iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Talianskemu ministrovi zdravotníctva sa vyhrážali smrťou

Násilím sa vyhrážali aj jeho rodine. Polícia v Taliansku zadržala počítače a ďalšie zariadenia, ktoré štyria Taliani údajne použili na zaslanie vyhrážok smrťou a urážlivých e-mailov ministrovi zdravotníctva. Motívom mal byť nesúhlas s jeho pevným postojom v otázke protipandemických opatrení, informovala v piatok agentúra AP.

Špecializovaná jednotka karabinierov pre ochranu verejného zdravia v piatkovom vyhlásení uviedla, že inkriminované e-maily boli zaslané od októbra minulého roka do januára prostredníctvom počítačových serverov v zahraničí. Autori sa vyhrážali násilím ministrovi zdravotníctva Robertovi Speranzovi a jeho rodine.

Voči štyrom Talianom vo veku 35 - 55 rokov, ktorí pochádzajú zo štyroch rôznych miest, začali vyšetrovanie pre obvinenia z „vyhrážania sa s priťažujúcimi okolnosťami“. Speranza patrí k skupine členov talianskej vlády presadzujúcej prísne obmedzenia s cieľom zastaviť šírenie koronavírusu, píše AP. Počas pandémie má v prieskumoch verejnej mienky vysokú podporu. Je tiež jedným z niekoľkých ministrov, ktorí zostali vo funkcii po nástupe kabinetu nového premiéra Maria Draghiho vo februári tohto roka, aktuality.sk

X X X

PPF, Dedičstvo po Kellnerovi rieši notárka z Prahy Dr. Herzánová

Dedičské konanie a pozostalosť po Petrovi Kellnerovi dostala na starosť pražská notárka Martina Herzánová. S informáciou prišiel portál ihned.cz, ktorý sa pozrel na rozvrh práce súdnych komisárov. Kellner zomrel minulú sobotu pri havárii vrtuľníka na Aljaške. Najbohatší Čech po sebe zanechal majetok v hodnote niekoľkých miliárd eur a väčšinový podiel v medzinárodnej holdingovej firme PPF Group.

Odborník z praxe, dedení podielu v holdingovej spoločnosti:
Pokiaľ počas života poručiteľ nastavil svoje majetkové vzťahy v podnikaní tak, že prichádza do úvahy dedenie, potom poznáme dedenie zákonné alebo dedenie zo závetu. V prípade holdingových spoločnosti sa predmetom dedenia stáva majetkový podiel na takejto spoločnosti (holdingu), najčastejšie je to obchodný podiel v s. r. o. alebo akcie v a. s. Predmetom dedenia nie je majetok spoločnosti ako taký. Obchodné podiely či akcie sa po skončení dedičského konania prepíšu na dediča podľa rozhodnutia o dedičstve.

Podľa typu spoločnosti následne prebehne registračný proces.
Čoraz väčšie množstvo podnikateľov si svoje majetkové pomery už počas života upraví tak, že k samotnému dedeniu ani nepríde. Na tento účel sa používajú napríklad trustové fondy, ktoré umožňujú zabezpečiť plynulé fungovanie správy podnikania a podnikateľského majetku, ako aj prechod na novú generáciu bez stresu prípadných výkyvov spôsobených dedičským konaním najmä pri náhlych a nečakaných úmrtiach.
V Čechách na tento účel funguje inštitút zvereneckých fondov zakotvený v Občianskom zákonníku. Na Slovensku zatiaľ obdobný právny inštitút nie je súčasťou nášho právneho poriadku.

