iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Podle kterých zákonů uhradí ČR škody firmám a spol.?

Představitelé opozičních stran ve Sněmovně potvrdili, že podpoří prodloužení nouzového stavu kvůli epidemii koronaviru zatím jen do konce dubna. K delšímu trvání nouzového stavu postrádají jasný plán vlády, jak dál postupovat a jaká opatření přijímat. Jak dosavadní postup kabinetu hodnotí europoslanec STAN Stanislav Polčák?

- Jak hodnotíte postup vlády, počínaje vyhlášením stavu nouze?

Nechci být přehnaně kritický, teď je třeba se soustředit na zvládnutí epidemie a každý by měl udělat něco sám za sebe, abychom to společně zvládli. To však neznamená, že má vláda bianco šek ke svým rozhodnutím. Opravdu oceňuji naše zdravotníky, příslušníky integrovaného záchranného systému, dobrovolníky, starosty. Spoustu věcí umíme zařídit sami. Vláda správně vyhlásila nouzový stav, možná to měla udělat o něco dříve. Pokládám za správné také omezení sociálních kontaktů na nezbytnou dobu. U některých vládních opatření si však nemyslím, že jsou přiměřená. A už vůbec nechápu změnu právního základu, kdy rozhodovala o opatřeních vláda a nyní tak činí pouze jediný muž – ministr zdravotnictví.

- Která rozhodnutí, nařízení či opatření vlády a jednotlivých ministrů vnímáte jako nejspornější a proč?

Nejspornější je nepochybně poslední zmiňované. Jak může omezovat ústavní práva a svobody nás všech jediný ministr, nota bene svými rozhodnutími, které nejsou publikována ani ve Sbírce zákonů. Vláda zjevně rezignovala na svou odpovědnost stanovenou podle ústavního zákona o bezpečnosti republiky. Jako právník pokládám za vrchol právní absurdity, že vláda vyhlásí nouzový stav, což ji skýtá legální možnost omezit každého z nás na našich svobodách, ale následně jakoby se této své kompetence lekla a vše ponechá na ministru zdravotnictví? Obcházení zákonů je nezřídka běžná praxe, že ale samotná vláda obchází dokonce ústavní zákon (o bezpečnosti republiky), to pokládám za nepřijatelné. Z nařízených opatření jinak pokládám za velmi sporné plošný zákaz vycestování, který už vláda alespoň částečně změkčila, odsunutí senátních voleb bez jakéhokoli zákonného podkladu či plošný zákaz účasti otců o porodů svých dětí nebo zásadní omezení samospráv konat zasedání svých zastupitelstev. Bylo by toho určitě víc. Nicméně trvám na tom, že u všech těchto opatření šla stanovit přiměřená omezení s cílenými podmínkami výkonu těchto práv. Jenže plošný zákaz se jaksi jednodušeji píše.

- Jak hodnotíte výroky místopředsedkyně vlády a ministryně financí Aleny Schillerové, která případné nároky na odškodnění podle krizového zákona označila za spekulativní a potenciální žadatele označila za černé pasažéry?

Víte, co bych čekal od vlády? Že naopak občany uklidní, jasně jim sdělí, na co mají práva podle stávajících zákonů, jaké zákony předloží, aby dopady krize na občany, podniky, samosprávy atd. co nejvíce omezila. Ten, kdo postupuje spekulativně, je naopak vláda. Dva týdny postupuje podle jednoho právního základu, další dva týdny podle jiného. Myslím, že vláda by měla jednoznačně nahradit fixní náklady, které mají provozovatelé uzavřených podniků (provozů), protože nařízení o jejich zavření stanovila vláda, resp. ministr zdravotnictví. Tyto kompenzace jsou naprosto legitimní. Podle slovníku ministryně by naopak cynik označil vládu za černého pasažéra, která v dobách hojnosti nevytvořila žádné rezervy, naopak ještě loni mnohé rezervy rozpustila do státních výdajů, aby nebyl tak patrný nedobrý vývoj státních financí.

- Považujete za správné, když vláda zpochybňuje nezávislost soudu, který posuzuje žalobu na její kroky, jako je tomu v případě jednoho ze senátů Městského soudu v Praze?

