iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Zastupitelům Postoloprt 80 tisíc nestačí, chtějí miliony

Nespravedlivě stíhaným zastupitelům Postoloprt ministerstvo přiznalo 80 tisíc, chtějí se soudit: Zastupitelé Postoloprt na Lounsku osvobození soudem v případu údajně nevýhodného prodeje obecního majetku dostali od ministerstva spravedlnosti 80.000 korun jako odškodnění. Trestně stíháno a následně soudem osvobozeno bylo deset zastupitelů. Každý žádal dva miliony korun, dostal 80.000 korun. Budou se proto soudit. Pět milionů za poškození pověsti žádalo město, o náhradě zatím ministerstvo nerozhodlo.

Desítka zastupitelů z Postoloprt na Lounsku čelila téměř tři roky trestnímu stíhání za to, že v minulém volebním období schválili prodej obecního objektu údajně za nevýhodnou cenu. Revizní posudek prokázal, že cena nevýhodná nebyla.
Ministerstvo spravedlnosti přiznalo zastupitelům náhrady nákladů na obhajobu a část peněžního zadostiučinění. Každý zastupitel požádal o dva miliony korun, starosta Zdeněk Pištora (Občané pro město a venkov) a poslanec Pavel Růžička (ANO) požádali každý o dva a půl milionu korun s přihlédnutím k funkcím, které zastávají. „Až na jedno jméno už máme zpět všechna stanoviska. Každému zastupiteli se ministerstvo výslovně omluvilo, každému zaplatilo všechny právní služby a každému jako náhradu za nehmotnou újmu, tedy za zásah do osobnosti, přiznalo částku 80.000 korun, což považujeme za neobhajitelné. O náhradu do dvou milionů korun tedy proběhnou soudní řízení,“ řekla ČTK advokátka zastupitelů Jana Hamplová.

Žádost města o pět milionů korun ministerstvo zatím nezpracovalo. „Lhůta je ještě otevřená. Nicméně na satisfakci za trestní stíhání má dle znění zákona nárok osoba, která mu byla podrobena. Ne tedy životní partneři či potomci stíhaného, jeho zaměstnavatel a ani samosprávný celek, na jehož řízení se stíhaný podílel,“ řekla ČTK mluvčí ministerstva spravedlnosti Andrea Šlechtová.

Doba, kdy mohlo ministerstvo reagovat, už byla podle Hamplové dost dlouhá. „Podáme žaloby. Každý zastupitel bude žádat 1,92 milionu korun, pan starosta a pan poslanec 2,42 milionu korun, a město pět milionů. Tyto nároky považujeme za zcela odpovídající tomu, co všechno stát v této kauze pokazil, a to od zfušovaného posudku, neznalosti zákona o obcích po zásahy do samosprávy tam, kde jí do toho neměl a nemá co mluvit,“ uvedla Hamplová. „Chceme, aby se tento případ stal precedentní,“ zdůraznila.

Předsedkyně Okresního soudu v Chomutově Kateřina Vltavská dostala od ministryně spravedlnosti Marie Benešové (za ANO) za postup v tomto případu výtku. Soudkyně proti tomu podala správní žalobu na ministerstvo spravedlnosti, ceskajustice.cz

SOUDY ODROČUJÍ JEDNÁNÍ NA KVĚTEN, MĚŘÍ LIDEM TEPLOTU PŘI VCHODU DO BUDOVY

Soudci Městského a Krajského soudu v Praze budou kvůli nouzovému stavu odročovat naplánovaná březnová jednání nejdříve na květen. Nová jednání budou rovněž nařizovat až od 1. května. Do května by se tak měla konat jen ta jednání, u nichž je to nutné kvůli zachování vazebních nebo jiných předepsaných lhůt. Uvedla to mluvčí městského soudu Markéta Puci, krajský soud opatření zveřejnil na svých stránkách. Přítomnost lidí v justičních budovách omezují po pátečním doporučení ministerstva spravedlnosti i obvodní pražské soudy. Jednání odročuje i Krajský soud v Brně. Krajský soud v Hradci Králové přijal opatření, podle kterého nebudou do budovy soudu vpuštěny osoby s viditelnými symptomy respiračního onemocnění.

