iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Proč se brání Dr. Rathovi léčit lidi? Vyhozené miliony

Lékařem, a dobrým lékařem se jen tak někdo nestane. Stojí to hodně peněz a umění. V ČR chybějí stovky, tisíce i více lékařů a zdravotních sester. Do ČR se vozí z Ukrajiny, SR i odjinud, protože naši lékaři a sestry utíkají za lepším do Německa, Rakouska a dalších zemí. Nejsou v ČR doceněni, lépe finančně ohodnoceni. Německo se chlubí tím, že získalo dost pracovních sil z emigrantů. Ale už neříká, že je to právě i odborníky z ČR. Proto bychom měli víc docenit odborníky v ČR. A zapojit i lékaře, kteří jsou ve vězení.

Doktor Rath si tam už vzal i potřebné věci, které potřebuje lékař na léčení. Mnoho chyb se nadělalo i po roce 1968, kdy se vyhodilo hodně schopných odborníků z vojenské nemocnice v Praze i z mnoha dalších. Byli to ale i odborníci z jiných rezortů. Hodně jich zachránil doc Čuba v Agropodniku Slušovice. Získal na 1500 vynikajících odborníků, kteří mu pomohli ke světovému prvenství moderního zemědělského rezortu.

VYUŽIJÍ SE BRZY LÉKAŘI VE VĚZENÍ?

Podle zákona o výkonu trestu mohou odsouzení lékaři i za branami věznice vykonávat svoji profesi. Platí to i v případě vazby. V praxi tomu však tak není kvůli možným bezpečnostním rizikům. To by se však mohlo brzy změnit. „Vzhledem k aktuálnímu všeobecnému nedostatku lékařů, hledá Vězeňská služba ČR, resp. Generální ředitelství VS ČR, legitimní a legální cestu, jak zaměstnávat odsouzené lékaře. Jednalo by se samozřejmě o lékaře, kteří nemají uložený zákaz výkonu povolání v souvislost se spáchanou trestnou činností,“ řekl České justici mluvčí Ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka.

Když loni do věznice v Teplicích přišla na kontrolu zástupkyně Vrchního státního zastupitelství v Praze (VSZ v Praze) a zjišťovala, na jakou pracovní pozici bude zařazen vězeň David Rath, ředitel věznice uvedl, že mají nedostatek lékařů. Rath by tak za restriktivních podmínek mohl pracovat jako lékař ve věznici. Kontrola podle ředitele Vězeňské služby Petra Dohnala odpověděla, že taková práce pro Ratha nepřichází v úvahu. Exhejtman se už před nástupem do vězení zmínil, že by chtěl ve vězení pracovat jako lékař.

Ve výkonu trestu je v současné době 9 lékařů. Kromě Davida Ratha jsou to i jeho bývalí společníci – exposlanec Petr Kott a někdejší ředitelka kladenské nemocnice Kateřina Pancová. Je to sice nízké číslo, ale ve věznicích celkově chybí 35 lékařů, takže Vězeňská služba by potenciál odsouzených odborníků ráda využila. Nedostatek lékařů je celorepublikový problém, v oblasti vězeňství o to větší, že nabízená práce není v očích uchazečů atraktivní. Problém se navíc bude prohlubovat, protože ve věznicích pracují zejména lékaři před důchodem.

ákon vězni výkon lékařské praxe umožňuje, ale zároveň to věznicím přímo neukládá. Novela zákona o výkonu trestu od 1. ledna 2014 stanoví, že „při zaměstnávání a vzdělávání odsouzených věznice zajišťuje zařazování odsouzených do práce odpovídající jejich zdravotní způsobilosti s přihlédnutím k jejich odborným znalostem a dovednostem včetně způsobilosti poskytovat zdravotní služby“.

„Při zařazování odsouzených do práce zohledňujeme jejich kvalifikaci, vzdělání a odborné schopnosti a v rámci možností jich využíváme. Naším úkolem je též odborné schopnosti a dovednosti odsouzených udržovat tak, aby po opuštění výkonu trestu schopni se opět zařadit do pracovního procesu. Ke specifickým profesím a možnosti jejích výkonu při pobytu ve vězení jsme sestavili tzv. mapu rizik s nimi spojenou,“ vysvětluje mluvčí Vězeňské služby Petra Kučerová.
Vězněná osoba nesmí například přijít do kontaktu s psychotropními a omamnými látkami, s peněžní hotovostí, nesmí mít přístup k osobním údajům.

