iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Covid-19: Uzavřené hranice, školy, ÚS zahájil 10 řízení

Ústavní soud (ÚS) už kvůli vládním opatřením proti šíření koronaviru zahájil nejméně deset řízení, zabývá se vyhlášením nouzového stavu, uzavřením škol, omezením pohybu v rámci Česka i zákazem přeshraničního cestování. Zatím ukončil jedno řízení, a to kvůli zpětvzetí návrhu. O všech stížnostech na vládní opatření musí rozhodnout plénum, tedy sbor 15 soudců.

První podnět ÚS obdržel 13. března, den po vyhlášení nouzového stavu. Pisatel jej později vzal zpět. Usnesení, jímž vláda vyhlásila nouzový stav, ale zpochybnili další dva lidé.

Postupně se pisatelé na soud obraceli také kvůli dalším usnesením vlády a opatřením ministerstva zdravotnictví. Stěžují si na omezení pohybu v Česku i na zákaz cestovat přes hranice v obou směrech, na povinné nošení roušek, uzavření škol, omezení maloobchodního prodeje a provozu úřadů. Stížnosti podle dostupných informací poukazují na porušení základních práv lidí v souvislosti s bojem proti šíření koronaviru.

Na soud se obrátila také Městská část Praha 7, stížnost se týká dřívějšího omezení konání zastupitelstev. Podle radnice šlo o protiústavní zásah do práva na samosprávu a porušení zákona o obcích. Usnesení vlády z 23. března ukládalo samosprávám pořádat zasedání zastupitelstev prostřednictvím videokonference a jen, je-li to nezbytné v souvislosti s nouzovým stavem nebo k zabránění hrozícím škodám. V pondělí vláda opatření zmírnila.

Liga lidských práv podala za desítku rodičovských párů hromadnou stížnost proti omezení doprovodu u porodů. Plošný zákaz platil do středy kvůli pandemii koronaviru. Nyní jsou podmínky volnější, přesto liga trvá na projednání. Podle stížnosti byl plošný zákaz doprovodu zásahem do práv obou rodičů, navíc jej ministerstvo vydalo bez odborných podkladů. Obecný odkaz na koronavirovou situaci podle stížnosti nestačí. „Slovo koronavirus se pro ministerstvo stalo odůvodněním jakéhokoliv zásahu do lidských práv a svobod bez ohledu na přiměřenost a odůvodněnost,“ uvedla právnička ligy Zuzana Candigliota.

Česká justice ve čtvrtek informovala, že by ÚS mohl příští týden rozhodnout o dvou stížnostech, které mají jako zpravodajové na starost Pavel Šámal a Jaromír Jirsa. Podle informací České justice navrhuje soudce Jirsa stížnost odmítnout. Jde o podnět Petry Š., který se týká vyhlášení nouzového stavu a omezení volného pohybu v Česku usnesením vlády a opatřením ministerstva zdravotnictví.

Zasedání pléna se konají pravidelně v úterý a jsou neveřejná. Nezveřejňuje se ani jejich program, řekla dnes ČTK mluvčí soudu Miroslava Sedláčková. Soudce zpravodaj musí pro svůj návrh vždy získat hlasy většiny pléna. V případě, že soud stížnosti vyhoví nebo ji zamítne po věcném projednání, svolá soud na pozdější datum vyhlášení nálezu. V případě odmítnutí se usnesení doručuje účastníkům řízení poštou, ceskajustice.cz

MINISTRYNĚ BENEŠOVÁ, SOUDCI OBNOVOVAT SVOJI ČINNOST

Ministerstvo spravedlnosti vydalo nové doporučení pro fungování soudů s ohledem na vyhlášený nouzový stav a na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví. Soudům se v něm doporučuje, aby postupně obnovily ty činnosti, které musely kvůli koronavirové situaci omezit. Konkrétní kroky a jejich načasování pak nechává Ministerstvo spravedlnosti plně v kompetenci předsedů soudů. S těmi včera ministryně spravedlnosti Marie Benešová probírala parametry obnovení provozu.

