iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Odvolání dr. Ratha, v Praze opravená Opera za 1,3 mld.

Rath v dovolání: Trest je nezákonný a denní sazba není odůvodněna: David Rath podal k Nejvyššímu soudu dovolání proti rozsudku Vrchního soudu v Praze z června 2019, kterým ho Soud odsoudil k trestu odnětí svobody na sedm let a k peněžitému trestu deset milionů korun v souvislosti s rekonstrukcí zámku Buštěhrad. V textu dovolání si Rath nebere servítky, když znovu shrnuje podivné peripetie procesu, náhlou překvalifikaci, veřejné komentáře vrchní státní zástupkyně Lenky Bradáčové či prezidenta Miloše Zemana a ministryně Marie Benešové. Zmiňuje také svědectví zamítnutá soudem, která měla prokázat, že údajný úplatek byl určen na financování kampaně ČSSD.

Podle Davida Ratha v jeho věci nerozhodoval, kdo byl oprávněn, neboť rozhodoval vyloučený orgán, skutek byl nesprávně posouzen a uložený trest zákon nepřipouští respektive mu byl uložen trest mimo zákonnou sazbu za čin, jímž byl uznán vinným. Kromě toho mělo být porušeno jeho právo na spravedlivý proces. Z rozsáhlého a pečlivě zpracovaného materiálu, který čítá 117 stran je zjevné, že se David Rath zřejmě připravuje na Ústavní soud a posléze na stížnost proti České republice.

Ulité „stamiliony“ znovu na scéně

Jen první kapitoly o porušení presumpce neviny a o „mediálním procesu“ zabírají takřka deset stran citací a veřejných výroků: „Mediální hysterie byla namnoze živena fabulacemi a nepravdivými informacemi poskytovanými přímo orgány činnými v trestním řízení (srov. např. nepodložená a nepravdivá vyjádření dozorujícího státního zástupce JUDr. Jiráta o „ulitých stamilionech“ či veřejné výstupy vrchní státní zástupkyně JUDr. Bradáčové). Lze shrnout, že trestní řízení vyvolalo masivní, více než sedm let trvající, invazi médií do soukromí Obžalovaného, narušení cti, důstojnosti a dobrého jména celé rodiny. Tyto skutečnosti napadený Rozsudek nijak nereflektuje,“ shrnuje dopady veřejně ventilovaného případu „Rath“.

Co se týče rozhodování, podle Davida Ratha předně „stěžejní důkazy ve věci realizoval vyloučený policejní orgán pod dozorem vyloučených státních zástupců“. A za druhé: „Obžalobu zastupoval v řízení před soudem prvního i druhého stupně vyloučený státní zástupce, kdy důvodem vyloučení jsou jednak okolnosti na straně vrchní státní zástupkyně v Praze (mediální vyjádření, intimní vztah k vedoucímu policejního týmu P. Vincenzovi, civilní řízení na ochranu osobnosti), tak okolnosti na straně dozorujícího státního zástupce (mediální výstupy ve vztahu k Obžalovanému, civilní řízení na ochranu osobnosti).

Nezákonné odposlechy byly moci lhostejné

Dále podle Ratha ve věci „rozhodl vyloučený předseda senátu soudu prvního stupně Mgr. Robert Pacovský; vyloučený přísedící senátu soudu prvního stupně Jaroslav Otáhal; přísedící senátu soudu prvního stupně neskýtají dostatečné záruky nezávislosti a objektivní nestrannosti soudce; stěžejní důkazy ve věci prováděli vyloučení členové senátu soudu prvního stupně; ve věci rozhodli vyloučení členové senátu Vrchního soudu v Praze; ve věci rozhodl vyloučený předseda senátu odvolacího soudu JUDr. Pavel Zelenka.“

Proč má dotyčné David Rath za vyloučené, prokazuje na dalších patnácti stránkách, které shrnují již známé peripetie Rathova procesu včetně posuzování nezákonnosti odposlechů a pobouřených komentářů představitelů výkonné moci k rozhodnutí, že odposlechy nelze podle zákona použít: „Jinými slovy, otázka zákonnosti odposlechů byla představitelům výkonné moci v zásadě zcela lhostejná. Významné pro ně bylo toliko to, zda MUDr. Rath bude zbaven osobní svobody v důsledku uložení citelného nepodmíněného trestu odnětí svobody či nikoliv,“ uvádí k tomu David Rath.

