iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Soudci řádně vyplňovat přiznání o majetku, stát kontrolu

NSS: Soudce má řádně vyplňovat majetkové přiznání a stát je musí lépe kontrolovat. Soudce je povinen v oznámení o majetku, příjmech a činnosti podle zákona o střetu zájmů uvést přesné a úplné údaje, nestačí pouze odkázat na registry či daňové přiznání. K tomuto závěru dospěl kárný senát Nejvyššího správního soudu (NSS) v čele s předsedkyní Miluší Doškovou, který projednával kárnou žalobu na soudce Okresního soudu v Mělníku Jana Veselého.

Na soudce Veselého podal minulý rok kárnou žalobu předseda Nejvyššího soudu (NS) Petr Angyalossy. Mimořádnou kontrolu přiznání podaných soudcem Veselým od roku 2017, kdy zákon povinnost podávat majetková přiznání soudcům zavedl, nařídil však ještě jeho předchůdce Pavel Šámal.

Oddělení střetu zájmů NS v rámci kontroly zjistilo, že soudce do příslušných formulářů místo předepsaných údajů vepsal odkaz na katastr nemovitostí, popřípadě odkázal na svá daňová přiznání či dědické řízení.

Úředníci NS došli k závěru, že takový způsob vyplnění formulářů jednak nelze považovat za splnění povinnosti, a navíc nejsou schopni údaj ověřit, neboť nemají přístup do dědického řízení a daňového přiznání. Za rok 2018 pak soudce uvedl chybný údaj o nabytí nemovitosti, ačkoliv žádnou v daném roce nenabyl.

Vedoucí oddělení střetu zájmů NS Ivana Zámečníková proto doporučila udělit soudci za nesplnění povinnosti výtku. Což, jak vyplynulo z dnešní její svědecké výpovědi před kárným senátem, byl dosud maximální udělený postih v souvislosti s prohlášeními, která soudci podávají. Předseda NS Angyalossy se však rozhodl podat kárnou žalobu, v níž požadoval uložení kárného opatření v podobě snížení platu o 30% na 6 měsíců.

Explicitní povinnost

Podle předsedy NS se totiž jedná o explicitní povinnost uloženou soudcům zákonem. Tu pro vysokoškolsky vzdělaného člověka není problém splnit a formuláře odpovědně vyplnit. Pochybení se podle něj soudce Veselý dopustil vědomě, a nikoliv z pouhé nedbalosti.

Veselého, který je v dlouhodobé pracovní neschopnosti a z jednání kárného senátu se proto omluvil, zastupoval bývalý ústavní soudce, advokát Stanislav Balík. Ten v úvodu svého vystoupení upozornil na únorové rozhodnutí Ústavního soudu, který zrušil část ustanovení zákona o střetu zájmů, přičemž Nejvyšší správní soud pak na základě tohoto nálezu rozhodl, že komunální politici nemusí platit uložené pokuty za nesplnění povinnosti odevzdat majetková přiznání podle tohoto zákona.

Podle něj by tak bylo absurdní, pokud by komunálním politikům nehrozil za nesplnění povinnosti postih žádný, a naopak soudce by za uvedení pravdivých informací, byť nevhodnou formou, byl stižen kárným opatřením snížením platu v řádu desítek tisíc korun.

Podle jeho názoru nelze sledovat čistě formalistický a pozitivistický pohled, tedy zda byly či nebyly splněny podmínky posuzovat jen podle toho, zda soudce správně vyplnil formulář. Forma je dána vyhláškou ministra spravedlnosti a soud je vázán pouze zákonem.

Podle Balíka je proto nutné se zaměřit na smysl zákona, nikoliv vyučovat se v tom, jak správně vyplnit formulář. A jeho smyslem je zpřístupnění informací o majetku soudce, aby bylo zabráněno nekalostem.

