iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Soudce Budějovic Petr řídil opilý? V Německu šlo o vládu

Svědci tvrdí, že místopředseda Krajského soudu v Českých Budějovicích Bohuslav Petr jevil před autonehodou, která se mu stala v polovině února, známky opilosti. Údajně se podivně choval i před veřejností na chodbě soudu a poté odjel svým automobilem. Na bezpečnostních kamerových záznamech nelze výpověď svědků ověřit. Podle pověřeného předsedy Jiřího Šťastného soud záznam přemazává po pěti dnech.

Místopředseda Krajského soudu v Českých Budějovicích Bohuslav Petr havaroval u obce Dasný 13. února. Po nehodě policistům odmítl dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu v krvi a následně odmítl i krevní test. Podle svého dřívějšího vyjádření pro Českou justici to udělal proto, že byl „psychicky otřesený“.

Petr se předtím vyskytoval v budově soudu, přestože v interním systému má vypsanou dovolenou. To vysvětluje tak, že byl navštívit manželku, která na soudu pracuje a udělalo se mu špatně. „V soudní budově se mi udělalo nevolno. Šlo o chvilkovou indispozici,“ zdůvodňuje své podivné chování. Podle televize Prima si ale dovolenou měl po nehodě údajně nechat podepsat zpětně. O jeho nestandardním chování poskytl České justici svědectví Robert Janda.

Ten se pro podporu svých tvrzení snažil získat kamerové záznamy z bezpečnostních kamer z osudného dne, ale neuspěl. „Na základě Vaší žádosti ze dne 4. 3. 2020 sp. zn. Spr 361/2020 ve věci poskytnutí záznamů z kamerového systému z budovy Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 13. 2. 2020 v čase od 12.00 hodin do 16.00 hodin Vám sdělujeme, že doba archivace kamerového záznamu je 120 hodin, tj. 5 dnů. Z tohoto důvodu nelze Vaší žádosti vyhovět, neboť záznam ze dne 13. 2. 2020 byl dne 19. 2. 2020 přehrán dalším záznamem,“ odpověděl mu předseda Šťastný na žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím.

I Úřad pro ochranu osobních údajů doporučuje podobné záznamy uchovávat pouze v řádu dní a podobně postupují další tuzemské soudy. „Doba uchování záznamu je 72 hodin.

V případě zachyceného incidentu je uchován po dobu nezbytnou pro projednání případu a pro právní ochranu (na žádost Policie ČR),“ cituje z předpisu Vrchního soudu v Praze mluvčí Kateřina Kolářová.

Nehodu Bohuslava Petra nyní řeší dopravní policie, ale také ministryně spravedlnosti Marie Benešová. Ta si od předsedy spolku Family for Liberty Roberta Jandy vyžádala záznamy z mobilního telefonu, které před autohavárií v budově krajského soudu natočil. Situací je dle svých slov „velmi znepokojena“ a předsedu Šťastného si již pozvala na ministerstvo, aby celou situaci vysvětlil.

Na záběrech svědka Jandy z budovy a okolí soudu je vidět příchod manželky soudce, jak si stěžuje pověřenému předsedovi krajského soudu Jiřímu Šťastnému, že manželovi na chodbě „spadly kalhoty“ a že dotyčný „dělá ostudu“. „Věc je stále v šetření, rozhodnutí zatím nepadlo,“ uvedla k možnosti podat na soudce kárnou žalobu mluvčí resortu Lucie Machálková.

Bohuslav Petr šéfoval Krajskému soudu v Českých Budějovicích do roku 2013, poté jej vystřídal Milan Tripes. Nyní Petr působí v pozici místopředsedy soudu. Eva Paseková, ceskajustice.cz

NEONACISTÉ NĚMECKA PLÁNOVALI ODSTRANIT VLÁDU, JSOU V BASE

Členové německé pravicově extremistické skupiny Revolution Chemnitz, která chystala teroristické útoky a chtěla vyvolat pád německé vlády, dostali několikaleté tresty odnětí svobody. Radikálové ve vězení stráví od tří do pěti let. Soud se v Drážďanech konal i přes pandemii koronaviru, jinak by se totiž musel celý opakovat.

Osm mužů, mezi nimiž jsou představitelé neonacistické a hooliganské scény v oblasti východoněmeckého Chemnitzu, ve vězení stráví mezi dvěma roky a třemi měsíci a pěti a půl lety. Soud v Drážďanech uznal všechny obžalované vinnými ze členství v teroristické skupině a výší trestů do značné míry vyhověl státnímu zastupitelství, které požadovalo vězeňské tresty v rozmezí tří až pěti a půl let.

