iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Kdy zasáhnou Benešová, Hamáček s VSZ Ištvánem?

Detektiv promluvil o kšeftování s byty v Brně a hned následovalo předvolání na inspekci: Nadporučík brněnské hospodářské kriminálky Vladimír Machala pro Českou justici otevřeně promluvil o vyšetřování machinací s brněnskými městskými byty a hned následovalo předvolání na Generální inspekci bezpečnostních sborů (GIBS). O předvolání nebyl informován Machalův obhájce. Přestože je Machala v souvislosti s vyšetřováním případu obviněn a měl být pozván k výslechu, GIBS jej vyslechl jen na „podání vysvětlení“, které se provádí ve stavu, kdy neexistují obvinění, ale pouze podezřelí. „Krátí mě na právech,“ tvrdí Machala.

Generální inspekce bezpečnostních sborů si předminulý týden předvolala nadporučíka brněnské hospodářské kriminálky Vladimíra Machalu k podání vysvětlení kvůli kauze machinací s brněnskými městskými byty, kterou vyšetřoval. Krátce před tím Machala o případu otevřeně promluvil. „Dokončení vyšetřování má jiné záměry a cíle, než rozkrytí závažných skutečností. Tedy, že nebude v zájmu policejního orgánu – když se hlavní podezřelý, který se ke zločinnému spolčení spontánně přiznal – aby jeho trestná činnost byla rozkryta ve spojení s regionálními politiky, kteří byli v mocenském, či politickém postavení schopni ovlivnit prodeje bytů, či domů cíleným zájemcům,“ konstatoval mimo jiné ve svém vyjádření pro Českou justici Machala.

Následovalo jeho předvolání na GIBS do Olomouce, ale nebyl o něm informován jeho obhájce Pavel Hála. Navíc byl Machala vyslechnut na tzv. podání vysvětlení, přestože je jako vyšetřovatel této kauzy obviněný a měl být tedy regulérně vyslechnut.

Machala, vyšetřoval od léta 2018 kauzu machinací s městskými byty v Brně. Detektiv obvinil z machinací s byty bývalého starostu Rojetína na Brněnsku Pavla Hubálka. Podle Machaly se měl Hubálek dopustit podvodu s obecními byty v několika případech. Škoda se podle prozatímních odhadů detektivů mohla vyšplhat přes hranici deseti milionů korun. Kriminalisté při vyšetřování zjistili, že měl Hubálek používat k přidělování obecních bytů padělaná razítka městských úřadů a firmy, která nemovitosti v Brně spravuje.

Proč podání vysvětlení?

Podání vysvětlení je jeden z nástrojů objasňování a prověřování skutečností důvodně nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, které provádí policejní orgán (v tomto případě GIBS, před zahájením trestního stíhání. Před zahájením trestního stíhání totiž neexistuje ještě „osoba obviněného“, takže lze z hlediska podání vysvětlení rozlišovat pouze mezi osobou neformálně podezřelou (která se může později stát obviněnou) a osobou, která může mít později postavení svědka nebo poškozeného. Z výzvy k podání vysvětlení je někdy možné poznat, zda se má osoba dostavit jakožto podezřelá nebo jen jakožto potenciální svědek, nemusí tomu tak však být vždy. V této fázi řízení ještě policejní orgán ani nemusí mít jasno v tom, koho podezřívá, a podezřelou se může stát osoba i na základě podaného vysvětlení.
Zahájením trestního stíhání se pak již trestní řízení vede proti konkrétnímu obviněnému, v tomto případě Vladimíru Machalovi. V této fázi řízení policie provádí výslech obviněného a výslechy svědků. Svědky však vyslýchá jen v některých případech (obecně v těch případech, kdy nelze se svědeckou výpovědí čekat do hlavního líčení); v ostatních případech si potenciální svědky předvolává k podání vysvětlení.

„Z GIBS si předvolali mého klienta na podání vysvětlení, bez mého vyrozumění, což jsem zhojil telefonickým kontaktem s náhradním termínem,“ potvrdil informace České justice obhájce Pavel Hála.
Vladimír Machala se proti výzvě k podání vysvětlení ze strany generální inspekce ohradil. „Nesouhlasím se situací, kdy jsem v současném procesním postavení obviněného a jsem nyní vyslýchán jako prověřovaný, čímž jsou krácena má práva na obhajobu. Dále podávám námitku, že i přes skutečnost, že já a můj právní zástupce jsme řádně požádali o informování o věcech úkonech vedených v této věci, tak policejní orgán GIBS tak záměrně nečiní a neučinil tak ani v tomto případě. Opětovně se jedná o krácení práva na obhajobu,“ měl sdělit Machala inspektorům.

GIBS dále oznámil, že k věci, která mu byla na podání vysvětlení předložena, už vypovídal ve svém výslechu v srpnu 2019. „Kdy jsem objasnil veškeré skutečnosti týkající se trestního řízení v kauzách obviněného Hubálka a podezřelého Wágnera. V současné chvíli nemám k věci co dodat, avšak vypovídat chci a budu, nicméně trvá má námitka, že tak nemohu řádně učinit bez možnosti prostudovat vyšetřovací spis a tedy dnešní úkon považuji za zneužití zákona a krácení práva na obhajobu a v tomto směru podávám další stížnost,“ měl dále říci inspektorům Machala.

Machalův obhájce Pavel Hála se pozastavil nad tím, že vyšetřování machinací s brněnskými byty, které po Machalovi převzala Národní centrála proti organizovanému zločinu, jež vyšetřuje i známou kauzu Švachula, vázne. „Místo, aby orgány činné v trestním řízení rozjely po 18 měsících prověřování a vyšetřování Hubálka a spol., tak si předvolali mého klienta na podání vysvětlení, bez mého vyrozumění. Jelikož jsou v protokolu o podaném vysvětlení stížnosti, tak spis poputuje do nejvyšších sfér Vrchního státního zastupitelství v Olomouci,“ uzavřel poslední vývoj v kauze advokát Hála.
Vladimír Machala vedl v minulosti kontroverzní tajný policejní tým Mlýn. Původně pětičlenný speciální tým Mlýn založil Stanislav Gross měsíc před volbami v roce 2002. Tým pracoval v naprostém utajení až do konce roku 2004. Když nový ministr vnitra František Bublan zjistil, že je mu tým podřízen, převedl jej na Policejní prezídium.

Podle Hospodářských novin jednotka sbírala informace o lidech spojených s případem Vladimíra Železného a televize Nova, o hospodaření Českých drah, ekonomických kauzách PPF či IPB. Zajímala se také o vysoce postavené policisty podezřelé z toho, že dávají citlivé informace podnikatelům vyšetřovaným kvůli hospodářské kriminalitě.
„Podle vyjádření úředníků z ministerstev vnitra v Rakousku, Německu, Irsku, Norsku, Polsku či Finsku v těchto zemích žádný srovnatelný policejní tým neexistuje. Speciální skupiny podléhají vždy několikastupňové kontrole,“ napsaly HN.
Detektiv promluvil

Česká justice případ intenzivně sleduje, k tématu už vydala dva články, zde a zde, a delší dobu žádá o vyjádření obviněného vyšetřovatele. Machalův aktuální právní zástupce Pavel Hála poslal před dvěma týdny České justici stanovisko ke zmíněným článkům, ve kterém reaguje i na další okolnosti Machalova případu. Celé vyjádření pouze s drobnými editorskými vstupy si můžete přečíst níže.