V době informačních technologií se do katastru nemovitostí dá jednoduše nahlédnout. Pokud tedy soudce na něj odkázal, je to efektivnější pro opatření si informací, neboť úřad si v něm zjistí např. nabývací titul nemovitosti i pořizovací cenu.
Pokud jde o odkaz na dědické řízení, to je podle Balíka vedeno to notářem a spis je k dispozici u příslušného okresního soudu. Je také možné si opatřit daňové přiznání, k čemuž soudce Veselý při minulém kárném řízení bez okolků svolil.
„Sáhněme si do svědomí: Není na místě provést důkaz všemi oznámeními soudců, aby se ukázalo, v kolika případech se nevyplnilo správně? Pokud totiž řekneme, že chybné vyplnění formuláře je kárným proviněním, pak budu stát před kárným senátem České advokátní komory, který musí rozhodnout, že Balík je blb, neboť neumí vyplnit formulář pro katastr nemovitostí a bude vyškrtnut ze seznamu advokátů,“ uzavřel Balík.

NS nemá povinnost vyzývat k doplnění

S Balíkem polemizoval Angyalossy, podle něhož nelze srovnávat soudce a advokáty, neboť soudce je v postavení veřejného činitele. Pokud je tedy soudci uložena konkrétní povinnost něco uvést, není možné se odkazovat na veřejné rejstříky. NS nemá podle něj povinnost soudce vyzývat k doplnění, sám soudce je povinen uvést přesné údaje a NS kontroluje pouze formální správnost podání.

Vedoucí oddělení střetu zájmů NS Ivana Zámečníková kárnému senátu popsala, že její oddělení je dlouhodobě poddimenzované a agendu každoročních přiznání do konce minulého roku řešila ve dvou lidech.

Po podání přiznání kontrolují na NS pouze jejich formální náležitosti, tedy například podpis a počet odevzdaných stran, což zabere jejím odhadem tři měsíce. Při zjištění chyb buď vyzvou soudce k doplnění, anebo, v případě chyby, kterou nelze napravit, jsou soudci vyzváni k novému podání. Za minulý rok bylo těchto výzev přibližně 50.
Hlubších kontrol je podle Zámečníkové minimum, v řádu desítek, a provádí se namátkově. Nikdy si ovšem nezkoušeli vyžádat daňové přiznání soudce, ani bankovní údaje.

Kárný senát došel k závěru, že soudce Veselý se kárného provinění dopustil za což mu udělil důtku.

Neúplná a zkreslená oznámení

Podle kárného senátu soudcům ukládá povinnost jak zákon o střetu zájmů, tak výslovně zákon o soudech a soudcích. Tuto povinnost má soudce splnit formou čestného prohlášení a způsobem, který stanoví právní předpis. Navíc to má soudce zjednodušené předepsaným formulářem.

Oznamovací povinnost pak nestojí na tom, že evidenční orgán si informace bude zjišťovat, ale že je bude pouze ověřovat. Navíc přístupné jsou pro evidenční orgán jen některé registry. Soudce Veselý podal prohlášení neúplná a zkreslená, způsobem, který nenaplňuje zákonné povinnosti. Podle kárného senátu Veselý vědomě podcenil význam oznamovací povinnosti.

Za polehčující okolnost vzal senát jeho doznání a především, že neměl v úmyslu zakrýt své majetkové poměry. Přitěžující bylo naopak to, že se ledabylost opakovala. Jak ovšem zmínila předsedkyně kárného senátu Miluše Došková, celé to bylo umožněno tím, že nebyla ze strany státu, respektive Nejvyššího soudu, zajištěna účinná kontrola. „Je věcí státu, aby zajistit včasnou a účinnou kontrolu uložených povinností,“ konstatovala Došková.

