iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Nový plán Berlína na přerozdělování uprchlíků, ČR proti

Německo má nový návrh, jak reformovat unijní azylový systém za pomoci přerozdělování migrantů. Ti by byli po prvotní kontrole na vnější hranici Unie rozdělováni mezi členské země, které by měly na starost vyřízení azylových procedur. „Odmítáme kvóty. Nechápeme, proč s tím stále někdo přichází´,“ řekl ve Sněmovně premiér Andrej Babiš,

Posádka lodi Aquarius při své poslední misi u Libye vzala na palubu stovku migrantů. (10. srpna 2018) | foto: Reuters
Unijní země se od vrcholu migrační krize v roce 2015 marně snaží shodnout na reformě azylového systému. Řecké a italské úřady se mezitím potýkají s tisíci nevyřízených žádostí od migrantů, kteří čekají na rozhodnutí o svém osudu mnohdy i několik let.

Německo s Francií přišlo v září s návrhem na dobrovolné přebírání migrantů z oblasti centrálního Středomoří, k němuž se ovšem přihlásilo jen několik dalších západoevropských zemí.

Berlín nyní rozeslal členským státům nový text, označený jako „podnět k zamyšlení“. Současný azylový systém známý jako Dublin je podle Německa nutné zásadně reformovat, v čemž má hrát klíčovou roli unijní azylová agentura EUAA.
Ta má podle představ Evropské komise vzniknout na základech současného azylového úřadu EASO. Podle německého návrhu má pomáhat hraničním státům s prvotní registrací migrantů na vnější hranici unie. Ta by měla podle představ Berlína trvat nejvýše několik týdnů.

Migranti jsou moc vybíraví, v EU o azyl žádat nemají, udeřili činitelé OSN

„Než vstoupí na území EU, určí EUAA, který členský stát bude odpovědný za vyřizování žádosti o azyl a za konečné rozhodnutí, zda bude žadateli poskytnuta ochrana,“ uvádí se v klíčové části čtyřstránkového dokumentu z Berlína.
Na rozdíl od předchozího systému povinného přerozdělování se v textu nehovoří o tom, že by každý stát musel převzít určité množství uprchlíků. Přesto někteří diplomaté považují nový návrh za jinou verzi původní představy, proti které se postavily hlavně země Visegrádské skupiny.

Odmítáme toto nesystémové řešení, trvá na svém Babiš

Podle zdroje je i návrh Berlína pro tyto země nepřijatelný. Skupinu tvoří Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko. Návrh Berlína již za Česko odmítl premiér Babiš (ANO) i ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Letos do Evropské unie přišlo 107 900 nových migrantů

„My zásadně odmítáme ilegální migraci. Odmítáme to, aby pašerácké struktury rozhodovaly, kdo bude žít v Evropě. Odmítáme kvóty. Nechápeme, proč s tím stále někdo přichází,“ uvedl ve středu ve Sněmovně Babiš. Není to podle něj vůbec k debatě.

„Česká republika nebude rozhodně podporovat žádnou reformu migračního systému, která bude zavádět povinné kvóy,“ sdělil novinářům Hamáček. Visegrádská čtyřka (Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko) není podle něj v odmítavém postoji osamocená. „Návrh Německa bych nepřeceňoval, není to žádný oficiální materiál,“ prohlásil Hamáček. „Řešením je lepší ochrana vnější hranice Evropské unie,“ řekl ministr vnitra.

„Jsme solidární jiným způsobem, například skrze naši rozvojovou a humanitární pomoc,“ sdělila iDNES.cz ředitelka tiskového odboru ministerstva zahraničí Zuzana Štíchová. Podle ní téma zřejmě přibude na program jednání šéfů diplomacií visegrádských zemí, kteří se 2. prosince sejdou v Praze.

Nový německý návrh by k širší diskusi měli dostat příští týden unijní ministři vnitra na zasedání v Bruselu. Německo bude v druhé polovině příštího roku předsedat Radě Evropské unie a proto tlačí na vyřešení problému, který EU dlouhodobě zatěžuje.

EU asi Česko kvůli migrantům odsoudí

Evropská komise před rokem zažalovala u unijního soudu Česko, Maďarsko a Polsko za to, že se odmítly připojit k dřívějšímu systému přerozdělování schválenému členskými státy. Podle stanoviska generální advokátky soudu tím uvedené země porušily své povinnosti plynoucí z unijního práva. Stanovisko advokátky není pro soud závazné, často se jím ale řídí.

Migranti prorazili hranici mezi Marokem a Španělskem

Předchozí systém podle listopadové zprávy unijních auditorů ztroskotal kromě odmítavého postoje některých zemí především na neschopnosti úřadů hraničních států zajistit dostatek migrantů, kteří by splňovali podmínky pro přerozdělení.
Z původního plánu na přemístění 160 000 lidí se ostatní členské země zavázaly přijmout 98 256 migrantů. Nakonec si mezi sebe rozdělily pouze 34 705 lidí.

