iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Soudci se zastali soudce Výborného z MS a rozsudku

Soudcovská unie k výrokům Benešové: Pokud by se soudce vyloučil pouze pro vztah k bratrovi, porušil by své povinnosti
Soudcovská unie se na twitteru ohradila proti slovům ministryně spravedlnosti Marie Benešové. Ta uvedla, že by se na místě soudce, který rozhodoval o opatřeních ministerstva zdravotnictví, vyloučila pro podjatost. Předseda senátu Štěpán Výborný je totiž bratrem opozičního politika lidovců Miloslava Výborného. Podle Soudcovské unie by soudce vyloučením pouze z důvodu příbuzenského vztahu porušil své povinnosti.

K rozsudku pražského městského soudu, který koncem dubna zrušil čtyři opatření ministerstva zdravotnictví omezující volný pohyb, maloobchod a služby v provozovnách, Benešová uvedla, že nesouhlasí s postupem soudu. Podle rozsudku byla opatření nezákonná, protože je vláda nepřijala podle krizového zákona. „Já být na místě toho soudce, tak se vyloučím,“ uvedla Benešová mimo jiné v pořadu Interview24. Soudce Výborný České justici řekl, že se necítil být podjatý a celý senát rozhodoval podle nejlepšího vědomí a svědomí.

Ministerstvo zdravotnictví navíc v řízení proti soudci ani proti dalším členům senátu nepodalo námitku podjatosti. „Z judikatury k otázce podjatosti soudce vyplývá, že pokud by se soudce vyloučil při přezkumu opatření obecné povahy ministerstva pouze pro vztah k bratru opozičnímu politikovi, bez dalších závažných důvodů, porušil by tím své povinnosti a právo účastníků na zákonného soudce,“ napsali nyní zástupci Soudcovské unie na Twitteru.

Dle ustálené judikatury Ústavního soudu ani pouhá zdání sama o sobě nemohou vést k vyloučení soudce z rozhodování ve věci. „Soudce, přísedící, státní zástupce, policejní orgán nebo osoby v něm služebně činné je navíc nutno pokládat za nestranné, dokud není prokázán opak,“ judikuje Ústavní soud.

Ústavní soud v nálezu sp. zn. II. ÚS 105/01 ze dne 3. 7. 2001 také uvedl, že:

„Subjektivní hledisko účastníků řízení, případně soudců samotných je podnětem pro rozhodování o eventuální podjatosti, avšak rozhodování o této otázce se musí dít výlučně na základě hlediska objektivního. To znamená, že není přípustné vycházet pouze z pochybností o poměru soudců k projednávané věci nebo k osobám, jichž se úkon přímo dotýká, nýbrž i z hmotněprávního rozboru skutečností, které k těmto pochybnostem vedly. […] K vyloučení soudce z projednání a rozhodnutí věci může dojít teprve tehdy, když je evidentní, že vztah soudce k dané věci, účastníkům nebo jejich zástupcům dosahuje takové povahy a intenzity, že i přes zákonem stanovené povinnosti nebude schopen nezávisle a nestranně rozhodovat. Nepochybně se jedná o případy, kdy soudce je současně na straně účastníka řízení či svědka, resp. když by v řízení mohl být dotčen na svých právech; shodně to platí v případě, že soudce má k účastníkům řízení příbuzenský, přátelský nebo zjevně nepřátelský vztah, příp. vztah ekonomické závislosti (viz NS 2 Cdon 828/96, Soudní judikatura, 2000, č. 3, s. 113; shodně Bureš, J., Drápal, L., Mazanec, M. Občanský soudní řád. Komentář. 5. vydání, s. 56).“
Ministerstvo zdravotnictví plánuje proti verdiktu kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu (NSS), ceskajustice.cz

MUDr. DOSTÁL: MĚNIT ZÁKONY NENÍ PROČ, NOUZOVÝ STAV BY MĚL STAČIT

Měnit zákony není proč. Nouzový stav by měl vládě stačit, míní právník: Vláda řeší, co bude po 17. květnu, kdy končí nouzový stav. Ve hře byla novela zákona o veřejném zdraví, změna ústavy a nyní vzniká zákon pro boj s koronavirem, podle kterého by mimořádná opatření schvalovala vláda. „Zákon může zbavit parlament kontroly a umožnit vládě svévolné zásahy do práv,“ upozorňuje právník Ondřej Dostál.

Nouzový stav kvůli šíření onemocnění covid-19 platí do 17. května a není jasné, zda vláda bude žádat o prodloužení. Podle ministryně financí za ANO Aleny Schillerové vláda s možností prodloužení nouzového stavu zatím nepočítá.
Soud zrušil omezení pohybu i prodeje. Vládě dal čas, aby je přijala správně

Podle právníka a odborníka na zdravotnické právo Ondřeje Dostála, který uspěl u soudu s žalobou na postup vlády u Městského soudu v Praze, je povinností vlády navrhnout pokračování nouzového stavu a vymezit, jaká práva mají být nadále omezena. „Podle všech poznatků některá omezení potřebujeme i nadále. Pokud by nouzový stav skončil, bylo by to chybou vlády,“ uvedl Dostál.

Podle něj může ministerstvo i bez nouzového stavu rozhodovat například o otevření či uzavření divadel nebo restaurací. „Poukazuji na to, že v platném zákoně o ochranně veřejného zdraví jsou dány pravomoci krajských hygienických stanic i ministerstva zdravotnictví, které podle zákona může dělat mírnější zásahy i bez nouzového stavu. Opatření podle zákona však nemohou být všeobecná typu ‚všechno zakazujeme všem‘, ale musí být konkrétní. Kdyby to ministerstvo přehnalo, mohl by nařízení zrušit soud,“ dodal.

Nový „koronavirový“ zákon

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch z hnutí ANO uvedl, že vzniká nový zákon pro boj s koronavirem. Mimořádná opatření by podle zákona měla schvalovat vláda. Vojtěch ho vládě předloží ve čtvrtek.

Ondřej Dostál míní, že se nejedná o systémové řešení. „Jsme parlamentní demokracií, proto závažné zásahy do práv má činit celá vláda pod pravidelnou parlamentní kontrolou. Takto je napsána současná krizová legislativa, kterou není potřeba měnit, je stejně vhodná pro živelné katastrofy i epidemie. Zákon může zbavit parlament kontroly a umožnit vládě svévolné zásahy do práv. A to nikoliv jen po dobu nouzového stavu, ale na dobu delší – do konce roku či na neurčito,“ poukazuje na rizika nového zákona.

Také upozorňuje na to, že by mohlo dojít k ohrožení regulérnosti krajských voleb, které budou na podzim. „Pokud by vláda podstatně omezila shromažďování a další politicky významná práva, ohroženy by mohly být také historicky první volby do orgánů zdravotní pojišťovny, které mají proběhnout ve stejném čase,“ uvedl.

„Ekonomicky vzato mám obavu z politické korupce, kdy by mohly být odměněny zmírněním opatření ty podniky či skupiny podniků, které mají blízko k vládním stranám, kdežto ty ostatní by mohly být potrestány obchodně zničujícím nastavením. Zde může jít o zdánlivé detaily, například omezení možnosti zkoušet si oděvy výrazně snižuje množství zákazníků kamenných prodejen oděvů, ačkoliv otevřít již smí,“ upozorňuje Dostál.

Současný zákon je dostatečný, říká expert

Ve hře byla původně novela zákona o veřejném zdraví, kterou Vojtěch přednesl na pondělním jednání vlády. Novela by posílila pravomoci rezortu zdravotnictví v boji proti epidemiím. Ten by měl pravomoc nařídit povinné používání ochranných prostředků i po skončení nouzového stavu 17. května. Mohl by také omezit provoz škol, veřejné dopravy nebo výrobních provozoven. Podle opozice je návrh zákona nebezpečný.

Střízlivý poslanec tohle neodmávne, říká Sokol k posílení moci zdravotnictví

Právník Dostál je toho názoru, že je současné znění zákonů dostatečné. „Pokud je potřeba vytvořit závažné zásahy do základních práv, tak má vláda vyhlásit nouzový stav a v usnesení popsat, do kterých základních práv bude zasahovat. S tím má předstoupit před parlament. Tím je zajištěno, že velké zásahy do základních práv podléhají parlamentní kontrole a nemají charakter svévole,“ vysvětlil.