Opatření městského a krajského soudu v Praze se týkají jednání, hlavních líčení, veřejných zasedání i dalších úkonů, které vyžadují osobní účast lidí u soudu. Do objektů městského soudu se veřejnost od dnešního rána dostane jen poté, co předloží předvolání na daný den nebo prokáže jiný důvod návštěvy. Návštěvník bude muset podepsat a odevzdat čestné prohlášení a také se u justiční stráže podrobit namátkové kontrole bezdotykovým teploměrem. Kdo bude mít vyšší teplotu než 37,5 stupně, stráž ho dál nevpustí a oznámí to příslušnému soudci.

Předseda městského soudu Libor Vávra také svým podřízeným důrazně doporučil, aby se nesetkávali se zaměstnanci dalších soudů a aby v nejširší možné míře omezili porady s osobní účastí. Zakázal také půjčovat příchozím advokátům taláry. Soud rovněž pro veřejnost až do odvolání uzavřel centrální spisovnu v Hostivici. Infocentra ve Spálené a Slezské budou pracovat zejména přes telefony a e-maily. Nahlížení do spisů bude možné jen v neodkladných případech, a to až do skončení nouzového stavu.

I u krajského soudu se bude muset návštěvník prokázat předvoláním na jednání, podepsat prohlášení návštěvníka a nechat si změřit teplotu. Vstup bude umožněn také osobě, u které stanoví výjimku předseda nebo místopředseda soudu či ředitelka správy soudu. Předseda krajského soudu Ljubomír Drápal zároveň umožnil zaměstnancům, u kterých to povaha práce dovoloje, pracovat na dálku z domova. Infocentrum krajského soudu bude informace poskytovat pouze telefonicky nebo elektronicky. PodateLna soudu bude přijímat podání pouze přes email nebo poštou, či uložením do schrány u vchodu. Nahlížení do spisu umožní pouze výjimečně.

K plošnému odkládání jednání přistoupil i Obvodní soud pro Prahu 7, který odedneška zavedl krizový režim. Na jiný termín, případně naneurčito, odročí jednání, která se měla konat do 10. dubna a u kterých to umožňuje povaha věci. Nepřetržitě bude provádět jen činnosti v trestním, opatrovnickém a občanskoprávním řízení, které nelze odložit. Je to například rozhodování o vazbách, vykázání kvůli domácímu násilí nebo opatření ohledně nezletilých.

Dezinfekce rukou

V justičním areálu Na Míčánkách, kde sídlí řada pražských obvodních soudů, se dnes zatím soudní jednání konají. Obvodní soud pro Prahu 4 má podle úřední desky nařízených zhruba dvacítku sporů či líčení, podobně je na tom Obvodní soud pro Prahu 10. Ostatní zde sídlící soudy budou projednávat pouze několik případů.

Podle zpravodajky ČTK musí návštěvníci u vchodu do budovy podepsat prohlášení, že se v posledních dvou týdnech nezdržovali v rizikových oblastech, ani neznají nikoho, kdo tam cestoval. Lidé si také musí vydezinfikovat ruce. Prohlídka ze strany justiční stráže však probíhá stejně jako vždy, její členové nemají roušky. Informační okénka jsou otevřená, soudy však na cedulích žádají návštěvníky, aby dodržovali diskrétní zónu.

O ohleduplnost a přednostní využívání telefonů a e-mailů požádal na svém webu Obvodní soud pro Prahu 3. Obvodní soud pro Prahu 2 měří už od pátku teplotu návštěvníků, hranici pro vstup stanovil na 38 stupňů Celsia. Obvodní soud pro Prahu 1 mimo jiné uzavřel pro veřejnost jídelnu, kterou přes poledne běžně navštěvuje velké množství lidí z okolí Ovocného trhu.

Stovky zrušených jednání

Krizový štáb Krajského soudu v Brně dnes vydal jako opatření kvůli šíření nového typu koronaviru pokyn k odročení všech jednání nařízených na dobu od 17. března do 14. dubna. Jde o stovky jednání. Výjimkou jsou hlavní líčení ve vazebních věcech a jiné obdobně neodkladné záležitosti. Uvedla mluvčí soudu Klára Belkovová. Jednání zrušil i znojemský soud.

Belkovová doplnila, že veřejnosti bude také zamezen vstup do soudní budovy včetně infocentra a podatelny. Výjimku budou mít ti, kteří se prokážou předvoláním k jednání. „Podání k soudu bude možné učinit elektronicky nebo poštou. Opatření bude zveřejněno na webových stránkách Krajského soudu v Brně,“ uvedla mluvčí.