BABIŠ. CHCI SE STARAT HLAVNĚ O DĚTI ČR, ŘECKO DOSTALO MILIARDY

Premiér Andrej Babiš a ministr vnitra a šéf ČSSD Jan Hamáček se postavili proti tomu, aby Česko přijalo čtyřicet dětí z řeckých uprchlických táborů. „My jsme tady proto, abychom dělali maximum pro české občany a české děti. Za sebe říkám, že se chci starat hlavně o české děti,“ prohlásil Babiš.

„Mě to samozřejmě mrzí. Je mi to líto, ale Řecko dostalo miliardy na to, aby řešilo ilegální migraci. V podstatě to moc nefunguje,“ řekl také Babiš. Česká vláda je podle něj ochotna pomáhat, ale postup Řecka, které píše dopisy, nepovažuje za systémové řešení.

„Tady se vytvořil dojem, že ta skupina, která je ohrožena, které je potřeba pomoci, jsou syrští sirotci. Napsal jsem před rokem tehdejší řecké ministryni žádost, aby mi řekla, jak to s těmi syrskými sirotky je, dodnes jsem nedostal žádnou odpověď,“ uvedl ministr vnitra a šéf ČSSD.

Z Řecka dosud nepřišla odpověď, o jaké děti jde

Hamáček napsal současnému řeckému ministrovi vnitra druhý dopis. „Požádal jsem ho, pokud nám nabízí čtyřicet nezletilých dětí bez doprovodu, aby nám sdělil, o koho se jedná. Uvidím, jakou odpověď dostanu. Nicméně dat, která máme k dispozici, je evidentní, že ti nezletilí bez doprovodu jsou z 93 procent starší čtrnácti let, z 94 procent jsou to chlapci a dvě třetiny z nich jsou z Pákistánu a Afghánistánu,“ prohlásil Hamáček. Relokovat po Evropě sedmnáctileté Afghánce je podle něj bezpečnostní riziko.

Vládní koalice v úterý nevyslyšela apel opozice, aby projevila lidskost a byla ochotna se bavit o možnosti přijetí čtyř desítek děti z řeckých uprchlických táborů. Jen dva poslanci za ANO, Helena Válková a Přemysl Mališ, a Roman Sklenák z ČSSD podpořili, aby Hamáček informoval Sněmovnu o jednání s Řeckem o možnosti přijetí čtyřiceti dětí.

Kromě většiny ANO a ČSSD, komunistů a SPD se o tématu odmítli bavit i někteří občanští demokraté, když se čtyři poslanci ODS zdrželi hlasování, a proti tomu, aby se o tom Sněmovna vůbec bavila, hlasovali také Václav Klaus mladší a jeho kolegyně z hnutí Trikolóra Zuzana Majerová Zahradníková.

Hamáček na dotaz iDNES.cz, zda neuvažuje o tom, že přesto sám od sebe vystoupí ve Sněmovně, odvětil, že nevidí důvod, aby o své komunikaci s Řeky informoval Poslaneckou sněmovnu.

LÉKAŘSKÉ FAKULTY SE CHYSTAJÍ VÍCE SPOLUPRACOVAT

Jak je na tom vysoké medicínské školství? V čem se situace českých mediků, jejich pedagogů a absolventů zlepšila a kde ještě vnímají lékařské fakulty rezervy? Jednotlivé oblasti výuky budoucích lékařů zhodnotili zástupci českých lékařských fakult i jejich slovenských protějšků na společném setkání v Mariánských Lázních.

• Ministerstvo zdravotnictví a ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy spolu s Asociací děkanů lékařských fakult ČR připravily a zahájily program podpory lékařských fakult (více o programu např. zde). Prostředky z tohoto programu jsou bez dalšího přerozdělovány přímo na lékařské fakulty a na všech fakultách využity dominantně na zvýšení atraktivity akademické kariéry a další zvýšení kvality pedagogických sborů. Závazek lékařských fakult o navýšení počtu přijatých studentů do 1. ročníků byl překročen, což usnadnil i meziroční nárůst zájmu o studium lékařství. V rámci nového investičního programu MŠMT Rozvoj a obnova materiálně technické základny lékařských a pedagogických fakult veřejných vysokých škol, zahajovaného na přelomu let 2019/2020 získaly české fakulty příslib dalších cca 2, 8 mld. Kč, které začnou čerpat v příštím roce. Asociace děkanů považuje za důležité objektivně informovat veřejnost o reálné situaci medicínského pregraduálního a specializačního vzdělávání a korigovat často se objevující zavádějící informace o krizi zdravotnictví, exodu absolventů atd.

• Finance a intenzivnější spolupráce

• Lékařské fakulty vyhodnocují končící programové období 2014–2020 a připravují strategické záměry na plánované období 2021–2027. Čerpání prostředků z evropských dotací je stěžejní pro rozvoj vědeckovýzkumných aktivit a umožňuje vědcům v oblasti medicíny přiblížit se podmínkám světových vědeckých institucí. Vzhledem ke globalizaci je aktuálním trendem vyšší míra spolupráce napříč univerzitami ale i vědeckovýzkumnými organizacemi obecně a vznik nových národních center umožňujících efektivní koncentraci finančních a lidských zdrojů. Lékařské fakulty se shodují na podpoře realizovaných projektů v oblasti výzkumu onkologických a kardiovaskulárních onemocnění. Rozvoj těchto oblastí na národní úrovni je nutnou podmínkou pro udržení zdravotní péče obyvatel v období zhoršující se demografické situace vyvolané stárnutím naší populace. Hlavním cílem je tak světově/oborově relevantní výzkum a dostatečná kapacita navazujícího aplikovaného výzkumu a zajištění financování těchto národních center.