Podle současného znění zákona však může být při epidemii nařízeno jako mimořádné opatření například zákaz styku nakažených s dalšími lidmi, omezení cestování z některých oblast, omezení dopravy, zákaz slavností, divadelních či filmových představení, sportovních utkání, trhů, uzavření sociálních služeb, škol či restaurací.

Pokud některá opatření nebude možné podle tohoto zákona prodloužit a nebude do té doby přijata potřebná legislativa, skončí 17. května s nouzovým stavem, uvedl Vojtěch. Podle něj by mohl podle novely v budoucnu i bez nouzového stavu sám rozhodovat například o omezení veřejné dopravy nebo o uzavření obchodů. Podle Vojtěcha by šlo pouze „přesnější vydefinování kompetencí,“ jak uvedl na Radiožurnálu.

Novela ústavního zákona?

Projednávání zákona však vláda přerušila. Ministerstvo vnitra do čtvrtka připraví další postup, a to novelu ústavního zákona o bezpečnosti. Na Twitteru to uvedl ministr vnitra Jan Hamáček z ČSSD. Změnu ústavního zákona by musel schvalovat parlament. Pro musí být tři pětiny všech poslanců a následně tři pětiny přítomných senátorů. Novelu ústavního zákona nelze v režimu legislativní nouze projednat ve zkráceném jednání. U jiných vládních návrhů o tom může rozhodnout předseda Sněmovny.

„Je třeba si přiznat, že náš právní řád na takto rozsáhlou epidemii nepamatoval. Měnit pouze obyčejný zákon, jako je zákon o ochraně veřejného zdraví, je z našeho pohledu nedostatečné a do budoucna by to státu neumožnilo efektivně čelit pandemických krizím, jako je ta současná,“ uvedl Hamáček. Tak významná změna podle něj musí být řádně projednána ve Sněmovně.

CIZINCI MOHOU DO ČR, MUSÍ PROJÍT TESTEM KORONAVIRU

Vláda schválila obnovení vstupu cizinců do ČR kvůli práci, musí projít testem na koronavirus: Na území ČR budou moci podle aktuálního usnesení vlády vstoupit mimo jiné cizinci – sezónní pracovníci z EU i ze třetích zemí, „klíčoví pracovníci“, pracovníci v sociálních a zdravotních službách, občané EU za účelem ekonomické činnosti v ČR i rodinní příslušníci cizinců, většinou s podmínkou, že se prokáží testem na Covid-19. Bez testu vstoupí pracovníci, o nichž příslušný ministr potvrdí, že jejích přítomnost v ČR je nezbytná. Cizinci pracující v ČR nebudou smět jezdit do práce veřejnou dopravou.

Od pondělí 11. května 2020 sice nadále platí zákaz vstupu cizinců na území ČR, avšak s novými výjimkami. Těch je tolik, že zákaz vstupu cizinců ve skutečnosti znamená jen zákaz vstupu turistů.

Vyplývá to z aktuálního usnesení vlády o přijetí krizového opatření z pondělí 4. května 2020. Kdo byl přesvědčen, že nařízená pracovní povinnost pro žáky a studenty pracovat v sociálních a zdravotních službách, jak ji vláda schválila 13. března 2020, bude pokračovat nebo se dokonce rozšíří na další občany, mýlil se. Dalším usnesením v pondělí 4. května vláda tuto nařízenou pracovní povinnost s účinností od 11. května 2020 zrušila. Na jejich místa mají přijít mimo jiné cizinci.

Výjimky pro pracovníky

Vláda v předmětném usnesení nařizuje zákaz vstupu cizinců na území České republiky, po tomto nařízení však následuje třináct výjimek. Jednou z nich jsou právě pracovníci v sociálních a zdravotních službách a jejich rodiny. Zákaz neplatí pro „pracovníky ve zdravotnictví a sociálních službách, kterým bylo vydáno vízum od 11. května 2020, a jejich rodinné příslušníky, kteří je doprovází a kterým bylo vydáno vízum od 11. května 2020, a předloží potvrzení o absolvování testu podle bodu III./2.,“, uvádí se v aktuálním usnesení vlády.

Zákaz vstupu do ČR samozřejmě neplatí pro cizince a jejich rodinné příslušníky, kteří zde už žijí podle zákona o pobytu cizinců. Dále zákaz vstupu neplatí pro tranzitující cizince, pracovníky mezinárodní dopravy – tedy například řidiče kamionů, přeshraniční pracovníky, pracovníky servisu kritické infrastruktury, diplomaty a pracovníky mezinárodních institucí a v naléhavých situacích.

Naléhavou situací se podle usnesení vlády rozumí například pohřeb, převoz krve nebo orgánů, rozhodnutí soudu, převoz rodinných příslušníků nebo jiná humanitární situace.

Zákaz vstupu do České republiky rovněž neplatí, „je-li vstup těchto cizinců v zájmu České republiky“, uvádí se v usnesení. O zájmu ČR na vstupu cizinců bude zřejmě rozhodovat příslušný ministr, jak dále vyplývá z usnesení.
Usnesení v plném znění je na webu vlády jako krizové popatření číslo 511.

Zákaz neplatí pro sezónní zaměstnance ani OSVČ

Pro zaměstnavatele na území ČR je však důležité, že zákaz neplatí „pro sezónní zaměstnance, kteří předloží potvrzení o absolvování testu podle bodu III./2.“ a „pro občany Evropské unie, kteří vstupují na území České republiky za účelem výkonu ekonomické činnosti, nebo studia na vysoké škole a předloží lékařské potvrzení o absolvování testu podle bodu III./1.“. Ekonomickou činnost vykonává člověk jako OSVČ a v dalších právních statutech.

Také další bod se týká cizinců pracujících v ČR. Zákaz vstupu cizinců dále neplatí „pro klíčové pracovníky, kterým bylo vydáno vízum od 11. května 2020, a jejich rodinné příslušníky, kteří je doprovází a kterým bylo vydáno vízum od 11. května 2020, a předloží potvrzení o absolvování testu podle bodu III./2.“.

Výše uvedené osoby budou vstup do ČR doložit příslušným důvodem, ohlásit vstup na hygienické stanici a ve většině případů jednotlivých kategorií předložit potvrzení o testu na Covid-19. Potvrzení o testu nemusí předkládat pracovníci v sociálních a zdravotních službách, záchranáři a pracovníci kritické infrastruktury, pokud jejich pobyt v ČR nepřekročí 14 dní a také zemědělci, kteří hospodaří v pohraničí a jejich pobyt v ČR nepřekročí 24 hodin.
Nezbytnost pracovníků z ciziny potvrdí příslušný ministr

Ale z povinnosti předložit test na Covid-19 může podle seznamu výjimek v usnesení udělit výjimku příslušný ministr: „Ze že všem osobám podle bodu I./1. písm. j) až n), jejichž vstup je považován za nezbytný, lze výjimečně umožnit vstup na území České republiky i bez předložení potvrzení o absolvování testu; nezbytnost potvrzuje ministr gesčně příslušný za dané odvětví; tyto osoby mají povinnost absolvovat test RT-PCR na přítomnost SARS CoV-2 do 72 hodin po vstupu na území České republiky a předložit lékařské potvrzení o absolvování testu podle bodu III./1. místně příslušné krajské hygienické stanici,“ stojí v usnesení z pondělí 4. května 2020.

Všem osobám, které vkročí na území, pak vláda nařídila podrobit se bezodkladně testu na Covid-19 a pokud nebudou v karanténě, dodržovat zákaz volného pohybu s výjimkou cest do zaměstnání, k lékaři a cest k zajištění nezbytně nutných rodinných nebo úředních záležitostí a pohřbů. Podle usnesení se to výslovně týká sezónních pracovníků a pracovníků přijíždějících do ČR z důvodu ekonomické činnosti.

