iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Kariéra generála přes Stropnického, žalobce, Afghánistán

„Navázal poměr, milenku protežuje a odměňuje,“ odešlo z e-mailu vysokého důstojníka vojenské policie ombudsmance: Vojenskou policií už několik let sužují problematické pracovní vztahy. Toxické vztahy na pracovišti byly také jedním z důvodů odvolání jejího velitele generála Pavla Kříže loni v únoru. Změně předcházelo anonymní udání o mileneckém poměru generála s podřízenou majorkou. Personální problémy ovšem neuklidnil ani nástup nového šéfa plukovníka Miroslava Murčeka. Potíže ve sboru nadále přetrvávají a podle informací České justice se do nich před časem „obula“ Generální inspekce bezpečnostních sborů.

„Dlouhodobě jsem nebyl spokojen se situací uvnitř vojenské policie,“ odůvodnil loni Křížův konec ministr obrany Lubomír Metnar. Česká justice v posledních dnech odhalila jeden z aspektů, který předznamenal odvolání tohoto Murčekova předchůdce. Šlo o anonym, který očerňoval zástupce šéfa vojenské policie.

„Generál po svém příchodu na hlavní velitelství navázal milenecký poměr s podřízenou majorkou. Ta ho údajně pravidelně navštěvuje na jeho ubytovně v Praze 6. Generál tento vztah zohledňuje tím, že majorku velmi výrazně protežuje v oblasti profesní. Na přání pana generála je majorka výrazně zvýhodňována při vytváření takových pracovních podmínek a náplní činností, které ji příliš nezatěžují, nejsou příliš náročné na odbornost a umožňují její velmi dobré hodnocení.“ Tak zní text anonymního udání, které předznamenalo loňské zásadní změny ve vojenské policii.

Anonym: Přístup k ženám nevhodný

Po čtrnácté hodině 11. listopadu roku 2018 dorazil do e-mailové schránky hlavní inspektorky ochrany lidských práva ministerstva obrany Lenky Marečkové e-mail. Odešel z adresy cekankova1@seznam.cz. Pisatel v něm popisuje údajný intimní vztah tehdejšího zástupce velitele vojenské policie generála Pavla Chovančíka, včetně toho, že má generál svou milenku v práci protežovat.

„Vážená paní hlavní inspektorko, v měsíci srpnu letošního roku jsem při rozhovorech s některými pracovníky hlavního velitelství vojenské policie zaznamenal informace o jednání pana brig. generála Pavla Chovančíka, zástupce náčelníka vojenské policie. Toto jednání považuji minimálně za nevhodné z pohledu profesní etiky, přístupu k ženám a s tím souvisejícího rovného přístupu k podřízeným,“ začal svoje udání anonymní pisatel z adresy cekankova1@seznam.cz.
Ona ho prý navštěvuje na ubytovně, on ji chválí

„Pan generál Chovančík začal na hlavním velitelství vojenské policie působit na přelomu let 2013 a 2014. Po svém příchodu na hlavní velitelství navázal milenecký poměr s mjr. XXXXXXX XXXXXXXXXX (jméno je redakci České justice známo, ale z etických důvodů je nezveřejňuje – pozn. red.). Mjr. XXXXXXXXXX pana generála Chovančíka údajně pravidelně navštěvuje na jeho ubytovně v Praze 6, ulici Pod Juliskou. Pan generál Chovančík tento vztah zohledňuje tím, že velmi výrazně protežuje mjr. XXXXXXXXXX v oblasti profesní.

Na přání pana generála Chovančíka je mjr. XXXXXXXXXX výrazně zvýhodňována při vytváření takových pracovních podmínek a náplní činností, které ji příliš nezatěžují, nejsou příliš náročná na odbornost a umožňují její velmi dobré hodnocení. Při tom pan generál Chovančík využívá toho, že osobně nevytváří žádné z těchto rozhodnutí, ale postupuje tak, že před podřízenými vysloví svůj dojem, např. při rozdělování odměn: ´Zdá se, že mjr. XXXXXXXXXX pracuje velmi dobře.´Podřízení pana generála Chovančíka následně toto nepřímo vyslovené přání zohlední. Tyto postupy jsou provádněny podřízenými pana Chovančíka, z nichž někteří jsou mu údajně z různých důvodů zavázáni a plní jeho přání bez nejmenších výhrad. Ostatní tak činí z obav před případnými následky,“ napsal anonym. A dále anonym vyjmenovává konkrétní důstojníky vojenské policie, kteří měli v protežování údajné milenky generála pomáhat.

Obrana udání potvrdila

Česká justice, která udání z předloňského roku získala, se proto obrátila na armádní ombudsmanku s dotazem, jak s anonymním podnětem naložila. „Vážený pane, odpovídám na Váš dotaz z pracovní neschopnosti, avšak stejně, jako bych odpovídala, kdyby tomu tak nebylo: pro komunikaci s médii na Ministerstvu obrany slouží, jak jistě víte, odbor komunikace. Prosím, obraťte se se svými otázkami proto na tento odbor, jemuž mohu poskytnout podklady,“ zareagovala na otázky reportéra České justice hlavní inspektorka ochrany lidských práv na ministerstvu obrany Lenka Marečková.

Tiskový odbor resortu pak už byl konkrétnější. „Tuto skutečnost lze potvrdit. Hlavní inspektorka ochrany lidských práv Ministerstva obrany obdržela anonymní podání na veřejnou e-mailovou adresu „ombudsman@army.cz“ dne 11. 11. 2018. Anonymní podání skutečně směřovalo na příslušníka Vojenské policie pana Chovančíka a obsahovalo informace o jeho údajném nevhodném chování,“ potvrdil Jakub Fajnor z tiskového odboru ministerstva.

Na otázku, co pisatel armádní ombudsmance sděloval a zda udání odešlo z e-mailové adresy cekankova1@seznam.cz, pak Fajnor odvětil: „Informace, které by mohly vést k identifikaci stěžovatele nebo pisatele podání, nejsou poskytovány.
Ombudsmanka informace prošetřovala

Jak tedy armádní ombudsmanka s informacemi naložila? Prověřila je a ukázalo se, že jí anonym poskytl naprosto nevalidní poznatky. „Provedené důkladné šetření neprokázalo pravdivost informací uvedených v podání,“ pokračuje Jakub Fajnor. Na otázku, zda se ombudsmanka snažila identifikovat pisatele a zda se jí to podařilo, pak zástupce ministerstva obrany odpověděl negativně. „V případě obdržených anonymních podání je respektován zvolený status jejich pisatelů. Po identitě pisatelů anonymních podání zásadně není pátráno,“ uvedl dále Fajnor. A doplnil, že například v průběhu roku 2019 bylo přijato na veřejnou e-mailovou adresu ombudsman@army.cz zhruba 220 podání, z toho se jednalo o 27 stížností. V tomtéž roce 2019 pak bylo přijato celkem 7 anonymních podání.