Špatně určená škoda a překvapení

Dále David Rath upozorňuje na nesprávný závěr soudu o způsobené škodě Evropské unii, kdy Soud přičetl Rathovi celou částku rekonstrukce zámku ve výši přes sto padesát milionů jako škodu způsobenou EU, přičemž částka za rekonstrukci byla podle odvolacího soudu navýšena neoprávněně jen o dva miliony, což prokazuje na dalších stránkách.
V této souvislosti David Rath rovněž namítá, že obhajoba se nemohla připravit, neboť jí nebylo sděleno, že Soud se rozhodl návrh obžaloby překvalifikovat a soudit ho pro jiný skutek. „Další vadou napadeného Rozsudku je skutečnost, že se jedná o tzv. překvapivé rozhodnutí, porušující princip právní jistoty a právo Obžalovaného na obhajobu, neboť Obžalovaný nebyl nikdy v průběhu řízení před vydáním napadeného Rozsudku upozorněn na možnost překvalifikování skutku na trestný čin poškození finančních zájmů Evropské unie podle § 260 tr. Zákoníku,“ stojí v dovolání doslova.
V kapitole o porušení práva na spravedlivý proces pak Rath shrnuje nezákonné důkazy, opomenuté důkazy a extrémní rozpor mezi provedenými důkazy a zjištěním soudů.

Soud: Zjišťovat, zda šlo o peníze pro ČSSD, je zbytečné

Rath upozorňuje na fakt, že Soud podle jeho názoru zcela rezignoval na zjištění, pro jaký účel a pro koho byl určeny peníze: „Obžalovaný v průběhu řízení před soudem prvního stupně i v odvolacím řízení opakovaně navrhoval provedení řady důkazů, jimiž se snažil prokázat, že finálním adresátem finančních prostředků, které u něj byly zajištěny při osobní prohlídce dne 14. května 2012 mohla být s vysokým stupněm pravděpodobnosti Česká strana sociálně demokratická (jednalo by se o finanční prostředky ve prospěch této politické strany jednak na její činnost, jednak na nastávající krajské a prezidentské volby),“ stojí doslova v dovolání.

„V této souvislosti Obžalovaný navrhoval provedení výslechu čelných představitelů ČSSD a dalších představitelů strany, kteří v předmětném období měli na starost její financování (Jiřího Paroubka, Bohuslava Sobotky, Jana Hamáčka, Martina Starce), resp. dalších souvisejících důkazů (výslech Ing. Tomáše Brumovského, zpracovatele auditu účetnictví ČSSD, rozpočtu volební kampaně ČSSD na senátní a krajské volby v roce 2008 a v roce 2012,“ uvádí Rath v dovolání.
Poté Rath cituje Vrchní soud v Praze, který má takové důkazy za zbytečné: „Provádění těchto důkazů, považuje za jdoucí nad rámec odvolacího řízení ve smyslu § 263 odst. 6 tr. řádu a za nadbytečné s ohledem na to, že jejich obsah nemůže změnit skutkové závěry, o nichž nejsou důvodné pochybnosti a které z provedených a krajským soudem řádně hodnocených důkazů podle § 2 odst. 6 tr. řádu vyvstávají. K tomu Vrchní soud v Praze připomíná, že není zákonnou povinností orgánů činných v trestním řízení provést všechny důkazy navržené stranami, ale je v jejich ingerenci postupovat v souladu se zásadou zjištění skutkového stavu bez důvodných pochybností, jak bylo uvedeno shora, a v této souvislosti vyhodnotit, které důkazy jsou pro jejich rozhodnutí nezbytné a které jsou naopak nadbytečné či zcela nepotřebné.“

Denní sazba není odůvodněna

Podle textu dovolání na fakt, že peníze mohly být určeny ČSSD, upozornil i první oznamovatel Rathových činů Libor Gregor. „Bylo-li by tedy prokázáno, že Obžalovaný nebyl konečným adresátem finančních prostředků, muselo by to mít vliv na právní kvalifikaci jednání, které je mu kladeno za vinu, neboť by za této situace nebylo možné dospět k závěru, že jednal v úmyslu opatřit prospěch ,sobě´“, upozorňuje Rath s tím, že toto má dopad na výši trestu.

