iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

JUDr. Stamidisová: Žalobce kraje omluvit Rathovi za Jiráta

Soud: Státní zastupitelství se má omluvit Rathovi za „ulité stamiliony“ a nešířit domněnky: Krajské státní zastupitelství v Praze má zveřejnit omluvu exhejtmanovi Davidu Rathovi za výroky o jeho „ulitých stamilionech“. Rozhodl o tom Obvodní soud pro Prahu 1 loni v prosinci, nyní byl vyhotoven rozsudek. Rozhodnutí není pravomocné. O údajně ukrytých penězích promluvil před několika lety pro portál Lidovky.cz někdejší státní zástupce KSZ v Praze Petr Jirát. Podle soudu nemají výroky reálný základ a jednání státního zástupce nemá oporu v zákoně.

„Úkolem veřejné žaloby není šíření nepravdivých informací a představ,“ uvedla soudkyně OS pro Prahu 1 Dagmar Stamidisová. Podle rozsudku má Krajské státní zastupitelství v Praze zveřejnit omluvu a uhradit náklady řízení. „Omlouváme se MUDr. Davidu Rathovi za uvedení nepravdivých údajů při rozhovoru pro Lidové noviny dne 25. července 2015. Není pravdou, že by MUDr. David Rath ukrýval peníze do zahraničí do obchodních společností. Není rovněž pravdou, že by se jednalo o stovky milionů. Dále není pravdou, že by MUDr. David Rath v rámci mediálních vyjádření lhal. Za způsobené nepříjemnosti se tímto omlouváme. MUDr. Davidu Rathovi. Krajské státní zastupitelství v Praze,“ zní základní teze omluvy.

Předmětný rozhovor poskytl státní zástupce KSZ v Praze portálu Lidovky.cz v červnu 2015 v článku s názvem „Rath má někde ukryté stamiliony. Do vězení nenastoupí.“ Státní zástupce informoval veřejnost, že Rath „ukrýval peníze do zahraniční do obchodních společnosti…tipuju to určitě na stovky milionů“. Rath na základě toho podal u OS pro Prahu 1 žalobu na ochranu osobnosti.

Rath: Státní zástupce zneužil postavení i důvěru veřejnosti

S odkazem na judikaturu Nejvyššího soudu tvrdil u Obvodního soudu pro Prahu 1 David Rath, že uvedenými výroky došlo k zásahu do jeho osobnostních práv. „Rozhovor je ve vztahu k žalobci pomluvou, a to zejména ve vztahu k v té době probíhajícímu trestnímu řízení, které mohlo být těmito výroky ovlivněno a mohlo tak mít fatální následky pro rozhodování zejména v odvolacím řízení,“ cituje žalobce Ratha rozsudek.

„Nelze současně přehlédnout, že JUDr. Petr Jirát zaměstnanec žalovaného, dlouhodobě a opakovaně zasahuje do osobnostních práv žalobce. V tomto směru JUDr. Petr Jirát úmyslně zneužívá svého postavení státního zástupce, když ve veřejnosti požívají státní zástupci vesměs důvěryhodnosti, která je s touto veřejnou funkcí spojována,“ předestřel David Rath v žalobě k činnosti státního zástupce Krajského státního zastupitelství v Praze.

Jirát vycházel z hodnocení předkládaných vazebním soudům

Podle předmětného rozsudku vystupoval v řízení státní zástupce Petr Jirát jako svědek. Ve svých výrocích podle svých slov vycházel mimo jiné „z hodnocení jednotlivých pravomocných usnesení, která jsou založena v trestním spise, kdy veškeré soudy, které rozhodovaly o vazbě doktora Ratha, vždycky odůvodňovaly útěkovou vazbu tím, že mají obavu, že uprchne nebo se bude skrývat. Ta obava byla zdůvodňována tím, že se z odposlechu vyplývají určité skutečnosti o ukládání peněz v zahraničí“.

Krajské státní zastupitelství v Praze pak podle rozsudku v řízení namítalo, že se nemůže jednat o žalobu na ochranu osobnosti, nýbrž o tvrzený nesprávný úřední postup, protože informování veřejnosti je podle trestního řádu povinnost státního zástupce jako orgánu činného v trestním řízení. „Soud je však jiného názoru. O nesprávný úřední postup se nemůže jednat, neboť JUDr. Petr Jirát se nevyjadřoval jako tiskový mluvčí a ani se nejednalo o běžnou informaci o průběhu trestní řízení. Toto vyplývá z obsahu a formy článku označeného jako článek profilový. K dotazům autorů článku se žalobce vyjadřoval se i k další své práci, co mu tento spor přinesl, hovořil o tom, jak nahlíží na osobu žalobce a hodnotil jeho osobu a chování,“ stojí doslova v rozsudku samosoudkyně.

Soudkyně Stamidisová vychází z faktů ve všech souvislostech

Z nějpak vyplývá, že soudkyně chápe trestní řízení v jeho vývoji a všech souvislostech i roli jednotlivých aktérů, která je rozdílná a rovněž se vyvíjí, přičemž před soudem nakonec platí důkazy, nikoli analýzy a úvahy.

„Svědek Jirát uvedl, že vycházel z obsahu trestního řízení a vazebních usnesení. Z těchto sice vyplývalo, že žalobce byl vzat do vazby z důvodu § 67a) b) c) tr. ř. ale již z usnesení VS v Praze 12 To 76/2013 vyplynulo, že VS dospěl k závěru, že důvod útěkové vazby je dán i nadále, ovšem platí, že je toliko založen jednou z alternativně stojících skutkových podstat ust. § 67 písm. a) tr.ř. a sice obavou, že obžalovaný uprchne a že se bude skrývat. V tomto jediném bodě je náležitě existence předmětného vazebního titulu doložena konkrétními skutečnostmi vztahujícími se k faktu reálně hrozícího vysokého trestu…Všechny ostatní skutečnosti, resp. indicie včetně poznatku získaného z přepisu odposlechu komunikace obžalovaného MUDr. Ratha se spoluobžalovanou MUDr. Pancovou, o úvahách investovat finanční prostředky získané trestnou činností v cizině nemají reálnějšího podkladu) obdobně jmenovaní i uvažovali o možnosti investic do zlata a diamantů a nebylo zjištěno nic, co by podporovalo závěr, že takový záměr jmenovaní uskutečnili, či se o jeho realizaci alespoň pokusili,“ napsala doslova samosoudkyně.

Podle soudkyně MUDr. Rath nebyl odsouzen, ani obviněn s tím, že by ukrýval peníze do zahraničí do obchodních společností, že se by se jednalo o stovky miliónů. Petr Jirát se bránil tím, že toto bylo uvedeno ve všech vazebních rozhodnutích, a proto je tvrzení pravdivé. „Toto se skutečně v těchto usneseních objevovalo opakovaně a bylo opisováno ve všech usneseních, kterými bylo rozhodováno o vazbě žalobce a zamítány jeho stížnosti do vazebních usnesení. Dále žalovaný namítal, že se jednalo o hodnotící úsudek. Soud podotýká, že státní zástupce z pozice svého postavení by se neměl pouštět do hodnotících úsudků, pokud nemají v trestním řízení reálný základ, což neměly,“ uvedla soudkyně doslova. Podle ní to bylo zjevné už z obžaloby, kterou podával sám Jirát.

Soud: Úkolem veřejné žaloby není šíření lží a představ

„Úkolem veřejné žaloby rozhodně není šíření nepravdivých informací, nebo osobních hrubě zkreslených představ a domněnek. Postup JUDr. Petra Jiráta tak byl zjevně bez zákonného podkladu, a tudíž v rozporu s čl. 2 odst. 3 Ústavy ČR, dle kterého státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon. Navíc se státní zástupce nevyjadřoval bezprostředně po skončení trestního řízení a vynesení rozsudku, věděl, že bude podávat informace pro potřeby článku, který vyšel až následně. Na článku se domluvil a informace poskytl v kanceláři,“ uvádí soudkyně v rozsudku.