„Pokud se tvrzení provedeným šetřením potvrdí, jsou ze strany Hlavní inspektorky ochrany lidských práv Ministerstva obrany navrhovaná a vyžadovaná adekvátní opatření, jejichž splnění se sleduje… Vzhledem k tomu, že se tvrzení uváděná v podání šetřením neprokázala a ze šetření nevyplynula potřeba uplatňovat opatření nebo doporučení v personální oblasti, nebyla navrhována žádná opatření s dopadem do této oblasti,“ dodal Jakub Fajnor z tiskového odboru ministerstva obrany k inkriminovanému udání.

Hledání původce udavačského mailu

Protože Česká justice má faksimile udání, rozhodla se jeho tvůrce vyhledat. Držitel emailu cekankova1@seznam.cz, z něhož udání odešlo, je dohledatelný na internetu. Na internetu totiž v minulosti prodával příslušenství k palné zbrani.

Uživatel se stejným „nickem“ pak také prodával nosiče na jízdní kola.

V tomto inzerátu už o sobě pisatel napověděl, na rozdíl od toho předchozího, více. Třeba to, že bydlí na Praze 8 a jako kontakt uvedl svoje telefonní číslo. Česká justice tak zjistila, že tím, kdo v minulosti užíval e-mailovou adresu cekankova1@seznam.cz je vysoký důstojník vojenské policie, šéf druhého odboru její kriminálky, plukovník Antonín Vavrda.

Vavrda je milovníkem zbraní, bydlí aktuálně v Karlíně, tedy na Praze 8. V minulosti bydlel v jiné části Prahy, a to na adrese, z níž vznikl název popisovaného e-mailu, z něhož odešlo předloni v listopadu udání na generála Chovančíka. Vavrda navíc z tohoto e-mailu v minulosti prokazatelně komunikoval s velitelem vojenské policie generálem Pavlem Křížem, jak dále Česká justice ověřila.

Nevím, o čem mluvíte, nic neřeknu

Česká justice proto plukovníka Antonína Vavrdu telefonicky, na číslo uvedené ve druhém inzerátu, oslovila, a zeptala se ho, zda udání na nadřízeného odeslal on.

Antonín Vavrda to ale popřel: „Já s tím nemám vůbec nic společného, nevím o čem hovoříte. Skutečně netuším. Jsem na dovolené, nevím s kým mluvím a tím asi končíme… Na dovolené s vámi tuhle věc řešit nebudu. Chci si užít dovolenou… Po telefonu se s vámi a o dovolené o ničem dál nebudu bavit,“ řekl České justici Antonín Vavrda, a to přesto, že všechny indicie, zjištěné Českou justicí, potvrzují, že on je potenciálním držitelem e-mailu, ze kterého udání na dřívějšího zástupce náčelníka vojenské policie, generála Chovančíka, odešlo.

Vavrda zval špičky státního zastupitelství do Afghánistánu

Antonín Vavrda patřil a patří do okruhu nejbližších bývalého šéfa vojenské policie Pavla Kříže. Jak už jsme uvedli, toho vloni v únoru odvolal z funkce ministr obrany Lubomír Metnar kvůli tomu, že nebyl „dlouhodobě spokojen se situací uvnitř vojenské policie“, kterou cloumaly mimo jiné toxické osobní vztahy.

Za generálem Křížem a „jeho suitou“ zůstala navíc na odchodnou pachuť vojenskou policií několika nepříliš uspokojivě vyřešených případů. Například napadení ekonomického náměstka ministra obrany Pavla Berana vojákem na sklonku roku 2017. Nebo výbuch granátu ve Vyškově, kde bylo ve vojenském areálu načerno skladováno mnohem více munice, než jen explodující granát, což obrana ani vojenská policie veřejnosti dosud nepřiznala.

Pavel Kříž, a lidé kolem něho včetně Antonína Vavrdy byli po dobu své kariéry u vojenské policie známi mimo jiné usilovným budováním kontaktů vně svého sboru. Spřízněné osoby Kříž dekoroval různými vyznamenáními, úzké vztahy navázal také s rodinou ministra obrany Martina Stropnického. Špičky státního zastupitelství pak Kříž zval například na cesty do Afghánistánu, na akce vojenské policie nebo na rodinnou oslavu v armádním středisku v Praze 6.Jan Hrbáček, ceskajustice.cz

TVRDÉ TRESTY ZA PYRAMIDOVÉ PODVODY V ČR

Soud zváží tresty za jeden z největších pyramidových podvodů v Česku: Státní zástupkyně ve čtvrtek navrhla pět let vězení pro bývalého předsedu představenstva investiční společnosti Key Investments Daniela Brzkovského. Pro další dvě obžalované, Kláru Fenstererovou a Alenu Šťastnou, žádá čtyřletý a tříletý trest. Trojice vinu odmítá. Kauza je známá jako jeden z největších pyramidových podvodů v České republice. Všem obžalovaným hrozí maximálně osm let vězení, rozsudek soud vynese 6. srpna. Brzkovský čelí obžalobě z porušení povinnosti při správě cizího majetku a porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže kvůli spravování peněz klientů firmy.

Kauza Key Investments

• Společnost Key Investments (KI) se zabývala poradenstvím v oblasti investic či poskytováním investičních služeb. Do její správy svěřily stamiliony korun městské části Praha 6, 10 a 13 nebo města Sokolov či Votice. O peníze většina z nich přišla.

• V roce 2009 dostala KI od České národní banky za porušení zákona o podnikání na kapitálovém trhu pokutu dva miliony korun. Společnost byla menšími částkami pokutována již v předchozích letech, a to jak od ČNB, tak od Komise pro cenné papíry. V dubnu 2011 pak ukončila KI činnost obchodníka s cennými papíry.

• V červnu 2012 podala KI sama na sebe návrh na insolvenci. Klienti se svých prostředků dočkali jen výjimečně. V dubnu 2013 zahájila policie stíhání manažerů KI.

Městský soud obžalované už uznal vinnými v roce 2016, Vrchní soud v Praze však rozsudek o dva roky později zrušil. Podřízenému soudu mimo jiné vytkl to, že správně nezjistil výši způsobené škody. Vycházel totiž z tržní hodnoty cenných papírů, která podle odvolacího senátu neodpovídá realitě.

