iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Parkanová k soudu nechodila, vyslechnuto 40 svědků

Za průtahy v kauze CASA může soudkyne i VSZ v Praze, uvedl předseda soudu: Právníci někdejší ministryně obrany Vlasty Parkanové (KDU-ČSL, TOP 09) a jejího podřízeného Jiřího Staňka u soudu zpochybnili posudek firmy American Appraisal (AA), na kterém stojí obžaloba v kauze nákupu armádních letounů CASA. Odmítli způsob, jakým znalecký ústav stanovil obvyklou cenu strojů. Autoři posudku na svých závěrech trvají.

Výslechem znalců vstoupilo hlavní líčení do další fáze. V předchozích třech letech soudkyně vyslýchala svědky, kterých byly čtyři desítky. Obžaloba, kterou pražské vrchní státní zastupitelství podalo na sklonku roku 2015, vytýká Parkanové a Staňkovi zneužití pravomoci a porušení povinnosti při správě cizího majetku. Tím, že na cenu letounů nenechali zpracovat nezávislý posudek, způsobili podle kriminalistů škodu 818,8 milionu korun. Hrozí jim za to až desetileté vězení.

Vyšetřovatelé vyšli při stanovení výše škody právě z posudku AA, který tvrdí, že nákupní cena byla oproti tzv. ceně obvyklé předražena. Právníci obžalovaných však trvají na tom, že cenu obvyklou nebylo v tomto případě vůbec možné stanovit.
Znalec ústavu Grant Thornton Valuations, jenž je nástupcem AA, dnes uvedl, že autoři posudku vycházeli z materiálů, který ústavu předložila policie, a také z nákupů, jež dříve uskutečnily jiné státy. Samotné letouny znalci neviděli, podle nich to nebylo potřeba.

Advokáti Parkanové a Staňka se znalce ptali mimo jiné na to, jak mohl zjistit skutečný stav letounů, které si neprohlédl. Poukázali i na to, že konfigurace letounů byla podle řady vyslechnutých svědků zcela unikátní a výrobce je v ní nikdy předtím nedodával. „Znalec se hluboce mýlí,“ konstatovali.

Parkanová k soudu na rozdíl od Staňka nechodí a k věci nevypovídala. Bývalý ředitel ministerské sekce vyzbrojování Staněk označil posudek AA už dříve za nekvalifikovaný a nehodnotný. „American Appraisal nikdy žádná letadla neoceňovala, natož pak vojenská letadla, natož pak vojenská dopravní letadla,“ prohlásil hned v prvním dni hlavního líčení. Nákup letounů byl podle něj standardním akvizičním procesem.

Předsedkyně senátu Obvodního soudu pro Prahu 6 Markéta Binderová na dnešek předvolala šest znalců či znaleckých ústavů. Dva z nich se narychlo omluvili a nepřišli. Státní zástupce Jan Kořán odhadl, že po výslechu všech znalců už dokazování skončí a soud dá prostor pro závěrečné řeči. Ve hře zůstává podle Kořána ještě výslech jednoho svědka ze Španělska, kterého chtěla soudkyně vyslýchat prostřednictvím videokonference. Tu ale následně zrušila.

Kořán spočítal, že soudní senát vyslechl celkem 44 svědků. Státní zástupce dlouhodobě kritizuje způsob, jakým soudkyně řízení vede. Vadí mu, že hlavní líčení bývá svoláno jen jednou za několik měsíců, a to ještě na jediný den. Svědky šlo podle něj vyslechnout mnohem rychleji. Loni proto podal kvůli průtahům stížnost k předsedovi soudu.

Šéf soudu Karel Steiner dnes sdělil, že stížnost shledal částečně důvodnou. Také prý ale zjistil, že neskončení kauzy částečně způsobil i postup vrchního státního zastupitelství.

O nákupu čtyř transportních letadel CASA za více než 3,5 miliardy korun rozhodla vláda Mirka Topolánka (ODS) v dubnu 2009, když byla v demisi. Parkanové se dříve u soudu zastali někteří její vládní kolegové, například tehdejší ministr práce a pozdější premiér Petr Nečas (ODS) či exministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09).

Představitelé ministerstva obrany u soudu svědčili v tom smyslu, že na ně Parkanová nevyvíjela ohledně nákupu letounů žádný tlak. Podle Kořána motivoval Parkanovou k trestné činnosti úmysl vylepšit si postavení ve vládě, „především ve vztahu k premiérovi Topolánkovi, který ji zamýšlel z funkce ministryně odvolat“.

ÚS ZAMÍTL NÁVRH NA ZRUŠENÍ HRANIC

Ústavní soud zamítl návrh na zrušení hranic škody u trestných činů, jde o politickou věc: Ústavní soud (ÚS) zamítl návrh na zrušení spodní hranice škody způsobené trestnou činností. Návrh na provedení škrtu podal Okresní soud v Liberci, poukázal na to, že částka 5000 korun se od roku 2002 neměnila, zatímco inflace a životní úroveň v Česku rostla. V důsledku ekonomických změn se tak podle libereckého soudu trestní postih za majetkové, ale i jiné trestné činy fakticky zpřísnil. Pět tisíc korun totiž před 20 lety znamenalo reálně vyšší hodnotu než dnes.

Podle ÚS ale spodní hranice zakotvená v trestním zákoníku není protiústavní a její případné zvýšení je záležitostí politiků, nikoli kompetencí soudu.Hranice škody 5000 korun nyní v podstatě rozlišuje přestupek od trestného činu. Značná škoda podle trestního zákona začíná na 500.000 korun, škodou velkého rozsahu se rozumí nejméně pět milionů korun.

Liberecký soud, jehož zástupci se dnešního vyhlášení nálezu nezúčastnili, poukázal na to, že politici nastavili hranice téměř před 20 lety. Tehdy se počítalo s průběžnou novelizací, která bude odrážet vývoj inflace v Česku. Žádná novela ale nenásledovala. Hranice kategorií přešly beze změny z trestního zákona do nového trestního zákoníku.