Podle rozsudku pokud se žalovaný úřad státního zastupitelství bránil tím, že všechny informace byly již dávno předtím publikovány v mediích soud má zato, že „na rozdíl od medií vnímá veřejnost informace sdělené přímo dozorujícím státním zástupcem jako věrohodné a důvěryhodné a mají nesrovnatelně větší váhu než to, co je publikováno v běžném tisku i když se jednalo třeba o novináře, kteří byly hlavnímu líčení přítomni“.

„V tomto případě žalovaný neunesl důkazní břemeno, když soud poukazuje na postavení státního zastupitelství v systému práva. Žalovaný je ten, který zastupuje stát, lidé mu věří, a proto o jeho sdělení nepochybují. Výroky byly objektivně způsobilé žalobce poškodit a soud proto rozhodl, jak ve výroku rozsudku uvedeno,“ uzavírá samosoudkyně Dagmar Stamidisová k činnosti Krajského státního zastupitelství v Praze a státního zástupce Petra Jiráta. Ten mezitím odešel do penze. Irena Válová, ceskajustice.cz

ADVOKÁT BRNA ZÁHUMENSKÝ ŽALUJE ČR KVŮLI NOUZOVÉMU STAVU

Soud bude řešit návrh na zrušení vyhlášení nouzového stavu: Pražský městský soud obdržel návrh na zrušení vyhlášení nouzového stavu a některých dalších vládních opatření souvisejících s koronavirovou nákazou. Podal ho brněnský advokát David Zahumenský, podle kterého usnesení nesplnilo požadavky ústavního zákona. ČTK sdělil, že nouzový stav pokládá za přiměřený, že ale trvá na tom, aby byl vyhlášen v souladu s právem.

Mluvčí soudu Markéta Puci uvedla, že instituce má na projednání návrhu zákonnou lhůtu v délce 90 dní.
Zahumenský podal návrh jménem své manželky Venduly. Oběma vadí postup premiéra Andreje Babiše (ANO). „Hlavním důvodem je to, že premiér porušuje ústavní zákon a zákony, nesvolal ústřední krizový štáb, nepostupuje od počátku podle pandemického plánu, lidé nejsou pravdivě informováni, Babiš zneužívá situaci pro svoje PR a pro svoje podnikání,“ uvedl právník.

„Zdůrazňujeme, že považujeme za přiměřené, aby byl vyhlášen nouzový stav, ale domníváme se, že vše musí probíhat jinak – zejména na základě úzké spolupráce širokého týmu odborníků, na základě jejichž doporučení bude teprve jednat vláda,“ vysvětlil Zahumenský. Zdůraznil, že omezení základních lidských práv musí být v demokratickém právním státě vždy řádně zdůvodněno, což se zatím podle něj neděje.

V tzv. návrhu na zrušení opatření obecné povahy označil Zahumenský za odpůrce v dané věci vládu a ministerstvo zdravotnictví. Vedle usnesení o vyhlášení třicetidenního nouzového stavu z 12. března napadl také dvě následující opatření, kterými Babišův kabinet 14. a 15. března přijal krizová opatření ohledně zavření části obchodů a zákazu volného pohybu lidí. Návrh směřuje i proti opatření, které 10. března zakázalo přítomnost žáků a studentů ve školách.

„Vláda ústy premiéra Babiše lidem neustále lže, překrucuje pravdu a informace nesděluje tak, aby bylo jasné, že reaguje na základě promyšlené strategie, zejména s ohledem na nebývalé dopady na zdraví lidí a na podnikání,“ stojí v návrhu. „Nejkřiklavějším příkladem tohoto obludného chaosu jsou roušky pro zdravotníky,“ dodali autoři. Vláda podle nich nemá žádný reálný plán, ani ho nikdy neměla.

Navrhovatelé upozorňují na to, že podle ústavního zákona o bezpečnosti ČR musí vláda současně s vyhlášením nouzového stavu vymezit, která lidská práva omezuje a které povinnosti ukládá, a také v jakém rozsahu. To se podle nich nestalo.

Nezákonnost spatřují i v tom, že napadená opatření nebyla založena na doporučení Ústřední epidemiologické komise. Podle nich jsou navíc nepřiměřená, tedy jdou nad rámec nezbytně nutné míry. Za nadbytečný v tomto ohledu pokládají například zákaz přítomnosti dětí ve školách.

Vyhlášení nouzového stavu také podle navrhovatelů nebylo dostatečně odůvodněno. Argumentují judikaturou Nejvyššího správního soudu, podle níž je u opatření obecné povahy nutno uvést jeho důvody, podklady pro jeho vydání i úvahy, kterými se správní orgán řídil.

Zahumenský na svém webu uvedl, že už s manželkou zaplatili soudní poplatek 20.000 korun a že soudu na dotaz sdělili, že trvají na ústním projednání věci. Zároveň vyzval zájemce, aby se k návrhu připojili jako osoby zúčastněné na řízení, tedy bez povinnosti hradit soudní poplatek. „Podporu nám již vyjádřilo několik dalších právníků, respektive soudců,“ napsal ČTK, ceskajustice.cz

ZABIJEME VIRUS A S NÍM I CELOU EKONOMIKU?

Vláda nás za pomoci salámové metody uvrhuje do temných dob středověku. A to za potlesku lidí, kteří nejsou schopni dohlédnout následků, které současný stav bude mít na naše hospodářství a možná i naši svobodu. Ne nadarmo se říká, že krize jsou ideální nástupní plošinou pro totalitáře všeho druhu.

Kdyby dřívější vlády nerozprodaly české podniky, mohly roušky šít třeba OP Prostějov, Tiba Tanvald nebo Perla Ústí nad Orlicí. Ano, takto jednoduše je lid popelnicových polí schopen najít viníka stavu, kdy se Česká republika už téměř dva týdny potýká s kritickým nedostatkem elementárních ochranných pomůcek, jako jsou třeba právě roušky.

Vláda maká, vláda zajišťuje, vláda nařizuje, vláda zakazuje. Spoluobčanům, jejichž společným jmenovatelem je v mnoha případech ročník narození plus minus 1950, se to zkrátka líbí. Konečně si mohou v praxi vyzkoušet nošení igelitových pytlíků na rukou a trojcípého šátku na obličeji. Tak, jak to ještě mě stihly učit soušky učitelky v rámci předmětu branná výchova.

Za nekonečným maratónem tiskovek se dobře skrylo to, že Babišův kabinet jen přihlíží, jak tuto zemi uvrhává do středověku „vrchní epidemiolog“ Roman Prymula, který se tak trochu ilegálně stal šéfem krizového štábu. Dát takovou moc člověku, který nenese žádnou politickou odpovědnost a ve svém zorném poli má pouze epidemii, bylo naprosté šílenství.
Pokud pochybujete, vyhledejte si páteční rozhovor, kde Roman Prymula vyhrožuje zavedením úplného zákazu vycházení. „Země by byla na dva týdny úplně umrtvena,“ pravil momentálně nejmocnější muž v zemi. Problém je, že země by nebyla úplně umrtvena na dva týdny, ale umrtvena úplně. Někdo říká, že je v tuto chvíli třeba nadřadit veřejné zdraví nad ekonomiku, že zkrátka teď „musí jít prachy stranou“.

Jenže tady nejde o prachy, nýbrž o fungování společnosti tak, jak ji známe. Ruku na srdce, kdo z vás má alespoň tu doporučovanou tříměsíční finanční rezervu? A myslíte, že ji mají všichni podnikatelé, živnostníci nebo velké firmy? Škoda Auto nepochybně. Několik dalších rovněž. Naprostá většina podnikatelského stavu je existenčně ohrožena a s ním i jeho zaměstnanci.

