iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Poslankyně Válková: Pokud by se obrátil dr. Rath, konám

Krajské státní zastupitelství v Ústí nad Labem zjišťuje, kdo odpovídá za pochybení zjištěná v teplické věznici v souvislosti s výkonem trestu exhejtmana Davida Ratha. Dozorová prověrka ve vazební věznici loni 11. listopadu zjistila porušení pravidel pro odsouzené při nošení vlastního oblečení a zákona, podle nějž mají odsouzení ve vězení stejná práva. Odhalila i pochybení v umístění vězně, informoval dnes na webu krajský státní zástupce Radim Kadlček. Vězeňská služba pochybení v dnešním obsáhlém prohlášení odmítla.

Česká justice jako první informovala, že dvě státní zástupkyně při kontrole iniciované vrchní státní zástupkyní Lenkou Bradáčovou věznici vytkly, že Rathovi povolila použít místo erární matrace vlastní zdravotní a že nosil místo standardního oblečení džíny. Bradáčová kontrolu potvrdila v neděli v ČT. VS původně vrchní státní zastupitelství kritizovala za to, že v médiích tuto informaci zveřejnilo, aniž měl ředitel věznice možnost okamžitě adekvátně reagovat. Později však tuto kritiku ze svého prohlášení stáhla.

„Výkon trestu Davida Ratha probíhá standardním způsobem, to znamená, že je umístěn na běžné cele se standardním vybavením stejně jako ostatní odsouzení a k žádným stavebním úpravám ani výměně zařízení cely nedošlo,“ uvedla mluvčí Vězeňské služby Petra Kučerová VS, která k prohlášení přiložila několik fotografií Rathovy cely.

Server iRozhlas dnes napsal, že Rath využíval matraci, aniž předložil písemné doporučení od lékaře. Rathův advokát Černý řekl už dřív České justici, že Rath měl matraci na výslovné doporučení od lékaře specialisty.

Ředitel věznice ji Rathovi podle VS na jeho žádost povolil s ohledem mimo jiné na loňskou zprávu Evropského výboru pro zabránění mučení, která upozorňovala na nevhodné podmínky výkonu trestu z hlediska zajištění zdravotní péče.

„Ředitel věznice, který je oprávněn v těchto věcech rozhodovat, takto rozhodl v dobré víře z preventivních, zdravotních a humánních důvodů do doby komplexního posouzení a vyhodnocení zdravotního stavu lékařem vazební věznice, aby díky případné prodlevě nedošlo ke zhoršení zdravotního stavu odsouzeného,“ uvedla VS. Sbor doplnil, že ředitelé věznic přistupují k řešení zdravotního stavu vězňů v souladu s předpisy a bez ohledu na to, zda je vězeň mediálně známým, či nikoliv.

„Velmi nás udivuje, že v postupu ředitele věznice, kterého v jeho rozhodování motivoval lidský přístup s ohledem na zdravotní stav odsouzeného, by snad mělo být spatřováno jednání trestné a kriminální,“ uzavřela VS.
„Ředitel vazební věznice všechna konstatovaná pochybení uznal a zavázal se k bezodkladnému zjednání nápravy. Konstatované závady byly odstraněny dne 11. listopadu v odpoledních hodinách,“ uvedl dnes Kadlček, který v tiskové zprávě neuvedl žádná jména konkrétních odsouzených.

Další pochybení bylo podle něj odhaleno při administrativním zpracování závěrů prověrky. „Ve Vazební věznici Teplice byl a dosud je umístěn konkrétní odsouzený, který má v současnosti trest odnětí svobody vykonávat se zařazením do typu vysokého stupně zabezpečení věznice s ostrahou, ačkoli však Vazební věznice Teplice takový oddíl nemá vůbec zřízen,“ uvedl Kadlček Státní zástupce podle Kadlčka učinil vše pro nápravu zjištěných pochybení a „zjištění případného zavinění odpovědných osob“.

