iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Ďurička obrala o majetek dcera Nicol, další nemají nic

„Vzkazuji všem rodičům: nedávejte žádné dary svým dětem, dokud žijete. Jakou větší morální újmu jsem měl utrpět? Když se mě zřeklo vlastní dítě. Jsem smutný a zklamaný. Člověk se v lidech mýlí, měl by lidem míň věřit,“ řekl Ďuričko štábu iDNES.tv při odchodu z jednací síně. Avizoval také, že bude ve sporu pokračovat a podá dovolání. Pokud neuspěje, obrátí se na Ústavní soud.

Městský soud v Praze v úterý pravomocně potvrdil, že někdejší hoteliér Bohumír Ďuričko odsouzený za vraždu nedostane zpět nemovitosti, které před lety ve vazbě přepsal na dceru Nicole. Ta otce později zavrhla a přestala s ním komunikovat. Ďuričko žádal vrácení darovaného majetku za zhruba deset milionů korun.

Bohumír Ďuričko, který nyní používá jméno Benedikt Reinhold Diera, od počátku tvrdil, že žalobu podal i proto, aby se s dcerou u soudu potkal a mohli si spolu promluvit. Měl smůlu. Nicole ani k jednomu jednání nepřišla. Loni v září neuspěl Ďuričko u Obvodního soudu pro Prahu 6, podal proto odvolání, kterým se v úterý zabýval Městský soud v Praze. Jenže i z budovy ve Spálené ulici odcházel zklamaný. Odvolací soud se rovněž postavil na stranu jeho dcery. Darovaný majetek otci vracet nemusí.

Ďuričkovy dcery

Adriana - je nejmladší, narodila se v prosinci 2008, v době, kdy byl ve vazbě. "Uhájila si tátu ve škole, před kamarádkami. Pravidelně se vídáme, chodíme třeba do aquacentra. Jsem pyšný, že ji mám, že mi říká táto,“ popisuje Ďuričko. Souhlasil se změnou jejího příjmení, aby neměla v životě problémy.

Anna - ročník 2004. S touto dcerou se Ďuričko také vídá. I na její přejmenování kývl.
Nicole - narozená v roce 1990. Studovala Literární akademii v Praze. Věnuje se psaní, fotografování, zajímá se o filosofii.

Ďuričko jí před dvanácti lety daroval svůj majetek a nyní se s ní soudí. V kontaktu nejsou.

Martina - ročník 1974. „Martina má opravdu chronický strach z vendety (pomsty klanu Kočkových). Bojí se o svoji dceru. Žije v utajení, ale internetový kontakt s ní mám. Když se máme setkat, tak jenom v zahraničí,“ říká o ní Ďuričko.
Yveta - narozená v roce 1971. Ďuričkova nejstarší dcera je veřejně činná. Kandidovala v Praze 13 za ANO 2011. Ve volbách uspěla, je zastupitelkou, na radnici je například předsedkyní majetkového výboru. S otcem je v kontaktu.

„V chování žalované nelze spatřovat hrubé porušení dobrých mravů nebo hrubé chování, jímž by porušovala dobré mravy, které mají ve vztazích mezi lidmi obecně panovat. Předpoklady pro odvolání daru (pro nevděk) nebyly naplněny,“ konstatovala předsedkyně odvolacího senátu Jana Knotková.

Vzkazuji všem rodičům: nedávejte žádné dary svým dětem, dokud žijete. Jakou větší morální újmu jsem měl utrpět? Když se mě zřeklo vlastní dítě. Jsem smutný a zklamaný. Člověk se v lidech mýlí, měl by lidem míň věřit,“ řekl Ďuričko štábu iDNES.tv při odchodu z jednací síně.

Avizoval také, že bude ve sporu pokračovat a podá dovolání. Pokud neuspěje, obrátí se na Ústavní soud.

„Mám pět dcer, nemám jen jednu. Denně teď přemýšlím o tom, proč jsem dal majetky, které jsem měl, jen té jedné. Uvědomil jsem si, že jsem k tomu byl přinucen. A to neustálými prosbami a hrozbami svojí bývalé ženy Zuzany a dcery Nicole,“ řekl Ďuričko u prvního stání v prosinci 2018.