Obžaloba původně tvrdila, že obžalovaní způsobili klientům škodu nejméně 873,7 milionu korun. Žalobkyně Darja Dunajová však dnes ve své závěrečné řeči navrhla, aby soud na základě závěrů nového dodatku znaleckého posudku ve svém rozsudku způsobenou škodu snížil na zhruba 270 milionů korun.

Co se týká skutkových závěrů, nepřineslo podle žalobkyně dokazování žádnou změnu. Navrhla proto, aby soud uložil obžalovaným stejné tresty jako v roce 2016. Kromě trestů vězení tehdy soud obžalované potrestal letitými zákazy činnosti v obchodních společnostech.

Obhájce Brzkovského Robert Vladyka dnes naopak odmítl tvrzení, že se jeho klient dopustil trestného činu. „Obžalovaný jednal v souladu se zákonem, a pokud se dopustil pochybení, tak rozhodně ne úmyslně a rozhodně toto pochybení nemůže být vnímáno jako trestný čin,“ řekl soudu. Znalecký posudek, o který se opírá obžaloba, je podle něj zmatečný a nepřezkoumatelný, a je proto jako důkaz nepoužitelný.¨

Brzkovský trvá na své nevině

Podle obhájců Fenstererové a Šťastné neexistuje důkaz o tom, že by se ženy na údajné trestné činnosti podílely nebo ji přímo páchaly. Jako členky představenstva podle právníků nemohly ovlivnit podobu už uzavřených smluv, nemohly také mít přehled o nově uzavřených dohodách.

U Šťastné odvolací soud na rozdíl od dalších obžalovaných zpochybnil vinu. Městskému soudu uložil, aby se více věnoval tomu, zda mohla ze své funkce skutečně k páchání trestného činu přispět.

Brzkovský zopakoval, že trestný čin nespáchal. „Jednoznačně jsem nesouhlasil s minulými závěry městského soudu,“ řekl dnes ve své závěrečné řeči. Soudu ve středu navrhoval výslech svědků, kteří by podle něj mohli přispět k objasnění věci, soudce ho však zamítl. Brzkovský přijal částečnou odpovědnost za pochybení, nesouhlasí ale s tím, že by je měl řešit trestní soud.

Soud: Brzkovský využil neznalosti klientů

Brzkovský podle státní zástupkyně mezi lety 2004 a 2011 při správě peněz využil nedbalosti a neodbornosti zákazníků a kupoval vysoce rizikové investiční cenné papíry, mezi něž patřily dluhopisy vydávané firmami Borsay, E Side Property Limited nebo Via Chem Group. Věděl údajně o jejich nedostatečné likviditě, protože nebyly veřejně obchodovatelné a jejich trh tvořily v podstatě jen zákazníci Key Investments. Po krachu firem navíc byly dluhopisy v podstatě bezcenné.
Kauza Key Investments nekončí. Rok po rozsudku dorazila první odvolání

Šťastná s Fenstererovou podle obžaloby ze svých funkcí nedostatečně dohlížely na činnost investiční společnosti a porušily povinnosti, které se týkají čestného a spravedlivého jednání ve prospěch zákazníků. Zároveň se podílely na zařazení rizikových cenných papírů na seznam k obchodování. Uzavřené smlouvy pak nemohly být vypořádány poté, co firma v dubnu 2011 přišla o licenci obchodníka s cennými papíry.

Mezi poškozenými je 45 subjektů, do nichž patří 36 fyzických osob, čtyři právnické osoby a pět měst. Poškozenými městy jsou Sokolov, Lázně Bohdaneč, Praha 6, Praha 10 a Votice, která v celkovém součtu podle původního tvrzení obžaloby přišla zhruba o 523 milionů korun.

PODZIMNÍ VOLBY V USA ODLOŽENY?

Americký prezident Donald Trump se ve čtvrtek poprvé zmínil o možnosti odkladu listopadových prezidentských voleb, přestože termín je přímo zakotven ve federálním zákoně. Šéf Bílého domu v této souvislosti bez důkazů poznamenal, že korespondenční hlasování může být zneužito k volebním podvodům.

Termín federálních voleb je zakotven v příslušném zákoně o takzvaném „volebním dni“. Prezidentské a i další volby do nejrůznějších zastupitelstev se mají konat první úterý po prvním listopadovém pondělí, přičemž jakákoli změna by musela být schválena Kongresem.

Ústava pamatuje na datum podání prezidentské přísahy. V jednom jejím dodatku je inaugurace stanovena na 20. ledna roku následujícího po volbách. Vychází přitom z předpokladu, že vychází na necelé tři měsíce po termínu voleb a nepočítá s žádnými odklady.

„Kvůli hlasování poštou budou volby na podzim 2020 těmi nejnepřesnějšími a nejpodvodnějšími v historii naší země. Bude to pro USA velmi trapné. Odložte volby, dokud lidé nebudou moci hlasovat správně a bezpečně,“ napsal ve čtvrtek ráno Trump. Konání voleb je naplánováno na 3. listopadu 2020.

Trumpův protivník v bitvě o křeslo v Oválné pracovně, demokrat Joe Biden, už dříve uvedl, že se prezident pravděpodobně o posunutí voleb pokusí. „Myslím, že se je bude nějakým způsobem snažit zbrzdit. Pokusí se přijít s nějakým zdůvodněním, proč se nemohou konat v termínu,“ uvedl Biden v dubnu.

Trump se v minulém týdnu odmítl veřejně zavázat k tomu, že výsledek prezidentských voleb přijme. V rozhovoru na televizi Fox News uvedl, že nemůže „prostě říct ano“, protože na to by musel výsledky vidět.

Podle odborníků je pozoruhodné, aby úřadující hlava státu takto vyjadřovala nedůvěru v americký volební proces. „Volby rozhodne americký lid. A vláda Spojených států je bez problému schopna vyprovodit nepovolané osoby z Bílého domu,“ reagovala na prezidentova slova kampaň Bidena, kterého Demokratická strana oficiálně vyšle do voleb příští měsíc.
Uskuteční se americké prezidentské volby v daném termínu?

Trumpovy obavy nejsou opodstatněné

U jeho republikánského soupeře nicméně postoj k volebnímu výsledku není ničím novým. Před volbami v roce 2016 rovněž odmítl slíbit, že se podřídí vůli voličů, pokud by vyhrála jeho soupeřka Hillary Clintonová. „Řeknu vám to, až přijde čas. Budu vás držet v napětí,“ řekl tehdy v televizní debatě.

Trump v průzkumech jasně prohrává. Možná to vzdá, spekulují republikáni

Trump v minulosti bez jakýchkoli důkazů tvrdil, že do voleb ve Spojených státech zasahují nelegální imigranti, nyní argumentuje očekávanými podvody s korespondenčními hlasovacími lístky, které kvůli epidemii covidu-19 zřejmě v listopadu využije velká část voličů.

