iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Exšéf Úřadu vlády Přikryl: Řešit OKD s policisty a žalobci

Separátní votum k Závěrečné zprávě parlamentní vyšetřovací komise ke kauze OKD, které připravil ministr kultury Lubomír Zaorálek, tvrdě kritizuje obecné závěry, ke kterým poslanci došli. Stručně řečeno, závěr vyšetřování je podle Zaorálka promeškanou příležitostí. Bývalý ministr zahraničí podle informací České justice v dokumentu uvedl, že se Komise zabývala otázkami, které neměla pravomoc zkoumat a naopak ignorovala témata, ve kterých mohla do kauzy vnést světlo.

V dokumentu, který má Česká justice k dispozici, Zaorálek tvrdí, že spíše než přezkumu politických rozhodnutí v 90. letech, se měla komise věnovat analýze současných právních vztahů. Někdejší člen parlamentní vyšetřovací komise nesouhlasí s podáním trestních oznámení na aktéry sporné privatizace.

Pokud jde o prodej bytů OKD, Zaorálek v separátním votu uvádí, že výzva Komise znárodnit aktiva, která byla dlouho v soukromých rukou, byla absurdní, a pokud by byla přijata, podkopala by právní stát a poškodila důvěryhodnost České republiky v očích mezinárodních investorů. Prodejem bytů za 4,1 miliardy podle něj nevznikla státu škoda. Opírá se o rozhodnutí soudu, který případ řešil.

Vyšetřovací komise atakovala Evropskou komisi, aby změnila své rozhodnutí z roku 2011 a přiznala, že šlo o nepovolenou veřejnou podporu. Poslanci nebrali v potaz, že i poskytnutí podpory má desetiletou promlčecí lhůtu a tedy k promlčení případné podpory došlo v roce 2014.

Zaorálek uvádí, že se místo toho komise rozhodla spíše převzít soudní roli a zpochybnil například tvrzení zprávy o tom, že vláda vložila byty do majetku OKD protiprávně. Opět upozorňuje na rozhodnutí soudů, podle kterých bylo oceňování bytů v souladu se zákonem.

Odborně právně se na „separátním votu“ podílel někdejší šéf úřadu vlády Ivan Přikryl. Jak se ke kauze dostal? „Někdy v roce 2007 se na tehdejšího předsedu ČSSD, poslance a expremiéra Jiřího Paroubka obrátili občané Ostravska a pan Macháček, předseda sdružení nájemníků „byty OKD“. Od nich obdržel některé materiály a chtěl ode mne odborné posouzení. Několikrát jsem tehdy Ostravu navštívil, hovořil s nájemníky. Sestavil jsem první stručnou studii, která vycházela z obsahu části smlouvy o privatizaci minoritního podílu firmy v roce 2004. Pro objektivitu jsem předsedovi doporučil, aby se obrátil na nezávislé experty, kteří nebudou podezírání z politické podjatosti. Proto byla záhy uzavřena smlouva s advokátní kanceláří Veverka-Marvanová, těm jsem předal své úvahy a studii a oni zpracovali první odborný posudek,“ vzpomíná Přikryl.

V té době byla politicky dost rozjitřená situace, například tehdejší europoslankyně Jana Bobošíková ale i mnozí další chtěli nájemníkům pomoci. Bohužel, jak se ukázalo později, zpracované podklady pomíjely skutečnost, že k donucení akcionářů splnit slib převodu bytů do vlastnictví za nízkou cenu nebylo bez souhlasu většinového akcionáře možné již od roku 1996.

Další stanovisko připravoval Ivan Přikryl pro premiéra Bohuslava Sobotku, který byl v době privatizace menšinového podílu ministrem financí. „Situace však byla jiná, Úřad vlády mě tehdy dal k dispozici souhrn všech úkonů privatizace od roku 1989, texty dokumentů, předkládaných materiálů. Mezi tím ale sdružení nájemníků podalo sérii trestních oznámení, na pracovníky různých institucí a také na znalce Rudolfa Douchu. Tehdy se touto kauzou zabývala poslanecká sněmovna a premiér využil mých podkladů k argumentaci dokazující, že donutit v roce 2004 většinové akcionáře k převodu bytů do vlastnictví nebylo bez jejich vůle možné. Všichni se zaměřovali na jednu tzv. rozvazovací podmínku ve smlouvě o privatizaci menšinového podílu, která v případě, že by cena byla shledána nepovolenou veřejnou podporou umožnila státu jednostranně od té smlouvy odstoupit. Nájemníci bytů ale i politici se předháněli ve slibech,“ vzpomíná Přikryl. Stát byl podle něj v té době pasivní.

Se současným ministrem kultury Zaorálkem se Přikryl podle svých slov zná od roku 2004. Již okolo roku 2008 vedl Zaorálek soudní spor se Zdeňkem Bakalou, kterého nařkl ze lži. „Tehdy se mnou některé věci konzultoval, navrhl mě jako svědka u soudu. Ten spor měl význam pouze politický, možná osobnostní. Pan Bakala jako dominantní akcionář skutečně uvažoval o tom, že byty bude privatizovat. V té době jsem pracoval na Ministerstvu pro místní rozvoj jako náměstek ministra a můj tým byl okolnostmi nucen přinést zákon o částečném jednostranném zvyšování nájemného.
Každý podnikatel pochopil, že ztrátový provoz nájemních bytů končí a postupně stát přejde na deregulaci, pronájem bytů bude dobrý obchod. Asi proto firma OKD od verbálního slibu odstoupila a podle platného práva v té době, kde nebylo definováno právo v důsledku nesplnění takzvaného důvodného očekávání, to neneslo žádné právní následky. Já jsem se snažil vždy postupovat v souladu s právem bez podjatosti politickou stranou, jímž jsem členem, tedy ČSSD. A Lubomír Zaorálek postupoval vždy obezřetně. On chtěl znát právní stav věci, znát všechny alternativy,“ uvádí Přikryl a připomíná, že Zaorálek z ostravského regionu pochází a je veden snahou pomoci místním lidem.