S obstrukčními postupy vlády by si měla justice hravě poradit. Jsem přesvědčen, že v zahraničí by takový vládní postup vyvolal ostrou kritiku, protože tím výkonná moc podkopává samotné základy demokratického právního státu. Samozřejmě že jednotlivý soudce může být skutečně podjatý, ale celý senát? Ještě děsivější je, oč tuto námitku advokát vlády opřel. O procesní postup soudu. Vůči němu se má ale každý účastník řízení možnost ohradit pořadem práva, nikoli účelově vznesenou námitkou podjatosti.

- Premiér Andrej Babiš v poslední době několikrát kriticky zhodnotil postup Evropské komise při řešení pandemické krize. Je taková kritika na místě?

Taky nejsem spokojen s prvotní reakcí EU. Ale uvědomme si prosím, že Unie v oblasti zdravotnictví má jen minimální kompetence. Členské státy si zejména v poslední době výrazně hlídají, aby EU jim nevstupovala do jejich kompetencí. Na druhou stranu se nám podařilo ve velmi krátké době najít výrazné rozpočtové zdroje na podporu ekonomik členských států, což už je zásadní kompetence EU a tam se unijním institucím podařilo reagovat velmi rychle. Pan premiér by si měl zamést před svým vlastním prahem. Jen díky jeho snaze být ve středu dění a mediálního zájmu nebyl trestuhodně v klíčových počátcích epidemie svolán ústřední krizový štáb. Nejsem sám, kdo si myslí, že to bylo proto, aby náš premiér mohl exhibovat v záplavě tiskových konferencí a aby se hlavní osobou nestal ministr vnitra. Mimochodem tento postup premiéra by se měl zpětně přezkoumat, řada indicií svědčí pro to, že došlo ke zneužití pravomocí veřejného činitele jako vyšité. Petr Dimun, ceskajustice.cz

EXEKUCE PRODEJEM NEMOVITOSTÍ AŽ U DLUHŮ NAD STO TISÍC?

Exekuce prodejem nemovitosti by v krizi byla možná až u dluhů nad 100 tisíc, podpořili poslanci: Pravidla insolvencí i exekucí se v souvislosti s nynější koronavirovou krizí patrně změní. Vládní návrh v pondělí s některými úpravami doporučil sněmovnímu plénu schválit zrychleně ve stavu legislativní nouze ústavně-právní výbor. Z předlohy vypustil část o zastavování dlouhodobě bezvýsledných exekucí. Nahradil ji souborem jiných úprav. Uvedl to zpravodaj Marek Výborný (KDU-ČSL). Sněmovna bude o podobě návrhu zákona hlasovat na schůzi, která začne v úterý.

Do konce června by se podle úprav podpořených výborem neměly provádět exekuce movitých věcí kromě případů, kdy s tím dlužník souhlasí nebo pokud jde o pohledávky na výživném a za újmy na zdraví a z úmyslných trestných činů. Stejně tomu bude podle pozměňovacího návrhu u exekucí nemovitostí v případě, že v ní má dlužník trvalý pobyt. Exekuce prodejem nemovitosti by navíc byla možná až u dluhů nad 100.000 korun místo nynějších 30.000 korun.

Z odstupného například v případě výpovědi ze zaměstnání by se podle úprav, jak je podpořil výbor, v širší míře odečítalo v případě exekuce nezabavitelné minimum. Exekuci by nově nepodléhal daňový bonus na dítě.

Česká advokátní komora tvrdí, že navrhované změny v exekucích značně omezí vymahatelnost práva. Obavá se také možného uzavírání exekutorských úřadů. Plošné přerušení exekucí nemá přímou souvislost s epidemickou krizí a navíc zasáhne do práva vlastnit majetek a svobody podnikání celé řady osob nepřiměřeným způsobem, uvedla komora ve stanovisku.

Vláda původně navrhovala, aby se i bez souhlasu věřitelů až na výjimky zastavovaly exekuce, v nichž se v posledních třech letech nic nevymohlo. Věřitel by ale mohl zastavení odvrátit, pokud by složil zálohu na úhradu nákladů exekuce.
Předloha také předpokládá, že podnikatelé a firmy v přechodných hospodářských potížích na sebe nebudou muset bez zbytečného odkladu podat insolvenční návrh. Budou také moci požádat do konce srpna insolvenční soud o mimořádné moratorium ke své ochraně před věřiteli. Jestliže soud moratorium vyhlásí, dlužník bude moci namísto dříve splatných závazků přednostně hradit nově vzniklé závazky bezprostředně související se zachováním provozu jeho podniku. Firmy v reorganizaci navíc budou moci požádat insolvenční soud o dočasné přerušení plnění reorganizačního plánu.