Zaměstnavatelé se musí o cizince postarat

Zvláštní nařízení je pak určeno zaměstnavatelům, kteří musí za cizince dovezené na práci převzít odpovědnost: Vláda nařizuje všem subjektům, které přijímají cizince za účelem ekonomické činnosti podle výjimky uvedené v bodě I./1. písm. j) až n) zajistit těmto cizincům

• a) ubytování po celou dobu jejich pobytu na území České republiky,

• b) lékařskou péči nebo registrujícího poskytovatele lékařských služeb po celou dobu jejich pobytu na území České republiky, včetně úhrady lékařské péče, není-li zajištěna jinak,

• c) jejich dopravu ze státní hranice do místa ubytování a po dobu 14 dní od vstupu na území České republiky dopravu mezi místem ubytování a pracovištěm, přičemž k cestě cizince do zaměstnání a ze zaměstnání nelze využít veřejnou hromadnou dopravu,

• d) návrat zpět do země původu v případě ztráty zaměstnání na území České republiky. Irena Válová, ceskajustice.cz

ŠIMŮNKOVÁ: NEMOCNICE NEMŮŽE VYLOUČIT PŘÍTOMNOST RODIČŮ U DÍTĚTE

Nemocnice ani v době šíření nového koronaviru nemůže podle zástupkyně veřejného ochránce práv Moniky Šimůnkové zcela vyloučit přítomnost rodičů u dítěte. Dítě má podle ní při poskytování zdravotních služeb na přítomnost rodiče právo a nemocnice to musí umožnit. Kancelář ombudsmana to dnes uvedla na svém webu.

Šimůnková se zabývala podnětem matky, které nemocnice sdělila, že jí neumožní návštěvy několikaměsíčního syna po operaci na jednotce intenzivní péče (JIP). Ačkoli na webových stránkách nemocnice uvádí, že rodiče mohou své děti umístěné na JIP krátce navštěvovat po domluvě s lékařem, matce dítěte to v tomto období nemocnice nepovolila. Matka syna kojí a chtěla ho po operaci navštěvovat a být s ním v kontaktu.

Přítomnost rodičů při hospitalizaci dětí, nejlépe nepřetržitou, považuje zástupkyně ombudsmana za velmi důležitou. „Ani v současné situaci nemůže nemocnice přítomnost rodičů zcela vyloučit nebo fakticky znemožnit. Jednala by v rozporu se zákonem i mimořádným opatřením a doporučením ministerstva. Nemocnice samozřejmě musí dbát na zvýšenou opatrnost před šířením infekčního onemocnění, ale nesmí při tom nepřiměřeným způsobem zasahovat do práv hospitalizovaných dětí. Na přítomnost rodiče nelze nahlížet pouze jako na návštěvu,“ uvedla Šimůnková. Odkazuje i na mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví a jeho metodické doporučení nemocnicím. To s přítomností zákonných zástupců u dítěte podle ní počítá a doporučuje nemocnicím využívat mechanismy, aby přítomnost rodičů nenarušila poskytování zdravotních služeb.

„Jsem si vědoma toho, že právo hospitalizovaného dítěte na nepřetržitou přítomnost rodiče neplatí absolutně a za jistých okolností může být omezeno, například právě na oddělení JIP, kde je třeba zajistit bezpečnou péči o výrazně ohrožené pacienty. Pak ale nemocnice musí umožnit alespoň krátký kontakt dítěte s rodiči,“ uvedla zástupkyně ombudsmana.

Právě o ten matka v tomto případě podle Šimůnkové usilovala. „Chtěla svého malého syna vidět po operaci, docházet za ním, být s ním alespoň krátce v kontaktu. Šlo navíc o kojící matku, jejíž přítomnost je pro uspokojování přirozené potřeby dítěte velice důležitá,“ uvedla Šimůnková.

Zástupkyně ombudsmana uvedla, že věří, že nemocnice svůj postoj přehodnotí a za využití adekvátních bezpečnostních opatření přítomnost matky umožní. Šimůnková se připojila i k požadavku ministerstva zdravotnictví na přijetí rozumných a transparentních podmínek přítomnosti nejlépe obou rodičů. Podmínky mohou být podle doporučení ministerstva obdobné jako hygienická a bezpečnostní opatření, která dodržují zdravotničtí pracovníci.

SOUHRN SPEKULACÍ, SUCHÁNEK POPÍRÁ VINU

Žalobce žádá tříleté vězení pro státního zástupce Pavla Suchánka, který čelí obžalobě z přijetí úplatku od již odsouzeného soudce Ondřeje Havlína. Řekl to v úterý u Obvodního soudu pro Prahu 10, který se případem zabývá. Suchánek vinu odmítá, soudu navrhl, aby ho obžaloby zprostil. Rozsudek trestní senát vynese 20. května.
Havlín přijal na počátku roku 2013 úplatek 200 000 korun za ovlivnění případu opilého řidiče. Podle současné obžaloby předal čtvrtinu peněz na parkovišti před budovou Obvodního soudu pro Prahu 2 Suchánkovi, který jako státní zástupce případ dozoroval.

Policie obvinila žalobce Suchánka, že od soudce Havlína vzal úplatek

Protože však Suchánek měl následně zjistit, jak vysokou hladinu alkoholu v krvi muž měl, stíhání nezastavil a podal obžalobu. Za přijetí úplatku hrozí žalobci, který byl v roce 2018 dočasně zproštěn funkce, až desetiletý trest vězení.
Havlín byl již za korupci a ovlivňování případů, které se většinou týkaly opilých řidičů, odsouzen, dostal pravomocný trest vězení na pět let a tři měsíce. Loni v září byl podmínečně propuštěn.

Podle žalobce byla Suchánkova vina v případu bezpodmínečně prokázána. „Domnívám se, že důkazní stav dovoluje učinit závěr, že se skutek stal a že se ho dopustil právě obžalovaný,“ řekl dnes ve své závěrečné řeči. Podle něj nemohlo jít ze strany Havlína o podvod, protože poté by tehdejší soudce po převzetí úplatku nevyvíjel žádnou další aktivitu a peníze by si nechal.

Nepodmíněný trest pro Suchánka požaduje proto, že se podle něj „zásadně zpronevěřil funkci státního zástupce“. Kromě trestu vězení také žádal, aby soud muži uložil peněžitý trest 200 000 až 300 000 korun a sedmiletý zákaz činnosti.
Suchánek, který se před soudem hájí sám, už dříve uvedl, že po něm Havlín zastavení stíhání žádal. Žalobce ho však musel kvůli vysokému obsahu alkoholu v krvi řidiče odmítnout. Dotazy na dosud neuzavřené kauzy i požadavky na ukončení věci ze strany kolegů nebyly podle něj v té době na Obvodním státním zastupitelství pro Prahu 2 neobvyklé. Odmítl ale, že by od Havlína převzal peníze.

V úterý Suchánek obžalobu označil jako „souhrn spekulací“. Vychází podle něj z rozsudku kladenského soudu, který Havlína v roce 2015 odsoudil a Suchánka prý postavil do role viníka a také z Havlínovy pozdější výpovědi, která je podle Suchánka „toxická“. Upozornil na dopis, který Havlín zaslal policistům z věznice před jedním z jednání o jeho podmíněném propuštění a ve kterém píše o jakési „gentlemanské dohodě“. Naznačil, že podle něj může jít o stíhání na objednávku, protože si za léta působení v justici vytvořil spoustu nepřátel.

Nejsem idiot, řekl státní zástupce, který měl vzít od soudce úplatek 50 000

Podle něj je další z možností to, že Havlín převzal peníze a předstíral, že je Suchánkovi dal, i když si je nechal pro sebe. Havlína popsal obžalovaný už dříve jako špatného právníka, za kterého dělala veškerou práci úřednice. Často se prý chlubil věcmi, které nebyly pravda. Byl podle něj pomstychtivý a malicherný.

Soud Havlína v úterý předvolal jako svědka, soudce však odmítl vypovídat, bojí se totiž dalšího trestního stíhání a má údajně i strach o svůj život a zdraví. Spolu s Havlínem čelilo u kladenského soudu obžalobě dalších šest lidí. Do vězení poslal soud pouze státního zástupce Františka Fialu, ostatní obžalovaní odešli od soudu s podmíněnými tresty. V současné době projednávaný úplatek si měli podle tehdejších výpovědí rozdělit Havlín, Suchánek, bývalý policista Boris Štefl a nadace ve prospěch obětí trestných činů.

PŘIBIL POPŘEL, ŽE BY V KAUZE ČAPÍ HNÍZDO POMLUVIL EXMINISTRA CHOVANCE

Novinář Marek Přibil ve středu u soudu popřel, že by se dopustil trestného činu pomluvy vůči někdejšímu ministrovi vnitra Milanu Chovancovi z ČSSD a vyšetřovateli kauzy Čapí hnízdo Pavlu Nevtípilovi. Přibilovi hrozí za pomluvu šířenou přes internet až dva roky vězení nebo zákaz činnosti.