Specifické profese musí být vykonávané pod zvýšeným dohledem tak, aby těchto přístupů odsouzení nezneužili. „V současné době hledáme cestu, jak na tyto specifické profese vězně zařadit,“ dodala Kučerová.
Odsouzení by nyní právně zavazovali Vězeňskou službu, např. při rozhodování o dočasné pracovní neschopnosti vězněných osob, ale i zaměstnanců Vězeňské služby, při rozhodování vedení věznic na úseku hygienického dozoru, při předepisování diet, v řízení o žádostech o udělení milosti, zařazování dalších odsouzených do práce, vydávání lékařských posudků, rozhodování o eskortách do mimovězeňských zdravotnických zařízení apod.

Zákon o výkonu trestu odnětí svobody stanoví, že odsouzení pracují pod dohledem zaměstnanců Vězeňské služby. Jako problematická se tedy jeví situace, kdy nelékařskému zaměstnanci Vězeňské služby bude udělovat pokyny odsouzený.
Práci odsouzených lékařů ve věznicích podpořila v roce 2014 i Česká lékařská komora. „Pokud nejsou odsouzeni za odbornou chybu a pokud jim soud jako součást trestu neuložil zákaz výkonu povolání, tak nevidím žádný rozumný důvod, proč by odsouzení lékaři nemohli pokračovat ve své profesi i ve vězení,“ myslí si předseda Milan Kubek. Ten s Davidem Rathem a dalšími lékaři založil v roce 2000 Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů (LOK-SČL). Eva Paseková, ceskajustice.cz

MINISTRYNĚ BENEŠOVÁ PROVĚŘÍ PODMÍNKY RATHA VE VĚZENí

Podmínky věznění odsouzeného Davida Ratha chce ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) prověřit v řádu dnů, maximálně týdnů. Porovná při tom informace, které dostala od šéfa Vězeňské služby (VS) Petra Dohnala a pražské vrchní státní zástupkyně Lenky Bradáčové. O stanovisko požádá také nejvyššího státního zástupce. Po dnešní poradě vedení ministerstva to novinářům řekl mluvčí úřadu Vladimír Řepka.

„Pan ředitel Dohnal paní ministryni na pravidelných pátečních poradách vedení vždy informuje o stavu ve Vězeňské službě. Tentokrát byly informace zaměřené na případ pana Ratha,“ uvedl Řepka. Doplnil, že informace od Bradáčové přišly ministryni v písemné podobě. „Paní ministryně nyní všechny tyto informace zevrubně prozkoumá,“ řekl.
Rath si v teplické věznici odpykává sedmiletý trest za korupci. Ministerstvu jde podle Řepky o to, aby byl český postup v souladu se stanoviskem Evropského výboru pro zabránění mučení (CPT). O tom, že se do věci vloží například zahájením případného kárného řízení, úřad nyní neuvažuje.

VS kritizuje pražské vrchní státní zastupitelství za to, jak medializovalo pochybení teplické věznice ohledně Rathova věznění. O pochybení hovořila Bradáčová bez dalších podrobností v neděli. Ústecký krajský státní zástupce Radim Kadlček pak uvedl, že dozorová prověrka ve věznici loni 11. listopadu zjistila porušení pravidel pro odsouzené při nošení vlastního oblečení a zákona, podle nějž mají odsouzení ve vězení stejná práva. Rath mohl nosit civilní kalhoty a ředitel věznice mu povolil zdravotní matraci.

Bezpečnostní sbor se ředitele věznice zastal s tím, že matraci povolil z humánních důvodů a kalhoty byly určené pro výtvarný kroužek. Dohnal označil postup státních zástupců za nestandardní a má za to, že pražské vrchní státní zastupitelství zasahuje do pravomocí VS. Podle něj totiž věznici sdělilo, že nepřipadá v úvahu, aby tam Rath pracoval jako lékař. Bradáčová na kritiku reagovala tak, že Dohnal disponuje zcela nepřesnými informacemi.