V posledních letech se ve Sněmovně hovoří o možném zvýšení spodní hranice na 10.000 korun. Na poslaneckou iniciativu poukázal také Ústavní soud. Zdůraznil, že není jeho úkolem posuzovat hranice trestněprávní kriminalizace určitého jednání. Znamenalo by to dublování nebo nahrazování ústavní role Parlamentu.

Zároveň ÚS poukázal také na dopady případného zvýšení spodní hranice škody u trestné činnosti. Sice by ubylo práce soudům, ale větší zátěž by přešla na přestupkové komise. Mohlo by to znamenat jak odborné, tak i personální problémy, naznačil v nálezu soudce zpravodaj Vladimír Sládeček.

Nález dále připomíná, že v určitých případech s nízkou škodu a specifickými okolnostmi lze i nyní zastavit stíhání pro neúčelnost nebo uplatnit zásadu subsidiarity trestní represe. Zásada říká, že trestní odpovědnost pachatele a trestněprávní důsledky lze uplatňovat jen v případech společensky škodlivých, ve kterých nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle jiného právního předpisu.

Plénum ÚS nebylo při rozhodování zcela jednotné. Odlišné stanovisko k odůvodnění uplatnili Jaroslav Fenyk, Pavel Šámal a Kateřina Šimáčková. S výrokem, tedy zamítnutím návrhu, ale souhlasili.„Toto však neznamená, že pokud by hranice škody nikoli nepatrné nebyly navýšeny, tak že by v budoucnu ÚS nebyl oprávněn zasáhnout,“ stojí ve společném stanovisku Šámala a Šimáčkové.

ZRUŠÍ SE ČÁST ZÁKONA O POPLATCÍCH? BUDOU NIŽŠÍ?

Městský soud navrhuje zrušení části zákona o soudních poplatcích: Soudy by měly mít možnost přihlížet k důvodům, pro které nedošlo k včasnému zaplacení soudního poplatku a nedocházelo tak k automatickému zastavování soudních řízení v případě, že se tak stalo z omluvitelných důvodů. Zrušení příslušného ustanovení zákona o soudních poplatcích navrhuje Ústavnímu soudu (ÚS) soudce Městského soudu v Praze (MS) Tomáš Novosad.

S návrhem na zrušení příslušného ustanovení § 9 odstavce 1 zákona o soudních poplatcích se na ÚS obrátil Novosad na základě případu, v němž se žalobce domáhá u soudu ochrany osobnosti. Chybou České pošty však včas nezaplatil soudní poplatek. Obvodní soud pro Prahu 2 (OS) tak řízení zastavil, proti čemuž se žalobce odvolal k MS v Praze, kde o věci rozhoduje právě Novosad jako předseda senátu.

Novosad zjistil, že žalobce poplatek opravdu zaplatil, a to včas, prostřednictvím poštovní poukázky. Chybně však vyplnil údaje o čísle účtu. Pošta jej ale o neprovedení platby neinformovala a čekala na reklamaci, žalobce se tak o nezaplacení poplatku dozvěděl až z oznámení soudu o zastavení řízení.

Soudce upozorňuje ve svém podání ÚS, že příslušné ustanovení („K zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty se nepřihlíží.“), které neumožňuje soudům přihlížet k důvodům nezaplacení soudního poplatku, se do zákona dostalo novelou, která je účinná od září 2017. Smyslem této novely bylo vést podavatele k plnění poplatkové povinnosti a nezatěžovat soudy zbytečnou agendou. Výsledkem je ovšem podle soudce Novosada druhý extrém, kdy je žalobcům odpírán přístup soudu, a to i v případech, kdy za pochybení přímo nemohou.

MS v Praze se pokusil problém řešit při poslední novele zákona o soudních poplatcích, kdy v rámci připomínkového řízení MS v říjnu minulého roku požádal ministerstvo spravedlnosti o příslušnou úpravu. Ministerstvo to ovšem odmítlo se zdůvodněním, že ustanovení je v platnosti pouze krátkou dobu a nebylo dosud možné vyhodnotit jeho efektivitu. Tudíž nebylo jiné řešení než se obrátit na ÚS s návrhem na zrušení tohoto ustanovení.

Podle materiálu pro vládu, který má Česká justice k dispozici, se doporučuje, aby vláda do řízení vstoupila a ministryně spravedlnosti návrh odmítla. Petr Dimun, ceskajustice.cz

SOUDCE ÚS UHLÍŘ NA NEPLACENÉ VOLNO, BUDE OPATROVAT DÍTĚ

Ústavní soudce Uhlíř si vezme neplacené volno, bude plnit rodičovské povinnosti: Ústavní soudce David Uhlíř bude plnit rodičovské povinnosti a na nějakou dobu omezí své působení v justici. „Budu si brát dvouměsíční neplacené volno a na tuto dobu mi bude pozastaven nápad,“ sdělil Uhlíř České justici s tím, že podobný „výpadek“ není nijak zvlášť neobvyklý a v minulosti se ústavních soudců týkal například ze zdravotních důvodů.

Ústavní soudce David Uhlíř České justici potvrdil, že k žádosti o neplacené volno se chystá přistoupit z důvodu narození potomka. „Pokud by chtěl pan doktor Uhlíř skutečně čerpat neplacené volno, musel by požádat o souhlas předsedu Ústavního soudu; v případě, že by čerpal rodičovskou dovolenou, tak na ni vzniká nárok přímo ze zákona,“ reagovala mluvčí Ústavního soudu Miroslava Sedláčková.

Ta připomněla, že loni byl Ústavní soud téměř rok bez jednoho soudce, takže dvouměsíční absence jednoho z patnácti členů sboru by neznamenala vážnější komplikaci. Soud letos do plného stavu na jaře doplnil bývalý předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal. Instituci se navíc podle Sedláčkové daří snižovat počet nerozhodnutých věcí.