Obžaloba Přibilovi vyčítá, že na svém webu zveřejnil článek s tvrzením, že Chovanec ovlivňoval dotační kauzu premiéra Andreje Babiše ve snaze snížit nebo odstranit politickou konkurenci pro ČSSD. Článek vyšel 6. listopadu 2018 na webu ppmagazin.com, který Přibil podle vlastních slov založil jen několik dní předtím. Státní zástupce Tomáš Saňa tvrdí, že text byl nepravdivý a způsobilý ohrozit Chovancovu a Nevtípilovu vážnost u spoluobčanů a také je poškodit v jejich zaměstnání.

„Připadám si zcela nevinný, podle mého názoru jde o proces politický. Vidím tam snahu, aby byla přes moji osobu dehonestována osoba současného premiéra. V médiích jsem popisován jako jeho člověk, ačkoliv s ním nemám nic společného, ani ho neznám a v životě jsem s ním strávil asi 35 minut,“ uvedl dnes Přibil u Obvodního soudu pro Prahu 4.
Text článku byl založen na výpovědi čtveřice vyšetřovatelů, kterou Přibilovi zprostředkovala Petra Lhotáková z Odborové aliance Integrovaného záchranného systému. Přibil vypověděl, že ho sama kontaktovala s tím, že je zmocněnkyní těchto policistů a že její podmínkou pro publikování informací bylo to, že pod textem bude jako autorka uvedena ona, což se také stalo.

Novinář tvrdí, že do textu zasáhl z pozice editora jen tak, že vymyslel titulek a že kvůli vyváženosti textu přidal „zpochybňující pasáže“ a také informace Českého rozhlasu o kauze Čapí hnízdo. Údajné ovlivňování kauzy řešila po zveřejnění článku na Chovancův podnět Generální inspekce bezpečnostních sborů. Dospěla k závěru, že policisté nejsou podezřelí z trestného činu ani přestupku.

„Paní soudkyně, když někdo říká, že jste porušila několik zákonů a měla byste skončit ve výkonu trestu na osm nebo 12 let, tak vás to samozřejmě zasáhne. Vzhledem k tomu, že v článku byla uvedena jména konkrétních policistů, to šířila i ostatní média. Zpětně jsem se dověděl, že článek byl i součástí řetězových e-mailů s fake news pro starší občany,“ řekl u soudu Chovanec, který má v případu společně s Nevtípilem postavení poškozeného.

„Že by mi kvůli tomu někdo nadával na ulici, to se mi nestalo. Víc než osobní újma mi na tom vadí, že by bylo možné připustit, že policejní prezident na základě pokynu ministra vnitra nakoupí trestní stíhání nějaké osoby. Nemůžu připustit, že tady lze objednat trestní stíhání,“ dodal exministr.

Přibil v minulosti působil v Mladé frontě DNES patřící do holdingu Agrofert, který dříve vlastnil Babiš. Nyní je v premiérových svěřenských fondech.

BABIŠ ŽÁDÁ NKÚ O KONTROLU NÁKUPU POMŮCEK

Premiér Andrej Babiš požádal dopisem prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslava Kalu, aby úřad prověřil nákupy zdravotnického materiálu a ochranných pomůcek v rámci nouzového stavu. Kala premiéra v odpovědi ujistil, že NKÚ se tomuto tématu věnuje od samého počátku.

Úřad zpracovává podklady pro kontrolu, kterou by měl zařadit do svého letošního plánu.

„Úřad situaci sleduje, analyzuje a shromažďuje potřebné podklady. Mimo jiné NKÚ získává také informace od zahraničních nejvyšších kontrolních institucí, aby mohl ve své kontrole poskytnout i mezinárodní srovnání,“ uvedla mluvčí NKÚ Jana Gabrielová.

Babiš o svém záměru požádat NKÚ o kontrolu informoval minulý týden ve Sněmovně, když před poslanci obhajoval žádost vlády o souhlas s prodloužením nouzového stavu. Někteří opoziční poslanci vyjadřovali pochybnosti o tom, zda byly nákupy hospodárné a transparentní.

„Chápu, že byly různé spekulace a kritika, jak se nakupoval zdravotnický materiál, a chci vás ubezpečit o tom, že požádám Nejvyšší kontrolní úřad, aby zkontroloval veškeré nákupy všech resortů v době nouzového stavu, aby nebyly pochybnosti o tom, že to proběhlo transparentně a objektivně vzhledem k dané situaci,“ řekl Babiš.
Šéf KDU-ČSL podal trestní oznámení kvůli nákupům ochranných pomůcek

NKÚ nyní připravuje změnu letošního plánu kontrol, kterou projedná širší vedení úřadu, kolegium. Podnět ke kontrole by měl do měsíce předložit prezident Kala. „Podání pana premiéra využije NKÚ, jako jeden z podkladů při přípravě této kontroly,“ dodala mluvčí.

Kala řekl již dříve serveru HlídacíPes.org, že úřad nákupy v době nouzového stavu prověří. Z analýzy podle něj vyplývá, že různá ministerstva nakupovala různé ochranné pomůcky za výrazně rozdílné ceny.„My to monitorujeme a už na základě naší analýzy můžu říct, že když třeba respirátor typu FFP2 nakoupí jedno ministerstvo za 34 korun a jiné za 636 korun, tak je můj názor jasný: děje se tu něco nesprávného,“ řekl Kala.

ČÍNSKÝ DIPLOMAT WHO: VYŠETŘOVÁNÍ KORONAVIRU MUSÍ POČKAT

Stálý zástupce Číny při OSN Čchen Sü podpořil Světovou zdravotnickou organizaci (WHO). Uvedl však, že návštěva jejích představitelů ve Wu-chanu kvůli prošetření původu koronaviru musí počkat do doby, než bude pandemie poražena. Zároveň vyjádřil „úplnou důvěru“ WHO v situaci, kdy ji kritizují zástupci USA. Informovala o tom agentura AP.

Na otázku, kdy by se mohla být do Wu-chanu pozvána delegace WHO, diplomat v institucích OSN v Ženevě odpověděl, že nyní je hlavní soustředit se na boj s pandemií. „Není to tak, že bychom byli alergičtí na jakékoliv vyšetřování nebo hodnocení, tedy pokud jsou mezinárodní snahy přínosné,“ upřesnil.

Čchenovy komentáře zesilují čínský diplomatický tlak v situaci, kdy USA kritizují WHO za to, jakým způsobem se k šíření koronaviru stavěla, a také za její shovívavý přístup k Číně. Americký prezident Donald Trump minulý týden označil WHO za pročínskou agenturu a tvrdil, že má důkazy o původu koronaviru ve Wuchanském institutu virologie. Mnoho odborníků ale zastává názor, že virus je přírodního původu, připomíná AP.

Čchen ubezpečil, že Čína podporuje iniciativu WHO, evropských zemí a charitativních organizací, která má zajistit, aby rozvíjející se země měly přístup k vakcíně a lékům proti covidu-19, až budou k dispozici. Neupřesnil ale, jak konkrétně bude čínská podpora vypadat.

USA se zatím nezapojily do mezinárodní iniciativy, která má pomoci nejohroženějším zemím k tomu, aby se dostaly k budoucí vakcíně proti covidu-19, diagnostickým prostředkům a léčivům. Trumpova administrativa navíc oznámila, že USA jakožto největší finanční podporovatel WHO přestane organizaci poskytovat prostředky. Čchen Sü řekl, že USA jsou podle něj k finanční podpoře „zavázány“ a vyjádřil naději, že se Amerika „navrátí na správnou cestu“.

VRCHOLNÝ POLITIK ČSSD MĚL PŮJČKU OD OBŽALOVANÉHO VIDKUN

Kauza Vidkun, kterou po pauze znovu začal projednávat soud, dál odkrývá síť vztahů mezi policií, podnikateli a politiky. Jako svědek vypovídal Jiří Zemánek, náměstek hejtmana, krajský šéf ČSSD a bývalý poslanec. Mimo jiné přiznal, že si v minulosti půjčil peníze od jednoho z obžalovaných – vlivného podnikatele Ivana Kyselého. Soudní jednání kvůli opatřením proti šíření koronaviru pokračuje s vyloučením veřejnosti, nicméně novináři měli povoleno pořídit si zvukový záznam.

Jiří Zemánek vypověděl, že peníze potřeboval na financování stavby domu.