Trumpovy obavy ale vzhledem k dosavadním zkušenostem v USA nejsou opodstatněné. Podvody s hlasovacími lístky se sice vyskytují, podle expertů je ale rozsah tohoto fenoménu prakticky zanedbatelný. „Ve státech, které mají delší tradici poštovního hlasování, jako například Washington, kde je tato metoda široce využívaná od roku 2005, nebyly při dosavadních volbách pozorovány žádné důkazy rozšířených podvodů,“ napsal nedávno deník The New York Times (NYT).

Korespondenční hlasování je bezpečnější

Zdokumentované případy se podle NYT ani trochu nepodobají „masové a koordinované zločinnosti“, před jakou varuje prezident. Ve státě Washington prý úřady po volbách roku 2016 objevily pouze 74 problematických hlasovacích lístků.
Velká poptávka! Trump si pohoršil, chce rychle obnovit volební mítinky„Mohu vám garantovat, že korespondenční hlasování je bezpečnější než hlasování ve volebních místnostech,“ řekla šéfka volební komise v okrese King County Julie Wiseová.

Aktuální průzkumy volebních preferencí favorizují demokratického kandidáta Bidena. V nové sondáži zadané televizí ABC News a listem Washington Post má bývalý viceprezident navrch dokonce o 15 procentních bodů. Toto číslo se ale týká podpory mezi registrovanými voliči, u „pravděpodobných voličů“ byl rozdíl o pět bodů nižší.Podle prezidenta Trumpa se ale těmto číslům nedá věřit. „Neprohrávám, protože to jsou falešné průzkumy,“ citovala jej AP. „Byly falešné v roce 2016 a teď jsou ještě falešnější,“ dodal.

STUDENTY ČÍNY NUTÍ GANGY V AUSTRÁLII PŘEDSTÍRAT ÚNOS

Čínské studenty v Austrálii nutí gangy předstírat únos. Jejich rodiče platí: Zločinecké gangy nutí čínské studenty v Austrálii, aby fingovali vlastní únosy. Od vyděšených rodičů pak na výkupném inkasují miliony dolarů. Australská policie nedokáže pachatele vypátrat, neboť vyděrači se nacházejí v offshore daňových rájích. Jeden Číňan zaplatil dva miliony australských dolarů (32 100 000 korun) poté, co obdržel video, na němž byla svázaná jeho dcera. V jiném případě podobný obrázek svázané čínské dívky donutil její rodiče, aby zaplatili 300 000 australských dolarů (4 815 000 korun).

Policie australského státu Nový Jižní Wales ví asi o osmi dalších případech, kdy se čínští studenti stali terči tzv. virtuálních únosů. Jejich rodiče za ně dohromady zaplatili již přes tři miliony australských dolarů (51 36 milionu českých korun).
Reuters@Reuters

Gangy zabývající se virtuálními únosy pracují následovně: Nejprve si vyhlédnou vhodnou oběť tak, že volají na náhodná čísla a mluví čínsky. Australští studenti, kteří nerozumějí, zavěsí. Čínští studenti zpravidla reagují. Podvodníci se následně představí jako zaměstnanci čínské ambasády nebo policie. Přesvědčí oběť, že je zapojena do zločinu v Čína a že bude muset přestoupit před čínské soudy. Gangy též vyhrožují studentům, že jejich rodiny budou čelit sankcím, pokud nebudou spolupracovat.

Podvodníci využívají technologii, díky které se zdá, že telefonát je skutečně od čínských úřadů. Pokud se oběť podívá na číslo online, je stejné jako to používané čínskou policií nebo ambasádou. Podle australské policie mohou gangy od samotných obětí požadovat, aby jim poslaly peníze na bankovní účty v daňových rájích. V některých případech nutí studenty, aby ukončili kontakt se svými rodinami a přáteli a předstírali vlastní únos.

Oběti pak donutí, aby svým rodinám poslali obrázky sama sebe, jak jsou svázáni a mají zavázané oči. Vyděrači pak od rodin začnou požadovat peníze. „V některých případech (rodiny) zaplatily i poslední cent, který měly,“ říká hlavní policejní vyšetřovatel Darren Bennet stanici BBC.

Jako z akčního filmu. Únos čínského miliardáře překazil jeho syn

Když zasáhne policie, najde zpravidla studenty ve zdraví a v bezpečí v pronajatých hotelových pokojích. Traumatizující zážitek v obětech mnohdy vyvolává pocit, že ohrozili své blízké, uvádí policie. Čínští studenti tvoří velmi zranitelnou skupinu, protože jsou mimo své prostředí v neznámé zemi. Je pro ně proto snadnější uvěřit lidem z ambasády.

Podle Lennona Changa, profesora kriminologie z Monash University v Melbourne, jsou Číňané navyklí neodporovat autoritám a obávají se tvrdých represí, pokud se zprotiví úřadům. V komunistické zemi, kde jsou lidé zavíráni za pouhé online příspěvky, se může každý stát v okamžiku zločincem, podotýká stanice CNN. Momentálně je v Austrálii asi 165 000 čínských studentů. Australská policie již kontaktovala čínskou ambasádu v Austrálii, aby pomohla varovat čínské studenty před podvodníky.

VE SVĚTĚ NAKAŽENO PŘES 17 MILIONŮ LIDÍ

Milion nových nakažených každé čtyři dny. Svět se blíží březnovým číslům: Počet nakažených ve světě od začátku pandemie již přesáhl 17 milionů lidí. Více než polovina všech případů přitom připadá na tři země – Spojené státy, Brazílii a Indii. Tato trojice, ale i Austrálie, Ukrajina či Polsko evidují rekordní denní přírůstky nakažených. Každé čtyři dny jich v průměru přibývá milion. Vlády některých zemí přemýšlí o znovuzavádění ochranných opatření či restrikcí.

Koronavirem se po celém světě nakazilo už přes 17 milionů lidí. Vyplývá to ze statistik americké Univerzity Johnse Hopkinse (JHU), která situaci celosvětově monitoruje. Hranici 16 milionů infekcí svět překročil 26. července. Kvůli komplikacím spojeným s onemocněním covid-19 zemřelo přes 667 tisíc pacientů.

V USA, které pandemie zasáhla nejhůře, ve středu zemřelo dalších 1 267 lidí s covidem-19. Celková bilance úmrtí v USA překročila 150 500. Nově se koronavirem nakazilo více než 68 tisíc lidí, celkem země eviduje přes 4,4 milionu infekcí.
V Brazílii za poslední den přibylo rekordních 69 074 nakažených koronavirem. Jihoamerická země zaznamenala také rekordní nárůst úmrtí pacientů s covidem-19, během jediného dne jich zemřelo 1 595. O den dříve úřad ohlásil 40.816 nakažených a 921 úmrtí v souvislosti s infekcí.

