iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Čaputova: Kováčika do väzby signál trestného stíhania

Prezidentka Zuzana Čaputová považuje vzatie do väzby obvineného špeciálneho prokurátora Dušana K. za významný signál o dôvodnosti trestného stíhania. Pre TASR to uviedol hovorca hlavy štátu Martin Strižinec. Prezidentka podľa neho naďalej zastáva názor, že jeho stíhanie z takých závažných trestných činov by malo byť preňho dostatočným dôvodom na rezignáciu, a to aj pri zachovaní prezumpcie neviny.

„Je zrejmé, že v tejto situácii je potrebné, aby zodpovedný orgán nezávisle a dôkladne preskúmal, či Dušan K. spĺňa podmienky, aby bol držiteľom bezpečnostnej previerky, bez ktorej nemôže zastávať funkciu špeciálneho prokurátora," skonštatovala Čaputová.

V súvislosti s rôznymi medializovanými reakciami na jeho vzatie do väzby prezidentka zdôrazňuje, že nepovažuje za vhodné ani bezpečné, aby dlhodobá nečinnosť a zlyhávanie disciplinárnych orgánov bola riešená presúvaním disciplinárnej právomoci na politické orgány, pri ktorých existuje veľké riziko politického zneužitia tejto právomoci. Podľa prezidentky je potrebné riešiť problém tam, kde vzniká, a to znamená sfunkčniť disciplinárne orgány.

Právo parlamentu odvolať špeciálneho prokurátora v prípade, ak "prestane funkciu vykonávať riadne, čestne, nezávisle alebo nestranne", by bolo podľa hlavy štátu potenciálne zneužiteľné. „Umožňovalo by nielen odvolať Dušana K. z funkcie špeciálneho prokurátora, ale aj odvolať každého budúceho špeciálneho prokurátora, ktorý by podľa parlamentnej väčšiny nevykonával svoju funkciu v súlade s jej politickými predstavami," doplnila Čaputová.

Obvinený špeciálny prokurátor Dušan K. bude spolu s bývalým vysokým policajným funkcionárom Norbertom P. väzobne stíhaný. Rozhodla o tom v nedeľu (25. 10.) sudkyňa pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu v Pezinku. Obaja sú obvinení zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, zločinu prijímania úplatku či zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa, aktuality.sk

X X X

Koronavírus: Vedci vyzývajú vládu na efektívne kroky v boji s pandémiou

Slovenskí vedci apelujú na premiéra Igora Matoviča (OĽANO), členov vlády, ústredného krízového štábu a pandemickej komisie, aby dôkladne zvážili, aké kroky sú najefektívnejšie v boji s pandémiou v horizonte dlhšom ako pár týždňov.
Uviedli to vo vyhlásení, ktoré odprezentovala riaditeľka Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied (SAV) Silvia Pastoreková na spoločnej tlačovej konferencii odborníkov s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou. Zdôrazňujú, že výsledky antigénových testov sa nemajú spájať s tým, či je človek infekčný.

Vedci vyzývajú na zomknutie síl, za efektívne kroky považujú komunikovať s verejnosťou tak, aby stúpala dôvera občanov v opatrenia a aby nedochádzalo k zbytočnému rozdeľovaniu spoločnosti.

„Zásadným predpokladom toho je rešpektovanie pribúdajúcich vedeckých poznatkov a vyhýbanie sa zľahčovaniu či nepresnostiam v terminológii a interpretácii dát, ktoré vyvolávajú pochybnosti," uviedla Pastoreková s tým, že dôvera občanov, efektívnosť a opodstatnenosť opatrení je podľa odborných štúdií rozhodujúcim faktorom v boji s pandémiou.
Komunikácia s verejnosťou

V prípade prípravy celoplošného testovania považujú vedci za dôležité správne komunikovať výsledky verejnosti.
„Najmä v kontexte súčasného poznania o limitáciách testov a nespájať pojem infekčnosti s výsledkom testov," uviedla Pastoreková s tým, že sa treba držať štúdií, ktoré odporúčajú preverovať výsledky PCR metódou. Dôvera verejnosti môže byť podľa vedcov významne ohrozená, ak bude celoštátne testovanie systematicky interpretované ako jediná alternatíva k výraznejšiemu obmedzeniu mobility. Treba podľa nej pamätať na to, aby mimoriadna alokácia kapacít na plošné testovanie neoslabila funkčnosť kľúčových nástrojov v boji proti pandémii.

Virológ Boris Klempa z Biomedicínskeho centra SAV pripomenul, že výsledok antigénového testu nedáva žiadnu indíciu k tomu, či je človek infekčný alebo nie. "Považujem za veľmi nešťastné vyjadrenia o tom, že negatívny test hovorí o tom, že človek nie je infekčný a takisto nešťastné sú aj vyjadrenia o tom, že týmto testom vychytávame infekčných ľudí," skonštatoval.

Opatrenia na základe trendov

Nastavovať opatrenia je podľa vedcov potrebné nielen podľa aktuálneho stavu, ale aj podľa očakávaných trendov. Následne je potrebné frekventované testovanie ohnísk antigénovými testami či výrazné obmedzenie mobility. Za dôležité považujú aj posilnenie systémov vyhľadávania kontaktov.

Žiadajú zvýšiť kapacity regionálnych úradov verejného zdravotníctva či zaviesť samovyhľadávanie kontaktov pomocou formulárov. Potrebné je tiež podľa vedcov vytvoriť kritériá a pravidlá pre výber testovaných v prípade limitovanej kapacity a definovať potreby a harmonogram dobudovania ďalších kapacít, napríklad všeobecnými lekármi.

Odborníci tiež zdôrazňujú potrebu intenzívne komunikovať a koordinovať opatrenia s inými európskymi krajinami, najmä našimi susedmi, tak, aby viedli k bezpečnému geografickému priestoru, v ktorom by mohli byť hranice otvorené. „Za mimoriadne dôležitú považujeme aktívnu participáciu na klinických štúdiách zameraných na prevenciu či liečbu ochorenia COVID-19," dodala Pastoreková.

Celé znenie vyhlásenia vedcov:

Slovensko čelí počas pandémie SARS-CoV-2 mimoriadnej výzve. Miestne samosprávy, zdravotníci, ozbrojené sily, polícia, hasiči, množstvo dobrovoľníkov, a najmä občania oravských a bardejovských okresov nám ukázali, že dokážeme spoločne zvládnuť aj mimoriadne zložité situácie. Úspešné riešenie pandemickej krízy vyžaduje zapojenie celej našej spoločnosti vrátane kapacity slovenskej vedy naprieč mnohými odbormi.