Konečně, také výše trestu je podle Davida Ratha nepřípustná: „Uložený trest odnětí svobody ve výši sedmi let je nepřiměřeně přísný (porušení ústavní zásady proporcionality trestu); peněžitý trest byl obžalovanému uložen v rozporu se zásadou zákazu reformace in peius, neboť takový trest nebyl uložen soudem prvního stupně a státní zástupce jej v odvolání Obžalovanému nenavrhoval, peněžitý trest byl Obžalovanému uložen v rozporu se zákonem, kdy zejména výše denní sazby není nijak odůvodněna a neodpovídá jeho osobním a majetkovým poměrům (čistému příjmu, který by mohl mít za jeden den),“ uvádí v dovolacím důvodu David Rath s tím, že při ukládání trestu nebyla nijak zohledněna délka řízení. Irena Válová, ceskajustice.cz

SLAVNOST V PRAZE, OPRAVENÁ OPERA

Kromě českých politiků dorazí na nedělní znovuotevření Státní opery v Praze po opravě například i maďarský premiér Viktor Orbán. V pátek to sdělil mluvčí Národního divadla, pod něž Státní opera spadá, Tomáš Staněk. Někteří vysocí představitelé jiných států naopak pozvání odmítli. Pozvání podle serveru Lidovky.cz odmítli například premiéři Slovenska a Polska Peter Pellegrini a Mateusz Morawiecki či německá kancléřka Angela Merkelová. Rekonstrukce budovy Státní opery trvala skoro tři roky a stála 1,3 miliardy korun.

„Své státy budou zastupovat velvyslanci USA, Německa, Rakouska, Francie, Polska, Maďarska, Izraele, Norska nebo Slovenské republiky,“ uvedl Staněk. Z Německa pak podle něj dorazí i pověřenkyně spolkové vlády pro kulturu Monika Grüttersová.

Z českých politických špiček na slavností otevření opery přijede premiér Andrej Babiš či předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček (oba ANO), někteří ministři a ministryně nebo předsedové poslaneckých klubů. Akce se zúčastní i pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti), kardinál Dominik Duka nebo šéf odborů Josef Středula.„V hledišti se objeví ředitelé českých i světových operních a baletních domů, stejně jako osobnosti a mecenáši české kultury,“ doplnil mluvčí Národního divadla.

Státní opera bude slavnostně znovuotevřena 5. ledna, přesně 132 let od svého prvního otevření. Zahajovací koncert nazvaný Státní opera v proměnách času (1888-2018) v režii Alice Nellis provede diváky historií čtyř zdejších operních souborů. Jak koncert, tak i příjezdy hostů k opeře budou moci sledovat kolemjdoucí venku na velkoplošné obrazovce. Přímý přenos galakoncertu mohou lidé vidět také na programu ČT art.

Rekonstrukce Státní opery skončila, veřejnost interiér uvidí v lednu

Budova nynější Státní opery v Praze vznikla na konci 19. století jako Nové německé divadlo. Je považována za jeden z nejkrásnějších operních domů v Evropě, s vynikající akustikou a bohatou malířskou a sochařskou výzdobou.
Členové Státní opery nedávno překvapili cestující na pražském hlavním nádraží:

Jak šel čas se Státní operou v Praze

Budovu, ve které nyní sídlí Státní opera – od roku 2012 jedna ze čtyř scén Národního divadla – koncem 19. století vystavěl pražský Německý divadelní spolek. Majestátní divadlo, dnes sevřené mezi dvěma proudy severojižní magistrály, je typickou ukázkou architektury vídeňských stavitelů Ferdinanda Fellnera a Hermanna Helmera, se kterými spolupracoval i autor vídeňského Burgtheatru Karl Hasenauer. První diváky přivítalo Nové německé divadlo 5. ledna 1888.