Jak ve svém komentáři správně napsal Bohuslav Pečinka, stát se nesmí chovat, jako kdyby měl život po pandemii skončit. Stát musí už nyní pečlivě zvažovat pro a proti jakéhokoli opatření, které ochromuje běžný a tím pádem i ekonomický život v zemi. Mojmír Hampl se Zdeňkem Tůmou (dva exčlenové vedení České národní banky) zase napsali, že léčba nemá být horší než choroba sama.

Pečinka, Hampl i Tůma říkají, že vše má své přínosy, ale i náklady, a že náklady nesmějí být větší než přínosy. Odborně se tomu říká cost-benefit analýza. Má vláda v ruce nějakou takovou analýzu? Nejspíše ne. Vládní představitelé zatím jen mávají miliardami, jimiž chce stát pomoci ekonomice, na tiskovkách, ale zda někdo pracuje na novodobém Marshallově plánu pro české hospodářství, nevíme. Vláda se zatím chová, respektive nechává Romana Prymulu se chovat, jako lékař, který se rozhodl virus zabít tím, že s ním zabije rovnou i pacienta. A to je špatně. To je setsakra špatně. Petr Musil, ceskajustice.cz

KVŮLI KORONAVIRU HROZÍ PRODLOUŽENÍ INSOLVENCÍ

Kromě nárůstu počtu dlužníků se v krizi naplno projeví i nedostatečná elektronizace systému Foto: pixabay
Insolvenční systém v Česku se kvůli pandemii koronaviru ocitá pod rostoucím tlakem. Téměř všechny soudy již kvůli krizovým opatřením musely přistoupit k prodloužení lhůt pro zpracování počáteční fáze oddlužení. Například Krajský soud v Českých Budějovicích zákonnou dvouměsíční lhůtu navýšil o tři měsíce, v Brně pak budou mít insolvenční správci na předložení zprávy o přezkumu, zprávy pro oddlužení, soupisu majetkové podstaty a dalších podkladů dokonce půl roku.

Přímo na výkon činnosti insolvenčních správců se sice krizová opatření zatím nevztahují – správci musí nadále fungovat bez omezení a plnit soudem dané lhůty – i oni ale čelí komplikacím plynoucím například z omezení volného pohybu osob. Navíc se stejně jako ostatní lidé snaží řídit doporučeními vlády a minimalizovat zdravotní rizika. Osobní schůzky s dlužníky proto převádějí z provozoven v co možná největší míře na elektronickou či telefonickou formu. „Častěji se také obracejí na specializované firmy, které například skypové videokonference a další podobné digitální služby určené insolvenčním správcům nabízejí“

Dohledové orgány již avizovaly, že správce v době nouzového stavu nebudou postihovat za omezení některých činností spojených s osobním kontaktem s dlužníky. Správci se však potýkají i s dalšími překážkami. Například jde o častější absenci zaměstnanců, kteří musí kvůli uzavření škol pečovat o děti.

Kromě insolvenčních správců a soudů má stávající situace nepříznivý vliv také na samotné dlužníky. Ti z podstaty věci patří mezi skupiny nejvíce ohrožené ekonomickými dopady opatření proti šíření koronaviru. Nejde přitom jen o to, že tito lidé až na výjimky nemají žádné finanční rezervy, a tak na ně případné propouštění či omezení příjmu dopadne nejdříve ze všech a plnou silou. „Už se na mě začali obracet také lidé, kteří musí dál pracovat, aby plnili podmínky oddlužení, ale zároveň nemají respirátory či roušky. Bojí se o svoje zdraví, ale na druhou stranu nechtějí svévolně porušit podmínky insolvenčního procesu,“ popisuje dění Tomáš Valášek, výkonný ředitel společnosti Insolvence 2008, která vyvíjí a dodává software pro insolvenční správce.

Ani další vyhlídky systému, který čelil přetížení již před vypuknutím koronavirové epidemie, přitom nejsou příznivé. V návaznosti na ekonomické dopady stávající situace lze čekat, že bude přibývat nových insolvenčních návrhů s tím, jak se do existenčních problémů postupně bude dostávat stále více lidí i firem. Řadě dlužníků, kteří už v insolvenci jsou, pak hrozí, že nebudou schopni podmínky oddlužení dál plnit. To však kromě lidského rozměru celého problému znamená také další administrativní zátěž pro celý systém.

Dlužníci, kteří insolvenční řízení zahájili po loňském 1. červnu, kdy nabyla účinnosti novela insolvenčního zákona, sice mohou usilovat o využití možnosti odkladu splácení, ani tento institut ale přetížení systému nesníží. „Osobně se domnívám, že kvůli nedostatečné elektronizaci insolvenčního řízení bude hrozit další odkládání lhůt, v krajním případě pak může přijít až určitá forma kolapsu celého systému, která by se dala popsat jako stav, kdy systém postupně přestává plnit svůj původní účel,“ říká Valášek. Pravděpodobnost takového vývoje podle něj závisí jednak na délce období, po které budou platit krizová opatření, a jednak také na opatřeních, kterými na další vývoj situace zareagují příslušné centrální orgány.

Otázkou například zůstává, jak přistupovat k dlužníkům, kteří do insolvence vstoupili ještě před nabytím účinnosti novely insolvenčního zákona. Takoví lidé nejenže nemohou podle zákona požádat o odklad splácení, ale navíc musí striktně splnit hranici 30 % uhrazených závazků během pěti let, jinak nemají na oddlužení nárok. „Zde by se dle mého názoru měly zohlednit ekonomické dopady koronaviru a v případě, že dlužník prokáže přímou souvislost s dočasnou neschopností své dluhy splácet, měl by soud na tuto mimořádnou situaci brát zřetel.“

„Lidem, kteří totiž o oddlužení požádali podle nových insolvenčních pravidel přitom stačí vyvinout maximální úsilí splácet, aby soud mohl o jejich oddlužení rozhodnout. Žádná nepřekročitelná hranice pro podíl uhrazených závazků pro ně stanovena není.“ uzavírá Valášek, ceskajustice.cz

OTCOVĚ NEBUDOU U PORODU ŽEN

Liga lidských práv v otevřeném dopise vyzvala ministerstvo zdravotnictví a vládu, aby zrušily zákaz přítomnosti otců u porodu. Organizace v tiskové zprávě uvedla, že opatření nemá žádné rozumné opodstatnění z hlediska ochrany veřejného zdraví, ale zato hrubě zasahuje do práva nastávajících rodičů a má negativní vliv na porod a jeho výsledek. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) ve čtvrtek řekl, že kabinet vyslovil souhlas s rozhodnutím ministerstva dosavadní výjimku zrušit.

Zákaz návštěv jako prevence proti šíření nového typu koronaviru se v původní verzi netýkal oddělení nemocnic, na kterých je poskytována péče nezletilým pacientům, pacientům s omezenou svéprávností a rodičkám. Vojtěch uvedl, že situace se od minulého pondělí, kdy bylo opatření i s výjimkou zavedeno, změnila a už není prostor pro výjimky. Lékaři podle něj varovali před zavlečením nákazy mezi zdravotníky přítomné u porodu.

Liga lidských práv uvedla, že plně podporuje petice a otevřené dopisy rodičů a nabízí jim právní pomoc a možnost obrátit se na soudy. Kritizuje fakt, že ministerstvo opatření neodůvodnilo, přitom pro rodiny je drastické. Organizace odkazuje na stanovisko ministerstvem zřizované Fakultní nemocnice v Ostravě, podle kterého je přítomnost otce u porodu neriziková.