Konkrétní postup obnovování výkonu jednotlivých agend je v kompetenci předsedů soudů. Je potřeba brát ohledy na organizační možnosti soudů (např. jednací místnosti), technické a materiální zabezpečení (včetně osobních ochranných prostředků) a neodkladnost agend či zvláštní zájem na jejich plynulém fungování. „Rozsah a povaha obnovovaných činností by měly být předsedy soudů určovány s ohledem na pravidla provozu stanovená mimořádným opatřením
Ministerstva zdravotnictví ze dne 9. 4. 2020, č.j.: MZDR 15757/2020-4/MIN/KAN, na organizační možnosti soudů a jejich technické a materiální zabezpečení včetně osobních ochranných prostředků, na nezbytnost osobní přítomnosti účastníků a dalších osob a na existenci důvodů vyžadujících bezodkladné rozhodnutí soudu či zvláštního zájmu na plynulém vyřizování jednotlivých soudních agend,“ stojí v doporučení.

Předsedové mohou sami stanovit také přiměřená dodatečná preventivní opatření. Předseda Městského soudu v Praze Libor Vávra upozorňuje, že budoucí průběh jednotlivých jednání bude na každém soudci. „Chuť začít znovu normálně soudit byla na poradě s ministryní jednoznačná. V květnu se chceme vracet do stavu před vyhlášením vládních opatření. V konečném důsledku ale bude záležet na každém soudci, zda jednání proběhne a na kdy ho nařídí,“ sdělil České justici.

Zároveň se na soudy jako na orgány veřejné moci přímo vztahuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 9. dubna 2020, které jim mimo jiné ukládá obnovit od 20. dubna běžné hodiny pro styk s veřejností (infocentra apod.) a stanovuje provozní režim jak pro kontakt s veřejností, tak pro vnitřní fungování soudu. Podle předsedů soudů oslovených Českou justicí ale účastníci zřejmě stejně budou dále preferovat elektronickou komunikaci.

Jako „deadline“ návratu k běžnému provozu v rámci možností vzhledem ke koronavirovým opatření vnímají zástupci justice i ministerstva datum 25. května. „Paní ministryně se vyjádřila, že datum 25.5. vnímá jako způsobilé k tomu, aby soudy byly již v činnosti, neboť k tomuto datu mají být zprovozněna i kadeřnictví,“ vysvětlil šéf krajského ostravského soudu Petr Novák. Ministerstvo spravedlnosti očekává, že obnovování běžného provozu soudů bude postupné, ceskajustice.cz

JUDr. KŘEČEK NAPSAL MINISTROVI VOJTĚCHOVI, PORODY A OTCOVÉ

Křeček napsal kvůli otcům u porodu Vojtěchovi: Chybí mi zdůvodnění i podmínky zrušení: Veřejný ochránce práv Stanislav Křeček se minulý týden obrátil na ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha dopisem, v němž ministra upozornil na kritiku jeho opatření, kterým omezil účast nastávajících otců u porodů. „Nejen já, ale i občané pak postrádají zmínku o nějakém časovém horizontu tohoto opatření a o okolnostech, za kterých bude tento zákaz zrušen,“ stojí v dopise Křečka, který má Česká justice k dispozici.

Veřejný ochránce práv Stanislav Křeček se stal terčem kritiky za své veřejné výroky a postoje, v nichž relativizoval zákaz účasti otců u porodů z pohledu základních lidských práv. „Posuzuju, jestli vláda byla oprávněna vydat mimořádné opatření. Podle mého názoru ano. Byla, tečka. Do odborných věcí nebudu zasahovat, to není moje kompetence, moje kompetence je posoudit, zda byla práva lidí dotčena. Podle mého názoru nebyla, protože v době mimořádného stavu se mohou dít mimořádné věci,“ uvedl Křeček v rozhovoru pro časopis Respekt. Proti způsobu ho vyjadřování se vzápětí vzedmul odpor nejen akademiků.

Hned den po tomto rozhovoru se ale Křeček obrací na ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha s dopisem, v němž jej upozorňuje na některé deficity opatření, kterým zakázal účast otců u porodů.