Vládní návrh zákona zmírní i podmínky pro některá oddlužení. Dlužník tuto možnost neztratí v případě starší insolvence ani v případě, pokud nebude kvůli koronavirové epidemii schopen splatit aspoň 30 procent výše svých dluhů, jak to vyžaduje nynější nový zákon účinný od loňského května. Dlužníci, kteří vstoupili do oddlužení po účinnosti nového zákona, budou moci využít jeho ustanovení, podle kterého mohou požádat až o roční přerušení procesu. Právní výbor podpořil pozměňovací návrh, díky němuž se proces oddlužení otevře i jednotlivcům s dluhy z podnikání, tedy zejména živnostníkům.

Předloha přináší také další změny. Soudy budou moci promíjet i ty procesní lhůty, u nichž to nynější předpisy vylučují, například pro podání dovolání, kasační stížnosti a žaloby proti rozhodnutí správního orgánu. Podle kritických hlasů z justice ale ministerský návrh neodpovídá požadavkům, které měli předsedové soudů.

Orgány právnických osob budou moci rozhodovat s využitím technických prostředků nebo per rollam i v případech, že tyto možnosti nemají uvedeny v zakladatelské smlouvě. Pokud členům orgánů skončí funkční období, automaticky se prodlouží, budou možné i takzvané kooptace jinými členy. Prodlouží se také lhůta pro projednání řádné účetní závěrky obchodní korporace. Místo do poloviny roku to bude možné do tří měsíců po ukončení mimořádných opatření, ceskajustice.cz

EXPREMIÉR NEČAS OBŽALOVÁN, KŘIVÁ VÝPOVĚĎ

Policie navrhla obžalovat bývalého premiéra Petra Nečase (ODS) za křivou výpověď. Uvedl to dnes server Aktuálně.cz. Nečas svědčil v kauze zneužití Vojenského zpravodajství ve prospěch své ženy Jany, dříve Nagyové. Za křivou výpověď mohou soudy uložit až tříleté vězení.

„Od policejního orgánu jsem obdržel spis s návrhem na podání obžaloby,“ řekl serveru šéf Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 Jan Lelek. O tom, zda obžalobu podá, chce rozhodnout v řádu týdnů.

Nečasova někdejší ředitelka kabinetu Nagyová podle pravomocného rozsudku v roce 2012 nezákonně zaúkolovala vojenské zpravodajce, aby sledovali premiérovu tehdejší manželku Radku. Justice ji za to potrestala tříletou podmínkou a maximálním, tedy desetiletým zákazem působení ve vedoucích funkcích státní správy. Nečas soudnímu senátu jako svědek tvrdil, že se na zpravodajce obrátil sám, protože se obával o bezpečí své rodiny. V odůvodnění verdiktu však zaznělo, že nemluvil pravdu.

ODKLAD VOLEB LEGITIMNÍ, DŮVODNÝ

Obě dvě kola doplňovacích senátních voleb na Teplicku by se měla uskutečnit do 30. června. Počítá s tím návrh zákona, který vypracovalo ministerstvo vnitra. První kolo voleb by se tak konalo nejpozději 19. a 20 června, aby případné druhé kolo se dvěma finalisty mohlo být 26. a 27. června. Návrh počítá s tím, že lidé by si senátora vybírali z kandidátů, mezi nimiž se původně mělo rozhodnout na přelomu března a února.

Ministerstvo předlohou reagovalo na rozhodnutí Nejvyššího správní soudu (NSS) z minulého týdne. Soud v něm konstatoval, že vláda v polovině března jednala mimo svou pravomoc, když o odkladu voleb vyhlášených po náhlém úmrtí předsedy Senátu Jaroslava Kubery (ODS) rozhodla kvůli epidemii koronaviru bez souhlasu Sněmovny. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) po zveřejnění názoru NSS uvedl, že soud trval na zužujícím výkladu ústavního zákona o bezpečnosti ČR.
Vnitro v návrhu uvádí, že postup vlády byl legitimní a důvodný. Pokud by původně připravilo zákon, stal by se účinným zřejmě jen pár hodin před otevřením volebních místností. Usnesení NSS, podle kterého měla vláda předložit zákon o odložení voleb, nemá bezprostřední právní účinky z hlediska doplňovacích voleb, uvedlo ministerstvo v předkládací zprávě. „Je ale pravděpodobné, že by se NSS svým právním názorem řídil i v případném budoucím řízení o neplatnosti voleb,“ vysvětlilo předložení zákona vnitro.