Ústavní soudce je jmenován na deset let a musí mu být nejméně 40 let. Jeho plat vychází ze zákona a počítá se násobením koeficientu a aktuální platové základny. Podle letošních údajů bere řadový ústavní soudce 207 796 korun měsíčně.
David Uhlíř byl před svým angažmá na Ústavním soudu dlouholetým advokátem. Byl také místopředsedou České advokátní komory. Kromě právní praxe se věnuje i teorii, zejména občanskému a obchodnímu právu. Přednáší také na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Nyní působí v rámci druhého senátu Ústavního soudu. Advokacii se věnuje i jeho manželka Pavlína. Eva Paseková, ceskajustice.cz

SOUDKYNĚ HOŘEJŠÍ Z LITOMĚŘIC ZFACKOVALA DCERU, NEBYL TO TRESTNÝ ČIN

Litoměřická soudkyně Ivetta Hořejší, která byla kvůli trestnímu stíhání více než čtyři roky zproštěna funkce, může znovu obléknout talár. Soud dospěl k závěru, že její konflikt s dospělou dcerou, na kterou fyzicky zaútočila, by mohl být jen přestupkem. Hořejší začala opět soudit, a to na opatrovnickém oddělení. Stát jí doplatí miliony korun.

Případ obžalované soudkyně Ivetty Hořejší řešil Okresní soud v Mělníku. Nakonec dospěl k závěru, že potyčka dominantní matky s plnoletou dcerou ze srpna 2013 nebyla trestným činem. Tehdejší hádka na zahradě rodinného domku vyvrcholila podle soudu tím, že se matka snažila dceru zfackovat, čímž jí způsobila drobné krevní výrony v oblasti očí. Pak ji chytila za vlasy a mladá žena se přitom uhodila hlavou o domovní zeď.

„Následný náraz do zdi domu hlavou poškozené nezanechal žádná viditelná ani hmatatelná poranění, ani jiné následky, které by poškozenou v běžném způsobu života jakkoli omezovaly. Nedošlo tak k naplnění znaků skutkové podstaty přečinu ublížení na zdraví,“ napsala do rozhodnutí předsedkyně senátu Renáta Moudrá.

Spis postoupila Městskému úřadu v Mělníku do přestupkového řízení. „Nelze přehlédnout, že se obžalovaná snažila zasadit poškozené nejméně dva údery otevřenou dlaní do obličeje. Následně ji chytila za vlasy, přičemž se poškozená udeřila hlavou o zeď domu. V tom by ve správním řízení mohlo být shledáno spáchání přestupku proti občanskému soužití. Pro úplnost pak soud doplňuje, že narušit občanské soužití ve smyslu skutkové podstaty citovaného přestupku lze nejen ublížením na zdraví, ale i jiným hrubým jednáním vůči poškozenému,“ dodala soudkyně.

Pokud by byla Hořejší pravomocně odsouzena, v justici by skončila. Zproštěním obžaloby se jí ale otevřela cesta zpět do soudcovské funkce.

„Mohu potvrdit, že se kolegyně JUDr. Ivetta Hořejší do práce vrátila. Dle rozvrhu práce byla zařazena na opatrovnické oddělení a byla jí přidělena agenda detencí,“ sdělila portálu iDNES.cz předsedkyně litoměřického soudu Halka Lacinová.
Hořejší nesměla z rozhodnutí ministra spravedlnosti soudit od října 2015, byla doma a pobírala poloviční plat, tedy asi 50 tisíc korun. Druhou půlku mzdy jí nyní musí stát doplatit. Na účet tak ženě přijde zhruba 2,5 milionu korun.

Soudkyně byla původně obžalována nejen z ublížení na zdraví, ale i z dlouhodobého týrání dcery.

Podle policejního spisu jí nejméně od zimy 2008 do března 2012 srážela sebevědomí slovními i fyzickými útoky z obavy, že se osamostatní, a také jí zakazovala či ztěžovala vztahy s muži.

Soudkyně Hořejší to popírala, na její stranu se přidal i dívčin otec či babička. Státní zástupkyni se nakonec nepodařilo prokázat, že matka dceru týrala, a Ivetta Hořejší byla také v této části obžaloby zproštěna.

FÚ VRÁTIL OMYLEM ZASLANOU PLATBU AŽ PO ZÁSAHU SOUDU

Až po zásahu ombudsmana a soudů vrátil finanční úřad víc než půl milionu korun podnikateli z jižní Moravy, jehož platba DPH měla nedopatřením špatný variabilní symbol. Na omyl přišel muž teprve po několika měsících. Chyby se dopustila externí účetní podnikatele. Kvůli ní bylo víc než 500 tisíc korun připsáno na daňový účet jiné společnosti. Podnikatel se o omylu dozvěděl až ve chvíli, kdy od finančního úřadu potřeboval potvrzení o bezdlužnosti.

„Požádal hned o převedení platby na svůj daňový účet. Vysvětlil omyl při vyplňování variabilního symbolu a upozornil, že omylem zaslaná platba svou výší přesně odpovídá dani, kterou měl odvést,“ sdělila mluvčí Kanceláře veřejného ochránce práv Iva Hrazdílková.

Finanční úřad však peníze odmítl vrátit s tím, že daňový účet, na nějž byla platba nedopatřením zaslána, nevykazuje žádný přeplatek. „Omylem zaslanou platbu už totiž finanční úřad započetl na nedoplatky této druhé společnosti,“ podotkla Hrazdílková.

Muž musel daň uhradit znovu, protože mu vznikl nedoplatek, který už úřad začal vymáhat v daňové exekuci. Obrátil se proto na ombudsmana i soud. Veřejný ochránce práv usoudil, že úřad pochybil. „Podle daňového řádu má totiž zadavatel platby nárok na její vrácení, pokud prokáže, že platbu uskutečnil zřejmým omylem, a pokud současně nemá žádný daňový nedoplatek. Přesně to byl podle ombudsmana případ stěžovatele, takže finanční úřad měl povinnost mu platbu vrátit,“ vysvětlila Hrazdílková.