Podle něj byly závěry poslanecké vyšetřovací komise ke kauze privatizace bytů OKD politicky podjaté. „Přizvali si například Hanu Marvanovou, ale pak se rozešli, asi proto, že nechtěli slyšet nic jiného, než naplnění svých představ že celá kauza je jeden velký podvod. No a ono to tak není. Pro komisi třeba pracoval muž, jehož otec se se současným vlastníkem domů soudil. Některé konstrukce byly z hlediska práva zcela irelevantní až nesmyslné, posuzování řady úkonů opravdu mohl dělat někdo, kdo měl zakryté oči a uši,“ míní Ivan Přikryl s tím, že po celou dobu práce komise měl bezpečnostní prověrku na stupeň tajné a Lubomír Zaorálek ho zavázal mlčenlivostí. Posudek, který poté zpracoval, měl asi 70 stran a byl doložen kopiemi listin, na které se odvolával.

„Pro účely tohoto článku uvedu jen hesla, protože právní analýza by byla neúnosně dlouhá. Ale seriózním oponentům bych ji kdykoliv postoupil, projednáním na plánu utajený režim skončil. Naopak zatímní postup soudů včetně pravomocného zproštění obvinění všech osob, na které nájemníci podali trestní oznámení, stanovisko Evropské komise z roku 2011 a podobně potvrzují, že můj postup je z hlediska práva správný. A jsem přesvědčen, že ani podané dovolání nejvyššího státního zástupce a vlna nových trestních oznámení na tom nic nezmění. Naštěstí komise nemá právo dát výrok o vině, ač kdyby to učinit mohla, tak to udělá. Byla k faktům a pohledu práva slepá. A přes všechny okolnosti Lubomír Zaorálek veřejně naše námitky na jednání pléna vyslovil,“ dodává Přikryl.

Když se podle něj komise dovolává skutečnosti, že podle zákona z roku 1966 neměly a nebyly byty nikdy převedeny do vlastnictví firmy OKD, je to nesmysl. „Komise vyzývala úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových k podání určovací žaloby, ten nereagoval a je jasné proč. Ten zákon měl federální charakter a měl být proveden zákony národních rad, které ale nebyly nikdy přijaty. Jen poznačím, že kdyby byl tento názor platný, netýkalo by se to jen bytů OKD ale cca 1,2 milionů bytů, které byly převedeny z vlastnictví státu na obce. V tom důsledku by byly neplatné veškeré převody z obce na nájemníky. Důsledky si ani nepředstavujte,“ vysvětluje.

Rozhodně ale nechce rozporovat, že politici v devadesátých letech akty privatizace předbíhali platné právo. „A především, že věřili v to, že privátní vlastník bude tím nejlepším vlastníkem a firmy budou prosperovat. A tak od počátku své úkony příliš nepromýšlel. Veškeré potenciální ztráty firmy se zavázal hradit ze svého. To vedlo k tomu, že v roce 1996 podle dříve přijatého závazku v důsledku poklesu cen uhlí převedl privátnímu vlastníkovi akcie státní akcie v hodnotě 3,5 miliard za 1 korunu. Tehdy stát ztratil mnoho práv, zejména se vzdal rozhodujícího slova při úkonech dotýkající se majetku, tedy i převodu bytů do vlastnictví občanů. Stačí si přečíst ustanovení tehdy platného obchodního zákona o jednání akciové společnosti a kompetenci i odpovědnosti akcionářů a i laikovi bude jasné, že od tohoto okamžiku stát jen přihlížel. Mimochodem i vláda tehdejšího premiéra Zemana darovala firmě podporu 22 miliard Kč. A nebyla jediná,“ uvádí k tomu někdejší šéf Úřadu vlády. Jaké možnosti měl stát v roce 2004 při privatizaci menšinového podílu, komise podle něj nechce vidět.

Poslanci v komisi podle něj pomíjeli, že ministr Sobotka nemohl do smlouvy jednostranně vnutit povinný převod bytů. Neměl na to kompetenci, mohl jen vyjednávat. „Když firma Penta, která chtěla menšinový podíl koupit, podala stížnost Evropské komisi, stát, tedy ministerstvo financí a advokátní kancelář, ve které pracoval známý právník Radek Pokorný, postupoval přesně podle uzavřené smlouvy. Advokáti zastupující většinového akcionáře a ministerstvo v duchu platné smlouvy podali společné stanovisko.

Proč to komise nechce vidět? Protože to bortí její tvrzení o proradnosti aktérů,“ míní Přikryl. Komise podle jeho názoru nechce vidět, že znalec ocenil akcie, nikoliv majetek firmy. Stát nebyl spoluvlastníkem majetku, bytů, domů. Držel jen akciový podíl a ten prodával. Pokud chtěl postupovat jinak, měl před rokem 1996 provést delimitaci, tedy rozdělení firmy, nemovitý, tedy „nevýrobní“ majetek vyčlenit, a ponechat si ho, nebo jej privatizovat. To neučinil.