„Podle ní je partner stejně rizikový jako rodička, protože s ní žije, a za dodržení určitých podmínek je jeho přítomnost u porodu neriziková. Nemocnice naopak vyzdvihuje důležitost otce u porodu z důvodu psychické pohody rodičky,“ stojí v otevřeném dopisu. Liga argumentuje i doporučením Světové zdravotnické organizace, která doporučuje přítomnost doprovodu u porodu, protože má podle studií pozitivní vliv na průběh porodu a snižuje hrozbu komplikací.

Liga současně upozorňuje na to, že nadále platí výjimka pro návštěvy u nezletilých pacientů. „Přítomnost otce u porodu je zakázána, ale hned jak dítě přijde na svět, tak otec k němu může a nemocnice mu to musí umožnit. Opatření ministerstva tedy nedává žádnou logiku, jde proti zdravému rozumu i proti lidskosti a je zjevně nepřiměřené,“ uvádí.

Organizace plánuje podat žalobu zaměřenou na nepřiměřenost zákazu otců u porodu. Napodobit chce brněnského advokáta Davida Zahumenského, který navrhuje zrušení vyhlášení nouzového stavu a některých dalších vládních opatření souvisejících s koronavirovou nákazou. Usnesení podle něj nesplnilo požadavky ústavního zákona.

Proti zrušení výjimky pro otce u porodů vznikla mimo jiné internetová petice, kterou do dnešních zhruba 17:00 podepsalo přes 26.000 lidí. Vojtěch argumentuje požadavky lékařů, podle kterých hrozí zanesení nákazy do porodnice a nakažení lékařů či sester.

TEXTOVÉ ZPRÁVY PODLE ZÁKONA

Informování lidí prostřednictvím textových zpráv o tom, jaká opatření vláda přijala proti nákaze novým koronavirem, bylo podle Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) v souladu se zákonem. Byl to postup ve veřejném zájmu, uvedl úřad na svém webu. Vláda pomocí textových zpráv od mobilních operátorů oznámila minulý víkend například rozhodnutí o omezení volného pohybu obyvatelstva, které platí zatím do 24. března.

Krajské hygienické stanice, ale i ministerstva zdravotnictví, vnitra a obrany jsou podle ÚOOÚ oprávněna k přijímaní vhodných opatření, aby bylo dosaženo omezení dalšího šíření nakažlivé nemoci. „Mezi taková opatření patří i informování obyvatel prostřednictvím mobilních komunikačních sítí ve spolupráci s operátory těchto sítí, například zasílání varování a výzev ve formě SMS zpráv,“ konstatoval úřad.

Na současnou situaci je podle místopředsedy úřadu Josefa Prokeše nutno aplikovat ustanovení nařízení EU o ochraně osobních údajů, které se týká nezbytného zpracování osobních údajů z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví, jako je ochrana před vážnými přeshraničními zdravotními hrozbami. „Jedná se zde o naléhavý veřejný zájem,“ konstatoval Prokeš.

Veřejné nebo soukromé subjekty, které jsou povinny se řídit opatřeními proti nákaze koronavirem, mají postupovat v mezích pokynů a doporučení příslušných orgánů, uvedl ÚOOÚ. V oblasti osobních údajů to znamená dodržovat platné předpisy včetně aktuálních mimořádných opatření vlády a dalších krizových orgánů a „pouze v takto stanovených mezích případně i zpracovávat, například předávat osobní údaje,“ konstatoval úřad.

V ITÁLII TREST ZA PŘENOS KORONAVIRU JAKO ZA VRAŽDU

Italské úřady minulý týden varovaly, že kdokoliv opouští svůj domov vyjma cest do práce a na nutný nákup, vystavuje se riziku pokuty nebo vězení. Člověku s příznaky koronaviru, který nezůstane v domácí karanténě, hrozí podle úřadů obvinění z ublížení na zdraví a pobyt za mřížemi v délce šesti měsíců až tří let.

V italských nemocnicích přibývají mladší lidé. Případy jsou komplikovanější

Pokud by však člověk s koronavirem svou neopatrností nakazil někoho z ohrožené skupiny, do níž patří senioři, chronicky nemocní a lidé s oslabenou imunitou, může být podle listu Il Sole 24 Ore v případě jejich smrti obviněn z úmyslné vraždy a potrestán odnětím svobody až na 21 let.

Lidé, kteří pokračují ve své každodenní rutině i poté, co vědomě navázali kontakt s člověkem nakaženým koronavirem, mohou čelit stejnému trestu. Stejně tak infikovaní, kteří nevarují lidi kolem sebe, že je mohou nakazit.
Ti, kteří porušují pravidla a pohybují se na veřejnosti bez dobrého důvodu, čelí pokutě až 206 eur ( 5 557 korun) nebo tříměsíčnímu vězení. Ten, kdo bude lhát úřadům o naléhavých důvodech, proč se potřebuje navzdory omezením pohybovat napříč Itálií, může poputovat za mříže až na šest let.

STRÁŽNÍCI NAPOMÍNAJÍ LIDI BEZ ROUŠKY, HROZÍ POSTIHY

Pražští strážníci od začátku týdne řešili více než dva a půl tisíce lidí, kteří porušili platné nařízení o povinném zakrytí obličeje v MHD či na veřejnosti. Ve 22 případech nestačila lidem ani domluva strážníků, kteří proto museli přestupek nahlásit. Provinilcům teď hrozí pokuta až do dvaceti tisíc korun. Od pondělí nesměli lidé bez roušky nebo šátku vstoupit do pražské MHD. O dva dny později už nařízení o povinném zakrytí obličeje na veřejných místech platilo pro celou ČR.

Na dodržování tohoto opatření dohlíží městská policie.

„Strážníci v Praze už od pondělí provádějí kontroly v souvislosti s povinností mít obličej zakrytý rouškou či jinou alternativou a v těchto kontrolách budou i nadále pokračovat,“ řekla iDNES.cz mluvčí pražských strážníků Irena Seifertová.
„K dnešnímu dni (pátek dopoledne, pozn. red.) jsme zaznamenali celkem 2532 porušení těchto opatření, z nichž bylo 1598 v prostředcích městské hromadné dopravy a 934 v ostatních případech,“ upřesnila mluvčí.

Bez roušky třeba se psem

Strážníci v Brně jen za čtvrtek upozornili kolem tisícovky lidí, že neměli roušku. Ke správnímu řízení z toho předali čtyři případy. Podle mluvčího Jakuba Ghanema šlo v naprosté většině o nezáměrné opomenutí. Roušku neměli například lidé, kteří šli ráno šli vyvenčit psa, nebo si až na zastávce při pohledu na jiné lidi uvědomili nedopatření. "Zpravidla tak nebyl problém s komunikací. Na upozornění hlídky dotyční reagovali a udělali vše pro to, aby se zahalili. Buď použili šátek nebo si vyhrnuli například rolák či svetr," uvedl mluvčí.

Většina lidí si vzala upozornění městské policie k srdci a obličej si hned zakryla. Našli se však i občané, kteří nařízení nerespektovali i nadále. „Ve 22 případech byli strážníci nuceni oznámit toto přestupkové jednání správnímu orgánu.“
Lidé v metru kradou dezinfekci

Dopravní podnik v rámci preventivních opatření nainstaloval do každého vestibulu metra dávkovače s dezinfekcí. Někteří lidé toho však začínají zneužívat, mycí látku kradou pro vlastní potřebu nebo dávkovače ničí. Rozbitý dávkovač už řeší i policie. Konkrétně se tak stalo na Stodůlkách. Tam zatím neznámý pachatel kolenem ukopnul strojek, který jen pár okamžiků před tím na místo namontovali pracovníci dopravního podniku.