Skupina radikálů ve věku 22 až 32 let se dala dohromady v roce 2018 v rámci rozsáhlých a někdy násilných protestů, které v Chemnitzu (Saské Kamenici) následovaly po vraždě pětatřicetiletého Němce, za níž byl odsouzen mladý Syřan.
Osm mužů podle obžaloby teroristickou skupinu založilo v polovině září 2018 a chystalo útoky v německé metropoli na 3. října, tedy den, kdy si celá země připomíná znovusjednocení z roku 1990. První říjnový den však byli všichni zatčeni.

Muži žijící v Sasku útoky chystali v rámci chatu nazvaného „Plánování revoluce“, přes který si mimo jiné posílali fotky Adolfa Hitlera. Zakladatel skupiny Christian K. při výslechu přiznal, že akce v Berlíně měla být provedena tak, aby to vypadalo, že za ní stáli levicoví extremisté, a měla vést k „něčemu, jako je občanská válka, povstání“.

Konečným cílem skupiny, která podle vyšetřovatelů počítala i s dalšími útoky, byl pád vlády a zhroucení demokratického pořádku spolkové republiky. Jak konkrétní plány byly, si zpočátku vyšetřovatelé nebyli jisti. Podle státního zastupitelství se ale každopádně muži snažili obstarat si zbraně.

Hon na přistěhovalce. Pravicoví radikálové z Chemnitzu plánovali útoky

Pět obžalovaných už v září 2018 přistoupilo k akci, o níž mluvili jako o zkušební a při níž cíleně napadali lidi, které považovali za migranty nebo stoupence levice.

Někteří z obžalovaných při výsleších připustili, že pro chystanou říjnovou akci počítali se smrtícími útoky, jiní tvrdili, že ve skupině byli jen ze zvědavosti a že měli divný pocit, když se v ní začalo mluvit o zbraních. Ze společného chatu se ale nikdo z nich neodhlásil. Soud v úterý rozsudek vynesl navzdory tomu, že se v Německu rychle šíří koronavirus. Soudní proces však nebylo možné na delší dobu přerušit, protože by se jinak musel celý opakovat.

KORONAVIR: MS V PRAZE PŘERUŠIL JEDNÁNÍ ŽALOBY NA VLÁDU

Mimořádná opatření, která vydávala vláda od vyhlášení stavu nouze svými nařízeními, již neplatí. Nově je chod země řízen mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví. Vyplývá to ze zveřejněných usnesení vlády z 23. března. Městský soud v Praze prerusil projednávání žaloby na vládu, které se mělo konat v pátek.

Dosud se řídilo omezení volného pohybu osob a uzavření prodejen nařízeními vlády. Od včerejšího dne jsou obě nařízení vlády zrušena a nahrazena „mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví“. Jedná se o usnesení vlády č. 280 a č. 279 Sb.

Vláda jimi bere na vědomí mimořádná opatření, která vydalo ministerstvo zdravotnictví a která prodlužují platnost předchozích nařízení vlády, která se tímto ruší.

Oproti nařízením vlády, která jsou obecné povahy a jsou vydávány podle zákona o nouzovém stavu, jsou opatření ministerstva zdravotnictví vydávána podle zákona o zdraví lidu. A tak zatímco vzniklou škodu v důsledku předchozích vládních nařízení bylo možné podle zákona o nouzovém stavu požadovat po státu, nyní je situace jiná a pro dotčené subjekty mnohem obtížnější.

Vedle ztížení možnosti domáhat se vzniklé škody je tak otázkou, zda vláda svými včerejšími rozhodnutími neztížila také možnost soudního přezkumu. Páteční projednávání žaloby na vládu, kterou měl nařízeno Městský soud v Praze, bylo zrušeno. České justici to sdělil advokát David Zahumenský, který je autorem žaloby, kterou podala jeho žena. Petr Dimun, ceskajustice.cz

PŘÍPAD POSTOLOPRTY, POSLANEC RŮŽIČKA ODŠKODNÉ STO TISÍC

Ministerstvo spravedlnosti rozhodlo o žádosti poslance Pavla Růžičky (ANO) ohledně odškodnění za nezákonné a nedůvodné trestní řízení v případu Postoloprty. Růžičkovi ministerstvo přiznalo větší část nákladů za obhajobu a odškodnění za nemajetkovou újmu ve výši 100 tisíc Kč. Ministerstvo se Růžičkovi s přiznaným odškodněním zároveň omluvilo.