Stejně rozhodl také krajský a Nejvyšší správní soud. Finanční úřad proto stěžovateli poslal peníze zpět.
V budoucnu však vymáhání peněz při podobném omylu bude ještě náročnější. V parlamentu se projednává návrh novely daňového řádu, podle které už by nebylo možné omylem zaslanou platbu vrátit, pokud by měl chybný příjemce daňové nedoplatky.

„Plátci, který se spletl, by tak nezbylo nic jiného, než žalovat toho, na jehož daňový účet byla platba omylem zapsána, pro bezdůvodné obohacení a tímto způsobem se domáhat vrácení peněz,“ upozornila Hrazdílková.

AKCIE USA VYDĚLALY KŘETINSKÉMU MILIARDU

Podnikatel a investor Daniel Křetínský odprodal se ziskem podstatnou část svého podílu v americkém řetězci obchodních domů Macy’s. Na investici vydělal během týdnů odhadem několik desítek milionů dolarů. Přitom když akcie kupoval, zaskočil téměř všechny zahraniční analytiky.

V dubnu a květnu investiční firma Vesa Equity Investment, kterou Křetínský vlastní společně s Patrikem Tkáčem, koupila postupně 15,5 milionu akcií Macy’s. Ve firmě, která jen ve Spojených státech provozuje asi 900 prodejen, tak vlastnila až pětiprocentní podíl. Průměrná nákupní cena byla 5,40 dolaru za kus.

Křetínský zaskočil analytiky. Investuje tam, kde jiní couvají

„Všechny z firem, do kterých jsme investovali prostřednictvím společnosti Vesa Equity Investment, považujeme z různých důvodů za atraktivní a dovedeme si představit, že můžeme být dlouhodobými investory a případně i naši účast navyšovat, ale současně je otevřena i možnost snížení nebo opuštění jednotlivé pozice. Do jisté míry lze říct, že z našeho pohledu si jednotlivé investice konkurují a budeme arbitrovat mezi nimi,“ uvedl mluvčí Křetínského Daniel Častvaj.

Během posledních týdnů kurz akcií společnosti Macy’s na newyorské burze prudce rostl s tím, jak s ústupem pandemie koronaviru začala společnost své obchodní domy postupně otevírat, napsal web iHNED.cz. V průběhu úterního obchodování se cena za nadprůměrně vysokých objemů obchodů vyšplhala až na 10,46 dolaru. Kurz v závěru dne byl 8,87 dolaru.
Podle dokumentu pro Komisi pro cenné papíry po závěru úterního obchodování vlastnila Vesa Equity jen něco málo přes dva miliony kusů. Pokud Vesa prodala 13 milionů akcií například v průměru za 9,50 dolaru, dosáhl zisk na odprodaných akciích přibližně 55 milionů dolarů, v přepočtu zhruba 1,3 miliardy korun. Pokud byla průměrná prodejní cena deset dolarů, byl by v takovém případě zisk 62 milionů dolarů (1,45 miliardy korun).

„V případě Macy’s velmi oceňujeme pozitivní přístup managementu k našemu vstupu do společnosti. Důvodem našeho exitu (prodeje) určitě není nedůvěra v budoucnost firmy či ve schopnosti managementu. Macy’s a obecně retailový (maloobchodní) trh v USA budeme i nadále detailně sledovat a nevylučujeme návrat mezi akcionáře této společnosti,“ dodal Častvaj.
Zatímco většiny akcií společnosti Macy’s se již Křetínského Vesa zbavila, nadále drží šestiprocentní podíl v dalším americkém řetězci - firmě Foot Locker. Rovněž akcie této firmy v posledních týdnech rostly. Kromě toho Vesa vlastní i podíl v britské poštovní společnosti Royal Mail.
Překvapivé investice

Křetínský je podle časopisu Forbes třetím nejbohatším Čechem s majetkem v hodnotě 3,4 miliardy dolarů (asi 80 miliard korun). Křetínský je mimo jiné většinovým vlastníkem a předsedou představenstva Energetického a průmyslové holdingu (EPH).

Jako investor se angažuje i v jiných odvětvích, a to prostřednictvím společností Czech Media Invest (média), EP Global Commerce (velkoobchod), Mall Group (e-commerce) nebo EP Industries (průmyslová aktiva). Je také předsedou představenstva AC Sparta Praha.

DLUŽNÍKŮM V ČR PŘIBÝVÁ EXEKUCÍ

Průměrnému dlužníkovi v Česku přibývá exekučních řízení, vyplývá ze statistik exekutorské komory. Zatímco před třemi lety jich řešil pět, na konci loňska šest. V exekuci bylo minulý rok 790 000 lidí. Víc než deset exekucí mělo 131 400 z nich. Celkem vedli exekutoři 4,5 milionu řízení. Úřady v některých krajích řešily případy mnohem více dlužníků, než kolik jich v místě žije.

Podle údajů komory sice lidí v exekuci od roku 2017 ubývá, počet dlužníků s devíti a více exekucemi ale roste. Na konci roku 2017 bylo v exekuci 863 000 lidí, loni 790 000. Devět exekucí mělo před třemi roky 29 100 lidí, loni zhruba o tisícovku víc.
Deset exekucí řešilo v minulém roce 25 900 lidí, tedy o 1 300 víc než v roce 2017. Víc než deset řízení mělo 131 400 dlužníků, tedy zhruba o 7 200 víc. S minimálně devíti exekucemi v Česku před třemi lety žilo bezmála 178 000 lidí, loni přes 187 400.

V roce 2016 a 2017 měl dlužník v průměru 5,3 exekuce. Do loňska se průměrný počet zvedl zhruba na 5,8. Průměrná vymáhaná jistina na jednoho dlužníka, tedy částka bez úroků, penále a dalších poplatků činila letos v únoru 371 880 korun. Za poslední rok vzrostla o 10 803 korun. Průměrná exekuce byla na 64 432 korun.