X X X

Závet je jedna z možností, ako naložiť s majetkom pre prípad smrti podľa vlastného želania, ktoré môže byť odlišné od rozdelenia majetku podľa princípov zákonného dedenia. Pri dedení zo závetu musí existovať platný záver, spĺňajúci formálne aj obsahové požiadavky predpísané zákonom. Pokiaľ existuje platný závet, dedenie zo závetu má prednosť pred dedením zo zákona. Pri dispozícii s majetkom v závete musí poručiteľ rešpektovať ochranu neopomenuteľných dedičov, pričom platí, že maloletý neopomenuteľný dedič musí dostať 100 percent podielu na majetku, aký by mu prináležal pri zákonnom dedení, a plnoletý neopomenuteľný dedič musí dostať aspoň 50 percent podielu na majetku, aký by mu prináležal pri zákonnom dedení. Pokiaľ by poručiteľ chcel túto ochranu prelomiť, musel by neopomenuteľného dediča vydediť listinou o vydedení, pričom vydedenie je možné len zo zákonom definovaných dôvodov. Za istých okolností sa zákonné a závetné dedenie môžu kombinovať. Ak napríklad poručiť závetom určil nakladanie len s časťou jeho majetku, zvyšná časť sa po jeho smrti prededí podľa zákona.

X X X

Dedičské konanie vo vzťahu k osobnému majetku, ktorý presahuje niekoľko miliárd eur:
Za bežných okolností úplne rovnako ako u osoby, ktorá má iba zanedbateľný majetok. Právne predpisy týkajúce sa dedenia neriešia otázku veľkosti majetku. V závislosti od veľkosti majetku by mohla byť rozdielna najmä doba trvania dedičského konania a jeho zložitosť, nakoľko pri ľuďoch s veľkým majetkom, ktorý sa často nachádza aj na rôznych miestach v zahraničí, môže byť problematické zistiť rozsah majetku podliehajúceho dedeniu. Ak ide o dedenie podľa právnych predpisov, dedí sa zo zákona, zo závetu alebo z oboch týchto dôvodov. V rámci dedičského konania je potrebné vždy ustáliť okruh dedičov a rozsah majetku, ktorý bude predmetom dedenia. Ak by neexistoval závet, dedí sa podľa takzvaných dedičských skupín, pričom každá nasledujúca skupina nastupuje vtedy, ak niet dedičov oprávnených dediť v prechádzajúcej skupine.

V prvej dedičskej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, a to každý z nich rovným dielom. V druhej skupine dedia manžel, rodičia poručiteľa a takzvané spolužijúce osoby, ktoré žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roka pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti. V tejto skupine dedičia dedia rovnakým dielom, ale manžel dedí vždy najmenej polovicu dedičstva. V tretej dedičskej skupine dedia rovnakým dielom súrodenci poručiteľa a spolužijúce osoby. Vo štvrtej dedičskej skupine dedia rovnakým dielom prarodičia poručiteľa a ak nededí žiaden z nich, dedia rovnakým dielom strýkovia a tety poručiteľa.

X X X

Môžu nástupnícky systém v holdingovej spoločnosti napadnúť napríklad členovia predstavenstva alebo drobní podielnici?
Vzhľadom na to, že obchodný podiel alebo akcia sú majetkom jej majiteľa, a nie spoločnosti, majitelia ostatných obchodných podielov alebo akcií nemajú vplyv na dedenie obchodných podielov (akcií). Samotný výsledok dedičského konania tak napádať nemôžu. Vzhľadom na skutočnosť, že v akciovej spoločnosti nie je zo zákona upravené kvórum pre uznášaniaschopnosť valného zhromaždenia, existuje určitá možnosť, že by mohli byť rozhodnutia valného zhromaždenia prijaté aj menšinovými akcionármi, a to v prípade, ak by sa valného zhromaždenia nezúčastnil väčšinový akcionár.

Spoločnosti však túto otázku majú zväčša riešenú osobitnou úpravou kvóra potrebného pre uznášaniaschopnosť valného zhromaždenia v stanovách spoločnosti a toto riziko je teda skôr teoretické. Nemožnosť zasiahnuť do dedičského konania zo strany menšinových akcionárov alebo manažmentu však neznamená, že v prípade úmrtia poručiteľa by nemohlo dôjsť na úrovni vedenia spoločnosti k mocenským bojom o vplyv. Z pohľadu vlastníctva obchodných podielov (akcií) však nemajú menšinoví akcionári a ani členovia predstavenstva možnosť vykonávať vplyv na dedičské konanie a jeho výsledok./agentury/