„Měl jsem půjčku od pana inženýra Kyselého. Bylo to na dostavbu nebo dofinancování rodinného domu, který jsem stavěl a čekal jsem na peníze, které jsme měli mít z prodeje rodinného domu,“ řekl.

Kolem samotné půjčky však i po politikově výpovědi zůstává řada otazníků. Především není jasné, kdy a jakou sumu si Zemánek od Kyselého přesně půjčil. Stejně tak není jasné, proč si půjčoval právě u vlivného zákulisního hráče olomoucké politické i byznysové sféry. MF DNES zkoušela Zemánka v úterý odpoledne několikrát telefonicky kontaktovat a tyto otázky mu zaslala i prostřednictvím SMS. Konkrétní odpovědi však nepřišly.

„Důvod, na co jsem půjčku potřeboval, jsem ozřejmil ve své svědecké výpovědi,“ napsal Zemánek.
Ještě předtím u soudu uvedl, že peníze Kyselému již splatil. Kdy se tak stalo, však opět na doplňující otázky neuvedl.

Není jasné, zda je půjčka v majetkových přiznáních

Zmínky o Zemánkových půjčkách přitom poslední dobou v politických kuloárech zazněly opakovaně. Podle některých zdrojů MF DNES se částka vyšplhala až na téměř deset milionů korun. Právě na „závazky desítek milionů“ se v úterý Zemánka ptal i jeden z obžalovaných – bývalý policejní náměstek Karel Kadlec. Takovou sumu však Zemánek popírá.

„Nezlobte se, opravdu nebudu komentovat tyto totálně nesmyslné částky,“ napsal Zemánek v SMS.

Podle zdrojů MF DNES nicméně existoval dluh vůči Kyselému přinejmenším ještě na konci roku 2016.
Zemánek jako aktivní politik odevzdává majetkové přiznání. Nejstarší veřejně dohledatelné je z roku 2017. To je také poměrně detailní. Lze v něm vyčíst, že náměstek hejtmana splácel hypotéku ve výši 1,9 milionu korun a k tomu spotřebitelský úvěr na 400 tisíc. Žádné další dluhy v dokumentu nezmínil. Redakce se na Zemánka obrátila i s otázkou, zda závazky vůči Kyselému v některém majetkovém přiznání uvedl. Tu však ani po několika urgencích náměstek nezodpověděl.

Dlužník vrcholový politik, věřitel zákulisní hráč

Zemánek je ve vysoké politice od roku 2010, kdy byl poprvé zvolen do Poslanecké sněmovny. Podle úterní výpovědi u soudu se s Kyselým zná od roku 2012. Ať už si tedy od něj půjčil kdykoliv, je zjevné, že dlužníkem podnikatele se silným vlivem v politickém zákulisí se stal již coby vrcholný politik. „Potkali jsme se na nějaké společenské akci. Občas jsme si dali kafe, bavili jsme se o sportu, podporoval házenou v Litovli a já měl blízko k volejbalu,“ popsal Zemánek.

Schůzky však byly podle něj také pracovní. „Snažil jsem se mu vysvětlit některé zákony, které měly jít na jednání Sněmovny a které se dotýkaly jeho případného podnikání,“ uvedl. Z dosavadních informací však také vyplynulo, že Zemánek s Kyselým řešil i kauzu, která se týkala Zemánkova stranického kolegy Jaroslava Králíka.

Bývalý hejtman Jiří Rozbořil, který patří mezi obžalované ve Vidkunu, dříve uvedl, že potkal Zemánka s Kyselým v kavárně. Podle Rozbořila chtěli Kyselý se Zemánkem „kauzu Králík“ ovlivnit, na což prý Rozbořil nepřistoupil.
Zemánek uvedl, že si na schůzku nepamatuje, kauzu prý ovlivnit nechtěl, ale věděl, že Kyselý disponuje řadou informací, a proto se s ním o ní bavil. „Nechal to ale zcela bez reakce,“ popsal Zemánek u soudu.

HEJTMAN PŮTA VINU POPŘEL

Vzal hejtman Libereckého kraje Martin Půta úplatek ve výši 830 tisíc korun? Krajský soud v Liberci by o tom měl rozhodnout 26. května. Půta je jedním z dvanácti obžalovaných v korupční kauze spojené s rekonstrukcí kostela svaté Máří Magdaleny za evropské peníze.

Podle státního zástupce si Půta zaslouží trest pět let ve vězení a sedm let zákazu činnosti související s výběrovými řízeními. Hejtman od počátku trvá na své nevině. Zopakoval to i při své závěrečné řeči, kterou kvůli koronavirové krizi přednesl bez přítomnosti veřejnosti během pondělního jednání.„Nic nezákonného jsem neudělal. Žádný úplatek jsem nepřijal a ani ho po nikom nepožadoval. Žádného trestného činu jsem se nedopustil,“ uvedl Půta ve vyjádření, které rozeslal médiím.

Státní zástupce Radim Kadlček je jiného názoru. Podle něj Půta ze své pozice předsedy Regionální rady ROP Severovýchod nejednal ve veřejném zájmu, ale v zájmu zhotovitele díla, v tomto případě stavební firmy Metrostav.
„Půta měl jako předseda zajistit zachování rekonstrukce kostela v programu a změnu financování na průběžné, neboť evropské peníze měly být vyplaceny až po dokončení oprav. Obojí se stalo, žádné peníze ale kvůli zahájení trestního řízení nebyly vyplaceny zhotoviteli díla,“ sdělil Kadlček ve své závěrečné řeči.

Půta měl přezdívku Nejvyšší, tvrdí státní zástupce

Za důkaz svého tvrzení žalobce považuje zejména tabulky se jmény a peněžními částkami nalezené v kancelářích firmy Metrostav. Půtovi podle žalobce náleží přízvisko Nejvyšší. „Je jasné, koho měli jako Nejvyššího na mysli. Stojím si za tím, že slovo Nejvyšší označuje Půtu,“ řekl Kadlček, podle kterého obsah usvědčujících tabulek s přízviskem Nejvyšší odpovídá záznamům telefonních odposlechů i e-mailovým zprávám.

Půtův obhájce s označením nesouhlasí. „Takovou skutečnost nepotvrdil žádný ze svědků či obžalovaných, v žádném z odposlechů takto nikdo obžalovaného neoslovuje. Nejde ani o veřejně známou přezdívku. Z odposlechů vyplývá, že osoby, které přezdívku zmiňují, ji prokazatelně používají pro více osob,“ uvedl obhájce hejtmana Tomáš Gřivna ve své závěrečné řeči.

Půta trvá na tom, že ke zneužití či neoprávněnému vyplacení veřejných prostředků dojít nemohlo.

„Jakémukoli vyplácení peněz, ať už bylo průběžné, nebo k němu došlo po ukončení projektu, musela předcházet kontrola z naší strany, respektive z pardubické či hradecké komory RR (regionální rady, pozn. red.), tzv. křížovou kontrolu jsem sám prosadil po dohodě s ředitelem úřadu Vašákem,“ sdělil dále ve svém vyjádření hejtman.

Kauza přestavby kostela za 65 milionů se vleče už od roku 2014. Projekt byl od počátku považovaný za rizikový. Připravila jej společnost Geotermální energie pro občany (GEPO), která je obžalovaná společně s firmami Gallos, Developer cz a Metrostav. Ta se k soudnímu řízení přidala také jako poškozená strana a požaduje náhradu škody ve výši 43,5 milionu korun.

Mezi obžalovanými jsou kromě Půty a zaměstnanců firem i úředníci ROP. Nejvyšší trest, a to ve výši šest a půl let, navrhl státní zástupce pro předsedu správní rady GEPO Petra Jirkůva. Na šest let by poslal do vězení také bývalého ředitele liberecké pobočky ROP Bořka Machatého a Jana Petráně z Metrostavu. Bývalému jednateli GEPO Jiřímu Zeronikovi navrhl pět let, jako polehčující okolnost Kadlček považuje to, že se částečně doznal.

RICIN NENÍ JED, ALE PROJÍMADLO, VÝROKY VYVOLALY KRITIKU

Prezident Miloš Zeman vyvolal značnou kritiku mezi politiky, když v úterý popřel přítomnost ruského agenta v Praze a zkritizoval dvě zpravodajské služby. Řadu lidí popudil i tím, že ricin označil za projímadlo. Mezi Českem a Ruskem jsou nyní napjaté vztahy. Podle Respektu do Česka přijel s diplomatickým pasem pracovník ruských tajných služeb vybavený jedem ricin. Moskva to dementovala jako novinářskou kachnu.