Tvrdí, že ho exmanželka a dcera přiměly k přepsání majetku ze tří důvodů. Měly prý strach, že zemře a bude následovat dlouhé dědické řízení. Obávaly se také toho, jaké odškodnění bude platit pozůstalým zavražděného Václava Kočky mladšího. A do třetice mu měly slibovat morální podporu.„Daroval jsem dceři Nicole nejen pozemky a své podíly ve dvou domech, ale i vybavení těchto nemovitostí,“ uvedl Ďuričko.

To, že jim vyhověl, hodnotí zpětně jako unáhlený krok. Dcera mu sice zpočátku psala do vazební věznice láskyplné dopisy, po převodu majetku jich však podle Ďurička přicházelo čím dál méně, až se dívka úplně odmlčela.
„Byly měsíce, kdy jsem neměl peníze ani na zubní pastu. Žebral jsem u spoluvězňů, abych si mohl vyčistit zuby. Daroval jsem jí takové majetky a neposlala mi ani balíček,“ stěžoval si.

Když později zjistil, že si dcera bez jeho vědomí změnila příjmení a už není Ďuričková, zasáhlo ho to. „Byla to potupa, zrada, šok. Dodneška se s tím nemohu smířit,“ zlobí se.S Nicole se mu nepodařilo spojit ani poté, co ho soud v roce 2017 podmíněně propustil z výkonu trestu. Na jeho žádost o finanční výpomoc dcera nereagovala.

Soudy se však shodly na tom, že ze strany dívky nešlo o hrubé porušení dobrých mravů. Hrubost zásahu je pro soud zásadní. Myslí se tím takové porušení dobrých mravů, které je soustavné nebo značně intenzivní. Jde například o situaci, kdy obdarovaný člověk svého dárce fyzicky napadne, vulgárně mu nadává nebo mu odepře potřebnou pomoc.
Ďuričko nepřesvědčil soud, že v době, kdy žádal dceru o 300 tisíc korun, byl ve finanční nouzi.

„Nepopíráme, že vztahy (mezi dcerou a otcem) nejsou hluboké. Nikdy ho ale nepomlouvala, nikdy se k němu nevyjadřovala do médií, nezasahovala do jeho života, nechala ho žít jeho život a očekávala, že on udělá ve vztahu k ní to samé,“ uvedl advokát Ďuričkovy dcery Pavel Chrástka. Nicole přestala otci věřit v době, kdy stál jako obžalovaný před soudem. Pochopila prý, že z jeho strany nešlo o neúmyslné zabití, ale o vraždu.

Spor Ďurička s dcerou. Soudkyně vysvětluje svůj rozsudek (září 2019):

Bohumír Ďuričko se 9. října 2008 účastnil v pražské vinárně Monarch křtu knihy bývalého premiéra Jiřího Paroubka. Na párty, která následovala, se dostal do potyčky s Václavem Kočkou mladším. Ďuričko vytáhl pistoli a protivníka zastřelil – tvrdil, že bránil sebe i těhotnou přítelkyni. Soud ho za vraždu potrestal 12,5 lety vězení.

V roce 2015 žádal neúspěšně o obnovu procesu. 30. října 2017 byl z výkonu trestu podmíněně propuštěn. Z původně uloženého trestu si odpykal devět let. Podmínky, za kterých byl z věznice předčasně propuštěn, Ďuričko plní. Pracuje v zahraničí. U soudu se po čase objevil právě kvůli sporu s údajně nevděčnou dcerou.