X X X

Bratislavský kraj upozorňuje na snahu o podvod pri zaočkovaní sa mimo poradia

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) upozorňuje, že internetový návod, ako sa nedovoleným spôsobom prihlásiť na očkovanie vo veľkokapacitnom centre Bratislavského kraja, nefunguje. Tvrdí, že všetkých, ktorí sa takto skúšali dostať k očkovaniu, odmietli. BSK hovorí o zneužití systému a apeluje na ľudí, aby tak nerobili a nezaberali miesto iným, ktorí majú na to nárok. TASR o tom v piatok informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman.

„Od včera (1. 4.) sa šíri internetom postup, ako sa cez systém Národného centra zdravotníckych informácií prihlásiť do databázy náhradníkov na očkovanie. Uvádza sa v ňom, aby registrujúci označili, že patria ku kritickej infraštruktúre s dôvetkom, že to nikto nekontroluje,“ reagoval predseda BSK Juraj Droba. Upozornil, že osoby, ktoré vedome pri registrácii zavádzajú, páchajú podvodné konanie, pre ktoré nebudú zaočkované.

„Odsudzujem takéto vedomé zavádzanie, ktoré pripravuje o vakcíny ľudí, ktorí ich nutne potrebujú a boli vyhodnotení ministerstvom zdravotníctva ako prioritné skupiny. Prosím, nezneužívajte túto situáciu, doplácajú na to tí najzraniteľnejší,“ uviedol predseda BSK.
Takýto prístup podľa BSK veľmi zaťažuje kapacity vakcinačného centra a zbytočne tak predlžuje čas, ktorý musíme venovať podrobnej kontrole na úkor rýchleho priebehu očkovania.

BSK upozorňuje všetkých, ktorí sa takýmto nekalým spôsobom prihlásia na očkovanie, že nielenže nebudú vo veľkokapacitnom vakcinačnom centre Bratislavského kraja zaočkovaní, ale riskujú, že budú vyradení zo všetkých zoznamov vakcinačných centier kraja a prípad bude postúpený polícii, aktuality.sk

X X X

Francúzsko sa sťažuje na pomalú ratifikáciu fondu obnovy Únie

Fond obnovy v hodnote 750 miliárd eur bol schválený minulé leto.
Francúzsku sa nepáči pomalá ratifikácia fondu obnovy Európskej únie (EÚ) na pomoc ekonomikám, ktoré tvrdo zasiahla pandémia nového koronavírusu, pričom ukázalo najmä na Nemecko.

Fond obnovy v hodnote 750 miliárd eur, ktorý bol schválený minulé leto, si vyžaduje ratifikáciu všetkých 27 štátov EÚ predtým, ako k nemu bude možné získať prístup. Doposiaľ ho však ratifikovalo iba 16 z nich.

Minulý týždeň nemecký ústavný súd prekvapil EÚ, keď zastavil ratifikáciu po tom, ako sa na neho obrátilo päť jednotlivcov s výzvou, ktorej výsledkom je dočasný zákaz. Navrhovatelia tvrdili, že EÚ by nemala mať spoločný dlh, a že je na každej krajine, aby si na stimuly pre ekonomiku vzala vlastné pôžičky.

„Sľúbil som Francúzom, že európske peniaze prídu začiatkom leta, začiatkom júla. Chcel by som byť schopný tento sľub dodržať a bol by som rád, keby Európa pochopila, že by sme nemali čakať na to, kedy budeme môcť tieto peniaze minúť,“ uviedol pre televízny kanál CNews francúzsky minister financií Bruno Le Maire.
Spoločný dlh
Poznamenal tiež, že „niektoré štáty ako Nemecko zavádzajú ďalšie prieťahy“ s odvolaním sa na rozhodnutie nemeckého ústavného súdu. Poukázal pritom na USA, ktoré už vyčlenili peniaze na pomoc ekonomike. A dodal, že by bol rád, keby tomu bolo tak aj v Európe.