„Ministerstvo spravedlnosti konstatuje porušení práva v neprospěch žadatele, a tímto se za nezákonné trestní stíhání vedené u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 3 T 19/2017 (původně u Okresního soudu v Lounech pod sp. zn. 3 T 10/2017), panu Ing. Pavlovi Růžičkovi, omlouvá. Současně s přihlédnutím k závažnosti zásahu do osobnostních práv žadatele máme za to, že tato forma zadostiučinění není v daném případě dostačující, a přiznáváme též zadostiučinění formou peněžní satisfakce, a to ve výši 100 000,- Kč,“ stojí v dopise od ministerstva, který poslanec Růžička obdržel 23. března.

Růžička přitom žádal odškodnění za nemajetkovou újmu ve výši 2,5 mil Kč. Jak sdělil České justici, s přiznaným odškodněním nesouhlasí, trvá na svém požadavku a bude podávat žalobu. O té bude v prvním stupni rozhodovat Obvodní soud pro Prahu 2.

Ministerstvo spravedlnosti již předtím přiznalo odškodnění všem obžalovaným bývalým zastupitelům Postoloprt, jejichž nemajetkovou újmu uznalo ve výši 80 tisíc Kč. I v těchto případech o náhradu škody proběhnou soudy, neboť dotčení s přiznanou částkou nesouhlasí.

Ve věci probíhalo šetření Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS), které skončilo tím, že v postupu policejního orgánu neshledalo pochybení. Šéfem GIBS se ovšem mezitím stal Roman Dragoun, který v době trestního řízení a podání nezákonné a nedůvodné obžaloby stál v čele lounského okresního státního zastupitelství, jehož státní zástupkyně Radka Pavlišová trestní řízení dozorovala a podávala žalobu.

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová podala dvě kárné žaloby, a to právě na Pavlišovou a také na dohledovou státní zástupkyni. Pavlišové, kterou zastupuje advokát Pavel Uhl, se zastal zájmový spolek státních zástupců Unie státních zástupců, jehož je Pavlišová členkou. Dohledovou státní zástupkyni Ivetu Bollovou zastupuje bývalý vedoucí Vrchního státního zastupitelství v Praze Vlastimil Rampula. Nejvyšší správní soud stále nenařídil ve věci jednání, minimálně u části tvrzených kárných provinění je navíc otázkou jejich promlčení.

Výtku uložila ministryně spravedlnosti za postup při vydání trestního příkazu i soudkyni Okresního soudu v Chomutově a zároveň předsedkyni tohoto soudu Kateřině Vltavské. Ta s jejím uložením ovšem nesouhlasí a věc se bude projednávat u správního soudu, Vltavskou zastupuje právník Tomáš Gřivna. Petr Dimun, ceskajustice.cz

OKAMURA USPĚL U ÚS, JEHO ŽALOBU BUDE ZNOVU ŘEŠIT MS V PRAZE

Předseda SPD Tomio Okamura uspěl u Ústavního soudu (ÚS), jeho žalobu kvůli přezdívce Pitomio používané redakcí Reflexu musí znovu řešit Městský soud v Praze. Svoboda projevu nemá vést k tomu, aby byl jakýkoliv člověk, včetně veřejně činných lidí, v očích veřejnosti samoúčelně cíleně zesměšňován, stojí v nálezu zpřístupněném na webu soudu. Okamura rozsudek přivítal.

„Média, mnohdy označovaná za ‚hlídacího psa demokracie‘, musí respektovat její principy a základy, na kterých stojí, zejména úctu k základním právům každého člověka, především k jeho lidské důstojnosti, osobní cti, dobré pověsti a k ochraně jeho jména, jakož i politický pluralismus a otevřenost demokratické společnosti,“ rozhodl senát ÚS se zpravodajem Radovanem Suchánkem.

Úlohou médií je pravdivě informovat o věcech veřejných a umožnit široké veřejnosti utvářet si vlastní názor. „Prosazování aktivistického přístupu nebo kampaně zaměřené na konkrétní osobu jen s cílem ji difamovat, nadto způsobem vybočujícím z obecně uznávaných pravidel slušnosti, a znevýhodnit ji tak v politickém boji o veřejnou funkci, nemůže požívat soudní ochrany,“ míní ÚS.

„Vítám rozsudek Ústavního soudu, protože nakonec alespoň Ústavní soud potvrdil, že se máme v České republice k sobě chovat slušně bez toho, abychom si vulgárně nadávali,“ řekl ČTK Okamura. V pořádku je podle něj tvrdá argumentační debata, měla by ale být v rámci mezí slušnosti. „Novináři si nemohou dovolit sprostě komukoli nadávat jenom proto, že za to dostali zaplaceno nebo protože toho člověka zrovna nemají rádi,“ dodal.