Obdobně postupoval znojemský soud. Předsedkyně soudu Lucie Štětinová uvedla, že v tomto týdnu zrušili všechna soudní jednání. „Soud funguje v omezeném provozu, někteří zaměstnanci jsou z rozhodnutí zaměstnavatele doma – překážka práci na straně zaměstnavatele,“ uvedla Štětinová.

Vláda zakázala s účinností od půlnoci z neděle na dnešek kvůli dalšímu šíření nového typu koronaviru volný pohyb lidí po celé České republice. Zákaz volného pohybu se nevztahuje na cesty do zaměstnání, nezbytné cesty za rodinou, pro základní životní potřeby nebo do zdravotnických zařízení.

V Jihomoravském kraji přibylo za posledních 24 hodin deset případů onemocnění COVID-2019. Celkem je tak v kraji potvrzeno 21 případů, z toho 12 mužů a devět žen. Odběrům se na jižní Moravě podrobilo asi 350 lidí.
Vyplnění formuláře a měření teploty

Každá osoba vstupující do budovy Krajského soud v Hradci Králové je povinna podrobit se na stanovišti justiční stráže u hlavního vchodu změření tělesné teploty bezdotykovým teploměrem. „Osoby, kterým bude zjištěna tělesná teplota vyšší než 37,5 °C, stejně jako osoby, které se změření tělesné teploty odmítnou podrobit, nebudou do budovy soudu vpuštěny,“ uvedl mluvčí soudu Jan Kulhánek.

Každý je také povinen vyplnit a justiční stráži odevzdat předtištěný formulář „Informace a prohlášení návštěvníků soudních budov“. Nevyplní-li vstupující osoba tento formulář, nebude do budovy vpuštěna. To obdobně platí i v případě prohlášení, že se osoba žádající vstup pohybovala v rizikových oblastech nebo byla v kontaktu s osobami vystavenými riziku infekce. „Konání soudních jednání prozatím plošně zcela zakázáno nebylo, soudcům však bylo naléhavě doporučeno nenařizovat a příp. odročit již nařízená ústní jednání ve věcech, které snesou nepodstatné prodloužení řízení. V mnoha případech k odročení jednání již došlo a další případy budou přibývat. Nadále musí být vždy zajištěn nezbytný a neodkladný výkon soudní pravomoci, zejména v zalhůtovaných věcech – např. rozhodování o vazbách, o návrzích na nařízení předběžného opatření, apod.,“ dodává mluvčí soudu. Pro veřejnost byla také uzavřena kantýna krajského soudu, ceskajustice.cz

SOUDNÍ DVŮR EU OMEZUJE ČINNOST

Redakce médií České advokátní komory zřídila ve čtvrtek 12. března 2020 v souvislosti s aktuálním děním v ČR rubriku COVID-19 na Advokátním deníku. „V této rubrice publikujeme řadu informací, servisních rad a vysvětlení k nouzovému stavu ČR z právního úhlu pohledu,“ uvedla mluvčí komory Iva Chaloupková. Rubrika informuje například o omezení činnosti Soudního dvora Evropské unie a Evropského soudu pro lidská práva.

Soudní dvůr Evropské unie i Tribunál vyhlásily dne 13. března v souvislosti s krizovou situací ohledně koronaviru dočasné omezení své soudní činnosti. Až do odvolání budou vyřizovány pouze zvláště naléhavé věci (jako jsou naléhavá řízení, zrychlená řízení a řízení o předběžných opatřeních). Soudní dvůr a Tribunál budou případně kontaktovat zástupce účastníků řízení, aby je informoval o změnách v řízení.

„Ve všech ostatních věcech, přestože Soudní dvůr dočasně není s to je vyřizovat, běh procesních lhůt, včetně lhůt pro podání návrhu na zahájení řízení, pokračuje a účastníci řízení jsou povinni je dodržet. Jednání stanovená do 3. dubna 2020 jsou odročena na pozdější datum a po uvedení do normálního chodu činnosti budou zástupci účastníků řízení ve všech dotčených věcech kontaktováni ohledně dalšího postupu. Soudní dvůr i Tribunál vyzývají účastníky řízení, aby pravidelně sledovali internetové stránky Soudního dvora Evropské unie (www.curia.europa.eu),“ informuje Advokátní deník.

