událost umožní či usnadní spáchání trestného činu. Popřípadě pachatel počítá s tím, že v důsledku této události či opatření vyvolaných k jejímu řešení nebo zvládání nebude odhalena jeho trestná činnost, respektive nebude zjištěn a dopaden.

„Souvislost je zřejmá zejména v případě, jestliže trestný čin pachatele bude zaměřen přímo proti opatřením či omezením učiněným k řešení zmíněné situace anebo bude mařit či ztěžovat její zvládání nebo odvrácení, apod. Tato souvislost bude dána zcela zřejmě například tehdy, pokud se spáchaný trestný čin týkal konkrétních předmětů, které mají zvláštní důležitost pro řešení dané události, a proto zasluhují zvýšenou ochranu i trestním právem. Jako příklad je možné jmenovat mj. respirátory, dezinfekční prostředky apod,“ zkonstatoval Nejvyšší soud.

Bagatelní krádeže nevyžadují exemplární tresty

Podle názoru velkého senátu trestního kolegia Nejvyššího soudu jinak celkem bagatelní krádeže, které by vzhledem k minimální výši způsobené škody byly jen přestupkem a trestným činem jsou zejména vzhledem k recidivě pachatele, rozhodně ve všech případech nevyžadují exemplární trestání a automatické zvyšování sazby trestu odnětí svobody.
„Důvodem pro zpřísnění trestního postihu v zákonné sazbě od 2 do 8 let odnětí svobody není samotná událost ohrožující život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek, tedy v aktuální době zmíněná koronavirová pandemie, ale až vlastní projev pachatele, který zneužívá těchto existujících podmínek ke spáchání trestného činu,“ vypíchl Nejvyšší soud.

Vyhlášení nouzového stavu může mít podle názoru velkého senátu pro řešení nastolené právní otázky jen podpůrný význam. Jednak z důvodu, který vládu vedl k jeho vyhlášení, bude možné dovodit, že v době, kdy byl na určitém místě vyhlášen nouzový stav, existovala v daném čase a místě událost vážně ohrožující životy nebo zdraví lidí, dále podpůrný význam vyhlášeného nouzového stavu spočívá v tom, že by pachatel měl díky tomu o takto závažné události vědět.

„Vyhlášení nouzového stavu tedy reaguje na konkrétní událost ohrožující životy nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek, ale samotný tento nouzový stav nemůže být událostí, která by ohrožovala život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek, protože naopak směřuje k eliminaci takového ohrožení. Velký senát trestního kolegia Nejvyššího soudu tak zdůrazňuje, že kvalifikovaná skutková podstata trestného činu krádeže podle ustanovení § 205 odst. 2, odst. 4 písm. b) trestního zákoníku může být naplněna v případě ´události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí´ bez ohledu na to, zda-li byl anebo nebyl vládou nouzový stav vyhlášen,“ usnesl se velký senát.

Velký, devítičlenný senát trestního kolegia pod vedením předsedy Františka Púryho, rozhoduje tehdy, když mu postoupí svoji věc k rozhodnutí některý tříčlenný senát proto, že předběžně dospěl k jinému právnímu názoru, jak danou situaci řešit, než senát, jenž v obdobném případě rozhodl v některém předešlém řízení.

V daném případě tak učinil senát č. 6, kterému ve věci sp. zn. 6 Tdo 1330/2020 předsedal JIvo Kouřil. Tento senát se neztotožnil s dříve vydaným rozhodnutím Nejvyššího soudu ze dne 15. 12. 2020 ve věci sp. zn. 4 Tdo 1255/2020. Jan Hrbáček, ceskajustice.cz

X X X

KÁRNÉ ŽALOBY NA SOUDKYNĚ PRAHY MIKOVOU A MALÍKOVOU

Byly podezřelé z manipulací: jedna soudkyně z justice odešla, druhá se „napravila“
Jedna pražská soudkyně v justici raději skončila, druhá naopak dostala druhou šanci. Na obě dámy přitom byly podány kárné žaloby, v nichž čelily podezření z manipulací. V prvním případě jde o soudkyni Městského soudu v Praze (MS) Naděždu Mikovou, v druhém pak o soudkyni Obvodního soudu (OS) pro Prahu 5 Šárku Malíkovou Petříčkovou.

Na soudkyni Mikovou podala kárnou žalobu předsedkyně MS v Praze Jaroslava Pokorná v březnu letošního roku. Soudkyně měla opožděně vyhotovit usnesení v několika věcech a v jedné dokonce změnit již vyhlášené rozhodnutí, kdy původně návrh zamítla, aby v písemném znění rozhodnutí návrhu naopak vyhověla, o čemž pak vyhotovila i samostatný protokol o vyhlášení rozhodnutí.