Na místě dnešní Státní opery se ale hrálo divadlo už dříve, v dřevěné budově Novoměstského divadla se od konce 50. let 19. století uváděla střídavě česká (odpoledne) a německá (večer) představení. Scéna, ležící původně za hradbami, hostila třeba oslavy 300. výročí narození Williama Shakespeara v roce 1864, v květnu 1868 zde měla v den položení základního kamene Národního divadla premiéru Smetanova opera Dalibor. V postupně chátrající stavbě se hrálo až do roku 1885, kdy byla stržena
.
Státní opeře se vrátí po rekonstrukci styl z roku 1888, otevře v lednu

Nové německé divadlo (Neues Deutsches Theater) se od svého otevření, které obstarala Wagnerovi Mistři pěvci norimberští, rychle vypracovalo mezi kulturní instituce mezinárodního významu. Profil a uměleckou úroveň dal této scéně první ředitel Angelo Neumann, původně pěvec. Dokázal kolem sebe shromáždit vynikající dirigenty, operní zpěváky i znamenité herce. Zval soubory z celého světa, lesk divadlu dodával zvaním nejlepších hostů včetně Enrika Carusa a Eleonory Duseové.

Po Neumannově smrti v roce 1910 se v čele divadla ležícího na pozemku někdejší zahrady usedlosti Smetanka vystřídalo několik osobností. Jeho nástupce Heinrich Teweles měl šťastnou ruku v tom, že povolal do Prahy Alexandra Zemlinského, který jako šéf opery v letech 1911 až 1927 učinil z Prahy jedno ze světových středisek operního umění. Jeho éra byla označena jako přímé pokračování nejslavnějšího úseku Vídeňské dvorní opery za řízení Gustava Mahlera.

Za první republiky mělo v divadle premiéru třeba monodrama Arnolda Schönberga Očekávání (1924), opery Jonny vyhrává Ernsta Křenka (1927) nebo Zásnuby ve snu Hanse Krásy (1933). Zlatá éra německé scény, kam na kvalitní operu chodili také prezidenti Masaryk a Beneš a kde ve 30. letech našla uplatnění řada umělců prchajících před Hitlerem, se završila v září 1938. Za okupace nemělo divadlo pravidelný provoz, hostovaly zde pouze občas některé německé soubory a také se konaly srazy nacistů.

Po osvobození budova připadla nově ustavenému Divadlu 5. května, jehož operní část zde už v září 1945 uvedla Smetanovu operu Braniboři v Čechách. Aktualizovaná inscenace v režii Václava Kašlíka se odehrávala na scéně tvořené velkým hákovým křížem a výrazně se odlišovala od klasického pojetí, jež v té době uváděla opera Národního divadla (ND). Divadlo, které od roku 1946 působilo jako samostatná Velká opera 5. května, ale nepřežilo rok 1948, kdy bylo převedeno pod ND.

Státní opera dostane novou oponu. Pracovalo se na ní přes tisíc hodin

„Fúze s Velkou operou 5. května přivedla Národní divadlo do latentního krizového stavu. Národní divadlo nedokázalo toto sousto za celých 40 let strávit,“ komentoval spojení ještě v roce 1990 tehdejší ředitel ND Jindřich Černý. V budově, přejmenované na Smetanovo divadlo, se uváděly zejména velké operní a baletní tituly světového repertoáru, hostovala zde i řada zahraničních souborů. Na přelomu 60. a 70. let se pak divadlo dočkalo velké rekonstrukce.

Nová éra Státní opery přišla v roce 1992, kdy se zdejší operní (a také baletní) soubor osamostatnily a pod vlastním vedením a s vlastní dramaturgií se staly zdatnou konkurencí opeře Národního divadla. K prestiži Státní opery Praha přispělo také obnovení tradice Plesů v Opeře, první se konal již v únoru 1992 ještě pod křídly ND. Dvě desetiletí trvající éra skončila počátkem roku 2012, kdy se i přes protesty části umělců a veřejnosti Státní opera znovu spojila s Národním divadlem.

V červenci 2016 se opera na více než tři roky uzavřela kvůli rozsáhlé rekonstrukci, která začala v březnu 2017. Během ní dostala například nové jevištní technologie či moderní zkušebny, opravou prošly také baletní, orchestrální i sborový sál a zázemí umělců. Přibyla křesla s individuálním titulkovacím zařízením. Budovu, jejíž opravy přišly na 1,3 miliardy korun, nyní otevře operní koncert nazvaný Státní opera v proměnách času (1888-2018) v režii Alice Nellis.

SMUTEČNÍ PRŮVOD V BAGDÁDU, HESLA PROTI USA

Tisíce lidí se v sobotu v Bagdádu účastní smutečního průvodu za velitele íránských jednotek Kuds Kásema Solejmáního a člena vedení vlivných iráckých milicí Abú Mahdího Muhandise, zabitých při pátečním americkém leteckém útoku. Podle agentury Reuters však Iráčané mají na zabití Solejmáního různé názory.