„Chápu věcnou i velmi emocionální stránku tohoto problému a dovoluji si požádat, aby v budoucnu podobná a jistě i nezbytná opatření byla občanům srozumitelněji a podrobněji zdůvodněna, než tomu bylo v tomto případě. Nejen já, ale i občané pak postrádají zmínku o nějakém časovém horizontu tohoto opatření a o okolnostech, za kterých bude tento zákaz zrušen. Vážený pane ministře, dovoluji si Vás v této souvislosti požádat o zaslání bližších informací v této záležitosti, zejména pak, zda ministerstvo nepřipravuje toto opatření na základě měnící se situace v boji s pandemií COVID-19, změnit,“ napsal Křeček Vojtěchovi 9. dubna.

„Pokud jde o samotné toto právo, nezdá se mi být situace tak jasná jak mnozí s odvoláním na známé rozhodnutí Ústavního soudu, vydané ovšem v souvislosti s požadavkem porodnic na placení této přítomnosti. Jde-li o lidské právo, nemůže přece platit, že si o jeho realizaci má rozhodnout porodnice sama, jak mnozí doporučují. O právu nemůže rozhodovat nikdo další: buď je, nebo není. A nejde o nějaké omezení na základě testu proporcionality. Nejde o omezení, ale o vyloučení, tedy zákaz „práva“. Dále není zcela zřejmé, zda jde o právo otce nebo matky. Může se otec domáhat přítomnosti u porodu i přes nesouhlas matky (která se s ním třeba již rozešla nebo si jeho účast nepřeje)?

V manželství je za otce považován manžel, pokud nedojde k popření, ale mimo manželství (50%)? Může se muž domáhat účasti s tvrzením, že je otec, když toto právo uplatní více mužů? Rozhodne asi rodička, ale co když nerozhodne a „otcové“ se budou domáhat svých „lidských práv“? Nebo jde o právo obou rodičů, na kterém se musí shodnout? Je-li toto právo odvozeno od obecného práva na přítomnosti další osoby u zdravotního úkonu, jak mnozí tvrdí, platí to jen u porodů, nebo se mohou osoby blízké domáhat účasti i u jiných operací a zákroků?“ – Z vyjádření veřejného ochránce práv Stanislava Křečka pro Českou justici

Křeček se také ohledně této věci dostal do střetu se svojí zástupkyní Monikou Šimůnkovou. A to když se rozhodl odejmout jí problematiku účasti otců u porodů a řešit ji sám.

„Veřejný ochránce práv nemůže nikterak zasahovat do rozhodování vlády a pokud jde o ministerstva, pak může přezkoumávat, zda je jejich konání v souladu se zákonem. Pokud ve věci zahájí vlastní šetření, pak proto, aby se dozvěděl, jaké rozhodnutí bylo učiněno, důvody, proč takto bylo rozhodnuto a důsledky takového rozhodnutí. Pokud jsem se tedy, ke zděšení své zástupkyně, která chtěla vyšetřovat, rozhodl nic takového nedělat, pak důvodem byla skutečnost, že jsem nepovažoval v dnešní složité době za potřebné ani vhodné obtěžovat ministra kladením otázek, na které jsem znal odpověď předem: v mimořádné situaci vydalo ministerstvo mimořádné opatření se kterým lze polemizovat, ale které také lze pochopit. Své námitky jsem sdělil ministerstvu a stěžovatelům,“ uvedl k tomu pro Českou justici Křeček.

Stát 10. března zakázal kvůli šíření koronaviru návštěvy nemocnic, ale s výjimkou právě u rodiček. Ministerstvo však 18. března výjimku u rodiček zrušilo. Koncem března pak úřad umožnil přítomnost třetí osoby například u porodů tělesně či duševně postižených rodiček. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se nakonec rozhodl tento týden omezení účasti otců u porodu zrušit, respektive ponechat rozhodnutí na jednotlivých zdravotnických zařízeních, které péči o rodičky poskytují. Petr Dimun, ceska justice.cz

CELNÍ SPRÁVA NEPOLEVUJE V KONTROLÁCH

Téměř tři stovky celníků stále slouží v hlídkách na hraničních přechodech. Ti jsou během nouzového stavu v postavení příslušníků policie. Jejich činnost při ochraně hranic se zaměřuje především na kontrolu dokladů a povolení u osob překračujících hranici.