Vladimír Machala prostřednictvím svého obhájce v obsáhlém vyjádření zmiňuje mimo jiné státní zástupkyni z Vrchního státního zastupitelství v Olomouci Petru Lastoveckou, ale i brněnské politiky, jichž se má případ machinace s byty úzce dotýkat. V textu jsou zmiňovány i dosud neznámé souvislosti s kauzou manipulace s výběrovými řízeními v Brně, známé pod krycím názvem Stoka.

„Vážený pane redaktore, z pověření mého klienta pana Mgr. Vladimíra Machaly a souhlasu Mgr. Broďákové (Machalovy kolegyně, policistky Jitky Broďákové, kterou GIBS stíhá v kauze brněnských bytů kvůli neoprávněnému čerpání zvláštních finančních prostředků také – pozn. red.) a jejího obhájce pana JUDr. Jana Žižlavského si dovoluji vám podat základní informace, které směřují do obsahu zveřejnění vašeho článku. Článku, jenž staví jmenované policisty do světla páchání trestné činnosti, ačkoliv se skutkový stav jejich trestního stíhání odvíjí od vykonstruovaných a tedy nepravdivých údajů a okolností. V tomto ohledu jsem z podkladů Vladimíra Machaly sestavil soubor informací, které by měly být jistou replikou výstupů k předmětnému zveřejněnému článku… …Zasílám tedy dostupná fakta a názor mého klienta k trestnímu stíhání kauzy Hubálek a trestního stíhání Mgr. Machaly, Mgr. Broďáková,“ začíná vyjádření sepsané brněnským advokátem Pavlem Hálou.

Hála se nejprve věnuje postavení státní zástupkyně Petry Lastovecké, která dozoruje jak machinace s byty, tak vyšetřování policistů Machaly a Broďákové. „Z jednotlivých úkonů, které byly provedeny v kauze Hubálek JUDr. Lastoveckou a Národní centrálou proti organizovanému zločinu (NCOZ) Brno spolehlivě vyplývá její aktivní, respektive pasivní ochrana skupiny v politické straně ODS v Brně a to v regionální úrovni pod působením JUDr. Pavla Blažka (exministra spravedlnosti ve vládě Petra Nečase – pozn. red.),“ stojí v komuniké pro Českou justici.

„V rámci šetření případu obviněného Hubálka byl, mimo jiné, proveden jeho výslech v procesním postavení obviněného, a to z toho důvodu, že takový procesní úkon nařídil můj klient Vladimír Machala, kdy jeho význam v trestním řízení je neodvolatelný. Lze jej tedy použít v kterékoliv fázi trestního procesu jako přímý důkaz,“ vysvětluje Hála. A právě to se podle něj nejspíš později ukázalo jako kardinální problém.

Konspirativní odklon?

„Po pokynu, aby předávání spisu bylo postoupeno na NCOZ, pracovník NCOZ Daněk konstatoval při první schůzce: ´Proboha proč jste ho vyslýchali jako obviněného, vždyť to z toho spisu nikdo nedostane.´ Od tohoto vstupu – tedy postoupeného spisu s komentářem zřejmého zpracovatele pplk. Daňka a dalšího šetření věci pojali policisté oddělení hospodářské kriminality Brno-město podivný dojem, že dokončení vyšetřování má jiné záměry a cíle, než rozkrytí závažných skutečností. Tedy, že nebude v zájmu policejního orgánu – když se Hubálek, který se ke zločinnému spolčení spontánně přiznal – aby jeho trestná činnost byla rozkryta ve spojení s regionálními politiky, kteří byli v mocenském, či politickém postavení schopni ovlivnit prodeje bytů, či domů cíleným zájemcům,“ tvrdí Machalův advokát a hned navazuje:
„Co výše uvedeného vedoucího oddělení hospodářské kriminality Brno-město Machalu zaskočilo a paralyzovalo, včetně komisařky Broďákové, byla promyšlená a překvapující reakce státní zástupkyně Petry Lastovecké, která bezdůvodně a s prefabrikovaným podkladem zahájila jejich prověřování a později i jejich trestní stíhání. Kdy z tohoto účelového postupu vyplývá otevřená forma zastrašování s podtextem odvrátit pozornost od zahájených úkonů trestního stíhání a to nejen obviněného Hubálka, ale zejména k odvrácení pozornosti důvodného podezření na páchání trestné činnosti regionálních politiků s nastrčenou osobou Hubálka.

V dané věci takto došlo k účelovému trestnímu stíhání, kdy z policistů – kteří nastartovali a provedli pilotní úkony trestního řízení s rozpracovanými výsledky vysoké hodnoty pro odhalení závažné trestné činnosti – se tito policisté stali obětmi konspirativního odklonu od tohoto citlivého vyšetřování. Kdy jejich zadokumentované úkony byly využity v dalším trestním stíhání, kdy ve spojení, a za přímého působení státní zástupkyně

Lastovecké, se paradoxně s trestním stíháním pustila GIBS do výše jmenovaných policistů. Přičemž vedením jejich vyšetřování nešetřila ani oddělení hospodářské kriminality Brno-město. A tímto demonstrativním haló efektem nastolila pocit bezmocnosti nejen u uvedených stíhaných policistů, ale i obecných obav, že pokud policie začne prošetřovat podezření z trestné činnosti exponované politiky – pak – na koho politici nebo státní zástupce ukáže, aby byl stíhán – bude trestně stíhán!“ stojí dále v textu. Předmětná kauza (vyšetřování policistů – pozn. red.) má podle Hály „podtext neskutečné zákeřnosti, fabulace a cíleného odklonu a to i za pomoci mediálního cíle – vytvořit iluzi, že v uvozovkách ´zloději a podvodníci´ jsou policisté, kteří zahájili úkony rozkrytí organizované skupiny v závažné trestné činnosti a takto zakrýt, utlumit a odklonit vyšetřování se závažným podezřením trestné činnosti … těch nahoře“.

Tato výše vylíčená snaha vyplývá podle Hály z následující osy chronologických skutečností „Již v době výše zmíněného předání spisu na NCOZ z pokynu dozorového krajského státního zastupitelství JUDr. Petra Bejšovce, JUDr. Radka Mezlíka, JUDr. Petry Lastovecké, JUDr. Ivo Ištvana (VSZ Olomouc), JUDr. Jana Sladkého (KSZ Brno), oddělení hospodářské kriminality upozornilo na skutečnost, že kauza Stoka (manipulace s veřejnými zakázkami v Brně – pozn. red.), o které věděli toliko z médií a kauza Hubálek jsou ´spojenou nádobou´. Včetně konkrétních osob a bylo by vhodné vést je dohromady. Nikdo ze jmenovaných státních zástupců neprojevil nejmenší zájem o tyto informace a do dosavadního období nedošlo k jejich prověření a využití v rámci rozsáhlé zajištěné dokumentace trestné činnosti obviněného Hubálka. Hubálek ve své výpovědi, (kterou kriminální policie postoupila v březnu 2019), uvedl konkrétní osoby, jejich role a konkrétní fakta a spisy, které tvořily ucelený skutkový děj, bez příkras, bez nastavovaných lží – prostě spontánních forem výpovědi ve spojení s dílčími skutky, takto prokazovaly trestnou činnost organizované skupiny a spis byl připraven k provedení tzv. realizace, tedy domovních prohlídek, prohlídek nebytových prostor na úřadu městské části, atd,“ popisuje právník Hála dosud nepříliš známé zákulisí případu.