Rusko reaguje přemrštěně, ale na hloupost našich politiků, míní Zeman

Pod policejní ochranou jsou pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti), starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09) a také starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný (ODS). Ruští činitelé pohrozili těmto politikům trestním stíháním.
Prezident Zeman to v úterý v Českém rozhlasu označil za přemrštěnou reakci, která je ale reakcí na hloupost, kterou udělali „naši jinak bezvýznamní politici“. K ruskému agentovi uvedl, že české zpravodajské služby by jeho příjezd musely potvrdit, což se zatím nestalo.

BIS a ÚZSI jsou zbytečné, míní Zeman

Zeman zároveň řekl, že Česko má tři tajné služby, z nichž dvě považuje za „naprosto zbytečné“. Nejvíce věří Vojenskému zpravodajství, které žádnou informaci o ruském agentovi podle něj nepřineslo. Česká republika dále zřizuje kontrarozvědku BIS a Úřad pro zahraniční styky a informace (ÚZSI), který má vnější působnost.

Prezident dodal, že ricin nezná jako jed, ale pouze jako „jakési projímadlo“. Podle něj je také otázka, zda trojice politiků o policejní ochranu nepožádala sama. „Když je politik bezvýznamný, snaží se něčím upoutat, ať už sexuálním skandálem, krádeží peněz, nebo zviditelněním tímto způsobem,“ vysvětlil.

Jeho výroky vyvolaly kritiku, nejen ze strany zmíněných politiků. „Český prezident by měl stát za svými občany, a nikoliv hájit zájmy cizích mocností,“ reagoval Hřib. Novotný označil prezidenta za senilního starce. „Pražský hrad považuji za rusko-čínskou ambasádu,“ podotkl pro server iRozhlas.

Kolář uvedl, že si prezidentovými vyjádřeními nechce kazit úterní připomínku Pražského povstání. „O slovech pana prezidenta si nemyslím nic, jeho komentář jsem neposlouchal,“ doplnil. Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka svůj názor prezentoval na sociální síti.

„Vrchní velitel našich ozbrojených sil tvrdí, že nepotřebujeme BISku a ÚZSI (dvě klíčové zpravodajské služby) a Ricin není jed, ale projímadlo a nikdo se do našich vnitřních záležitostí nevměšuje! Myslím, že člověk se s takovým prezidentem hned cítí bezpečněji,“ napsal na Twitter.

Shrnutí‼️ Vrchní velitel našich ozbrojených sil tvrdí, že nepotřebujeme BISku a ÚZSI (dvě klíčové zpravodajské služby) a Ricin není jed, ale projímadlo a nikdo se do našich vnitřních záležitostí nevměšuje! Myslím, že člověk se s takovým prezidentem hned cítí bezpečněji

K vměšování cizích mocností do vnitřních záležitostí státu se prezident v úterý vyjádřil kriticky. „Přál bych si, aby nám nikdo nemluvil do naších vnitřních záležitostí,“ řekl Zeman s tím, že je jedno, o jakou zemi se jedná. „S těmito vnějšími tlaky musíme zacházet padni komu padni,“ doplnil.

Česko chce jednat s Ruskem o Koněvovi, Petříček prosí o trpělivost

Rusko a jeho přívrženci kritizují Koláře kvůli odstranění sochy sovětského maršála Ivana Koněva, Hřiba kvůli rozhodnutí magistrátu přejmenovat náměstí Pod Kaštany, kde sídlí ruská ambasáda, na náměstí Borise Němcova po zavražděném ruském opozičním politikovi. Novotný je terčem kvůli pamětní desce protisovětským vlasovcům, kteří se podíleli na konci druhé světové války na osvobození Prahy

Vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) v neděli v České televizi uvedl, že ruské výhrůžky pražským politikům jsou nepřijatelné, vláda ale odvetné kroky včetně případného vyhoštění některých diplomatů podnikne až po potvrzení informací bezpečnostními složkami.

AGENT S RICINEM STÁLE V PRAZE, BIS PODALA TRESTNÍ OZNÁMENÍ

Do Prahy skutečně přicestoval diplomat, který je spolupracovníkem jedné z ruských tajných služeb. Podle Deníku N s odvoláním na nejmenovaného člena sněmovního bezpečnostního výboru se stále nachází na ruské ambasádě. Bezpečnostní informační služba (BIS) pak podle webu Lidovky.cz podala kvůli úniku informací trestní oznámení.

„Vzhledem k tomu, že v minulých dnech došlo k úniku části klasifikovaných informací, což negativně ovlivnilo naši práci, podali jsme trestní oznámení. Z dosavadního šetření vyplývá, že k nezákonnému prozrazení utajovaných skutečností došlo mimo BIS,“ citují Lidovky.cz mluvčího BIS Ladislava Štichu.

Oznámení podle serveru dostalo na stůl Vrchní státní zastupitelství v Praze. Jeho šéfka Lenka Bradáčová věc nechtěla komentovat. Podle informací Lidovek žalobci prověří, zda a kdo se případně dopustil trestného činu ohrožení utajované skutečnosti. Za něj hrozí tři až osm let vězení. Případ také může skončit dalším vyšetřováním u Národního bezpečnostního úřadu, který může provinilci uložit finanční pokutu, píše server.

Že agent s ricinem skutečně přicestoval do Prahy napsal Deník N s odvoláním na nejmenovaného člena sněmovního bezpečnostního výboru. Ředitel BIS Michal Koudelka podle něj potvrdil uvedné skutečnosti poslancům. Česko ruského diplomata zatím nevyhostilo, protože nemá přímé důkazy, že dotyčný se skutečně k spáchání kriminálního činu chystá.

Sněmovní bezpečnostní výbor ve středu jednal o možném příjezdu pracovníka ruských tajných služeb s jedem ricin. Podle vydaného usnesení se shodl na tom, že považuje reakci bezpečnostních složek za adekvátní. Výbor ráno vyslechl poznatky od ředitele Koudelky, ministra vnitra Jana Hamáčka a policejního prezidenta Jana Švejdara k informacím týdeníku Respekt.

Podle Respektu do Česka přijel s diplomatickým pasem pracovník ruských tajných služeb vybavený ricinem. Moskva to dementovala jako novinářskou kachnu. Mužův příjezd potvrdil ministr zahraničí Tomáš Petříček. Zda měl muž jed, nechtěl komentovat.

Rusko reaguje přemrštěně, ale na hloupost našich politiků, míní Zeman

Výbor vyjádřil zároveň podporu BIS proti působení cizích zpravodajských služeb. Jednal ve vyhrazeném režimu. Většina členů se proto nechtěla k obsahu jednání blíže vyjadřovat. Kvůli přítomnosti agenta dostali primátor Prahy Zdeněk Hřib, starosta Prahy 6 Ondřej Kolář a starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný policejní ochranu.

KIM SE SKRÝVAL PŘED NEMOCÍ COVID-19

Severokorejský vůdce Kim Čong-un se podle Jižní Koreje z veřejného života stáhl patrně kvůli obavám z šíření koronaviru. Podle Soulu také neexistují důkazy, že by vůdce podstoupil operaci srdce, o které dříve spekulovala jihokorejská či americká média, uvedla agentura Reuters.

Členové jihokorejského parlamentního zpravodajského výboru po schůzce s Národní zpravodajskou službou (NIS) uvedli, že spekulace o kardiologickém zákroku jsou „neopodstatněné“. Soul již v posledních dnech několikrát zmínil, že za vůdcovým zmizením je patrně koronavirová krize a nikoliv závažné zdravotní potíže.

„NIS vyhodnotila, že nepodstoupil žádnou operaci či zákrok týkající srdce,“ uvedl jeden ze zákonodárců. „I mimo veřejnost se běžně staral o své povinnosti,“ dodal poslanec, podle kterého lze tedy vyloučit, že by Kim trpěl v souvislosti se srdcem zdravotními problémy.

KLDR po týdnech spekulací ukázala fotky Kima, otevřel továrnu na hnojiva

Vůdce KDLR z veřejného života zmizel 11. dubna, na konci minulého týdne však severokorejská státní média zveřejnila snímky, podle kterých se Kim zúčastnil slavnostního otevření továrny na hnojiva. Kim se podle jihokorejských zpravodajských služeb od začátku roku objevil na veřejnosti pouze 17krát, což je méně než v předchozích letech, kdy v průměru vystoupil 50krát. Současná krize okolo koronaviru je jedním z důvodů, ačkoliv KLDR dosud neohlásila jediný potvrzený případ nákazy.