Dotace na závlahu hřiště. Zpracujeme technickou dokumentaci potřebnou k získání dotace na závlahu fotbalového hřiště

Věcí se policisté zabývají pro podezření ze spáchání přestupku proti majetku, za což hrozí pokuta ve výši až 50 tisíc korun. Pachatele zachytila kamera, policie ale nemůže ukázat jeho obličej.

NĚMCI NÁKAZU NEŘEŠÍ, ITALOVÉ OPATRNĚJŠÍ

Jednou z mála skupin lidí, kteří mohou nyní opustit území České republiky, jsou řidiči kamionů. Ani oni však nejsou dobře zásobeni respirátory, cestu jim navíc komplikují kontroly na hranicích. „V Německu, když jdete tankovat, tak tam sedí skupinky na kafi a ukazují si na vás, že máte roušku,“ popisuje jeden z nich.

Každý týden stihne kamioňák Ladislav Plodek z Plzně běžně dvě cesty do Itálie a zpět do Česka. V době koronaviru se mu cesta prodlužuje o 250 kilometrů. To mu zabere i několik hodin jízdy navíc.

„V Německu je situace zoufalá. Na některých hranicích nás nechtějí ani pustit a musíme jet objížďkami. Ještě do neděle přitom kontroly probíhaly normálně. Snažíme si dávat vědět, ale situace se mění každou hodinu,“ říká řidič kamiony Ladislav Plodek, který vozí potraviny i spotřební zboží. „Vozíme, co je zrovna potřeba,“ doplňuje.

Šíření koronaviru v Evropě řeší už několik dní právě i kamionový přepravci. Někteří dokonce do nejpostiženějších oblastí přestali úplně jezdit. Jiní vybavují řidiče ochrannými rouškami a dezinfekcí. Kvůli nákaze v Číně nabírají zpoždění i lodě s kontejnery.

„Šéf nám nějaké respirátory sehnal, ale je to úplně minimální množství, co bychom potřebovali,“ přibližuje kamioňák Plodek. Někteří řidiči kamionů mají obavy z nákazy a odmítají do rizikových oblastí jezdit. Vývoj situace v zemi dopravci denně sledují. Pokud by nemoc začala šoféry výrazně ohrožovat, nevylučují, že by museli cesty do postižených oblastí výrazně omezit nebo zastavit úplně.

Cestu zdržují uzavírky

Jenže zastavit kamionovou dopravu není úplně jednoduché, a to především kvůli zásobování obchodů. „Problémů je mnoho a každou hodinu se mění. V současnosti nám největší starosti dělá absolutní nedostatek respirátorů a dezinfekčních prostředků,“ upozorňuje Martin Felix, mluvčí Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA.
Kromě nedostatku ochranných pomůcek kamioňákům cestu komplikují právě i různé uzavírky.

„Do Itálie byla ještě cesta do minulého týdne úplně plynulá. Samozřejmě nějaké přechody byly uzavřené. Ve středu už to bylo všechno více kontrolovaný. Největší problém je při návratu v Německu,“ říká řidič Plodek.

Co se týče bezpečnosti, tak podle Plodka jsou zejména Italové dost opatrní.

„S nikým téměř nepřijdete do styku. Když někam přijedete, tak mají nasazené respirátory, což nevím, kde je vzali, když jich je takový nedostatek. Na vykládce nebo nakládce vám dají znamení. Vy v tu dobu nesmíte vystoupit z kabiny auta, oni vyloží náklad. Pak vám zase dají znamení a vy si můžete zadělat plachtu. Pak podepíšete papíry, které vám tam nechají a jedete,“ přibližuje situaci v Itálii.

Podle něj jsou v současnosti největší problém benzínky. „Všude na cestě jsou uzavřené toalety. Takže kde se máme umýt nebo si dojít na záchod? Spousta kamioňáků to řeší po svém a vykonává potřebu přímo na dálnici. Teď jsem zrovna na cestě do Itálie a vezu si barel vody, abych mohl provést alespoň základní hygienu,“ upozorňuje na komplikace na cestách.
Že benzínky znemožňují řidičům přístup na toalety dokládá i případ z Liberce. Tam benzínka EuroOil zrušila vnitřní i vnější posezení, aby se zákazníci zdržovali na místě co nejméně.

„V Česku se nemůžeme scházet ani na benzínce. Ale v Německu, když jdete tankovat, tak tam sedí skupinky na kafi a ukazují si na vás, že máte roušku. Ještě si vás mnohdy fotí,“ popisuje zkušenosti ze zahraničí Plodek. Na všech benzínkách v Česku řidičům doporučují, aby při tankování používali jednorázové rukavice.

Problém jsou zastavující řidiči

Podle hygieniků jsou benzínky nebezpečné zejména kvůli řidičům kamionů, pro které je Česko pouhou tranzitní zemí.
„Jako řidič kamionu toho vidím hodně. Vím, že si o nás lidé myslí jen to nejhorší, že jsme nemytá hovada nebo tak. Ale je to samozřejmě o lidech,“ říká kamioňák Vlastimil Lepší, který i v době nouzového stavu pravidelně míří na jih Evropy.

„Třeba, když do Itálie přijedou Poláci, Rumuni nebo Bulhaři, tak nikdo z nich nemá roušky ani rukavice. Močí i v této době přímo v areálu, takže je pořád vykazují,“ dodává. Lepší upozorňuje, že právě řidiči z těchto zemí často projíždí Českem.
Bavorsko svírá koronavirus, lidé ve spolkové zemi přesto nenosí roušky

„Dělají si u nás často pauzy. Nad tímhle by se měl někdo zamyslet. Pokud lidi budou dodržovat, to co mají, tak to půjde. Ale tihle řidiči z východních zemích dělají největší bordel,“ přibližuje řidič.To, že mohou nákazu přenášet kamioňáci, potvrzuje i ředitelka karlovarské hygieny Lenka Šimůnková.

„Řidič kamiónu v riziku přenosu je při překládce, na benzínce a podobně. Když přijede domů, většinu času tráví s rodinou, protože se s ní jinak málo vidí, do společnosti moc nechodí. Proto s výjimkou rodiny pro své okolí nebezpečný moc není,“ říká Šimůnková.„Vláda si uvědomuje, že bez silniční nákladní dopravy se zhroutí celé hospodářství a vyjmula ji z opatření nouzového stavu, doprava bez ochranných pomůcek nemůže fungovat, protože většina zákazníků je po řidičích vyžaduje a s jejich absencí nelze vykládat a nakládat,“ dodává Martin Felix z ČESMAD BOHEMIA.

NĚMCI POŘÁDAJÍ KORONAVIROVÉ VEČÍRKY, POLITICI HROZÍ ZÁKAZEM VYCHÁZENÍ

Ačkoliv úřady kvůli epidemii koronaviru varují před shromažďováním většího počtu lidí, německá mládež pořádá takzvané „koronavirové večírky“, které musí rozpouštět policie. Akce, na kterých lidé podle médií společně popíjejí alkohol a grilují, mají mnohdy i více než stovku účastníků. Německo zaznamenalo rekordní nárůst případů nákazy.

V pondělí večer se v městském parku v bavorském Norimberku sešla zhruba stovka mladých lidí, kteří si s sebou vzali hudební a světelnou aparaturu, uvedla rozhlasová a televizní stanice Bayerischer Rundfunk. V nedalekém Schwabachu se takto ve skateparku bavilo asi padesát mládežníků. Policie oba večírky ukončila a účastníky z místa vykázala.
Tamní policejní prezidium následně vyzvalo veřejnost, aby se chovala rozumně a podobných setkání se vyvarovala, neboť odpovědnost za současné situace leží na každém člověku.