Aj my, slovenskí vedci, ktorí sa počas tejto pandémie profesionálne venujeme otázkam spojeným so šírením, testovaním a vlastnosťami nového koronavírusu, si uvedomujeme, že je potrebné zomknúť sily a pomôcť spoločnosti prejsť pandémiou s čo najmenšími ľudskými i ekonomickými stratami.

Chceme upozorniť na niekoľko faktorov, ktoré je potrebné zvážiť pre dlhodobé zlepšenie epidemickej situácie.Apelujeme preto na predsedu a členov slovenskej vlády, členov ústredného krízového štábu a pandemickej komisie, aby dôkladne zvážili, aké kroky sú najefektívnejšie v horizonte dlhšom ako pár týždňov.

1. Komunikovať s verejnosťou tak, aby stúpala dôvera občanov v opatrenia, aby všetci boli zapojení do boja s pandémiou, a aby nedochádzalo k zbytočnému rozdeľovaniu spoločnosti. Zásadným predpokladom je rešpektovanie pribúdajúcich vedeckých poznatkov a vyhýbanie sa zľahčovaniu, či nepresnostiam v terminológii a interpretácii dát, ktoré vyvolávajú pochybnosti. Práve dôvera občanov v efektívnosť a opodstatnenosť opatrení je podľa odborných štúdií rozhodujúcim faktorom v boji s pandémiou.

2. Aktívne monitorovať epidemickú situáciu na regionálnej a lokálnej úrovni, nastavovať opatrenia nielen podľa aktuálneho stavu, ale aj podľa očakávaných trendov. Následne uplatňovať adekvátne opatrenia, akými sú frekventované testovanie ohnísk antigénovými testami, alebo výrazné obmedzenie mobility. Vytvoriť silnú verejne kontrolovanú analytickú štruktúru, ktorá bude situáciu počas pandémie priebežne vyhodnocovať pomocou všetkých dostupných dát.

3. Zásadne posilniť systémy vyhľadávania kontaktov a varovania, ktoré umožnia lepšie kontrolovať situáciu po plošnom testovaní a spomalia nástup eventuálnych následných epidemických vĺn. Podstatne zvýšiť kapacity RÚVZ a pripraviť systém ich ďalšieho posilnenia v prípade krízy, zaviesť samovyhľadávanie kontaktov prostredníctvom webformulárov a varovnej e-aplikácie, ktorá bude súčasťou štandardu využívaného vo viacerých európskych krajinách.

4. Posilniť kapacity testovania pomocou štandardizovanej PCR i celého spektra ďalších dostupných spoľahlivých metód. Zaviesť pravidelné testovanie ohrozených skupín a ohnísk. Zabezpečiť dostupnosť priebežného testovania zadarmo pre občanov, ktorí majú podozrenie na ochorenie COVID-19. Vytvoriť kritériá a pravidlá pre výber testovaných v prípade limitovanej kapacity a definovať potreby a harmonogram dobudovania ďalších kapacít (napr. testovanie všeobecnými lekármi).

5. Intenzívne komunikovať a koordinovať opatrenia s inými európskymi krajinami, najmä našimi susedmi tak, aby viedli k bezpečnému geografickému priestoru, v ktorom by mohli byť hranice otvorené. Preto je potrebné spoločne v čo najväčšej miere uskutočňovať kroky, ktoré sa preukázali ako úspešné v iných krajinách. Za mimoriadne dôležité považujeme aktívnu participáciu na klinických štúdiách zameraných na prevenciu či liečbu COVID-19, či už pod gesciou WHO alebo v bilaterálnej spolupráci s krajinami, kde tento výskum prebieha.

V prípade pripravovaného celoplošného testovania považujeme za veľmi dôležité správne komunikovať výsledky verejnosti, najmä v kontexte súčasného poznania o limitáciách testov a nespájať pojem infekčnosti s ich výsledkom. Považujeme za nutné držať sa odborných štúdií, ktoré odporúčajú preverovať výsledky PCR metódou.

Dôvera verejnosti môže byť významne ohrozená, ak bude celoštátne plošné testovanie systematicky interpretované ako jediná alternatíva k ešte výraznejším obmedzeniam mobility a cesta k rýchlemu uvoľneniu opatrení, pričom následne tieto očakávania nebudú môcť byť naplnené. Takisto je nevyhnutné, aby mimoriadna alokácia kapacít na plošné testovanie neoslabila ani počas tohto obdobia funkčnosť našich kľúčových nástrojov na dlhodobý boj s pandémiou - testovania metódou PCR a vyhľadávania kontaktov.

Za dôležité považujeme najmä systematickú aktívnu prípravu na budúci vývoj pandémie. Veríme, že komunikácia a postup založený na vedeckých poznatkoch bude viesť dlhodobo k väčšej dôvere obyvateľov Slovenska v opatrenia a k lepšiemu zvládaniu pandémie na Slovensku.

Celá naša spoločnosť sa musí pripraviť na to, že najbližšie týždne budú pre nás veľmi ťažké. Efekty nových opatrení neuvidíme hneď. Vývoj počtu infikovaných a ťažko chorých má veľkú zotrvačnosť. Čaká nás zaťažkávacia skúška nášho zdravotníctva, ktoré nebolo v optimálnom stave ani pred pandémiou.

Je preto veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, že my všetci spolu musíme urobiť pre zamedzenie šírenia maximum, čoho sme schopní. Nie kvôli vláde, či kvôli pokutám, ale kvôli sebe, svojim blízkym, kvôli celej našej spoločnosti. Nikto iný to za nás neurobí.

prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc.
riaditeľka Virologického ústavu SAV, Biomedicínske centrum SAV

RNDr. Boris Klempa, DrSc.
Virológický ústav SAV, Biomedicínske centrum SAV

doc. Mgr. Richard Kollár, PhD.
Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského

Pavol Čekan, PhD. MultiplexDX
doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, PhD., MPH
Ústav molekulárnej biomedicíny, Lekárska fakulta Univerzity Komenského

doc. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH
Ústav epidemiológie, Lekárska fakulta Univerzity Komenského

MUDr. Peter Visolajský
Fakultná nemocnica Nitra

prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc.
rektor Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety, aktuality.sk

X X X

Prezidentka podpísala zákon o minimálnej mzde, bude na úrovni 623 eur

Prezidentka Zuzana Čaputová v pondelok podpísala zákon o minimálnej mzde. Informoval o tom v utorok jej hovorca Martin Strižinec. Budúcoročná minimálna mzda tak bude na úrovni 623 eur. Ešte predtým prezidentka rokovala so zástupcami Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR, aby si vypočula ich výhrady k novele zákona.
Prezidentka vníma nespokojnosť odborov s procesom prerokovania výšky minimálnej mzdy v tripartite, aktuality.sk

X X X

Prezidentka nebude vyzývať zdravotníkov z radov politikov, aby sa zúčastnili plošného testovania

Prezidentka Zuzana Čaputová upozorňuje na to, aby po celoplošnom testovaní nechýbali kapacity a zdravotné pomôcky v nemocniciach. Prezidentka Zuzana Čaputová sa v súvislosti s celoplošným testovaním stretla s viacerými vedcami a prebrala s nimi prijaté opatrenia, ale aj blížiace sa víkendové testovanie.