Miková tak v krátké době čelila druhému kárnému návrhu. V prosinci minulého roku totiž kárný senát Nejvyššího správního soudu (NSS) schválil dohodu o kárném provinění a opatření. Za průtahy akceptovala soudkyně Miková snížení platu o 15% po dobu jednoho roku.

Již tehdy však předseda kárného senátu Karel Šimka konstatoval, že soudkyně nedokázala dlouhodobě držet tempo v prostředí MS v Praze. „Doufáme, že se to napraví, protože není představitelné, aby se věci tohoto typu na soudech děly. Jednou lze dát možnost nápravy, ale není možné, aby se tak dělo trvale,“ dodal tehdy Šimka.

Soudkyně Miková podala na konci března rezignaci a v justici skončí posledního června. Na veřejnost vešla ve známost letitým sporem o pražskou Bertramku, který trval 18 let. Z poslední doby pak předběžným opatřením, kterým letos v únoru zakázala volby vedení Českého olympijského výboru.

Pozitivní dopad měla kárná žaloba naopak na soudkyni OS pro Prahu 5 Šárku Malíkovou Petříčkovou. Ta čelila kárnému návrhu předsedkyně soudu, neboť se měla dopouštět, vedle průtahů, údajných manipulací s protokoly. V jednom případě měla podle kárné žaobkyně zfalšovat úřední záznam, aby zakryla svoji nečinnost.

Z původně přísného návrhu na snížení platu o 30 % na jeden rok posléze sešlo, neboť obě dámy došly k dohodě na mírnějším opatření. Jak však již informovala Česká justice, tuto dohodu kárný senát pro pochybnosti ohledně splnění lhůt i důvodnosti návrhu odmítl.
Místo jejího doplnění však předsedkyně soudu Andrea Lomozová nakonec kárnou žalobu stáhla. „Od podání kárného návrhu kárně obviněná zásadním způsobem změnila svůj způsob práce, přičemž v současné době již v protokolech opravuje jen písařské (pravopisné) chyby. Při pravidelné kontrole bylo dále zjištěno podstatné zlepšení v tom, že soudkyně vyřizuje veškeré své spisy ve lhůtách nepřekračujících dva měsíce a její úkony směřují k rozhodnutí o věci,“ stojí v rozhodnutí kárného senátu, kterým bylo řízení zastaveno. Petr Dimun, ceskajustice.cz

X X X

Policie navrhla obžalovat exposlance Škárku za výrok o nedonošených dětech

Policie navrhla obžalovat bývalého poslance Jaroslava Škárku za facebookový příspěvek o předčasně narozených dětech. Napsal o nich, že jsou to „nevyvinuté zrůdy“ a stát se jich musí zbavit. Za podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod mu hrozí šest měsíců až tři roky vězení.

Policie se případem zabývala od listopadu, trestní oznámení na Jaroslava Škárku podala nezisková organizace Nedoklubko. Na její činnost Škárka ve svém příspěvku reagoval.
„V případu bývalého poslance byl 10. května podán návrh na obžalobu“, sdělila České televizi mluvčí policie Plzeňského kraje Eva Červenková. Návrh posoudí Okresní státní zastupitelství Plzeň-sever.

Škárka napsal, že předčasně narozené děti „budou mít IQ kolem padesátky a budou pro společnost pouze přítěží“.
„Pouze nějaká neziskovka se na nich napakuje. Stejné je to i s mentály,“ uvedl.

Stát se podle něj „musí probrat a zbavit se zbytečných lidí“. „Lidé, kteří nejsou přínosem společnosti, ať už z důvodu mentální či společenské diskvalifikace (dementi, bezďáci, imigranti atd.), nesmí být společností protežováni. Zbavme se zbytečných,“ vyzval.
Bývalý poslanec Jaroslav Škárka pobouřil svým příspěvkem na Facebooku (1. listopadu 2020)
Kvůli svým výrokům musel ukončit pracovní poměr ve Vězeňské službě, kde pracoval jako vychovatel odsouzených.
Ředitel plzeňské věznice Petr Vlk Škárkovy výroky odsoudil a uvedl, že se jménem věznice omluvil organizaci Nedoklubko.

Za formu svého vyjádření se omluvil

„Udělal jsem špatné vyjádření a musím za to nést odpovědnost,“ řekl dříve Škárka. V zaslaném prohlášení tehdy uvedl, že jeho text neměl být urážlivý a že chtěl expresivnější formou pouze vyburcovat společnost z apatie. „Uznávám, že jsem některé formulace měl volit lépe, a za to se tedy omlouvám,“ napsal.
Za minulého režimu děti umíraly kvůli názorům, jako má Škárka, říká neonatolog

„I já jsem se narodil jako nedonošené dítě v sedmém měsíci, a tak jsem rozhodně můj předchozí text nemínil nijak negativně a útočně,“ sdělil.
Jeho záměrem bylo poukázat na to, že plod, který se podaří zachránit ve třetím měsíci, zákonitě nemá potřebně vyvinuté všechny orgány, což může být do budoucna zdrojem zdravotních a mentálních komplikací, napsal.
Nedoklubko podporuje neonatologická centra a snaží se zvyšovat povědomí veřejnosti o problematice předčasného porodu.
„Výroky exposlance Jaroslava Škárky jsou pro nás naprosto neakceptovatelné, neboť svým obsahem zcela vybočují z hranic demokratické diskuse. V této věci hodláme po konzultaci s našimi právními zástupci podniknout další právní kroky,“ uvedla organizace na svém webu. Zároveň poděkovala za vlnu solidarity, kterou Škárkův příspěvek spustil.