Nad postupem státního zastupitelství se pozastavila i vládní zmocněnkyně pro lidská práva Helena Válková (ANO). Uvedla, že má informace jen z médií ale zajímalo by ji, podle čeho žalobci postupovali. „Pokud měla Vězeňská služba posudek lékaře, který indikoval potřebu oné matrace, je povinna zajistit důstojné podmínky pro výkon trestu, mezi něž patří i to, aby se osoba ve výkonu trestu vyspala. Pokud by se ne mne jako vládní zmocněnkyni pro lidská práva obrátil doktor Rath či jeho advokát, budu moci ve věci konat. V dané věci také může činit kroky Úřad veřejného ochránce práv,“ řekla České justici.

Ratha letos v červnu odvolací Vrchní soud v Praze po dlouhém a složitém procesu pravomocně uznal vinným z ovlivňování tendru na rekonstrukci zámku Buštěhrad na Kladensku. Snížil mu uložený trest z 8,5 roku na sedm let a zprostil jej obžaloby ze čtyř dalších skutků. Rath v říjnu nastoupil do vězení v Teplicích. V procesu podával řadu stížností, uplatňoval veškeré opravné prostředky, opakovaně se obracel na Nejvyšší i Ústavní soud., ceskajustice.cz

JUSTICE: SPOR O KÁRNÉ ŘÍZENÍ, CHYBÍ MOŽNOST ODVOLÁNÍ

Je zbytečné měnit tak rozsáhle zákon o kárných řízeních se soudci, státními zástupci a exekutory, když stávající podoba je funkční. Shodli se na tom vrchní státní zástupkyně v Praze Lenka Bradáčová a ústavní soudce Tomáš Lichovník v pořadu Otázky Václava Moravce. Co chybí, je dvoustupňovost řízení. „Dneska to vidím jako soudce Ústavního soudu, také jako velmi potřebné, protože dnes jediné jediná možnost, jak se bránit, pominu-li obnovu řízení, proti rozhodnutí rozhodnutí kárného senátu, je ústavní stížnost,“ uvedl Lichovník. Na tom se dlouhodobě shoduje velká část představitelů justice.

Pravidla kárných řízení se soudci, státními zástupci a exekutory se mají brzy změnit poměrně radikálně. Novelu již schválila vláda, nyní ji posoudí poslanci. Norma prosazuje odlišné složení kárných senátů a také možnost podat odvolání. Kárné žaloby by tak projednávaly senáty u vrchních soudů, případná odvolání pak Nejvyšší soud a Nejvyšší správní soud (NSS) v senátech složených výhradě ze soudců. Změnily by se také lhůty pro možné podání kárné žaloby. Po prvotní kritice justice resort návrh významně přepracoval.

Ministerstvo v důvodové zprávě k návrhu tvrdí, že kárné senáty nejsou v současném složení dostatečně efektivní. V novele chce zachovat spolurozhodování přísedících z nesoudcovských právnických profesí, zároveň chce ale postavení soudců při rozhodování posílit.

Podle Lenky Bradáčové se současný systém kárných řízení u NSS osvědčil. „Já jsem stála před Nejvyšším správním soudem coby kárná žalobkyně osmkrát, jednou jsem byla v pozici obhájkyně kárně souzeného státního zástupce a přesto, že jsem ne vždy uspěla, ve třech věcech došlo ke zproštění státního zástupce mého návrhu, přesto veškerá rozhodnutí vždy byla velmi přesvědčivá, přesvědčivě odůvodněná a já to samotné řízení před Nejvyšším správním soudem považuji v současné době za efektivní a velmi důvěryhodné,“ uvedla s tím, že jedinou výhradu má k tomu, že pro účastníky neexistuje možnost odvolání pro účastníky kárného řízení.

To ostatně ČR vyčítá i protikorupční skupina států Rady Evropy GRECO. „V tomto případě to je úvaha správná, tam není proti tomu nic, já se domnívám, že není potřeba měnit celý koncept toho kárného řízení v případě, že by se dotvořila druhá instance, která by pravděpodobně byla složená ze soudců, profesionálů. To znamená, že ten senát by byl jednobarevný, soudcovský. Proti tomu by státní zástupci rovněž nic nenamítali, ale to současné složení těch prvoinstančních senátů mně připadá velmi efektivní a přesvědčivé,“ dodala vrchní státní zástupkyně v ČT.