Na obsahu rubriky s redakcí spolupracují přední čeští advokáti a advokátní kanceláře. „Společně hledáme témata, která redakce ostatních médií a čtenářskou veřejnosti nyní nejvíce zajímají a snažíme se na ně odpovídat pohledem práva,“ uvedla ČAK v tiskové zprávě.

Všechny články a informace jsou ostatním médiím volně k dispozici a k využití, mohou být dále publikovány či sloužit jako zdroj informací. „V této souvislosti žádáme jen o uvádění autorů materiálů a odzdrojování Advokátním deníkem,“ dodává Chaloupková.

Redakce spolupracuje se širokým týmem advokátů a je připravena přinášet i další aktuální informace související s právními aspekty nově vzniklých společenských situací vyvolaných šířením koronaviru, ceskajustice.cz

MINISTRYNĚ BENEŠOVÁ: OPATŘENÍ NEPLATÍ PRO NOTÁŘE, ADVOKÁTY, EXEKUTORY

Benešová: Krizové opatření nedopadá na služby notářů, advokátů, exekutorů ani insolvenčních správců: Vláda svým nařízením ze soboty zakázala prodej a provoz služeb v provozovnách. Ministerstvo spravedlnosti následně vydalo stanovisko ve kterém uvádí, že krizové opatření nedopadá na služby poskytované notáři, advokáty, soudními exekutory a insolvenčními správci. Při jejich práci podle resortu nedochází k shromažďování většího množství osob a nevzniká tak ani zvýšené riziko šíření infekce, jemuž se má nařízením předcházet.

Cílem krizového opatření v nouzovém stavu je zamezit shromažďování většího množství osob a omezit tak šíření koronaviru. Přestože kabinet v neděli zakázal volný pohyb lidí s výjimkou cest do zaměstnání a nezbytných cest, například v insolvenčním či exekučním řízení běží účastníkům lhůty, které nouzový stav nemění. Vláda také nezakázala cesty za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí. „Zároveň je namístě přihlédnout k existenci zásadního veřejného zájmu na výkonu činnosti notářů, advokátů, soudních exekutorů a insolvenčních správců, jenž by byl aplikací krizového opatření na předmětné prostory zásadním způsobem narušen,“ uvádí resort spravedlnosti. Lhůty insolvenčním správcům prodloužil Krajský soud v Českých Budějovicích.

Stanovisko si stáhněte zde: Stanovisko k právním profesím.

Ministerstvo dále upozorňuje, že advokáti a v jisté míře pak notáři, soudní exekutoři a insolvenční správci jsou oprávněni poskytovat právní pomoc. „Podle článku 37 odst. 2. Listiny základních práv a svobod přitom každý má právo na právní pomoc v řízení před soudy, jinými státními orgány či orgány veřejné správy, a to od počátku řízení. Aplikací krizového opatření na předmětné prostory by tak mohla být nepřípustně dotčena realizace Listinou zaručeného práva na právní pomoc,“ stojí ve stanovisku. Ministryně spravedlnosti zdůrazňuje, že činnost advokátů, exekutorů nebo insolvenčních správců nelze vůbec považovat za prodej služeb a mají spíše postavení srovnatelná s orgány státní správy.

Stejně tak jsou notáři a advokáti povoláni k ověření pravosti podpisu, respektive prohlášení o pravosti podpisu, které je zákonem vyžadováno pro platnost některých právních jednání (legalizace); notáři rovněž sepisují veřejné listiny o právních jednáních, osvědčují právně významné skutečností a prohlášení a provádějí přímé zápisy do veřejných rejstříků a seznamů. Provádění těchto zákonem vyžadovaných či předvídaných úkonů by bylo aplikací krizového opatření na předmětné prostory znemožněno či zásadním způsobem ztíženo.

S ohledem na vyhlášení nouzového stavu a prvořadý zájem na minimalizaci rizika šíření infekce ale resort právním profesionálům doporučuje přijmout vhodná opatření k vyloučení či omezení tohoto rizika v rámci výkonu jejich činnosti. „Doporučuje se zejména zvážit, zda mohou být jednotlivé úkony této činnosti s ohledem na jejich povahu, příslušnou právní úpravu a všechny relevantní okolnosti věci provedeny distančně (například prostřednictvím elektronické komunikace, telefonicky či jiným vhodným způsobem omezujícím osobní styk), případně zda může být jejich provedení odloženo na dobu po skončení nouzového stavu, aniž by tím došlo ke zmaření soudního či jiného jednání, promlčení nebo prekluzi práv, marnému uplynutí lhůty anebo jinému nepříznivému následků,“ uzavírá své stanovisko ministryně spravedlnosti Marie Benešová.