Le Maire zdôraznil, že Európa potrebuje oživenie a hospodársky rast teraz. „V roku 2022 alebo 2023 už bude neskoro, predbehnú nás Číňania a Američania,“ skonštatoval. Európska komisia v pondelok (29. 3.) vyjadrila nádej, že rozhodnutie nemeckého súdu nezdrží odklad ratifikácie nadlho a uviedla, že zákonnosť stimulačného plánu je „v poriadku“.

Prelomový balík úverov a nevratných grantov pre krajiny EÚ, ktoré boli najviac zasiahnuté pandémiou, financovaný zo spoločného dlhu všetkých členov bloku, predstavuje veľkú zmenu v prístupe Nemecka a ďalších krajín, ktoré dlhodobo odmietali prevziať zodpovednosť za dlh ostatných členov Únie, aktuality.sk

X X X

Sociológ Vašečka: Krajina je po bitke. Heger by mal využiť šancu, ktorú dostal

Nová vláda kráča po mínovom poli. „Prvý, kto ju pochová, môže byť Igor Matovič,“ povedal v relácii Ide o pravdu sociológ Michal Vašečka. Dôležitým testom nezávislosti bude pre Eduarda Hegera výber šéfa SIS. „Ak si dupne, a presadí vlastného kandidáta, ukáže silu,“dodal.

Odchod expremiéra Igora Matoviča (OĽaNO) nevníma sociológ Michal Vašečka zo spoločnosti Bratislava Policy Institute ako štátnické gesto. „Bol pritlačený k múru, a nemal kam uhnúť,“ povedal v relácii Ide o pravdu.
To, že Matovič zostal vo vláde ako minister financií, vníma ako prejav slabosti, keď politici „nedokážu odísť“. Vzťah nového premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO) a jeho predchodcu vníma ako silný, a predpovedá, že takým zostane ešte niekoľko týždňov.
Kľúčovým momentom pre zmenu bude moment, keď Heger začne byť úspešnejší ako Matovič.
„Čo urobí potom expremiér, to je dôležité,“ upozornil Vašečka. Ďalším testom pre koalíciu bude podľa neho prvé nedorozumenie Matoviča s Richardom Sulíkom (SaS).

„Môže to Heger ustáť, ak bude populárnejší on a aj jeho vláda,“ doplnil sociológ. Nevylúčil, že nárast popularity vlády pod novým premiérom prinesie napätie do poslaneckého klubu hnutia OĽaNO.
V relácii sa dozviete, prečo má Heger lepšiu pozíciu ako Matovič. Ale aj to, aký výsledok predpovedá referendu opozície o vypísaní predčasných volieb. A čo si Vašečka myslí o odchode Milana Krajniaka (Sme rodina) z postu ministra práce a sociálnych vecí? Pozrite si reláciu Ide o pravdu so sociológom Michalom Vašečkom./agentury/

X X X

Grécko obvinilo Turecko zo snahy vyvolať eskaláciu v Egejskom mori

Komisárka EÚ pre vnútorné veci Ylva Johanssonová tento týždeň počas návštevy na ostrove Lesbos vyzvala Turecko, aby „urgentne“ obnovilo návraty migrantov z Grécka. Grécko v piatok obvinilo Turecko, že sa „nebezpečnými“ manévrami lodí a nelegálnou pomocou migrantom snaží „vyvolať eskaláciu“ v Egejskom mori.

Grécka pobrežná stráž podľa agentúry AFP v piatok ráno informovala „o viacerých incidentoch“, ktorých účastníkom bola turecká pobrežná stráž a námorníctvo, keď sprevádzali člny s migrantmi k hraniciam EÚ „v snahe vyvolať eskaláciu s Gréckom“.
Grécka stráž už predtým oznámila, že jeden z jej hliadkovacích člnov neďaleko ostrova Lesbos "obmedzovalo" turecké plavidlo, ktoré vykonávalo „nebezpečné manévre“. V dvoch iných prípadoch sa turecké hliadkovacie člny údajne pokúsili pomôcť plavidlám s migrantmi pri ich vstupe do gréckych vôd.