Novelu už dříve v meziresortním připomínkovém řízení odmítl jak NSS, tak Nejvyšší státní zastupitelství (NSZ). „Navrhovanou koncepci kárného soudnictví Nejvyšší správní soud shledává překvapivou, nedostatečně promyšlenou, nefunkční a vykazující řadu systémových nedostatků“, stojí v úvodu připomínek NSS k návrhu zákona. Podle NSZ nejde o novelu, ale o nový zákon, který je „příliš složitý a nadbytečně podrobný“. Ministerstvo by proto mělo zvážit spíše předložení nového zákona.

Tomáš Lichovník míní, že změny by se měly dít, pokud něco nefunguje. To ale podle něj pro současný systém kárných řízení neplatí. Problémem je absence institutu odvolání – dnes ho nahrazuje Ústavní soud. „Ale Ústavní soud posuzuje to rozhodnutí podle úplně jiných kritérií, takže to není klasické odvolání, nelze stav napravit některá případná pochybení, takže myslím si, že je škoda dávat první stupeň pryč Nejvyššího správního soudu, kde dobře funguje, ale určitě by bylo velmi dobré, pokud by se zřídila odvolací instance, například u Nejvyššího soudu,“ dodal s tím, že tak to novela navrhuje a zároveň předloha obsahuje některá další zlepšení, o kterých by se uvažovat mělo.

Spor o prodloužení lhůt

Za současný model kárných řízení se důrazně postavil i bývalý předseda NSS Josef Baxa. V návrhu mu vadí mimo jiné „nesmyslné a neodůvodněné“ prodloužení subjektivní lhůty pro podání kárného návrhu. „Není to tak dávno, kdy ta lhůta byla dvouměsíční, pak se ztrojnásobila na šest měsíců a teď má být dvanáct měsíců. To je dvanáct měsíců totální nejistoty. A když to přeženu, tak předseda soudu se dozví o nějakém kárném provinění soudce a řekne, podívej se, já tě mohu hned poslat do kárného řízení, ale já tě tam nepošlu, mám rok času. A buď hodný nebo udělej to, co potřebuji,“ uvedl v rozhovoru pro Českou justici. Dodal, že i ostatní účastníci mají v soudním řízení poměrně krátké lhůty.

Otázka lhůt pro možné podání kárné žaloby je podle Lenky Bradáčové věcí politickou. „Souhlasím tady s některými výtkami, které z ministerstva zazněly, že ministr spravedlnosti má velmi omezený prostor pro to, aby mohl reagovat na některá pochybení, protože je svázán i tou subjektivní lhůtou, která se odvíjí i od jiných funkcionářů,“ řekla v OVM.
Senáty prvoinstančních kárných senátů vrchních soudů mají být složeny ze tří profesionálních soudců a tří přísedících z řad státních zástupců, advokátů a osob vykonávajících jiná právnická povolání. Předsedou těchto senátů má být soudce vrchního soudu, jeho zástupcem pak soudce krajského soudu a další soudce okresního soudu, oba pak z obvodu tohoto vrchního soudu.

Senáty odvolacích senátů obou nejvyšších soudů mají být tříčlenné, složené ze soudců těchto soudů. Po pětiletém funkčním období bude moci člena kárného senátu navrhnout opět až po uplynutí pěti let, což je podle informací České justice terčem kritiky některých předsedů soudů, kteří argumentují zbytečným plýtváním specifickými zkušenostmi člena kárného senátu.

Mezi další navržené změny patří zavedení možnosti dohody o vině a kárném opatření, což je obdoba dohody o vině a trestu v trestním řízení. Ministerstvo chce také uzákonit možnost podmíněného zastavení kárného řízení.Novela má nabýt účinnosti 1. ledna 2021. Eva Paseková, ceskajustice.cz

DOPORUČÍ SENÁTOŘI ŠÁMALA NA SOUDCE ÚS?

O nominaci předsedy Nejvyššího soudu Pavla Šámala na ústavního soudce rozhodne Senát na schůzi, která začne 29. ledna. Schvalovat má také patnáctku návrhů zákonů včetně úpravy postihu za týrání zvířat. Na programu má rovněž senátorskou předlohu, která má obranu se zbraní povýšit na ústavní úroveň. Termín schůze dnes stanovil organizační výbor horní komory.