„Považujem za veľmi dôležité, aby sme neklesli z hľadiska bezpečnostných a hygienických štandardov, aby sa celá tato akcia mohla úspešné odohrať bez toho, aby došlo k ohrozeniu profesionálov, ktorí sa testovania zúčastňujú, ale aj občanov. Je dôležité, aby takáto akcia neohrozila fungovanie nemocníc alebo poskytovanie zdravotnej starostlivosti," uviedla prezidentka po stretnutí s odborníkmi.

Rovnako hlava štátu považuje za dôležité, aby kapacity, ktoré budú vynaložené na testovanie, ako aj odborné pomôcky a testy následne nechýbali pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a pri fungovaní nemocníc.
K účasti na testovaní nebude vyzývať zdravotníkov z radov politikov. Vyzývať politikov nebudem, nechám to na ich rozhodnutie."

Prezidentka verí, že v prípade, ak by testovanie malo prebehnúť v zníženom štandarde, tak zodpovední prehodnotia rozhodnutie.

Prezidentka chce kontroly na hraniciach

Hlava štátu po konzultácii s odborníkmi považuje za dôležité dostupnosť testovania a zníženie mobility. V súvislosti s tým Čaputová považuje za férové, aby ľudia neprechádzali cez hranice bez kontroly - tie si vie predstaviť napríklad pomocou antigénových testov.

„Ak ľuďom znížime mobilitu, obmedzíme im pohyb, je fér uvažovať nad tým, aby ľudia z iných krajín na Slovensko neprichádzali bez kontroly. Tiež posilniť trasovanie, vyhľadávanie kontaktov. Dôležitosť poukázali aj na dodržiavanie kontroly karantény pomocou aplikácií," uviedla hlava štátu. Upozornila tiež, že je dôležitá príprava nemocníc a zdravotníckeho personálu, ako napríklad zaškolenie študentov.

Vedci vyzvali vládu

Silvia Pastoreková zo Slovenskej akadémie vied predniesla spoločné vyhlásenie vedcov. V ňom vyzvali vládu, aby komunikovala s verejnosťou jasne a presne, aby stúpala dôvera občanov v opatrenia, obmedzila mobilitu občanov a monitorovanie ohnísk.

„Podstatne zvýšiť kapacity regionálnych úradov verejného zdravotníctva a pripraviť systém ich ďalšieho posilnenia v prípade krízy, zaviesť samovyhľadávanie kontaktov prostredníctvom web formulárov a varovnej e-aplikácie," citovala Pastoreková z vyhlásenia.

Podľa vedcov je potrebné posilniť kapacity testovania pomocou PCR, testovať ohrozené skupiny a ohniská, ako aj zaviesť priebežné testovanie zadarmo pre občanov s príznakmi ochorenia. Vedci tiež upozornili na to, že je potrebné správne informovať o výsledkoch testov celoplosného testovania a nespájať pojem infekčnosť s výsledkom testu.

„Rád by som zdôraznil chybu, ktorá sa často opakuje, že výsledok antigénového testu je dávaný do súvislosti s infekčnosťou. Považujem za neštasné vyjadrenie, že negatívny test hovorí o tom, že človek nie je infekčný a že týmto testom vychytávame infekčných ľudí," myslí si virológ Boris Klempa, aktuality.sk

X X X

Zeman vymenuje za nového ministra zdravotníctva Jana Blatného

Český prezident Miloš Zeman vymenuje vo štvrtok za nového ministra zdravotníctva Jana Blatného. Oznámil to v utorok hovorca Pražského hradu Jiří Ovčáček po tom, ako Blatný navštívil hlavu štátu v sídle v Lánoch.
Blatný má nahradiť doterajšieho šéfa rezortu Romana Prymulu, ktorý vo funkcii skončil pre nedávnu nočnú schôdzku v uzavretej reštaurácii.

„Prezident vo štvrtok 29. októbra 2020 vymenuje Jana Blatného do funkcie ministra zdravotníctva. Na ceremoniáli sa zúčastní predseda vlády Andrej Babiš," napísal Ovčáček na Twitteri, informuje webový spravodajský portál Novinky.cz.
Zemanova schôdzka s kandidátom na ministra sa skončila zhruba po hodine; Blatný pred novinárov nepredstúpil.

Päťdesiatročný detský hematológ a námestník riaditeľa brnianskej Fakultnej nemocnice Blatný už v piatok navštívil Úrad vlády, potom premiér Andrej Babiš zamieril na rokovania o výmene ministra za prezidentom do Lán. Prezident si na kandidáta našiel čas až v utorok - podľa Babiša pre plný program.

Prymula na čele rezortu končí po tom, čo sa minulý týždeň v stredu stretol v reštaurácii na pražskom Vyšehrade s vtedajším prvým podpredsedom hnutia ANO Jaroslavom Faltýnkom. Stalo sa tak v nočných hodinách aj napriek tomu, že podľa vládneho nariadenia mali byť v tento čas reštaurácie v ČR zatvorené.

Doterajšieho ministra následne v piatok vyzval na rezignáciu premiér Babiš, koaličné ČSSD i opozícia. Prymula rezignovať odmietol s tým, že ho môže Babiš odvolať. V nedeľu potom demisiu pripustil - keď bude známy jeho nástupca, aktuality.sk

X X X

Koronavírus: Takto bude vyzerať celoplošné testovanie

Minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) predstavil podrobnosti o plošnom testovaní, ktoré čaká celé Slovensko už najbližší víkend.Základnou informáciou je, že testovanie bude v sobotu a v nedeľu od 7:00 do 22:00. Posledný ster je plánovaný na 21:30.

„Domácnosti dostanú v stredu informačný letáčik, kde je uvedený aj piatok, za čo sa ospravedlňujem," skonštatoval Naď.
Poradie ľudí, ktorí sa budú chcieť nechať pretestovať, bude určený primárne podľa priezviska, resp. abecedy.
„Zároveň platí, že jednotlivé samosprávy môžu určiť aj iné poradie," poznamenal šéf rezortu obrany. Celkovo má byť 4901 tímov a viac ako 5000 odberných miest.

Naď verí v pomoc samosprávy

Naď tiež poďakoval za ústretovosť starostom aj primátorom, ktorí zobrali tento projekt za svoj. Ministerstvo obrany tiež pripravilo pre samosprávu buletin, kde nájdu všetky potrebné informácie.