„Co je signifikantní, že přes tento jednoznačný fakt, doložitelný ze spisu NCOZ, neprovedl tento policejní orgán za dozoru státní zástupkyně VSZ v Olomouci JUDr. Lastovecké až do srpna 2020 žádný úkon směřující k zajištění listinných důkazů, potvrzujících trestnost organizované skupiny. Ba naopak, cestou mediálního prostoru byly rozpracované politické figury varovány od onoho března 2019 do srpna 2020, a ty si nepochybně ´zametly´ před svým prahem. Po takto označenou dobu byl proveden pochybný úkon – dodatečný výslech obviněného Hubálka s deformovanou formou protokolu dle § 158 odst. 6 tr. řádu! Takový postup je nejen neprocesní, neboť tuto výpověď nelze použít v případném soudním řízení, ale ani nemohla vést k ničemu jinému, než k opisování již provedeného protokolu o výslechu obviněného,
který provedlo oddělení hospodářské kriminality. Přičemž nelze pominout realitu poškození původní výpovědi obviněného.

Šlo tedy o manipulativní úkon, který se konal tak nanejvýš z důvodu zdržování a neměl žádného významu pro samotnou trestní věc. Jedině se takto postupovalo z jiného, než procesního úkonu v pokročení věci samé. Tím se vytvořil organizované skupině prostor cca 1,5 roku k tomu, aby veškeré stopy – zejména – v písemných materiálech byly buď odstraněny, nebo upraveny a takto uvést důkazní materii ´do obrazu svého´! Právě na tuto skutečnost výše jmenovaní policisté opakovaně státní zástupkyni JUDr. Lastoveckou upozorňovali, kdy překvapivě její reakcí bylo ´uložením pokynu´ policejnímu orgánu GIBS, aby těmto bylo sděleno obvinění,“ sdělil ve svém vyjádření dále advokát Pavel Hála České justici.

Skupina detektivů NCOZ, zabývající se kauzou Stoka, se v rámci tohoto šetření (o kterém z podstaty věci utajení – Machala a Broďáková vůbec nevěděli), se však dozvěděla utajované skutečnosti ze spisu obviněného Hubálka. „A místo, aby s nimi naložila dle platných předpisů, tak je pravděpodobně předložila cestou nadřízených ministru Hamáčkovi, který je následně s pravděpodobností poskytl poslanci Pavlu Blažkovi. Na základě těchto osobních informací se Blažek spojil se státním zástupcem JUDr. Ištvanem, potažmo JUDr. Lastoveckou, a podal proforma trestní oznámení, se kterým se ´ohání´ dodnes. Ačkoliv se jeví tento závěr mého klienta jako spekulace, pak právě toto trestní oznámení je důkazem o úniku informací ze strany NCOZ, ministerstva vnitra, atd., protože informace v něm obsažené v žádném případě nemohl Blažek ani nikdo z jeho okolí zjistit, než nezákonnou cestou,“ stojí dále ve vyjádření policisty Machaly.

Představitelé brněnské ODS se už vůči informacím o údajných machinacích s byty a tvrzení obviněného Pavla Hubálka, které se objevily v médiích, tvrdě vymezili a podali Hálou zmiňované trestní oznámení. „Všechna svoje tvrzení Pavel Hubálek uváděl v procesní pozici obviněného, což mu dává legální možnost při výslechu uvádět nepravdivá až lživá tvrzení, čehož také využil. Zajímavé taktéž je, že v daném období obviněný Pavel Hubálek v souvislosti s předmětnými výpověďmi usiloval o získání pozice spolupracujícího obviněného, což by pro něj do budoucna znamenalo výrazné snížení trestu za jeho spáchanou trestnou činnost. Po těchto výpovědích byl obviněný propuštěn z vazby,“ stojí ve společném mediálním výstupu členů brněnské ODS.

A politici pokračují: „Již více než před rokem jsme byli upozorněni, že celý předmětný trestní spis s těmito výpověďmi obviněného Hubálka byl nabízen různým osobám v Brně ke koupi a k využití, a to včetně představitelů některých politických stran. Trestní spis se tehdy dostal do rukou i poslanci Pavlu Blažkovi, který reagoval okamžitým podáním trestního oznámení (dne 14. 3. 2019) pro podezření ze spáchání trestných činů křivého obvinění a neoprávněného nakládání s osobními údaji spočívajícího v provádění cílených výslechů na osoby za účelem jejich diskreditace s neoprávněným poskytováním osobních dat a faktů a jejich interpretace zcela účelovým způsobem,“ zareagovali na informace o údajných manipulacích s městskými byty představitelé brněnské ODS.

Podjatost a konflikt zájmů

Advokát Pavel Hála ve svém textu ke kauze machinací s brněnskými byty zmiňuje představitele brněnské ODS podrobněji. „JUDr. Pavel Blažek, bývalý ministr spravedlnosti, přezdívaný Don Pablo, který se rád chlubí tím, že má pod palcem brněnskou justici, neboť soudcům přihrával byty na Úřadu městské části Brno-střed. Mělo by se jednat o celou řadu významných jmen včetně údajně bývalých soudců ústavního soudu,“ začíná výčet jmen ve stanovisku svého klienta, Vladimíra Machaly, advokát Pavel Hála.

„Rovněž tak si zprivatizovali byty a domy samostatně A to celá skupina, kde svou roli měla mít JUDr. Dagmar Lastovecká, což je tchyně JUDr. Petry Lastovecké, která dozoruje obě kauzy, a to jak Hubálka, tak Machalu a Broďákovou… …Robert Kerndl, bratři Kotěrovi (Roman a Kamil) – osobní přátelé JUDr. Pavla Blažka vykonávající jednotlivé úkony ve spojení s manipulacemi k obecním bytům. Markéta Vaňková – primátorka Brna, schovanka JUDr. Dagmar Lastovecké, která ji sama v autorizovaných článcích nazývá svou druhou dcerou a má těsné vazby jak s ní, tak s jejími rodiči, soudci Nejvyššího správního soudu. Z uvedeného plyne fakt, že JUDr. Dagmar Lastovecká a vlastně její snacha figurují v určitém postavení této skupiny a urputná snaha je odstíhání výše uvedených policistů a podivným zájmem je, aby trestní řízení Hubálka dostalo odklon do ztracena – proč? O tom se nabízí personální propojení – viz výše,“ stojí dále ve vyjádření policisty Machaly, které České justici poskytl jeho advokát Pavel Hála.