Odvolání daru pro nevděk
§ 2072
(1) Ublížil-li obdarovaný dárci úmyslně nebo z hrubé nedbalosti tak, že zjevně porušil dobré mravy, může dárce, neprominul-li to obdarovanému, od darovací smlouvy pro jeho nevděk odstoupit. Byl-li dar již odevzdán, má dárce právo požadovat vydání celého daru, a není-li to možné, zaplacení jeho obvyklé ceny.
(2) Odůvodňují-li to okolnosti, považuje se za nevděk vůči dárci také zjevné porušení dobrých mravů vůči osobě obdarovanému blízké.
§ 2073
Nevděk činí obdarovaného co do jeho osoby nepoctivým držitelem.
§ 2074
Právo odvolat dar přechází na dárcova dědice, zabránil-li obdarovaný dárci v odvolání daru nebo zabránila-li v tom dárci vyšší moc.
§ 2075
(1) Dárce může dar pro nevděk odvolat do jednoho roku ode dne, co obdarovaný dárci ublížil, ale dozví-li se o tom dárce později, do jednoho roku ode dne, kdy získal vědomost o důvodu pro odvolání daru. Dědic dárce může dar odvolat nejpozději do jednoho roku od smrti dárce.
(2) Je-li dar odvolán později a namítne-li obdarovaný opožděné odvolání daru, soud k odvolání nepřihlédne.

LIDOVCI PROTI DUKOVI, ODMÍTLI KRITIČKU ČT LIPOVSKOU DO RADY ČT

Prezidium České křesťanské akademie se připojilo k výzvě 19 senátorů, aby Česká biskupská konference stáhla nominaci ekonomky Hany Lipovské do Rady České televize. Stejně jako část senátorů považuje za nepřijatelné, že uvedená kandidátka veřejně zpochybňuje smysl existence veřejnoprávních médií.

Předseda České biskupské konference (ČBK) kardinál Dominik Duka v pátečním prohlášení napsal, že odbornost Lipovské v ekonomii může být pro Radu ČT naopak prospěšná. Případné kritické hlasy na adresu veřejnoprávních médií mohou jejich službu zkvalitnit, míní hlava české katolické církve.

„V době, kdy dochází k nebezpečnému omezování svobody médií v Polsku a Maďarsku a i u nás se objevuje tlak populistických politiků, zpochybňujících samu existenci nezávislých veřejnoprávních médií, je nominace osoby, která veřejně sdílí takové postoje a navíc přiznává svou nekompetenci, neznalost a nezájem o televizní tvorbu, neomluvitelnou chybou,“ uvedla Česká křesťanská akademie.

Šéf KDU-ČSL odmítl snahu Duky dostat do Rady ČT kritičku televize

Nominaci takových lidí proto považuje akademie za ohrožení demokratické plurality. „Církev má stát na straně svobody a nesmí se nechat zmanipulovat zájmy populistických politických subjektů. Žádáme Českou biskupskou konferenci, aby uznala svou chybu a nominaci paní Lipovské stáhla,“ stojí ve stanovisku akademie.

Důležitost veřejnoprávních médií

Česká křesťanská akademie je občanské sdružení, které podle svého webu sdružuje křesťany všech církví, ale i další lidi, kteří cítí odpovědnost za uplatňování křesťanských kulturních a morálních hodnot ve společnosti. V jejím čele stojí teolog Tomáš Halík.

Lipovská vzbudila pozornost svými výroky o tom, že nerozumí smyslu existence veřejnoprávních médií. Televizní tvorbu prý sice nesleduje, ale nezná jediný pořad České televize, který by nemohla vysílat televize komerční. Duka kandidátku hájí. „Je nesporné, že veřejnoprávní média musí existovat a je třeba je bránit, ale je rovněž zapotřebí, aby v duchu služby pravdě skutečně sloužila celé společnosti,“ uvedl.

Senátoři v otevřeném dopise napsali, že existence a nezávislost veřejnoprávních médií hraje zásadní roli pro udržování svobody a zachování demokratických principů Česka. Členové Rady ČT by jako zástupci veřejnosti měli hájit tento veřejný zájem, který je zakotven v zákoně o České televizi. ČBK by se podle senátorů měla od názorů Lipovské distancovat a její nominaci stáhnout. „V opačném případě se lze důvodně domnívat, že se s názory Hany Lipovské Česká biskupská konference ztotožňuje,“ uvedli senátoři.
Sněmovna bude vybírat šest členů Rady ČT za ty, jejichž mandát končí 26. března. O uvolněná místa má zájem devět desítek adeptů.