Ve vnitrozemí se pak celníci soustředí na kontroly přepravovaného zboží. K tomuto účelu využívají také velkokapacitního mobilního rentgenu, případně mobilní laboratoře pro rozbor přepravovaných látek. Díky mimořádnému nasazení se v minulém měsíci podařily záchyty například 525 kg masa na výrobu kebabu, nepovoleného vývozu 520 ampulí léčivého přípravku Depo-Medrol nebo téměř 150 litrů desinfekce označené jako destilovaná voda.

Dohledové skupiny také kontrolují dodržování nařízení vlády o uzavření vybraných provozoven. Jedná se zejména o kasina, herny a tržnice. K dnešnímu dni Celní správa ČR také umožnila denaturaci bezmála 10 milionů litrů lihu určeného pro výrobu desinfekčních prostředků a ve zrychleném řízení odbavila přes čtyřicet letů přivážejících ochranné prostředky pro boj s epidemií koronaviru, a to i o víkendech a svátcích. Celkem se jedná o více než 315 tun roušek, respirátorů, ochranných obleků, brýlí atd. Plk. Ing. Martina Kaňková, tisková mluvčí

NAVÝŠENÝ ROZPOČET NA PĚSTOVÁNÍ OVOCE A ZELENINY

Ministr zemědělství: Navýšený rozpočet Programu rozvoje venkova půjde především na pěstování ovoce a zeleniny a zpracování potravin v ČR: Zvýšit soběstačnost České republiky a snížit její závislost na dovozech je hlavním cílem mimořádného 10. kola Programu rozvoje venkova (PRV). Příjem žádostí bude spuštěn v polovině července, celkem Ministerstvo zemědělství (MZe) rozdělí v tomto kole mezi zemědělce a potravináře 4 miliardy korun. Peníze půjdou především na pěstování ovoce, zeleniny, brambor nebo chmele a také na chov prasat a drůbeže. Novinkou je možnost zálohového financování pro zemědělce.

„Chceme posílit naši soběstačnost především v ovoci a zelenině, v živočišné výrobě pak u prasat a drůbeže. Naším cílem je zvýšení soběstačnosti tak, abychom zajistili dostatek základních potravin, které u nás můžeme produkovat, i v době krizí, jako je ta současná. Zároveň ale musíme zvýšit také zpracování potravin v tuzemsku, aby se od nás nevyvážely základní suroviny a nedovážely produkty s vyšší přidanou hodnotou,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

V rámci 10. kola příjmu žádostí MZe otevře dvě operace, a to Investice do zemědělských podniků a Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů. Předpokládaná celková alokace z vládní rozpočtové rezervy na základě usnesení vlády z března 2020 na řešení soběstačnosti pro Program rozvoje venkova je 3,3 miliardy korun. Z toho bude 600 milionů korun využito na dobré životní podmínky zvířat v sektoru dojeného skotu a prasat a 2,7 miliardy korun půjde na výše uvedená investiční opatření. Zároveň s touto částkou budou využity zbylé finanční prostředky PRV v operaci 4.2.1. Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů ve výši zhruba 700 milionů korun. Příjem žádostí pro 10. mimořádné kolo PRV bude v termínu od 14. července do 4. srpna 2020.

Hlavním smyslem plánovaného kola z PRV je investičně podpořit zejména citlivé sektory živočišné a rostlinné výroby, u kterých je saldo zahraničního obchodu, a tím míra soběstačnosti pro ČR nejhorší. Jde zejména o chov prasat a drůbeže na maso spolu s nosnicemi. U rostlinné výroby budou podpořeny investice do sektorů ovoce, zeleniny, chmele a konzumních brambor, částečně také do rozšíření plochy vinic. V rámci těchto investic budou řešeny i projekty na zadržování srážkové vody a budování retenčních nádrží. Dostatečný zdroj závlahové vody je dnes pro tato odvětví klíčový. Ministerstvo na Program rozvoje venkova naváže i národním dotačním titulem na podporu závlah.