Nenapravit situaci po verdiktu, který označuje vládní usnesení za akt „natolik vadný, až je nicotný“, by tak podle resortu znamenalo nezanedbatelné riziko pro právní jistotu. Kabinet by měl Sněmovně navrhnout, aby předpis projednala zrychleně v aktuálním stavu legislativní nouze.

Podle předpisu by měl prezident Miloš Zeman dny konání voleb stanovit alespoň 20 dní předem tak, aby se první i případné druhé kolo uskutečnily do 30. června. „Zákon výslovně také stvrzuje platnost dosavadních úkonů v procesu přípravy voleb, například registrace kandidátů. Lhůty, které neproběhly do 15. března 2020, zákon odpovídajícím způsobem prodlužuje,“ uvedlo vnitro.

První kolo doplňovacích voleb na Teplicku bylo v plánu 27. a 28. března, druhé se mělo konat 3. a 4. dubna. Vítěz se ujme mandátu na zbytek Kuberova volebního období, tedy asi na čtyři roky. Mandát chce získat teplický primátor Hynek Hanza (ODS), ústecký hejtman Oldřich Bubeníček (KSČM) či ředitel teplického gymnázia Zdeněk Bergman (za Senátor 21 s podporou TOP 09, Liberálně ekologické strany a Strany zelených), který při předchozích volbách před dvěma lety postoupil s Kuberou do finálového kola. Z desítky zaregistrovaných kandidátů z voleb odstoupil kandidát Pirátů Tomáš Tožička kvůli svým kontroverzním vyjádřením na sociálních sítích.

NSS konstatoval, že vláda jednala mimo pravomoc a měla Parlamentu předložit zákon už původně. „Chránit je třeba nejen zdraví, životy a hospodářství, ale i demokratický ústavní a právní stát,“ stojí v rozhodnutí, které se primárně týká návrhu na pozastavení činnosti hnutí List Jaromíra Soukupa. Soud také kritizoval to, že by měl prezident stanovit termín voleb na základě usnesení vlády. „Jistě nelze uvažovat o tom, že by normativní podmínky výkonu ústavní pravomoci prezidenta republiky mohla zakládat vláda pouhým usnesením, které ani není právním předpisem,“ konstatoval NSS.

ODKLAD SPLÁTEK NA PŮL ROKU?

Odklad splátek úvěrů: Opozice varovala vládu před narušením soukromoprávních vztahů i protiústavností: Novela zákona o spotřebitelském úvěru nesplňuje podmínky pro schválení v nouzovém stavu a hrozí její protiústavnost, varovali vládu opoziční poslanci na schůzi rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny. „Určitě nepodpoříme nic, kde stát vstupuje do soukromoprávních vztahů. Ať už v oblasti služeb, či pronájmu nemovitostí. To vždycky napáchá více škody, než užitku, způsobuje sekundární platební neschopnost, vzbuzuje to pochybnosti, jestli je to v souladu s Ústavou. Tohle prostě stát nemá dělat,“ sdělil České justici předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek.

Výbor nakonec novely o spotřebitelském úvěru i novelu o odkladu splátek úvěrů na půl roku podpořil. Nyní ji ve stavu legislativní nouze posoudí poslanci. Co se týče odložení splátek spotřebitelských úvěrů, ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) argumentovala tím, že jde o pomoc živnostníkům. Česká bankovní asociace zpracovala stanovisko, kde varuje před protiústavností návrhu. O ústavní konformitě pochybují i ústavní právníci. „Osobně to považuji za zneužití krizové situace, protože podobná tématika se probírala rok a něco zpátky a nebyla na ní shoda dotčených subjektů. Nakonec zákon přijat nebyl. Je to podle mne snaha schválit, to co se tehdy nepovedlo ve stavu legislativní nouze. Byli jsme přehlasováni a bylo doporučeno plénu jej přijmout,“ uvedl po jednání ekonomický expert ODS Jan Skopeček. Moratorium na splácení úvěrů je podle něj vstupem do smluvních vztahů mezi klientem a bankou respektive nebankovní společností.