Soudce OS v Mělníku Jan Veselý čelil dvěma kárným žalobám v minulém roce. Kárný senát jej však zčásti kárné žaloby, týkající se údajného nepovolené podnikání, zprostil a kárné provinění shledal toliko v neodůvodněném nahlížení do justičních databází. Petr Dimun, ceskajustice.cz

X X X

Únikem informací v kauze kolem soudce Sováka se zabývá GIBS

Únikem informací v kauze soudce pražského vrchního soudu Zdeňka Sováka se od poloviny prosince zabývá Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). Informaci České televize dnes potvrdila mluvčí inspekce Ivana Nguyenová. Únik informací do médií kritizovala i ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO), která z něj viní státní zástupce.
„Mohu potvrdit, že se touto záležitostí od prosince zabýváme,“ sdělila Nguyenová.

Česká justice v úterý informovala, že Benešová v dopise žádá pražskou vrchní státní zástupkyni Lenku Bradáčovou o prověření úniků. V případu soudce Sováka obviněného z korupce a ovlivňování soudních řízení podle ní některá média měla přístup k interním informacím.

Benešová také uvedla, že vzhledem k rozsahu a detailnosti informací je pravděpodobnější, že informace unikly záměrně od orgánů činných v trestním řízení. Pražské vrchní státní zastupitelství, jehož státní zástupce Sovákovu kauzu dozoruje, se proti kritice ohradilo.

Soudce Sovák čelí obvinění kvůli tomu, že podle vyšetřovatelů ovlivňoval odvolací řízení a nerozhodoval nezávisle, spravedlivě a nestranně. Počínal si tak údajně zejména kvůli slibům protiplnění od svého přítele, spoluobviněného podnikatele Milana Bíby. Soudce tvrdí, že úplatky nebral.

Policejní prověřování se týká mimo jiné také toho, že někteří lidé nabízeli firmě Metrostav možnost ovlivnění jejího soudního řízení. Stavební firma v případu mezi obviněnými nefiguruje, podle svého mluvčího Vojtěcha Kostihy se nachází na straně „reputačně poškozených“.

Server Seznam Zprávy ve středu uvedl, že firma v souvislosti se Sovákovým případem požádala, aby druhá větev korupční kauzy bývalého středočeského hejtmana Davida Ratha, v níž je souzena, byla přeložena z pražského vrchního soudu na Vrchní soud v Olomouci. Metrostav byl v Rathově kauze zatím nepravomocně odsouzen k zákazu účasti ve veřejných zakázkách na tři roky, krajský soud mu uložil také zaplatit peněžitý trest deset milionů korun.

X X X

Kongres potvrdil Bidenovo vítězství. Trump slíbil, že v lednu funkci opustí

Americký Kongres potvrdil výsledek podzimních prezidentských voleb a učinil tak poslední formální krok před inaugurací Joea Bidena jako nového prezidenta USA. Oznámil to viceprezident Mike Pence. Joe Biden se stane 46. prezidentem USA. Donald Trump skrze svého mluvčího slíbil, že v den Bidenovy inaugurace dojde ke spořádanému přechodu. Poprvé tak veřejně uznal, že 20. ledna opustí svou funkci.

Končící americký prezident Donald Trump ohlásil, že 20. ledna dojde ke „spořádanému“ předání moci nové hlavě státu Joeu Bidenovi. Trumpovo prohlášení přišlo poté, co Kongres definitivně potvrdil výsledky podzimních prezidentských voleb. Odcházející šéf Bílého domu opět neuznal porážku, nicméně poprvé jasně uvedl, že se jeho úřadování chýlí ke konci.
„Přestože naprosto nesouhlasím s výsledkem voleb... 20. ledna dojde ke spořádanému přechodu,“ píše se v krátkém vyjádření zveřejněném na twitteru Trumpovým mluvčím. „Jakkoli to představuje konec nejlepšího prvního funkčního období v prezidentské historii, je to pouze začátek našeho boje za to učinit Ameriku znovu skvělou!“ dodal Trump.

Americký Kongres ve čtvrtek potvrdil, že Biden při prosincovém hlasování volitelů získal v souladu s výsledky lidového hlasování 306 hlasů, zatímco republikánský prezident Donald Trump 232. Snahy republikánů o změnu tohoto výsledku ztroskotaly a Biden se úřadu v Bílém domě ujme po složení přísahy 20. ledna.