Okamura spor vedl s vydavatelem Reflexu, což je nyní nakladatelský dům Czech News Center. Nakladatelství se muselo na webu omluvit za dva materiály, ale Okamura nevysoudil odškodnění, navíc justice v obecné rovině připustila možnost použít přezdívku Pitomio v rámci oprávněné kritiky.

Sporné články vycházely v Reflexu v roce 2013. V říjnu téhož roku se podnikatel Okamura stal poslancem za Úsvit přímé demokracie. Momentálně je místopředsedou Sněmovny a předsedou hnutí Svoboda a přímá demokracie.
Případem se zabýval i Nejvyšší soud. Ve svém rozhodnutí uvedl, že na zkomolení jména a jeho spojení s hanlivým výrazem je nutné pohlížet podobně jako na kreslenou karikaturu, která zveličuje, přehání a ironizuje, jen místo jména pracuje s podobou. Pokud stojí na reálném základě a nepřekračuje meze přiměřenosti, je přípustná.

Podle ústavní soudců se ale justice nezabývala kauzou dostatečně, nezohlednila některé okolnosti, nedostatečně odlišila skutková tvrzení od hodnotících úsudků a kritiku jednotlivce od kritiky jeho názorů a postojů. ÚS také zdůraznil, že pro jednotlivce má hluboký osobní význam, aby jeho jméno nebylo komoleno, zvláště pak do podoby evokující hanlivé označení.

ČAK PODPOŘILA NÁVRHY K URYCHLENÉMU ŘEŠENÍ LHŮT ŘÍZENÍ SOUDŮ

Předsedové krajských soudů vyzvali Ministerstvo spravedlnosti, aby legislativně vyřešilo stavení a přerušení běhu lhůt, a to i zpětně od vyhlášení nouzového stavu. K jejich výzvě se v pondělí připojila i Česká advokátní komora (ČAK).
Předsedové krajských a vyšších soudů se sešli na ministerstvu spravedlnosti k poradě, jejímž tématem bylo řešení chodu soudů po vyhlášení nouzového stavu a vyzvali ministerstvo k urychlenému legislativnímu řešení problému lhůt. Aby bylo legislativně ošetřeno stavení běhu hmotněprávních lhůt a přerušení běhu procesních lhůt i lhůt pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření, a to ve všech oblastech práva.

V době nouzového stavu není v reálných možnostech soudů všechny potřebné úkony zajistit ve stanovených lhůtách. Všechny soudy totiž, jak krajské tak na jejich výzvu i soudy okresní, utlumily v souvislosti s pandemií koronaviru rozhodovací činnost na nezbytně nutné minimum a také sami účastníci řízení včetně jejich právních zástupců o odvolání jednání sami masivně žádají.

Také Česká advokátní komora se k výzvě předsedů KS k Ministerstvu spravedlnosti, aby legislativně vyřešilo stavení a přerušení běhu lhůt, a to i zpětně od vyhlášení nouzového stavu, připojila. „Česká advokátní komora je v těchto záležitostech již od počátku minulého týdne v kontaktu s Ministerstvem spravedlnosti. Jsme si vědomi, že karanténní či jiná důvodná krizová opatření mohou advokátům a jejich klientům podstatně ztížit nebo zcela znemožnit některá podání či jiné úkony, jejichž neprovedením může dojít ke zmeškání lhůty, které může mít neodčinitelné následky,“ uvedla mluvčí ČAK Iva Chaloupková.

ČAK proto plně souhlasí s výzvou předsedů krajských soudů k přijetí právní úpravy, kterou by se zpětnou účinností od 12. března 2020 došlo ke stavení běhu hmotněprávních lhůt a přerušení běhu procesních lhůt po celou dobu trvání nouzového stavu. „Je to i proto, že advokáti sice mohou poskytovat právní služby, ale zejména omezení volného pohybu osob výrazně ovlivňuje výkon advokacie. Mezi jednotlivými advokáty a advokátními kancelářemi budou nepochybně značné rozdíly vyplývající například ze struktury klientely či místa sídla advokátů,“ doplnila mluvčí. Advokátní deník, re., ceskajustice.cz

BIS VAROVALA PŘED NÁKUPY ÚSTENEK ČÍNSKOU AMBASÁDU?

Bezpečnostní informační služba měla na začátku března upozornit premiéra a několik dalších ministrů, že čínská ambasáda u nás ve velkém nakupuje ústní roušky a respirátory. Zdravotnické potřeby měla přes prostředníka vyvážet do Číny. S informacemi přišel Deník N, BIS je ale nechce komentovat.