SLOVÁK HRICÍK V GANGU KOČNERA I KREJČÍŘE?

Slovenský mafián Marian Kočner obviněný z objednávky vraždy novináře Jána Kuciaka potřeboval narychlo někoho, kdo se mu začne starat o majetek. Zatkla ho policie, dala do vazby a hrozí mu doživotí i propadnutí majetku. Potřeboval absolutně spolehlivého šíbra, který ukočíruje jeho velké firmy, postará se o luxusní hotely, apartmány, rozprodá část bytů a hlavně – zajistí peníze pro Kočnerovu rodinu.

Kočner tedy vybral Ivo Hricika – Slováka, který byl podle českých soudů členem mafiánského gangu Radovana Krejčíře, staral se mu o nemovitosti i dělal bodyguarda jeho synu Denisovi. Udělal z něj jednatele své největší firmy, správce hotelů, bytů v Bratislavě či horských apartmánů. Slovenská policie včera právě v těchto nemovitostech udělala domovní prohlídky. Propojuje se tak slovenská mafie kolem Mariana Kočnera s českou Radovana Krejčíře, který často do Kočnerových hotelů na Donovalech podle zjištění MF DNES

NEÚNAVNÍ ZLODĚJI U PRAHY, V SULICI VYKRADLI TŘI DOMY

Středočeští policisté ve čtvrtek večer zasahovali v obci Sulice na jih od Prahy. Zaznamenali další vloupání do tří domů, zloději způsobili škody za desítky tisíc korun. Do pátrání po zlodějích policie nasadila vrtulník, nikoho však nedopadla. Zda se jedná o další akci organizované skupiny, policisté nepotvrdili.

„Dvacet minut před osmou hodinou večer přijali policisté na pražské tísňové lince hovor od oznamovatelky zdržující se v zahraničí, že mělo dojít k vloupání do jejího domu v Sulici,“ informovala v pátek policejní mluvčí Vlasta Suchánková.

Dům ihned vyrazila prověřit policejní hlídka. „Hlídky, které byly na místě do čtyř minut, skutečně násilné vniknutí do rodinného domu zjistily,“ sdělila Suchánková. Policisté tak začali prohledávat celou oblast, prověřovali vozidla i lidi. Do akce se zapojila více než desítka hlídek a také vrtulník.„Vlastní činností pak policisté zjistili násilné vniknutí do dvou dalších sousedních domů, ve kterých nebyli majitelé,“ uvedla mluvčí.

Zloději ve všech objektech způsobili škodu násilným vniknutím, a to v řádech desítek tisíc. Zda i něco odcizili, bude zřejmé až po vyjádření majitelů domů.„Policisté všem případům vloupání do rodinných domů věnují maximální pozornost, provádí rozsáhlá šetření, nicméně doposud se zatím nepodařilo ztotožnit žádnou konkrétní osobu či osoby, které by měly mít tyto skutky na svědomí,“ dodala Suchánková.

Zda vloupání mohla mít na svědomí vykradačská skupina, po níž pátrá speciální policejní tým, zatím není známo. „V tuto chvíli to s tím nespojujeme,“ řekla v pátek Suchánková. Na vyhodnocení, zda jde o sériový čin, je podle ní zatím brzy.
Ve Středočeském kraji došlo ve středu také k vloupání do dvou rodinných domů v nedalekých Mirošovicích. Zda souvisí se sérií vloupání v kraji, zatím také není jasné.

Zloději chodí za soumraku. Berou šperky a peníze, řekla policie k vlně krádeží

Během podzimu a zimy se ve Středočeském kraji stalo více než 120 případů vloupání do rodinných domů, všechny má nejspíš na svědomí organizovaná skupina. Pachatelé se zajímají zejména o peníze a šperky. Nikdo z majitelů domů zatím nebyl zraněn.