Podle poslankyně a členky výboru Věry Kovářové (STAN) je třeba pomoci lidem, kteří kvůli koronavirové krizi nezvládají splácet své závazky, ale návrh by měl projít řádnou diskuzí, ve které by zazněly argumenty pro i proti. Riziko protiústavnosti vzhledem k časovému rozsahu působnosti návrhu zákona a způsobu jeho přijetí v legislativní nouzi podle ní pravděpodobně bude existovat. „Obávat by se měla spíše vláda, která takový zákon navrhla a taky si ho dokáže prosadit sama. My poslanci již můžeme pouze navrhovat úpravy. Ty určitě budou předmětem diskuzí zítra na plénu a může být mezi nimi i takový návrh, který upraví časovou působnost návrhu zákona. Z těchto diskuzí určitě i vyplyne, zda je zde nějaké riziko protiústavnosti či nikoliv,“ dodala Kovářová.

Vládou navrhované zákony regulující splácení úvěrů a hypoték by se podle některých odborníků snadno dostaly do kolize s článkem 11 odst. 4 Listiny základních práv a svobod, který říká, že vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického práva je možné ve veřejném zájmu, a to na základě zákona a za náhradu. O žádné náhradě přitom vládní návrhy nehovoří. Judikatura Ústavního soudu i Nejvyššího soudu však náhrady za omezení vlastnického práva zpravidla přiznává, ceskajustice.cz

LIDÉ, KTEŘÍ VYCESTUJÍ DO CIZINY, BUDOU V KARANTÉNĚ

Lidé, kteří po uvolnění pravidel pro vycestování překročí hranice ČR, budou muset až na výjimky do povinné čtrnáctidenní karantény. Na tiskové konferenci to řekl ministr vnitra a šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD). Návrh, podle kterého budou lidé moci v odůvodněných případech vycestovat za hranice po 14. dubnu, v pondělí schválila vláda. Opatření má platit po dobu trvání nouzového stavu, o jehož prodloužení dnes rozhoduje Sněmovna.

Hamáček upozornil, že opatření neznamená, že by Česko otevíralo hranice. Mezi odůvodněné případy patří například služební cesta, návštěva lékaře či příbuzného. Důvody vycestování budou na hranicích kontrolovat policisté.
Podle Hamáčka se změní také pravidla pro tzv. pendlery. V zahraničí budou muset zůstat dva týdny místo původních tří, poté bude muset být v Česku dva týdny v karanténě.

Přeshraniční pracovníci, kteří pracují například ve zdravotnických či sociálních službách nebo v kritické infrastruktuře nebudou muset do dvoutýdenní karantény, pokud byla doba vycestování kratší než dva týdny. Budou ale muset mít potvrzení od zastupitelského úřadu, že účel vycestování je v souladu s výjimkami ze zákazu volného pohybu na území ČR a že v místě výkonu práce byla přijata opatření k zabránění šíření koronaviru. Bude pro ně také platit větší zákaz volného pohybu po ČR.

Nyní zatím do Velikonoční neděle 12. dubna trvá až na výjimky zákaz vycestování obyvatel České republiky stejně jako zákaz vstupu cizinců do Česka. První zákaz cestování přes hranice kabinet přijal s účinností od soboty 14. března, týkal se jen vymezených rizikových zemí. Už o dva dny později, tedy od pondělí 16. března, restrikci rozšířil na všechny státy.

VĚZNI VYRÁBĚJÍ ŠTÍTY, ROUŠKY PŘEDALI POLICISTŮM

Průhledné ochranné štíty, které jsou v současné době nedostatkovým zbožím a které dokáží omezit šíření nákazy COVID 19, zvyrábějí odsouzení z Věznice Valdice pomocí 3D tisku. Zdravotní roušky, které ušily odsouzené ženy z vazební věznice Praha Ruzyně a Velké Přílepy zase předala Vězeňská služba do užívání pražským policistům. Štíty už dostali zdravotníci z valdické věznice, jedna dávka také putovala do vězeňské nemocnice v Brně na infekční oddělení. Další štíty pak postupně dostávají praktičtí lékaři, zubaři a policisté v regionu.

Průhledné obličejové štíty se vyrábějí také ve Věznici Pardubice nebo Plzeň. V dalších věznicích odsouzení šijí ochranné roušky. Ve Věznici Vinařice, kde je zřízeno call centrum, operátoři z řad odsouzených pomáhají posilovat přetíženou informační telefonní linku 1212. Operátoři vyřizují konkrétní dotazy volajících občanů a přepojují je v rámci aplikace na kompetentní pracoviště ministerstev zdravotnictví a vnitra, na psychologickou pomoc a další, informují je o kontaktech na zdravotní pojišťovny a další instituce.