Kabinet v neděli celkově omezil provoz úřadů, zavedl vnitřní ochranu hranic s Německem a Rakouskem a rozhodl o aktivaci Ústředního krizového štábu. Potvrzených případů nákazy je v Česku 293, za neděli jich přibylo o třetinu.
Vláda také upravila dřívější omezení pro obchody a služby platná od sobotního rána. Nově mohou mít otevřeno autoservisy, prodejny stavebnin pro řemeslníky a zdravotních prostředků, jízdenkové pokladny, pohřební služby a květinářství nebo provozovny umožňující vyzvednutí objednaného zboží a zásilek. Vláda naopak zakázala prodej ubytovacích služeb s výjimkou léčebných lázní nebo studentských kolejí, provoz autoškol, provoz prodejen elektroniky a alternativních taxislužeb. Rozhodla o omezení prodeje nebaleného pečiva.

Premiér Andrej Babiš (ANO) a další členové vlády na tiskové konferenci po jednání kabinetu apelovali na lidi, aby kontakt s jinými osobami omezili na nezbytně nutnou míru. Zákaz pohybu lidí ale není uvalen na neodkladné cesty na úřady, netýká se ani pobytu v přírodě nebo parcích, návratů do místa bydliště nebo pohřbů. Vláda zároveň doporučila zaměstnavatelům využívat co nejvíce práci na dálku, podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance. Lidé by podle kabinetu měli přednostně platit bezhotovostně.

Vnitřní ochrana hranic s Německem a s Rakouskem bude platit do půlnoci 4. dubna. Policistům bude zejména na hranicích pomáhat 2096 vojáků a 400 celníků. Ode dneška podle dřívějšího rozhodnutí vlády začal platit zákaz cest českých občanů do zahraničí a cizinců do České republiky.

V čele Ústředního krizového štábu ke koronaviru bude náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. Aktivaci štábu podle svých vyjádření už dřív několikrát předsedovi vlády navrhoval ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Vláda také rozhodla o odkladu doplňovacích senátních voleb na Teplicku, které byly naplánované na 27. a 28. března. Veřejné úřady budou mít otevřeno pro veřejnost jen v pondělí a ve středu maximálně na tři hodiny.

Zaměstnanci ve zdravotnictví nesmějí ode dneška do konce nouzového stavu čerpat dovolenou. Vláda také uložila studentům pátých a šestých ročníků medicíny a také nelékařským zdravotnickým pracovníkům, tedy zejména sestrám na středních školách, aby posílili hygienické stanice, krajské záchranné služby a 17 nemocnic. Eva Paseková, ceskajustice.cz

PŘÍPAD EXEKUTORA KUČERY Z KLADNA SOUDCI ZATÍM NEVYŘEŠILI

Soud k případu exekutora Kučery: Změněný právní výklad k obnově kárného řízení nestačí: Nejvyšší správní soud (NSS) neobnoví kárné řízení s kladenským exekutorem Petrem Kučerou. Ten podal návrh na nové projednání svého případu s odůvodněním, že v původním řízení se kárný senát nevypořádal s možným uplynutím subjektivní lhůty pro podání kárné žaloby. Sám NSS přitom později sám změnil svoji judikaturu v tom smyslu, že subjektivní šestiměsíční lhůta platí i v případě kárných řízení s exekutory. Návrh na obnovu řízení však nyní kárný senát zamítl s tím, že změna právního názoru není zákonným důvodem pro obnovu.

Exekutor Kučera stanul před kárným senátem v roce 2017, návrh podal na základě upozornění tehdejší předseda Kontrolní komise Exekutorské komory Milan Makarius. Šéfovi Exekutorského úřadu Kladno vytýkal, že se zúčastnil elektronické exekuční dražby a navíc je držitelem dvou živností. Senát tehdy druhý skutek označil za kárné provinění, první dokonce za závážné kárné provinění a uložil mu pokutu 10 tisíc korun.