X X X

Arenberger zařízl MeSES. Ta hodlá dál pracovat mimo ministerstvo

Ministerstvo zdravotnictví rozpustilo Mezioborovou skupinu pro epidemické situace (MeSES), která mu poskytovala odborné pohledy pro řešení epidemie covidu-19. „Víme o tom, respektujeme to,“ řekl vedoucí MeSES Petr Smejkal na dotaz iDNES.cz. S informací přišla jako první Česká televize. Skupina bude dál pracovat, ale nikoliv pod ministerstvem zdravotnictví. Připravit chce dlouhodobou strategii pro boj s pandemií.

O rozpuštění skupiny odpoledne na Twitteru informoval jeden ze členů skupiny, sociolog a ředitel STEM Martin Buchtík. „MeSES byl před hodinou jedním telefonátem náměstka zrušen. Žádné důvody nám sděleny nebyly,“ napsal.
„Žádné důvody jsme se nedozvěděli kromě obecných deklarací o reorganizaci,“ doplnil pak pro iDNES.cz. „Ironicky říkám, že reorganizace je skutečně naléhavý důvod,“ řekl. Jan Blatný

K věci se pro MF DNES vyjádřil také exministr Jan Blatný, za jehož působení skupina vznikla:
„Překvapený asi jsem. Dosavadní kroky pana ministra pro tuto změnu nesvědčily. Víte, že i mně nějakou dobu trvalo, než se spolupráce s MeSES nastavila, ale pak to byla jedna z dobře fungujících poradních skupin a při rozhodováních, která jsem spolu s hlavní hygienickou činil, jsme její pohled brali také v potaz. Předpokládám ale, že ministerstvo důvody k tomuto kroku má, a mně již nepřísluší to jakkoli hodnotit,“ uvedl.

Dodal, že nechce spekulovat o důvodech rozpuštění skupiny. „Je asi zřejmé i veřejnosti, že zájmových skupin je na ministerstvu celá řada. Nemohu na někoho ukázat prstem. Ale můžu říct, že ministr se rozhodl na doporučení svých náměstků,“ dodal. Jde podle něj o překvapivý názorový obrat, ministr zdravotnictví Petr Arenberger si totiž doteď skrze svého náměstka stanoviska skupiny na různé kroky v boji s epidemií žádal a názory odborníků respektoval.

Z resortu ale zní, že jde o organizační záležitost. „Vzhledem ke zlepšující se epidemické situaci a dostatečným personálním kapacitám na Ministerstvu zdravotnictví jsme se rozhodli přesunout tuto agendu již uvnitř v rámci resortu,“ uvedla náměstkyně pro zdravotní péči Martina Vašáková. Odborníkům ze skupiny poděkovala, stejně jako ministr Arenberger.
„Chtěl bych říci, že jejich názory byly vždy relevantní. Pokud budou kolegové z MeSES ochotní, byl bych rád, kdybychom se mohli potkávat dál,“ uvedl ministr.

Premiér Andrej Babiš se k věci vyjádřil jen stručně. „Je to rozhodnutí ministerstva, byl to jejich poradní orgán,“ uvedl. Pro Deník.cz následně dodal, že o ukončení spolupráce ministerstva zdravotnictví s experty z MeSES předem nevěděl.
„Dověděl jsem se to od paní náměstkyně Vašákové dnes odpoledne, nebyl jsem o tom dopředu informován,“ řekl Deníku s tím, že ministerstvo zdravotnictví už má dost vlastních odborníků.

„Celá skupina MeSES spolupracovala s bývalým ministrem Blatným, který si vymínil, že bude komunikovat jen s ním, ne se mnou. To je celý příběh. Neptejte se mě na další spolupráci, to je otázka pro ministra zdravotnictví, mně neradili,“ uvedl premiér. Zdůraznil, že Petr Smejkal je nadále členem Rady vlády pro zdravotní rizika.

Na svém Facebooku se pak k věci vyjádřil i další člen skupiny, expert na globální rizika a modelování pandemií Jan Kulveit. Uvedl, že to dává smysl. Česko totiž nyní očkuje, trend vývoje epidemie tak je pozitivní. Vláda přitom předtím začala odborníkům naslouchat až v okamžiku, kdy neměla jinou možnost. „Nutno přiznat, že skupina se na současné Ministerstvo zdravotnictví ČR, jak jsem je poznal za dobu pandemie, příliš nehodí,“ napsal.