Ředitel Vazební věznice Praha Ruzyně Tomáš Hůlka předal minulý týden 1 200 ochranných roušek náměstku ředitele krajského ředitelství PČR v Praze Petru Matějčkovi. Vězni již připravují další dodávku.

V ruzyňské věznici respektive v jejích pobočkách ve Velkých Přílepech a v Praze Řepích šije roušky 24 odsouzených žen, dosud vyrobily 10 900 roušek, průměrně ušijí 500 kusů za den. Kromě PČR putují roušky z Ruzyně například do FN Motol, ÚVN Střešovice a dalších institucí.

V Ústeckém kraji šijí odsouzení roušky ve všech věznicích. Centrálně se vyrábí roušky k opakovanému použití ve věznicích v Pardubicích a Světlé nad Sázavou. „V tomto provozu jsme schopni vyrobit zhruba 40.000 až 50.000 roušek měsíčně pro potřebu vězeňské služby i státu,“ uvedla už dříve mluvčí Petra Kučerová. Ušité roušky nejprve využila Vězeňská služba, nyní se dostalo i na další složky, ceskajustice.cz

LÉKAŘI: JEDEN RESPIRÁT NA DEN NESTAČÍ

Dětští praktici bojují s nedostatkem ochrany, ordinace ale drží otevřené: Jeden respirátor na den, nedostačující množství dezinfekce, rukavice, které zatím nedorazily, ochranné pláště, brýle, štíty v nedohlednu – taková je realita drtivé většiny ambulancí dětských praktických lékařů. Přesto nadále ordinují a snaží se uzpůsobit provoz ordinací tak, aby zajistili dětským pacientům bezpečí. Pomoci se jim však nyní dostává spíše od svých šikovných rodičů pacientů.

„Před měsícem jsme se na Kongresu primární péče bavili se zástupci Ministerstva zdravotnictví o potřebě ochranných pomůcek v našich ordinacích a bohužel ani teď nemohu říci, že by situace byla dobrá. Dostali jsme nějaké roušky, jeden respirátor na den, což samozřejmě nestačí. Správně bychom měli mít i další doporučené ochranné pomůcky, respirátor bychom měli měnit zhruba po 4 hodinách, nemluvě o tom, že pokud bychom se šli najíst nebo napít, tak hrozí při chybné manipulaci kontaminace.

Snažíme se vše uzpůsobit tak, aby naše ordinace byly pro děti a jejich rodiče bezpečné, nemluvě o nás, protože průměrný věk dětského lékaře v České republice je 60 let,“ říká MUDr. Ilona Hülleová, předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost. Sama přesunula prohlídky kojenců na sobotu a přizpůsobila ordinační hodiny tak, aby se v ordinaci nepotkaly nemocné a zdravé děti. „Rodiče jsou ukáznění, nejdříve volají, respektují všechna naše doporučení, dokonce nám šijí roušky, na domácí 3D tiskárně vyrábí štíty, míchají dezinfekci, někdy donesou i ochranné rukavice,“ pokračuje MUDr. Hülleová.

Rodiče se dětských lékařů nejčastěji ptají, zda mají s dítětem dorazit na preventivní prohlídku nebo očkování. „Černý kašel, spalničky nebo riziko tetanu se vyskytují i v době pandemie a mohou dítě vážně ohrozit. Pokud jsou děti bez zjevných akutních potíží, není důvod očkování odkládat – pokud ovšem dítě není v karanténě nebo akutně nemocné. Když bychom na očkování rezignovali, mohou se vracet choroby, s nimiž se už naše společnost dříve vypořádala. Stejně je tomu s očkováním nepovinným, jako například proti encefalitidě, rotavirům, HPV, pneumokokům a další. Intervaly očkování jsou takové, aby organismus získal co nejlepší ochranu proti infekci, a neměli bychom je bezdůvodně prodlužovat,“ doplňuje předsedkyně dětských lékařů.