Starostové jsou velkým počtem vloupání znepokojení. Jesenice se kvůli tomu obrátila se žádostí o pomoc na ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD). V otevřeném dopise ho požádala o zvýšení počtu policistů v regionu kolem Prahy. K výzvě se podle starosty Jesenice Pavla Smutného (za STAN) připojilo pět desítek starostů.Totéž požaduje i petice, kterou dosud podepsalo přes 670 lidí. Hamáček starostům vzkázal, že policie maximálně posílila stavy a dělá vše pro dopadení pachatelů.

TŘETÍ PREZIDENTŮV PORADCE GALUŠKA VE STÍNU NEJEDLÉHO A MYNÁŘE?

Když na začátku prvního mandátu Miloše Zemana v únoru 2014 zveřejnila MF DNES jména nových prezidentových poradců, nevzbudilo jméno uherskohradišťského podnikatele Pavla Galušky přílišnou pozornost. Ekonomický poradce prezidenta totiž nedává svůj byznys na odiv. Vědělo se o něm, že je poměrně štědrým sponzorem „zemanovské“ strany SPOZ – od roku 2010 jí věnoval přes 900 tisíc korun. A také to, že podnikal s nejbližším Zemanovým spolupracovníkem Martinem Nejedlým.

Všeobecně se předpokládalo, že dostal klíč od hradní poradcovské kanceláře, a tím i exkluzivní přístup k Zemanovi právě díky svému přátelství s hradním mužem číslo jedna. Ani po šesti letech, kdy Galuška poskytuje své rady, nejsou o jeho poradenství či podnikání bližší informace. „Využívá kancelář poradců,“ zní stručná odpověď hradního mluvčího Jiřího Ovčáčka. A sám Galuška se s novináři nebaví. „Omlouvám se, ale zůstanu u své zásady mediálně nevystupovat,“ napsal na žádost MF DNES o rozhovor.

Byznys s certifikáty

Přestože je na rozdíl od dua Mynář–Nejedlý ve velkém mediálním závětří, Galuškův byznys se do spojení s prezidentem Zemanem dostal už záhy po jeho zvolení v roce 2013. Galuškova společnost Bohemia Certification, která zajišťuje školení a certifikace firem (mimo jiné uděluje certifikáty podle norem ISO), podepsala strategický kontrakt během
Zemanovy první cesty do Izraele.

„Uzavřený kontrakt je zaměřen na vzájemnou výměnu školitelů a provádění auditů smíšenými izraelsko-českými týmy v oblasti bezpečnosti potravin jak na území České republiky, tak na území Izraele, s cílem společných projektů na třetích trzích, zejména pak v jihovýchodní Asii,“ popsal smlouvu Galuškovy firmy se společností IQC Ltd. bulletin Česko-izraelské obchodní komory.

Zemanova zadní vrátka do Číny: když budou investice, možná přece přijede

Firma Bohemia Certification v uplynulých letech získala také dvě veřejné zakázky v hodnotě necelého půl milionu korun od Fakultní nemocnice Ostrava a Státní zemědělské a potravinářské inspekce. Na stejné adrese jako Bohemia Certification v Panské ulici v Praze je i pražská kancelář společnosti Ray Service z Uherského Hradiště, jež věnovala na druhou kampaň prezidenta Zemana půl milionu korun. Galuškova společnost firmě Ray Service udělila certifikát pro „environmentální management“.

Hradní likvidátor

Ve veřejných zdrojích lze najít Galuškovy vazby na další Zemanovy sponzory a spojence.
Například na dnes již zesnulého lobbistu a někdejšího šéfporadce z dob, kdy byl Zeman premiérem, Miroslava Šloufa.
Místo ubytovny luxusní penzion. Mynář vracel odkloněnou milionovou dotaci

Galuška už v době, kdy byl hradním poradcem, podle obchodního rejstříku působil jako likvidátor dvojice firem, které Šlouf ovládal – Safr a Slávia Consulting. Druhá jmenovaná společnost lobbovala za zájmy ruského Lukoilu v Česku.
A právě česká pobočka této firmy – Lukoil Aviation Czech – spojila Galušku s Martinem Nejedlým.