„Je potřeba si uvědomit, že investice do pěstování ovoce, zeleniny, brambor, ale i do živočišné výroby jsou důležité nejen pro zvýšení soběstačnosti, ale také pro zlepšení stavu krajiny. Ovocné sady a pole se zeleninou krajinu rozčlení, pomáhají proti erozi i ke zvýšení biodiverzity. Živočišná výroba pak produkuje tolik potřebnou organickou hmotu, která v naší půdě chybí a která je důležitá pro zadržení vody,“ uvedl ministr Toman.

Dílčí obálky na jednotlivé operace a záměry budou 1 mld. Kč na živočišnou výrobu, 0,8 mld. Kč na rostlinnou výrobu, 0,9 mld. Kč (z vládní rozpočtové rezervy) a 0,7 mld. Kč (z PRV) na potravinářské zpracování a 0,6 mld. Kč na welfare zvířat. Zároveň v jednotlivých operacích budou samostatné preferenční obálky pro malé podniky a zemědělské zpracování produktů s cílem podpořit faremní zpracování a regionální produkci.

Nastavení podmínek 10. kola PRV uvítala Ovocnářská unie ČR, pro kterou jde o důležitou pomoc. „Ovocnáři vítají podporu z Programu rozvoje venkova. Ovocnářství je investičně velmi náročný obor nejen z hlediska speciálních strojů, pěstitelských technologií, ale i posklizňové úpravy. I když jsme ve složitém období, neměly by být přerušeny investice do nových výsadeb ani technologií,“ řekl předseda Ovocnářské unie ČR Martin Ludvík.

Opatření MZe oceňuje i Zelinářská unie Čech a Moravy. „Produkce zeleniny se po našem vstupu na jednotný evropský trh propadla na historické minimum. Ze základních potravin, kam zelenina bezesporu patří, vykazujeme nejnižší míru soběstačnosti. Každý den dovezeme do ČR více než sto kamionů zeleniny. V jarních měsících jsme zcela odkázáni na dovoz základních druhů, jako je cibule, mrkev, zelí, ale i brambor. Je to problém nejen naší potravinové závislosti, ale i problém ekologický. Proto vítáme vstřícný krok Ministerstva zemědělství k podpoře investic směrovaných ke zvýšení soběstačnosti a potravinové bezpečnosti ČR,“ uvedl předseda Zelinářské unie Čech a Moravy Petr Hanka.

Ve standardním podzimním kole příjmu žádostí v říjnu 2020 budou operace zaměřené na vzdělávání, zahájení činnosti mladých zemědělců, zemědělské diverzifikace a agroturistiku, lesnickou infrastrukturu, obnovu lesních porostů po kalamitách, investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin a přeměnu porostů náhradních dřevin. Ministerstvo bude i nadále hledat zdroje pro opatření inovací z důvodů nutnosti stimulace sektoru v oblasti současných potřeb a výzev souvisejících se strategií Farm to Fork.

Pro malé a střední zemědělské podniky je určena také podpora v rámci Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF). Na tu vláda uvolnila 1 miliardu korun, MZe chce rozpočet posílit ještě o několik stovek milionů korun. V rámci stávajících programů PGRLF refunduje část předepsaných úroků z komerčních úvěrů. Jde zejména o investiční úvěry, v jejichž rámci komerční banky financují investiční činnost zemědělských podnikatelů a podnikatelů v oblasti lesnictví. Mimo stávající programy PGRLF připravuje také nový program „Provoz 2020 – snížení jistiny úvěru“. Jeho cílem bude snížení jistiny provozních úvěrů poskytnutých komerčními subjekty na provozní financování podnikatelů působících v oblasti zemědělské prvovýroby. Vojtěch Bílý, tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

KARLOVARSKO DÁ DOTACE PRO OBCE I OSTATNÍ ŽADATELE

I přes výdaje v souvislosti s koronavirovou nákazou a očekávaný propad daňových příjmů chce Karlovarský kraj dostát naplánovaným finančním objemům v rámci krajských dotačních programů a rozdělit dotace mezi obce a všechny další žadatele. Jak uvedla náměstkyně hejtmana Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová, čeká se jen na nejbližší možné jednání krajského zastupitelstva, které dotační peníze schválí.