BITVA POSLANCŮ O PŘIDĚLOVÁNÍ DLUŽNÍKŮ EXEKUTORŮM

Ústavně-právní výbor má nyní zvážit, jaké z navrhovaných řešení novely exekučního řádu má být přijato Foto: Facebook
Poslance v tomto roce čeká ostrá bitva o změnu pravidel vícečetných exekucí. Jde jednak o vládou schválené novely občanského soudního a exekučního řádu, dalším návrhem, který projedná ústavně právní výbor Poslanecké sněmovny je zavedení úplné teritoriality z dílny Pirátů. Poslední návrh je z dílny poslance Patrika Nachera (ANO), který prosazuje tzv. částečnou teritorialitu. Princip slučování exekucí včera podpořil sociální výbor Poslanecké sněmovny.

Poslanec Nacher prosazuje rozdělení exekucí podle bydliště dlužníka a jejich přidělení exekutorovi z příslušného kraje u všech pohledávek vzniklých u státu, krajů, obcí a jejich podniků. „Na začátku února představím na podvýboru pro exekuce, insolvence a oddlužení návrh, kterému říkám bagatelní teritorialita. Pro ten cítím mezi našimi poslanci, ale i v dalších stranách, vstřícnost,“ uvedl Nacher v HN s tím, že teritorialita tak, jak ji prosazují Piráti, nemá politickou podporu. Zatímco pirátský a vládní návrh už ve sněmovně prošly prvním čtením, podrobnosti záměru poslance Nachera ještě nebyly zveřejněny. „Trváme na úplné teritorialitě, Nacherův návrh je ale lepší než vládní sněhulák. Kdyby zbyl jako jediná varianta, tak ho zřejmě podpoříme,“ reagoval v HN poslanec Lukáš Kolařík. Pirátský návrh má zavést to, že exekutory budou k jednotlivým případům přidělovat okresní soudy v rámci kraje.

Podstatou tzv. teritoriality exekutorů je, že na rozdíl od současného stavu, kdy si věřitel může vybrat, kterého soudního exekutora pověří vymáháním pohledávky, při teritorialitě bude soudní exekutor věřiteli určen například na základě místní příslušnosti.

Podle vládní novely, pro kterou se kvůli nabalování vícečetných exekucí na jednoho exekutora vžil název „sněhulák“, by měl věřitel na začátku řízení nést náklady na poplatek a zálohu, což by ho nutilo zvážit, zda exekuci vůbec zahajovat. Jedná se o systém, kdy se exekuce jednoho dlužníka slučují pod jednoho exekutora na základě výběru věřitele, který začal vymáhat jako první. Proti stejnému dlužníkovi by se navíc měly exekuce vést u jednoho exekutora.

Vícečetným exekucím by měla zabránit paušálně stanovená náhrada hotových výdajů za úkony v první fázi exekučního řízení a povinná záloha na náklady exekuce. Poplatek a povinnou zálohu by měl na počátku exekuce vynakládat věřitel. „A proto bude nucen předem zvážit, zda jsou majetkové poměry povinného takové, aby pohledávka mohla být úspěšně vymožena,“ stojí v předkládací zprávě. Dalším opatřením je zavedení lhůty, po jejímž uplynutí by soudní exekutor byl povinen zastavit bezvýslednou exekuci bez návrhu a bez souhlasu oprávněného.

Kateřina Valachová (ČSSD) by chtěla novely využít k uzákonění chráněného bankovního účtu, který by exekuci nepodléhal. „Dlužník a jeho rodina by měli jistotu, že z tohoto účtu budou moci hradit své životní potřeby,“ uvedla poslankyně. Proti chráněnému účtu se podle ní staví banky, pro které by jeho zavedení znamenalo komplikace.
Varování před „sněhulákem“

Odpůrci novely kritizují, že zatíží soudy, prodraží se a varují před principem nabalování exekucí. „Celý systém přidělování nových exekucí by vedl k vytvoření jen několika velkých exekutorských úřadů, protože služebně starší exekutoři s vysokým počtem v minulosti zahájených exekucí by získávali i nejvyšší počet nově zahájených exekucí,“ upozornila Exekutorská komora s tím, že novela je podle profesní organizace na hranici ústavnosti když dojde k tomu, že účastník exekučního řízení, tedy jak věřitel, tak i dlužník, budou v případě přijetí „Sněhuláka“ odňati zákonnému soudci. Novela totiž rozdělí dlužníky do dvou kategorií – ti s první exekucí si exekutora budou moci zvolit, ti, kteří mají exekucí více, budou muset zůstat pouze u jednoho.