Konec ráje exekucí v Česku? Novela by mohla zmírnit nárůst předlužených

Víc než 55 procent řízení vede 20 exekutorů. Exekutor s nejmenším počtem případů jich měl 12. Exekutorský úřad s největším množstvím exekucí jich vyřizoval 332 606. „Soudní exekutoři, kteří mají sídlo v obvodu Městského soudu v Praze a Krajského soudu v Plzni, vedou dohromady výrazně více exekučních řízení, než kolik by odpovídalo systému založenému na místní příslušnosti soudních exekutorů,“ uvedla komora. Počet exekucí podle ní ovlivňuje „volba věřitelů“.

Exekutorské úřady nestíhají

Podle statistiky by exekutoři v Praze měli podle bydliště dlužníků řešit zhruba 544 000 případů. Mají jich ale téměř 1,15 milionu. V Plzni by mělo být podle bydliště kolem 473 500 exekucí, je jich 915 800. Pod Ústí nad Labem by spadalo zhruba 900 800 exekucí, vyřizuje se jich v místě asi 383 600. Tři pětiny exekucí, které mají lidé v regionu, se tak řeší jinde. Podobný podíl je i na Českobudějovicku a Královéhradecku.

Podle organizací na pomoc lidem v tísni, expertů na dluhovou problematiku a odborů vysoký počet exekucí u různých úřadů po republice řešení předluženosti komplikuje. Představuje překážku i v zaměstnávání. Firmy mají totiž kvůli srážkám ze mzdy a vyřizování pracovníkova případu u víc exekutorů zvýšené náklady.

Kladno, město lichvářů. Během epidemie skončilo na ubytovně až 200 rodin

Organizace, experti a odboráři prosazují takzvanou čistou teritorialitu, kdy by exekutora v bydlišti vybíral soud. Nesouhlasí s vládním návrhem takzvané sněhové koule, kdy by sice všechna řízení řešil jeden exekutor, ale mohl by být odkudkoliv z republiky a vybral by ho věřitel. Exekutorská komora uvedla, že pokud by se schválil princip sněhové koule, většina exekucí by se soustředila u 20 až 40 exekutorů a nerovnoměrné rozložení by se ještě prohloubilo.

Podle šéfa Institutu prevence a řešení předlužení Radka Hábla má čistá teritorialita podporu většiny stran ve Sněmovně, klíčový bude ale postoj vládního hnutí ANO. „V zákulisí vidíme tvrdý tlak,“ uvedl Hábl. Experti na dluhovou problematiku se obávají toho, že by se kvůli průtahům přijetí novely nemuselo do voleb stihnout.

SEEHOFER: NĚMECKO PŘIJME 243 DĚTÍ Z TÁBORŮ ŘECKA

Německo přijme 243 nemocných nezletilých migrantů z Řecka, oznámil ve středu v Berlíně německý ministr vnitra Horst Seehofer. Kromě nich podle něj přicestuje i několik lidí, kteří v polovině dubna při prvním takovém letu s 47 dětmi přijet nemohli. Zhruba tucet dalších evropských států převezme jiné skupiny uprchlíků, upřesnil ministr.

Německá vláda chce z Řecka přijmout 350 až 500 nezletilých migrantů. Jde o děti z uprchlických táborů na řeckých ostrovech a buď potřebují naléhavou péči kvůli závažnému onemocnění, nebo jsou bez dospělého doprovodu a mladší 14 let. Většinou jde o dívky.

Nezletilci bez doprovodu mladší 14 let však v Řecku téměř nejsou, konstatoval Seehofer. Německo tak hodlá nyní přednostně přijímat nemocné děti. S přicestováním dětí souhlasily všechny koaliční strany, konzervativní unie CDU/CSU i sociální demokraté (SPD). „Je to akt solidarity s Řeckem a lidskosti vůči uprchlíkům, že konečně konáme společně s ostatními evropskými zeměmi,“ řekl mluvčí SPD pro migrační otázky Lars Castellucci.

První děti míří z řeckých táborů dál do Evropy, Řecko zpřísňuje kontroly. Po prvním přijetí v dubnu se příliš dlouho nic nedělo. Ještě pořád setrvává 37 000 uprchlíků v mizerných hygienických podmínkách na východoegejských ostrovech,“ dodal Castellucci.

Česko žádného nepřijme

O možném přijetí osiřelých migrantů se v nedávné době hovořilo také v Česku. Ministr vnitra Jan Hamáček však na konci května konstatoval, že v řeckých táborech nejsou dětští uprchlíci, kteří by byli vhodní pro převoz do Česka a že ministerstvo vnitra pokládá záležitost za uzavřenou. S návrhem přijmout 50 syrských sirotků z řeckých táborů přišla před časem europoslankyně Michaela Šojdrová. Řecko loni začátkem září žádalo ministry vnitra EU, aby jejich země dětské uprchlíky bez doprovodu přijaly.

LÉKAŘI: OČKUJTE DĚTI PROTI HPV

V Česku každých 20 hodin zemře jedna žena na rakovinu děložního čípku – zbytečně: Rakovina děložního čípku, anu nebo genitální bradavice – to jsou jedny z několika nemocí, které způsobují lidské papilomaviry (HPV). Jedinou prevencí proti důsledkům infekce HPV je kromě sexuální abstinence očkování. Podle nejnovějšího výzkumu společnosti IPSOS ale o možnosti vakcinace svých dospívajících dětí ví jen necelá čtvrtina matek neočkovaných dětí.