Parlamentní komise navíc podle něj nedrží vůbec žádné oprávnění, aktivní legitimaci k tomu, aby zkoumala, co vlastník udělal či neudělal se svým majetkem. Měla li komise podklady či podezření, měla podle Přikryla apelovat na ministerstvo financí, které drží řadu kontrolních nástrojů, mohla se spojit s menšinovým akcionářem, když své akcie neměla a ten mohl podat akcionářskou žalobu. „Činnost komise je legitimní, týká-li se vlády a jejích úkonů včetně dokončení privatizace v roce 2004. Velice pochybuji o kompetenci komise vyšetřovat privátní firmu. Právo vyřknout podezření na trestnou činnost jistě má, také jistě věděla, že trestní oznámení na mnohé aktéry již byly, někdy opakovaně, podány. Trochu mě mrzí, že i nejvyšší státní zástupce poněkud neobvykle podává dovolání v neprospěch obviněných, když byli zproštěni viny” uzavírá Přikryl s tím, že až budou dokončeny všechny úkony orgánů činných v trestním řízení a soudů, by se poslanci k zásadám pro činnost vyšetřovacích komisí měli vrátit.

Členové komise loni zkoumali snížení základního jmění černouhelné společnosti ve druhé polovině 90. let, kterým stát přišel o možnost firmu kontrolovat, ale i prodej minoritního státního podílu OKD. Předmětem téměř dvouletého šetření bylo také plnění závazků nabyvatelem akcií ze smlouvy z roku 2004 a příčiny úpadku OKD v roce 2016. Akcie nástupnické společnosti tehdy převzala státem vlastněná firma Prisko. Součástí OKD tehdy již nebyly desetitisíce hornických bytů. Za nové majitele bytového fondu vystupovala mezinárodní společnost Round Hill Capital, která sídlí v Londýně, ceskajustice.cz

ADVOKÁTKA CANDIGLIOTA ZASTUPUJE PŘED EVROPSKÝM SOUDEM KLIENTY

Vládní zmocněnec a členka jeho poradního orgánu Candigliota zastupují protistrany před ESLP. Nic divného, vzkazuje Schorm Jako advokátka prosazuje Zuzana Candigliota před Evropským soudem pro lidská práva (ESLP) zájmy klientů proti českému státu a proti české vládě. Jako zástupkyně neziskové organizace Liga lidských práv současně dohlíží na českou vládu v ministerském Kolegiu pro výkon rozsudků Evropského soudu pro lidská práva. Tuto praxi na další advokáty rozšiřovat nebudeme, kdo bude členem mého orgánu, není záležitost férových nebo rovných podmínek, vzkazuje vládní zmocněnec pro zastupování státu před ESLP Vít Schorm, který stojí před ESLP proti zástupkyni Ligy lidských práv, advokátce a člence svého orgánu Zuzaně Candigliotě.

Advokátka Zuzana Candigliota má jako členka vládního Kolegia pro výkon rozsudků Evropského soudu pro lidská práva a současně advokátka zastupující stížnosti proti české vládě před mezinárodním soudem postavení, které nemá obdoby.
Reakce na dotazy České justice, jak se tyto funkce slučují a zda stanoviska advokátky proti českému státu i jednotlivcům jsou stanoviska ministerského kolegia a zda ministerstvo spravedlnosti rozšíří možnost dohlížet na vládu i pro ostatní advokáty zastupující klienty proti státu, však byla nečekaná. Na otázky České justice odpověděl sám vládní zmocněnec pro zastupování státu před Evropským soudem pro lidská práva Vít Alexander Schorm, který sdělil, že Kolegium expertů pro výkon rozsudků ESLP je jeho poradní orgán.

Schorm: Kolegium je můj poradní orgán

Před Evropským soudem pro lidská práva tak zastupuje český stát vládní zmocněnec Vít Alexander Schorm, zatímco členka jeho poradního Kolegia Zuzana Candigliota zastupuje své klienty proti němu. Naposledy při prosazování zájmů klientů v souvislosti s povinným očkováním pak Zuzana Candigliota napadla před Evropským soudem pro lidská práva přítomného epidemiologa Romana Prymulu jako experta české vlády na vakcinaci kvůli konfliktu zájmů, korupci a neschopnosti získat bezpečnostní prověrku, přičemž Soudu předložila analýzu Ligy lidských práv, kterou zastupuje Kolegiu vládního zmocněnce Víta Alexandera Schorma.

O průběhu veřejného slyšení před ESLP Česká justice informovala.

Je právní názor a nesouhlas s českým systémem očkování členky ministerského Kolegia pro výkon rozsudku ESLP, jak ho předestřela před Evropským soudem pro lidská práva Zuzana Candigliota, stanoviskem ministerstva spravedlnosti? „Kolegium expertů pro výkon rozsudků Evropského soudu pro lidská práva a provádění Evropské úmluvy o lidských právech je svou povahou můj poradní orgán jako vládního zmocněnce. Je nabíledni, že není povolán v žádném případě k tomu, aby přijímal stanoviska jménem Ministerstva spravedlnosti nebo České republiky,“ odpověděl vládní zmocněnec České justici.