Proti tomuto verdiktu podal Kučera prostřednictvím advokáta Jana Válka ústavní stížnost, ta ale byla po dvou letech odmítnuta pro zjevnou neopodstatněnost. Následovala předmětná žádost o obnovu řízení před NSS, a to kvůli vážnému pochybení původního kárného senátu – návrh se přitom opíral o rozhodnutí NSS z 10.09.2019, kterým byla změněna dosavadní judikatura v tom smyslu, že i kárný žalobce ve věci soudních exekutorů má subjektivní lhůtu k podání kárné žaloby podle § 9, ods. 1 Zákona 7/2002 Sb (Zákon o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů) šest měsíců od okamžiku, kdy se dozvěděl o skutečnostech, které jsou rozhodné pro podání kárného návrhu.

Podle Kučerova obhájce Válka (sám Kučera se aktuálního jednání NSS nezúčastnil a požádal o projednání v nepřítomnosti pozn. red.) se v daném případě jednalo o právní skutečnost, která existovala už v době podání návrhu na kárné řízení. Původní senát měl tedy přihlédnout ke zjevné prekluzi z úřední povinnosti a odkazovaná změna judikatury tuto skutečnost jasně potvrzuje. Přesto se kárný senát otázkou včasnosti kárné žaloby a uplynutí lhůty vůbec nezabýval a nezaujal k ní žádné stanovisko.

Naopak právní zástupce Exekutorské komory Antonín Toman zdůraznil, že namítané vady původního rozhodnutí nejsou právním nedostatkem ve skutkovém zjištění, který je při přiměřené aplikaci Trestního řádu jediným legitimním důvodem pro obnovu řízení. Cílem obnovy nemůže být posouzení zákonnosti původního řízení, kdy navíc nelze přihlížet k dodatečným změnám či dodatečnému výkladu právní normy. Novou skutečností je podle judikatury něco, co v původním i novém řízení může být předmětem dokazování. Klíčová otázka, zda právní předpis obsahuje subjektivní lhůty či nikoliv, přitom předmětem dokazování být nemůže, protože samotné právo předmětem dokazování není. V daném případě se podle Tomana jedná jen o konkurující pozdější výklad tehdy platných právních předpisů a povolit obnovu řízení tedy nemá žádnou oporu v zákoně.

Ke stejnému závěru nakonec dospěl i kárný senát. Předseda JUDr. Tomáš Foltas, Ph.D. se ve stručném zdůvodnění do značné míry ztotožnil s námitkami Exekutorské komory – přiměřeně aplikovaný Zákon 141/1961 Sb. (Trestní řád) umožňuje obnovu řízení jen tehdy, vyjdou-li dodatečně najevo nové skutečnosti, soudu dříve neznámé, které ve spojení s ostatními důkazy mohou ovlivnit rozhodnutí o vině a trestu.

Pod tuto definici ale nelze podřadit pozdější nový právní výklad, což jasně potvrzuje i bohatá judikatura všech vrcholných soudních orgánů (např. IV. US 792/02: „Odlišný či pozdější výklad práva, …, není okolností odůvodňující povolení obnovy řízení“). Ani možné zpochybnění zákonnosti původního rozhodnutí nemůže podle konstantní judikatury iniciovat obnovu řízení. S odkazem na § 22/1 a § 25 Zákona 7/2002 Sb. a za přiměřeného použití § 283, odst. d) Zákona 141/1961 Sb. tedy kárný senát návrh exekutora Petra Kučery na obnovu řízení zamítl. Ivan Holas, ceskajustice.cz

KRIZOVÝ ŠTÁB OLOMOUCKA ZAJIŠŤUJE FUNGOVÁNÍ MĚSTA A OKOLÍ

Fungování města v době nouzové situace a mimořádných opatření řešil na další z řady jednání v pondělí Krizový štáb ORP Olomouc. Jedním z témat bylo zajištění dostatku osobních ochranných pracovních prostředků, díky nimž bude především zachováno fungování veřejné dopravy a zdravotních a sociálních služeb. Krizový štáb jednal také o provozu mateřských škol, fungování magistrátu či o situaci v blízkých obcích, postižených karanténou.

Ochranné pracovní prostředky

Jednou z důležitých aktivit města je od počátku krizové situace snaha zajistit dostatek osobních ochranných pracovních pomůcek. Olomoucký kraj instruoval město, že své požadavky má uplatňovat přímou cestou na ministerstvu zdravotnictví ČR. Tak se také stalo, současně se vedení města snažilo zajistit ochranné prostředky i dalšími cestami.

