iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Mazanec: Soudci nemají nahrazovat správní orgány

Mazanec: Představa, že soud bude rozhodovat místo správního orgánu, je mimo realitu: Úvahy o tom, že by se Nejvyšší správní soud (NSS) měl změnit na apelační a rozhodovat správní spory, odmítl na konferenci Efektivita a kvalita českého soudnictví – hodnocení a perspektivy jeho předseda Michal Mazanec. „Máme 29 soudců a jsme také soudem kárným,“ připomněl Mazanec s tím, že soud podle něho nemá kapacity nahrazovat správní orgány při jejich rozhodování.

S akademickým pohledem na justiční praxi v rámci konference vystoupil v Senátu v odpoledním bloku právní teoretik z Právnické fakulty Univerzity Karlovy Jan Wintr. Jako jednu z největších bolestí soudnictví zmínil správní soudnictví v Praze, kde řízení trvá zhruba tři roky.

Podle něj je třeba soud personálně posílit či se zamyslet nad tím, zda by NSS neměl rozhodovat coby odvolací instance. Wintr dal za příklad Rakouský model, kde je délka správního řízení v průměru výrazně kratší. Podle Mazance je ale taková představa nemyslitelná. „Rakousko se nepotýká s takovým nedostatkem správních soudců jako my. My máme 4 procenta správních soudců, v Rakousku je to celých 21 procent soustavy, “ upozornil Mazanec.

Při diskuzích s odborníky na správní právo pak zaznívají argumenty i proti navyšování soudců a tzv. „vytloukání klínu klínem“. U případného navýšení soudců NSS odpůrci také namítají, že to povede k popření role soudu coby sjednocovatele judikatury, neboť ve větším počtu soudců bude také docházet k většímu rozptylu názorů. Chyba je podle mnohých soudců systémová. „Měl by se změnit systém a procesní předpis,“ uvedl Mazanec, který dokončil debatu se soudci a odbornou veřejností ohledně možností změn soudního řádu správního, podněty předal ministerstvu a jedná o podobě jejich zpracování a předložení do legislativního procesu.

Wintr se ve svém příspěvku dále věnoval nálezu Ústavního soudu, který zakázal funkcionářům opakování mandátu, což je podle něj správné. Vymezil se i proti myšlence vytvořit Nejvyšší radu soudnictví, protože ji lze snadno zneužít. Současný stav je podle něj „funkčním kompromisem“. Varoval také před změnou kárného řízení, se kterou počítá resort spravedlnosti – systém by se měl vrátit k dvoustupňovému projednávání kárných provinění. Podle něj současný systém prokázal svou kvalitu.

Z pozice vysokoškolského pedagoga pak upozornil na neprůhledný systém výběru a jmenování nových soudců, který je v současné době tak nejasný, že studentům nenabízí vyhlídku na kariéru v justici. „Jdou dělat asistenty za nevalné peníze, poté čekají a při nejasných vyhlídkách řada z nich odchází do advokacie. a to není dobře,“ konstatoval Wintr.

V rámci odpoledního panelu vystoupila také prezidentka Soudcovské unie a soudkyně Městského soudu v Praze Daniela Zemanová. Ve svém příspěvku se věnovala celoživotnímu dilematu soudců – zda by měla věc být vyřízena rychle nebo o něco pomaleji, ale kvalitněji. Zatímco rychlost rozhodování právní normy opakovaně definují, o kvalitě zmínky nenajdeme. „Myslím, že soudci by stáli o to, aby i kvalita byla nějak upravena a oni se mohli opřít o standardy a vyžadovat je,“ uvedla.

Soudní řízení není jen rozhodnutí a odůvodnění, věc někdy neskončí meritorním rozhodnutím a důležité jsou co se týče kvality rozhodování také přípravné úkony, kde se mohou stát zásadní nedostatky. Přiznala, že soudci odůvodnění svých rozhodnutí často píší spíše pro odvolací stupeň, nikoliv pro účastníky řízení. „Soudce musí obstát v obou pohledech. Musí být srozumitelné, jak soudce vyřešil základní sporné otázky,“ dodala. Povinností soudce je podle Zemanové udržovat si odbornou úroveň a na základě svých zkušeností si nastavit určitý standard kvality. „Čím to budeme činit vědoměji, tím ta úroveň bude lepší. Z nastavené úrovně kvality nesmíme slevit ani v případě, že cítíme tlak na rychlost,“ uzavřela prezidentka Soudcovské unie. Eva Paseková, Petr Dimun, ceskajustice.cz

SOUD ŠKRTAL V DAŇOVÉM ŘÁDU

Ústavní soud (ÚS) s časovým odkladem zrušil část daňového řádu, která nařizuje využívání tiskopisů ministerstva financí, ale blíže neurčuje rozsah požadovaných údajů. V platnosti zůstane do konce příštího roku. Podobu formulářů by měl určit přímo zákon nebo vyhláška ministerstva financí. Soud tak vyhověl návrhu skupiny senátorů a dal zákonodárcům více než roční lhůtu ke změně daňového řádu.

Ustanovení říká, že přihlášku k registraci, řádné i dodatečné daňové tvrzení lze podávat jen na tiskopisech ministerstva. Daňový řád ale přímo nestanovuje rozsah informací v tiskopisech, ani nezmocňuje ministerstvo financí k vydání patřičné vyhlášky.