Rozhodnutí amerického Kongresu předcházely dramatické události v hlavním městě, kde Trumpovi příznivci vtrhli do jeho budovy právě ve chvíli, kdy obě komory jednaly o potvrzení hlasů volitelů z jednotlivých amerických států.

Policie potvrdila, že o život přišli čtyři lidé. Tři kvůli náhlým zdravotním příhodám, jednu ženu smrtelně postřelili příslušníci pořádkových sil Kapitolu. „Zdá se, že čtyři lidé během nepokojů zemřeli. Jakákoli úmrtí v našem okrese jsou tragická a naše myšlenky jsou s těmi, koho tyto ztráty zasáhly,“ uvedl.

Podle policie bylo v souvislosti s obsazením Kapitolu zatčeno 52 lidí. Bezmála 50 lidí policie zadržela kvůli porušení zákazu vycházení, který od půlnoci zavedla starostka metropole Muriel Bowserová, 26 z nich bylo zadrženo v areálu Kapitolu. Další lidé byli zadrženi kvůli držení střelných zbraní bez potřebných povolení.

V americkém Kapitolu se střílelo, Trumpovi stoupenci vtrhli do budovy

Násilí ve washingtonském Kapitolu odsoudil bývalý republikánský prezident George W. Bush i demokratičtí exprezidenti Bill Clinton a Barack Obama. Násilí na půdě nejvyšších amerických institucí je podle představitelů Velké Británie, Německa, Francie, NATO i ČR šokující a ostudné.

Německá kancléřka Merkelová prohlásila, že ji dění v USA pobouřilo. Pokus o puč, útok na demokracii či Trumpovo hanebné finále. Takovými titulky německá média informují o středečních násilnostech v USA.
Obsazení Kapitolu Trumpovými přívrženci označil britský The Guardian za pokus o převrat. Podle australského The Age Trump morálně a politicky selhal.

X X X

RUSKO POLITIKŮM USA: PO KAPITOLU NÁS PŘESTAŇTE POUČOVAT O DEMOKRACII

Už nemáte právo nás poučovat o demokracii, vzkazují do USA ruští politici. Po vpádu stoupenců amerického prezidenta Donalda Trumpa do svatyně americké demokracie Kapitolu usoudila řada ruských politiků, že Američané ztratili veškeré právo poučovat o demokracii jiné země. Demokracie v USA podle Moskvy „kulhá na obě nohy“ a chování amerického prezidenta Trumpa ohledně odmítání výsledků voleb označili za jasnou známku jejího úpadku.

„Svátek demokracie skončil. Bohužel spadl na dno, a to říkám bez náznaku škodolibosti. Amerika ztratila směr a nemá tedy právo ho udávat, a tím spíše jej druhým vnucovat,“ napsal na Facebooku předseda zahraničního výboru horní komory ruského parlamentu Konstantin Kosačov.

Rusové právě slaví pravoslavné Vánoce, ale o sváteční probuzení se letos postaraly šokující záběry davu vzbouřenců pronikajících do sídla Kongresu a policistů se zbraněmi v rukou, které ruské televize doprovodily titulky „Útok na Kapitol“ či „Chaos ve Washingtonu“ a hudbou vzbuzující úzkost.

Moskva za vlády prezidenta Vladimira Putina dlouhodobě těžce nese americkou kritiku stavu ruské demokracie a obviňuje Washington z pokrytectví a povýšenosti, připomněla agentura AFP.Prominentní ruští politici podle ní interpretují Trumpovo odmítání uznat výsledky listopadových prezidentských voleb a rostoucí rozpory mezi politickými tábory v USA jako jasný signál úpadku.

Kreml obviňují, že rozděluje Ameriku, Washington přijal sankce proti Rusku v odvetě za údajné útoky hackerů či ruské zasahování do prezidentských voleb v roce 2016.