„Primární je zajištění ochranných prostředků pro potřeby zdravotních a sociálních služeb veřejné dopravy a služeb na území ORP Olomouc. V první řadě musí zůstat zachováno fungování těchto složek,“ uvedl primátor Mirek Žbánek. „Objednali jsme tedy 50 tisíc respirátorů typu FFP 2 a 100 tisíc roušek, na cestě jsou už čistící antivirové gely,“ doplnil náměstek primátora Martin Major.

Mateřské školy, dobrovolníci, parkování

V současné době pokračuje v Olomouci provoz většiny mateřských škol i v úterý. Uzavřeny budou od středy 18. března. S okamžitou platností jsou uzavřeny tři mateřské školy, a to MŠ Radova, Táboritů a Purkyňova. Krizový štáb musel určit také prostory pro nezbytnou péči o děti zaměstnanců bezpečnostních sborů a dalších nepostradatelných složek. Od středy 18. března bude tuto funkci plnit MŠ Holečkova, o této možnosti město informovalo i Krizový štáb Olomouckého kraje.

Pokud jde o dobrovolníky, kteří nabízejí pomoc ohroženým skupinám obyvatel, krizový štáb města se rozhodl pověřit odbor sociálních služeb, aby koordinoval postup v této věci s Univerzitou Palackého. Prozatím platí, že probíhá pouze registrace nabídek dobrovolníků.

Krizový štáb vzal na vědomí informaci, že byla prozatím o týden odložena plánovaná rekonstrukce ulice 8. května. Společnost Technické služby města Olomouce uzavře oba sběrové dvory. Na území zóny placeného parkování byly až do odvolání zrušeny parkovací poplatky. Zastaveny byly platby prostřednictvím parkovacích automatů i formou SMS PREMIUM a přes webovou aplikaci (soukromé parkovací plochy jsou nadále zpoplatněny). Michal Folta

MÍSTOPŘEDSEDA ČBK GAUBNER K OPATŘENÍ KORONAVIRU

V souvislosti s nařízením Vlády ČR z 15. března 2020 přinášíme stanovisko místopředsedy ČBK Jana Graubnera k dalším opatřením v rámci katolické církve: Drazí bratři a sestry, situace se během několika dnů opět změnila a nyní se nacházíme v naprosto výjimečné situaci, kdy je celá naše země v karanténě. Je to rozumné opatření, je třeba ho respektovat a omezení pohybu dodržovat. Neneseme v těchto dnech odpovědnost jen sami za sebe, ale také za všechny ty, s nimiž se setkáváme. Nevíme, kdo z nás by mohl být infekční a koho by mohl nakazit a tím ohrozit na zdraví a na životě.

Z nařízení vlády vyplývá, že není možné konat veřejné bohoslužby, a to ani v malém počtu.Duchovní ovšem mohou podle bodu I.g.3 tohoto nařízení vykonávat individuální duchovní péči a službu. To tedy znamená, že kostely mohou být otevřeny a kněz zde může být připraven takovouto individuální službu poskytnout. Stejně tak je možné - bude-li to opravdu nutné - aby duchovní navštívil věřící v jejich domově a udělil například svátost pomazání nemocných nebo viatikum. Obhajitelné je i slavení bohoslužby vysílané například přes televizi, rádio nebo sociální sítě, avšak s jen takovým počtem osob, bez něhož by nebylo možné bohoslužbu uskutečnit.Nemocniční kaplani ať konají svou službu se souhlasem vedení nemocnic a opatřeni ochrannými pomůckami.

Milí spolubratři kněží a jáhnové, spoléháme na Vaši rozumnost. Snažme se všichni být k dispozici, ale nechovejme se tak, abychom se stali možnou příčinou rizika nákazy. Využívejme možnost být v kontaktu se sobě svěřenými telefonem nebo přes sociální sítě. Svým příkladným dodržováním zásad karantény dávejme svým spoluobčanům dobrý příklad.