Vladimír Machala a Pavel Hála jdou ovšem ve svém komuniké ještě dále: „JUDr. Petra Lastovecká – dozorová státní zástupkyně v kauze obviněného Hubálka a taktéž v kauze obviněného Mgr. Machaly a Mgr. Broďákové. Dozorování obou kauz je samo o sobě flagrantním konfliktem zájmů na straně státního zástupce, neboť vede trestní řízení jak proti obviněnému Hubálkovi, tak proti obviněným Machalovi a Broďákové, kteří figurovali v kauze obviněného Hubálka jako vyšetřovatelé. Nezpochybnitelná skutečnost k podjatosti se skrývá v rodinných vazbách s JUDr. Lastoveckou, tchyní, která působí jako bývalá primátorka v orgánu Magistrátu města Brna, tato má nezastřeně vazby na JUDr. Blažka.

Prolínající se nepotismus ve spojení se skupinou, kterou obviněný Hubálek napomohl rozkrýt. To vše zakládá podezření o propojenosti těchto osob. I přes tyto skutečnosti, a podané námitkách k podjatosti této dozorové státní zástupkyně Mgr. Machalou, se tato vyjádřila cestou usnesení, že se nepovažuje za podjatou, neboť nemá žádné vazby na žádné osoby. Konečně cesty vztahů a nepotismu tchyně a dozorující státní zástupkyně a bývalého ministra spravedlnosti JUDr. Blažka jsou důkazem, že i přes stížnost a rozhodování Nejvyššího státního zastupitelství Mgr. Rudolfa Misáka dospěl tento státní zástupce ´k závěru´, že dozorová státní zástupkyně není v kolizi zájmů a tudíž není podjatá,“ pokračuje vyjádření Vladimíra Machaly.

„JUDr. Ivo Ištvan – nadřízený JUDr. Petry Lastovecké, který od samého počátku věděl o její podjatosti a cíleně tuto kauzu přidělil jí, ačkoliv na VSZ Olomouc je minimálně 10 dalších státních zástupců, kteří uvedené řízení mohli vést,“ míří Vladimír Machala na státní zástupce.

Ve svém prohlášení se Machala věnuje i jednotlivým detektivům NCOZ, kteří po něm případ z rozhodnutí žalobců převzali. „Jedná se o pohrobky Šlachtova působení v rámci ÚOOZ, kteří jsou profesionálně značně nezkušení. A jednotlivá fakta, která se v rámci prověřování dozví, interpretují deformovaně na základě představ své užitečnosti, neboť díky jejich představám žijí ve své horlivosti zavděčit se. Takto deformují trestní řízení s pocitem zachraňování a čištění policie od nekalých živlů – jako jsou Mgr. Machala a Mgr. Broďáková. Konkrétně osoby Luska, Daněk, Ullmann, jsou osobně zcela zaujatí vůči Mgr. Machalovi a to pro komplex závisti, méněcennosti, či jiné psychické deformace, kdy negují jeho úspěšnou kariéru vedoucího oddělení hospodářské kriminálky na Městském ředitelství policie v Brně. Kde z poměrně nevýrazného oddělení Mgr. Machala vybudoval za podpory svěřeného skvělého týmu oddělení, které sklízelo uznání a úspěchy po celou dobu jeho velení a to včetně úspěchů mediálních. Tyto osoby se netajily svou závistí a nenávistí vůči Machalovi, kterého označovali za velmi slušně řečeno – nevhodného policistu. V současné době jsou ´dirigováni´ JUDr. Lastoveckou, které plní bezmála jakékoliv zadání, včetně těch, které vybočují z mezí zákona,“ stojí dále v textu, zaslaném České justici brněnským advokátem Pavlem Hálou.

Pokus o zmaření vyšetřování

Ke konci Machalovo a Hálovo vyjádření ještě notně přitvrzuje: „Celkovým modelem, který pan JUDr. Blažek vytyčil, a v který má prověřování uvedených kauz vyústit, je to, aby trestní řízení vůči jemu a jeho spřízněným osobám nebylo nejen vůbec objasňováno – natož zahájeno. Ale, aby jakékoliv prověřování bylo k jeho osobě a osobám spřízněným tabu, a trestní věc skončila toliko odsouzením Hubálka. A navíc, aby za profesionální a služební odpovědnost byly potrestáni a hnáni ke kvazi-odpovědnosti Machala a Broďáková. Takto vytvořené podmínky pro manipulaci s důkazy a šetřenou trestnou činností se připravuje. Ne-li je již připraven podklad pro odstranění kruciálního důkazu, tedy výslechu obviněného Hubálka, čímž dojde k procesnímu stavu, kdy se bude ´mlátit prázdná sláma´ a orgány činné v trestním řízení budou operovat nikoliv s protokolem o výslechu obviněného, ale s neprocesním úředním záznamem dle § 158 odst. 6 tr. řádu. Tato skupina bude opět slavit své úspěchy, jako v roce 2016, kdy kauza obviněného Hubálka dopadla obdobně, konkrétně na oddělení hospodářské kriminality Krajského ředitelství Jihomoravského kraje, tedy zcela mimo gesci oddělení hospodářské kriminality Brno-město a tedy Mgr. Machaly, který mimo jiné objasnil trestnou činnost tehdejšího vyšetřovatele a předal ji GIBS.“

Dalším důkazem o údajné podjatosti žalobkyně Petra Lastovecké pak má být skutečnost, že „na počátku prověřovala u Mgr. Machaly a Mgr. Broďákové údajné podvody, které však při prohlídkách dopadly fiaskem a inkvizitorské představy o úspěšném završení prohlídek přinesly paní státní zástupkyni očividné zklamání“. „Následně pak vytvořila účelovou iluzi k výkonné činnosti policistů, kteří konali svou služební povinnost, o trestné činnosti v souvislosti s prošetřováním Hubálka, což se však taktéž zcela vyvrátilo. A tak poslední konstrukcí, kterou si JUDr. Lastovecká založila, je zpochybňování věci operativní činnosti oddělení hospodářské kriminality na Brně-městě, což je věc na výsost interní, ke které ani GIBS, ani JUDr. Lastovecká nemají přístup. GIBS a Lastovecká si však příslušné listinné materiály opatřovaly nelegální cestou – nátlakem na jednotlivé policisty včetně nadřízených Mgr. Machaly a z těchto se snaží vytvořit dojmologii o nezákonném jednání policistů Machaly a Broďákové. Takový postup však založil poškození operativní činnosti nejen hospodářské kriminálky v Brně, ale nebezpečný precedens v legalitě získání důkazů a rovněž poškození všech bezpečnostních sborů včetně GIBSu,“ lze se dále dočíst v prohlášení pro Českou justici.