Podle 19 senátorů, za které jednal Ivo Valenta (za Soukromníky), musí rozsah povinně sdělovaných údajů alespoň obecně stanovit zákon, případně vyhláška, a nikoliv až formulář samotný. Senátoři varovali před „panstvím formulářů“, které mohou byrokraté využívat k vytváření nových povinností a vyžadovat v nich různé osobní údaje.

Ústavní soudci dali hlavním argumentům senátorů za pravdu. „Není možné, aby se jen na úředním stole rodilo, jak má tiskopis vypadat a jaký obsah má mít,“ řekl soudce zpravodaj David Uhlíř. Zdůraznil také to, že pokud je tiskopis definován zákonem nebo vyhláškou, lze rozsah požadovaných informací efektivněji přezkoumat soudem.

„Tiskopis sám o sobě není právní předpis a neexistuje mechanismus, jak by mohla soudní moc přezkoumat, zda jsou povinnosti ukládané daňovým subjektům v souvislosti s ústavou,“ uvedl Uhlíř. Advokát senátorů Zdeněk Koudelka dnešní nález přivítal, dosavadní praxi označil za nevhodnou. „Takto se hodně postupovalo před rokem 1989, byli jsme byrokratickým formulářovým státem,“ uvedl Koudelka.

ÚS návrh senátorů obdržel už v roce 2017, souvisel se starším rozhodnutím soudu, který s účinností ke konci roku 2017 zrušil část zákona nechávajícího rozsah údajů žádaných v kontrolním hlášení DPH na úvaze finanční správy. Požadované údaje, či alespoň jejich základní okruhy, by měl stanovit přímo právní předpis, nikoliv jen formulář, řekl tehdy soud.

KÁRNÁ ŽALOBA NA SOUDCE SOTOLÁŘE, PŘÍPAD OPENCARD

Soudce Městského soudu v Praze (MS) Alexandr Sotolář čelí kárné žalobě, kterou na něj podal předseda Libor Vávra. Kárná žaloba souvisí se Sotolářovým postupem v případu Opencard, v němž rozhodoval jako předseda senátu. Předseda MS Vávra České justici podání kárné žaloby potvrdil.

Soudce Sotolář předsedal senátu, který v roce 2016, a po vrácení odvolacím Vrchním soudem v Praze (VS) z části znovu v roce 2018, uznal vinnými bývalé pražské primátory Tomáše Hudečka a Bohuslava Svobodu, radní Evu Vorlíčkovou a Josefa Noska a někdejšího ředitele magistrátního odboru informatiky Jana Tesku. Případ se týkal údajně nevýhodných smluv s firmou Haguess, tehdejším vlastníkem práv ke kartě Opencard. Podle rozsudku zvýhodnili Haguess, čímž porušili předpisy o pravidlech hospodářské soutěže a povinnost při správě cizího majetku.

Podle informací České justice jde v kárné žalobě konkrétně o to, že soudce Sotolář coby předseda senátu měl zasahovat do některých částí protokolů z hlavního líčení a upravovat je tak, že neodpovídala průběhu hlavního líčení.

Na to upozornili ve svém odvolání sami obžalovaní a opakovaně to konstatoval i VS, když rušil rozhodnutí Sotolářova senátu. „Nejzásadnější vady napadeného rozsudku, v jejichž důsledku není možné přijmout jeho následné skutkové ani právní závěry, spočívají v tom, že soud prvního stupně dezinterpretoval obsah některých, pro skutkové i právní závěry významných důkazů,“ uvedl v rozhodnutí z listopadu 2018 VS.

Sotolářem vedený senát však v prosinci 2018 své rozhodnutí o vině všech obžalovaných (vyjma exprimátora Svobody, jehož trestní řízení bylo mezitím přerušeno v důsledku rozhodnutí Poslanecké sněmovny, která jej nevydala k trestnímu stíhání) potvrdil. Sotolář odmítl námitky podjatosti i to, že by manipuloval s protokoly z hlavního líčení. „Vylučuji, že by bylo cíleně manipulováno s obsahem protokolů o hlavních líčeních,“ uvedl tehdy soudce Sotolář.

VS toto rozhodnutí zrušil v červnu letošního roku a zároveň rozhodl i o změně senátu. „Vrchní soud dospěl k závěru, že předseda senátu Sotolář nereflektoval pokyny odvolacího soudu směřující k důslednému odstranění vad v interpretaci provedených důkazů, vytčená pochybení v novém rozhodnutí bagatelizoval a vyslovený pokyn neakceptoval,“ uvedla k rozhodnutí VS mluvčí MS Markéta Puci.

Podle informací České justice je soudci Sotolářovi v kárné žalobě vytýkáno, že nepřesně upravoval protokoly z hlavního líčení, a navíc tímto způsobem způsobil průtahy, když tak činil až po několika měsících. Jako kárné opatření je navržena ztráta funkce předsedy senátu. Zkušený soudce Sotolář tak v případě, že kárný senát shledá kárné provinění, bude působit jako řadový soudce v senátu, aniž by měl organizační pravomoci. O podání kárné žaloby usiloval vedle předsedy MS i předseda VS v Praze Jaroslav Bureš, a o věc se zajímalo podle informací České justice i ministerstvo spravedlnosti. Petr Dimun, ceskajustice.cz

ZÁSTUPKYNÍ OMBUDSMANKY ŠIMŮNKOVÁ

Zástupkyní veřejné ochránkyně práv se stala Monika Šimůnková. Dříve působila jako zmocněnkyně vlády pro lidská práva. Do nové funkce ji dnes zvolila Sněmovna. Vyhověla návrhu Senátu a také prezidenta Miloše Zemana. Poslanci v tajných volbách dali Šimůnkové přednost před další Zemanovou adeptkou, právničkou Lenkou Marečkovou.
Šimůnková získala 89 ze 173 hlasů, tedy o dva více, než bylo třeba. Pro Marečkovou hlasovalo 29 poslanců, oznámil předseda sněmovní volební komise Martin Kolovratník (ANO).