Členové skupiny podle něj vycházeli z důkazů, snažili se o mezioborový přístup v zájmu celé společnosti. „Namísto například škudlení peněz z rozpočtu zdravotnictví za cenu masivních škod pro celou společnost (testy jsou drahé, lockdown levný),“ dodal a poukázal tak na přístup ministerstva.

Skupina bude pracovat dál bez ministerstva
Epidemiolog a další z členů skupiny Rastislav Maďar uvedl, že přístup ministerstva už asi nikoho nepřekvapuje. „MeSES nevznikal kvůli ministerstvu, ale aby pomohl zemi vyvést z bezprecedentní krize a ochránil ji před další. Doufám, že bude vůle členů pokračovat dál. Na to ministerstvo zdravotnictví nepotřebujeme,“ řekl.

Na večerním jednání se členové skupiny dohodli, že budou ve své aktivitě pokračovat i nadále. Experti hodlají připravit především dlouhodobý plán boje s pandemiemi. „Pokračujeme dál! Jen ne pod ministerstvem zdravotnictví. Tedy tak jak skupina původně vznikala,“ uvedl Maďar po večerním jednání.

„Podobných aktivit jsem se v dobré víře, že pomohu situaci, zúčastnila několikrát v životě. V podstatě vám vždy zbude jen víra v to, že jste něčemu dobrému pomohli. Nikdo vám to neřekne a většinou vám nikdo nepoděkuje. Já věřím, že jsme pomohli,“ posoudila celou existenci MeSESu viroložka Ruth Tachezy. Připustila, že má mírné obavy z podcenění situace na podzim či z rizika, že převládne nějaká mutace rezistentní vůči vakcínám. Doplnila, že správně fungovala spolupráce s ministerstvem školství.

Právě ministr tohoto resortu Robert Plaga ostatně vyjádřil nesouhlas s rozpuštěním skupiny. „Chtěl bych moc poděkovat všem členům skupiny MeSES za skvělou spolupráci a na datech založenou odbornou expertízu a podporu, která tu chyběla a nyní bohužel opět chybět bude,“ uvedl.
MeSES odmítá kritiku od známých lékařů. Těm vadí, že nenese žádnou odpovědnost

„Pro pravdu se zlobí“

A také opozice rozpuštění skupiny kritizuje. „Zrušení Mezioborové skupiny pro epidemické situace den poté, co její vedoucí Petr Smejkal médiím řekl, že Česká republika epidemii nezvládla, beru jako potvrzení jeho slov. Ne nadarmo se říká, že pro pravdu se zlobí. Z třiceti tisíc obětí covidu se vláda Andreje Babiše nevylže,“ uvedl třeba předseda ODS Petr Fiala.

Jan Kulveit

Ministerstvo zdravotnictví ČR nám oznámilo, že ukončuje spolupráci s Mezioborovou skupinou pro epidemické situace. Delší reakce a zhodnocení později

První rychlý dojem: myslím že to dává smysl

1. Jak už jsem psal, Česko má momentálě "únikovou rychlost" vakcinace, takže plusminus varianty bude velmi těžké zvrátit pozitivní trend. To řada lidí chápe. Je potřeba chápat že český stát začal evidence-based názorům MeSES naslouchat v podstatě po vyčerpání ostatních možností v okamži...ku kastrofy a stovek mrtvých za den
18. května 2021 v 14:57, příspěvek archivován: 18. května 2021 v 15:04

„Ministr zdravotnictví právě odborníkům rozpustil skupinu pro covid. Její šéf řekl pravdu, že vláda druhou vlnu nezvládla. Takže čtvrtý ministr opět zapne řízení metodou pokus omyl. Na podzim se máme na co těšit,“ souhlasí předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.

A rozhořčení budí rozhodnutí i v odborných kruzích. „Je to podle mého názoru neuvážený krok. Právě díky tomu, že se ministerstvo řídilo radami skupiny MeSES, tak se začala situace zlepšovat. Ale rozumím tomu, že skupina byla někomu nepohodlná. Jednak může mít někdo pocit méněcennosti, jednak to kazí vítězný dojem boje s covidem,“ řekl šéf České lékařské komory Milan Kubek.

Resort nenaslouchá tolik jako za Blatného

Hlavní epidemiolog IKEM a vedoucí skupiny MeSES Petr Smejkal o den dříve upozornil, že ministerstvo zdravotnictví poradcům už tolik nenaslouchá jako v dobách předchozího šéfa resortu Jana Blatného.

„Mám trošku pocit, jako by si najednou uvědomili, že by to vlastně neměla být Mezioborová skupina pro epidemické situace, kdo má kontrolovat rozvolňování, nýbrž ty do této chvíle asi nefunkční struktury ministerstva nebo Státní zdravotní ústav,“ řekl Smejkal serveru Novinky.cz.