„Nicméně i za cenu takového zásahu a likvidace operativní práce oddělení hospodářské kriminality a skutečného maření rozpracované kauzy státní zástupkyně JUDr. Lastovecká brání – v ochraně zájmových osob výše uvedených v průchodu spravedlnosti a touto cestou hodlá ´otočit´ výsledky vyšetřování obviněného Hubálka proti vyšetřujícím policistům této kauzy. K tomu odkaz na článek, který poměrně dobře popisuje vzniklou situaci,“

„JUDr. Lastovecká dále při své dozorové činnosti vede kampaň proti výše uvedeným policistům, kterou trvale poškozuje jejich ochranu osobnosti, a touto formou předjímá jejich vinu za zneužívání policejních složek k řízeným únikům informací ze spisu Machala, Broďáková. Cíleně podává částečné informace tak, aby došlo k neodčinitelné denunciaci těchto osob. Přes stížnosti a intervenci na ochranu svých práv tito poškozovaní příslušníci policie čelí za praktik této státní zástupkyně kradmým posměškům spolupracovníků, bez možnosti se účinně bránit. Bezbrannost Mgr. Machaly a Mgr. Broďákové umocňuje (přes podané stížnosti) jakékoliv prošetření těchto aktivit JUDr. Lastovecké, kde se tato státní zástupkyně primárně zaštiťuje režimem utajení vyšetřování a to pochopitelně s dopadem směrem k obhájcům těchto policistů s odkazem na příslušné zákonné ustanovení. Touto cestou si paní doktorka Lastovecká, jako dozorující státní zástupkyně, počíná inkvizitorsky, bez skrupulí, ostentativně a licoměrně projevuje své mocenské postavení. Ignoruje mimořádnost šetření osob, které jsou v extrémním, nevyváženém procesním postavení, nikoliv jen obviněných, ale obviněných policistů, přičemž zvlášť likvidační dopad toto jednání má pro mého klienta, jenž se stal vedoucím policejním fackovacím panákem. Tato cílená kriminalizace má pro mého klienta neodčinitelný důsledek, který je takto veřejně pranýřován a bianco za přispění této dozorující státní zástupkyně již pro veřejnost odsouzen. Nota bene, kdy můj klient se nemůže ani bránit cestou stížností, či své obhajoby – neboť je mu pod pláštěm režimu utajení bráněno v nahlédnutí do spisu, který je veden odděleně. Jinými slovy, GIBS odtajnil pro obhajobu mého klienta ve spisu vyšetřování toliko a jen předvolánky a to dokonce ne všechny!“ tvrdí v komuniké obhájce Pavel Hála.

„Otočení postavení vedoucího policisty – plnícího služební povinnosti – v trestně stíhaného je nonsens, jenž bude trvale zapsán jako katastrofické selhání pověřeného orgánu, jenž má dohlížet nad zákonností vyšetřování. Tento postup dozorového postavení státní zástupkyně je v samotné podstatě zneužíván k libovůli, zlovolnosti a bez kontrolního mechanismu. Což mimo jiné založilo v kauze obviněného Hubálka prostor k odklonu a dotváření skutkového stavu jeho trestního stíhání a to podle zájmu spřátelených osob, případně postižených nepotismem k osobě státní zástupkyně, která ignoruje své kolizní postavení v trestních věcech – jak již bylo výše uvedeno – v pozici deformace skutkového stavu rozpracované trestné činnosti, která směřuje do ochrany ´vyvolených´.

Za výše uvedeného stavu mám za to, aby v zájmu objektivity a vyváženosti již zveřejněné mediální informace k osobě mého klienta jste dali prostor mému klientovi. Všechny zákonné prostředky k uplatnění jeho obhajoby doposud selhaly a takto nemá žádný prostor pro svou obranu, než cestu repliky k vašemu článku,“ uzavřel stanovisko vyšetřovatele Vladimíra Machaly jeho advokát Pavel Hála. Jan Hrbáček, ceskajustice.cz

MILIONÁŘI NA PRAŽSKÉM HRADĚ, HRADNÍ MYNÁŘ A TISKOVÝ OVČÁČEK

Plat hradního kancléře Mynáře je s odměnami zhruba 1,6 milionu čistého: Hradní kancléř Vratislav Mynář měl v letech 2016 a 2017 plat s odměnami zhruba 1,6 milionu korun čistého, tedy 133 tisíc měsíčně, přes milion brali další dva vedoucí úředníci Hradu. Mluvčí Jiří Ovčáček bral měsíčně v roce 2017 čistého 62 500 korun.

Zveřejnění nařídil Městský soud v Praze, který tak vyhověl žalobě Kristýny Bašné, která zveřejnění platů žádala. Hrad měl čas zveřejnit platy do 17. září. Na zveřejnění měl 30 dní, kasační stížnost proti rozhodnutí Městského soudu v Praze Hrad nakonec nepodal. Podle zveřejněného prohlášení nechtěla kancelář zatěžovat dále soudní systém.

„Nicméně mi jako vedoucímu Kanceláře prezidenta republiky není jasné, jak má zveřejnění platových poměrů jednotlivých vedoucích zaměstnanců přispět k diskusi o věcech veřejného zájmu, ani o jaký veřejný zájem by mělo jít,“ píše Mynář v komentáři ke zveřejněné platové tabulce.

„Platové poměry vedoucích pracovníků KPR jsme zveřejnili již dvakrát a nevšiml jsem si, že by to vedlo k jakékoli konstruktivní debatě. Nejvyšší správní soud to z nějakého důvodu „vidí jinak“, a my toto rozhodnutí budeme respektovat. Nemáme ostatně co tajit,“ píše dále Hrad.

Mynář podle tabulky dostal za roky 2016 a 2017 čistý plat včetně odměn 3 199 180 k run. Ředitel Odboru tiskového Jiří Ovčáček dostal ve stejném období plat včetně odměn 1 507 461 korun. Roční plat s odměnami přes milion korun měl v letech 2016 a 2017 také zástupce vedoucího KPR a ředitel administrativní sekce. Podle Mynáře jsou platy ředitelů odborů i jeho plat zcela srovnatelné s platy vedoucích představitelů v jiných státních institucích.

í zástupci, soudci, manažeři státních firem, ministři, dokonce i sám prezident republiky, zdaleka nedosahují platových poměrů například ředitele České televize, která o počínání paní Bašné horlivě informuje,“ argumentuje v textu Mynář a tvrdí, že plat ředitele ČT Petra Dvořáka je dvakrát tak větší než mzda prezidenta republiky.

Mynář vyzývá Bašnou

Bašná podle Mynáře svými žádostmi o informace o platech úředníků již několik let zatěžuje desítky českých státních institucí. Náklady na právní služby spojené s posouzením jejích žádostí a na práci soudů „jsou odhadovány na miliony korun“, uvedl hradní kancléř.

Firma kancléře Mynáře dostala pokutu 40 tisíc za vypouštění odpadních vod

V posledním odstavci Mynář vyzývá Bašnou, aby předložila kompletní financování svých stránek. „Jediným přiznaným sponzorem je velvyslanectví USA v Praze. Představa, že na území svrchovaného státu financuje cizí stát aktivity směřující k zahlcování zdejších úřadů a soudů, je pro mě zcela nepřijatelná,“ píše v závěru.

„Občané mají na informace o platech nejvyšších státních úředníků nárok podle zákona, jelikož jsou tito úředníci placeni z daní a zároveň mají důležité rozhodovací pravomoci. V zahraničí jsou platy nejvyšších státních úředníků často veřejné a i u nás jsou platy justice a některých vedoucích úředníků dány zákonem. Soudy by zatěžovány nebyly, kdyby KPR poskytla informace jako drtivá většina ostatních institucí,“ uvedla pro iDNES.cz Bašná.

Podle městského soudu má kancelář prezidenta republiky Bašné poskytnout informace o platech, odměnách a benefitech spojených s výkonem funkce. Kancelář prezidenta republiky navíc musí Bašné uhradit 21 600 korun jako náhradu nákladů řízení.