Mezi ostře sledované bude patřit novela trestního zákoníku, podle níž by soudy mohly uložit zákaz chovu zvířat až na deset let jako samostatný trest. Sněmovna odmítla novelou zpřísnit tresty za týrání zvířat nebo za pytláctví, přestože o to tvůrci poslanecké novely usilovali.

Podobně skončila snaha poslanců regulovat novelou živnostenského zákona krátkodobé pronajímání bytů turistům zejména prostřednictvím různých elektronických platforem. Novela tak má podle sněmovní verze pouze zpřísnit požadavky na turistické průvodce, kteří budou muset mít nově registraci od ministerstva pro místní rozvoj.

Další novela počítá s tím, že ministerstvo průmyslu a obchodu nově povede přehled všech výdejních jednotek pohonných hmot. Dosud vede pouze evidenci čerpacích a dobíjecích stanic. Jiná úprava má zavést platový řád pro zaměstnance Nejvyššího kontrolního úřadu a Národního bezpečnostního úřadu.

Schválení se zřejmě dočká také novela, která se týká invalidních vozíků. Rychlost elektrických invalidních vozíků, nad níž by je provozovatelé měli registrovat jako zvláštní vozidlo, se zřejmě zvýší z nynějších šesti na 15 kilometrů za hodinu.

KS V BUDĚJOVICÍCH POVEDE JIŘÍ ŠŤASTNÝ

Krajský soud v Českých Budějovicích bude dočasně v pověření řídit Jiří Šťastný, jeden ze čtyř dosavadních místopředsedů soudu. Jméno pověřeného obdržel dnes soud datovou schránkou z ministerstva spravedlnosti. Ve funkci předsedy k dnešku skončil ze zdravotních důvodů Milan Tripes. Řekla to Aneta Schmidová ze sekretariátu soudu a mluvčí soudu Ivana Vobejdová. Nového předsedu krajského soudu jmenuje po výběrovém řízení prezident na návrh ministryně spravedlnosti.

Šťastný je jedním ze čtyř místopředsedů, pro úsek trestní pověřen zastupováním na pozici místopředsedy, uvádí soud na webu. „Pověřen funkcí je pan doktor Jiří Šťastný,“ řekla dnes Schmidová. Do jmenování nového předsedy soudu ho bude zastupovat v plném rozsahu činností a kompetencí.

Ve většině případů někoho navrhne dosavadní předseda, řekl již dříve mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka. Sám Tripes, který se 6. ledna rozloučil s kolegy, jméno pověřeného neoznámil, řekla Vobejdová.
Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) by měla v lednu podle mluvčí soudu vyhlásit výběrové řízení na předsedu, vítěze by měl jmenovat posléze prezident Miloš Zeman. Ministryně jmenuje pětičlennou komisi, v níž zasednou předseda nebo místopředseda Nejvyššího soudu, předseda nebo místopředseda vrchního soudu, předseda nebo místopředseda krajského soudu, náměstek ministra a další odborník pro organizaci práce soudů, státní správy soudů a ekonomiky z resortu spravedlnosti. „Předsedou komise je náměstek ministra,“ uvedl Řepka.

Dosavadní předseda Krajského soudu v Českých Budějovicích Milan Tripes odchází předčasně, mandát mu skončí až v dubnu 2020. Tripes, který se narodil v roce 1959, pracuje v soudnictví od roku 1983. Do funkce předsedy soudu ho jmenoval prezident Miloš Zeman v roce 2013.

LÉKAŘI HROZÍ ŽALOBOU, ODMÍTAJÍ PAPÍROVÉ NESCHOPENKY

Systém elektronických neschopenek funguje jen pár dní, ale lékaři si na něj už stěžují. Podle nich není doladěný, vystavení dokladu trvá dlouho, problémy jsou i s předáváním neschopenek mezi lékaři. Sdružení praktických lékařů vyzvalo úřady k nápravě, dokonce zvažuje žalobu na Českou správu sociálního zabezpečení.

Elektronicky musí lékaři vystavovat potvrzení o pracovní neschopnosti od začátku roku, v pondělí zaznamenali výpadky. Podle ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) byly problémy jen ve webové aplikaci, kterou používá minimum lékařů.