Minister obrany prisľúbil, že náklady, ktoré majú samosprávy v súvislosti s angažovaním svojich zamestnancov, im budú preplatené rovnako, ako je tomu v prípade volieb. V tomto prípade to bude 100 eur v hrubom na jeden deň.
Naď hovorí aj o odmenách pre ľudí, ktorí budú pracovať v odberových tímoch. Zdravotníci majú 7 eur na hodinu a 20 eur za každého pozitívne testovaného.

Dobrovoľníci pracujú zadarmo, dostanú ochranné pomôcky a občerstvenie.
Čo sa týka ochranných pomôcok a dezinfekcie, adekvátne množstvo podľa Naďa zabezpečia ozbrojené sily.
„Prosíme ale samosprávu, ak si dokážu zabezpečiť dezinfekciu vo vlastnej réžii, nech to urobia. Náklady budú preplatené následne," odkázal.

Tiež povedal, že ochranné pomôcky zabezpečí rezort obrany, ale opäť žiadajú o pomoc aj samosprávy.
„Prosíme, aby zabezpečili ochranné pomôcky pre svoje administratívne sily. Ak by to nedokázali, tak to zabezpečíme my," skonštatoval.

Minister obrany zároveň ale upozornil, že samosprávy si musia uvedomiť, že Správa štátnych hmotných rezerv nie je na to, aby im tieto potreby zabezpečila. Tá by mala distribuovať tieto náležitosti len pre úplne krízový stav.

Výnimky pre časť obyvateľov

Tiež hovorí, že už majú k dispo

zícii tisícky zdravotníkov, ktorí sa budú zúčastňovať plošného testovania. Viac bude ale jasné už dnes o 20:00 hod.
Čo sa týka starších ľudí, Naď odporučil osobám nad 65 rokov, aby radšej dodržiavali domácu karanténu. Ak tak ale neurobia, musia sa zúčastniť celoplošného testovania. Naopak, deti do 10 rokov sa nemusia zúčastnit vôbec.
Ministerstvo obrany zatiaľ nechystá tzv. mobilnú odberovú jednotku, ktorá by išla za imobilnými ľuďmi, ktorí nemôžu prísť na testovanie.

Výnimku z účasti však budú mať aj viaceré ďalšie skupiny obyvateľov, ktoré budú mať potvrdenie od lekára.
Uznávané budú aj PCR testy, ktoré budú urobené v piatok. Naopak, tzv. krvné testy platiť nebudú. Testovanie by mali podstúpiť aj cudzinci, ktorí sa budú nachádzať na území Slovenska.

Ubytovanie v prípade karantény

Kto bude pozitívne testovaný a potrebuje ubytovanie, možnosti nájde už teraz na stránke www.somzodpovedny.sk. Naď pripomína, že ide o komerčnú službu, takže síce nebude drahá, ale ani zadarmo. Rovnako ju nebude preplácať určite štát.

Naď sa vyjadril aj k tomu, čo čaká Slovákov, ktorí budú prechádzať hranicami. Tu sa podľa neho bude vykonávať testovanie až po skončení druhej celoslovenskej vlny testovania.

Podľa jeho slov ale neodporúčajú ľuďom, ktorí sú teraz za hranicami, aby sa vracali na Slovensko len kvôli testovaniu.
To, či bude aj druhá vlna testovania, rozhodne definitívne Ústredný krízový štáb v pondelok na budúci týždeň, aktuality.sk

X X X

Neľutujte Roberta Fica. Nezaslúži si to

Samo Marec píše o druhom diele knihy Vlastnou hlavou Mareka Vagoviča.

Nepoviem nič nové: víťazstvom Igora Matoviča nie som nadšený. Považujem ho za krikľúňa, politika konfliktu a manipulátora a ani jedna z týchto troch charakteristík nie je pre premiéra ideálna. A mohol by som pokračovať.
Rovnako si nemyslím, že vláda splní to, čo sľubuje, a to hneď z niekoľkých dôvodov: na jej čele stojí Igor Matovič, chýbajú skúsenosti, roboty je priveľa, srdiečko nestačí. A to všetko ešte predtým, ako spomenieme koronu.

A potom je tu ešte jeden dôvod. Ak vynecháme krátku a vlastne smutnú epizódku Radičovej vlády, štrnásť rokov tu vládol Smer a na urobenie poriadku nebude stačiť rok, dva, ani štyri. Je to príliš hlboko v hlavách, ale je to aj príliš hlboko v štáte. Je to, takpovediac, všade okolo nás.

A presne o tom je druhý diel knihy Vlastnou hlavou od Mareka Vagoviča.

Škandály a postavičky

Ficove vlády boli charakteristické tým, že škandály sa prekrývali. Žiadny z nich sa nikdy poriadne nevyriešil ani nevyšetril, dokonca ani nevyšumel do stratena. Vždy ho len nahradil ďalší škandál, pričom sa tým myslia ozajstné škandály, níe diplomovky písané v Chorvátsku – akokoľvek si autor myslí, že aj to je mimoriadna hanba.

Hovoríme totiž o tom, ako túto krajinu ovládali mafiáni, ktorých sme bohvie prečo označovali za kontroverzných podnikateľov. Hovoríme nielen o legendárnom útoku na úspešné predsedníctvo, ale aj o únose Vietnamca a o Čistom dni, pri ktorej sa každému slušnému človeku obracia žalúdok, lebo podľa toho, čo o tom zatiaľ vieme, je aj dobre, že nevieme viac. Áno, konkrétne tu majú páchatelia šťastie, že sme ľudia a fyzické tresty sme už zrušili.

O mnohých týchto škandáloch platí zlaté príslovie, že ak by si to niekto takto vymyslel a napísal ako príbeh, nikto by mu neveril – všetci by si povedali, že je to jednoducho príliš zvrátene. Práve to je však to správne slovo: je to zvrátené čítanie. Zároveň je to ale čítanie suché, metodické a nevyvrátiteľné. Všetko je to zdokumentované a vyzdrojované. A to je na tom najhoršie.

Nie sú to však len škandály, ale aj jednotlivé postavičky: nie je to len o Kočnerovi, ale aj o Troškovej a Vadalovi, Trnkovi, Gašparovi, Bödörovcoch, Jankovskej, Kičurovi a Tóthovi. O Threeme, o mafiánoch, sudcoch, politikoch a policajtoch. O tom, ako to všetko spolu súviselo. Všetko to viete, o tom všetkom ste čítali, dokonca si to aj pamätáte, hoci po voľbách a korone sa to zdá byť už dávno.

Nuž, až tak dávno to nebolo.