Agentúra AFP pripomenula, že Atény žiadajú od Ankary, aby zlepšila dohľad nad trasami migrantov a prijala stovky žiadateľov o azyl, ktorí nemajú nárok na právnu ochranu utečenca. Komisárka EÚ pre vnútorné veci Ylva Johanssonová tento týždeň počas návštevy na ostrove Lesbos vyzvala Turecko, aby „urgentne“ obnovilo návraty migrantov z Grécka.

AFP dodala, že problematika migrácie a ďalšie regionálne problémy budú témou rokovaní šéfov EÚ Ursuly von der Leyenovej a Charla Michela s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom, keď sa na budúci týždeň stretnú v Turecku, aktuality.sk

X X X

Renovácia katedrály Notre-Dame si vyžiada 15-20 rokov

V dňoch, ktoré nasledovali po ničivom požiari Notre-Dame z 15. apríla 2019, francúzsky prezident Emmanuel Macron verejne prisľúbil, že obnova katedrály sa zavŕši do roku 2024. Parížska katedrála Notre-Dame a jej okolie môžu zostať staveniskom ešte ďalších „15 alebo 20 rokov,“ uviedol v piatok rektor tohto chrámu Patrick Chauvet.

Urobil tak v rozhovore pre agentúru AP, ktorý jej poskytol po obradoch Veľkého piatku zahŕňajúcich aj adoráciu relikvie tŕňovej koruny v neďalekom kostole sv. Hermana z Auxerre, kde sa slúžia omše a obrady, čo by sa inak konali v Chráme Matky Božej.
Tŕňová koruna je najvzácnejšou relikviou uchovávanou v Notre-Dame. Verí sa, že ide o korunu, ktorá bola položená na Ježišovu hlavu tesne pred jeho ukrižovaním. Skladá sa z venca s priemerom 21 centimetrov zhotoveného z poprepletaných tŕňových vetvičiek zviazaných zlatými niťami.

Túto relikviu, ako aj rúcho sv. Ľudovíta sa podarilo pri požiari vyniesť z horiaceho chrámu.
Okrem tŕňovej koruny sa v Notre-Dame uchovávali aj dve ďalšie relikvie súvisiace s Ježišovým umučením: časť kríža a klinec, ktorým bol k nemu pribitý.

V dňoch, ktoré nasledovali po ničivom požiari Notre-Dame z 15. apríla 2019, francúzsky prezident Emmanuel Macron verejne prisľúbil, že obnova katedrály sa zavŕši do roku 2024, keď sa v Paríži budú konať letné olympijské hry.
Komplikované čistiace práce Mnohí vládni úradníci, ale najmä odborníci však upozornili, že je nereálne dokončiť taký rozsiahly projekt do Macronom stanoveného termínu.

Aj rektor Chauvet k svojmu odhadu, že renovácia gotickej katedrály si vyžiada 15 či 20 rokov, uviedol: „Ručím za to, že je tu čo robiť“. Okrem toho, že požiar vážne poškodil samotnú katedrálu, v plameňoch sa roztavilo aj množstvo toxického olova použitého pri stavbe jej strechy. Tento olovený prach uľpel na múroch katedrály a na budovách i verejných priestranstvách v okolí, čo skomplikovalo čistiace práce, ktoré sa začali ešte pred samotnou renováciou.
Okrem renovácie gotickej katedrály naplánované práce zahŕňajú aj prestavbu promenády okolo chrámu, do ktorého pred požiarom ročne zavítalo okolo 20 miliónov turistov, aktuality.sk

X X X

Na Taiwane sa v tuneli vykoľajil vlak. Nárazy do stien zabili 51 ľudí, 146 sa zranilo

Na prinajmenšom 51 mŕtvych a 146 zranených sa zvýšil počet obetí vykoľajenia sa osobného vlaku, ku ktorému došlo na východe Taiwanu. Vlak sa vykoľajil v tuneli po zrážke s nákladným automobilom, ktorý zišiel zo svahu a do súpravy narazil. Informovali o tom taiwanský predstavitelia, podľa ktorých môže počet obetí nešťastia ešte porásť.