Šimůnková byla zmocněnkyní pro lidská práva za vlády Petra Nečase, řídila vládní sekci pro lidská práva. Pracovala také v Nadaci Naše dítě a v Českém helsinském výboru. Nyní je členkou výboru pro práva dítěte při radě vlády pro lidská práva. Signatářka Charty 77 Marečková v minulosti pracovala například na ministerstvech spravedlnosti a školství i v kanceláři prezidenta Václava Havla. Nyní je hlavní inspektorkou ochrany lidských práv na ministerstvu obrany.
Sněmovna místo obsadila po dvou neúspěšných pokusech letos na jaře a v létě.

Do první i druhé volby zástupce ombudsmanky Zeman nominoval právníka, někdejšího poslance ČSSD Stanislava Křečka, jemuž skončilo funkční období zástupce veřejné ochránkyně práv letos v dubnu, a dalšího exposlance ČSSD a právníka Zdeňka Koudelku.

Senát vyslal do první volby právničku Markétu Seluckou a bývalou ústavní soudkyni a senátorku Elišku Wagnerovou. Do druhé volby nominovala horní komora opět Seluckou a svého bývalého místopředsedu za Starosty Jiřího Šestáka.
Křeček podle dřívějších informací mluvčí ombudsmanky ve funkci zůstává, dokud nesloží slib jeho nástupkyně.

SMLOUVA S ARGENTINOU O VYDÁVÁNÍ ODSOUZENÝCH

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) podepsala s argentinským velvyslancem Robertem Alejandrem Salafim dvoustrannou smlouvu o vydávání. Dohoda upravuje extradici stíhaných a odsouzených lidí mezi ČR a Argentinou. V tiskové zprávě to sdělil mluvčí ministerstva Vladimír Řepka. O dojednání smlouvy úřad informoval už v únoru 2016, kdy jej vedl Robert Pelikán (ANO).

„Přestože dosavadní spolupráce mezi Českou republikou a Argentinou je už nyní na velice dobré úrovni, tak doposud neexistovala žádná dvoustranná smlouva v oblasti mezinárodní justiční spolupráce,“ uvedla Benešová. „Dojde ke zrychlení a zjednodušení řízení o vydání osob, což povede k účinnější vymahatelnosti práva a trestněprávní represi,“ dodala.

Ministerstvo si od smlouvy slibuje větší transparentnost pravidel uplatňovaných mezi oběma státy a efektivnější způsob vedení trestního stíhání. „Smlouva bude nyní předložena Parlamentu ČR a k následnému podpisu prezidentu republiky. Takže její účinnost očekáváme v roce 2020,“ doplnil Řepka.

Vydávání obviněných z Argentiny a do Argentiny lze v současné době uskutečnit pouze na základě takzvaného ujištění o vzájemnosti – tedy příslibu, že v obdobných případech bude druhá strana postupovat stejně. Argentina takto například v listopadu 2014 vydala do ČR českolipského podnikatele odsouzeného za podvod při mezinárodní přepravě zboží. Od loňského února Česko v Argentině usiluje o vydání zadrženého slovenského občana Kristiana Daneva, který je obviněný z vraždy spáchané v roce 2009 v Poděbradech.

Nedávno Česko přistoupilo jako první evropský stát k úmluvě, která mu v trestních věcech rozšířila možnosti justiční spolupráce s 25 státy Latinské Ameriky včetně Argentiny. Tato dohoda však nezahrnuje vydávání osob k trestnímu stíhání. Týká se poskytování právní pomoci – tedy například zajišťování důkazů, výslechu svědků nebo domovních prohlídek.

EXPERTI: LEYENOVÁ Z NĚMECKA TĚŽKO ZMĚNÍ EU

Evropský parlament jasnou většinou schválil novou Evropskou komisi vedenou Ursulou von der Leyenovou. Sbor 27 komisařů, v němž je jednou z místopředsedkyň také Věra Jourová, začne pracovat od 1. prosince, kdy nahradí komisi vedenou Jeanem-Claudem Junckerem.

Pro novou komisi hlasovalo 461 europoslanců, proti bylo 157 a 89 se jich zdrželo. Předseda EP David Sassoli popřál nové komisi vše nejlepší v práci a předal nové předsedkyni der Leyenové dopis potvrzující schválení. Nyní musí nové složení EK ještě formálně odsouhlasit šéfové států a vlád unijního bloku. V komisi bude chybět zástupce Velké Británie, která do ní už nikoho nenominovala, neboť chce z EU na konci ledna odejít.

Program své komise ráno v rozpravě představila její nová šéfka von der Leyenová. V projevu citovala prvního porevolučního prezidenta Československa Václava Havla a jeho slova o tom, že o věci je třeba usilovat, protože jsou dobré, nikoliv jen proto, že mají šanci na úspěch.