Nákupy měly probíhat během ledna a února. V tu dobu se u nás ještě nový typ koronaviru nešířil. V Evropě ale už ano, první potvrzené případy nakažení hlásila Itálie na konci ledna. První případy u nás potvrdilo ministerstvo zdravotnictví 1. března. Právě roušky a respirátory jsou zásadní pro nešíření nemoci COVID-19 dál.

Jde o nedostatkové zboží v celé Evropě, nyní se k nám z Číny zdravotnický materiál zase dováží, stovky lidí si šijí textilní ústní roušky doma. Čínské velvyslanectví mělo skupovat i respirátory. Informace BIS měl dostat premiér, ministr zdravotnictví i ministr zahraničních věcí. Podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka ale právě vzhledem k nedostatku dostaly podobné úkoly se sháněním materiálu všechny ambasády.

„Je ale pravda, že státy hledají zdravotnický materiál, kde se dá. Naše ambasády mají také instrukce ho shánět. Možná hledáte problém, kde není. Ve chvíli, kdy jsou potřeby zdravotnického systému vysoké, zadaly země stejně jako Česká republika ambasádám pokyn hledat možnosti nákupu zdravotnického materiálu. Hledalo se, kde se dalo,“ reagoval pro Deník N ministr zahraničí Petříček.

Nebudeme se vyjadřovat

Samotná Bezpečnostní informační služba se k tématu nechce vyjadřovat. „I kdyby taková zpráva existovala, tak by byla určena našim zákonným adresátům. Takže bohužel nemůžu dát žádný komentář,“ odpověděl na dotaz iDNES.cz, jestli taková zpráva existuje a jak s ní naložili oslovení představitelé, mluvčí BIS Ladislav Šticha.

V souvislosti se šířením koronaviru v Česku vydalo ministerstvo několik zákazů. Respirátory kategorie FFP3 se nesmí ze země vyvážet od 3. března, od 17. března platí zákaz i pro léků. Vláda také zavedla centrální systém distribuce, především ústních roušek. Čeští výrobci nemají nabízet materiál mimo státní distribuční systém. Do několika evropských států včetně Česka nyní nákladní letouny z Číny dovážejí tuny zdravotnického materiálu. Čína patří mezi největší výrobce ochranných pomůcek na světě.

OKAMURA ŽÁDAL VÝROBCE LÉKU PROTI KORONAVIRU V JAPONSKU O POMOC

Do shánění léku pro koronaviru se vložil i šéf opoziční SPD Tomio Okamura. „Já jsem oslovil japonského výrobce léku proti koronaviru Avigan,“ řekl Okamura. „Ptal jsem se ho, jestli by bylo možné nakoupit pro občany České republiky tento lék,“ uvedl šéf SPD. Antivirotikum Favipiravir, které se prodává pod názvem Avigan, bylo úspěšně testováno na pacientech s koronavirem v Číně.

„Čínské ministerstvo pro zdraví vyzkoušelo tento lék na mnoha pacientech. Působí dobře u pacientů s lehkými a středně těžkými příznaky koronaviru. Nepůsobí u pacientů s těžkými příznaky,“ řekl Okamura.

Výrobcem Aviganu je japonská firma Toyama Chemicals, součást společnosti Fujifilm. „Dostal jsem odpověď, že je možné o tom jednat, ale je potřeba, aby české velvyslanectví v Japonsku oslovilo japonské ministerstvo zahraničí a jednalo se o tom oficiální cestou,“ uvedl šéf SPD. Informaci předal ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi i s kontaktem do Japonska.
Oslovil také japonského velvyslance v České republice. „Je důležité, abychom všichni táhli za jeden provaz,“ řekl Okamura. O úspěšném použití favipiraviru lze najít zmínky v italských, britských i íránských médiích.
„Pan ministr podnět pana poslance ihned předal SÚKL, aby se tím zabýval,“ tlumočila vyjádření ministra zdravotnictví Gabriela Štěpanyová.

Česko zatím získalo pro nejtěžší pacienty s nemocí COVID-19 lék Remdesivir od americké firmy Gilead. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze ho začíná podávat pacientovi s těžkým průběhem onemocnění COVID-19. V úterý to uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Jde o muže, jenž je na speciálním přístroji, který okysličuje krev.
„Látek, jako je remdesivir, je poměrně málo, i když se objevila i informace o látce favipiravir, která má podobný mechanismus účinku a byla na tento koronavirus i úspěšně testována,“ řekl minulý týden v rozhovoru pro iDNES.cz medicinální chemik Radim Nencka.