Dlouhý boj

Bašná provozuje webové stránky, na kterých zveřejňuje platy, odměny a další bonusy nejvyšších tuzemských úředníků. Žena požádala o zveřejnění údajů o platech vedoucích představitelů KPR v únoru 2018. Hrad jí nevyhověl a napoprvé neuspěla ani u Městského soudu v Praze.

Mynářova firma zasněžovala sjezdovku z potoka. Dostala pokutu 300 tisíc

Ten v zamítavém rozsudku odkázal na verdikt Ústavního soudu z roku 2017, podle kterého právo na informace o příjmech lidí placených z veřejných zdrojů není absolutní a je třeba dbát také na soukromí úředníků. Bašná se obrátila na Nejvyšší správní soud, který letos v květnu původní rozsudek městského soud zrušil a věc mu vrátil k novému projednání. Podle NSS jde o téměř „modelovou či učebnicovou situaci“, kdy by mělo převážit právo na poskytnutí informací nad ochranou soukromí.

VZNIKNE ZNOVU KRIZOVÝ ŠTÁB?

Vládnou zmatkující papaláši, řekl Farský. Opozice i ČSSD chce krizový štáb: Vláda by měla podle šéfa opozičního klubu STAN Jana Farského aktivovat Ústřední krizový štáb. „Funguje na datech a ne na pocitech,“ řekl Farský. Premiér Andrej Babiš se ale podle něj obává, aby ho znovu nezastínil ministr vnitra a šéf ČSSD Jan Hamáček v červené mikině.

„Vládnou nám zmatkující papaláši,“ řekl šéf klubu STAN. „Co pan premiér předvádí, je zoufalství a doplácí na to celý národ,“ uvedl Farský. Poukázal na stále se měnící rozhodnutí o pravidlech rušení roušek či respirátorů, které mají chránit před šířením epidemie koronaviru.

„Vláda nedělá nic jiného, než strká hlavu do písku,“ řekla předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová. Poukázala na to, že už i sousední Slovensko označilo Českou republiku „červenou“ zónu, tedy jako nebezpečnou zemi pro vlastní občany, kteří by se do Česka vypravili. To bude pro Českou republiku negativní ekonomické dopady, řekla Pekarová Adamová. TOP 09 bude proto prosazovat, aby Sněmovna zařadila mimořádný bod, kde by polici jednali o opatřeních proti šíření koronaviru a o tom, jak si nyní počíná vláda.

Ryba smrdí od hlavy, kritizovala šéfka TOP 09 vládu

„Vláda musí zabránit zvyšování počtů nakažených,“ řekl místopředseda TOP 09 Vlastimil Válek. Vláda by podle Pekarové Adamové měla začít tím, že se nebude chovat podle toho, že jsou za necelé tři týdny volby a nedělat rozhodnutí zaměřená jen na některé skupiny občanů.

„Ryba smrdí od hlavy,“ řekla šéfka TOP 09. Pokud platí jiná pravidla pro ty nahoře a ostatní občany, tak se vláda nesmí divit, že jí vyhlášená opatření ohledně nošení roušek a respirátorů někteří lidé nerespektují. Narážela tím na fakt, že premiér Andrej Babiš nešel do karantény po setkání s nakaženou hlavní hygieničkou Jarmilou Rážovou a místo toho se změnila pravidla, kdo má jít do karantény a kdo ne.

Také šéfka TOP 09 volá po aktivování Ústředního krizového štábu. „Na vládě se opakuje situace z března, kdy premiér s aktivizací Ústředního krizového štábu otálel. Holt nechtěl být za žádnou cenu zastíněn a na úkor zvládnutí nastupující epidemie upřednostnil vlastní PR. Dnes váhá znovu,“ reagovala na to, že premiér Babiš odmítl požadavek sociální demokracie na to, aby znovu začal pracovat Ústřední krizový štáb.

„Myslíme si, že to je na místě,“ řekl i šéf lidovců Marian Jurečka, který kvůli tomu, ať znovu funguje krizový štáb, napsal osobně sms premiérovi. Babiš mu odpověděl, že nevidí potřebu svolat krizový štáb. Na výzvu, ať svolá schůzku šéfů stran kvůli postupu proti koronaviru, premiér podle Jurečky neodpověděl.

ČSSD: Svolejme krizový štáb, ať není nouzový stav

Sociální demokracie v úterý v tiskové zprávě uvedla, že Ústřední krizový štáb pomůže řešit covid-19 tak, aby nemusel být vyhlášen nouzový stav.

„ÚKŠ je skvělým nástrojem v době pandemického ohrožení, jak jsme si ostatně mohli ověřit už na jaře. Tehdy fungoval a i díky práci jeho členů, nás všech, jsme krizi zvládli. Budu se snažit přesvědčit premiéra Babiše o tom, abychom ho proto znovu aktivovali v době, kdy je počet nových případů onemocnění COVID-19 alarmující. Je to z mého pohledu klíčové, samozřejmě vedle preventivních opatření typu nošení roušek“, uvedl ministr vnitra a šéf ČSSD Jan Hamáček.

„Nechceme, abychom museli omezovat ekonomiku podobně, jako jsme to udělali na jaře. Nechceme ani vyhlašovat nouzový stav. Naopak ale chceme chránit zdraví a životy obyvatel a k tomu, aby se nám to podařilo, nemůžeme jen nečinně čekat a přihlížet, jak počty nakažených strmě rostou. Je potřeba jednat a my jsme připraveni se koronavirové hrozbě v ÚKŠ každý den usilovně věnovat“, uvedl Hamáček.

ZÁKON O GIPS, JAK VSTOUPIT NA POZEMEK

Vstup do obydlí či na pozemek: Vláda schválila možné úpravy zákona o GIBS: Přesněji vymezit oprávnění Stálé komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) či harmonizovat podobu zákona o generální inspekci s předpisem o policii má za cíl novela, kterou v pondělí schválila vláda. Vyplývá to z výsledků jednání vlády zveřejněného na webu Strakovy akademie. Materiál předložený ministerstvem vnitra by měl také příslušníkům inspekce dát oprávnění provádět kontrolu na alkohol či jiné návykové látky u zaměstnanců policie, celní správy či vězeňské služby v době, kdy plní pracovní nebo služební úkoly. Inspekce by podle návrhu měla toto oprávnění využívat jen na základě konkrétních poznatků vůči jednotlivcům nebo skupinám osob, nikoliv namátkově.

Vnitro novelu zdůvodňuje mimo jiné tím, že zákon o GIBS nebyl komplexněji novelizován od ledna 2012, kdy se stal účinným. „Některá jeho ustanovení se ukazují jako nedostatečná nebo v praxi problematicky využitelná, což v některých případech může vést ke ztížení plnění zákonných úkolů inspekce,“ stojí v návrhu. Předpis má novela proto mimo jiné zpřesnit či harmonizovat se zákonem o policii.

Současnou úpravu kontroly GIBS označuje vnitro za vágní a obecnou. „Nejčastějším způsobem výkonu kontroly jsou totiž případy, kdy si osoba stěžuje u Stálé komise pro kontrolu GIBS, ačkoliv se jedná o stížnost, kterou už samotná inspekce vyhodnotila jako neopodstatněnou. Smyslem kontrolního orgánu ovšem nebylo vytvoření jakéhosi kvaziodvolacího orgánu, ale zajistit nezávislou a objektivní kontrolu inspekce,“ stojí v návrhu.