„Velmi dobře víme, jak obce, organizace a další žadatelé čekají na krajské dotační prostředky, se kterými každoročně počítají a podle toho si plánují své investice a další akce. Aby obce stihly například práce na opravách místních komunikací, veřejných budov, památek, dále sportovní spolky měly na činnost, opravy hřišť a kabin, musí vědět, zda finance dostanou. Proto Rada kraje bude průběžně schvalovat jednotlivé žádosti, jež dorazily ve stanovených lhůtách, a nejpozději na červnovém jednání se jimi bude zabývat krajské zastupitelstvo. Přestože čekáme propad daňových příjmů a už nyní je jasné, že jej budeme muset vykrýt z přebytku hospodaření za loňský rok, plánovaný finanční objem vyhlášených dotačních programů se budeme snažit dodržet,“ uvedla Jana Mračková Vildumetzová.

Rada kraje i zastupitelé také každý rok rozhodují o mnoha individuálních dotacích na různé kulturní a sportovní akce. „V tomto ohledu je jasné, že celá řada aktivit se kvůli opatřením vlády nakonec neuskuteční, ale to budeme řešit případ od případu,“ řekla Jana Mračková Vildumetzová.

Karlovarský kraj má v současnosti 45 dotačních programů, kromě oblíbeného Programu obnovy venkova, ze kterého mohou získat peníze především menší obce v regionu, jsou to dotace v oblasti památkové péče, životního prostředí, regionálního rozvoje, sociálních věcí, kultury, sportu a další. Mgr. Jana Pavlíková, tisková mluvčí

VYJÁDŘENÍ ČBK K ROZHODNUTÍ VLÁDY

ČBK vítá rozhodnutí Vlády ČR ze 17. dubna, díky kterému se od 27. dubna budou moci za určitých podmínek konat veřejné bohoslužby a náboženské obřady. Bohoslužeb se bude moci od 27. dubna účastnit nejvýše 15 osob, od 11. května 30 osob a od 25. května maximálně 50 osob, a to za dodržení hygienických pravidel či rozestupů platných kvůli šíření koronaviru. Úplný konec omezení by měl nastat od 8. června.

Představitelé ČBK společně s ERC zaslali tento týden dopis předsedovi vlády a krizovému štábu, ve kterém žádali o znovuobnovení bohoslužeb a náboženských obřadů. Další aktivity v této záležitosti podnikal i kardinál Dominik Duka, který vše osobně konzultoval s vedením krizového štábu.

ČBK si uvědomuje, že ne ve všech farnostech bude možné obnovit bohoslužby s omezeným počtem věřících, protože není snadné regulovat počet účastníků mší tak, aby byla dodržena nařízení vlády (především jde o velké farnosti ve městech atd.) Je tedy na administrátorech farností, zda, případně jak, toto rozhodnutí zrealizují. Pro věřící budou i nadále platné přenosy bohoslužeb online, v televizi a v rozhlase až do úplného zrušení omezení (8. června). CSILIc. Monika Klimentová, vedoucí tiskového střediska rámci boje s koronavirem dorazilo do České republiky 25 plicních ventilátorů z Tchaj-wanu. Hned 16 z nich zamíří do Pardubického kraje. V sídle Tchaj-wanské hospodářské a kulturní kanceláře v Praze převzali ventilátory, ale také 100 celoobličejových masek hejtman Martin Netolický a ředitel pro zdravotní služby Nemocnice Pardubického kraje a.s. Vladimír Ninger.