Členové Kolegia nastavují zrcadlo státu

Podle jeho dalších slov je dobře, že Zuzana Candigliota má odlišné názory: „Zuzana Candigliota byla do Kolegia navržena nevládní organizací Liga lidských práv, kterou jsme spolu s několika dalšími lidskoprávními organizacemi za účelem nominace oslovili. Že má tato advokátka na některé otázky odlišné názory, je jen dobře; někomu to může připadat zvláštní, ale nelpím na tom, aby mi členové mého poradního orgánu pouze potvrzovali mé vlastní názory, jakkoli pohodlné by to bylo,“ vysvětlil Vít Alexander Schorm.

Podle něj členové Kolegia nastavují zrcadlo státním orgánům: „V Kolegiu je také zastoupena Česká advokátní komora, akademická sféra anebo Kancelář veřejného ochránce práv. Také nastavují kritické zrcadlo tomu, co říkají státní orgány. Neznamená to, že se kritické názory nutně prosadí. Podstatné ale je, že mohou zaznít a být zváženy, aniž je ten, kdo je vysloví, postižen,“ dodal pro Českou justici vládní zmocněnec

„Konečně hodnotit pro sdělovací prostředky to, co Zuzana Candigliota jako právní zástupkyně protistrany tvrdila na jednání velkého senátu Evropského soudu pro lidská práva ve věci Vavřička a ostatní mi nepřísluší, byť na to svůj názor samozřejmě mám. Nepřísluší to ostatně ani Ministerstvu spravedlnosti. Postoj státu jsme měli příležitost vyjádřit na samotném jednání a této příležitosti jsme využili,“ vyjádřil se vládní zmocněnec k výrokům advokátky a zástupkyně neziskové organizace ze svého Kolegia na adresu českého státu.

I když se soudí stát sám se sebou, není to divné

Lze říci, že se prostřednictvím členky Kolegia expertů pro výkon rozsudků ESLP Ligy lidských práv soudí český stát sám se sebou?

Nikoliv, a pokud by tomu tak bylo, nebylo by to neobvyklé, odpověděl na další otázku vládní zmocněnec: „Pokud je shodou okolností advokátka, která se jménem svých klientů soudí se státem, členkou poradního orgánu určitého státního orgánu, neznamená to, že se stát soudí sám se sebou. Občas se ostatně samy se sebou soudí i státní orgány, například o vlastní kompetence, nebo v určitém soudním řízení vyjadřují zcela odlišné názory, aniž na tom v kontextu demokratického právního státu kdokoli spatřuje cokoli divného,“ dodal Schorm.

Na posledním jednání ministerského Kolegia expertů k výkonu rozsudků ESLP Komise mimo jiné diskutovala případ Dubská, Krejzová v. Česká republika, tedy případ stížnosti českých občanek proti systému domácích porodů v ČR, který byl u Evropského soudu pro lidská práva rozhodnut. Tento případ proti českému státu zastupovala u ESLP rovněž současná členka vládního Kolegia z Ligy lidských práv Zuzana Candigliota. Nyní se jako členka Kolegia podílí na aplikaci vzniklé judikatury z „jejího případu“.

Přizvat právního zástupce protistrany? Snad ad hoc

Česká justice proto položila otázku, zda české ministerstvo spravedlnosti rozšíří tento postup i na ostatní advokáty, kteří zastupují klienty jako stěžovatele proti českému státu tak, aby i jiní advokáti mohli využívat tohoto výjimečného dvojjediného postavení „K rozšiřování Kolegia o další členy nevidím důvod; už teď je to dost početný orgán. Pokud by nicméně bylo užitečné k diskusi o výkonu konkrétního rozsudku přizvat právního zástupce stěžovatele, úvaze o tom bych se a priori nebránil a případ od případu bych tuto otázku posoudil. Otázka, kdo bude členem mého poradního orgánu, není záležitostí výběrového řízení, v němž by bylo třeba nastavit férové či rovné podmínky,“ uzavírá vládní zmocněnec pro zastupování státu před Evropským soudem pro lidská práva Vít Alexander Schorm. Irena Válová, ceskajustice.cz

VLÁDA NEJEDNOTNÁ NA POUŽÍVÁNÍ ZBRANÍ

Právo na obranu zbraní? Vláda při podpoře změny ústavy nebyla jednotná: Vláda nebyla v pondělí jednotná při schválení senátního návrhu ústavního zákona, který do Listiny základních práv a svobod zakotví právo bránit sebe i jiné se zbraní. Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) dnes uvedl, že si zachoval odmítavé stanovisko a hlasoval proti. Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) naopak změnil původně neutrální stanovisko na souhlasné, návrh podpořil i premiér Andrej Babiš (ANO). Poměr hlasování ve vládě zatím není znám, úřad vlády ještě zápis z pondělního jednání kabinetu nezveřejnil.

V podkladech pro jednání vlády bylo navrženo neutrální stanovisko k senátnímu návrhu. Předem úpravu podpořilo pouze ministerstvo průmyslu, sedm ministerstev mělo neutrální postoj a šest návrh odmítalo. Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) po jednání vlády novinářům řekla, že se o návrhu vedla bouřlivá diskuse. Sama původně nesouhlasné stanovisko svého resortu změnila na souhlasné.