Také Buchtík nyní připouští, že spolupráce nebyla ideální. „Byla často velmi vyhrocená, emotivní. Ale snahu vybudovat nějaký konstruktivní plán, kterého se více či méně budeme držet a nastavíme nějaký směr, jak uniknout z té vlny epidemie, ministr v zásadě respektoval a dodržoval. Až na nějaké jednotlivosti,“ uvedl.
Vládě radí nová vědecká skupina. Je pod Blatným, jinak by rezignoval

Jestli rozpuštění skupiny skutečně souvisí s kritikou ze strany Smejkala, Buchtík spekulovat nechce. „Jsme odborná skupina. Pracujeme zadarmo, bez nároku na honorář. Vnímáme to jako naši občanskou povinnost. To nám zachovává možnost vyjadřovat se kriticky k tomu, jak některé věci fungují. Nejsme konzultanti ministra, nejsme konzultanti premiéra. Pokud někomu vadí kritický názor, který je argumenty podpořený, je to smutná vizitka spíše toho, kdo odvolává,“ řekl ale.
Výhrady vůči podílu MeSES na řízení protiepidemických opatření v Česku minulý týden zveřejnila také skupina 12 lékařů, mezi kterými je rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima nebo kardiochirurg Jan Pirk. Vláda má podle nich standardní mechanismy řízení epidemie. Hlavní roli v ní má hrát ministr zdravotnictví, hlavní hygienik, případně hlavní epidemiolog za podpory Státního zdravotního ústavu.

X X X

Karcinomů štítné žlázy ubylo – ale jen „na papíře“

Loni na jaře zůstala půlka pacientů doma
V minulém roce odhalili endokrinologové méně nádorů štítné žlázy než v letech předchozích. Karcinom štítné žlázy zázračně nevymizel, jen klesla návštěvnost ambulancí kvůli obavám lidí z covidu. Stejně tak lékaři evidovali méně abnormalit a poruch štítné žlázy. Utlumení návštěv je v tomto oboru neobvyklé, endokrinologové jsou natolik „vzácní“, že se čekací doba na vyšetření obvykle pohybuje v řádu měsíců. Na to, aby lidé svůj stav nezanedbávali, apelují endokrinologové při příležitosti Týdne štítné žlázy, který tradičně startuje 25. května. V Česku se s nemocemi štítné žlázy léčí přes 600 tisíc osob.

„Nejvíce jsme strach lidí z nákazy pocítili loni na jaře, kdy návštěvnost klesla na polovinu, pacienti se báli jít i na odběr krve. Chtěli jen telefonovat, ale ultrazvukové vyšetření na dálku zkrátka neuděláte,“ říká předseda Sdružení ambulantních endokrinologů MUDr. Richard Stejskal. Pokles návštěv v ambulancích potvrzuje také předseda České endokrinologické společnosti prof. MUDr. Michal Kršek, CSc., MBA. „U nás šlo v první vlně o přibližně 40 %, ve druhé a třetí vlně už to nebylo tak výrazné. V mé ambulanci se kontrole většinou vyhnuli pacienti stabilizovaní, kterým jsme poslali e-recepty. Těch jsme odhadem rozeslali o 30 % více, než je tomu obvykle. Zaznamenali jsme však i pozdní záchyty endokrinologických onemocnění, naštěstí se jednalo o ojedinělé případy,“ říká prof. Kršek.

Telemedicínu si chválí endokrinolog prof. MUDr. Jan Čáp, CSc., z FN v Hradci Králové, podle něj pomohla zachytit řadu začínajících problémů u stávajících pacientů, a dokonce odhalit potíže u těch, kteří až dosud žádné potíže neměli. „Ve chvíli, kdy se většina oddělení přetvořila na covidová a naši lékaři se museli věnovat těmto pacientům stejně jako zdravotní sestry, se náš časoprostor zmenšil – v tu chvíli jsme byli vděčni za možnost hovořit s pacienty po telefonu a předepsat jim e-recept na dálku,“ popisuje prof. Čáp.
Karcinomy štítné žlázy jsou však zákeřné, zpočátku se obvykle nijak výrazně neohlašují, nebolí, netlačí. „Jenom u nás v ordinaci ročně obvykle odhalíme kolem deseti rakovinných nádorů, loni to byly dva. Přitom odkládání vyšetření nebo operace může vést k rozsevu nádorového onemocnění.