Prečo si Robert Fico nezaslúži ľútosť

Kľúčová je však jedna udalosť a jedna postava: vražda Martiny a Jána a Robert Fico. Práve vražda predsa všetko zmenila a stála na začiatku definitívneho pádu Roberta Fica. A niečo zásadné zmenila aj v spoločnosti – práve potom a práve preto boli posledné parlamentné voľby o tom, kto najlepšie stelesní odpor voči Robertovi Ficovi.

Kniha sa, ostatne volá Vlastnou hlavou 2, a tak, hoci je rozdelená na obdobie pred a po vražde, je v prvom rade o Robertovi Ficovi – teda o jeho úpadku. Všetky škandály a všetky tie mená totiž spája práve on. Ešte presnejšie: spája ich to, čo tu mocenská štruktúra tiež známa ako Smer za dvanásť rokov pod vedením Roberta Fica vybudovala.

No a čo s Robertom Ficom? V druhom dieli tejto knihy to s hlavným hrdinom ide, takpovediac, dole vodou. Všetkými silami sa snaží udržať pri moci, ale nejde to. Krajina je už príliš prelezená zlom, cudzopasník už príliš vyčerpal svojho hostiteľa. Dochádza k chybám, rúca sa to. Tlak rastie, spolupracovníci odchádzajú, odchádza aj zdravíčko. Koniec ešte neprišiel, ale príde. Príde.

Ak by nebola reč o Robertovi Ficovi, bolo by to skoro smutné, ale reč je práve o Robertovi Ficovi a ten si ani kvapku súcitu nezaslúži. Nie po tom, čo si prečítate Vlastnou hlavou 2 a na všetko si zase spomeniete. Reč je totiž o človeku, ktorý vytvoril systém, čo dvanásť rokov vysával túto krajinu. Systém, ktorý viedol k smrti dvoch nevinných ľudí.
2006 – 2020. Takto sme si tu žili

Ak budete o niekoľko desaťročí svojim vnúčatám chcieť ukázať, ako sme si tu v rokoch 2006 až 2020 žili, bude vám stačiť prvý a druhý diel Vlastnou hlavou. Je to tam, rad-radom.

Z druhej časti však vyplýva ešte jedno ponaučenie: mnohé postavy z knihy sú už v base, ešte sa to neskončilo. Platí všetko, čo o Igorovi Matovičovi zaznelo vyššie a aj niečo navyše. Všetko to platí, ale s Robertom Ficom sa to porovnať nedá. Netreba na to zabúdať.

Bonusové ponaučenie pre tých, ktorí by to náhodou zvažovali: nie, ani Peter Pellegrini nie je odpoveď, nedajte sa oklamať. Aj to sa z knihy dozviete, aktuality.sk

X X X

Musíme chrániť vládu zákona aj európsky spôsob života (názor)

V rubrike Politická aréna uverejňujeme komentáre zástupcov strán na aktuálne témy. Dnes píše Manfred Weber, líder Európskej ľudovej strany (EPP) v Európskom parlamente.

Zvyšok sveta upiera pohľady na Európu ako na miesto slobody a demokracie, kde dialóg je dôležitejší ako konflikt a kde zákon stojí nad svojvoľnosťou. Každá krajina, ktorá sa chce pripojiť k Európskej únii, musí rešpektovať niektoré základné kritériá.

No pre Európu je neakceptovateľné žiadať od nových možných členov, aby sa riadili Kodaňskými kritériami a zároveň nechala dnešných členov Únie, aby ich prehliadali.

Rešpekt k vláde zákona – toto je jasný základný princíp, na ktorom stojí celý európsky spôsob života. Akceptovali by
Európania, ak by eurofondy pre farmárov končili v rukách niektorých oligarchov?

Čo by si dnes pomysleli, ak by si v dnešnej Európe ruskí a čínski občania jednoducho kupovali európske občianstvo alebo víza cez obskúrne dohody? Tomuto musí zabrániť vláda zákona.

Znamená to, že na každého občana platia rovnaké zákony, ktoré sú ochranou pred svojvoľným rozhodovaním a uprednostňovaním kohokoľvek.

Vláda zákona takisto chráni spoločnú dôveru medzi občanmi a úradmi, zabezpečuje, aby inštitúcie neboli prerastené korupciou a aby fungovali v prospech občanov, a nie osobných záujmov politikov a ich predstaviteľov.

Často to berieme ako samozrejmosť. Ale dnes je v celej Európe tento princíp spochybňovaný. Na vzostupe je porušovanie slobody médií, pokusy o manipuláciu justície, korupcia a konflikty záujmov. Preto by Európa mala konať už dnes. Potrebujeme zlepšiť nástroje na monitorovanie a potrebujeme zasiahnuť proti porušovaniam vlády zákona.

Naše úsilie musí spočívať v troch veciach.

Po prvé, do monitorovania potrebujeme zapojiť všetky členské štáty rovnocenne. Po druhé, a to je najdôležitejšie, musíme ochrániť vládu zákona pred neustálymi škriepkami, ktoré sú často len politicky motivované. To znamená, že národné vlády, Európska rada, Európsky parlament a Európska komisia sa musia dohodnúť na efektívnom a férovom mechanizme.

Musíme posilniť zmysel pre európsku spravodlivosť tým, že zavedieme monitorovací systém založený na objektívnych faktoch. Keď diskutujeme o nápravách porušovania zákona, nezabúdajme, že politici sú volení na to, aby prijímali politické rozhodnutia. Ale tieto rozhodnutia musia byť založené na faktoch a férovom zhodnotení situácie.
Vláda zákona takisto znamená systém bŕzd a protiváh tak v politickom, ako aj v právnom zmysle.

A napokon, nemôžeme prehliadať porušovanie týchto princípov: nedodržiavanie princípov právneho štátu musí zahŕňať aj finančné sankcie, ak je to potrebné. Európa nie je žiadny bankomat. S každým právom prichádza aj povinnosť.
V tomto budeme rázni, aj pokiaľ ide o rokovania o európskom rozpočte. Potrebujeme sa riadiť klauzulou kondicionality, teda potrebujeme podmieňovať prijímanie európskych peňazí rešpektom k vláde zákona.

Navrhujeme nový mechanizmus pre Európu, ktorý bude založený na práve. Tento mechanizmus budeme pravidelne prehodnocovať z pohľadu všetkých členských štátov.

Vláda zákona je chránená živou spoločnosťou. Musíme propagovať odolnosť našich komunít a podporovať prácu občianskej spoločnosti – cirkví, obchodných spolkov, odborov, mimovládok.
Musíme vytvárať živú spoločnosť, ktorá nás bude zaväzovať k zodpovednosti k našim spoluobčanom. To je najlepšia cesta k našej súdržnosti a k vzájomnému rešpektu medzi nami.