Zaorálek naopak úpravu odmítal a svůj postoj si i při hlasování ve vládě podržel. „Mě rozhodně žádné argumenty nepřesvědčily. Trvám na tom že dosavadní úprava je dostatečná a to, co je navrhováno, je nadbytečné. Navíc je velmi nebezpečné pohrávat si s myšlenkami, které přivedly USA do stávající situace, kdy po ulici chodí občané ozbrojení automatickými zbraněmi,“ uvedl. Vyjádřil lítost nad tím, že například Benešová svůj odmítavý postoj přehodnotila.

Babiš uvedl, že při hlasování senátní návrh podpořil. „Já jsem tak hlasoval, protože jsem chtěl podpořit naše myslivce, sportovní střelce a ostatní držitele zbrojních průkazů. Naše legislativa je v těch ohledech velmi dobrá a není potřeba ji zpřísňovat kvůli Evropské unii. Rozhodně nám nehrozí tragické případy, které se odehrávají v USA.“
Připomněl také, že se minulý týden setkal s organizátory petice za ústavní právo na držení zbraní, kterou také sám podepsal. Babiš organizátorům petice při jejím předání do Sněmovny slíbil i podporu kabinetu.

Návrh při hlasování podpořil i Metnar, byt ministerstvo obrany původně mělo neutrální stanovisko. „Změna mého názoru je výsledkem diskuse na vládě, která byla u senátního návrhu dlouhá a velice konstruktivní. I přes zhoršující se bezpečnostní situaci ve světě patří ČR stále mezi nejbezpečnější země a věřím, že to tak zůstane. Množí se ale případy individuálního násilí a útoků. Ústavní zakotvení práva na nutnou obranu se zbraní by bylo symbolickým zdůrazněním ochrany základního lidského práva, kterým je právo na život,“ sdělil ministr.

Senát chce ústavní novelou rozšířit listinu o ustanovení, že „právo bránit život svůj či život jiného člověka i se zbraní je zaručeno za podmínek, které stanoví zákon“. Norma má podle tvůrců v čele s předsedou senátorů ODS Martinem Červíčkem pomoci čelit odzbrojovacím tendencím v Evropské unii a zabránit tomu, aby mohlo být toto právo omezeno běžným zákonem.

Česko neuspělo u Soudního dvora Evropské unie s žalobou na kontroverzní směrnici, která omezuje vlastnictví zbraní, včetně legálně držených. Vláda musela Sněmovně předložit novelu zbraňového zákona, která unijní regulaci přebírá v nezbytně nutné míře. Nyní ji po úvodním kole debaty posuzují výbory. Ke schválení senátního návrhu by se musela v obou parlamentních komorách najít ústavní třípětinová většina hlasů. Navíc není jasné, zda Sněmovna stihne předlohu projednat do konce volebního období.

SOUDCI V POLSKU ODSOUDILI OBEC ZA USNESENÍ OBECNÍ RADY

Polský soud odsoudil obec za „zónu bez LGBT“. Jde podle něj o diskriminaci: Správní soud v polském městě Gliwice v úterý odsoudil obec Istebna za usnesení obecní rady, že území obce je „zónou bez LGBT“. Soud dospěl k názoru, že se usnesení netýká jen hnutí na obranu práv sexuálních menšin, ale i dotyčných lidí, kterým v rozporu s ústavou ubližuje a vytváří u nich pocit ohrožení. Podobná usnesení o „zónách bez LGBT“ přijaly desítky polských obcí.

„Tvrdit, že je to ideologie, a ne lidé, je zavíráním očí před skutečností,“ prohlásil Krzysztof Wujek, soudce správního soudu v polském městě Gliwice, podle televize TVN 24. „Ideologie je vždy spjata s lidmi. Slovníková definice praví, že jde o systém názorů, idejí a pojmů, vyznávaných jednotlivci či skupinami lidí,“ dodal.

Rada obce Istebna podle rozsudku překročila své pravomoci a porušila právo. Usnesení také diskriminuje osoby s jinou než heterosexuální orientací, protože je vylučuje ze společenství. Proti verdiktu se lze ještě odvolat.

Usnesení obce, která leží v Beskydech nedaleko od hranic s ČR, u vojvodského správního soudu v Gliwicích úspěšně napadl polský ombudsman, který dříve nepochodil s žalobami na obdobná usnesení obcí u správních soudů v Krakově, Kielcích či Poznani.

„Zdá se, že jde o precedentní rozsudek, který může významně změnit situaci osob LGBT v Polsku,“ řekla ředitelka Anna Blaszczaková-Banasiaková, která v kanceláři ombudsmana vede tým pro rovnoprávné zacházení.
„Obec Istebna konala bez právního základu, ale hlavně je důležité, že soud upozornil na společenské důsledky tohoto postupu obce vůči komunitě LGBT,“ dodala s tím, že podobná usnesení o „zónách bez LGBT“ přijaly desítky polských obcí.

ZAMĚSTNANEC FINANČNÍ SPRÁVY SI ŘEKL O 10 MILIONŮ, TEĎ JE OBŽALOVÁN

Policie navrhla obžalovat zaměstnance Generálního finančního ředitelství ze zneužití pravomoci úřední osoby a přijetí úplatku. Podle kriminalistů Národní centrály proti organizovanému zločinu požadoval úplatek deset milionů korun, z kterého polovinu skutečně převzal. Zaměstnanci hrozí trest ve výši až dvanácti let odnětí svobody.