Twitter naložil s Trumpem správě, zní z Ruska

„Spojené státy už určitě nemohou vnucovat jiným zemím volební vzory ani se pokládat za maják demokracie ve světě,“ prohlásil předseda zahraničního výboru dolní komory parlamentu Leonid Sluckij.

Trump své věrné neztratí, za eskalaci nese zodpovědnost, říká amerikanista

„Bumerang barevných revolucí se obrací proti USA,“ podotkl v narážce na lidové revolty v bývalých sovětských republikách, zejména na Ukrajině, v Gruzii a naposledy v Bělorusku, které Moskva odmítá a připisuje je americkému podvratnému pronikání do ruské sféry vlivu. Sluckij také předpověděl „krizi amerického mocenského systému“.
Poslanec Anton Gorelkin poblahopřál Twitteru a Facebooku k pozastavení Trumpových účtů.

„Sociální sítě musí fungovat podle jasných pravidel v rámci zákona, neboť absolutní svoboda informací se stává zbraní v rukou extremistů,“ zdůraznil v ruské sociální síti Telegram ve zjevné narážce na západní kritiku ruských snah posílit kontrolu úřadů nad internetem a sociálními sítěmi.

Zvládněte to důstojně, reagoval Kreml

Mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová byla však zdrženlivější. Prohlásila, že Moskva pokládá dění ve Washingtonu za vnitřní věc Spojených států a že Rusko přeje americkému lidu, aby dramatický okamžik vlastních dějin prožil důstojně.
„Přitom znovu upozorňujeme na to, že volební systém v USA je archaický a neodpovídá soudobým demokratickým normám, když vytváří možnosti pro četná narušení, a americká média se staly nástrojem politického boje. To přispělo k rozkolu ve společnosti,“ prohlásila podle agentury TASS.

Kongres potvrdil Bidenovo vítězství. Trump slíbil, že v lednu funkci opustí

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odsoudil „bezprecedentní násilí proti Kongresu USA“.
Na Twitteru současně ocenil odolnost nejstarší demokratické instituce na světě, když jen po pár hodinách po vpádu dokázala potvrdit vítězství Joea Bidena v prezidentských volbách, a tím i vůli amerického lidu.

X X X

Veteránka a konspirátorka. Žena zastřelená v Kapitolu Trumpa zbožňovala

Žena, kterou policie zastřelila během středečního obléhání sídla amerického Kongresu, je veteránka amerického letectva Ashli Babbittová. Pětatřicetiletá Američanka přijela do Washingtonu z Kalifornie a v minulosti se zúčastnila několika zahraničních misí, mimo jiné v Iráku a Afghánistánu. Rodina se o jejím skonu dozvěděla až z televize.

Babbittová přicestovala do hlavního města ze San Diega jako vášnivá podporovatelka prezidenta Trumpa. Kromě ní přišli při nepokojích o život také další tři lidé, kteří podle šéfa washingtonské policie Roberta Conteea podlehli náhlým zdravotním příhodám.

Contee potvrdil, že jedna žena přišla o život poté, co ji smrtelně postřelili příslušníci pořádkových sil Kapitolu. Babbittová, která na sociálních sítích opakovaně sdílela ultrapravicové konspirační teorie, podle The Guardianu den před svou smrtí slíbila, že povstalecké hnutí už nikdy nic nezastaví.

„Nic nás nezastaví, mohou to zkoušet znovu a znovu a znovu, ale bouře dorazila a valí se na Washington,“ napsala na Twitteru.
Policie ji zastřelila, když se společně se skupinou dalších demonstrantů snažila dostat do jednací síně Kapitolu. Na jednom videozáznamu na sociálních sítích je vidět, jak při pokusu protestujících dostat se dovnitř padne v síni výstřel.
Na dalších záběrech jsou pak vidět policisté, kteří klečí na podlaze a poskytují silně krvácející ženě první pomoc. Babbittová zemřela po převozu do nemocnice.