Rozhořčeně reagoval i bavorský premiér Markus Söder. „Sorry, ale takhle to nejde,“ řekl. Poukázal na to, že kdo osobní kontakty s ostatními nepřeruší, ohrožuje sebe i ostatní. Ve čtvrtek pak Söder obyvatele Bavorska varoval, že pokud dobrovolně nebudou preventivní opatření dodržovat, vyhlásí v této největší spolkové zemi zákaz vycházení. V Bavorsku nyní až do 19. dubna platí zákaz veřejných akcí, zapovězeno je také shromažďování.

S podobnými akcemi se potýkají i další německé země. V úterý policie v Braniborsku zasahovala na několika místech. V Teltowě u Berlína dospívající lidé slavili v areálu školy a ve Werderu nedaleko Postupimi policie zasahovala ve vodáckém sportovišti, kde pobývalo asi 40 lidí. V braniborském Kleinmachnowě si asi padesátka lidí rozdělala táborák.
V noci na čtvrtek podle deníku Bild vyjížděla policie ve Freiburgu v Bádensku-Württembersku k několika večírkům, jichž se účastnilo několik desítek až sto lidí. Účastníci společně popíjeli alkohol a grilovali.

Ministerský předseda Bádenska-Württemberska Winfried Kretschmann podobně jako jeho bavorský kolega pohrozil zavedením zákazu vycházení. „Není možné, aby teď mladí chodili po koronavirových večírcích,“ řekl podle DPA Kretschmann. „Pokud my všichni naše chování od základů nezměníme, pak se nevyhneme tvrdším opatřením a sankcím,“ dodal.

Bavorsko svírá koronavirus, lidé ve spolkové zemi přesto nenosí roušky

Stejný krok nevylučuje ani berlínský primátor Michael Müller, který je znepokojen tím, že řadu Berlíňanů dosavadní opatření, k nimž patří uzavření škol a školek i většiny obchodů, vedla především k tomu, že volný čas tráví společně ve velkých skupinách v parcích nebo na venkovních hřištích.

Rekordní nárůst

Podle Institutu Roberta Kocha, který spadá pod německé ministerstvo zdravotnictví, počet případů nákazy koronaviru v Německu za 24 hodin narostl o rekordních 2801. Celkově je v Německu nakažených 10 999 lidí. Dvacet lidí na nemoc COVID-19 zemřelo.

Nejvyšší nárůst za 24 hodin zaznamenala nejpostiženější spolková země Severní Porýní-Vestfálsko, kde potvrzených případů přibylo 661 a celkem je jich 3033. Rychlý vzestup počtu infikovaných hlásí také Bádensko-Württembersko (546) a Bavorsko (449). Když se vezme do úvahy počet obyvatel jednotlivých spolkových zemí, nepostiženější je severoněmecký Hamburk, kde se koronavirem v průměru infikovalo 23,46 obyvatel z každých 100 000.

Chovejte se solidárně. Nakazit se může až 70 % Němců, uvedla Merkelová

Německá kancléřka Angela Merkelová v ojedinělém televizním projevu řekla, že od druhé světové války Německo nečelilo takové výzvě. Její zvládnutí podle ní závisí na solidárním chování obyvatel. „Apeluji na vás: dodržujte pravidla, která teď platí,“ vyzvala kancléřka německé občany. Pokud se nebudou ohlížet na státní opatření, ta nebudou účinná, varovala.

Z VEČÍRKU STUDENTŮ V PRAZE NA VĚTRNÍKU DVA NAKAŽENI KORONAVIREM

Na vysokoškolských kolejích v Praze se v týdnu i přes zákaz shromažďování uskutečnilo několik večírků. Na Větrníku se oslav i přes naléhání policie a rektora Univerzity Karlovy zúčastnilo asi čtyřicet zahraničních studentů. Česká zemědělská univerzita na kolejích zaznamenala dva případy nákazy koronavirem.

Navíc se objevily případy pozitivně testovaných, které směřují k ubytovaným na kolejích,“ přiznala pro iDNES.cz mluvčí univerzity Jana Kašparová. To ČZU v pátek večer potvrdila. Nakažení jsou nyní v domácí karanténě. Kvůli porušování zákazu sdružování škola ale očekává šíření nákazy.

„Průběžně probíhá trasování a jedinci, kteří přišli do kontaktu s nemocnými a mohli by být potenciálně nakaženi, byli o své situaci informováni a jsou v izolaci. Momentálně probíhá komunikace a ladění dalších kroků s hygienou,“ uvedla další mluvčí ČZU Karla Mráčková.

„Vedení ČZU neprodleně uzavřelo celý kampus a studentům ubytovaným na kolejích důrazně doporučilo bezodkladné opuštění kolejí,“ upřesnila mluvčí Kašparová s tím, že pokyn se nevztahuje na studenty, kteří jsou na kolejích v karanténě.
Na kolejích však nadále zůstávají zahraniční studenti, kteří se kvůli opatřením zavedeným proti šíření koronaviru nemohou dostat domů. Škola podle Kašparové studenty upozornila, že jim v případě opakovaného porušování vyhlášeného zákazu shromažďování hrozí nahlášení na policii a vyloučení z kolejí.

„Současně byla posílena bezpečnostní služba v celém areálu ČZU i vně kolejí,“ doplnila mluvčí přijatá opatření.
Zahraniční studenti neposlechli ani policii

Studentskou party řešila v noci na úterý i Univerzita Karlova. Na koleji Větrník se akce zúčastnilo asi čtyřicet zahraničních studentů. „Na Bloku III došlo k velké party zahraničních studentů Erasmus. Studenti neuposlechli ani výzvy městské policie,“ uvedl mluvčí Univerzity Karlovy Václav Hájek.

Co s pokojem na koleji?

Studenti UK mají tři možnosti:

1. Studenti mají možnost ukončit ubytování bez sankce okamžitě. Musí tak ale učinit do 30. března. Škola jim však do budoucna nemůže garantovat, že pokoj opět získají.

2. Student fyzicky opustí kolej s tím, že si ve svém pokoji může zanechat osobní věci. Klíče při odjezdu odevzdá. Po celou dobu až do odvolání mimořádných opatření bude studentovi účtováno kolejné ve výši cca 15 procent standardní částky.

3. Student nadále čerpá služby v plném rozsahu a také za ně v plném rozsahu platí.

Rektor UK Tomáš Zima přitom podle něj na všechny studenty na kolejích opakovaně apeloval, aby dodržovali přísná hygienická opatření, nesdružovali se a věnovali se samostudiu. Na ostatních kolejích, kde nejsou studenti z programu
Erasmus, je podle něj vše bez problémů.

Zástupci kolejí nyní podle mluvčího opět vyzvali studenty programu Erasmus k respektování všech nařízení.
„V případě, že dojde k opětovnému porušení ubytovacích předpisů nebo nařízení vlády a univerzity, bude to považováno ze hrubé porušení ubytovacích pravidel,“ řekl. To by mohlo být důvodem k ukončení ubytování těchto studentů na kolejích.

Univerzita zároveň již o tom, co se stalo, informovala školy v zemích, odkud studenti do ČR přijeli. „Požádali jsme o ukončení Erasmu u dvou studentů z Granady a jednoho z Malagy, u kterých problém s rušením nočního klidu byl prokázán už dříve. Na odpověď z obou škol nyní čekáme,“ uvedl Hájek.

Na větších kolejích UK, které mají asi 1300 lůžek, zůstalo podle odhadů školy kolem 200 až 300 lidí, uvedl Hájek. U menších kolejí jsou to desítky osob, dodal. Většinou zůstávají na kolejích cizinci nebo studenti, kteří pracují, přidali se k dobrovolníkům nebo nemají rodinu.