Pamatuji na pacientku, která odkládala operaci několik měsíců a pak musela podstoupit opakovaný operační zákrok s odstraněním 25 maligních uzlin na krku,“ vzpomíná MUDr. Stejskal. Většinu zhoubných nádorů štítné žlázy tvoří podle odborníků naštěstí případy tzv. papilárního karcinomu, kdy v mnoha případech ani několikaměsíční prodlení výrazněji nezhoršuje dlouhodobou prognózu. „Naopak některé vzácnější zhoubné nádory, ke kterým patří zejména medulární karcinom a anaplastický karcinom, vyžadují rychlé řešení a každý týden prodlení může znamenat závažné zhoršení prognózy nebo i ohrožení života pacientů,“ popisuje prof. Kršek.

Jak lidé s nemocemi štítné žlázy pocítí půl roku prodlení, záleží na tom, jakým typem potíží trpí. „Například snížená funkce – tzv. hypotyreóza – pacienty výrazněji netrápí. Zhoršuje se jim sice metabolismus, ale i se špatnou kompenzací mohou relativně v pohodě fungovat, naopak zvýšená funkce – hypertyreóza – je nepříjemná. Projevuje se například bušením srdce, nespavostí, nervozitou – tito lidé návštěvy většinou neodkládají, přijdou si pro pomoc strachu z covidu navzdory,“ popisuje MUDr. Stejskal.

Pacienti s nemocemi štítné žlázy nepatří do rizikových skupin, co se covidu týče. U části z nich se po prodělané infekci objeví tzv. subakutní tyreoiditida – tedy postcovidový zánět štítné žlázy. „Tyto záněty se objevují i po jiných respiračních virózách, letos jich ale bylo více, nejspíše kvůli covidové epidemii. Pacienti vykazují nejdříve nadbytek hormonů a bolí je krk v dolní části, kde je štítná žláza, mají vysokou sedimentaci, laboratorní známky zánětu a teplotu, nadbytek hormonů štítné žlázy, posléze zase spadnou do snížené funkce štítné žlázy. Tyto stavy léčíme kortikoidy,“ doplňuje MUDr. Stejskal.

Podle endokrinoložky doc. MUDr. Zdeňky Límanové, CSc., je štítná žláza „šedou eminencí“ lidského těla. Je spojena s cukrovkou, revmatologickými chorobami, nemocemi kůže, trávicího ústrojí, krve, může se projevovat psychickými obtížemi, neurologickými či oftalmologickými poruchami. „Lidé málokdy ví, že nemocná štítná žláza se může ohlásit i například chrapotem či třaslavým hlasem nebo nedoslýchavostí,“ popisuje doc. Límanová. „V posledních 70 letech dochází k jodaci jedlé soli, a tak štítnou žlázu ovlivňuje „jen“ genetika, hormonální vlivy, věk, imunologická výbava a vnější okolnosti,“ dodává.

O Týdnu štítné žlázy

Osvětová kampaň o onemocnění štítné žlázy s názvem „Týden štítné žlázy“. Letošní 13. ročník se koná od 25. do 31. 5. a zaměří se na poruchy štítné žlázy a na vliv pandemie covid-19. Dlouhodobým cílem kampaně je zvýšit povědomí veřejnosti o poruchách štítné žlázy, což může následně pomoci lépe a včas diagnostikovat pacienty, kteří o svém onemocnění nevěděli. Je třeba také opakovaně vyvracet mnohé omyly a mýty, které jsou ve společnosti ohledně štítné žlázy a její léčby zakořeněné. Onemocnění štítné žlázy je často bezpříznakové, ale časný záchyt a léčba předejdou možným komplikacím. V České republice je projekt odborně zaštítěn Českou endokrinologickou společností ČLS JEP.

X X X

10 mýtů spojených s chorobami štítné žlázy

1.Poruchy štítné žlázy a jejich léčba způsobují obezitu.
Choroby štítné žlázy ani jejich léčba nikdy nejsou hlavní příčinou obezity.

2. Příznaky problémů lze lehce vypozorovat
Poruchy funkce štítné žlázy se mohou rozvíjet řadu let. Jedinec může žít s nemocí dlouho, aniž by ho napadlo, že se ho porucha týká. Pokročilé se lépe rozpoznají, ale hůře léčí. Proto je třeba odhalit nemoc v co nejčasnějším stadiu. Experti odhadují, že o poruše funkce štítné žlázy neví v Česku desítky tisíc lidí.

3.Operace štítné žlázy je těžký chirurgický výkon, který má řadu komplikací.
Pokud se operace provádí na pracovišti s dostatkem zkušeností, má minimum komplikací.

4.Těhotné a kojící ženy, které mají onemocnění štítné žlázy, nesmí užívat jod.
Pravý opak je pravdou, jen výjimečně u žen s Graves-Basedowovou chorobou či uzly se zvýšenou funkcí jod lékaři nedoporučují.

5. Po operaci štítné žlázy a po radiojodu je onemocnění vyřešeno a není potřeba žádná další léčba ani sledování.
Vždy je potřeba doživotní sledování a většinou i doživotní léčba tyroxinem.