Oprávnění stálé komise by tak měla být přesněji vymezená. „Kontrolní komise je tak oprávněna požadovat od inspekce informace a podklady potřebné k provedení kontroly. Navrhuje se také, aby měla oprávnění seznamovat se s vnitřní strukturou inspekce, informacemi týkajícími se rozpočtové problematiky a souhrnnou informací o činnosti inspekce,“ navrhuje novela.

Návrh novely počítá i s vytvořením zákonného oprávnění příslušníka inspekce vstupovat v rámci plnění úkolů do všech služebních prostor bezpečnostních sborů, vůči kterým GIBS plní své zákonné povinnosti. „Opatření vychází z praktických zkušeností, které plynou ze spolupráce s ostatními bezpečnostními sbory při plnění úkolů inspekce v konkrétních případech,“ uvádějí předkladatelé. Příslušníci inspekce by měli dostat také oprávnění provádět kontrolu na alkohol či jiné návykové látky.

Příslušník inspekce má být podle nového znění předpisu také oprávněn při plnění úkolů GIBS bez souhlasu uživatele vstoupit do obydlí, na pozemek či do jiného prostoru, kde je nutné provést určité úkony. Platí to v případě, kdy je vstup do obydlí nutný pro ochranu života nebo zdraví osob a věc nesnese odkladu. „Znění je s ohledem na působnost a úkoly GIBS užší než to, které je v zákoně o policii,“ dodává vnitro.

GIBS vznikla 1. ledna 2012. Prověřuje a stíhá příslušníky policie, celní správy a vězeňské služby, u občanských zaměstnanců se zajímá o trestné činy spáchané v souvislosti s výkonem pracovních úkolů. Stíhá také příslušníky inspekce. Předtím trestné činy u policie řešila Inspekce Policie ČR, její předchůdkyní byla Inspekce ministra vnitra.

ŠANCE SOUDKYNĚ ŠIMÁČKOVÉ K SOUDU EU? NSZ ZEMAN NEBYL SCHOPEN STÍHAT BAKALU ZA OKD

Kdo obsadí prestižní post soudce ESLP? Mluví se o Zemanovi nebo Šimáčkové: Už jen dva týdny zbývají do uzávěrky pro podání přihlášek do výběrového řízení na tři kandidáty, z nichž se bude vybírat soudce Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) za Českou republiku. Minimálně dvě jména, která v této souvislosti zaznívají v justičních kuloárech, patří k silným vahám české právnické obce. A jejich úspěšná, ale i kandidatura by spustila proces změn s nemalým dopadem na budoucnost tuzemské justice.

Prvním možným uchazečem, který je často zmiňován, je ústavní soudkyně Kateřina Šimáčková. Advokátka, která se stala v roce 2009 soudkyní Nejvyššího správního soudu (NSS) a od roku 2013 je soudkyní Ústavního soudu (ÚS), by zcela jistě byla favoritkou volby.

Nejen proto, že patří mezi nejviditelnější členy ÚS, ale také s ohledem na její dosavadní působení coby advokátky či soudkyně. V neposlední řadě její důraz na genderovou rovnost může být významným plus při případném posuzování v Parlamentním shromáždění Rady Evropy, které má konečné slovo. V současné době je totiž ze 47 členů soudcovského sboru pouze 15 soudkyň, což je všeobecně považováno za nevyhovující. Samo sebou, Šimáčková je také adekvátně jazykově vybavena. Svůj zájem o post pro Českou justici nechtěla potvrdit, ale ani ho nevyvrátila. „Mám pocit, že díky svým více než třicetiletým právnickým zkušenostem bych tam mohla být užitečná,“ potvrdila dnes Šimáčková svůj zájem o funkci Lidovým novinám. Ještě před týdnem přitom svou kandidaturu pro Českou justici nechtěla potvrdit.
Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman Foto: Ivan Holas

Druhé jméno, které často zaznívá v debatách právních profesionálů, ale i mezi těmi, kteří budou o kandidátech za Českou republiku rozhodovat, je jméno nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana. Zeman podle informací České justice o kandidaturu opravdu stojí a již sonduje možnou p

Nedávno v rozhovoru pro média připustil, že bude muset s blížícím se výročím deseti let ve funkci uvažovat, zda není v jeho životě čas na kariérní změnu. Prestižní post soudce ESLP by byl pro Zemana osobně velký úspěch, který by bylo možné prezentovat i dovnitř soustavy státního zastupitelství. Sám Zeman se v mezinárodních justičních kruzích pohybovat umí, před příchodem do Brna působil jako český zástupce v Eurojustu.

Výběr tří kandidátů za Českou republiku bude nově méně „politický“: zasedat v komisi budou vedle ministrů spravedlnosti a zahraničí předsedové Ústavního, Nejvyššího a Nejvyššího správního soudu, veřejný ochránce práv, vládní zmocněnec pro zastupování před ESLP a po jednom členu za Českou advokátní komoru a právnické fakulty. Je logické, že kandidatura obou zmíněných uchazečů také vyvolává otázky, kdo by je případně nahradil, což do výběru tak chtě nechtě zcela jistě zasáhne.

Výběrové řízení na kandidáty na funkci soudce Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku vyhlašuje ministerstvo spravedlnosti. Lhůta pro předložení kandidatury je 30. září 2020 do půlnoci. Tři kandidáty na kandidátní listinu poté vybere komise. Soudce z listiny volí Parlamentní shromáždění Rady Evropy, to tedy bude mít poslední slovo. Předpokládaný nástup do funkce je 1. listopadu 2021, což je dlouhá doba, která může mít vliv i při rozhodování u některých kandidátů.Petr Dimun, ceskajustice.cz

LIDOVEC VÝBORNÝ DO KARANTÉNY NEMUSÍ? VÝJIMKA PRO POSLANCE?

Bývalý předseda KDU-ČSL poslanec Marek Výborný onemocněl covidem-19 a skončil v karanténě. Uplynulý týden se přitom na jednání Ústavně právního výboru (ÚPV) a podvýboru pro exekuce v Poslanecké sněmovně setkal nejen s poslanci, ale i se špičkami justice. Česká justice účastníky schůzí oslovila. Žádného z nich hygiena ale zatím neoslovila a v karanténě nejsou.

Na twitteru Výborný oznámil, že průběh onemocnění je u něj s drobnou rýmou a fakticky bezpříznakový. „Vzhledem k opatřením v Poslanecké sněmovně včetně nošení roušek by karanténa neměla být nutná. A já budu 22.9. snad v pořádku a jednání ústavně právního výboru 23.9. bych měl stihnout, tedy ani zpoždění projednávání exekučního řádu by nemělo hrozit,“ reagoval na dotaz České justice, zda budou muset účastníci schůzí výborů z minulého týdne do karantény.
Před začátkem jednání ÚPV minulou středu navrhla uzavření celého jednání po veřejnost právě z důvodů epidemiologické situace jeho místopředsedkyně Helena Válková. Poslanci se nakonec usnesli, že s ohledem na přítomnost špiček justice vyloučí veřejnost až pro jednání o dalších bodech, včetně kontroverzních exekucí.