PRÁVNÍCI SPOUŠTÍ PORADNY ZDARMA, ŘEŠÍ DOMÁCÍ NÁSILÍ

Kvůli šíření koronaviru se Češi dostali do situace, s níž se většina z nich nikdy nesetkala. Lidem s nejistotou pomáhají někteří právníci, kteří zdarma radí v rámci „koroporaden.“ Pomáhat se rozhodla také advokátka zabývající se domácím násilím. Podle ní počet násilí v domácnostech vlivem karantény vzroste.

Mohu jet pro dítě do jiného města? Matka žije v Česku, otec na Slovensku. Mohou si předávat dítě? Zaměstnavatel nedodržuje podmínky vládního opatření, co mám dělat? S podobnými dotazy se mohou lidé obracet na Koroporadnu, kterou spustila Unie rodinných advokátů.

V sobotu ji založila předsedkyně Unie Daniela Kovářová. „Odpověděla jsem na desítky dotazů nešťastných a nejistých klientů. Byla jsem doma s rodinou, vařila oběd, ale připadalo mi, že musím nějak pomoci. Právní normy neobsahují odpovědi, které zejména rodiče zajímají. Cítila jsem, že řada rodičů se bude ptát a nebude nikdo, kdo by jim poskytoval odpovědi,“ sdělila Kovářová iDNES.cz okolnosti vzniku poradny.

„Korotým“ není složen jen z právníků. V týmu jsou i terapeuti, zdravotníci nebo psychologové. „Ukázalo se, že značná část dotazů se nedá zodpovědět pomocí práva. Lidé se na nás obraceli se svými strachy nebo s tím, že se špatně vypořádávají s nepřítomností dětí. Všem v týmu patří velké poděkování, pracují takřka pořád a zdarma,“ říká Kovářová.
Od soboty do úterního večera zodpověděli v poradně na 900 dotazů.

Oběti můžou být v pasti

Advokátka Lucie Hrdá podle svých slov nechce sedět se založenýma rukama, když má znalosti problematiky domácího násilí. Proto se rozhodla, že bude telefonicky pomáhat lidem, kteří se s domácím násilí v těchto dnech setkávají. „Soudy jsou zavřené, v kanceláři teď nemáme moc práce. Tak proč nepomoct? Každý pomáhá tak, jak nejlépe může,“ vysvětlila redakci iDNES.cz Hrdá.

Soudy zavřené, v kanceláři minimum práce, takže co?

Rozjíždím krizovou intervenci po telefonu, ať jsem užitečná :

Jestli víte o někom, kdo se doma cítí jako v pasti, protože se bojí svého partnera, nebo o seniorovi, co mu říkají, že je na obtíž, zavolejte mi. Normálně zadarmo. Zkusíme vymyslet, jak pomoct.
To se mi líbí (136)Komentáře (7)

„Na oběti se teď moc nemyslí. Není na to čas, řeší se akutní věci. Chápu to, ale pro týraného člověka je akutní něco úplně jiného, než pro zbytek společnosti,“ řekla advokátka s tím, že intervenční centra jsou zavřená a lidé se často nemají na koho obrátit. Obětí násilí bude podle ní v těchto dnech hodně.

„Stačí méně stresující situaci, například Vánoce nebo letní prázdniny, a zvýšený stres se projeví. V případě, že násilí ve vztahu bylo, velmi často dochází k jeho zintenzivnění. Buďto ke zhoršení jednotlivých útoků, nebo je napadání pachatelem častější,“ vysvětluje Hrdá.

Podle advokátky je situace karantény složitá pro všechny. „Pokud však oběť běžně mohla ven navštívit známé a nyní nikam nemůže, ocitá se v pasti. Umím si bohužel představit situace, kdy policie bude rozmlouvat vykázání útočníka z domácnosti s odůvodněním, že ubytovny jsou zavřené, tak kam by přece pachatel šel,“ tvrdí advokátka. Nárůst výskytu násilí ale očekává až za nějakou dobu, protože omezení budou ještě trvat.

Pomoc zdarma

Právní poradnu spustila také advokátní kancelář Frank Bold. Právníci v dotazech vyjasňují občanům, podnikatelům i obcím nejčastější právní situace, které v souvislosti s koronavirem mohou nastat. „Chceme svým dílem přispět k tomu, abyste se v nových podmínkách rychle zorientovali a udrželi zemi v chodu při dodržení ochrany zdraví vás i vašich blízkých. Společně se nám to podaří,“ píše na Facebooku advokátní kancelář.

Pomoc ale nabízí i menší právní kanceláře. Například brněnský advokát David Záhumenský nabízí právní rady všem starostům a starostkám menších obcí zdarma anebo s výraznou slevou.

V USA ROSTE PRODEJ ZBRANÍ

Prodejci střelných zbraní ve Spojených státech hlásí bezprecedentní nával zákazníků. Američané se tváří tvář koronavirové krizi vyzbrojují ve velkém. Obávají se, že pandemie a její ekonomické důsledky způsobí společenský chaos.

„Politici a bojovníci proti střelným zbraním nám léta tvrdí, že zbraně nepotřebujeme. Ale lidé jsou teď skutečně vyděšení, a dokážou se rozhodnout sami,“ řekl listu Los Angeles Times jeden zákazník před obchodem s pistolemi a puškami v kalifornském Culver City. Nestál tam sám, fronta před obchodem se táhla až za roh.

Podobné scény jsou k vidění po celých Spojených státech. „Zažíváme ohromný zájem o zbraně a munici. Lidé cítí potřebu bránit sebe a své rodiny,“ řekl listu The Guardian Larry Hyatt, který provozuje velký obchod se zbraněmi a střelivem v Severní Karolíně.

Podle prodejců je zájem především o pistole a poloautomatické pušky AR-15. Čeho se lidé bojí především? „Finančního kolapsu, pandemie, kriminality, politiky... dejte to všechno do jednoho pytle a máte z toho pořádnou polízanici,“ říká Larry Hyatt.

Na současných obavách se podle něj podepsala i zkušenost z roku 2005, kdy americké úřady nedokázaly včas zareagovat na pohromu způsobenou hurikánem Katrina na jihovýchodě USA. „Lidé stále nezapomněli, že došlo ke katastrofě a vláda jim nepřišla na pomoc,“ myslí si Hyatt.

Zbraně nakupují i lidé, kteří dosud žádnou nevlastnili. Například Daniel Hill, který se listu The New York Times svěřil se svými obavami z rozpadu společenského pořádku a rabování. „Všechno se zhroutí jako v zombie filmech a skončí vláda zákona,“ děsí se 29letý kuchař, který v Charlotte zakoupil 9mm pistoli Taurus a pušku AR-15.

Roste i zájem o munici. Podle statistiky online obchodu Ammo.com vzrostly prodeje v období od 23. února do 4. března ve srovnání s předchozím jedenáctidenním obdobím o 68 procent. Největší zájem hlásí Severní Karolína, Georgia, Pensylvánie, Texas, Florida, Illinois a New York.

„Víme, že některé události mají na prodej munice velký vliv. Především politické záležitosti či ekonomická nestabilita, kdy lidé cítí, že by mohla být narušena jejich práva. Ale toto je poprvé, co je nárůst prodeje munice důsledkem šíření viru,“ říká marketingový manažer Ammo.com Alex Horsman.

V některých regionech má zvýšený zájem o zbraně svá specifika. Ve státech Kalifornie a Washington, které patří mezi první ohniska nákazy na území USA, nakupovali zbraně ve velkém Američané s asijskými kořeny. Obávali se, že by se vzhledem k čínskému původu koronaviru mohli stát terčem xenofobních útoků.