Predstavitelia taiwanských železníc uviedli, že nehodu pri meste Chua-lien spôsobilo vozidlo vykonávajúce údržbu železničnej trate, ktorého vodič je podozrivý z toho, že dostatočne nezatiahol ručnú brzdu. Zle zaparkovaný prázdny kamión sa následne zrútil po svahu zo staveniska nad železničnou traťou a narazil do vlaku.

Televízie a iné médiá priniesli zábery, ako mnohí ľudia po nehode vyskakovali z okien a dverí a utekali do bezpečia.
Vlak sa vykoľajil v tuneli, do ktorého stien narážali vagóny. Prevážal približne 480 ľudí. Taiwan má hustú železničnú sieť a každý deň tam vlak využije vyše pol milióna ľudí.

Najmenej 146 zranených previezli do nemocnice. Medzi obeťami na životoch je aj rušňovodič a jeho asistent, a tiež jeden francúzsky občan. Zranenými sú zase aj dvaja Japonci a jeden obyvateľ čínskej administratívnej oblasti Macao. Podľa agentúry DPA je najmenej 26 zranených v kritickom stave. Podľa hasičov z prvých štyroch vozňov evakuovali 80–100 ľudí. Piaty až ôsmy vozeň boli „zdeformované“ a sú ťažko prístupné. Záchranné práce, ktoré stále pokračujú, ale komplikuje skutočnosť, že vykoľajené vozne sú vážne poškodené a nachádzajú sa vo vnútri tunela.
Vlakové nešťastie na Taiwane
Desiatky ľudí prišli o život pri vykoľajení vlaku na východe Taiwanu 2. apríla 2021, ďalší ľudia vyviazli so zraneniami.

Miesto nehody sa nachádza neďaleko východotaiwanského pobrežného mesta Chua-lien. Záchranné práce komplikuje skutočnosť, že vykoľajené vozne sú vážne poškodené a nachádzajú sa vo vnútri tunela.

Vlak s ôsmimi vozňami smeroval s taiwanskej metropoly Tchaj-pej zo mesta Tchaj-tung na juhovýchode ostrova. K nehode došlo na začiatku tradičného niekoľkodňového sviatku predkov, keď sa na Taiwane vydáva na cesty veľké množstvo ľudí.
Vykoľajenie vlaku v októbri 2018, ktoré si vyžiadalo životy 18 ľudí a viac ako 360 zranených, bolo označované za najhoršie železničné nešťastie na ostrove za viac ako štvrť storočia./agentury/

X X X

Východný Karibik má vlastnú digitálnu menu. Pomôže aj ľuďom bez účtu v banke

Východný Karibik vytvoril vlastnú formu digitálnej meny, ktorá by mala pomôcť urýchliť transakcie a slúžiť ľuďom bez bankových účtov. Centrálna banka východného Karibiku uviedla, že DCash je prvou takouto menou zavedenou niektorou zo svetových menových únií. V spolupráci s centrálnou bankou ju vytvorila barbadoská spoločnosť Bitt. V rámci pilotného programu už DCash funguje v štyroch krajinách - Svätá Lucia, Grenada, Antigua a Barbuda a Svätý Krištof a Nevis.

DCash je na rozdiel od kryptomien emitovaný oficiálnou centrálnou bankou a má pevnú hodnotu viazanú na existujúc
i východokaribský dolár používaný vo veľkej časti tohto regiónu. „Je to míľnik v histórii menových nástrojov,“ uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Bitt Brian Popelka.

Cieľom projektu je dosiahnuť 50-percentné zníženie používania hotovosti do roku 2025. Niektorí odborníci sa však obávajú, že digitálna mena vydávaná menšími krajinami by sa mohla nakoniec použiť ako prostriedok na nezákonné činnosti vrátane financovania terorizmu a prania špinavých peňazí.