Předseda ÚPV Marek Benda České justici sdělil, že s ohledem na aktuálně platná hygienická pravidla není nutné, aby účastníci jednání výboru skončili v karanténě a zamířili na testy, neboť všichni měli roušky či respirátory. Na testy zamířila pouze tajemnice podvýboru pro exekuce. „S ohledem na dodržení povinnosti nosit roušku podle názoru hygieny do karantény nemusím,“ uvedl poslanec Dominik Feri (TOP 09), který na jednání ÚPV minulý týden seděl vedle Výborného. Podobně zareagoval i další Výborného „soused“, poslanec Pavel Blažek.

Jednání se kvůli projednávání klíčové novely zákona o soudech a soudcích zúčastnili kromě poslanců například předseda Nejvyššího soudu Petr Angyalossy, prezidentka Soudcovské unie Daniela Zemanová nebo místopředsedkyně Nejvyššího správního soudu Barbara Pořízková. „Pan předseda v karanténě není, nikdo jej nekontaktoval. Navíc měl (měli oba) při jednání roušky,“ reagoval mluvčí Nejvyššího soudu Petr Tomíček. Daniela Zemanová pak uvedla, že ji zatím z hygieny nikdo neoslovil. Do karantény nově nebudou muset lidé, kteří se potkají s nakaženým s rouškou či respirátorem a sami také budou mít ochranu dýchacích cest. Toto pravidlo však má podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) platit až od zítra.

Na test čekají kvůli kontaktu s Výborným, ale i dalšími nakaženými, lidovecká senátorka Šárka Jelínková a šéf sněmovního klubu KDU-ČSL Jan Bartošek. Ani jednoho zatím nekontaktovala hygiena.

Od minulého úterý Sněmovna zavedla povinnost nosit roušku nebo respirátor při všech akcích a ve všech veřejných prostorách budov dolní komory. Důvodem zpřísnění pravidel je rostoucí počet případů onemocnění covidem-19 zejména v Praze. Eva Paseková, Petr Dimun, ceskajustice.cz

EXPERTI O COVIDU-19

Richter, Jirmásek, Stoček a další: Konference Insolvence 2020 opět spojí správce, soudce a další odborníky: Účelem již sedmého ročníku Konference Insolvence 2020 je názorově propojit insolvenční správce se soudci, zákonodárci, zástupci neziskových organizací a bankovních asociací formou panelových diskuzí. Akce se uskuteční dne 9. října 2020 v konferenčních prostorách Wellness hotelu STEP v Praze. Česká justice je opět mediálním partnerem.

Program konference bude nově sestaven převážně z panelových diskuzí, které jsou jednou z nejdůležitějších platforem pro výměnu a sdílení názorů všech profesionálů v oblasti insolvenčního práva. Novinkou je, že akce bude také přenášena on-line. Jaká budou témata jednotlivých diskuzí?

Poslední novelizace insolvenčního zákona proběhla v roce 2019, teprve nyní je možno srovnat očekávání s realitou. V tomto diskuzním panelu se sejdou zástupci všech stran insolvenčního procesu (soudci, zástupci ministerstva a neziskových organizací včetně zástupce bankovních asociací) a zhodnotí dopad novely do praxe.
Věnovat se budou zejména praktickým otázkám jako je například kvalita soupisu insolvenčních návrhů, nejčastějším chybám, a aktuální situaci vzniklou v souvislosti s Covid.

Zvýšení objemu práce soudů

Vedlejším efektem novely bylo navýšení administrativy správců a následné zvýšení objemu práce soudů. Ty byly doslova zahlceny a kapacitně nestíhaly. O tom, jak se se situací vypořádali a jak jí předcházet pohovoří místopředseda Krajského soudu v Ostravě Rostislav Krhut a soudce Krajského soudu

Z ŽIDLOCHOVIC DO BRNA ZA PĚT TISÍC, ZBOŘILOVÁ NEMĚLA ROUŠKU

Jízda vlakem bez roušky vyšla cestující draho. Musí zaplatit skoro 5 tisíc: Cesta z Židlochovic do Brna za víc než čtyři a půl tisíce korun. Takovou cenu musí Českým drahám zaplatit Martina Zbořilová, která se na Facebooku svěřila, že jela bez roušky. Údajně kvůli tomu, že trpí astmatem. Podle Českých drah nejde o nic výjimečného, cestující nyní roušky ve vlacích nosit musí.

„Jela jsem bez roušky a kupovala si u asi 30letého průvodčího lístek. Začal mít řeči, že jsem bez roušky. Chvíli jsme debatovali, že mě může vykázat z vlaku, zavolat policajty a že on by ji také raději neměl, že nosit ji nemusí jen děti a s diagnózou na hlavu,“ popisuje Zbořilová na Facebooku.

Po chvíli podle ní vlak zastavil v Modřicích a dorazila policie. Od průvodčího pak žena dostala pokutu – tisíc korun za neoprávněné zastavení vlaku a zbylých 3 600 za zpoždění, které bylo nakonec téměř dvacet minut.

Byla ke mně směřována prosba o dokladování mého zveřejněného příběhu o pokutě za roušku ve vlaku. Kdy ne mě průvodčí zavolal policii a následně naúčtoval pokutu za neoprávněné zastavení vlaku. Je prý hodně těch, co tomu nechtějí věřit, no nedivím se, ani já bych nevěřila

Podle Českých drah jde však o standardní postup. Navíc podle mluvčí Gabriely Novotné žena nedostala pokutu za nenasazenou roušku, ale právě za zastavení a zpoždění vlaku. „Cestující neuposlechla povinnost nošení roušek, tak musela být přivolána policie,“ uvedla Novotná.

Roušky jen naoko. Lidé si na internetu radí, jak obejít vládní nařízení

Podle ní k takovému scénáři, že by kvůli cestujícímu bez roušky musela být zavolána policie, zpravidla nedochází. „Takové případy se výhradně snažíme řešit domluvou. Ve většině případů to tak i dopadá. Pouze v případě, že cestující pravidla opakovaně nechce dodržovat, tak máme možnost ho vyloučit z přepravy a požádat o asistenci policii,“ dodala pro iDNES.cz. O takový případ šlo i v případě Zbořilové.

Ta se však měla bránit, že má astma a roušku tak nosit nemusí. „Sdělila jsem mu (průvodčímu, pozn. red.), že mám astma a rouška mi způsobuje značné zdravotní problémy a apnoe,“ uvádí Zbořilová. Jenže ani to podle Českých drah není důvodem pro cestování vlakem bez roušky. Podle mluvčí Novotné se navíc žena neprokázala žádným potvrzením.
Podle nařízení ministerstva zdravotnictví roušku nemusí nosit pouze lidé s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu.

Podle Českých drah by lidé ve vlaku měli roušky nosit i z úcty ke spolucestujícím. „Na druhou stranu totiž pak vznikají stížnosti ze strany spolucestujících, když někdo roušku nemá,“ poznamenala mluvčí drah. „Cestující upozorňujeme, máme vylepené letáky. Pouze v extrémních případech zakročíme a máme tento extrémní nástroj,“ uzavřela Novotná.
Pod facebookovým příspěvkem Zbořilové se nyní rozběhla diskuze, kdy ji lidé nabízí, že zašlou peníze na zaplacení pokuty, doporučují ušití roušek z propustného materiálu či místo roušky příště použít krajkové spodní prádlo.