Ministerstvo spravedlnosti uvedlo, že je stále zastáncem svého návrhu, i když o debatě o jiných variantách se nebrání. „Můžeme udělat kompromis, ale je otázka, zda bude funkční. Když stavíte na jedné konstrukci, boříte druhou. Byla bych ráda, kdyby se tu politická reprezentace jednoznačně vyjádřila, co chce,“ řekla ministryně spravedlnosti Marie Benešová serveru info.cz.

V evropském rámci je teritorialita exekutorů zavedena v západních státech jako Francie, Belgie nebo Portugalsko, avšak v tomto rámci existuje zcela konkurenční prostředí a exekutoři nejsou státem direktivně jakkoliv přidělováni. V ostatních státech se zavedenou teritorialitou soudní exekutoři nejsou vůbec podnikateli, ale přímo státními zaměstnanci. Hybridem mezi těmito úpravami jsou pouze Slovensko a Maďarsko. „Bohužel se však ukazuje, že náhodný výběr exekutora spojený s povinnou platbou za zastavení exekuce zavedený před více než dvěma lety na Slovensku nefunguje. Jak jinak si vysvětlit postup velkých věřitelů, kteří za tohoto stavu zcela přestali své pohledávky vymáhat?,“, ceskajustice.cz

ZEMAN: GOTTOVI DÁM ŘÁD BÍLÉHO LVA

Už popáté, co je ve funkci, pozval prezident Miloš Zeman na taneční parket hosty Reprezentačního plesu prezidenta republiky. Během úvodního proslovu řekl, že letos v říjnu vyznamená zpěváka Karla Gotta in memoriam nejvyšší třídou Řádu Bílého lva. Stejně jako loni i letos stála vstupenka na prezidentský ples deset tisíc korun.

I tak se podle hradního mluvčího Jiřího Ovčáčka prodalo na 350 vstupenek. „Víc neumožňuje kapacita Španělského sálu,“ zdůvodnil to Ovčáček. Plesu se účastnili politici, podnikatelé, lidé ze společenského života.

Mezi hosty nechyběl premiér Andrej Babiš, kterého doprovázela manželka Monika, ministryně financí a pro místní rozvoj Alena Schillerová a Klára Dostálová, šéf rezortu dopravy Vladimír Kremlík nebo hlavní strážce čínských zájmů a také šéf pražské Slavie Jaroslav Tvrdík. „Po letech na ples jdu, ale jsem z toho nervózní, protože nejsem plesový typ,“ přiznal iDNES.cz Tvrdík.

Na ples dorazil i místopředseda hnutí ANO Jaroslav Faltýnek, bývalý ministr kultury Antonín Staněk, ale i slovenský podnikatel a finančník žijící v Česku Pavol Krúpa. Krátce po osmé hodině večer do Španělského sálu přišel prezident republiky za doprovodu své manželky a dcery Kateřiny.

„O tomto plese se sice říká, že je prezidentský, ale ve skutečnosti je to ples nás všech, všech, co se zde sešli,“ řekl v úvodním proslovu Miloš Zeman, který všechny přítomné přivítal. Prezident poděkoval organizátorům a připomenul, na co půjde výtěžek z Reprezentačního plesu. „První část peněz půjde na Fond ohrožených dětí a do dětských domovů. Druhá část poputuje na pomoc starým lidem,“ řekl v proslovu.

Na konci své řeči prezident vzpomenul na českého zpěváka Karla Gotta. „Během večera zazní jeho písně a myslím si, že je to krásné uctění. A pokud mi to Andrej Babiš podepíše, tak 28. října letošního roku vyznamenám zesnulého zpěváka nejvyšším řádem,“ řekl v závěru.

Lákavé přitom pro hosty nejsou jen prostory, v nichž se ples koná. Na přítomné čekal bohatý hudební program tuzemských zpěváků. „Letos vystoupí paní Helena Vondráčková a pan Václav Neckář, máme připravené i jedno krátké překvapení,“ prozradila k programu v upoutávce na ples Kateřina Zemanová, která byla letos jednou z hlavních organizátorů. Po tanci prezidentského páru se ukázalo, že překvapením je svatební píseň, kterou prezidentova dcera nechala zahrát k dvacátému sedmému výročí svatby svých rodičů.

Během večera zazpíval také Bohuš Matuš nebo Daniel Hůlka. Kromě hudebních vystoupení čekala v pátek večer na hosty také degustace českých a moravských vín. „Formou rautu se budou podávat tradiční české pokrmy,“ doplnil k tomu Ovčáček.