Ľuďom zavoňali kryptomeny. Od posledného rastu bitcoinu tam vrazili milióny eur

Systém umožňuje používateľom aj bez bankových účtov, ale so smartfónom so stiahnutou aplikáciou, uskutočňovať platby prostredníctvom QR kódu. Tí, ktorí nemajú bankové účty, sa môžu obrátiť na nebankovú finančnú inštitúciu alebo oficiálne schváleného agenta, ktorý overí informácie o osobe a potom schváli peňaženku DCash. Takáto osoba by potom mohla ísť do supermarketu alebo iného obchodu, kde dá pokladníkovi hotovosť a tá sa následne uloží ako digitálna mena v jej peňaženke./agentury/

X X X

Twitter dostal v Rusku pokuty za nezmazanie postov o akciách za Navaľného

Ruské úrady v januári obvinili zahraničné platformy sociálnych médií, že zasahujú do vnútorných záležitostí krajiny.
Súd v Moskve v piatok udelil spoločnosti Twitter tri pokuty v celkovej výške 8,9 milióna rubľov 99.336 eur) za to, že zo siete neodstránila výzvy na účasť na opozíciou zvolaných protestoch.

Informovala o tom agentúra AFP, podľa ktorej takto Moskva zvyšuje tlak na amerického technologického giganta.
AFP požiadala spoločnosť Twitter o vyjadrenie, ten sa však záležitosť odmietol komentovať.

Ruské úrady v januári obvinili zahraničné platformy sociálnych médií, že zasahujú do vnútorných záležitostí krajiny tým, že nezmazali výzvy na účasť na zhromaždeniach na podporu uväzneného kritika Kremľa Alexeja Navaľného, ktoré sa konali v januári a začiatkom februára vo viacerých mestách Ruska.

Ruská Federálna služba pre dozor v oblasti telekomunikácií, informačných technológií a masmédií (Roskomnadzor) v marci uviedla, že vypracuje protokoly, na ktorých základe bude žiadať pokutovanie zahraničných platforiem sociálnych médií, ako je napríklad Twitter, za to, že ani po predchádzajúcom varovaní neodstránili nevhodné posty.
Roskomnadzor vo svojom vyhlásení označil výzvy na účasť na protestoch za "nabádanie tínedžerov k účasti na protiprávnej činnosti" alebo "na úradmi nepovolených hromadných podujatiach".
Požiadavky úradov

Vyrubenie pokút súdom prišlo po tom, čo Roskomnadzor začal v marci spomaľovať rýchlosť služieb Twitteru. Na vysvetlenie uviedol, že spoločnosť nesplnila požiadavky úradov na vymazanie obsahu súvisiaceho s detskou pornografiou, užívaním drog a nabádaním maloletých na spáchanie samovraždy.
Twitter v tom čase deklaroval, že je „hlboko znepokojený zvýšenými pokusmi blokovať a obmedzovať online verejnú konverzáciu“

Ruský preziden

t Vladimir Putin sa v januári sťažoval na rastúci vplyv veľkých technologických spoločností, ktoré podľa neho konkurujú štátnym. Pokutovanie zahraničných internetových spoločností, ako sú Twitter, Facebook a Google, za nedodržiavanie právnych predpisov je v Rusku pomerne časté, uviedla AFP. Dodala súčasne, že tieto pokuty sú v porovnaní so ziskami týchto spoločností zanedbateľné.

AFP pripomenula, že od štvrtka v Rusku platí zákon, ktorý ukladá povinnosť predinštalovať do smartfónov, tabletov a počítačov ruský softvér a aplikácie, čo kritici považujú za ďalší pokus o obmedzenie slobody v online priestore, aktuality.sk

X X X

Zablokovanie Suezského prieplavu vyjde draho najmä zaisťovne

Jedným z dôsledkov nehody v Suezskom prieplave bude zrejme zvýšenie poistných sadzieb v námornej doprave.
Zablokovanie Suezského prieplavu na takmer jeden týždeň pravdepodobne spôsobí, že zaisťovne budú čeliť veľkým nárokom na poistné udalosti. To zrejme zvýši tlak na sadzby v oblasti námornej dopravy. Vyhlásil to James Vickers, predseda predstavenstva zaisťovne Willis Re International.