Či už si to uvedomujeme alebo nie, vláda zákona je jadrom európskeho spôsobu života, ktorý všetci zdieľame.
Mali by sme sa opýtať samých seba: chceme skutočne žiť čínskym spôsobom života? Alebo dokonca spôsobom, akým dnes žije Amerika?

Európa je miestom, kde blaho a prosperita idú ruka v ruke so zodpovednosťou a solidaritou a rovnako to platí o slobode a bezpečnosti. Je miestom, kde snaha o osobné naplnenie života nie je len chránená, ale umožňuje ju aj systém, ktorý si ctí dodržiavanie ľudských práv, nediskrimináciu a toleranciu.

Tieto vzácne hodnoty by nebolo možné chrániť bez vlády zákona. Naša oddanosť voči týmto základným hodnotám je dôvodom, prečo sú napríklad Bielorusi protestujúci proti Lukašenkovi inšpirovaní Európou.

Náš európsky spôsob života je výsledkom stáročnej európskej civilizácie, vrátane jej úspechov a zlyhaní.
Naše dejiny urobili z Európy jedno z najlepších miest na život na planéte. Urobíme všetko preto, aby sme toto miesto ochránili pred akýmkoľvek zneužívaním, aktuality.sk

X X X

Peter Bárdy: Konšpirátori za katedrami a v talároch

Obavy o budúcnosť Slovenska sú úplne na mieste. Skutočnosť, že tretina učiteľov sú konzumenti a zástancovia konšpiračných teórií a dezinformačných médií, je rovnako znepokojujúca ako konšpirátori v talároch, ktorí sa prezentujú ako ľudomili chrániaci naše práva a slobody.

V ostatných dňoch zaujala správa o budúcej matke, ktorá si v košickej nemocnici odmietla dať rúško a podstúpiť test na covid, čím komplikovala pôrod svojho dieťaťa. Žena pritom s lekármi komunikovala cez svoju právničku.
Táto absurdná scéna by bola vhodným námetom na epizódu nie práve najlepšieho seriálu o právnikoch.
Hoci je tento prípad zarážajúci, zároveň je pomerne pochopiteľný.

Pán sudca a pán doktor

Bývalý sudca, ktorý bol spoluzodpovedný za úpadok justície od roku 1993, spochybňuje prakticky všetky legislatívne kroky, nariadenia aj odporúčania, čo u menej vzdelaných, frustrovaných a nahnevaných ľudí môže vzbudzovať dôveru. Niektorí ľudia majú totiž tendenciu veriť akejkoľvek hlúposti, ktorá potvrdzuje ich názor – nech je akýkoľvek nesprávny.
Hlavne, že im to zapadá do ich konceptu. Pravda predsa nesmie stať v ceste príbehu, nie?

Navyše, keď to ešte hovorí „pán sudca“, tak to predsa musí byť pravda. Takže je vlastne všetko v poriadku. A keby nebolo, tak je to predsa ich názor a ten im nikto nemôže vziať.

Podobne, ako keď kontroverzný lekár Peter Lipták s niekoľkoročnou konšpiračnou praxou podáva trestné oznámenie na ministra zdravotníctva Mareka Krajčího za „neúplné a zavádzajúce zverejňovanie epidemiologických dát využívané na zveličovanie závažnosti zdravotného ohrozenia spoločnosti, na šírenie poplašných správ a na vyvolávanie strachu a paniky“.

Keď to hovorí „pán doktor“, tak to musí byť pravda.
Aktuálne sa na konšpiračnej scéne zjavila akási právnička, ktorá ponúka svoje služby tým, ktorí sa chcú vzbúriť vládnym nariadeniam a zákonom.

Pizza a pedofília

Dezinformačné médiá dokážu z času na čas vygenerovať vždy novú celebritu, ktorá kŕmi ľudí lačných po šokujúcich správach. Raz je to ten, potom zase niekto iný. Podľa toho, aké témy sú dnes aktuálne.

V USA sa objavila pred pár rokmi konšpirácia s názvom Pizza Gate. Tá sa opierala o výmysel, že prezidentská kandidátka Hilary Clintonová a šéf jej predvolebnej kampane viedli pedofilnú skupinu, ktorá organizovala „pizza party“. Tam sa mali diať akési šialené rituály.

Celé to vyústilo na konci roku 2016, keď Američan Edgar M. Welsch vošiel do pizzerie Comet Ping Pong vo Wahingtone s puškou v ruke a dvakrát vystrelil.

V máji tohto roku nakrútil známy spevák Justin Bieber video na svoj Instagram, v rámci ktorého si upravil čiapku na hlave. Reakcia? Okamžite sa začala šíriť konšpirácia, že to bol signál, ktorým chcel Justin Bieber upozorniť, že bol jednou z obetí pedofilov z kauzy Pizza Gate.

To len na dokreslenie toho, akí sme na sociálnych sieťach zraniteľní

V rukách algoritmu

Podľa nedávnej štúdie The Oxford Internet Institute videá na Youtube s dezinformáciami o koronavíruse mali viac zdieľaní ako videá piatich najväčších televíznych staníc (CNN, ABC News, BBC, Fox News a Al Jazeera) dokopy. Štúdia tiež v podstate potvrdila neschopnosť Facebooku moderovať obsah publikovaný treťou stranou – zachytil totiž len menej ako 1 percento dezinformačných videí. Ide o obdobie október 2019 až jún 2020.

Nedávna štúdia publikovaná v časopise American Journal of Tropical Medicine and Hygiene poukazuje na to, že za prvých pár mesiacov roku 2020 mohlo v dôsledku dezinformácií o covide-19 prísť o život najmenej 800 ľudí.
Podľa MIT Technology Review mohlo byť do nemocnice prijatých 5800 ľudí v dôsledku požitia metanolu alebo rôznych čistiacich prostriedkov ako „protilátok“ proti covidu.

Facebook, Youtube, Twitter a ďalšie sociálne siete napriek opakovanej deklarácii snahy upraviť algoritmus tak, aby nás chránil pred nebezpečným obsahom, stále umožňujú šíriť nepravdy a očividné klamstvá.

Sociálne médiá sú zamorené konšpiráciami a protichodnými stanoviskami medicínskych autorít, ktoré sa v rukách konšpirátorov v školstve aj v tých talároch alebo lekárskych plášťoch stávajú nebezpečnými.
Vyzývaním k neposlušnosti a odporu tak neriskujú len prípadné patálie s políciou a súdmi, ale najmä ohrozujú zdravie a život tých, ktorí sa im rozhodli uveriť.