Prezident popřál lidem bolest z myšlení. Kritizoval klimatické „náboženství“

Nezapomenutelným zážitkem pak určitě bude tombola. „Jako již tradičně je první cenou večeře s prezidentským párem. Další tradiční cenou je divočák, tu letos doplňuje procházka lánskou oborou,“ prozradila Zemanová. Chybět nebudou ale ani věcné ceny, například hodinky Prim, hokejka Jaromíra Jágra s podepsaným dresem nebo poukazy na wellness pobyty.

Prezidentský pár pořádá reprezentační plesy od roku 2015. V roce 2018, kdy Zeman obhajoval ve volbách svou funkci, se akce nekonala. S výtěžkem se počítá na charitativní účely. Peníze se rozdělí mezi Nadační fond Ivany Zemanové a Nadační fond prezidenta republiky Miloše Zemana. Oba fondy cílí převážně na dětské domovy, seniory, postižené děti a Fond ohrožených dětí Klokánek. Díky loňskému ročníku se podařilo vybrat přes dva miliony korun.

PAŠERÁCI VYUŽÍVAJÍ STRACHU Z BREXITU, ABY UPRCHLÍCI VÍC PLATILI

Velká Británie v posledních týdnech zaznamenává neobvykle vysoký počet pokusů migrantů o přeplutí Lamanšského průlivu. Podle odborníků běžence motivuje strach z uzavření hranic po brexitu. Pašeráci využívají jejich obav a nutí je, aby jim za cestu zaplatili víc.

Na nebezpečnou plavbu napříč Lamanšským průlivem se loni vydalo asi 1 800 migrantů. Jedná se o šestkrát větší počet než předchozí rok, uvádí britský deník The Independent. Francouzské orgány sdělily agentuře AFP, že v roce 2019 se takto pokusilo překonat kanál La Manche 2 358 lidí, to je čtyřikrát více v roce 2018.

„Běžně vidíme posílení nelegální migrace během Vánoc. Takové schéma se opakuje po celá desetiletí. Ale tohle je poprvé, co jsme viděli tak dramatický (nárůst pokusů) v malých lodích,“ sdělila stanici BBC generální tajemnice odborů britské pobřežní stráže (ISU) Lucy Moretonová.

Podle ní pašeráci říkají migrantům, že po brexitu se přístup do Británie postupně uzavře. To považuje za jeden z hlavních faktorů, který je v pozadí navýšení počtu pokusů migrantů dostat se na britské pobřeží.„V praxi je to samozřejmě nelegální. A bude to nelegální jak 31. ledna, tak 1. února. Brexit nedělá rozdíl, ale my víme, že kriminálníci to používají k tomu, aby více rozpohybovali svůj byznys,“ řekla Moretonová.

Prosincové britské volby vyhráli konzervativci zastánce brexitu, premiéra Borise Johnsona. Očekává se, že vzhledem k novému rozložení sil v parlamentu bude Johnson schopen vyvést ke konci ledna Británii z Evropské unie.
Podle serveru Newsweek je taktika pašeráků účinná. Migranti jim platí šest až deset tisíc liber (178 až 297 tisíc korun). Moretonová serveru sdělila, že není neobvyklé, aby migranti si od pašeráků vzali půjčky na cestu, které je následně uvrhly do otroctví, když dorazili do Británie.

Bezpečnostní experti a skupiny pro lidská práva se domnívají, že navýšení počtu migrantů cestujících přes Lamanšský průliv lze přičíst zavření táborů pro migranty u francouzských přístavních měst Calais a Dunkerk, píše list The New York Times.

Policie na jihovýchodě Anglie našla v nákladním voze 39 mrtvých

Z těchto přístavů mohli migranti využít nákladních vozidel, aby se nepozorovaně dostali do Británie. Je to obecně méně riskantní varianta než cesta přes moře. Policejní orgány ale tomuto druhu pokusů dostat se nelegálně do Británie věnují větší pozornost a daří se jim je zamezovat, což nutí migranty přijít s jinými strategiemi. Podle Moretonové s tím, jak média reportují o případech úspěšných přechodů přes moře, roste počet migrantů, kteří si myslí, že to též zvládnou, a to i bez pomoci pašeráků.