Na svém twitterovém účtu sama sebe popsala jako veteránku a libertariánku. Sdílela především prohlášení o podpoře Trumpa nebo odsouzení listopadových voleb, v nichž prezident prohrál. Mezi konspiračními teoriemi, které sdílela, byla rovněž ta od hnutí QAnon, která se točí kolem mýtu o skryté válce prezidenta Trumpa proti zločinné skupině mocných satanistů a pedofilů zneužívajících děti.

Trump své věrné neztratí, za eskalaci nese zodpovědnost, říká amerikanista

Babbittová podporovala také konspirátora Lina Wooda, jenž přišel s konspiračními teoriemi na podporu Trumpových tvrzení o volebních podvodech.

Veteránka rovněž vyzvala viceprezidenta Mikea Pence, jenž se odmítl podílet na zpochybňování výsledků voleb, k rezignaci a označila ho za zrádce.„Jsem otupělá a zdrcená. Nikdo z hlavního města mého syna neinformoval o její smrti, zjistili jsme to až z televize,“ uvedla její tchyně. „Je to těžké, protože nás nikdo oficiálně neinformoval,“ souhlasí švagr Babbittové. „Celé je to naprosto neskutečné,“ popsal

X X X

USA zřizují stálou základnu úderných dronů v Rumunsku. Kvůli odstrašení

Americké letectvo zřídilo na rumunské letecké základně u města Câmpia Turzii stálou předsunutou operační základnu svých průzkumných a úderných bezpilotních letounů MQ-9 Reaper. Posádku bude tvořit zhruba 90 amerických vojáků. Stálý prvek americké vojenské přítomnosti v regionu má sloužit k odstrašení před potenciálními protivníky.

„Předsunuté rozmístění našich MQ-9 na tomto klíčovém strategickém místě je ujištěním našich spojenců a partnerů a zároveň posílá zprávu našim protivníkům, že můžeme rychle reagovat na každou naléhavou hrozbu,“ prohlásil generál Jeff Harrigian, velitel amerických Vzdušných sil v Evropě a v Africe.

Víceúčelové MQ-9 Reaper patří mezi bezpilotní stroje s dlouhou výdrží, když mise mohou trvat i 30 hodin. Primárně jsou stroje určeny k ničení mobilních pozemních cílů, ale díky celému spektru moderních senzorů a komunikačních nástrojů jsou využívány i k průzkumu a sběru zpravodajských dat.

Ačkoliv Harrigian nejmenoval konkrétní zemi, spojenci z NATO postupně posilují vojenskou přítomnost v oblasti Černého moře kvůli odstrašení Ruska po ruské anexi Krymu v roce 2014, militarizaci poloostrova a několika incidentům na moři i ve vzduchu.
Kvůli zvýšené aktivitě ruských sil v oblasti pomáhají spojenci Rumunsku i Bulharsku se zajištěním ochrany vzdušného prostoru a intenzivnějším hlídkováním na moři. V obou zemích jsou též předsunuté spojenecké vícenárodní jednotky, podobně jako v Pobaltí.

Letka bezpilotních strojů Reaper bude operovat s devadesátičlennou posádkou z rumunské letecké základny u města Câmpia Turzii. Podle letectva mají stroje plnit zpravodajské, sledovací a průzkumné mise na podporu operací NATO. Zapojovat se mají také do cvičení po Evropě a v přilehlých regionech a kooperativního výcviku se spojeneckými a partnerskými jednotkami.

Základna v Rumunsku bude přímo podřízena 31. stíhacímu křídlu amerického letectva v italském Avianu. Zřízení předsunutého střediska americké velitelství označilo za důkaz závazku USA vůči evropským spojencům.