Obavy z budúcnosti

V prípade konšpirátorov za katedrami navyše čelíme problému, že nám zo škôl vychádzajú nové a nové generácie mladých ľudí, ktorí boli vedení a formovaní ideami, ktoré sú škodlivé a nebezpečné.

Dnes sa ešte asi budeme čudovať, ako je to možné, že žena krátko pred pôrodom odmietne test na prítomnosť nebezpečného vírusu alebo že si nedá rúško, ale zajtra by sme to už mali brať ako fakt, pretože podobných obetí dezinformačnej vojny bude stále viac.

A v kontexte toho, kto v školskom systéme pripravuje nové generácie, je teda na čase začať sa obávať o budúcnosť Slovenska – a to už ani súčasnosť nie je vôbec ružová, aktuality.sk

X X X

Úrad pre verejné obstarávania zapracúva námety nákupcov a podnikateľov do novely

Pracovná skupina predsedu Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslava Hliváka v pondelok predstavila novelu zákona o verejnom obstarávaní zástupcom zamestnávateľských združení a obchodných komôr hlásiacich sa k iniciatíve Rule of Law (Iniciatíva za právny štát).

TASR o tom informovala hovorkyňa úradu Janka Zvončeková.„Pokračujeme v otvorenej diskusii k legislatívnym zmenám, ktoré sme pripravili. Nemáme čo skrývať, práve naopak, počúvame námety do diskusie a zapracúvame ich," vyjadril sa Hlivák. So zástupcami nákupcov a podnikateľov prebrali napríklad detaily zámeru, aby nemohli byť uzatvárané zmluvy s podnikateľmi, ktorých konečným užívateľom výhod je verejný funkcionár.

Ako poznamenal na margo videokonferencie koordinátor iniciatívy Rule of Law Michal Krčméry, rovnako ako v prípade posledných dvoch novelizácií zákona o verejnom obstarávaní v rokoch 2018 a 2019, aj tento rok sleduje vývoj situácie veľmi pozorne.

„Vzhľadom na zmeny v takzvanom kompetenčnom zákone sa usilujeme o aktívnu komunikáciu aj s podpredsedom vlády SR pre legislatívu Štefanom Holým (Sme rodina), ktorý nedávno mediálne ohlásil zámer komplexných zmien vo verejných súťažiach," dodal Krčméry.

Člen prezídia Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) Marián Marek doplnil, že z ich skúseností je zrejmé, že na strane verejných obstarávateľov je potrebné zvýšiť úroveň odbornosti, ako aj dôraz na celkovú hodnotu za peniaze. "Uvítali by sme tiež väčšiu mieru špecializácie, napríklad aj odborných kapacít ÚVO pre vybrané segmenty, ako sú stavebné práce, IT služby, a tak ďalej," dodal Marek.

Žiadajú väčšiu efektivitu v obstarávaniach

Predseda pracovnej skupiny Americkej obchodnej komory pre verejné obstarávanie Peter Šťastný dodal, že súhlasí s tým, že verejné súťaže potrebujú významné zefektívnenia s dôrazom na základné princípy verejného obstarávania vrátane transparentnosti a nie len na formalistické dodržiavanie pravidiel.

„Sme zároveň presvedčení, že akékoľvek zásadné zmeny by sa mali uskutočniť po dôkladnej diskusii s odbornou verejnosťou, vrátane zástupcov podnikateľov, ktorá má zároveň zabezpečiť efektívny systém kontroly a protiváh," dodal Šťastný s tým, že to, ako sa nastaví systém verejných súťaží v najbližších týždňoch, bude mať zásadný dosah na férovosť hospodárskej súťaže a fungovanie podnikateľského prostredia na Slovensku aj na najbližšie roky.

Ako zhrnul Hlivák, úrad pripravil zmeny, ktoré reagujú na dopyt spoločnosti postihnutej pandémiou nového koronavírusu. "Ide o zjednodušenie a zrýchlenie procesu nákupov za verejné peniaze, aby z nich mohli profitovať podnikatelia, ktorí v dôsledku pandémie prežívajú ťažké obdobie," uzavrel Hlivák, aktuality.sk

X X X

Španieli plánujú zvýšiť dane veľkým firmám i boháčom

Španielska vláda sa rozhodla získať peniaze do rozpočtu od veľkých spoločností a bohatých ľudí.
Španielsko plánuje v rámci svojho rozpočtu na rok 2021 zvýšiť dane veľkým spoločnostiam a bohatým ľuďom na financovanie väčších výdavkov na sociálnu starostlivosť a infraštruktúru. Informovala o tom v utorok vláda.
Kabinet tak objasnil niektoré zo svojich plánov. Začiatkom tohto mesiaca totiž varoval, že pokles ekonomiky bude v dôsledku pandémie nového koronavírusu tento rok ešte horší, ako sa pôvodne obával, ale v roku 2021 predpokladá silný obrat.
„Tento rozpočet sa nedá odložiť. Tento rozpočet je nevyhnutný na modernizáciu a zotavenie našej ekonomiky," uviedol v televíznom vyhlásení predseda vlády Pedro Sánchez.

Zvýšia dôchodky štátnych zamestnancov

Medzi opatrenia v oblasti daní patrí zvýšenie korporátnych daní v prípade veľkých spoločností, daní pre osoby s vysokými príjmami a zvýšenie dane z kapitálových výnosov nad 200 000 eur.
Sánchez uviedol, že vláda v súlade s predpokladanou infláciou zdvojnásobí rozpočet na infraštruktúru a zvýši mzdy a dôchodky štátnych zamestnancov o 0,9 %.

Ak sa menšinovej vláda podarí získať dostatok hlasov na svoj návrh v parlamente, bude to prvý schválený rozpočet Španielska od roku 2018 a prvý celoročný rozpočet od roku 2016. V predchádzajúcich rokoch došlo jednoducho k presunutiu rozpočtu z predchádzajúceho roku do ďalšieho pre nedostatok potrebnej väčšiny hlasov, aktuality.sk

X X X

Ján Volko a Benzinol na spoločnej dráhe

Vysoký výkon a veľký potenciál patria k sebe. Oboma prívlastkami sa môže pochváliť spoločnosť Benzinol Slovakia s.r.o., prevádzkujúca rozrastajúcu sa sieť čerpacích staníc, a najúspešnejší slovenský atlét na krátke trate Ján Volko. Nové partnerstvo Benzinol – Volko je tak logickým spojením dvoch hráčov s ambíciou jasného napredovania.
Sieť čerpacích staníc vlastnených a prevádzkovaných spoločnosťou Benzinol Slovakia s.r.o. sa hlási k viac ako 50-ročnej tradícii kvality povestných čerpacích staníc značky Benzinol. Ide o stabilnú a dobre etablovanú spoločnosť s ambíciou prinášať inovatívne palivá obohatené o prémiové aditíva najvyššej kvality.