Lamanšský průliv je však obtížný pro přeplutí i pro zkušené námořníky. „Jedna mladá žena uskutečnila plavbu z Turecka do Řecka, ale cesta přes Kanál podle ní byla mnohem děsivější – byla chladná, byla drsná,“ sdělila serveru Euronews Bridget Chapmanová, projektová koordinátorka pro Kent Refugee Action Network.

Francouzské lodě vzbuzují strach, britské nadšení

Pokud jde o hlídky v Lamanšském průlivu, Británie v posledních letech posílila spolupráci s Francií. Tony Eastaugh, ředitel pro vymáhání migračního práva z britského ministerstva vnitra, si spolupráci pochvaluje s tím, že sto pašeráků bylo odsouzeno na celkově 320 let do vězení.

I z francouzské strany zaznívá spokojenost nad akčními plány, které Francie zavedla, aby čelila nelegální migraci. „Během minulého roku 55 procent pokusů o překročení hranice selhalo díky silné mobilizaci francouzských pozemních a mořských sil,“ řekl prefekt departementu Pas-de-Calais Fabien Sudry.

Ačkoliv jsou francouzské úřady schopné zadržet více migrantů, nárůstem počtu přechodů přes Kanál se zvyšuje počet těch, kterým se i tak daří dostat do Británie, upozorňuje The Independent.

Migranti jsou moc vybíraví, v EU o azyl žádat nemají, udeřili činitelé OSN

Většina migrantů, kteří se dostanou do Británie, není deportována ani vrácena do Francie, dotyční projdou britským azylovým procesem. Britské ministerstvo vnitra uvedlo, že v roce 2019 vrátilo zpět jen 125 migrantů, kteří podstoupili plavbu do Spojeného království.

Moretonová upozorňuje, že zatímco francouzské hlídky se zaměřují na zadržování migrantů a jejich vracení zpět do Francie, britské lodě mají za úkol zabránit ztrátám na životem a neslouží jako odstrašující prostředek pro další migranty, kteří by chtěli se dostat na pobřeží Británie.

„Je docela časté, že migranti hrozí, že si vezmou život, když k nim připlují francouzské lodě. Když k nim připlují britská plavidla, jsou docela šťastní. Jejich cílem je dostat se do Velké Británie a plavidla pohraniční služby tam nejsou, aby je odrazovala od vyplutí, jsou tam proto, aby zajistila, že se dostanou na druhou stranu živí,“ řekla Moretonová.
Pašeráci migrantům radí, aby přišli s příběhy, které by zvýšily jejich šanci na získání azylu. Skoro polovina zadržených migrantů však už podala žádosti o azyl v jiných zemích EU, což lze zjistit pomocí otisku prstů, upozorňuje odbornice.

Z FACEBOOKU ZMIZELA STRÁNKA BABIŠE

Tým, který spravuje Facebook premiéra Andreje Babiše, v pátek odpoledne dočasně stránku zneviditelnil. Sociální síť Facebook se totiž potýkala s bezpečnostní chybou, díky níž mohl kdokoli zjistit, kdo konkrétně stránku premiéra spravuje. Informaci na svém webu zveřejnil Deník N.

Portálu iDNES.cz vypnutí facebookové stránky premiéra potvrdil také marketingový expert Andreje Babiše Marek Prchal. „Byla to technická chyba na českém Facebooku. Bylo vidět na interní data lidí, kteří mají přístup ke stránce, proto jsme ji vypnuli,“ zdůvodnil, proč z Facebooku zmizela na několik hodin Babišova stránka.

Podle Prchala chyba společnosti Facebook zasáhla všechny české facebookové stránky. „Podobné situace se nám staly několikrát, když na nás mířily různé útoky,“ doplnil.

Podle profesionálního poradce v oblasti marketingu a specialisty na sociální sítě Adama Zbiejczuka se jednalo o globální chybu Facebooku. „Problém byl v tom, že pokud u příspěvku došlo k nějakým úpravám, dalo se kliknout na historii editace, kde byly vidět předchozí varianty toho příspěvku, což je v případě Andreje Babiše u řady z nich. Pokud si tedy člověk kliknul na historii editace, viděl, kdo konkrétně příspěvek editoval,“ řekl expert. U jiných příspěvků podle Zbiejczuka toto možné nebylo.

„V tuto chvíli už to rozkliknout nejde,“ řekl expert. Facebook tedy po několika hodinách bezpečnostní chybu odstranil tím, že uživatelům zcela skryl možnost zobrazení historie úprav.