„Podle závěrů vyšetřování měl zaměstnanec Generálního finančního ředitelství požadovat úplatek ve výši 10 milionů Kč, kdy část peněz (pět milionů Kč) měl skutečně převzít a bezprostředně poté byl zadržen kriminalisty NCOZ,“ uvedl v tiskové zprávě mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej. Případ podle mluvčího dozoruje Vrchní státní zastupitelství v Praze, které návrh policie nyní posoudí.

Kriminalisté NCOZ navrhli podat obžalobu na zaměstnance Generálního finančního ředitelství pro zločiny přijetí úplatku a zneužití pravomoci úřední osoby. Spisový materiál již byl předán na Vrchní státní zastupitelství v Praze. Kriminalisté zaměstnance obvinili v únoru. Média tehdy uvedla, že obviněným je Jiří Jung ze sekce řízení rizik, která podle webových stránek úřadu mimo jiné odpovídá za oblast ochrany utajovaných informací a spolupracuje s Odborem bezpečnosti. Mluvčí finančního ředitelství Zuzana Mašátová následně uvedla, že byl zaměstnanec postaven mimo službu.

ZPĚVÁK MATUŠ ČEKÁ DÍTĚ SE 17 LETOU DÍVKOU

Bohuš Matuš (46) a jeho partnerka, o devětadvacet let mladší Lucie (17), se těší na svého prvního potomka. Dítě by se zpěvákovi a studentce mělo narodit koncem roku.„Jméno vymyšlené ještě nemáme, na to je brzy. Myslím, že hodně se těší i rodiče Lucinky, že budou babi a děda v mladém věku. Výborně spolu vycházíme, hlavně s maminkou,“ potvrdil Bohuš Matuš zprávu v pondělí webu Extra.cz. Pohlaví dítěte zpěvák a jeho partnerka Lucie znát nechtějí, nechají se prý rádi překvapit.

„Před dvěma lety vstoupila do mého života Lucinka. Nechtěl jsem připustit, že by naše vzájemné sympatie a kamarádství mohlo přerůst v nějaký vztah, natož něco víc. Stalo se. S Lucinkou jsem našel ve svém životě opět klid, lásku a pohodu, která je tolik důležitá pro život, i pro ten můj profesní. Jsme spolu šťastní a oba věříme, že vše zvládneme. Ano, budeme rodina. Děkujeme všem, kteří s námi budou tuto velkou radost sdílet a budou ctít zároveň také naše soukromí,“ vzkázal Bohuš Matuš čtenářům iDNES.cz prostřednictvím své manažerky Majky Schillerové.

Zpěvák a jeho přítelkyně se dali dohromady na jaře 2018 v Divadle Hybernia, kde Matuš zpíval. Mladičká dívka k němu tehdy prý přišla se slovy, že je nejlepší a nejhezčí zpěvák všech dob.

„Lucinka mi nejdříve řekla, že je jí o trošku víc. Je to milá, chytrá holka, tak jsem si říkal proč ne. Nebudu sám, budu mít vedle sebe někoho, kdo mě baví, kdo mě rozesměje, kdo si se mnou hraje hry,“ popsal v minulosti Bohuš Matuš seznámení s přítelkyní Lucií v jednom z rozhovorů.

Kvůli velkému věkovému rozdílu jsou Bohuš a Lucie často terčem kritiky. „I když jsem měl předtím dlouhodobý osmiletý vztah, po půl roce scházení se s Lucinkou jsem si řekl, že budu s ní. Abych si odpočinul a uvolnil se, potřeboval jsem někoho, kdo o ničem nepřemýšlí. Někoho, kdo je odpoutaný od starostí, a to Lucka je,“ dodal Matuš.
Zpěvák se v minulosti dokonce rozhodl zveřejnit lékařskou zprávu, aby svým kritikům dokázal, že s výrazně mladší partnerkou ještě neměl pohlavní styk.

MUŽŮM ŠKODÍ CYKLISTIKA A SAUNA, NEMUSÍ MÍT DÍTĚ

Cyklisté pozor! Jízda na kole může zhoršovat kvalitu spermií: Cyklistika a saunování – tyto oblíbené aktivity mohou podle lékařů zhoršovat kvalitu spermií, a tedy negativně ovlivňovat mužskou plodnost. U obou činností dochází k nadměrnému zahřívání varlat a s tím spojenému zhoršení kvality spermií. Inuité dokonce používají saunu jako formu antikoncepce.

„Varlata musí mít o jeden teplotní stupeň méně než zbytek lidského těla. Proto jsou umístěna mimo dutinu břišní – aby se tolik nezahřívala. Například muži, kterým varlata nesestoupila, mají zhoršenou spermatogenezi, tedy vývoj spermií. Pohlavní orgány se zahřívají právě cyklistům, kteří v upnutých oblecích urazí desítky kilometrů. Záleží samozřejmě na tom, kdy muž se sportem začne, ale u mladých cyklistů to bývá problém,“ vysvětluje specialista na umělé oplodnění z olomoucké kliniky IVF Clinic MUDr. Štěpán Machač, PhD. Varlata se ale nezahřívají pouze u cyklistiky. Trpí také při pobytu ve vířivce nebo v sauně. Podle vědců má právě dlouhodobé saunování vliv na počet a kvalitu spermií. „Více než tři sauny týdně pohybující se okolo 100 °C mají negativní vliv na spermie a minimálně na přechodnou dobu způsobují pokles mužské plodnosti. Inuité dokonce pracují se saunováním jako s antikoncepcí, a přirozeně tak regulují početí dítěte,“ doplňuje MUDr. Pavel Otevřel z reprodukční kliniky Reprofit.