V PROSTĚJOVĚ PO 10 DNECH VYLÉČENÝ OBČAN

Z prostějovské nemocnice lékaři propustili druhého pacienta v Olomouckém kraji a osmého v rámci celého Česka, který se vyléčil z onemocnění COVID-19. Starší muž byl hospitalizovaný deset dní.„Z infekčního oddělení jsme v úterý propustili domů šestašedesátiletého muže vyléčeného z nemoci COVID-19. Po celou dobu hospitalizace měl lehký průběh onemocnění,“ uvedla Radka Miloševská, mluvčí společnosti Agel, která nemocnici v Prostějově provozuje.

Aktuálně zůstává na prostějovském infekčním oddělení hospitalizováno devět nakažených, jejichž zdravotní stav zatím v nejbližších dnech propuštění do domácí péče nedovoluje.Už v pondělí odtud nicméně zamířil domů pětapadesátiletý Japonec, který byl v Olomouckém kraji vůbec prvním známým nakaženým člověkem. Ten měl přitom vážný průběh nemoci, mimo jiné dostal oboustranný zápal plic. Přesto se po dvou týdnech uzdravil.

„Částečně je to naše zásluha, pomohli jsme mu antibiotiky a tím, že jsme ho naprosto izolovali. Věřím, že jsme tak zabránili sekundární bakteriální infekci, která by ho ohrožovala,“ uvedl pro MF DNES primář oddělení Zdeněk Prokeš.

„Je to ale i o tom, že pacient byl trpělivý a poslouchal naše příkazy. Navíc jeho celkový zdravotní stav byl před nemocí vcelku dobrý, s ničím závažným se neléčil. Takže i jeho primární fyzická kondice pomohla nemoc překonat,“ dodal.

Prostějovské infekční oddělení je v kraji současně i místem se zatím nejrozšířenější známou nákazou koronavirem mezi lékařským a zdravotnickým personálem. Jako první měl o víkendu pozitivní test tamní lékař a následně se ukázalo, že onemocněli i další čtyři zdravotníci napříč různými profesemi, kteří s ním přišli do kontaktu. Provoz oddělení to ale nijak neomezilo. V Olomouckém kraji bylo k dnešní čtrnácté hodině 116 potvrzených případů nákazy, z toho 79 v uzavřené oblasti Litovelska a Uničovska. V Prostějově a okolí zatím onemocnělo 17 lidí.

ASIATÉ V USA ČELÍ ÚTOKŮM KVŮLI ČÍNSKÉMU VIRU

Spojené státy jsou po Číně a Itálii zemí, kterou pandemie koronaviru zasáhla nejvíc. Nakazilo se téměř 46 tisíc lidí a zemřelo už asi 600 pacientů. Nákaza krutě postihla okolí ženy z New Jersey, jíž během pár dnů zemřeli čtyři příbuzní. Současná situace navíc dopadá i na úplně zdravé lidi – americké Asiaty, kteří čelí rasistickým útokům.

Američanka Elizabeth Fuscová kvůli koronaviru nejdřív přišla o starší sestru. Pak o staršího bratra. Pak o matku. A po ní ještě i o druhého bratra. Všichni zemřeli v rozmezí týdne.

„Je to absolutně surreální. Byli kořeny našich životů. V momentě, kdy začínáme oplakávat jednoho, zazvoní telefon se zprávou o dalším, kterého nám navždy vzali,“ popsala žena pro CNN. Nikdy nezapomene na okamžik, kdy jí umírala matka. Fuscová právě volala do nemocnice, když v pozadí slyšela vzrušený ruch. Brzy jí došlo, že se lékaři právě snaží matce zachránit život. Nepodařilo se. „Nikdy se s tím nevyrovnám,“ říká zdrceně.

Smůla, která padla na její rodinu, ještě navíc není u konce. Tři příbuzní ještě leží v nemocnici v New Jersey, dalších devatenáct čeká na výsledky testů na přítomnost koronaviru. Spojené státy jsou nyní třetí nejvíce zasaženou zemí po Číně a Itálii, lékaři nákazu koronavirem odhalili u zhruba 46 tisíc lidí. Do nejpostiženějších států Kalifornie, New York a Washington vyšle Bílý dům polní nemocnice a Národní gardu, oznámil prezident Donald Trump.