Drazí, to, co nám vždy zůstane, je modlitba. Prosíme, nezapomínejme se modlit za sebe i za druhé, za nemocné a ty, kdo jsou v nebezpečí smrti, za zdravotníky a další, kdo v těchto dnech čelí obrovskému nasazení a vyčerpání, za ty, kdo svými rozhodnutími za nás nesou odpovědnost a za brzké ukončení této epidemie. Přijměme tuto podobu postní doby jako svého druhu duchovní cvičení, jako nabídku od Pána, kterou nám dal způsobem, jaký bychom si sami nepřipravili, ale který může být pro každého z nás i pro Církev příležitostí ke skutečné změně smýšlení, k níž jsme byli vyzýváni na Popeleční středu.

RESPIRÁTORŮ NA OSTRAVSKU MÁLO, PRAKTIČTÍ LÉKAŘI DOSTANOU ROUŠKY Z USA

První várka respirátorů třídy FFP2 a FFP3, které centrálně nakoupilo Ministerstvo zdravotnictví, byla rozdistribuována. Celkem 1560 respirátorů bylo rozděleno mezi Fakultní nemocnici Ostrava, krajskou zdravotnickou záchrannou službu a krajská zdravotnická zařízení. Další respirátory má kraj přislíbeny. Vzhledem k malému počtu těchto ochranných pomůcek, které Ministerstvo zdravotnictví do regionu poslalo, není možné uspokojit další poptávku. Pomohou alespoň roušky z USA.

„Není to naše vina, nemáme co rozdělit. Měli jsme dobrou vůli, ale Ministerstvo zdravotnictví dodalo mnohem méně respirátorů, než jsme čekali. Věříme, že slíbené respirátory ze Státních hmotných rezerv nakonec přece jen v příštím týdnu dorazí. A pak další desítky tisíc ochranných osobních pomůcek přislíbených Ministerstvem zdravotnictví. Museli jsme v daný okamžik dát přednost nemocnicím a záchranářům, kteří jsou v první linii a nejvíce ohroženi nákazou.
Musíme dělat vše pro to, abychom je primárně ochránili, protože pak by se o nás neměl kdo starat,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák s tím, že jakmile kraj obdrží další zásilku respirátorů z Ministerstva zdravotnictví, okamžitě je bude posílat dalším poskytovatelům zdravotnických služeb.

Zdůraznil, že v průběhu neděle bylo rozděleno také 23 tisíc ústenek pobytovým a terénním sociálním službám.
„Praktičtí lékaři pro dospělé a ordinace pro děti a dorost se v tuto chvíli mohou obrátit na svá okresní sdružení, které ve spolupráci se společností Avenier zahájilo distribuci 20 tisíc roušek. Tyto roušky byly přivezeny z USA, darovala je společnost SOTIO. Jsou určeny pro primární péči. Děláme maximum pro to, abychom pro praktiky získali také respirátory,“ řekl hejtman Ivo Vondrák.

KRAJSKÝ ÚŘAD NA OSTRAVSKU SE ZAVÍRÁ PRO VEŘEJNOST

Krajský úřad Moravskoslezského kraje v Ostravě od zítřka ruší úřední hodiny pro veřejnost. Výjimkou je provoz podatelny krajského úřadu. Nařízení ředitele krajského úřadu Tomáše Kotyzy platí od pondělí 16. března až do odvolání.

„Cílem tohoto opatření je maximálně eliminovat prudké šíření nákazy koronavirem. Provoz podatelny bude pro osobní podání zachován ve stávajících úředních hodinách podatelny. Veřejnost může kontaktovat zaměstnance krajského úřadu přednostně elektronicky nebo telefonicky, a to prostřednictvím elektronické podatelny posta@msk.cz nebo telefonního čísla 595 622 222 v úředních hodinách krajského úřadu,“ uvedl ředitel krajského úřadu Tomáš Kotyza s tím, že občané mohou kontaktovat zaměstnance krajského úřadu telefonicky nebo elektronicky také prostřednictvím přímých kontaktů, zveřejněných na webových stránkách Moravskoslezského kraje:

Upozornil, že krajský úřad i nadále vykonává všechny činnosti v samostatné i přenesené působnosti. Většinu jeho agendy je možné vyřídit elektronicky prostřednictvím Portálu služeb, který nabízí efektivní elektronickou komunikaci.
„Krajský úřad výskyt koronaviru aktivně monitoruje a je v úzkém kontaktu s Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje a složkami IZS. Operativně také reaguje na všechna doporučení Bezpečnostní rady České republiky,“ dodal ředitel krajského úřadu Tomáš Kotyza.