Testy nákazu koronavirem v Brazílii dosud prokázaly u více než 2,5 milionu lidí, z nichž od začátku nynější pandemie 90 134 zemřelo. Brazílie je po Spojených státech druhou nejvíce zasaženou zemí na světě. Experti nicméně upozorňují, že ve skutečnosti se koronavirem nakazilo nejspíš ještě mnohem více Brazilců, podle studie univerzity v Sao Paulu až šestkrát více. V zemi se totiž provádí málo testů.

V Indii, která má 1,3 miliardy obyvatel, přibylo poprvé více než 50 tisíc případů za den a počet prokázaných infekcí od začátku epidemie tak dosáhl téměř 1,6 milionu.

Polsko ve středu ohlásilo rekordní přírůstek nových případů koronaviru – za uplynulý den jich má 615, 15 lidí přitom zemřelo. Země zvažuje obnovu karantény pro lidi vracející se z některých států, kde znovu začalo případů přibývat. Mluvčí Müller se zmínil konkrétně o Španělsku a Francii, ale úplný seznam by vláda mohla předložit v příštích dnech. Müller také řekl, že se státní instituce připravují na možný návrat epidemie „ve větším rozsahu“.

Ministerstvo zdravotnictví vidí největší problém v šíření viru v uhelných dolech. Očekává, že se příští týden denní počet nových případů ustálí kolem 300.

Maďarsko, které za minulých 24 hodin zaregistrovalo 19 nově nakažených, nová omezení pro vstup do země zavedlo opět před dvěma týdny. Země tak má po připočítání nových 19 případů z minulého dne 4 484 nakažených a počet mrtvých – 596 – zůstal nezměněn. Uzdravilo se 3 346 lidí a přes 7 800 lidí je v domácí karanténě.
V lécích je mimozemská DNA a ve vládě plazi. USA baví kontroverzní lékařka

Země se 12. července rozhodla zpřísnit kontroly na hranicích, aby zpomalila šíření koronaviru. Vyžaduje 14denní karanténu od lidí, kteří přijedou ze zemí označených v maďarském rozlišovacím systému žlutou barvou. Ze zemí značených červeně, kam patří například Albánie, Kosovo, Černá Hora nebo Ukrajina, lidé do Maďarska nesmí vůbec. Česko v Maďarsku nepatří ani do jedné z těchto kategorií.

Na Slovensku ve středu přibylo 20 nových případů koronaviru. Stejně jako v Maďarsku tam za toto období nezaznamenali žádné úmrtí. Slovensko má podle statistiky národního centra zdravotnických informací dosud 2 265 pozitivně testovaných. Zemřelo tam 28 lidí a vyléčilo se 1 675.

Ministr zdravotnictví Velké Británie Matt Hancock ve čtvrtek prohlásil, že se obává nové vlny pandemie covidu-19 v Evropě a že britská vláda nebude váhat s novým zavedením karanténních opatření, pokud to bude nutné k zastavení šíření nákazy v zemi.

Británie minulý týden nařídila 14denní izolaci lidem přijíždějícím ze Španělska. Podle Hancocka však rostou počty nově nakažených i v dalších zemích, kterých se zatím tato britská omezení netýkají. Neuvedl však žádnou jmenovitě, zmínil pouze Francii.

Rekordní počty nakažených hlásí Austrálie i Rusko

Austrálie hlásí přes 700 nových nákaz, z nichž většina je evidována v druhém nejlidnatějším australském státě Viktorie. Úřady tamním obyvatelům nařídí od neděle nošení roušek na veřejnosti. V Rusku přibylo dalších 5 509 nakažených osob a 129 pacientů s nemocí zemřelo. Zatímco počet nakažených v porovnání s předchozím dnem stoupl o více než 500 případů, počet obětí naopak klesl ze 169, které země ohlásila ve středu.

Rusko tak zůstává čtvrtou nejpostiženější zemí na světě; podle údajů JHU tu dosáhla bilance nakažených celkového počtu 827 509, z nichž 13 650 zemřelo. Na Ukrajině přibylo za poslední den rekordních 1 197 nových případů nákazy covidem-19, uvedla ve čtvrtek ukrajinská rada bezpečnosti a obrany. Celkový počet nakažených přesáhl podle údajů americké Univerzity Johnse Hopkinse 69 tisíc a zemřelo 1 673 lidí.

Počet nově nakažených během posledních dvou měsíců prudce stoupl poté, co Ukrajina začala koncem května postupně uvolňovat koronavirová opatření, napsala agentura Reuters

NIŽŠÍ TRESTY ZA KOMENTÁŘE, SCHVALOVÁNÍ TERORISTICKÝCH ČINŮ?

NSZ chce snížit sazbu za komentáře schvalující teroristické činy, sazba je vysoká: Nejvyšší státní zastupitelství usiluje o snížení trestní sazby v případech, kdy účastníci internetových diskusí projevují souhlas se spáchaným teroristickým činem. Uvedl to mluvčí instituce Petr Malý. Za obdobné komentáře hrozí nyní pět až 15 let vězení, což označují za nepřiměřeně přísné i soudci a ukládají obžalovaným spíše podmíněné tresty. Ministerstvo spravedlnosti však v tomto ohledu žádnou novelu nechystá.

Soudy aktuálně řeší například sérii obžalob, které se týkají internetových komentářů schvalujících loňský útok na mešity v novozélandském Christchurchi, při němž útočník zastřelil pět desítek mužů, žen i dětí. Podnět k legislativní změně zaslalo Nejvyšší státní zastupitelství ministerstvu letos v květnu. Malý uvedl, že od úřadu prozatím neobdrželo zpětnou vazbu.
„Byť v těchto aktuálně stíhaných případech zatím nedošlo k vydání pravomocných rozhodnutí, lze již nyní konstatovat, že z obecného hlediska vykazují určité shodné rysy, které souhrnně vedou k závěru, že zákonem stanovená trestní sazba je neúměrně vysoká a neodpovídá reálné závažnosti, respektive typovému stupni škodlivosti této trestné činnosti pro společnost,“ upozornil mluvčí.

Schvalujícími komentáři naplňují diskutéři skutkovou podstatu trestného činu podpory a propagace terorismu. Za ten sice trestní zákoník ukládá v základní sazbě dva až deset let odnětí svobody, avšak při spáchání tohoto činu „tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem“ se sazba zvyšuje na pět až 15 let. Internetové komentáře tak spadají do stejné sazby jako podpora terorismu za válečného stavu nebo v organizované skupině.