„Považuji za velký úspěch, že se nám i díky jednání s ministerstvem zahraničí a panem ministrem Petříčkem podařilo pro náš kraj získat 16 plicních ventilátorů, které Tchaj-wan daroval do České republiky. Dalších devět již bylo rozmístěno v Praze a to po třech kusech v Motole, Na Bulovce a ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Je to dar, kterého si velmi vážíme a může být začátkem dlouhodobější spolupráce,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který také pozval zástupce Tchaj-wanu na návštěvu do Pardubického kraje. „Možností spolupráce se nabízí celá řada od zdravotnictví, školství až po výzkum. Navíc přímo v Pardubicích sídlí společnost Foxconn a Gymnázium Mozartova dlouhodobě spolupracuje se střední školou Kaoh-Siung. Témat je tedy mnoho a po uvolnění stávajících opatření budeme chtít některé možnosti otevřít,“ sdělil hejtman Martin Netolický.

Podle Vladimíra Ningera naleze dar v rámci Nemocnice Pardubického kraje bohaté uplatnění. „Plicní ventilace je velmi vhodná nejen v rámci potenciální zvýšené potřeby v souvislosti se šířením koronaviru, ale hodí se také v rámci převozů pacientů, jelikož jednotka je velmi lehká, kompaktní a ovládání je velice intuitivní,“ řekl ředitel pro zdravotní služby Nemocnice Pardubického kraje a.s. Vladimír Ninger.

Tchajpejská hospodářská a kulturní kancelář vznikla v Praze roku 1991. Jejím hlavním cílem je přispívat k rozvoji spolupráce prostřednictvím kulturních výměn, vědeckých kontaktů, turistiky, obchodní činnosti a investic. Mgr. Dominik Barták, tiskový mluvčí Pardubického kraje

VYJÁDŘENÍ ČBK K ROZHODNUTÍ VLÁDY

ČBK vítá rozhodnutí Vlády ČR ze 17. dubna, díky kterému se od 27. dubna budou moci za určitých podmínek konat veřejné bohoslužby a náboženské obřady. Bohoslužeb se bude moci od 27. dubna účastnit nejvýše 15 osob, od 11. května 30 osob a od 25. května maximálně 50 osob, a to za dodržení hygienických pravidel či rozestupů platných kvůli šíření koronaviru. Úplný konec omezení by měl nastat od 8. června.

Představitelé ČBK společně s ERC zaslali tento týden dopis předsedovi vlády a krizovému štábu, ve kterém žádali o znovuobnovení bohoslužeb a náboženských obřadů. Další aktivity v této záležitosti podnikal i kardinál Dominik Duka, který vše osobně konzultoval s vedením krizového štábu.

ČBK si uvědomuje, že ne ve všech farnostech bude možné obnovit bohoslužby s omezeným počtem věřících, protože není snadné regulovat počet účastníků mší tak, aby byla dodržena nařízení vlády (především jde o velké farnosti ve městech atd.) Je tedy na administrátorech farností, zda, případně jak, toto rozhodnutí zrealizují. Pro věřící budou i nadále platné přenosy bohoslužeb online, v televizi a v rozhlase až do úplného zrušení omezení (8. června). CSILIc. Monika Klimentová, vedoucí tiskového střediska

VYŘIZOVAT VĚCI NA ÚŘADĚ JE MOŽNÉ ELEKTRONICKY Z DOMOVA

Krajský úřad Moravskoslezského kraje se od pondělí 20. dubna opět otevře veřejnosti. Ředitel úřadu Tomáš Kotyza rozhodl o obnovení úředních hodin pro občany v původním rozsahu. Zároveň však platí doporučení maximálně omezit osobní kontakty a vyřizovat vše potřebné elektronicky. Krajský úřad byl pro veřejnost uzavřen od 16. března. Cílem tohoto opatření bylo maximálně eliminovat prudké šíření nákazy koronavirem.