Zdůraznila, že boj s klimatickými změnami je pro Evropu existenční otázka, která si žádá okamžité řešení. Uvedla také, že chce modernizovat rozpočet EU s ohledem na nové priority, mezi které vedle ochrany klimatu patří také digitalizace či sociálně odpovědná ekonomika. Hodlá rovněž zajistit bezvýhradné dodržování vlády práva v unijních zemích.
Konference předsedů - tedy předseda EP a lídři politických skupin - minulý čtvrtek prohlásila za uzavřený proces veřejných slyšení kandidátů na komisaře a umožnila tím dnešní hlasování.

Veřejná slyšení kandidátů, která prověřila jejich způsobilost, odstartovala před příslušnými výbory EP začátkem října. Nakonec si 14. října poslanci vyslechli tři nové kandidáty na komisaře, kteří nahradili předcházející neúspěšné nominanty Francie, Maďarska a Rumunska. Česká eurokomisařka Jourová, která byla už členkou Junckerova týmu, se od 1. prosince stane místopředsedkyní EK pro evropské hodnoty a transparentnost.

Čeští europoslanci novou EK podpořili

Europoslanec Jiří Pospíšil (TOP 09, Evropská lidová strana - EPP) po středečním hlasování uvedl, že „aktuální složení komise odpovídá rozložení sil v národních vládách a podpořit komisi proto bylo jediným rozumným řešením“.
Europoslankyně Martina Dlabajová (ANO, Obnova Evropy) rovněž komisi von der Leyenové podpořila a uvedla, že „před EU stojí celá řada výzev, které si žádají odpověď, a nikoli přešlapování na místě“.

„(Ursula) von der Leyen dnes zopakovala, kterým prioritám se komisaři a komisařky budou chtít věnovat. Bylo pro mne důležité, aby se v nich objevila témata, která dlouhodobě považuji za klíčová. K nim patří podpora podnikání a důraz na malé a střední podniky nebo věda, výzkum a inovací,“ napsala Dlabajová v tiskovém prohlášení.

Europoslankyně Dita Charanzová (ANO, Obnova Evropy) v prohlášení uvedla, že novou EK podpořila, mezi její priority by se ale podle ní měly vrátit otázky vnitřního trhu. Ten je podle poslankyně „páteří evropské ekonomiky a je mimořádně důležitý také pro český byznys a naši proexportně orientovanou ekonomiku“. Charanzova naopak pochválila ambice nové EK v oblasti digitálního rozvoje.

Reakce jednotlivých frakcí

Hlasování na plénu předcházelo vyjádření zástupců politických frakcí. Manfred Weber (EPP) uvedl, že nová EK má silný tým a že je zapotřebí vybudovat mezi Evropským parlamentem a komisí partnerství, které bude pracovat pro sjednocenou Evropu.

Iraxte Garcíaová (Progresivní aliance socialistů a demokratů - S&D) uvedla, že její frakce doufá v ekologičtější a feminističtější Evropu. „Dovolíme, abyste se zmýlili, ale nedovolíme, abyste rezignovali a přestali čelit výzvám, které má Evropa před sebou,“ řekla.

Manon Aubryová (Evropská sjednocená levice a Severská zelená levice - GUE/NGL) uvedla, že podpora její frakce je hraniční. Zelená europoslankyně Ska Kellerová upozornila, že její frakce není přesvědčena o tom, že ekologická hesla budou naplněna, a váhá, jak to bude se střety zájmů. Se slovy „chceme vás podpořit, ale nechceme vám dát bianko šek“ oznámila, že se zelení proto hlasování zdrží.

Dacian Ciolos z frakce Obnova Evropy uvedl, že komisi vnímá jako ambiciózní v oblasti digitálního rozvoje a genderové vyváženosti a že jeho frakce ji podpoří, ale rovněž to nebude bianko šek.

Ryszard Legutko (Evropští konzervativci a reformisté - ECR), vyzval komisi, aby se nesnažila brát pravomoci členským státům, zatímco Marco Zanni (Identita a demokracie - ID) označil novou exekutivu za „slepou“ s tím, že je ideologicky zaměřená na ekologii a genderovou vyváženost, zatímco občané Evropy především myslí na to, jak vyžít s výplatou.

DO VOLEB V SR POVEDE V ÚNORU SMĚR PELLEGRINI

Do únorových parlamentních voleb povede slovenskou nejsilnější vládní stranu Směr-sociální demokracie její místopředseda Peter Pellegrini, který je označován za jednoho z nejoblíbenějších politiků v zemi. Podle Roberta Fica tak rozhodlo ve středu vedení stran. Volebním lídrem druhé nejpopulárnější slovenské politické strany Za lidi bude exprezident Andrej Kiska, který se s Ficem dříve opakovaně dostal do sporů.

Parlamentní volby se na Slovensku uskuteční 29. února příštího roku. Strany musejí kandidátní listiny odevzdat do konce tohoto týdne. Nejoblíbenější stranou v zemi zůstal navzdory poklesu popularity Směr-SD, současná tříčlenná vládní koalice by podle průzkumů veřejného mínění ale nezískala většinu ve sněmovně. Do parlamentu by se mohlo dostat až devět stran, hnutí či koalic.