Oba muži spolu podnikají minimálně od roku 2008. Tehdy se sešli ve statutárních orgánech firmy Ene Investment. Spekuluje se o tom, že je byznys spojil již v době, kdy Nejedlý podnikal v Rusku. To však nelze z otevřených zdrojů spolehlivě ověřit. Dnes podnikají v byznysu se zemním plynem. Společnost ATM Energy, kterou společně vlastní, dodává od února 2018 plyn pro městský dopravní podnik v Mladé Boleslavi.

PALESTINA PŘERUŠÍ VZTAHY S IZRAELEM? ODMÍTÁ NÁVRH TRUMPA

Předseda palestinské samosprávy Mahmúd Abbás v sobotu pohrozil, že Palestina přeruší veškeré vztahy s Izraelem a Spojenými státy. Učinil tak na na mimořádné schůzce Ligy arabských států věnované americkému mírovému plánu pro Izrael a Palestince, na níž organizace plán USA odmítla. Izrael ani USA zatím vyjádření nekomentovaly.

„Zažádali jsme o tuto naléhavou schůzku abychom zabránili shodě spojené s plánem USA ohledně všeho, co se týká problematiky Palestiny. Budeme bojovat, abychom předešli situaci, v níž se tento plán stane legitimním programem, který přijme mezinárodní komunita,“ prohlásil v projevu Abbás.

Předseda palestinské samosprávy také údajně již oznámil Izraeli a Spojeným státům, že s nimi ve světle Trumpova plánu Palestina nebude udržovat žádné vztahy, včetně těch na bezpečnostní úrovni. Abbás rovněž prohlásil, že odmítl přijmout několik telefonních hovorů a dopisů od amerického prezidenta Donalda Trumpa: „Vím, že by to použil a řekl, že to s námi konzultoval,“ řekl. „Nikdy toto řešení nepřijmu. Nechci být vepsán do historie jako ten, kdo prodal Jeruzalém,“ dodal.

Palestina podle Abbáse nechce přijmout Spojené státy jako jediného prostředníka při jednání s Izraelem. Záležitost proto hodlá řešit v Radě bezpečnosti OSN a dalších mezinárodních a regionálních organizacích. Ministři zahraničí zemí LAS v sobotu po schůzce ve společném prohlášení uvedli, že odmítají „dohodu století“, jak Trump svůj mírový plán často nazýval, jelikož „nerespektuje základní práva a aspirace palestinského lidu“. Představitelé členských států LAS se rovněž zavázali, že nebudou spolupracovat s americkou administrativou na uskutečňování plánu.

Americký plán představuje podle LAS zásadní obrat

Generální tajemník Ligy arabských států (LAS) Ahmad Abúl Ghajt již na schůzce prohlásil, že americký plán představuje zásadní obrat v dlouhodobé politice USA týkající se izraelsko-palestinského konfliktu. „Tento obrat nepomáhá k dosažení míru a spravedlivého řešení,“ prohlásil Ghajt.

Trump počítá s nezávislou Palestinou. Musí se vzdát terorismu, řekl

Trump představil svůj dlouho slibovaný plán pro mír na Blízkém východě v úterý. Podle něj plán obsahuje základy pro „realistické dvoustátní řešení“, tedy vytvoření palestinského státu po boku Izraele.
Plán sice počítá s vytvořením nezávislého palestinského státu, zároveň však označuje Jeruzalém za nedělitelné hlavní město Izraele. Ten by podle něj rovněž anektoval „valnou většinu“ izraelských osad na Západním břehu Jordánu, které většina mezinárodního společenství považuje za nelegální z pohledu mezinárodního práva.

Straní Izraeli a je nerealistický. Světový tisk ztrhal Trumpův mírový plán

Zatímco izraelský premiér Benjamin Netanjahu plán uvítal, palestinští lídři jej ostře odmítli. Tichý souhlas Trumpově záměru dříve vyjádřily Spojené arabské emiráty, Bahrajn a Omán. Blízcí spojenci Spojených států Egypt a Saúdská Arábie obsah plánu nekomentovali a vyzvali jen obě znepřátelené strany k obnovení jednání. Jordánsko varovalo před jakoukoliv izraelskou „anexí palestinského území“ a znovu zopakovalo svou podporu vytvoření palestinského státu v hranicích z roku 1967, které zahrnují Západní břeh Jordánu a východní Jeruzalém.