Trump viní Čínu, Američané Asiaty

Šéf Bílého domu v posledních dnech začal nákaze říkat „čínský virus“ a obviňovat Čínu, že situaci nezvládla. Hrozí, že přijdou následky. Jenže v jistém ohledu už se dostavily. V USA se opakuje scénář, který už před časem nastal třeba ve Velké Británii. Deník The New York Times píše, že čím dál víc Číňanů, ale i Korejců či Vietnamců čelí rasistickým poznámkám a fyzickým útokům.

Agresoři je viní ze zavlečení koronaviru do země nehledě na to, že mnozí napadení žijí v USA už mnoho let a s Čínou mají společné jen málo. Zažila to třeba šestadvacetiletá Jüan-jüan Ču ze San Francisca. Cestou do posilovny na ni nejdříve začal neznámý muž pokřikovat nadávky o Číně. Na projíždějící autobus zavolal, ať ji přejede. A nakonec na ni plivnul.

„Nepůsobil divně ani naštvaně. Vypadal prostě jako normální člověk,“ popisuje mladá žena s tím, že ji útok rozplakal. Další američtí Asiaté popisují strach, který je přepadá, když mají jít nakoupit nebo pustit své děti ven. Nenávist se navíc nevyhýbá ani těm, kteří s pandemií bojují v první linii.

Písní proti koronaviru

Hvězdy populární hudby reagují na nynější pandemii po svém. Písničkář Neil Diamond na Twitter umístil video, v němž zpívá upravený text písně Sweet Caroline. Místo "Hands, touching hands" (Ruce se dotýkají) se v nové verzi ruce myjí ("Hands, washing hands"). Původní slova o vzájemných dotecích pak nahradil jejich pravý opak. "Don't touch me, I won't touch you (Nedotýkej se mne, já se nebudu dotýkat tebe)," varuje Diamond.

Další americký zpěvák Lionel Richie zase naznačil, že uvažuje o oprášení světového megahitu We Are the World, který vznikl s cílem upozornit na hladomor v Africe.

Právě před 35 lety ji Richie napsal společně s králem popu Michaelem Jacksonem. Song pak společně nazpívala téměř padesátka tehdejších popových a rockových hvězd. Lékař Edward Chew, který vede pohotovost v nemocnici na Manhattanu, si v posledních týdnech všiml, že si před ním pacienti zakrývají obličej. A když se minulý týden vracel z obchodu, obtěžovali jej tři mladí muži, kteří ho pak sledovali až na parkoviště.

Pár dalších příkladů: V Kalifornii útočníci zbili šestnáctiletého mladíka asijského původu, kterého nařkli, že má koronavirus.

V New Yorku napadli Asiatku v roušce. Pachatel na ni zakřičel, že je „nemocná kráva“. Američtí Asiaté podle NYT čím dál víc upouštějí od nošení ústenek, aby nepřitahovali nechtěnou pozornost. A riskují tak nákazu.
V Queensu zase zažil nepříjemný zážitek muž, který pochází z Hongkongu a v USA žije pětatřicet let. Roušku naopak neměl, což se znelíbilo neznámému agresorovi. „Kde máš roušku, do pr*ele?!“ zakřičel na něj a i před jeho desetiletým synem jej udeřil do hlavy.

Vzrůstající rasismus má i další dopady – prodejci zbraní uvádějí, že k nim chodí čím dál více nových zákazníků čínského původu. O střelné zbraně mají ostatně zájem i další Američané a tváří tvář koronavirové krizi se vyzbrojují ve velkém. Obávají se, že pandemie a její ekonomické důsledky způsobí společenský chaos.

Kvůli koronaviru je v karanténě bezmála třetina Američanů. Na 100 milionů lidí by podle nařízení platných v několika státech USA nemělo zbytečně opouštět domovy. Obchody jsou s výjimkou prodeje potravin, paliva a léků zavřené. Podle Trumpa se o dalším postupu rozhodne na konci patnáctidenního plánu, který vyhlásil 16. března.

Trump se amerických Asiatů v pondělí večer zastal na Twitteru:

Starosta New Yorku Bill de Blasio Trumpa za postup v boji s koronavirem v pondělí tvrdě kritizoval. „Všichni Američané si zaslouží upřímnou pravdu. Je to horší a horší a duben a květen budou ještě mnohem horší,“ řekl starosta, podle kterého vláda nedělá dost. „Bude to největší krize na domácí půdě od velké hospodářské krize,“ varoval de Blasio s odkazem na situaci po krachu na newyorské burze v roce 1929.

Varoval také před nedostatkem zdravotnického materiálu, stejně jako guvernér státu Illinois Jay Robert Pritzker. Podle něj si nyní jednotlivé americké státy vzájemně konkurují v boji o dodávky roušek, respirátorů, ochranných obleků či rukavic.