Mnoho z truchlících je oblečeno v černém, lidé v pochmurné atmosféře nesou irácké vlajky a prapory Lidových mobilizačních sil (PMF), což jsou milice podporované Íránem. V davu se podle agentury AFP ozývají protiamerická hesla.
Někde před příchodem smutečního procesí rozložili červené koberce. Pohřebního průvodu se účastní například irácký premiér Ádil Abdal Mahdí.

Tuto pietní akci naplánovaly PMF. Trasa procesí vede z bagdádské ostře střežené zelené zóny do šíitského posvátného města Karbalá a skončí v Nadžafu, dalším posvátném městě šíitů.

Agentura Reuters napsala, že zabití Solejmáního Iráčany rozděluje. Mnoho lidí americký útok při kterých zemřel, odsuzuje, protože si tohoto íránského generála cení za jeho roli při porážce teroristické organizace Islámský stát.
Jiní s ním souhlasí, protože Solejmání a Muhandis podle nich podporovali použití síly proti neozbrojeným účastníkům loňských protivládních demonstracím. Protestující (PMF), v nichž byl Muhandis zástupcem velitele, obviňovali z řady ekonomických a sociálních problémů, s nimiž se Irák potýká.

„Írán to sice nebude nikdy schopen doopravdy přiznat, ale Solejmání byl v zemi nenáviděný i obávaný. Oni (Íránci) nejsou zdaleka tak zarmouceni, jak vůdcové budou přesvědčovat vnější svět. Měl být odstraněn už před mnoha lety!“ napsal v pátek na Twitter americký prezident Donald Trump, který dal příkaz k úderu.

Řada Iráčanů kritizuje Spojené státy za to, že Solejmáního zabily na území jejich země, a obávají se toho, že Irák čeká další válka. „Mnoho lidí má strach z toho, kam toto všechno povede, co se bude dít dál. Dělají si starosti o budoucnost své země,“ řekla v Bagdádu zpravodajka americké televize CNN.

Irácký premiér Ádil Abdal Mahdí považuje americký útok za agresi vůči Iráku a masivní porušení jeho suverenity. Obává se, že incident „vyprovokuje v Iráku zničující válku“. Solejmání byl považován za architekta současné íránské vojenské strategie, takzvaných zástupných válek (proxy wars), kdy Teherán namísto přímého angažmá ve vojenských konfliktech využívá spřátelených milicí k prosazování vlastních zájmů. Byl na americkém seznamu teroristů.

PO ZABITÍ GENERÁLA SOLEJMÁNIHO SE NATO BOJÍ IRÁKU

Severoatlantická aliance po smrti íránského generála Kásema Solejmáního v Iráku pozastavuje svou výcvikovou misi v této zemi. Oznámil to mluvčí NATO Dylan White. Opatření se týká i i zhruba 40 českých vojáků a pěti policistů, kteří tak zůstávají na základnách. „Mise pokračuje, ale výcviková činnost byla v tuto chvíli pozastavena,“ uvedl White. Dodal, že generální tajemník aliance Jens Stoltenberg po zabití Solejmáního telefonicky hovořil s americkým ministrem obrany Markem Esperem.

Česká armáda neposílila bezpečnostní opatření v Iráku. Britové a Němci ano

Cílem mise NATO, na níž se od předloňského října podílí několik stovek vojáků, je výcvik iráckých bezpečnostních sil k tomu, aby dokázaly zamezit návratu teroristické organizace Islámský stát (IS).

Českou armádu na misi zastupují příslušníci chemického vojska a Vojenské policie. „Čeští vojáci v misi NATO v Iráku jsou všichni v pořádku a zůstávají na svých základnách. Stejně jako další spojenci přerušili výcvik místních ozbrojených sil. Případné další kroky budou záležet na vývoji situace a na dohodě v rámci NATO,“ řekl iDNES.cz mluvčí resortu Jan Pejšek.

Stejná situace je i s pěti českými policisty. „I jejich výcviková mise v Bagdádu je pozastavena,“ uvedl mluvčí Policejního prezídia David Schön s tím, že v případě ohrožení budou okamžitě evakuováni.