V jihlavské nemocnici nefungovaly e-neschopenky, lidé dostávali papírové

Podle předsedy Sdružení praktických lékařů (SPL) Petra Šonky trvá lékařům vystavení e-neschopenky násobně déle než vyplnění původního papírového formuláře. „Máme tady bohužel i takové zkušenosti, že lékaři strávili s jednou e-neschopenkou až 40 minut. Trváme na elektronické neschopence, která je funkční a odpovídá naší praxi,“ sdělil Šonka v úterní tiskové zprávě.

Než začne podle nich systém řádně fungovat, chtějí mít možnost vystavit papírové neschopenky bez hrozby pokuty. Žádají proto schůzku s vedením resortu práce a České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). Hlavním požadavkem podle Šonky je, aby náhradní papírové formuláře byly dodány přímo do ordinací.

„ČSSZ dosud trvá na tom, aby si lékaři tiskopisy chodili osobně vyzvedávat na pobočky, protože na jejich distribuci do ordinací nemá lidi a finanční prostředky,“ dodal lékař. Vadí jim také nutnost tisknout takzvané lístky na peníze, které považují za zbytečnou administrativní zátěž a žádají jejích odbourání do konce roku. „Od příštího roku je přestaneme vystavovat,“ uvedl.

Za další z problémů elektronické neschopenky lékaři označují předávání pacienta od praktického lékaře ke specialistovi nebo naopak. Zpracování nově vystavené neschopenky podle nich trvá řadu hodin a pacienti zůstávají ve „vzduchoprázdnu“.

„Není jasné, kdo se o pacienta stará, kam má přijít na kontrolu, kdo mu dá lístek na peníze a kdo ji ukončí. A zda dostane peníze v době nemoci,“ dodal Šonka. Některé e-neschopenky podle zkušenosti lékařů ze SPL v systému zůstávají nezpracované i více než 52 hodin.

Finančně zatížil praktiky rovněž nezbytný nákup speciálních modulů k jejich zdravotnickému softwaru. „Platí za jejich provoz desítky tisíc ročně, stejně tak za práci IT specialistů, bez kterých se e-neschopenka neobejde. To jim, stejně jako jejich práci s vedením neschopenek, nikdo nehradí, vše dělají zadarmo. Pokud se s ČSSZ na úhradě nedohodneme, zažalujeme ji,“ uzavřel Šonka.

Od ledna stonáme bez papírů. Praktický průvodce e-neschopenkou

Elektronické neschopenky už měly původně fungovat před rokem. První kabinet Andreje Babiše po volbách nicméně měl v úmyslu projekt zrušit a nahradit ho od roku 2021 zcela novým. Po nástupu sociální demokratky Jany Maláčové do ministerské funkce se práce na systému obnovily a spuštění přesunulo na letošní leden. Zaměstnavatelé i lékaři si stěžovali, že systém není vyzkoušený. Podle nich by bylo lepší přechodné období bez sankcí, například jako při spouštění elektronického receptu.

HRADNÍ MYNÁŘ VRACÍ MILIONOVOU DOTACI

Skoro milion korun musel z třináctimilionové dotace vrátit penzion v Osvětimanech na Uherskohradišťsku, který provozuje firma hradního kancléře Vratislava Mynáře. Radiožurnál zjistil, že podle ministerstva školství porušil dotační podmínky. Případem se nyní zabývá i policie. Samotný kancléř se k situaci nevyjádřil a na dotazy nereagoval, napsal server iROZHLAS.cz.

Kancléřova firma Clever Management si penzion pronajímá za 30 tisíc ročně od místního spolku Chřibák. Vznikl před lety s cílem rozvíjet místní, rovněž Mynářův, sportovní areál. Spolek na výstavbu penzionu před dvanácti lety obdržel dotaci 13 milionů korun od ministerstva školství, které nyní čerpání dotace podrobně zkontrolovalo. Kvůli porušení dotačních podmínek musel spolek 975 tisíc korun vrátit.

„MŠMT provedlo kontrolu poskytnutých prostředků spolku Chřibák a konstatovalo porušení jedné z dotačních podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace,“ uvedla mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová.