Lékaři se přitom shodují, že nejúčinnější je vakcinace právě v začátcích puberty okolo 13. roku života.
Dotazník mezi 717 matkami dětí ve věku 10 až 16 let ukázal, že 61 % z dotázaných ví, že infekce HPV způsobuje rakovinu děložního čípku. Pouhých 22 % má ale informace o tom, že viry způsobují i další onemocnění jako například genitální bradavice. „Při nákaze HPV hrozí rozvoj řady závažných a nepříjemných onemocnění. Kromě karcinomu děložního hrdla jsou to například nádory zevních rodidel, pochvy...

Často se objevují také genitální bradavice, na které se sice neumírá, ale je to závažné a nepříjemné onemocnění, které má tendenci se vracet. Představují také velký emoční stres jak pro pacienty, tak pro jejich partnery. Nemoc totiž postihuje obě pohlaví,“ říká MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D., předseda České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP. Nákaza HPV je nejčastější sexuálně přenosnou infekcí. Jejímu šíření lze částečně zabránit používáním kondomů. Lékaři ale varují, že ani tato bariérová antikoncepce není 100% ochranou. „HPV se přenáší nejen pohlavním stykem, ale i intimními dotyky. Očkovat proto doporučujeme ještě před zahájením sexuálního života. Vědecké studie navíc potvrzují, že se v tomto věkovém období tvoří protilátky nejlépe, a z organizačních důvodů se využila preventivní prohlídka ve 13 letech věku. V tomto roce života hradí očkování zdravotní pojišťovny,“ vysvětluje MUDr. Ilona Hülleová, předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost.

Pediatři informují rodiče o možnosti očkování obvykle už při jedenáctileté preventivní prohlídce dětí. Od 13. do dosažení 14. roku věku hradí vakcinaci pojišťovny nejen dívkám, ale i chlapcům. Podle výzkumu IPSOS ale zatím více než polovina dotázaných matek neočkovaných dospívajících dětí s lékařem o očkování proti HPV nemluvila. Zájem rodičů o možnosti vakcinace je přitom podle MUDr. Ilony Hülleové klíčový.

„Do očkování nemůžeme nikoho nutit, je dobrovolné. Maminky poučíme o možnostech a ty si je mohou rozmyslet. V současnosti jsou na trhu dostupné tři typy vakcín, které chrání proti dvěma, čtyřem nebo devíti typům HPV. Pojišťovny očkování proplácí buď zcela, nebo alespoň částečně podle typu vakcíny. Očkování je velmi účinnou možností prevence infekčních nemocí, a je proto potřeba na tuto možnost upozorňovat,“ říká MUDr. Hülleová. Vakcinace je zásadní i proto, že je HPV infekce bezpříznaková. Pacienti tak nemohou onemocnění včas rozpoznat, projeví se až v pozdních stadiích. I proto na rakovinu děložního čípku v ČR ročně zemře kolem 400 žen. „Některé změny lze odhalit screeningem, například stěrem z děložního hrdla, který je součástí každoroční gynekologické prohlídky a je hrazený ze zdravotního pojištění. Očkování proti HPV a pravidelné návštěvy gynekologa jsou účinnou prevencí vzniku rakoviny děložního čípku u žen. U mužů je prevencí onemocnění způsobených HPV především očkování,“ vysvětluje MUDr. Vladimír Dvořák.

Část rodičů nyní kvůli koronavirové krizi návštěvy lékaře, které nejsou akutní, ruší. Přesouvají také preventivní prohlídky a očkování. „Vakcinaci nedoporučuji odkládat. Pojišťovny ji totiž hradí pouze ve 13 letech a na podzim mohou být děti třeba nemocné kvůli viróze, což očkování znemožní. Pediatři navíc přijali potřebná bezpečnostní opatření. Například objednávají děti na přesný čas a oddělují zdravé a nemocné tak, aby se v čekárně nesetkaly,“ uzavírá MUDr. Hülleová. Bc. Dominika Cardová, e-mail: cardova@mavepr.cz, +420 728 297 868

MINISTERSTVO PODPOŘÍ ZNEČIŠTĚNÍ VOD DUSIČNANY

Na zabezpečení výdajů na opatření nitrátové směrnice bude potřeba 752 milionů korun. Uvádí to Strategie financování směrnice o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (nitrátová směrnice), kterou dnes schválila vláda. Uvedený odhad zahrnuje náklady spojené s údržbou a obnovou skladovacích prostor ve výši 229 milionů korun a nově vzniklé náklady na vybudování nových skladovacích kapacit nutných k dodržení požadavku nitrátové směrnice ve výši 523 milionů korun.

„Náklady na údržbu stávajících skladovacích prostor jsou běžně hrazeny ze soukromých zdrojů. Finanční prostředky na výstavbu nových i náhradu již nevyhovujících skladů je možné čerpat s padesátiprocentní dotací z Programu rozvoje venkova,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Na financování celkových investičních nákladů na zavedení směrnice by se měl stejně jako v předchozím období zhruba z poloviny podílet soukromý sektor.

Odpovědné hospodaření se statkovými hnojivy je základem pro správné hospodaření se živinami a organickými látkami. Skladovací kapacity na minimálně šestiměsíční produkci kejdy umožní v jarním období aplikovat větší objemy hnojiva s vyšší účinností dusíku, a tedy s nižšími ztrátami vyplavením dusičnanů, než při podzimní aplikaci. Investice do technologií skladování a využívání statkových hnojiv i ustájení zvířat jsou důležité z hlediska ochrany ovzduší, na které je možné využít nejlepší dostupné technologie v oblasti redukce emisí amoniaku a metanu. Lze proto uvažovat i o podpoře z operačního programu na ochranu životního prostředí.

Materiál dále obsahuje aktualizovaný odhad neinvestičních nákladů 30,5 mil. Kč za rok. Jde o náklady na splnění administrativních a technických požadavků nitrátové směrnice (náklady spojené s kontrolou plnění, monitoringem a vyhodnocením akčního programu, monitoringem jakosti vod, revizemi zranitelných oblastí) apod. Vojtěch Bílý, tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

DESÍTKY MILIONŮ DÁ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ NA VYŠŠÍ KVALITU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Nové výtahy, signalizační zařízení, schodolezy, klimatizace, automobily nebo například pietní místnosti. Toto vybavení zvýší kvalitu krajské sítě sociálních služeb. Krajští zastupitelé rozdělili mezi 63 žadatelů o dotace přes 34 milionů korun. Celkem tak Moravskoslezský kraj finančně podpořil 122 projektů.