Íránské gardy: Potrestáme Američany, kdykoliv budou v dosahu

Vysoce postavený velitel íránských revolučních gard Gholámalí abú Hamza prohlásil, že Írán bude v odvětě za Američany trestat kdykoliv, kdy mu budou na dosah. Írán si podle něho vyhrazuje právo se Spojeným státům za smrt Solejmáního pomstít, napsala agentura Tasním.

Velitel připomněl, že pro Západ je nesmírně důležitým místem Hormuzský průliv, kterým proplouvají i americké válečné lodě, a že Írán si už před dlouho dobou vytipoval klíčové americké cíle v tomto regionu. „Na dosah máme nějakých 35 amerických cílů i Tel Aviv,“ řekl.

V rozhovoru s televizí CNN v pátek večer íránský velvyslanec při OSN Madžíd Tacht Ravančí řekl, že útok je vyhlášení války a odpověď Teheránu bude „tvrdá“. Předtím oznámil OSN, že Írán si vyhrazuje právo na sebeobranu na základě mezinárodního práva.

Podle agentur AP a Reuters Pentagon v pátek schválil vyslání dalších zhruba

3 000 vojáků, pravděpodobně z 82. výsadkové divize. Koalice proti IS vedená Spojenými státy po pátečním útoku podle AFP omezila své operace a posílila bezpečnostní opatření na základnách v Iráku. Spojené státy krátce po útoku nařídily okamžitou evakuaci amerických občanů z Iráku

„Vzhledem ke zvýšenému napětí, jež panuje v Iráku a celém regionu, vyzývá americké velvyslanectví americké občany řídit se cestovními pokyny pro rok 2020 a okamžitě odjet z Iráku. Američtí občané by měli odcestovat letecky, jakmile to bude možné. Pokud se to nepodaří, pak pozemní cestou do jiných států,“ stojí v doporučení ambasády.

Z VOJÁKŮ ČR POTÁPĚČI NA MOŘI? KOHO BUDOU CHRÁNIT?

Česká armáda letos plánuje 132 různých cvičení v zahraničí. Je to sice méně, než loni, ale některá z nich lze označit za unikátní. Jako například společný výcvik Speciálních sil s donedávna přísně utajovanou polskou jednotkou Formoza, určenou pro sabotážní a protiteroristické operace na moři. Bude mít příznačný název - „Diver Hell“, tedy volně přeloženo něco jako „potápěčské peklo“. Podrobnosti o připravovaném cvičení elitních českých a polských speciálních jednotek patří z pochopitelných důvodů k utajovaným.

I přes pár kusých informací ale bude zřejmě patřit k těm nejzajímavějším, do kterých se čeští vojáci letos zapojí.
Podle informační zprávy, kterou nedávno dostali k dispozici poslanci, při něm půjde o zdokonalovací výcvik bojových potápěčů v reálných podmínkách v extrémních klimatických podmínkách Baltského moře.„Primárně bude zaměřeno na úderné operace na lodě, úderné operace z vody na pevné objekty, přeprava materiálu na velké vzdálenosti s využitím podvodní techniky,“ uvádí se v dokumentu.

V blíže nespecifikovaném termínu se do něj má zapojit 10 elitních bojovníků 601. skupiny speciálních sil z Prostějova. A probíhat má u těch nejpovolanějších – partnerské jednotky polských speciálních sil s tajemným názvem „Formoza“. Čeští speciálové s jednotkou spolupracují už roky.

JW Formoza nebo též JW 4026 (JW - Jednostka Wojskowa) se sídlem v Gdyni byla přitom donedávna patrně nejutajovanějším útvarem polských ozbrojených sil. Vznikla už v 70. letech minulého století jako speciální jednotka bojovníků-potápěčů, schopných provádět sabotážní akce na moři.

Přežila několik novodobých reforem polské armády a proměnila se ve špičkovou avšak nepočetnou speciální jednotku „žabích mužů“, která je považována za ekvivalent elitních amerických Navy Seals.

Název „Formoza“ získala údajně podle starého německého testovacího skladiště torpéd z druhé světové války, kde byla první základna těchto úderných komand. Budova stojí v moři v jinak nepřístupné vojenské části přístavu v Gdyni a s pevninou ji spojuje jen dlouhé úzké molo. Příslušníci jednotky se zapojili například do tajných operací v Afghánistánu a Iráku.