Spolek Chřibák v roce 2007 uspěl s projektem ubytovny pro sportovce, kterou měl postavit u lyžařské sjezdovky a sportovního areálu Vratislava Mynáře v Osvětimanech. Ubytovnu však spolek nedokončil, na konci roku 2008, kdy měl být projekt hotový, stála na svahu jen hrubá stavba. Zároveň se v době, kdy spolek budovu stavěl, začala připravovat žádost o dotaci na to, aby Mynářova firma Clever Management mohla z nedostavěné ubytovny vybudovat penzion s wellness centrem, píše server.

Spolek Chřibák tak podle něho porušil podmínku předchozí dotace od ministerstva školství, když budovu přes zákaz pronajal, a to konkrétně Mynářově firmě Clever Management, která musela prokázat svůj vztah k objektu, na nějž dotaci žádala. Vratislav Mynář i zástupci spolku se ve svých dřívějších vyjádřeních hájili právě tím, že kdyby nedostavěnou budovu dále nepronajali, veškeré investice, tedy včetně peněz od ministerstva školství, by se tak zmařily.
Mynářův penzion vydělává miliony, za nájem objektu platí 30 tisíc ročně

„Ministerstvo při stanovení výše vratky přihlédlo ke skutečnosti, že poskytnuté prostředky byly použity v souladu s účelem, na který byly poskytnuty, a příjemce učinil kroky k nezmaření investice,“ doplnila mluvčí ministerstva školství.
Firma Clever Management v roce 2009 získala evropskou dotaci šest milionů korun, s jejíž pomocí penzion s wellness centrem dokončila. Podle zástupců Regionálního operačního programu ale měla uvést, zda již byla na daný projekt čerpána jiná veřejná podpora. A Mynářova firma v žádosti uvedla, že nikoliv, píše iROZHLAS.

Kvůli této skutečnosti podala na Mynáře trestní oznámení také protikorupční organizace Transparency International. Podle serveru Seznam Zprávy se věcí zabývá policie, která si k případu vyžádala od dotčených úřadů potřebné dokumenty. Podle informací Radiožurnálu i Regionální operační program, který přidělil na penzion druhou z obou dotací, zahájil v této věci podrobnou kontrolu.

V ANGLII TERORISTICKÝ ÚTOK 17 LETÉHO MLADÍKA

Britský soud poslal v úterý na šest let do vězení teprve sedmnáctiletého mladíka, který plánoval teroristické útoky. Do svého deníku si zaznamenal seznam cílů mezi nimiž byla například místní škola nebo synagoga. Jedná se o nejmladšího člověka, který byl v Británii odsouzen za plánování podobných atentátů.

Zaútočit chtěl ve městě Durham na severovýchodě Anglie. Sám sebe označil za neonacistu a sadistu. Mladík, jehož jméno úřady nezveřejnily, se ve svém deníku zmiňoval o „nevyhnutelné rasové válce“ a sestavil seznam cílů v Durhamu, které bude třeba v případě „guerillové války“ napadnout.

Jsou mezi nimi například pošta, pasový úřad, banky, budovy místní správy, hospody či školy, „které slouží jako střediska indoktrinace mládeže“. Žhářské útoky zápalnými láhvemi plánoval na synagogy v Durhamu a okolí. Mladý muž si podle BBC vedl seznam „zbraní, které bych si koupil“, a na internetu vyhledával rasistický a krajně pravicový obsah. Podrobně studoval například řadu masových útoků v USA a v Evropě. Na internetu se snažil získat i dusičnan amonný, který se využívá při výrobě jednoduchých výbušnin.

Policisté nyní sedmnáctiletého mladíka zadrželi loni v březnu. V listopadu jej soud shledal vinným z šesti trestných činů včetně přípravy teroristického útoku a v úterý mu uložil trest. Obviněný sám sebe při procesu označil za „neonacistu“ a „sadistu od přírody“.

„Případy, jako je tento, ukazují, jakým hrozbám čelí dnes naši mladí lidé na internetu,“ uvedl vyšetřovatel kauzy Martin Snowden. Varoval, aby lidé nepodceňovali možnost radikalizace na internetu.