„Chceme zajistit další vítězství strany Směr-sociální demokracie v parlamentních volbách. Takové vítězství, kdy nebude možné Směr-SD úplně vyloučit z povolebních jednání o tom, jak bude vypadat nová vládní koalice,“ řekl Fico, který bude nakonec na stranické kandidátce dvojkou.

Pellegrini je podle dřívějšího průzkumu veřejného mínění druhým nejpopulárnějším politikem na Slovensku po hlavě státu Zuzaně Čaputové. Naopak Ficova popularita už dříve výrazněji klesla. Pellegrini loni v březnu vystřídal Fica v čele vlády poté, co Fico podal demisi v zájmu řešení politické krize po vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky.
Ficův Směr může jásat. Rozhádaná opozice se před volbami zase nedohodla

Ani další vládní stranu Most-Híd nepovede do voleb její předseda Béla Bugár, ale ministr dopravy Arpád Érsek. Preference této strany, která zastupuje i početnou maďarskou menšinu v zemi, dříve klesly a strana by už nezískala křesla ve sněmovně.

Bývalá hlava slovenského státu Kiska, kterému pětileté funkční období v úřadu prezidenta skončilo v polovině letošního června, povede do voleb novou stranu Za lidi, na jejímž založení se podílel. Kiska dlouhodobě kritizuje stávající koalici a dostal do sporů i s Ficem, kterého v roce 2014 porazil v rozhodujícím kole přímých prezidentských voleb.

OSLAVA SEDMDESÁTKY ŘEDITELE DIVADLA ZEMANA V HRADCI

Dlouholetý ředitel hradeckého Klicperova divadla Ladislav Zeman slavil v sobotu sedmdesáté narozeniny. Jeho přátelé mu den nato uspořádali oslavu na hlavní scéně divadla. Pocta pro bývalého šéfa má však hořkou pachuť. Scéna ji účtuje jako komerční pronájem sálu.

Divadelník Ladislav Zeman platí za jednu z nejvýznamnějších osobností porevoluční kultury v Hradci Králové.
Zatímco herci pod vedením uznávaného režiséra Vladimíra Morávka secvičili pro Zemana pásmo bez nároku na honorář, vedení divadla organizátorům naúčtovalo plnou sumu za pronájem sálu stejně jako před časem soukromým akcím banky ČSOB nebo společnosti Hartmann - Rico.

Organizátoři tak musí divadlu zaplatit za nájem přes 60 tisíc korun. Hrozilo, že si připlatí dalších 25 tisíc za zkoušku.

Podle organizátorů je ostudné, že akci museli uspořádat jako soukromé osoby a že se slavnosti nechopilo samo divadlo nebo alespoň město, které Ladislav Zeman po revoluci kulturně pozvedl.

Scénu provedl transformací z Divadla Vítězného února k respektované činohře, jež pod jeho vedením posbírala čtyři tituly Divadlo roku a bezpočet cen. Ředitel, který byl v čele instituce od roku 1990 do června 2014, stál také u zrodu oceňovaných festivalů Čekání na Václava a Divadlo evropských regionů.

„Morálně správné by bylo, kdyby tuto akci pořádalo divadlo, protože to je osobnost, která k tomuto divadlu patří. Optimální by bylo, kdyby nájem byl nula nebo koruna. Pak ať si tam paní ředitelka mluví,“ říká hlavní organizátor slavnosti Ivan Vodochodský.

Naráží na fakt, že divadlo sice účtuje plné nájemné, ale současně se pasuje do role spoluorganizátora. Ředitelka divadla Eva Mikulková vítala hosty a předávala jubilantovi kytici, přestože ten si kvůli dřívějším neshodám přítomnost současného vedení divadla nepřál.„Když ho začala objímat, zachoval se velmi velkoryse, poděkoval a šel na jeviště,“ pokračuje Vodochodský, který postup vedení přirovnává k absurdnímu dramatu.

Nápad přišel pozdě, brání se ředitelka

Ředitelka divadla fakturu za pronájem hájí. Podle ní šlo o ryze soukromou akci. „Celou dobu tvrdili, že si to budou řešit vlastní cestou, že chtějí pouze pronájem sálu. Já jsem se to dozvěděla měsíc před konáním akce, neměli jsme na to peníze v rozpočtu a já si nemohu dovolit dávat peníze z dotací na takovou věc, musela bych žádat o uvolnění prostředků,“ říká ředitelka Eva Mikulková.

Divadlo i město tvrdí, že záměr uspořádat oslavu emeritnímu řediteli přišel příliš pozdě. Proto podle nich nebylo možné se do příprav zapojit nebo uzpůsobit program divadla. Ředitelka, která v minulosti roky pod Zemanem pracovala jako ekonomka, prý o jeho narozeninách nevěděla.

„Nebyl to úmysl. Přijde mi směšné, že z toho dnes někdo dělá aféru. Já jsem zaprvé nevěděla, že má narozeniny, a navíc jsme nemohli organizovat oslavu pro člověka, který řekl, že už nikdy nepřekročí práh divadla. Pět let mu posíláme pozvánky na premiéry, a on tu nebyl. Když jsme ho v létě k 25. ročníku festivalu oslovili, že bychom s ním udělali Povídání v podkroví, řekl, že musíme přijít my za ním do Galerie Václava Havla. Nikoho proto ani nenapadlo, že bychom tady nějakou oslavu mohli dělat,“ říká Mikulková, podle níž ji organizátoři oslovili až 8. října.