Ačkoliv americké velitelství informovalo, že má jít o stálou základnu, není jasné, zda o ni skutečně půjde. Podobnou předsunutou letku bezpilotních strojů Reaper provozuje americké letectvo na základně Miroslawiec na severozápadě Polska, odkud se podílejí na průzkumných a zpravodajských operací nad Baltem a na východní hranici Aliance. Před rokem se dočasně kvůli rekonstrukci dráhy stěhovaly bezpilotní stroje na několik měsíců do Estonska.
Strategické Černé moře

Černomořský region obecně má být podle expertů v následujícím období oblastí, kde by Aliance měla posilovat mechanismy kolektivní obrany a také svou vojenskou přítomnost.

Přímo v oblasti Černého moře leží hned tři členské země NATO – problematické Turecko, Rumunsko a Bulharsko – a dvě partnerské: Gruzie a Ukrajina.

Rumunsko sice podniklo řadu kroků k posílení své obranyschopnosti, včetně nákupu stíhaček nebo modernizace protivzdušné obrany, přesto se kvůli agresivnějšímu chování Ruska po anexi Krymu situace v Černém moři „stala více znepokojující“. Moskva v posledních letech také dodává zbraňové systémy do sousedního Srbska.
Obrana Evropy? Biden může Trumpovy kroky přehodnotit, tvrdí generál

Podle někdejšího velitele amerických sil v Evropě Curtise Scaparrottiho, který působil jako vrchní velitel NATO, by diskuze měla vést k jasnému uznání, že černomořský region je pro evropskou bezpečnost stejně důležitý jako třeba Baltské moře. Pokud z něj Evropa nechce mít „další zónu konfliktu“.

Spojenci by proto měli podle jeho slov výrazně posílit především námořní přítomnost v regionu. A to i ohledem na napjaté vztahy s jedním ze spojenců v regionu – Tureckem. „Černé moře je strategická oblast, má pro Rusko zjevně význam. Můžeme vidět navyšování ruských sil spolu s jejich modernizací. Z toho vyplývá mnohem rozhodnější a asertivnější ruské chování,“ prohlásil.

X X X

MÍSTO STÍHÁNÍ BAKALY ZA 60 MILIARD HORNÍKŮ ZABÝVAJÍ SE BEZVÝZNAMNÝM FOJTÍKEM

Bývalého člena ÚV KSČ Fojtíka stíhá policie za násilné činy na hranicích. Policie ve čtvrtek zahájila trestní stíhání bývalého člena předsednictva ústředního výboru KSČ Jana Fojtíka. Dvaadevadesátiletého muže viní ze zneužití pravomoci úřední osoby, kterého se údajně dopustil tím, že jako přední stranický ideolog spoluzavinil smrt a zranění několika lidí na československých hranicích.

Infromaci o trestním stíhaní sdělil ČTK advokát Lubomír Müller, který v soudních sporech zastupuje lidi perzekuované komunistickým režimem. Fojtík působil jako komunistický politik a novinář, v dobách normalizace byl tajemníkem ústředního výboru strany.

Podle usnesení o zahájení jeho trestního stíhání, které médiím poskytl právník Müller, se obvinění týká Fojtíkovy činnosti v předsednictvu ÚV KSČ od dubna 1988 do listopadu 1989. Policejní Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu muži vyčítá to, že byl srozuměný s tím, že Pohraniční stráž mohla střílet na lidi, kteří se pokoušeli opustit ČSSR.
„Přesto neučinil při výkonu své pravomoci žádná konkrétní opatření směřující k přijetí právního předpisu, který by příslušníkům Pohraniční stráže nedovoloval použít střelnou zbraň proti osobám, které se neoprávněně pokoušely státní hranice ČSSR překročit a zároveň nijak neohrožovaly příslušníky Pohraniční stráže či jiné osoby,“ stojí v usnesení. Podle policie tím porušil závazný mezinárodní Pakt o občanských a politických právech.

Fojtíkovo stíhání souvisí s dřívějším obviněním tří bývalých vrcholných představitelů komunistického režimu Miloše Jakeše, Lubomíra Štrougala a Vratislava Vajnara. Státní zástupce jejich stíhání loni zastavil. Někdejší generální tajemník KSČ Jakeš totiž v mezičase zemřel a bývalý předseda vlády Štrougal i exministr vnitra Vajnar trpěli podle závěru znalců duševní chorobou, která jim trvale znemožňovala chápat smysl trestního stíhání.