POPRVÉ OD FRANKA KOALIČNÍ VLÁDA VE ŠPANĚLSKU, V ČELE SÁNCHEZ

Španělští poslanci v úterý velmi těsnou většinou vyslovili důvěru šéfovi socialistů Pedru Sánchezovi pro sestavení vlády, která bude první koaliční vládou ve více než čtyřicetileté demokratické historii Španělska. Skončí tím zhruba osmiměsíční období úřadující vlády, kterou vedl rovněž Sánchez.

Vítěze listopadových parlamentních voleb Sáncheze podpořilo 167 ze 350 členů Kongresu poslanců, 165 bylo proti a 18 se zdrželo hlasování. Pro bylo všech 120 socialistických poslanců, 35 zástupců levicového bloku v čele s formací Unidas Podemos, která bude v koaliční vládě, a poslanci menších regionálních stran, včetně Baskické národní strany (PNV).

Proti hlasovali mimo jiné lidovci (88 poslanců), krajně pravicová strana Vox (52), Ciudadanos (deset) a katalánští separatisté ze dvou stran. Poslanci separatistické strany Republikánská levice Katalánska (ERC, 13 poslanců) a baskické strany EH Bildu (pět) se hlasování zdrželi.

Sedmačtyřicetiletý Sánchez, který vede socialisty (PSOE) od června 2017 (předtím už stál v jejich čele mezi lety 2014 a 2016), by měl zřejmě složit přísahu u krále už ve středu a na pátek plánuje první zasedání nové vlády, v níž bude jedním z místopředsedů lídr Unidas Podemos Pablo Iglesias.

Prvním úkolem vlády bude co nejdříve vyjednat v parlamentu podporu pro rozpočet na letošní rok. Do 15 dnů od svého ustavení by měla také vláda zahájit dialog s katalánským vedením, jak se na tom dohodli socialisté se stranou ERC, jejíž poslanci Sáncheze za to podpořili.

Právě podpora katalánských separatistů a baskických nacionalistů vyvolala ostrou kritiku pravicové Lidové strany (PP) a strany Vox, které z prvního kola v neděli udělaly podle médií nejvášnivější debatu poslanců před hlasováním o důvěře vládě za mnoho let. Někteří poslanci čelili za podporu Sánchezově koalici i výhrůžkám a označením „zrádce Španělska“.
Před hlasováním šéf PP Pablo Casado obvinil Sáncheze z „patologické obsese mocí“ a uvedl, že lídr socialistů „vložil budoucnost země do rukou teroristů a pučistů“. Měl tak na mysli baskickou EH Bildu, jejíž šéf Arnaldo Otegi byl v minulosti vězněn za pokus obnovit stranu považovanou za politické křídlo teroristické organizace baskických separatistů ETA, a katalánskou ERC, jejíž lídr Oriol Junqueras byl loni odsouzen ke 13 letům vězení za vzpouru kvůli neústavnímu referendu o nezávislosti Katalánska z roku 2017.

Vzhledem k velmi těsnému výsledku někteří analytici odhadují, že trvání nové vlády nevydrží celé volební období. Podle deníku El País dostal Sánchez nejtěsnější důvěru v povolebním hlasování o důvěře vládě. Deník uvedl jako příklady dosud těsných výsledků hlasování z roku 2008, kdy tehdejší lídr socialistů José Zapatero dostal důvěru po volbách s rozdílem 11 hlasů. Jiný socialista Felipe González dostal v roce 1989 důvěru rozdílem 12 hlasů.
Nervozitu před úterním hlasováním dokazuje i pokyn vedení socialistické strany svým poslancům, aby noc na úterý strávili v Madridu, a nikdo tak nezmeškal hlasování kvůli případným dopravním komplikacím.

Španělsko, které bylo dlouhé roky zvyklé na jednobarevné vlády, v posledních letech prochází v důsledku oslabení dvou hlavních stran - lidovců a socialistů - obdobím politických krizí a povolebních patů. Od prosince 2015 se v zemi konaly parlamentní volby již počtvrté. V roce 2015 a 2016 ještě zvítězili lidovci, v červnu 2018 ale poslanci jejich vládě vyslovili nedůvěru a do úřadu premiéra nastoupil Sánchez, který s PSOE získal nejvíce hlasů ve volbách loni v dubnu i v listopadu. Významným momentem listopadových voleb bylo oslabení strany Ciudadanos (Občané) a posílení uskupení Vox.