Vodochodský se nařčení z opožděných příprav brání. Reagoval prý později kvůli tomu, že se teprve začátkem prázdnin dozvěděl, že divadlo žádnou poctu svému exřediteli nechystá. Že vše proběhlo pozdě, přiznává i primátor Hradce Králové Alexandr Hrabálek (ODS), který je jako zástupce zřizovatele členem správní rady Klicperova divadla.

„Paní ředitelka to interpretuje jako vyloženě soukromou akci. Město s tím je konfrontováno v podstatě až nyní. Když za mnou přišli organizátoři, přislíbil jsem jim deset tisíc korun ze svého primátorského fondu, protože s tím přišli pozdě. Já už jsem nemohl dělat vůbec nic,“ vysvětluje primátor, proč se město do příprav nezapojilo.

Organizátoři akce však tvrdí, že s Hrabálkem o blížícím se jubileu mluvili už na začátku prázdnin, ihned po skončení divadelního festivalu. „Byli jsme za panem primátorem oba dva. Je to skoro pět měsíců, to podle mě není pozdě. Za tu dobu město na takovou akci najít peníze mohlo,“ pozastavuje se nad argumenty spolupořadatel oslavy Martin Zeman, syn bývalého ředitele.

Divadlo poskytlo slevu

Financováním akce se zabývala 22. října také správní rada Klicperova divadla, která ji schválila a doporučila vedení, aby z vlastních prostředků poskytlo na organizaci 20 tisíc korun. Kromě primátora přispěl deseti tisíci také Vodochodský a hradecký zastupitel a člen správní rady Pavel Marek. Dalších 30 tisíc korun slíbil hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán (ČSSD).

„Budeme to řešit v rámci rady kraje formou individuální dotace na nájem,“ upřesňuje hejtman. Šéf správní rady, hradecký advokát Vladimír Krčma, postup ředitelky schvaluje. Upozorňuje třeba na to, že do poslední chvíle nebylo jasné, jaký bude časový plán oslavy a kolik personálu si její zajištění vyžádá:

„Problém je, že divadlo je obecně prospěšná společnost. Paní ředitelka nesmí svévolně rozhodnout, na co poskytne prostředky. Z hlediska účetního auditu by to byla nestandardní transakce. Můj osobní názor je, že by bylo vhodnější, kdyby se o to nemusel starat pan Vodochodský, ale kdyby se o to dříve zajímal odbor kultury města. Pan Zeman by si zasloužil, aby se tomu věnovala větší pozornost.“ Podle Krčmy dala rada divadlu pokyn, aby prostory poskytlo za režijní náklady, které by podle informací MF DNES měly být okolo dvaceti tisíc.

Zda k tomu skutečně došlo, není ze smluv zcela zřejmé. Suma za šestihodinový pronájem pro oslavu emeritního ředitele je téměř 62 tisíc korun, přitom smlouva na obdobnou soukromou akci pro banku ČSOB je téměř totožná. Za devítihodinový pronájem scény pro uzavřené představení Dejvického divadla si vedení letos v květnu účtovalo 64 tisíc.
Platby za personál vzhledem k nedělnímu provozu srovnat nelze, avšak samotný pronájem sálu i čištění koberců stálo banku stejně jako organizátory akce pro bývalého ředitele. Podobně vypadá i smlouva pro soukromou akci firmy
Hartmann - Rico, která se uskuteční v lednu 2020.

„Pokud to bylo na základě nějakých komerčních podmínek, myslím, že to je velice nevhodné vůči osobě pana Zemana. Posuzovat nějakou standardní komerční záležitost s osobou, která 25 let to divadlo budovala, to se mi zdá velmi nevhodné,“ hodnotí postup divadla bývalý šéf správní rady z let 2006 až 2016 Karel Plánička.

Nechceme zlou krev, měl to být akt usmíření, říkají pořadatelé

Obdobný názor má i hejtman. Podle něj mohlo divadlo pojmout akci za vlastní. Přestože jde o událost pro uzavřený okruh pozvaných, lze ji srovnat například s letošním slavnostním otevřením zrekonstruovaného muzea, které bylo také jen pro zvané.

„Oslava narozenin byla velmi výrazně reflektována kulturní obcí, a proto si myslím, že to přirovnání je možné. Se slavnostním otevřením má muzeum také nějaké náklady. Diskuse ohledně oslav mi přijde jako poněkud zbytečná. Mělo by to být automatické. To, že se emeritní ředitel dožívá významného jubilea, by mělo divadlo reflektovat,“ míní hejtman.
„My nechceme dělat zlou krev, nazvali jsme to aktem usmíření. Pro nás je strašný úspěch, že Láďa po pěti letech přišel do divadla, že jsme viděli v jeho očích úsměv,“ uzavírá Ivan Vodochodský.

Situace ohledně oslav dokresluje atmosféru v divadle po odchodu dlouholetého ředitele. Nové vedení na něj v minulosti podalo trestní oznámení kvůli obrazům, které si odnesl, neboť šlo o osobní dary. Vedení zakázalo pokřtít na půdě divadla knihu o historii hradecké činohry z nakladatelství Garavin, jejímiž kmotry byli Stanislav Zindulka a tehdejší primátor Zdeněk Fink.