ŘECKO ZASTAVÍ UPRCHLÍKY BARIÉROU V MOŘI?

Řecké ministerstvo obrany oznámilo plán na vybudování 2,7 kilometru dlouhé bariéry u břehů ostrova Lesbos, která by měla zastavit uprchlíky plavící se z Turecka. Plán se setkal s ostrou kritikou lidskoprávních organizací a opozice.
Ministerstvo obrany tento týden vypsalo výběrové řízení na instalaci „plovoucích ochranných systémů“ v Egejském moři. Zábrany či sítě by měly být vysoké 1,10 metru, z čehož by 50 centimetrů mělo vyčnívat nad hladinu.

Na bariérách budou blikající světla označující hranici řeckých výsostných vod. Celkové náklady na pořízení by neměly přesáhnout půl milionu eur (asi 12,6 milionu Kč). Pokud se bariéry osvědčí, mohou se rozšířit až na patnáct kilometrů.
Ministerstvo obrany a armáda se na zvládání migrační krize podílejí už několik let. „V Evrosu se nám fyzické bariéry při zvládání přílivu lidí relativně osvědčily,“ prohlásil ministr obrany Nikos Panagiotopulos.

Připomněl tak ploty z ostnatého drátu, které Řecko postavilo podél hranice s Tureckem na severovýchodě země. „Věříme, že tyto plovoucí bariéry mohou mít stejný dopad,“ dodal podle deníku The Guardian.

Stupidní, myslí si levice

Plán odmítly lidskoprávní organizace i řecká opozice. „Máme velké starosti, jestli budou záchranáři i nadále schopni poskytovat životně důležitou pomoc lidem, kteří se vydají na nebezpečnou plavbu na Lesbos,“ stojí v prohlášení Amnesty International, podle níž musí vláda zajistit, že bariéry nepřispějí k nárůstu utopených.

„Myšlenka, že takhle dlouhý plot může fungovat, je naprosto stupidní,“ prohlásil bývalý ministr pro migraci Dimitris Vitsas, „Tohle od plavby nikoho neodradí,“ dodal politik z levicové strany Syriza.

Migranti v Řecku zapálili tábor, zemřeli dva lidé. Hrozí vzpoura:

Řecko se loni se opět stalo hlavní vstupní branou do EU pro migranty z Blízkého východu. Za loňský rok jich z Turecka do Řecka dorazilo na 74 400. Řecká vláda se obává, že se stejná situace zopakuje i letos. V přeplněných táborech na řeckých ostrovech v Egejském moři se momentálně nalézá více než 40 tisíc žadatelů o azyl, přestože tábory byly postaveny pro nejvýše 6 200 lidí a podmínky v nich jsou podle mnoha svědectví naprosto otřesné.

„Vidíme tady mnoho dětí se zdravotními problémy, jako je cukrovka, astma nebo srdeční poruchy, které jsou nuceny žít ve stanech, v hrozných a nehygienických podmínkách,“ komentuje situaci v táboře Moria Hilde Vochtenová z organizace Lékaři bez hranic.

Řecký premiér Kyriakos Mitsotakis, který se úřadu ujal loni v červenci, si nedávno postěžoval, že jeho vláda „zdědila“ odhadem 80 tisíc nevyřízených žádostí o azyl od předchozí vlády.

Konzervativní Mitsotakisova vláda zaujímá přísnější postoj v otázkách migrace a na podzim prosadila v parlamentu zákon, který má mimo jiné zrychlit azylová řízení a zjednodušit deportace migrantů bez nároku na azyl. Tento měsíc také vláda opět zřídila ministerstvo pro migraci a azyl, které loni po nástupu do úřadu zrušila.

Vláda čelí čím dál většímu hněvu obyvatel ostrovů v Egejském moři. Starostové řeckých ostrovů Lesbos, Samos a Chios minulý týden vyzvali řeckou vládu, aby z jejich přeplněných táborů na pevninu převezla tisíce uprchlíků.