Pediatři přes nedostatek ochrany každodenně riskují a děti vyšetřují, i když mají teplotu nebo kašlou. „Pomáhá nám, že známe rodinnou anamnézu a samotného pacienta, takže víme, že když je dítě alergik a začíná pylová sezóna, zřejmě má jeho kašel na svědomí něco jiného než COVID-19. Snažíme se provoz ordinací maximálně zachovat, po každém pacientovi vše dezinfikujeme, větráme. Na hygienu, infekční oddělení či dětské oddělení v nemocnici posíláme naše pacienty, jen když máme vážné podezření,“ uzavírá MUDr. Hülleová. Mgr. Markéta Pudilová, Mgr. Veronika Ostrá

NA PŘEHRADY ZAÚTOČILI HACKEŘI, DODÁVKY VODY NEJSOU OHROŽENI

Na informační systém státního podniku Povodí Vltavy dnes zaútočili hackeři. Kybernetický útok napadl informační systémy podniku pro administrativní činnosti. Nezbytné fungování podniku je zachované, k ohrožení přehrad nebo dodávek povrchové vody nedošlo.

„Situaci od dnešního dopoledne intenzivně řešíme s vedením státního podniku a IT specialisty. Útokem nebyly dotčeny prvky kritické infrastruktury, jako jsou vodní díla, jejichž systémy jsou právě z bezpečnostních důvodů fyzicky odděleny od prostředí informačních systémů podniku,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Kybernetický útok znemožnil fungování spisové služby, e-mailů a dalších interních systémů státního podniku.
„O problému jsem informoval vedení Ministerstva zemědělství a příslušné bezpečnostní a IT pracovníky. Informaci jsme také předali Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. V tuto chvíli situaci řešíme, nicméně nevím, jak dlouho bude problém trvat,“ uvedl generální ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala.

Informaci dostali také ředitelé dalších podniků Povodí. I přes rozsáhlý kybernetický útok není ohrožena manipulace na přehradách, ani dodávky povrchové vody pro pitné účely, ani pro jiné odběratele. Tyto objekty mají z bezpečnostních důvodů nezávislé IT systémy. Vojtěch Bílý, tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

OSTRAVSKÁ CHEMIČKA VYRÁBÍ TISÍCOVKY LITRŮ DEZINFEKCE. ZDARMA

Společnost BorsodChem MCHZ nabídla Moravskoslezskému kraji tři tisíce litrů dezinfekce rukou. Vyrábí ji podle receptury Světové zdravotnické organizace (WHO) a zdarma ji nabízí nejen kraji, ale také městu Ostravě nebo nemocnicím ve Frýdku-Místku a v Opavě.

„Každá pomoc je v tomto velmi náročném období vítaná. Upřímně si cením vstřícného přístupu a dobrovolnických aktivit lidí i firem. Ukazuje se, že se naše společnost umí semknout, což je velmi povzbudivé. Děkuji proto všem dobrovolníkům, kteří třeba chodí nakupovat starším lidem, vážím si pomoci škol, dětských domovů nebo místních firem, které se pustily do šití roušek nebo výroby ochranných štítů. A děkuji i společnosti BorsodChem za její postoj. Tisícovky litrů dezinfekce, kterou firma vyrábí podle receptury Světové zdravotnické organizace, jsou velkou pomocí,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák a dodal, že firma kraji zdarma nabídla tři tisíce litrů dezinfekce.

Správná dezinfekce rukou je jedním z důležitých opatření zmírňujících šíření koronaviru. Kraj získanou dezinfekci rozdělí ve svých zařízeních zdravotníkům, ale také například lidem pečujícím o seniory. BorsodChem vyrobenou dezinfekci zdarma nabízí také firmám sídlících v areálu společnosti, dva tisíce litrů využije město Ostrava, po tisícovce litrů mají dostat krajem zřizované nemocnice ve Frýdku-Místku a v Opavě.

„Náš závod má možnosti i podmínky dezinfekci rukou vyrábět. Proto jsme k její produkci přistoupili a zdarma ji nabízíme tam, kde ji nejvíce potřebují. Ceny lihu, ze kterého se dezinfekce vyrábí, jsou v posledních týdnech dvou nebo dokonce trojnásobné, přesto chceme pomoci,“ uzavřel jednatel BorsodChem Vladimír Karkoška. PhDr. Miroslava Chlebounová, PR specialista

JAK S NEJMENŠÍMI ZTRÁTAMI PŘEKLENOUT KORONAVIRUS

Podnikáte v Moravskoslezském kraji a museli jste kvůli koronavirové pandemii a mimořádným opatřením vlády omezit své ekonomické aktivity? Hrozí vám krach a život bez příjmů, na které jste byli zvyklí? Budete muset propouštět? Živnostníkům a dalším podnikatelům, kteří na tyto otázky odpoví kladně, nabízí pomoc nový krajský web rychla-rada.cz.
Na tomto webu odborníci z krajských partnerských organizací zájemcům rychle, jednoduše a zdarma pomohou se zorientovat v aktuálně nabízených regionálních, státních i evropských programech. Rychla-rada.cz také nasměruje živnostníky a majitele firem ke konkrétní podpoře a pomůže s podáním žádosti.