Za poslední dva roky navíc soubor opustilo několik výrazných herců. Aktuálně má divadlo problém s uvedením Spáče od Woody Allena, hodinu před premiérou ji zrušilo, protože nemělo vyřešena práva. Nemá je dodnes.

ČÍNA MÁ VÍCE ZASTOUPENÍ VE SVĚTĚ NEŽ USA

Čína poprvé disponuje větším počtem diplomatických zastoupení v cizině než USA, má o tři diplomaty více. Podle agentury AFP to svědčí o globálních ambicích Pekingu. Agentura se odvolává na studii australského střediska Lowy Institute for International Policy, která se specializuje na asijskou bezpečnost.

Rychlý růst čínské síly v diplomacii pokračuje i v letošním roce otevřením zastupitelských úřadů v zemích, které až dosud uznávaly Tchaj-wan. „Čína s 276 zastupitelskými úřady po celém světě poprvé předstihla Spojené státy, o tři pozice,“ uvedli autoři žebříčku Global Diplomacy Index, který institut sídlící v Sydney aktualizoval po dvou letech. V předchozím vydání z roku 2017 vedly USA s 273 diplomatickými posty ve světě před Čínou s 268.

„Tato čísla jsou dobrým ukazatelem geopolitických změn,“ poznamenala AFP. Diplomatická síť v cizině může podporovat ekonomické ambice Pekingu, uvedla Bonnie Bleyová z Lowe Institute. „Kvantita je jedna věc, ale o skutečném posílení mezinárodního postavení bude rozhodovat kvalita čínské diplomacie,“ dodala podle televize CNN.

Americká diplomacie vstoupila do období nejistoty kvůli rozpočtovým škrtům za prezidenta Donalda Trumpa a kvůli potížím s udržením profesionálních diplomatů. Spojené státy neotevřely žádné nové zastoupení a byly nuceny uzavřít svůj konzulát v Petrohradu po vzájemném vyhoštění diplomatů s Ruskem po otrávení bývalého britského špiona v ruské rozvědce Sergeje Skripala v anglickém Salisbury.

USA nicméně zůstávají zemí, ve které působí nejvíce velvyslanectví a konzulátů cizích zemí: 61 zemí, zahrnutých v žebříčku, je v USA zastoupeno 342 diplomatickými misemi oproti 256 v Číně.

Za Čínou a USA na žebříčku následuje Francie, Japonsko a Rusko. Česko se 116 zastupitelskými úřady v novém žebříčku zůstalo na 29. příčce za Pákistánem a před Saúdskou Arábií, Slovensko je na 43. místě. Zpráva také ukazuje, že navzdory prohlášením o odhodlání rozvíjet „globální Británii“ i po odchodu z Evropské unie se Spojené království na žebříčku propadlo na 11. příčku, předstiženo Německem, Brazílií, Itálií a Španělskem.

MINISTR KREMLÍK: NA ZIMU JSME PŘIPRAVENI DOBŘE

Z dálnice D1 zmizí před zimou všechna dočasná omezení. Poslední je na hvězdonickém mostě a už tento víkend by mělo být pryč, slíbili na tiskové konferenci ministr dopravy Vladimír Kremlík a hejtman Vysočiny Jiří Běhounek. Kremlík ujistil, že i silničáři jsou na zimu připraveni lépe než loni.

„Nyní je jiný stav než před rokem, kdy jsme měli konferenci po katastrofálních následcích sněhu,“ zahájil brífink hejtman Vysočiny Jiří Běhounek. Současně poděkoval ministru Vladimíru Kremlíkovi, protože při prvním letošním sněhu bylo vše v pořádku. „Dálnice to dokázala přežít,“ podotkl Běhounek.

„Preventivní opatření jsme řešili už v srpnu, abychom nebyli překvapeni, že v zimě sněží,“ uvedl ministr dopravy Vladimír Kremlík. Z dálnice podle něj zmizí dočasná omezení, která bránila údržbě v zimním období. „Poslední omezení je na dálničním mostě ve Hvězdonicích. Jedná se o pět set metrů, které zmizí tento víkend,“ informoval. Od příštího roku budou zároveň v provozu proměnná dopravní značení, která budou regulovat na povětrnostní podmínky a stanovovat zákazy předjíždění pro kamiony.

Na letošní zimu silničáři podle Kremlíka posílili arzenál o čtyři posypové vozy. Také připravili 200 odstavných míst pro nákladní vozidla. „Probíhá jednání mezi ministerstvem dopravy, Ředitelstvím silnic a dálnic a integrovaným záchranným systémem. Zároveň jsme již připravili krizový plán zimní údržby,“ řekl Kremlík a ujistil, že pracovníci jsou připraveni být na místě a zasáhnout. Silničáři zároveň úzce spolupracují s rádii, kterým poskytují aktuální dopravní informace.
Test zimy už proběhl, kraje ho zvládly

„První test letošní zimy proběhl 11., 12. a 13. listopadu. Mohu konstatovat spokojenost s tím, jak jsou kraje připraveny,“ pochvaloval si Kremlík práci silničářů. Daný víkend vznikly tři nehody, ale nebyly zapříčiněné sněhem a všechny byly bezodkladně odstraněny.