V obecné rovině ale cvičení plodnost podporuje a každý, kdo plánuje založit rodinu, by měl nějaký pohyb do svého diáře zařadit. Tělo při sportu navíc produkuje hormony, které zvyšují sexuální touhu. „Při sportování se v těle uvolňují endorfiny a androgeny, což zlepšuje nejen naši náladu, ale zvyšuje to i sexuální touhu. Cvičením také dochází k většímu sebeuvědomění vlastního těla,“ uvádí MUDr. Otevřel. Pravidelné rekreační cvičení navíc zlepšuje zdraví i kondici a vede k redukci hmotnosti. Obezita totiž početí dítěte může také velmi zkomplikovat. Nic se ale nesmí přehánět. „Jakmile má ženské tělo pocit, že už je dlouhodobě příliš vysílené, zastaví jako první rozmnožovací funkci. To znamená, že ženy přestanou menstruovat. Běžné je to například u vytrvalostních sportů,“ říká MUDr. Machač.

Menstruace se obvykle znovu objeví v momentě, kdy tělo přestane mít nadměrnou zátěž. U mladých sportovkyň ve vývinu může dokonce dojít k nevratnému poškození vaječníku, a tedy k poruchám ovulace. „Před 20 lety k nám běžně chodily sportovkyně z vrcholových středisek, které měly problémy s početím dítěte. V dnešní době už je takových případů naštěstí výrazně méně,“ vysvětluje MUDr. Otevřel. Plodnost sportovců také ničí nebezpečné užívání zakázaných látek, především steroidů. Potlačují totiž tvorbu pohlavních buněk. „Tělo přestane produkovat spermie nebo vajíčka a obvykle i několik měsíců trvá, než se vše vrátí k normálu. V případě, že sportovec bere steroidy v dospívání, hrozí, že se tvorba pohlavních buněk vůbec neobnoví. Paradoxem je, že se u lidí, kteří berou steroidy, zvyšuje sexuální touha. Plodnost ale naopak rapidně klesá,“ dodává MUDr. Otevřel. Bc. Dominika Cardová, Mgr. Markéta Pudilová

NA BOHEMCE NĚKOLIK GENERACÍ RYCHLÝCH PEUGEOTŮ

Konečně jsme se dočkali. Na 47. ročníku Rally Bohemia odstartovalo letošní Sonax MČR v rally a společně s ním také čtvrtý ročník Peugeot Rally Cupu. Kromě cupových „dvěstěosmiček“ byl představen také nový speciál Peugeot 208 Rally 4, ryze elektrická verze e-208 a skalní fanoušci rally si užili jízdu nestárnoucího Štěpána Vojtěcha s jeho krásným Peugeotem 206 WRC.

Do letošního Peugeot Rally Cupu je přihlášeno celkem deset posádek, na Rally Bohemia odstartovalo šest vozů. Před startem přešla přes naše území studená fronta a úvodní sekce se jela na mokrých tratích. První rychlostní zkoušku vyhrál Jiří Pohlídal, ale už na druhém testu se do vedení dostal Dominik Brož. Na druhé místo postoupil David Soldát, Pohlídal držel po úvodní sekci třetí pozici. Po jezdeckých chybách v úvodu rally se do tempa rychle dostal Dominik Stříteský, který vyhrál všech pět erzet druhé sekce a z posledního místa se posunul na druhou příčku v průběžném pořadí po první etapě.

Ve druhé etapě musel kvůli prasklému řemenu odstoupit David Soldát, jezdecké chyby odsunuly Jiřího Pohlídala na čtvrtou příčku a o stupínek výše se díky tomu posunul Lukáš Krupička. „Bohemka je první velký mistrák, na kterém jsme startovali. A pro mě také první závod s řidičským průkazem, takže jsem se na přejezdech nemusel střídat s Honzou,“ vypráví osmnáctiletý Lukáš Krupička a k samotnému závodu dodává: „Měl jsem za úkol hlavně dojet do cíle a posbírat co nejvíce kilometrů. S Honzou mám naučený takový trik, že mě drží dál od výsledků, aby mě to nerozptylovalo. Díky tomu jsem jel celkem v klidu. Moc se mi líbila sobota, hlavně rychlostní zkouška Bzí. Naopak v úvodu nedělní etapy jsem se trochu trápil, jednou jsem byl venku, ale naštěstí jen s malou časovou ztrátou. Pak jsme upravili nastavení a konec soutěže už byl zase skvělý. No a v cíli mi Honza řekl, že jsme třetí v cupu, takže pro mě velmi vydařená premiéra.“

Skvělé časy zajížděl také Dominik Stříteský, ale ztráta z první etapy byla příliš velká. Nicméně druhé místo při své premiéře v cupu i „velkém mistráku“ je pro posádku Stříteský – Krajča velmi dobrá vizitka. „Hned v úvodu jsem si nepohlídal jedno krizové místo a udělal hodiny. Auto nechtělo nastartovat a nechali jsme tam dvě minuty. Byl jsem z toho docela špatný, začínali jsme z posledního místa a hodně opatrně. Ale nakonec jsme se docela vzpamatovali a podařilo se mi vyhrát celou druhou sobotní sekci. V neděli jsme si jeli svoje tempo, nechtěl jsem moc divočit, ale i tak jsme zajížděli slušné časy. Podařilo se nám skvěle trefit nastavení, gumy i rytmus jízdy. Třetí místo v šestkách a druhé místo v cupu je pro nás nad očekávání dobrý výsledek. A Bohemka se mi moc líbila, zdejší erzety jsem si fakt užil,“ hodnotí svůj premiérový start s Peugeotem 208 R2 Dominik Stříteský.