„Podstatou návrhu je změna textu příslušných ustanovení trestního zákoníku tak, aby tyto případy byly posuzovány podle prvního odstavce, a nikoliv podle odstavce čtvrtého, který předpokládá trestní sazbu pět až patnáct let odnětí svobody,“ vysvětlil Malý. Rozpětí trestní sazby v prvním odstavci, tedy od dvou do deseti let, pokládá Nejvyšší státní zastupitelství za dostatečné pro adekvátní trestní postih autorů zmíněných komentářů.

Ministerstvo nicméně tento názor nesdílí. „Schvalování terorismu, vychvalování jeho pachatelů či podněcování k němu považujeme za velmi závažné a společensky škodlivé, protože jde o jednání způsobilé vytvořit podmínky a nálady příznivé pro spáchání dalších trestných činů, a proto je třeba jej odpovídajícím způsobem kriminalizovat,“ sdělila Lucie Machálková z tiskového oddělení úřadu. „Je zřejmé, že páchání těchto trestných činů prostřednictvím veřejně přístupné počítačové sítě podstatně zvyšuje společenskou nebezpečnost těchto trestných činů,“ podotkla.

Úřad také připomněl, že dříve trestní zákoník stanovil za podporu a propagaci terorismu jednotnou sazbu pět až 15 let bez ohledu na to, zda byl čin spáchán na internetu, či nikoliv. „Prostřednictvím sociálních sítí se mohou vychvalující či podněcující komentáře dostat k vysokému počtu osob. Proto považujeme za odpovídající, aby byla v takovém případě aplikována vyšší trestní sazba,“ uzavřelo ministerstvo.

Na riziko ovlivnění dalších diskutujících poukazovali i soudci, kteří v uplynulých týdnech rozhodovali o komentářích schvalujících útok v Christchurchi. Zároveň se ale ve svých verdiktech shodli na tom, že ukládání nepodmíněných trestů za jednorázové komentáře by bylo nepřiměřeně přísné. Soudce Jan Špeta z plzeňského krajského soudu dokonce hovořil o tom, že sazba je „velice drakonická“. V šesti mediálně sledovaných případech tak zatím padly dvě dvouleté a čtyři tříleté podmínky, přičemž jeden z těchto rozsudků je už pravomocný.

Lidé obžalovaní v těchto případech jsou spíše středního věku, pocházejí z menších obcí a mají nižší vzdělání. Je mezi nimi kuchař, automechanik, seřizovač strojů či řidič kamionu. Uvádějí o sobě, že nejsou členy ani podporovateli extremistických hnutí. Hájí se také tím, že si komentovaný text pořádně nepřečetli nebo že svými komentáři mysleli něco jiného, než jak jejich vyznění pochopil státní zástupce.

ZA UKRADENÉ VÍNO A SALÁM DO VĚZENÍ

V době nouzového stavu muž ukradl víno a salám, půjde do vězení na 26 měsíců: Za krádež salámu a krabicového vína v době nouzového stavu půjde muž na dva roky a dva měsíce do vězení. Krajský soud v Brně dnes potvrdil rozsudek městského soudu, rozsudek tak je pravomocný. Za spáchání krádeže v době nouzového stavu, který v zemi platil kvůli pandemii koronaviru, hrozí přísnější trest, a to dva roky až osm let vězení.

Odsouzený Zdeněk Vítek se krádeže nedopustil poprvé, v rejstříku má 21 záznamů, převážně za krádeže. Vězení opustil 17. března letošního roku, o dva týdny později ukradl ve dvou obchodech salám a krabicové víno.

„Byl propuštěn z věznice bez prostředků, když se o ně snažil žádat, bylo na úřadě kvůli nouzovému stavu zavřeno. Žádnou okamžitou pomoc stát v takovém případě neposkytuje – když si požádáte, rozhodne úřad až za několik dnů, to není okamžitá pomoc, když jste úplně bez prostředků,“ argumentoval obhájce Jiří Baudys. Zpochybnil také platnost vyhlášení nouzového stavu, podle něj se měl městský soud obrátit na Ústavní soud, aby jeho legitimitu posoudil.

Státní zástupkyně řekla, že krabicové víno rozhodně není základní potravina a že muž nekradl poprvé. Z jeho výpovědi u městského soudu nevyplynulo, že by se po dva týdny po propuštění z vězení zajímal o nalezení práce, spoléhal na pomoc od státu. Zdeněk Vítek to ale dnes před soudem popřel. „Není pravda, že jsem neměl zájem o práci, ale úřad byl zavřený. Nešel jsem do obchodu s úmyslem krást, byla to zoufalost,“ řekl Vítek, který byl dosud ve vazbě.
Senát v čele se soudkyní Danou Kancírovou ale rozsudek městského soudu potvrdil s odůvodněním, že zohledňuje osobnost obžalovaného, který se krádeží v minulosti dopouštěl opakovaně, a trest je na spodní hranici sazby stanovené zákonem.

Nejde o první případ, kdy za drobnou krádež v době nouzového stavu dostal odsouzený trest vězení. Na začátku července Krajský soud v Brně poslal do vězení na 1,5 roku muže, který ukradl pět housek.

Nejvyšší státní zastupitelství (NSZ) už v březnu upozornilo na to, že vyhlášení nouzového stavu má výrazné dopady v trestněprávní rovině, kdy lze u některých trestných činů použít přísnější trestní sazby. Podle NSZ se to týká několika trestných činů. Těmi jsou šíření nakažlivé lidské nemoci, ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty, krádež, zpronevěra, podvod, lichva a šíření poplašné zprávy.

Nouzový stav byl kvůli novému typu koronaviru od 12. března do 17. května. Platil zákaz veřejných i soukromých akcí, vstupu veřejnosti do sportovních a kulturních zařízení, zakázán byl provoz restaurací i některých obchodů. Částečně uzavřené byly státní hranice.

PROVOZNÍ ZISK ŠKODY AUTO PRUDCE KLESL

Provozní zisk automobilky Škoda Auto se v prvním pololetí propadl téměř o tři čtvrtiny na 228 milionů eur (zhruba šest miliard Kč) z 824 milionů eur před rokem. Oznámil to dnes mateřský koncern Volkswagen. Automobilový průmysl letos těžce zasáhla koronavirová krize. Tržby Škody Auto v pololetí klesly o více než čtvrtinu na 7,5 miliardy eur (196,5 miliardy Kč) z 10,2 miliardy eur před rokem.