„Nově jsme se letos rozhodli podpořit vybudování pietních místností pro zemřelé. Díky krajské dotaci vznikne sedm takovýchto místností. Budou sloužit k důstojnému rozloučení se zesnulými, kteří v sociálním zařízení prožili své poslední dny. Chceme tak dále zkvalitňovat prostředí v sociálních službách, aby bylo funkční, důstojné a umožňovalo naplňovat všechny potřeby klientů, včetně těch duchovních a spirituálních,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro sociální oblast Jiří Navrátil.

Za krajskou dotaci poskytovatelé sociálních služeb pořídí také 22 osobních a tři vícemístná vozidla, čtyři nová signalizační a komunikační zařízení a další vybavení. Osm objektů sociálních služeb získá nový výtah či zrekonstruuje stávající.

„Například klientům Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem Korýtko v Ostravě, bude díky krajské dotaci zajištěna bezpečnější a komfortnější hygiena. Kraj i této příspěvkové organizaci přispěl na vybavení pietní místnosti,“ řekl náměstek hejtmana Jiří Navrátil a upřesnil, že Domov Korýtko získá od Moravskoslezského kraje na zvýšení kvality sociálních služeb více než 300 tisíc korun.

„Nemalé prostředky poputují i do Slezské diakonie. Za téměř 4 miliony korun budou zrekonstruovány tři byty, pořízena tři vozidla, vybudována pietní místnost, zmodernizován výtah, opraveno sociální zařízení, zakoupeno počítačové a materiální vybavení,“ dodal náměstek hejtmana Jiří Navrátil. Mgr. Nikola Birklenová, tisková mluvčí

HRAD SOVINEC ZVE NÁVŠTĚVNÍKY, SEZÓNA ZAČÍNÁ

Jedna z nejnavštěvovanějších památek v regionu se zítra (9. 6.) otevře návštěvníkům. Ročně branami hradu projde kolem šedesáti tisíc turistů, kteří si letos museli kvůli pandemii koronaviru na otevření hradu počkat. Nová sezóna, která začíná o dva měsíce později než obvykle, nabídne několik novinek.

„Výlet na Sovinec mohu všem vřele doporučit, hrad má úžasnou atmosféru a stále nabízí něco nového. Například milovníci moderních technologií si budou moci stáhnout mobilní aplikaci, která je hradem provede. Návštěvníkům je také k dispozici zmodernizované sociální zázemí a na konci června by měla být hotová jedna z největších investic na hradě. Právě se dokončuje rekonstrukce zbrojnice, ve které se lidé seznámí s historií hradu a obdobím dobývání hradu Švédy v 17. století,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro kulturu a památkovou péči Lukáš Curylo.

Aktuálně na hradě probíhá rekonstrukčních prací více, což ovšem návštěvníky nebude nijak omezovat. „Hrad nabízí tři různé prohlídkové trasy s expozicemi a výstavami. Jedinečná je také vyhlídka z hradní věže. V příští sezóně se nabídka obohatí o další zajímavosti. Kromě rekonstrukce zbrojnice by ještě letos měla být dokončena revitalizace barokního vnitřního opevnění hradu včetně Jánského bastionu a přilehlých kurtin. Rekonstruuje se také lesnická škola,“ vyjmenoval náměstek hejtmana kraje Lukáš Curylo a vyčíslil, že tyto práce vyjdou krajskou pokladnu na 12 milionů korun.

Také na Sovinci musí návštěvníci počítat s opatřeními, která mají chránit před nákazou koronavirem. „Komentované prohlídky základního okruhu budou vycházet o červnových víkendech a v průběhu celých prázdnin každých 20 minut. V případě velkého zájmu návštěvníků jsme připraveni zkrátit případný interval prohlídek i na 15 minut. Chceme tak pokrýt poptávku a zároveň dodržovat kapacitní omezení,“ vysvětlila Jitka Koščáková, ředitelka bruntálského muzea, pod které hrad Sovinec spadá.

Muzeum v Bruntále muselo zohlednit vládní protikoronavirová opatření i při přípravě víkendových akcí. Návštěvníci se tak prozatím nemohou těšit na víkendové akce takového rozsahu, jako tomu bylo zvykem v předchozích sezónách. „Budeme se snažit vyvarovat vystoupením, při nichž byla na jednom místě vysoká koncentrace lidí. Nejsme totiž schopni zajistit dostatečné odstupy návštěvníků,“ řekla Jitka Koščáková. O hradní akce však návštěvníci nepřijdou, budou jen koncipovány trošku jinak. „Víkendové akce letos budou zaměřeny hlavně na ukázku řemesel. První v řadě bude už tradiční Sovinecký šperk, který se uskuteční ve dnech 4. – 6. července,“ pozvala Jitka Koščáková. Mgr. Nikola Birklenová, tisková mluvčí

KRAJE DOSTANOU 6 MILIARD NA SILNICE?

Pondělní videokonferenční jednání Asociace krajů České republiky přineslo pro silniční síť v regionech dobrou zprávu. Kraje v letošním roce získají dvě miliardy korun ze Státního fondu dopravní infrastruktury a o další čtyři miliardy budou moc žádat v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Tyto prostředky by mohli částečně pomoci při výpadku příjmů v souvislosti s pandemií koronaviru a takzvaným kompenzačním bonusem.