A právě irácké nasazení během mezinárodního tažení proti režimu Saddáma Husajna v roce 2003 donutilo polské představitele existenci jednotky poprvé oficiálně přiznat. Byla to přitom spíše náhoda, když si polská média a vojenští experti všimli, že se na agenturních snímcích z obsazování iráckého přístavu Umm Kasr objevili pod třepotající se americkou vlajkou příslušníci polských speciálních sil Grom. Na povrch pak vyplulo, že se v oblasti Zálivu plavila také polská vojenská „zásobovací loď“ Xawer Czernicki, kterou k operacím využívala právě Formoza.

Manévry v USA, Kanadě, Jordánsku i Mauretánii

Česká armáda se letos podle informační zprávy zapojí celkem do 132 cvičení v zahraničí. Loni plánovala účast ve 145 zahraničních cvičeních. Kromě řady zemí v Evropě půjde o cvičení také v USA a Kanadě, Jordánsku nebo africké Mauretánii. Podrobnosti o účasti v těchto zemích ale zpráva neuvádí.

Plán vojenských cvičení na letošní rok podle dokumentu odráží čtyři priority české armády – přípravu k nasazení v operacích, rozvoj pohotovostních sil, bilaterální a regionální spolupráci a zvyšování schopností. A zároveň reaguje na aktuální vývoj bezpečnostní situace.

K nejdůležitějším cvičením s českou účastí má patřit „Lešť Exercise“ na Slovensku, které se zaměří na boj v zastavěném území a uvnitř budov. Jednotky se tam budou připravovat na nasazení v operacích v Mali a v Afghánistánu. Na Slovensku se uskuteční také cvičení „Soatu“ ke zlepšení spolupráce speciálních sil a vrtulníkového letectva a cvičení armádních chemiků pod názvem „Toxic Leak“.

Do Německa na cvičení evropských sil „Battlergoup“ nazvané „European Challenge“ vyšle česká armáda 300 vojáků a 85 kusů techniky. Čeští vojáci se zúčastní také rozsáhlého mezinárodního cvičení jednotek pozemní protivzdušné obrany „Tobruq Legacy“ v Litvě, kam armáda vyšle 130 vojáků nebo výcviku „Mountain Flight“ ve francouzských Pyrenejích zaměřeného na létání vrtulníků složitých taktických a geografických podmínkách. Vzdušné síly tam vyšlou hned čtyři stroje Mi-171Š.

Doma v Česku plánuje armáda na 60 větších cvičení často s mezinárodní účastí. Mezi ta hlavní má patřit tradiční „Ample Strike“ zaměřený na výcvik předsunutých leteckých návodčích s piloty letounů a pozemními jednotkami. Zapojí se do něj 400 vojáků z 18 zemí a téměř 50 letounů a vrtulníků.

K velkým bude patřit také cvičení „Joint Fires“ prohloubení spolupráce a sjednocení operačních postupů dělostřelectva členských zemí NATO, které ho ve výcvikovém prostoru Hradiště zúčastní 250 vojáků ze Slovenska, Polska a Německa.
Na likvidaci nástražných výbušných systémů se pak soustředí cvičení „Minigator“, na které přijedou specialisté ze Slovenska, USA, Polska, Slovinska a Německa. Jednotky vyčleněné pro Síly velmi rychlé reakce NATO prověří cvičení „Adamant Warrior“ na Libavé, do kterého se zapojí také 200 vojáků z Rumunska a Polska i s technikou.

USA zkusí bleskovou obranu Evropy. Češi nasadí vojáky těžké brigády

Čeští vojáci se mají zapojit také dlouho připravovaného testu, při kterém chce americká armáda na jaře do Evropy bleskově přesunout 20 tisíc vojáků i s těžkou technikou. Cvičení Defender Europe 20 má být největším americkým cvičením na evropském území za čtvrtstoletí.

Pentagon očekává, že se cvičení přímo dotkne území desítky evropských států a zapojí se do něj celkově na 37 tisíc vojáků z více jak poloviny členských států NATO. Česká armáda předběžně plánuje vyslat asi 70 vojáků 7. mechanizované brigády i s technikou na dílčí fázi cvičení do Polska. Detaily a skutečné zapojení má velení upřesnit na plánovací konferenci v lednu.