NATO: KORONAVIRUS RUŠÍ CVIČENÍ, MISE POKRAČUJÍ

Šíření nebezpečného koronaviru nebude mít podle šéfa NATO žádný vliv na spojenecké mise, zajištění účinného odstrašení ani kolektivní obranu. Aliance sice podle něj omezila nebo zrušila některá vojenská cvičení, spojenecké jednotky ale v operacích zůstanou v plné síle. Vyzval členské státy, aby dodržely své sliby a zvýšily výdaje na obranu navzdory pandemii.

„Některá z našich cvičení byla omezena nebo zrušena. Naše síly ale zůstávají připravené,“ prohlásil Stoltenberg v telekonferenci, během níž zveřejnil výroční zprávu za uplynulý rok. Americká armáda se spojenci omezila velké cvičení Defender Europe, Norsko předčasně ukončilo cvičení v arktických oblastech a řada velkých mezinárodních cvičení v Evropě byla zrušena.
Tisíce amerických vojáků už nedorazí. Z velkého cvičení zbylo torzo

Spojenecké jednotky v misích v Afghánistánu, Kosovu nebo Iráku, předsunuté bojové skupiny v pobaltských státech a na východě, letecká ochrana Islandu nebo pobaltských zemí i námořní hlídky podle něj zůstávají v plném nasazení bez ohledu na šíření viru. Žádný případ koronaviru mezi aliančními vojáky podle jeho slov nebyl hlášen a příslušníci misí dodržují přísná hygienická opatření.

Šéf NATO uvedl, že Aliance podnikla řadu kroků s cílem omezit šíření koronaviru a ke snížení rizika možné nákazy pro vojáky a civilisty. Schopnost NATO vést operace nebyla nijak oslabena.

Spojenci podle něj budou pokračovat v konzultacích, sledovat situaci a přijímat veškerá nezbytná opatření. „Žijeme v nejistém světě. Propuknutí nákazy koronavirem ukázalo, že mnoho výzev, kterým čelíme, jsou příliš velké na to, aby se jim mohl postavit jen jeden národ nebo organizace,“ řekl.

Spojenci tak budou pokračovat v misi v Afghánistánu s cílem přimět radikální islamisty z hnutí Tálibán k uzavření míru s afghánskou vládou. Počet vojáků v afghánské misi se podle plánu sníží během následujících několika měsíců ze současných přibližně 16 tisíc asi o 4 tisíce. Ze země se už začali stahovat američtí vojáci poté, co Spojené státy v únoru dojednaly s Tálibánem mírovou dohodu.

Stoltenberg povzbudil členské země, aby navzdory očekávaným tvrdým ekonomickým dopadům pandemie dodržely své sliby ohledně zvyšování výdajů na obranu. „Na základě národních plánů, které státy doručily NATO, očekávám, že své závazky dodrží. Ačkoliv je jasné, že čelí složité situaci,“ konstatoval Stoltenberg. Podotkl, že řada členských zemí výdaje na obranu loni zvýšila. Požadované hranice 2 procent HDP dosahuje už devět zemí.

Očekávaný velký ekonomický dopad omezení způsobených koronavirem a investice do zmírnění následků by podle Stoltenberga neměl být překážkou k zajištění obrany, protože „výdaje na bezpečnost se vyplatí“ nejen vzhledem k obranné roli Aliance, ale i v krizových situacích, jako je tato. „V mnoha spojeneckých zemích nyní právě ozbrojené síly pomáhají s logistikou, zajišťují bezpečnost na hranicích, vojenské nemocnice a další,“ upozornil.

Británie stahuje vojáky z Iráku

Londýn souběžně ve čtvrtek oznámil, že kvůli šíření koronaviru a omezení výcvikové mise v Iráku stáhne ze země asi 400 svých vojáků. Ti dosud působili převážně jako výcvikoví instruktoři iráckých bezpečnostních složek v rámci široké globální koalice proti takzvanému Islámskému státu. Ta byla nyní kvůli pandemii na 60 dní pozastavena. V průběhu roku by postupně výcvikové aktivity měla více přebírat právě Severoatlantická aliance. „V posledních měsících tempo výcviku výrazně pokleslo, což znamená, že jsem v pozici, abych mohl stáhnout současnou výcvikovou jednotku do Británie,“ konstatoval britský ministr obrany Ben Wallace.

Z BOJE O BÍLÝ DŮM ODSTOUPILA GABBARDOVÁ, ZŮSTALI JEN BIDEN A SANDERS

Z boje o zisk demokratické nominace pro letošní prezidentské volby v USA odstoupila kongresmanka za Havaj Tulsi Gabbardová. Do dalších bojů bude podporovat bývalého viceprezidenta Joea Bidena, který vede s 1 180 delegáty. Po odstoupení Gabbardové proti němu stojí již jen senátor Bernie Sanders, který má 885 delegátů.

„Pozastavuji svou prezidentskou kampaň a nabízím veškerou svou podporu viceprezidentovi Joeu Bidenovi v jeho snaze sjednotit zemi,“ uvedla Gabbardová, jež se v roce 2013 stala první hinduistkou, která zasedla v Kongresu.

Gabbardová podle AP popudila svoje demokratické spolustraníky, když se minulý rok zdržela hlasování o uvalení ústavní žaloby na prezidenta Donalda Trumpa, jehož nakonec osvobodil Senát. V říjnu kongresmanka oznámila, že v letošních volbách nebude usilovat o znovuzvolení a že se soustředí jen na svou prezidentskou kampaň.

Gabbardová zaznamenala svůj nejlepší výsledek na Americké Samoi, kde získala dva delegáty letního sjezdu, který bude rozhodovat o Trumpově listopadovém soupeři. Relativně se jí dařilo rovněž v únorových primárkách v New Hampshire, kde získala přes tři procenta hlasů.

Osmatřicetiletá armádní veteránka však vzbudila také kontroverze, když se v roce 2017 setkala se syrským prezidentem Bašárem Asadem, jehož režim čelí obviněním, že proti svým občanům použil chemické zbraně.

CHEMICKÁ PRŮMYSLOVKA Z PARDUBIC DODALA PRVNÍ DEZINFEKCE

Střední průmyslová škola chemická v Pardubicích je sice bez žáků, ale intenzivně se zde pracuje. V současné době škola vyrábí dezinfekci na ruce, která je určena pro složky Integrovaného záchranného systému a poskytovatele zdravotních a sociálních služeb. O distribuci se stará Pardubický kraj. Školu navštívil radní pro školství Bohumil Bernášek.

„Chtěl bych poděkovat panu řediteli Ptáčkovi a jeho kolegům, že se jim podařilo zorganizovat výrobu nedostatkové dezinfekční emulze, která pomáhá v boji s koronavirem. Díky certifikaci a povolením, které průmyslová škola má, může být roztok distribuován krajským složkám. K dnešnímu dni bylo vyexpedovány čtyři tisíce litrů dezinfekčního roztoku,“ sdělil Bohumil Bernášek.

Obří kontejnery na výrobu našly místo v tělocvičně, kde se za normálních okolností vyučují bojové sporty. Dezinfekce se skládá z lihu, peroxidu vodíku, glycerolu a vody a pracovníci školy ji míchají ručně.

„Materiálu máme v tuto chvíli dost, abychom mohli vyrobit avizované množství (1000 litrů). Máme však kapacity i na větší množství, a pokud to bude možné, navýšíme výrobu. Vše je však závislé na dodávkách surovin. Ty prozatím máme, zejména díky tradičním partnerům školy z výrobní sféry,“ sdělil ředitel SPŠCH Jan Ptáček.
Škola před několika dny poskytla krajským institucím instrukční text týkající se desinfekce a desinfekčních prostředků.

„Je potřeba si zejména mýt důkladně ruce a dezinfekci používat v přiměřené míře. Nadmíra užívání dezinfekce může způsobit vysoušení kůže,“ poradil na závěr Jan Ptáček Martin Madejewský, DiS., oddělení komunikace a vnějších vztahů