Tento týždeň sa začalo formálne vyšetrovanie incidentu v Suezskom prieplave, kde obrovská kontajnerová loď Ever Given narazila na plytčinu a takmer na týždeň zastavila dopravu cez túto dôležitú vodnú tepnu.

Incident a jeho vplyv na stovky lodí, ktoré teraz meškajú s dodávkami, môže spôsobiť „veľkú stratu“ poisťovni Lloyd's of London, pripustil to jej predseda Bruce Carnegie-Brown. Agentúra Fitch Ratings uviedla, že globálni zaisťovatelia budú pravdepodobne čeliť pohľadávkam za stovky miliónov eur.

Aj podľa Vickersa straty zo zaistenia „nebudú malé". Zablokovanie Suezského prieplavu bolo ďalším z rastúceho počtu katastrof spôsobených človekom, ktoré viedli k stratám zo zaistenia, a budú zrejme na vrchole zoznamu katastrof za uplynulý rok, skonštatoval.
Zaisťovne pomáhajú poisťovniam kryť nároky na významné udalosti, ako sú napríklad hurikány, výmenou za časť poistného. Zaisťovne zvyčajne zvyšujú sadzby po tom, ako zaznamenajú veľké straty./agentury/

X X X

Chorvátsko sa od apríla otvára turistom. Deti testy nepotrebujú

Turisti z Európskej únie, resp. zo schengenského priestoru, môžu vstúpiť do Chorvátska s podmienkou predloženia negatívneho testu. Deti do siedmich rokov cestujúce s rodičom nepotrebujú žiadne testy.

Vstup do Chorvátska je povolený za splnenia jednej z troch nižšie uvedených podmienok. Ak náhodou ani jednu nespĺňajú, do krajiny ich pustia, avšak musia podstúpiť karanténu i test na jeho území. Absolvovanie testu urýchli ukončenie 10-dňovej karantény.
Splniť treba jednu zo základných podmienok vstupu do Chorvátska

1. Predloženie negatívneho PCR testu alebo antigénového testu, uvedeného na Spoločnom zozname antigénových testov vzájomne uznávaných členskými štátmi Európskej únie. Pričom výsledky testu nesmú byť staršie ako 48 hodín. V prípade rýchleho antigénového testu a pobytu v Chorvátskej republike na viac ako 10 dní sa test musí vykonať znova do desiateho dňa odo dňa vykonania pôvodného testu.

2. Predloženie osvedčenia o očkovaní pre osoby, ktoré dostali 14 dní od prvého očkovania druhú dávku vakcíny COVID-19 alebo ak uplynulo 14 dní od jednorazovej vakcinácie vakcínou, na ňu schválenou.

3. Predloženie testu, ktorý potvrdzuje, že osoba sa zotavila z infekcie vírusom SARS-CoV-2, pričom test nesmie byť starší ako 180 dní a musel byť vykonaný minimálne 11 dní pred príchodom na hraničný prechod, alebo predloženie potvrdenia o prekonaní choroby COVID-19 vydaného lekárom.

Deti mladšie ako sedem rokov, ktoré cestujú s rodičom (zákonným zástupcom), sú vyňaté z povinnosti prezentovať negatívny výsledok testu a karantény. A to v prípade, ak majú rodičia (zákonní zástupcovia) negatívny výsledok PCR testu alebo rýchleho antigénového testu alebo potvrdenie o očkovaní proti chorobe COVID-19.

Pri prekračovaní hraničných priechodov Chorvátskej republiky a pobyte v Chorvátskej republike sú všetky osoby povinné dodržiavať epidemiologické opatrenia a všeobecné a špeciálne odporúčania a pokyny Chorvátskeho ústavu verejného zdravia. Všetkým zahraničným cestujúcim, pokiaľ splnia podmienky pre vstup do Chorvátskej republiky, sa odporúča vstup oznámiť vopred pomocou aplikácie. /agentury/