„Uvědomujeme si, že koronavirová pandemie bude mít velký dopad na podnikatelské subjekty v regionu, kterým chceme v první fázi nabídnout bezplatnou a rychlou konzultační pomoc. Podpůrná opatření, která zavádí vláda, se každým dnem mění. Nový web by měl podnikatelům tuto podporu zpřehlednit a přiblížit,“ zdůvodnil vznik nového portálu hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Dodal, že po zhruba dvou týdnech fungování online poradny kraj vyhodnotí potřeby podnikatelů a navrhne další podpůrné aktivity.

„Podnikatelé, živnostníci, kteří se ocitli v tíživé situaci v souvislosti se zavedením opatření kvůli ochraně obyvatelstva před koronavirem, se na webových stránkách dozvědí o dostupné finanční i nefinanční podpoře, kterou náš tým bude pravidelně aktualizovat. Svůj dotaz pak budou moci zaslat skrze formulář konkrétnímu odborníkovi na danou problematiku,“ upřesnil náměstek hejtmana pro regionální rozvoj Jan Krkoška.

Tým odborníků je složen ze zástupců oddělení regionálního rozvoje krajského úřadu, kteří budou výkonnou jednotkou celého systému. Budou odpovídat na příchozí dotazy nebo je dále distribuovat odborníkům z partnerských organizací: Krajské hospodářské komory MSK, CzechInvestu, Moravskoslezského paktu zaměstnanosti, Moravskoslezského inovačního centra Ostrava, společnosti Moravian-Silesian Tourism, BeePartner, Frank Bold Advokáti.
Na dotazy k poskytnutí záruky na provozní úvěry od komerčních bank prostřednictvím programu COVID II odpoví podnikatelům odborníci z Krajské hospodářské komory. Ti poskytnou také informace k přeshraničnímu exportu či zaměstnávání cizinců.

Krajští konzultanti z agentury CzechInvest poradí podnikatelům ohledně nových národních iniciativ, které vznikají v souvislosti s COVID-19. Jednou z nich je například platforma Spojujeme Česko, v jejímž rámci mohou firmy nabídnout pomoc státu či sobě navzájem. Pomohou také s dotazy týkajících se vznikajících dotačních programů Czech Rise Up, The Country for the Future a Technologie COVID 19, které jsou určeny pro vznik a zavádění chytrých řešení či vývoj nových technologií v boji proti koronaviru nebo budoucí obdobné zdravotní hrozbě. Žadatele o úvěr COVID I od Českomoravské záruční a rozvojové banky pak nasměrují, jak dopracovat žádost a vyplnit její přílohy.

S otázkami na podporu ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí - Programu Antivirus tzv. kurzarbeitu, který řeší částečnou refundaci mezd zaměstnanců firem, je připravena pomoci krajská agentura Moravskoslezský pakt zaměstnanosti. Vyřizovat bude také dotazy týkající se ošetřovného či mimořádné podpory živnostníkům.

Moravskoslezské inovační centrum Ostrava nabídne podnikatelům možnost konzultovat s prověřenými experty jak nastavení krizového řízení akutních problémů, tak nalezení nových zdrojů příjmů. MSIC takto od července 2017 pomohl více než dvěma stovkám firem s nastavením nové strategie, nalezením nových zákazníků, uvedením nových produktů, získáním finančních prostředků na inovace či zavedením procesních a technologických změn.
Moravian-Silesian Tourism bude řešit dotazy firem či živnostníků podnikajících v oblasti cestovního ruchu, na které dopadla vládní opatření pravděpodobně nejvíce.

Odborný tým společnost BeePartner bude mapovat dostupnou podporu z Operačního programu podnikání a inovace a komunitárních programů Evropské unie, včetně prodlužování lhůt u již zveřejněných výzev operačních programů.
Právní rady napříč oblastmi bude vyřizovat tým expertů z advokátní kanceláře Frank Bold Advokáti. Konzultační podpora bude fungovat ve všední dny od 9:00 až 17:00 hod. PhDr. Miroslava Chlebounová, PR specialista