Volkswagen rovněž uvedl, že Škoda v pololetí prodala 372.000 vozů. To představuje meziroční pokles o 33,6 procenta. Mezi zákazníky byly populární zejména sportovně-užitkové vozy Kodiaq a Karoq a nové modely Scala a Kamiq.
Koronavirová krize měla v automobilovém sektoru negativní dopad na poptávku i na výrobní aktivity. Škoda Auto koncem dubna obnovila výrobu ve svých závodech v Mladé Boleslavi, Kvasinách a ve Vrchlabí. Odstávka kvůli pandemii způsobené koronavirem trvala téměř šest týdnů.

Škoda Auto vyrábí automobily také v Číně, Rusku, na Slovensku, v Alžírsku a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství, dále na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery. Působí na více než 100 trzích.

Tento měsíc Škoda Auto oznámila, že předseda představenstva Bernhard Maier končí po necelých pěti letech v čele podniku. Jeho nástupce zvolí představenstvo v srpnu.

Důvody Maierova odchodu firma nesdělila. Podle německého listu Handelsblatt jsou v pozadí mocenské spory v koncernu Volkswagen. V médiích se delší dobu objevují zprávy, že Volkswagenu vadí úspěch Škodovky, jejíž modely nad očekávání konkurují ostatním automobilům koncernu. Skupina Volkswagen zahrnuje vedle Škody také řadu dalších značek. Kromě vlajkové značky VW jsou to například Audi, Porsche, Seat, Bentley či Lamborg

V NĚMECKU NEJPRUDŠÍ PROPAD EKONOMIKY ZA PŮL STOLETÍ

Německá ekonomika se v letošním druhém čtvrtletí kvůli koronavirové krizi propadla ve srovnání s předchozími třemi měsíci o 10,1 procenta. Zaznamenala tak nejvýraznější pokles od roku 1970, kdy se začaly čtvrtletní údaje sledovat. Ve čtvrtek o tom informoval spolkový statistický úřad. Pokles byl výraznější, než očekávali analytici.

Ekonomové podle agentury Reuters předpokládali, že hrubý domácí produkt Německa se ve druhém čtvrtletí sníží o devět procent. Tempo hospodářského poklesu za první čtvrtletí statistický úřad zpřesnil na dvě procenta, zatímco původně hlásil 2,2 procenta.

Pandemie nemoci covid-19 výrazně zasáhla spotřebitelské výdaje, podnikové investice i zahraniční obchod. V meziročním srovnání se HDP Německa propadl o 11,7 procenta, zatímco analytici očekávali pokles o 11,3 procenta.
„Lze očekávat, že propad české ekonomiky v druhém čtvrtletí bude mít podobný rozsah, tedy kolem -10 procent,“ uvedl analytik České spořitelny Michal Skořepa. Půjde podle něj o souběh negativního vývoje v okolních zemích, zejména právě v Německu, a karanténních opatření v Česku.

„Důležitý je restart“

„Čistý dopad vývoje v Německu a jinde v zahraničí na český ekonomický růst však může být slabší, než by se mohlo zdát, protože souběžně s propadem vývozu došlo během kritických jarních týdnů zároveň také k propadu dovozu,“ dodal Skořepa.

HDP klesne o 7,5 procent, pokud Česko nestihne druhá vlna, míní banky

Také podle analytika Patria Finance Tomáše Vlka lze v Česku za druhé letošní čtvrtletí očekávat obdobný propad HDP jako v Německu. „Druhé čtvrtletí je však minulost, ekonomiky už znovu rostou a důležité bude, jak rychle se podaří vracet k dřívější aktivitě. Příznivé je, že Německo, náš klíčový obchodní partner, si v krizi mohlo dovolit nejštědřejší fiskální podporu v EU. To by mohlo náš odraz vzhůru usnadnit,“ řekl Vlk.

„Určitou výhodou české ekonomiky byl její stav před koronavirem, kdy existoval nedostatek pracovních sil a nebyla schopna plně saturovat potřeby německé ekonomiky, což vytváří prostor pro určitý pozitivní diferenciál v druhé polovině letošního roku,“ doplnil Petr Kříž, ekonom a partner firmy PwC ČR.

Nezaměstnaných Němců je méně

Počet lidí bez práce v Německu v červenci podle předběžných a sezonně přepočtených údajů klesl zhruba o 18 tisíc na 2,92 milionu. Ve čtvrtek to oznámil spolkový úřad práce. Je to překvapivý výsledek, analytici totiž předpokládali, že kvůli dopadům šíření nového koronaviru nezaměstnaných opět přibude. Míra nezaměstnanosti pak zůstala v červenci na 6,4 procenta.

Ekonomové v anketě agentury Reuters v průměru předpokládali, že počet lidí bez práce v Německu vzroste zhruba o 43 tisíc. To znamená, že největší evropská ekonomika by se mohla z problémů způsobených koronavirovou krizí dostat s menší újmou, než se předpokládalo.

Evropská komise tento měsíc předpověděla, že německá ekonomika letos klesne o 6,3 procenta. Na příští rok už počítá s růstem, který odhaduje na 5,3 procenta. Německo je největší ekonomikou v Evropě a zároveň největším obchodním partnerem České republiky.

PREZIDENTEM HOSPODÁŘSKÉ KOMORY OPĚT DLOUHÝ

Delegáti Hospodářské komory ČR zvolili dnes za svého prezidenta na další tříleté období Vladimíra Dlouhého. V čele komory stojí už šest let. Dostal 171 hlasů, jeho protikandidát, dosavadní viceprezident komory Bořivoj Minář jich obdržel 80. Dlouhý před sněmem řekl, že chce ve své funkci bojovat za zlepšení podnikatelského prostředí. Uvedl také, že ztratil důvěru ve své viceprezidenty Mináře a Irenu Bartoňovou Pálkovou.Dlouhý byl nominován zástupci okresních komor a společenstev.

Novými viceprezidenty Hospodářské komory se stali Radek Jakubský, Tomáš Prouza a Zdeněk Zajíček. Ve funkcích nahradili Irenu Bartoňovou Pálkovou a neúspěšného kandidáta na prezidenta komory Bořivoje Mináře. Ve funkcích pokračují Zdeněk Pommer a Michal Štefl. Rozhodli o tom v hlasování delegáti sněmu Hospodářské komory.
Bartoňová Pálková se své kandidatury těsně před hlasováním vzdala. „Nejsem schopná spolupracovat s prezidentem komory Vladimírem Dlouhým,“ uvedla. Minář v kandidátském projevu oznámil, že nebude pokračovat ve funkci v případě, že neuspěje v prezidentské volbě. Oba kritizovali Dlouhého nominaci na šéfa Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj OECD.