VENKOVANI BRITÁNIE LIDEM Z MĚST: BĚŽTE PRYČ, ZABIJETE NÁS

Odchod lidí z Londýna a dalších měst před zavedením karanténního režimu vyvolal rozhořčení mezi obyvateli britského venkova. Pro chování měšťanů nemají žádné pochopení, protože se obávají rozšíření nákazy koronavirem a přetížení služeb a nemocnic ve svých domovských oblastech. „Zabijete nás. Běžte pryč,“ shodují se. Podobné reakce vyvolal minulý týden ve Francii odjezd lidí z Paříže.

Britové v posledních dnech hromadně prchali z měst s cílem izolovat se v méně stísněném prostředí. Na výjezdech z Londýna se o víkendu hromadila auta, zaplněné byly také vlaky směřující z metropole na venkov. Měšťané se rozprchli do všech koutů země, od Cornwallu až po Skotskou vysočinu.

Venkované jsou jejich chováním znechucení. „Zabijete nás. Běžte pryč,“ reaguje na příchod nezvaných hostů většina z nich. Některá z nejhezčích míst v Anglii, Walesu a Skotsku totiž podle listu The Washington Post patří zároveň k těm nejméně osídleným s nejhůře dostupnou zdravotní péčí.

Britskému premiérovi Borisi Johnsonovi v pondělí došla trpělivost z neukázněnými obyvateli, kteří se o víkendu dál promenádovali ve skupinách po parcích a odmítali přijmout nutná bezpečnostní opatření. Vzkázal jim proto, aby zůstávali doma, a oznámil, že bude uzavřena většina obchodů kromě těch prodávajících životně důležité zboží. Na veřejnosti bude povoleno pohybovat se maximálně po dvou. Cestovat se smí jen do práce. Bez celostátního úsilí by podle Johnsona britské zdravotnictví zkolabovalo.

Pařížané před karanténou houfně prchli na venkov. Místní zuří

Počet obětí koronaviru ve Spojeném království v pondělí stoupl na 335. Potvrzených případů nákazy je zemi 6 650.
Pro lidi, kteří se odmítají sociálně izolovat, vykupují jídlo a přesouvají se do vřesovišť a kopců, se v Británii vžila přezdívka „covidioti“ odvozená od názvu nemoci COVID-19, kterou koronavirus způsobuje. Tuto přezdívku s radostí používají hlavně britská bulvární periodika.

Nestojíme o vás, zůstaňte doma

Poslanec Angus MacNeil zveřejnil na Twitteru snímek z centra pro případné infikované na skotském ostrově Barra. „Nemá to daleko ke třetímu světu. Žádné ventilátory, žádný kyslík, žádné testování. Ostrovy, jako je tento, by mohly být těžce zasaženy. Nejezděte sem prosím na dovolenou,“ napsal.

Britští politici nápad pojmout samoizolaci jako dovolenou odsoudili. Podle Iana Blackforda, lídra Skotské národní strany v Dolní sněmovně, se obyvatelé měst v posledních dnech hrnou do Skotska jako nájezdníci. „Je to nebezpečná situace, která ohrožuje životy našich voličů. Turisté musí zůstat doma,“ prohlásil v pondělí.

Jestli nově zavedená opatření zastaví lidi prchající před koronavirem na venkov, zatím není jasné. Policie podle Johnsona dostane pravomoc rozhánět veřejná shromáždění a udělovat pokuty, neexistuje však žádný plán, podle kterého by mohla zastavovat a kontrolovat auta směřující z měst.

Příjezd lidí toužících po izolaci na venkově rozhněval také obyvatele západoanglického Cornwallu. Jess Earle nabízející v oblasti ubytování popsal, že mu od sousedů přišlo v posledních dnech několik výhrůžek smrtí.
„Chtěl jsem umožnit příjezd rodinám se staršími lidmi, aby tu pandemii přečkali. Jsme velmi izolované místo a lidé projevili o ubytování enormní zájem. Sousedé mě ale obvinili, že sem zatáhnu nákazu,“ popsal Earle.

Ke stejné situaci jako v Británii došlo minulý týden ve Francii. Do svých sekundárních bydlišť na venkově tam odjeli především Pařížané. A podobný scénář zažila i Itálie, když se tam 8. března zaváděla karanténa v oblastech na severu. Tisíce usedlíků z jihu země, kteří pracovali v Lombardii či jinde, v předvečer omezení pohybu zamířili zpět domů a roznesli virus do celé země.