„I když Severní Korea trvá na tom, že má nula případů, nelze vyloučit, že nákaza v zemi propukla. Obzvlášť s přihlédnutím k tomu, že před uzavřením hranic s Čínou na konci ledna mezi oběma zeměmi aktivně probíhaly výměny pracovníků,“ uvedl poslanec. Soul tvrdí, že KLDR zavedla v souvislosti s celosvětovou pandemií určitá preventivní opatření. V reakci na uzavření hranic a obchodů také stabilizovala ceny potravin a posílila armádu.

MINISTR PLAGA: PŘIJÍMACÍ A MATURITNÍ ZKOUŠKY POČÁTKEM ČERVNA

Ministr školství Robert Plaga oznámil nové termíny přijímacích a maturitních zkoušek, které budou počátkem června, v rozmezí od prvního do třetího. Upřesnil také pravidla pro maturitní zkoušky, studenti například nebudou muset mít roušky během písemné části. A pokud budou dodržená pravidla epidemiologických opatření, tak ani při ústní části. Prodlouží také čas u přijímacích zkoušek.

U maturitních zkoušek proběhnou didaktické testy 1. a 2. června. Rozšiřující testy z matematiky budou 3. června. Profilová část má podle ministra Plagy začít od 10. června.

Poslanci na návrh vlády zrušili povinnou maturitu z matematiky

„Rozvolňující se scénář pro školství jsme představili 14. dubna. Bylo známé, že to bude znovuobnovením osobní přítomnosti žáků,“ řekl ministr. „Držíme se termínů, které jsme avizovali,“ dodal. „Říkal jsem, že pokud se bude situace dobře vyvíjet, budou se moci vrátit i žáci devátých ročníků, což se také stalo,“ pokračoval.

Vzhledem k tomu, že nebudou probíhat standardně, přistoupilo ministerstvo v jednomu termínu jednotné přijímací zkoušky u úlevě pro studenty a prodloužilo čas při jejím skládání. Studenti tak dostanou o 15 minut víc na matematickou část, a 10 minut navíc pro část českého jazyka. Ministr i přes zlepšující se epidemiologickou situaci v Česku neuvažuje o tom, že by uspíšil návrat žáků prvního stupně do škol před 25. květnem.

Návrat do škol 11. května se týká žáků 9. tříd základních škol a studentů posledních ročníků škol středních. Účel toho návratu je podle Plagy příprava na maturitní a závěrečné zkoušky a u žáků devátých tříd je to intenzivní příprava na jednotnou přijímací zkoušku na střední školy.

„Vzhledem k tomu, že se jednotné přijímací zkoušky blíží a já jsem řekl, že budou někdy v první polovině června, tak to dává smysl a já budu usilovat o to, aby se (deváťáci) vrátili v první vlně na přípravu stejně jako maturanti, protože je to závěr studia, v tomto případě na základní škole,“ uvedl Plaga.

Podle Plagy se za katedru povinně nemusejí vracet učitelé z rizikových skupin. Ve školách se po obnovení výuky otevřou jídelny, žáci však budou muset dodržovat dvoumetrové rozestupy, prohlásil v rozhovoru pro iDNES.cz.

Hygienický manuál z ministerstva dostanou školy pár dní před otevřením

Školy jsou kvůli epidemii koronaviru zavřené od 11. března. V pondělí 20. dubna se v omezeném režimu pro aktivity nejvýše pěti lidí najednou otevřely vysoké školy pro studenty posledních ročníků.

Podle dřívějších informací by se od 11. května do škol mohli vrátit kromě studentů posledních ročníků středních škol individuálně také třeba žáci základních uměleckých škol. Pro mladší školáky by se dveře základních škol mohly otevřít 25. května. Nejméně počítá vláda do července s návratem žáků druhých stupňů základních škol a středoškoláků nižších ročníků.

BYL NA STOPĚ OBJEVU, V USA ZAVRAŽDILI VĚDCE, ZKOUMAL KORONAVIRUS

V americkém Pittsburghu zastřelili vědce, který byl podle svých kolegů na stopě „velmi významným objevům“ ve výzkumu koronaviru. Profesor čínského původu Ping Liou zemřel ve svém bytě. Policie poté nedaleko našla tělo pravděpodobného vraha. Motiv činu zatím není jasný. Expertovi spolupracovníci slibují, že jeho práci dokončí.

O úmrtí svého kolegy informovala Pittsburghská univerzita, která slibuje, že dokončí jeho výzkum, aby uctila jeho odborné kvality. Sedmatřicetiletý Liou zkoumal buněčné mechanismy koronavirové infekce a údajně byl na stopě významného objevu.

„Byl trpělivý, inteligentní a velmi vyzrálý. Bude nám velice chybět,“ vzkazuje univerzita a pozůstalým vyjádřila upřímnou soustrast. Vědec po sobě zanechal manželku, která v době incidentu nebyla doma, a rodiče žijící v Číně.
Podle CNN Liou zemřel o víkendu ve svém bytě poté, co na něj vrah vypálil několik ran a zasáhl jej do hlavy, krku, hrudníku a dalších částí těla. Vyšetřovatelé pracují s možností, že zesnulý útočníka znal.

Motiv vraždy není znám a jasné není ani to, jaký byl mezi oběma muži vztah. Podle stanice NBC šlo o šestačtyřicetiletého Chaa Ku. Jeho tělo se později našlo v nedaleko stojícím autě. Policie uvedla, že útočník zřejmě spáchal sebevraždu.

ODS BRNA CHCE PRODAT DŮM, ZASTUPITELSTVO PRIVATIZACI NESCHVÁLILO

Po delší době oživený návrh na privatizaci cenného secesního komplexu Tivoli v centru Brna spustil bouři. V jedné z budov totiž bydlí mimo jiné exministr a poslanec ODS Pavel Blažek. Návrh na prodej nakonec neprošel přes zastupitelstvo městské části Brno-střed, kde se domy nachází.

Před šesti lety nová brněnská koalice v čele s ANO stopla privatizaci městských bytů i proto, aby se k majetku nedostali za „hubičku“ politici z ODS. Ti totiž těsně před volbami plánovali rozprodat mimo jiné komplex domů Tivoli na Konečného náměstí, do kterých město investovalo 40 milionů korun. Prostory si tam dlouhodobě pronajímá například poslanec občanských demokratů a bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek s manželkou.

Poté, co se do vedení Brna-střed vrátili jeho spolustraníci, stará záležitost se znovu otevřela. Dnes se probírala i na jednání zastupitelstva městské části, která nakonec prodej zamítlo.

Shoda ohledně rozprodávání majetku přitom nepanuje ani v její koalici. Rada proto rozhodnutí o prodeji celkem devíti domů na zmiňovaném náměstí a v přilehlých ulicích přehodila na zastupitele. Na prodej tlačí především ODS, přestože ji obestírá kontroverzní minulost právě kvůli čachrům s obecními byty.

„Snahy o privatizaci byly už několikrát a podařilo se jim zabránit. Myslím, že zrovna ve chvíli, kdy se zjistilo, že v Tivoli má exekuční kancelář manželka Pavla Blažka. Myslela jsem si, že tím je tato věc vyřešená, ale evidentně ne. I z toho důvodu privatizaci nepodpořím,“ oznámila bývalá místostarostka Brna-střed a nyní opoziční zastupitelka Jasna Flamiková (Zelení).

ODS jen plní svůj slib, reaguje Blažek

Proti plánu ODS jsou i někteří politici z koalice, například místostarosta za ANO Martin Landa. „Privatizace pomohla Brnu v 90. letech zachránit do značné míry bytový fond. Nyní by se ale město mělo o byty starat tak, aby mohlo dělat svou bytovou politiku,“ míní bývalý starosta Brna-střed Landa.

Podle Flamikové je nutné, aby město za současné situace vlastnilo co nejvíc bytů. „Developeři tak nemohou libovolně šponovat ceny, když vědí, za jakých podmínek se pronajímají obecní byty. Příkladem může být Vídeň,“ podotkla.
Podobně argumentuje také další opoziční zastupitel Gabriel Kurtis za Žít Brno. Ani on si nepřeje, aby se díky privatizaci dostali k obecním bytům politikové ODS či jejich přátelé.