6.Léčba radioaktivním jodem může způsobit rakovinu
U dospělých osob nebyl vzestup výskytu nádorů po léčbě radiojodem prokázán.

7.Punkce štítné žlázy je bolestivé vyšetření.
Ve skutečnosti je bolest menší než při krevním odběru, protože se používá tenčí jehla a punkce trvá několik vteřin.

8.Punkce štítné žlázy může způsobit metastázování (vzdálený rozsev) nádoru.
To je úplný nesmysl. U pacientů, u kterých se po punkci zjistí metastázy, byly tyto přítomny již před punkcí, jen se o nich nevědělo. Punkce naopak může vést k rychlé diagnóze a prognózu pacientů zlepšuje.

9.Některé příznaky jsou mylně přisuzovány poruše štítné žlázy, i když onemocnění štítné žlázy je adekvátně léčeno.
Pokud je onemocnění dobře léčeno, příznaky hyper – či hypotyreózy postupně vymizí, třebaže to někdy může trvat i několik měsíců.

10 U pacientů s hypotyreózou je v zimě potřeba větší dávka tyroxinu než v létě.
Dávka tyroxinu je u stabilizovaného pacienta po celý rok stejná – nemá smysl upravovat dávky v závislosti na ročním období.
Mgr. Markéta Pudilová, Mgr. Veronika Ostrá

X X X

V Anglii chybí úcta, mám toho dost. Sestra, jež pečovala o Johnsona, dala výpověď

Zdravotní sestra, která se loni na jednotce intenzivní péče starala o britského premiéra Borise Johnsona nakaženého covidem, dala výpověď. Řekla, že už má dost toho, jak vláda přistupuje ke zdravotnickým pracovníkům. „Nemáme úctu ani mzdu, kterou zasluhujeme,“ kritizuje zdravotnice. Míří třeba na jednoprocentní zvýšení platů pracovníků ve zdravotnictví.

Zdravotní sestra Jenny McGee ošetřovala britského premiéra Borise Johnsona (uprostřed) poté, co se nakazil covidem. Snímek pochází z oslav 72. výročí vzniku zdravotnického systému NHS. (5. července 2020) | foto: Profimedia.cz
Jenny McGeeová z Nového Zélandu byla jednou ze sester, jejíž příkladnou péči Johnson loni v dubnu jmenovitě vyzdvihnul po svém pobytu v nemocnici, kde se zotavoval z těžkého průběhu nemoci covid-19.
Existoval plán pro případ, že zemřu na koronavirus, přiznal Johnson

Prohlásil, že mu pracovníci zdravotnického systému NHS zachránili život. K Johnsonově potupě však McGeeová nyní NHS opouští, uvedla agentura Reuters.
Zkritizovala přitom způsob, jakým její bývalý pacient a jeho kabinet přistupují ke zdravotnickým pracovníkům. „Nemáme úctu ani mzdu, kterou zasluhujeme. Už toho mám dost, tak jsem dala výpověď,“ citovala řada britských médií z dokumentu o pandemii televize Channel 4, který se bude vysílat 24. května.

Podle listu McGeeová narážela na vládou navrhované jednoprocentní zvýšení platů pracovníků NHS, které Johnsonovi kritici i odbory označují za výsměch těm, kteří bojují s pandemií covidu-19.
„Mnoho sester cítilo, že vláda neposkytovala příliš účinné vedení - nerozhodnost, tolik mnohoznačných prohlášení. Bylo to velice znepokojivé,“ komentovala McGeeová celkovou vládní reakci na pandemii.

Johnsonova kancelář věc nekomentovala. Uvedla pouze, že vláda „učiní vše, co je v jejích silách, aby podpořila“ pracovníky NHS. „Jsme krajně vděčni za péči, kterou pracovníci NHS poskytovali zvláště během pandemie,“ uvedl Johnsonův mluvčí. „Proto byli vyjmuti ze zmrazení platů ve veřejném sektoru, k němuž jsme přistoupili v důsledku složité hospodářské situace způsobené pandemií,“ dodal.

X X X

Stát dal dotaci firmě z Agrofertu, ač by neměl. Testuje reakci Bruselu

Přestože platby pro firmy z holdingu Agrofert byly kvůli auditu ke střetu zájmů Andreje Babiše preventivně pozastaveny, proplatil stát plastikářské firmě Fatra z premiérova svěřenského fondu dotaci 547 tisíc korun. Informoval o tom portál iRozhlas.cz. Podle něj chce Česko na dotaci otestovat, zda proplacení peněz zamítne Brusel.

České úřady podle ministra průmyslu Karla Havlíčka míní zjistit, zda Brusel peníze opravdu neproplatí, a získat tak rozhodnutí o zamítnutí platby. Pak chtějí Evropskou komisi žalovat, současně ale hrozí zablokování proplácení dotací nejen pro Agrofert, ale i pro další české podniky, uvedl iRozhlas.