X X X

Plaga podepsal vyhlášku, soudní tlumočníci musí umět česky na úrovni pokročilých

Zájemci o místa soudních tlumočníků, jejichž mateřský jazyk není čeština, musí od začátku tohoto roku prokázat znalost českého jazyka alespoň na úrovni pokročilých. Použít k tomu mohou doklad o absolvování zkoušky, která svou podobou odpovídá maturitě z češtiny, nebo všeobecné či speciální státní jazykové zkoušky z českého jazyka. Vyplývá to z novely vyhlášky, která stanovuje potřebnou úroveň znalosti češtiny pro práci soudních tlumočníků. Vyhlášku na konci roku podepsal ministr školství Robert Plaga (za ANO).

Vyhláška o stanovení potřebné úrovně znalosti českého jazyka a rovnocenných jazykových zkouškách pro výkon tlumočnické činnosti vyšla ve Sbírce zákonů 31. prosince a platí od 1. ledna 2021, řekla mluvčí ministerstva Aneta Lednová. O obsahu vyhlášky již Česká justice informovala. Od začátku roku platí také zákon o soudních tlumočnících, který připravilo ministerstvo spravedlnosti.

Zákon předpokládal, že ministerstvo školství stanoví úroveň znalostí a zkoušky pro zájemce o činnost tlumočníků, kteří nejsou rodilými mluvčími. Za ty jsou považováni lidé, kteří složili maturitu z češtiny. Ministerstvo proto rozhodlo, že tlumočníci mají mít znalosti minimálně na jazykové úrovni C1, tedy pokročilých. Absolventi zkoušek na této úrovni by měli umět mluvit pružně a vyjadřovat se plynule a pohotově k různým tématům, která se mohou týkat společenského, akademického nebo profesního života.

Úřad původně navrhoval, aby se mezi rovnocenné zkoušky zařadilo i absolutorium na vyšších odborných školách nebo státní závěrečné zkoušky, rigorózní či doktorské zkoušky, které dotyčný absolvoval při studiu vysoké školy v českém jazyce. Platná vyhláška ale nakonec zmiňuje jen zkoušky, které svým obsahem a formou odpovídají maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury, a všeobecnou či speciální státní jazykovou zkoušku z češtiny.

Podle soudních tlumočníků se ministerstvo spravedlnosti na změny související s novým zákonem včas nepřipravilo. V otevřeném dopise dnes Komora soudních tlumočníků ČR poukázala na to, že úřad nespustil nový elektronický seznam soudních tlumočníků a překladatelů ani evidenci jejich úkonů. Tlumočníci také postrádají pečetě a průkazy, jež aktuální legislativa vyžaduje.

X X X

Dálnice na Vídeň povede přes Nové Mlýny na pilířích vedle stávajícího mostu

Vyhlížená spojnice z Brna na Vídeň překročí novomlýnskou nádrž estakádou. Ke zrychlení stavby dlouho slibované dálnice D52 má také pomoct nová „finta“, kterou se chtějí silničáři vyhnout opakovaným stížnostem a prodlužování
Vodní nádrž Nové Mlýny by měla dálnice D52 z Brna do Vídně překročit pomocí estakády. | foto: Vizualizace ŘSD
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) už má jasno o podobě, v jaké plánovaná D52 mezi Brnem a Vídní překlene novomlýnské nádrže. Těsně vedle současné trasy postaví takzvanou estakádu.

Dálnice na sloupech se potáhne přes více než dvě stě metrů širokou vodní plochu.

„Nádrž je poměrně mělká, zhruba od dvou do čtyř metrů,“ zdůvodnil ředitel brněnského závodu ŘSD David Fiala, proč zvítězilo právě takové technické řešení nad obvyklejším vedením po hrázi.