„Blažek evidentně těží ze smluv ještě z dob staré vlády ODS v Brně, kdy mohl získat dotyčný do nájmu obecní byt, přestože již vlastnil nějakou nemovitost, což už dnes není možné. Navíc se nedávno objevily zprávy o možných machinacích s byty ze strany politiků ODS, kde figuruje dům Tivoli a Blažkovo jméno. Pro mě je to jeden z důvodů, proč s prodejem nesouhlasím,“ připomněl Kurtis vyšetřování, které spustila výpověď obžalovaného exstarosty Rojetína Pavla Hubálka.

Blažek tvrdí, že o privatizaci domu Tivoli sám nežádal. „Pokud vím, žádost podepsalo mnoho jiných nájemníků z domu. ODS před volbami deklarovala, že podpoří privatizaci domů, když bude zájem, takže jen plní svůj slib. Kritizují opět takoví, kteří jsou striktně proti prodeji obecních bytů. A proč do toho pletou mě, se musíte zeptat jich,“ reagoval Blažek.
Prodej je výhodnější, tvrdí starosta

Politici z ODS si ovšem stojí za svým. „Žádost o privatizaci podepsalo přes osmdesát lidí a musíme zaujmout stanovisko. Jestli je mezi nimi i pan Blažek, opravdu nevím. Budu hlasovat pro, jelikož se skutečně nevyplatí domy do budoucna vlastnit. U jednoho jsme spočítali, že během následujících patnácti let budou činit výnosy necelých 19 milionů, ale náklady na opravy 25 milionů. Z toho jasně plyne, že je výhodnější prodej,“ vysvětlil starosta Brna-střed Vojtěch Mencl (ODS).

Opozice ale s tímto argumentem nesouhlasí. „U několika domů dochází ke kouzlení s čísly. Podle mě jsou nadsazená, do předpokládaných nákladů na opravy si totiž můžeme započítat ledacos,“ upozornila Flamiková.

Radní pro oblast dopravy a bydlení Jan Mandát (za ODS) odmítá zmanipulování předložených čísel.

„Nechápu, kdo na úřadě by měl zájem něco zkreslovat. Na mě se v minulosti obrátilo jako na zastupitele několik nájemců z Tivoli a ani jednoho z nich jsem osobně neviděl. A jak někteří píší na sociálních sítích, že tam bydlí fanklub ‚ódéesky‘ a podobně, tak to je hodně mimo realitu. Ani z hlavy nevím, jestli je mezi žadateli o privatizaci pan Blažek. Přiznám se, že seznam jsem nečetl. Zajímal jsem se především o technický stav jednotlivých domů, o kterých jednáme,“ řekl Mandát.
Protože privatizace neprošla přes zastupitelstvo městské části Brno-střed, nebudou o ní jednat ani zastupitelé Brna. Ti v takových případech mají konečné slovo.

NOVELA ZÁKONA, USTANOVENÍ U PIVA, TABÁKU, ZELENÉ NAFTY

V souvislosti s výskytem koronaviru mění novela zákona o spotřebních daních některá původní ustanovení u piva, tabáku a zelené nafty. Ustanovení ze zákona nabývají účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení, tj.7. května 2020.

Ustanovení § 89 odst. 4 zákona o SPD nově umožní provozovateli daňového skladu vrátit pivo uvedené do volného daňového oběhu zpět do režimu podmíněného osvobození od daně. Provozovateli daňového skladu vznikne dnem opětovného uvedení do režimu podmíněného osvobození od daně nárok na vrácení daně.
Podmínky vrácení piva do režimu podmíněného osvobození od daně jsou

a) jedná se o odůvodněný případ,
b) účelem vrácení je likvidace nebo přepracování,
c) pivo bude vráceno do režimu podmíněného osvobození od daně provozovatelem daňového skladu, který uvedl pivo do volného daňového oběhu a
d) správce daně vrácení povolil.

Pro uplatnění vrácení spotřební daně podle § 89 odst. 4 zákona o SPD bude pro uvedení k daňovému přiznání ke spotřební dani vytvořen k uvedení ve sl. 8 kód „26“, s významem „§ 89 odst. 4 zákona o SPD“. Odpovídajícím způsobem bude upraven systém VSD, elektronický formulář ve formátu ZFO a pokyny k daňovému přiznání ke spotřební dani.
Ustanovení § 89 odst. 4 zákona o SPD se ruší dnem 1. ledna 2021.

Tabákové výrobky

O jeden měsíc se prodlužuje lhůta uvedená v § 118c odst. 2 zákona o SPD pro skladování a prodej jednotkových balení cigaret označených tabákovou nálepkou, odpovídající sazbě daně bezprostředně předcházející nové sazbě daně.
Pro obchodníky s tabákovými výrobky to znamená, že mohou prodávat nebo skladovat jednotkové balení cigaret s tabákovou nálepkou se sazbou daně označenou písmenem „V“ až do 30. června 2020.

Lhůta uvedená v § 118c odst. 2 zákona o SPD pro skladování a prodej, která byla novelou prodloužena o jeden měsíc, se dnem 1. října 2020 zkracuje na původní délku, tj. od tohoto dne tato lhůta končí uplynutím posledního dne druhého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž nabyla účinnosti nová sazba daně.

O jeden měsíc se prodlužují lhůty uvedené v § 122a odst. 1 písm. b), § 122a odst. 1 písm. d) a § 122a odst. 2 zákona o SPD, u nároku na vrácení hodnoty tabákové nálepky v případě tabákové nálepky odpovídající sazbě daně bezprostředně předcházející nové sazbě daně nalepené na jednotkovém balení cigaret určeném k přímé spotřebě, které odběratel tabákové nálepky vyrobil, dovezl nebo dopravil z jiného členského státu.

Pro odběratele tabákových nálepek to znamená, že u jednotkových balení cigaret s tabákovou nálepkou se sazbou daně označenou písmenem „V“, u kterých hodlají žádat o vrácení spotřební daně, mohou úkony podle § 122a odst. 1 písm. b) provést až do 30. června 2020 a jejich zničení zajistit do 31. srpna 2020. Do 31. srpna 2020 lze tato jednotková balení cigaret, u nichž jsou splněny podmínky podle § 122a odst. 1 zákona o SPD, rovněž skladovat.

Lhůta uvedená v § 122a odst. 1 písm. b) zákona o SPD, která byla novelou prodloužena o jeden měsíc, se dnem 1. října 2020 zkracuje na původní délku, tj. od tohoto dne je tato lhůta do posledního dne druhého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž nabyla účinnosti nová sazba daně.

Lhůty uvedené v § 122a odst. 1 písm. d) a § 122a odst. 2 zákona o SPD, které byly novelou prodlouženy o jeden měsíc, se dnem 1. října 2020 zkracují na původní délku, tj. od tohoto dne jsou tyto lhůty do posledního dne čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž nabyla účinnosti nová sazba daně.

Zelená nafta

Osoby, které ve lhůtě do 31. března 2020 neuplatnily nárok na vrácení daně v daňovém přiznání podle § 57 odst. 19 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti novely tak mohou učinit od 1. dubna 2020 do 5 dnů ode dne nabytí účinnosti novely. Pokud správce daně před nabytím účinnosti novely rozhodl o zastavení řízení z důvodu uplynutí lhůty pro podání daňového přiznání, stává se takové rozhodnutí dnem nabytí účinnosti novely neúčinným. Toto platí jen pro nároky, u nichž lhůta pro podání daňového přiznání uplynula dnem 31. března 2020.

To znamená, že pro osoby žádající o vratku na tzv. zelenou naftu, které neuplatnily nárok za poslední čtvrtletí roku 2019 (osoby prokazující spotřebu evidencí skutečné spotřeby) nebo za celý rok 2019 (osoby prokazující spotřebu evidencí využití půdy nebo evidencí hospodářských zvířat) do 31. března 2020, mají novou lhůtu, kdy tento nárok mohly nebo mohou uplatnit, a to kdykoliv od 1. dubna 2020 do 5 dnů ode dne nabytí účinnosti novely.

Pokud bylo před nabytím účinnosti novely zastaveno řízení z důvodu uplynutí lhůty pro podání daňového přiznání, správce daně řízení dokončí, jako by rozhodnutí o zastavení vydáno nebylo, a současně v řízení zohlední zavedení nové lhůty pro uplatnění nároku. Plk. Ing. Martina Kaňková, tisková mluvčí