„Letos otevíráme 34 kilometrů dálnic. D1 by měla být hotová do roku 2021. Příští rok budu chtít, aby se urychlily všechny stavby,“ informoval Kremlík. „Dálnice potřebujeme všichni a musíme rychle stavět. K tomu je však nutná změna právního prostředí,“ dodal.

O zimních opatřeních hovořil už i ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl, který chtěl veškeré stavební práce na dálnici D1 ukončit k 30. listopadu. Chtěl se tak vyhnout tomu, aby zúžení v uzavírkách znemožnilo efektivní odklízení padajícího sněhu jako loni, což zásadně přispělo k odstoupení exministra dopravy Dana Ťoka a následně i šéfa silničářů Jana Kroupy.

Kromě včasného ukončení oprav se silničáři na letošní zimu připravují mimo jiné i tím, že po celou dobu budou v pohotovosti dva posypové vozy, které budou na operativní nasazení čekat na 90. kilometru. Připraveno je podle mluvčího ŘSD Jana Rýdla 183 sypačů, které bude obsluhovat na směny 599 řidičů a 125 dispečerů. Naskladněno je podle něj 45 tisíc tun posypové soli.

Dálnici by mělo během zimního období ulehčit i rozšíření odpočinkových míst pro řidiče kamionů. Do konce roku v okolí dálnice vznikne 130 nových odstavných míst. Dalších 213 bude možné použít při mimořádných událostech, například při hustém sněžení a tvorbě kolon.

ODŠKODNÍ DĚTI PO OČKOVÁNÍ A ZEMŘOU

Lidé se dočkají náhrady, jestliže jim umře následkem očkování dítě nebo bude mít vážné zdravotní potíže. Podle ministra zdravotnictví za ANO Adama Vojtěcha budou mít na odškodnění nárok pozůstalí po těch, kteří zemřou poté, co podstoupili povinné očkování.

„Stát poskytne náhradu osobě blízké očkovanému za duševní útrapy, dojde-li následkem povinného očkování k usmrcení nebo zvlášť závažnému ublížení na zdraví očkovaného,“ schválili doslova poslanci. Zákon ještě musí posoudit Senát. Ministerstvo by odškodnění vyplácelo podle předlohy do půl roku od doručení žádosti, pokud chybu neudělal očkující lékař nebo výrobce vakcíny.

Maximální výši náhrady předloha nestanoví, ministerstvo chce postupovat podle občanského zákoníku a podrobnosti stanovit vyhláškou. Předpokládá, že celková výše náhrad nepřesáhne 100 milionů korun ročně. Ministr zdravotnictví za Adam Vojtěch uvedl, že náhrady by mohly otupit hrany odpůrců očkování. Podmínkou odškodnění bude žádost podaná ministerstvu do tří let od doby, kdy újma vznikla. Kvůli obtížnému prokazování předloha nevyžaduje důkaz příčinné souvislosti. Neúspěšní žadatelé by se mohli obrátit do čtyř let na soudy.

VYLOVENÁ NARKO PONORKA VEZLA ATLANTIKEM DO EVROPY TŘI TUNY KOKAINU

Ponorka převážející drogy z Kolumbie a zadržená v neděli policií u severozápadního pobřeží Španělska měla na palubě přes tři tuny kokainu, který by se na černém trhu prodal za více než 100 milionů eur (asi 2,6 miliardy Kč). Informovaly o tom místní úřady poté, co se jim podařilo ponorku dostat do přístavu. Plavidlo, jehož vyzdvižení ze dna komplikovalo špatné počasí, je podle deníku El País první narkoponorkou, jež přeplula Atlantik do Evropy a podařilo se ji zadržet.

Ponorka dlouhá asi 20 metrů měla na palubě 152 balíků s kokainem, řekl ve středu v přístavu Aldán novinářům Javier Losada, zástupce španělské vlády v Galicii. Právě v tomto autonomním regionu nedaleko hranic s Portugalskem se ponorku podařilo zadržet poté, co překonala asi 7000 kilometrů z Kolumbie. Její tříčlenná posádka se v neoprenech pokusila uplavat a jednomu z nich se to povedlo.

Policie zadržela v neděli dva Ekvádořany, kteří jsou nyní ve vazbě. Podle jejich výpovědi byl třetím členem posádky Španěl, po kterém policie stále pátrá. Vyšetřovatelé zatím neví, komu byl kontraband určen. Muselo jít ale zřejmě o velký zločinecký gang, protože výroba ponorky, zhotovené speciálně pro tento účel, stála přes dva milony eur (asi 50 milionů Kč), uvedl deník El País. Vyrobena byla podle něj tajně v Surinamu či Guayaně.

„Šlo o historickou operaci, protože v Evropě bylo takové plavidlo zadrženo poprvé,“ řekl ve středu novinářům Losada. Podle něj se tato mezinárodní operace zapíše do dějin boje proti drogovým zločincům jako milník. Losada také poděkoval úřadům USA, Británie, Brazílie a Portugalska, které se na zadržení ponorky podílely.

Losada uvedl, že upozornění, že se přes Atlantik blíží podezřelé plavidlo, dostala španělská protiteroristická tajná služba 21. listopadu od mezinárodního protidrogového střediska MAOC. To sídlí v Lisabonu a pracují v něm experti několika zemí EU. Policie podle deníku El País věděla už řadu let o tom, že narkokartely posílají do Evropy a Afriky drogy ponorkami, ale dosud se nepodařilo žádnou zadržet.