V 90. letech byl Dlouhý jednou z nejznámějších tváří polistopadové ekonomické transformace. V letech 1992 až 1997 byl ministrem průmyslu a obchodu, poté se z politiky stáhl a odešel do soukromého sektoru, přednášel na vysoké škole a v letech 2006 až 2008 byl členem takzvané Pačesovy komise, která zpracovávala dlouhodobou energetickou koncepci ČR.
V lednu 2008 se stal členem Národní ekonomické rady vlády ČR (NERV) a v srpnu 2010 i její obnovené podoby, počátkem roku 2013 se neúspěšně ucházel o nominaci v prvních přímých volbách prezidenta samostatné ČR. Od roku 2014 je prezidentem Hospodářské komory.

Ta je největším zástupcem podnikatelů, sdružuje přes 16 tisíc členů organizovaných ve 124 svazech, asociacích, klastrech a řemeslných ceších. Podnikatelům je k dispozici v 73 městech po celé ČR.

NA TRHU CHYBÍ PŘES 20 TISÍC OJETÝCH AUT Z CIZINY

Vzhledem k dočasnému uzavření národních hranic a jejich velmi pozvolnému otevírání během letošního druhého čtvrtletí byla importérům prakticky znemožněna činnost a do České republiky tak z Evropy proudilo výrazně méně zahraničních ojetin. Vyplývá to z dat Svazu dovozců automobilů i z analýzy inzertních nabídek, kterou pravidelně provádí síť AAA AUTO.

Podle červencových dat Svazu dovozců automobilů bylo během letošního prvního pololetí dovezeno do Česka pouze 69 026 ojetých aut, přičemž větší část připadala na první kvartál. Oproti stejnému období loňského roku tak došlo k poklesu o 22,58 %, v absolutních číslech 20 133 vozů. „Dovozcům a pochopitelně ani prodejcům letošní druhé čtvrtletí opravdu nepřálo. Importérům se zavřely hranice a prodejci byli kvůli karanténním opatřením nuceni na pět týdnů zavřít své provozovny. To pochopitelně citelně zahýbalo sekundárním trhem, který tak ze dne na den přišel o odbyt a zároveň nebyl schopen ani nakoupit zásoby vozů,“ říká provozní ředitel sítě autocenter AAA AUTO Petr Vaněček.

V české nabídce ojetin se v průběhu prvního pololetí objevilo jen 79 088 dovozových ojetých vozů, což je o 15.845 méně než ve stejném období předchozího roku. Nedostatek ojetin tak prozatím způsobil mírný nárůst mediánové ceny, která oproti loňskému roku stoupla o 10.000 Kč na současných 135.000 korun. Medián stáří importovaných ojetin nabízených na českém sekundárním trhu byl 11,1 roku a nájezd 167.600 km. Ten oproti loňsku klesl o 3.300 km.

Stejně jako v roce 2019 byly z dovozových ojetin nejčastěji v nabídce Volkswageny, které drží podíl lehce přes 18 %, druhá byla tuzemská Škoda se 17 % a třetí Ford s necelými 11 %. Nejvíce aut v nabídce bylo dovezeno z Německa (65 %), Rakouska (11,6%), Itálie (10,6), Francie (3,5 %) a nejlepší pětku uzavírá Belgie s podílem 2,9 %, ceskajustice.cz

OSTUDA ČR, PRO ZUBY DO TURECKA

Nové zuby mám z Turecka. Zákrok byl psychicky náročný, říká pornoherečka: Česká pornoherečka Daisy Lee si zaletěla do Turecka pro nové zuby. Zákrok, který podstoupila na tamější klinice, ji prý vyšel levněji než v Čechách či na Slovensku. Hvězda videí pro dospělé přiznala, že její vlastní chrup byl kvůli konzumaci drog ve velmi špatném stavu.

„Měla jsem opravdu špatné zuby. Vzhledově i po zdravotní stránce. Hlavně ty spodní na tom byly kvůli mému životnímu stylu, což jsou párty a podobně, dost hrozně. Vždycky jsem si přála jiné a krásné a věděla jsem, že si je jednou pořídím,“ svěřila se Daisy Lee den po zákroku svým fanouškům ve videu na Instagramu.

„Vše proběhlo na klinice v Turecku, kde byl v minulosti i můj kamarád. Podstoupila jsem několik dnů zákroků, při kterých mi zuby zbrousili a nasadili nové korunky. Musím říct, že čtyřhodinové broušení zubů nebylo právě příjemné. Po třech hodinách jsem začala brečet, bylo to celé psychicky i fyzicky opravdu náročné,“ popsala pornoherečka.

Svým příznivcům Daisy Lee také odpověděla na otázku, na kolik ji celý lékařský zákrok vyšel. „Nahoře mám deset korunek, na spodních zubech jen pět. Vybrala jsem si v katalogu typ zubů s názvem americký úsměv. Kompletní cena za zuby byla 5 900 eur, což je v přepočtu přibližně 160 tisíc korun. Známá mi říkala, že si nechala udělat úplně stejný typ zubů jako já na Slovensku a vyšlo ji to na 12 tisíc eur. Takže si to sami porovnejte,“ vyzvala své sledující.

„I když si zaplatíte letenky a hotel, celkově vás to vyjde podstatně levněji. A servis je oproti Česku a Slovensku také úplně jinde,“ dodala Daisy Lee, vlastním jménem Karolína Urbanová.

Ta nedávno nadzvedla ze židle některé fanoušky proto, že jako zdatná obchodnice využila období šíření koronaviru a poptávku po rouškách, které začala prodávat na sociálních sítích. Oproti Nele Slováková nenabízela Urbanová roušky s aktivním stříbrem a nemusela se proto prokazovat certifikátem. Někteří sledující ji však v komentářích na sociálních sítích přesto ostře kritizovali.

Pornoherečka Daisy Lee: V branži jel na začátku v drogách skoro každý

Podle mnoha údajných zákaznic jim roušky přišly v průhledném obalu za 300 korun + poštovné 70 korun. Takto zabalené roušky přitom Česká pošta od 19. března doručovala po ČR zdarma. Poštovné bylo ovšem prominuto pouze v případě, že odesílatel roušky posílá zdarma bez požadavku o zaplacení adresátem.

Byznys s rouškami a gely rozjela v březnu i vítězka reality show Hotel Paradise Nela Slováková. Dezinfekční gel o obsahu 100 mililitrů nabízela ve svém e-shopu za 543 korun, roušku pak za 289 korun. Nespokojené zákaznice rozebírají přístup prodejkyně Slovákové i své zkušenosti s nákupy na instagramovém profilu s nelichotivým názvem Hrabonela Hlena Lichvářová.