Podle auditorů Evropské komise je Babiš ve střetu zájmů, neboť ovládá svěřenské fondy, do nichž vložil svůj majetek. Dotace ze strukturálních fondů Evropské unie v celkovém řádu stamilionů korun, které dostaly firmy z holdingu Agrofert od 9. února 2017, jsou proto podle závěru auditorů neoprávněné. Premiér i Agrofert střet zájmů odmítají.

Ministerstvo zamítlo peníze pro Agrofert. Kvůli neoprávněné dotaci v minulosti

Fatra má být podle Havlíčka „pilotním projektem“. Cílem je podle něj dostat z Bruselu rozhodnutí, které lze napadnout u evropského soudního dvora, a vyjasnit tak problematiku střetu zájmů u soudu. Konečná auditní zpráva totiž není podle Havlíčka právně závazná.
Společně s ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou (za ANO), která eurodotace v Česku koordinuje, „bezpečnost“ tohoto postupu předem ověřovali i u Evropské komise. Konkrétně v dopise datovaném 26. dubna oslovili eurokomisaře Elisu Ferreirovou a Johannese Hahna, píše server.

Havlíček s Dostálovou v korespondenci také upozorňují na to, že ačkoliv česká strana se závěry auditu nesouhlasí, respektuje je a žádosti o platbu Evropské komisi nepředkládá. A také údajně dál plní doporučení, která jim kvůli zjištěným nedostatkům například v předcházení střetu zájmů auditoři ve zprávě dali.

„Naším záměrem není způsobovat systémová rizika pro Evropské strukturální a investiční fondy, jako je přerušení plateb operačním programům, proto by kromě tohoto ‚pilotního projektu‘ byla plně respektována doporučení auditu,“ dodávají. Ministři však připouští, že jde o „neortodoxní“ řešení.
Závěr auditu Komise: Babiš je ve střetu zájmů, Agrofert nemá nárok na dotace

Plán vzal podle serveru na vědomí šéf Generálního ředitelství pro regionální politiku Marc Lemaitre s tím, že půjde pouze o jeden auditem kritizovaný projekt. V dopise, který má iROZHLAS.cz k dispozici, ale v závěru napsal, že „pokud nebudou zohledněna další doporučení auditu, bude nutné širší přerušení plateb“.

Podle serveru získala Fatra peníze už v únoru, je tedy otázka, zda byl tento plán už na stole, podotkl iRozhlas.
Konečné slovo bude mít ministerstvo financí, na němž bude, zda do Bruselu žádost o platbu pošle. Podle serveru se nyní k záměru Havlíčka a Dostálové staví spíše vlažně.

„Uvažovat o této cestě lze v momentě, kdy by bylo bezpochyby jasné, že je to z hlediska zájmů ČR nejvhodnější postup a za žádných okolností by neohrozil čerpání evropských prostředků Českou republikou,“ uvedl mluvčí resortu Michal Žurovec. Kdy by mělo padnout konečné rozhodnutí, neřekl.

X X X

A platila jste? Prodavačka zastavila velvyslancovu ženu, Belgie, ta jí dala facku

Facku dostala jihokorejská prodavačka obchodu s oblečením v Soulu poté, co se manželky belgického velvyslance zeptala, zda za všechno nakoupené zboží zaplatila. Velvyslanec se následně za chování své ženy omluvil, ta se nyní dovolává imunity, aby se vyhnula obvinění.

Manželku belgického velvyslance vyšetřuje jihokorejská policie. Dala facku prodavačce | (0:54) | video: Reuters
Manželka belgického velvyslance Xiang Xueqiu strávila v obchodě s oblečením skoro hodinu. Když z obchodu vycházela, obsluha ji dohnala, aby se ujistila, že za oblečení zaplatila.

Jenže žena pak při následné konfrontaci chytila jednu z prodavaček za paži a udeřila ji s ní do obličeje. Poté ji ještě sama dala facku. Celý incident zachytily bezpečnostní kamery.

Incident se se odehrál 9. dubna. O dva týdny později se belgický velvyslanec Peter Lescouhier za reakci své ženy oficiálně omluvil. „Nehledě na okolnosti, je způsob její reakce nepřijatelný,“ uvedl.
VIDEO: Quito žehlí diplomatický skandál, velvyslanec se porval u kasy

Třiašedesátiletá manželka velvyslance, která podle belgické ambasády dříve prodělala mrtvici, se nyní dovolává diplomatické imunity. Ta dovoluje diplomatům a jejich rodinám vyhnout se zatčení nebo obvinění v hostitelské zemi.
Podle deníku Korea Times belgická ambasáda zaslala dopis na policejní stanici Yongsan (jeden z okresů Soulu, pozn. red.), ve kterém připomínala privilegia manželky velvyslance.
Policie potvrdila, že případ uzavře, protože kvůli diplomatickým výsadám nemůže Xiang Xueqiu stíhat.