„I přesto jsme však vykonávali všechny činnosti v samostatné i přenesené působnosti, ke kterým navíc přibyla i práce s distribucí a zajišťováním ochranných pomůcek a všeho potřebného v souvislostí s pandemií. Spolupráce s hygieniky, krizovým štábem, hasiči, záchranáři, policisty. Velká část zaměstnanců se neplánovaně proměnila ve skladníky, speditéry, distributory, po nocích počítala respirátory, pracovala na odběrových místech… To vše stále platí, ale protože dochází k uvolňování mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, snažíme se i my postupně vracet do normálu,“ uvedl ředitel
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě Tomáš Kotyza. Doporučil však občanům, aby, pokud nemusejí, na úřad z preventivních důvodů nechodili. Většinu agendy je možné vyřídit elektronicky prostřednictvím Portálu služeb.

„Žádáme občany, aby navštěvovali úřad co nejméně. Vyřídit si své záležitosti mohou z domova prostřednictvím Portálu služeb, který nabízí efektivní elektronickou komunikaci. Pokud je nezbytné osobní jednání s úředníky, je možné se prostřednictvím tohoto portálu objednat a domluvit si schůzku tak, aby nedocházelo k větší koncentraci osob na jednom místě,“ řekl ředitel krajského úřadu Tomáš Kotyza. Dodal, že pro osobní kontakt veřejnosti se zaměstnanci bude vyčleněno pouze přízemí hlavní budovy krajského úřadu.

„Pro osobní jednání a konzultace s veřejností jsme v přízemí vyčlenili tři kanceláře. Pro osobní kontakt budou otevřeny také podatelna, recepce a CzechPOINT. Povinností všech je dodržovat nařízená hygienická a epidemiologická opatření, zaměstnanci i veřejnost musí počítat s tím, že jim při vstupu do budovy budeme měřit teplotu. Ti, kdo budou mít vyšší než 37,5 stupně Celsia, nebudou vpuštěni dovnitř,“ upřesnil ředitel krajského úřadu Tomáš Kotyza s tím, že prostory krajského úřadu se intenzivně uklízejí virucidními dezinfekčními prostředky. „Pravidelně čistíme podlahy, kliky na dveřích a sedačky na chodbách. Samozřejmě toalety a kuchyňky. Na chodbách, sekretariátech, recepci, v podatelně, pokladně a v jídelně jsou rozmístěny dezinfekční prostředky na ruce,“ vyjmenoval Tomáš Kotyza.

NEJVÍCE POSTIŽENÉ OKRESY MIMOŘÁDNOU ZÁSILKU OCHRANNÝCH POMŮCEK

Pro Domažlicko, Klatovsko a Tachovsko připravil kraj mimořádnou dodávku ochranných pomůcek. Zaznělo to na dnešní videokonferenci se starosty vybraných obcí na Domažlicku a Klatovsku. Se starosty tachovského okresu se uskteční jednání po víkendu

„Pro jednotlivé obce s rozšířenou působností (ORP) jsme připravili balíčky s ochrannými prostředky pro zajištění ochrany například návštěvníků nákupních center nebo na dalších místech s vyšším výskytem osob. Jednotlivé obce s rozšířenou působností rozdělí ochranné pomůcky do obcí, které pod ně spadají,“ vysvětluje hejtman Josef Bernard. V balíčku je připraveno pro každou ORP 17 000 roušek, 400 ks ochranných brýlí, 6 200 rukavic a 100 ks obleků. Ochranné prostředky si budou obce vyzvedávat od dnešního dne dle domluvy na krajském úřadě. Další dodávku OOP dostanou obce příští týden, ta bude určena pro pracovníky vodáren, ČOV a dalších vybraných profesí.

Všichni starostové potvrdili, že bez problémů probíhá plošná desinfekce vybraných míst. HZS PK má pro obce připraveny další dodávky desinfekčních prostředků na určených výdejních místech. Kraj také obdržel dodávku ochranných pomůcek pro praktické lékaře pro dospělé a praktické lékaře pro děti a dorost. V zásilce je přesně určen počet a typ OOP, které jednotliví lékaři dostanou (obleky, respirátory, rychlotes Mgr. Alena Marešová, tisková mluvčí