„Dlouhodobě upozorňujeme, že není možné udržet investice do silniční sítě bez garantovaného příspěvku státu, o to více v letošním roce, kdy jsou daňové příjmy vzhledem k pandemii koronaviru podstatně nižší, než jsme předpokládali. Garantovaný příspěvek dvou miliard korun ze Státního fondu dopravní infrastruktury je de facto to, co jsme měli přislíbeno již před propuknutím pandemie. Pokud se podaří získat další dvě miliardy ze SFDI, tak jsme jako kraje připraveni tyto prostředky velmi rychle čerpat,“ uvedl hejtman Martin Netolický, podle kterého kraj za poslední roky obdržel v souhrnu ze SFDI jednu miliardu korun. „Problémem je, že tyto prostředky, pokud je vůbec získáme, máme garantované až v průběhu stavební sezony či na jejím konci,“ doplnil hejtman.

Další finanční prostředky pro kraje by měla zajistit výzva z Integrovaného regionálního operačního programu. Zde by měly být připraveny čtyři miliardy korun. „S kolegy jsme se domluvili na parametrech podávání žádostí s tím, že pro tuto chvíli panuje shoda na maximálně čtyřech projektech na kraj s celkovým objemem prostředků přesahujících 330 milionů korun. Samozřejmě vyhodnocení a administrace evropských žádostí trvá déle, a proto není reálné, že by se tyto prostředky prostavěly ještě v letošním roce. Stále navíc čekáme na vyhodnocení předcházející výzvy IROP, ve které jsme byli jako kraj velice úspěšní,“ řekl hejtman Netolický. Martin Madejewský, DiS., oddělení komunikace a vnějších vztahů

SPOLEČNOST PŘÍSTAV ZCELILA 40 HEKTARŮ POZEMKŮ U SVITKOVA

Na Krajském úřadu Pardubického kraje se uskutečnilo v minulých dnech společné zasedání představenstva a dozorčí rady Přístav Pardubice a.s. Ta dlouhodobě podporuje dokončení splavnění Labe do Pardubic.„Společnosti se podařilo zcelit a vlastní 40 ha pozemků v místě, kde územní plán Pardubic počítá s veřejným přístavem poblíž Svítkova.

Nejviditelnější současnou investicí ve prospěch splavnění je nový most Mělice – Valy, který financovaly Ředitelství vodních cest (ŘVC) a Pardubický kraj. Ten svými parametry umožní plutí lodí z Pardubic až do Přelouče.
Hlavní překážkou propojení splavných úseků Pardubice - Přelouč - Chvaletice - evropská vodní síť je stupeň Přelouč. Ten nyní variantně projektuje ŘVC tak, aby byly vedle plavby i co nejlépe zohledněny priority ochrany životního prostředí,“ řekl Roman Línek, který se za Pardubický kraj jednání zúčastnil.

Největším akcionářem Přístavu Pardubice jsou České přístavy, a. s., které vlastní přes 70 % akcií. Dalšími akcionáři jsou města Pardubice a Přelouč, Pardubický kraj a další drobní vlastníci. Valná hromada společnosti se uskuteční 7. července 2020 a vedle volby orgánů společnosti bude také schvalovat novou firemní strategii na nejbližší roky. PhDr. Zuzana Nováková, oddělení komunikace a vnějších vztahů

LETIŠTĚ V PARDUBICÍCH DOSÁHNE ZTRÁTU 40 MILIONŮ?

Na svém jednání 25. května souhlasili krajští radní s žádostí společnosti East Bohemian Airport a.s. na přesun části investičních prostředků do provozní části, což souvisí s uzavřením letiště vzhledem k epidemiologické situaci. Radní si zároveň vyžádali detailní informace o dalším postupu společnosti při řešení finančního propadu a možných nových leteckých linkách. Ve hře je také uplatnění kompenzace za omezení provozu letiště od státu. Reálná ztráta letiště by na konci roku mohla přesahovat 40 milionů korun.

„V tuto chvíli je potvrzeno obnovení linky společnosti Ryanair do Alicante do konce letního letového řádu, a to jednou až dvakrát týdně. Zároveň je potvrzena linka společnosti Sky Up do Kyjeva, a to třikrát až čtyřikrát týdně a probíhají jednání s dalšími společnostmi z Ruska, Ukrajiny, ale i Evropy. Některé nabídky, které byly podmíněny vysokou dotací v řádu desítek milionů korun ročně, již byly představenstvem odmítnuty. Zároveň pokračují jednání se zástupci Kalužské oblasti a letiště v Kaluze. Vše však bylo ovlivněno koronavirovou pandemií,“ řekl náměstek hejtmana pro dopravu a dopravní obslužnost Michal Kortyš s tím, že zároveň letiště jedná o letních charterových letech, cargo přepravě a soukromých letech.

Společnost EBA na základě požadavku krajských radních předložila varianty hospodářského výsledku v roce 2020. „Na posledním květnovém jednání jsme schválili, že část prostředků, které jsme poskytli na navýšení základního kapitálu, a nebyly ještě proinvestovány, přesuneme do provozní části, která je prozatím ve ztrátě 16 milionů korun. Podmínili jsme to však přípravou výhledu hospodaření v několika variantách a doložením kroků, které byly společností učiněny pro získání nových obchodních příležitostí.

Reálný výsledek hospodaření letošního roku počítá se ztrátou přesahující 40 milionů korun. Proti tomu máme finanční plán na letošní rok, který počítal se ztrátou 24,5 milionu korun. Z plánované ztráty činí 15 milionů korun odpisy,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Po dohodě jsme uložili úkol zpracovat detailní srovnání přímých zvýšených nákladů či výpadků v souvislosti s pandemií koronaviru. To jsou prostředky, které bychom následně mohli nárokovat na státu. Krizový zákon jasně mluví o tom, že pokud stát něco nařídí právnickým či fyzickým osobám, tak by měl tyto způsobené náklady či ztráty kompenzovat. Je však prokazatelně nutné oddělit ztráty běžného provozu a ty, které způsobila pandemie,“ řekl hejtman Netolický. Mgr. Dominik Barták, tiskový mluvčí Pardubického kraje