Aj v oblasti ďalších služieb prinášajú čerpacie stanice Benzinol najvyššiu kvalitu. Zákazník na nich nájde chutné občerstvenie od lokálnych výrobcov a rozmanitý sortiment produktov, ktorý uspokojí aj náročných klientov.
Aktuálne sa spoločnosť Benzinol Slovakia s.r.o. môže pochváliť sieťou 26 čerpacích staníc na celom Slovensku. Ambíciou spoločnosti je rozvíjať svoju sieť rýchlosťou šprintéra Jána Volka a mať do roku 2025 najmenej 60 čerpacích staníc, čím sa zaradí medzi významných hráčov na trhu s palivami.

Značnej popularite a výraznému rastu sa teší aj vernostný program Benzibod, ktorý dosiahne v tomto roku 100 000 verných registrovaných zákazníkov. Všetci registrovaní zákazníci môžu so svojou vernostnou kartou denne využívať množstvo výhod.

Ján Volko je aktuálne bezkonkurenčne najlepším a vôbec najúspešnejším slovenským atlétom v behoch na krátke trate. Dokázal sa ním stať skôr, ako dovŕšil 23 rokov, čo znamená, že ho ešte čaká sľubná budúcnosť plná nezabudnuteľných víťazstiev, ktoré vstúpia do histórie nielen slovenského športu. Doteraz má sympatický talent na konte viacero národných rekordov, najmä však v behoch na 60 m v hale a 100 a 200 m vonku. Jeho najväčším úspechom je dosiaľ titul halového majstra Európy na 60 m v roku 2019.

Z uvedených profilov spoločnosti Benzinol Slovakia s. r. o. a Jána Volka je zrejmé, že vzájomná spolupráca sa doslova ponúka. Benzinol Slovakia s. r. o. sa stáva partnerom Jána Volka a podporí ho v náročnej príprave na odloženú olympiádu v Tokiu, ale aj na ostatných dôležitých podujatiach. Ján Volko sa zasa stane v nadchádzajúcom období oficiálnou tvárou spoločnosti, predovšetkým však tvárou jej prémiového paliva. Nové prémiové palivá Benzinol, obohatené najlepšími aditívami od svetového výrobcu GULF, prinesú motoristom dlhšiu životnosť motora a vyšší výkon pri nižšej spotrebe. Teda vlastnosti, ktoré Ján Volko ako mladý športovec perfektne zosobňuje. Takže pripraviť sa, pozor, štart úspešnej spolupráce. aktuality.sk

X X X

Úrad pre verejné obstarávania zapracúva námety nákupcov a podnikateľov do novely

Pracovná skupina predsedu Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslava Hliváka v pondelok predstavila novelu zákona o verejnom obstarávaní zástupcom zamestnávateľských združení a obchodných komôr hlásiacich sa k iniciatíve Rule of Law (Iniciatíva za právny štát).

„Pokračujeme v otvorenej diskusii k legislatívnym zmenám, ktoré sme pripravili. Nemáme čo skrývať, práve naopak, počúvame námety do diskusie a zapracúvame ich," vyjadril sa Hlivák. So zástupcami nákupcov a podnikateľov prebrali napríklad detaily zámeru, aby nemohli byť uzatvárané zmluvy s podnikateľmi, ktorých konečným užívateľom výhod je verejný funkcionár.

Ako poznamenal na margo videokonferencie koordinátor iniciatívy Rule of Law Michal Krčméry, rovnako ako v prípade posledných dvoch novelizácií zákona o verejnom obstarávaní v rokoch 2018 a 2019, aj tento rok sleduje vývoj situácie veľmi pozorne.

„Vzhľadom na zmeny v takzvanom kompetenčnom zákone sa usilujeme o aktívnu komunikáciu aj s podpredsedom vlády SR pre legislatívu Štefanom Holým (Sme rodina), ktorý nedávno mediálne ohlásil zámer komplexných zmien vo verejných súťažiach," dodal Krčméry.

Člen prezídia Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) Marián Marek doplnil, že z ich skúseností je zrejmé, že na strane verejných obstarávateľov je potrebné zvýšiť úroveň odbornosti, ako aj dôraz na celkovú hodnotu za peniaze. "Uvítali by sme tiež väčšiu mieru špecializácie, napríklad aj odborných kapacít ÚVO pre vybrané segmenty, ako sú stavebné práce, IT služby, a tak ďalej," dodal Marek.

Žiadajú väčšiu efektivitu v obstarávaniach

Predseda pracovnej skupiny Americkej obchodnej komory pre verejné obstarávanie Peter Šťastný dodal, že súhlasí s tým, že verejné súťaže potrebujú významné zefektívnenia s dôrazom na základné princípy verejného obstarávania vrátane transparentnosti a nie len na formalistické dodržiavanie pravidiel.

„Sme zároveň presvedčení, že akékoľvek zásadné zmeny by sa mali uskutočniť po dôkladnej diskusii s odbornou verejnosťou, vrátane zástupcov podnikateľov, ktorá má zároveň zabezpečiť efektívny systém kontroly a protiváh," dodal Šťastný s tým, že to, ako sa nastaví systém verejných súťaží v najbližších týždňoch, bude mať zásadný dosah na férovosť hospodárskej súťaže a fungovanie podnikateľského prostredia na Slovensku aj na najbližšie roky.

Ako zhrnul Hlivák, úrad pripravil zmeny, ktoré reagujú na dopyt spoločnosti postihnutej pandémiou nového koronavírusu. "Ide o zjednodušenie a zrýchlenie procesu nákupov za verejné peniaze, aby z nich mohli profitovať podnikatelia, ktorí v dôsledku pandémie prežívajú ťažké obdobie," uzavrel Hlivák, aktuality.sk

X X X

Koronavírus: Zomrel český televízny kuchár Daniel Kopál, infikoval sa Covidom-19

Zomrel známy český moderátor a televízny kuchár Daniel Kopál. V 49 rokoch sa infikoval koronavírusom a niekoľko dní strávil v kritickom stave v nemocnici.
Lekári ho museli napojiť na dýchací pristroj, život mu však nezachránili. Informuje o tom portál CNN Prima News.

Kopála môžu poznať aj diváci na Slovensku ako kultového televízneho kuchára z programu Mňam aneb Prima vařečka, ktorý sa na stanici vysielal od roku 2001 s jeho kolegom – českým hercom Martinom Zounarom.
Daniel Kopál sa v médiách pohyboval takmer 30 rokov. V Česku v dôsledku infikovania koronavírusom nedávno zomrela aj 79-ročná herečka Jana Andresíková, ktorá si zahrala čarodejnicu v seriáli Arabela, aktuality.sk