Z vítězství se pak zaslouženě radoval domácí Dominik Brož navigovaný Petrem Těšínským. Místní posádka tak zopakovala své vítězství z minulého ročníku Rally Bohemia. “Před závodem jsme neměli žádný test a dlouhá pauza byla hodně znát. Nebylo to špatné, ale na druhou stranu ani ideální. První etapu zkomplikovalo počasí, na rozjezd to bylo fakt hodně náročné. Každým kilometrem jsme se ale dostávali do formy a na časech to bylo vidět. Nakonec jsme zvítězili v cupu a skončili druzí ve třídě šest, takže pro nás velmi vydařený víkend,“ těší se ze svého prvního letošního vítězství Dominik Brož.

Všechny fanoušky rallysportu potěšil na své domácí soutěži tradičně nestárnoucí a věčně usměvavý Štěpán Vojtěch s legendárním vozem Peugeot 206 WRC, na který je i po dvou desetiletích krásný pohled. „V mém věku je naší jedinou ambicí potěšit sebe a fanoušky, zkrátka užít si rally a neublížit naší dvěstěšestce. Auto je více než dvacet let staré a není jednoduché udržet ho v provozuschopném stavu. Na dnešní vozy specifikace R5 pochopitelně nemá, ale stále je s ním spousty zábavy. A já si to maximálně užívám. Navíc je to příležitost potkat se se spoustou kamarádů, přátel a fanoušků, takže za nás parádní víkend,“ komentuje svoji účast na Rally Bohemia Štěpán Vojtěch, který společně se svým navigátorem Michalem Ernstem obsadil 12. místo v absolutním pořadí.

Obrovský úspěch zaznamenali také Jan Novotný a Petr Jakušev s elektrickým Peugeotem e-208, kteří zcela ovládli ECO energy Rally Bohemia. Kromě celkového vítězství a prvenství v kategorii elektromobilů zajistili značce Peugeot i pohár konstruktérů. Jan Koudelka

JEZDEC SALAČ POJEDE V TÝMU VNE SNIPERS

Italský tým VNE Snipers po jednání s Autoklubem České republiky v čele s prezidentem Janem Šťovíčkem prodloužil smlouvu s českým závodníkem Filipem Salačem na rok 2021. Ještě před prvním startem koronavirovou krizí odloženého letošního mistrovství světa silničních motocyklů ve španělském Jerezu má tak Filip Salač jasno o sezóně příští.
Smlouvu s jedním z předních týmů ve třídě Moto3 závodů Grand Prix uzavřel český talent již v srpnu loňského roku před závodním víkendem na britském Silverstone. "O přestupu jsme jednali už od Velké ceny v Brně. Jsem rád, že se to podařilo a děkuji všem, co se na vyjednání tohoto angažmá podíleli. Hlavně rodině, Autoklubu České republiky a všem ostatním,“ uvedl tehdy nadmíru spokojený Filip Salač.

Ambiciózní plány člena týmu nadějí Autoklubu ČR – ACCR Czech Talentu Teamu pozastavila covidová pandemie. Prodloužení smlouvy ještě před restartem sezóny je výbornou zprávou a napovídá o naplnění představ týmu o českém jezdci. VNE Snipers totiž již nyní uplatnil opci dojednanou v loňském srpnu, kterou si zajišťoval Filipa Salače na rok 2021. „Tým je s Filipem doposud mimořádně spokojený, počítá se s tím, že letos zajede pódiová umístění. Je vnímán jako obrovský talent, s prodloužením smlouvy jsou na příští rok spojeny ambice bojovat o nejvyšší místa v celkovém pořadí Moto3. Zároveň se podařilo už od letoška vyjednat oproti původní dohodě o třetinu výhodnější finanční podmínky a uzavřít další opci na sezónu 2022,“ prozradil Jan Šťovíček, prezident Autoklubu ČR.

„Mám opravdu radost, že Filip přijal naši nabídku a bude součástí týmu i pro sezonu 2021. Filip je profesionální jezdec, i přes svůj mladý věk vždycky stoprocentně soustředěn na svůj cíl. Jeho odhodlání je obdivuhodné, což je pro jeho budoucí vývoj v TOP jezdce opravdu nezbytné. Z předsezónních testů a také z prvního závodu jsme měli velmi dobrý pocit. Jsem si jist, že dokážeme ve zbývající části sezony velké věci, což platí i pro sezonu následující, která bude, jak všichni doufáme, už plnohodnotná,“ dodal Mirko Cecchini, majitel VNE Snipers.

„Jsem potěšen možností jezdit za tým VNE Snipers další sezónu. Již první závod letošního roku ještě před přerušením kvůli koronaviru ukázal, že společně máme slušnou rychlost a věřím v postupný progres, který nás dovede až na stupně vítězů. To je také mým cílem,“ potvrdil Filip Salač. Jakub Schimmer, PR a média – sport, Autoklub ČR