• Lépe vybírat studenty

• V návaznosti na Program podpory upravují fakulty kritéria ke zlepšení výběru studentů (např. jejich středoškolský prospěch, bonifikace za dobrý prospěch z matematiky, účast na znalostních olympiádách, pohovory). Také průběžně analyzují korelace kritérií výběru s úspěchem při studiu. Fakulty konají přijímací testy samy ve své režii a neplánují je outsourcovat. Jedním z indikátorů konkurenceschopnosti našich univerzit v EU jsou (průběžně rekonstruovaná) kurikula. Běžně je používán Log-book praktických dovedností, jeho struktura výkonů se podle jednotlivých fakult liší, systém je velmi oceňován zahraničními studenty.

• Povinné klinické stáže u lůžka mimo „mateřské“ fakultní nemocnice je v gesci garantů předmětů, výuku ošetřuje rámcová smlouva mezi fakultou a nemocnicí. Pokračuje úsilí o udržení optimálního poměru počtu studentů u lůžka na pedagoga, zapojení nefakultních nemocnic bude proto nutno zvyšovat. Fakulty se shodují, že student má prázdninovou praxi absolvovat mimo „mateřskou“ fakultní nemocnici. Trend zavádění simulátorů a trenažérů v medicínském školství je progresivní a v souvislosti s narůstajícím počtem pacientů, kteří odmítají kontakt se studentem, také nutný. Extrakurikulární výuka studentům umožňuje zapojit se do vědecké, pedagogické a klinické činnosti na lékařské fakultě již pregraduálně.

Nové obrysy specializačního vzdělávání pro absolventy lékařských fakult

• Lékařské fakulty vnímají specializační vzdělávání jako důležitou součást profesního rozvoje každého lékaře, který je nezbytný pro jeho správné rozhodování a s ním spojenou odpovědnost a kterým je zároveň zajištěna a prohlubována schopnost jedince úspěšně rozvíjet svůj potenciál. Proto lékařské fakulty kladou velký důraz na kvalitu specializačního vzdělávání a považují podíl na jeho organizaci za nedílnou součást svého působení.

• Základní podmínkou úspěšně fungujícího vzdělávacího systému musí být úzké propojení předpromoční výuky i následné předatestační přípravy ve zvoleném specializačním oboru. Kontinuitu takto koncipovaného pre- a postgraduálního vzdělávání lékařů mohou zajistit pouze lékařské fakulty, které se k zabezpečení potřebné návaznosti hlásí s plnou odpovědností.

• V oblasti specializačního vzdělávání přikládají lékařské fakulty velký význam nejen řízení kvality, ale i managementu rizik. Z tohoto důvodu si nechaly vytvořit právní analýzu takového postupu, a to především s ohledem na riziko zpochybnitelnosti takto vykonaných kmenových zkoušek. Na základě této analýzy lékařské fakulty vypracovaly pravidla (metodiku) pro zkoušení a postoupily je ministerstvu zdravotnictví. Tímto byla jednoznačně deklarována připravenost lékařských fakult zajistit organizaci zkoušek do doby vydání příslušných podzákonných norem.

Zubní lékaři omládli, chybí ale jejich učitelé

• Nedílnou součástí výuky na lékařských fakultách je zubní lékařství. To se potýká s nedostatkem vyučujících. Zubaři proto navrhují větší zapojení externích učitelů do výuky. Zdůrazňují nutnost výzkumu a vědecké činnosti v oboru, který také postrádá populační studie orálního zdraví, dokumentace současného stavu českého chrupu a definici budoucích trendů.

• Oproti všeobecným lékařům ale již v letech 2004 až 2010 došlo k nárůstu počtu absolventů zubního lékařství a byl zvrácen negativní věkový trend praktických zubních lékařů.

• Věda a výzkum na fakultách

• Pro postgraduální vzdělávání je nutná úzká spolupráce lékařských fakult a nemocnic, které společně připravují studijní praktické a výzkumné programy, umožňující profesní vývoj ve všech oblastech zdravotnictví.

• Jedním ze základních pilířů postgraduálního vzdělávání lékařů je doktorské studium. Přispívá k rozvoji vědeckých poznatků a porovnání získaných výsledků na mezinárodním poli, což je následně využíváno ve zdravotnické praxi. Pro absolventy lékařských fakult je náročným typem studia, neboť vedle specializační přípravy pro zdravotnickou činnost musí současně absolvovat vědeckou průpravu, která je nezbytná pro jejich další akademický růst. Tyto programy jsou určeny pro nadané studenty s hlubokým zájmem o vybrané oblasti medicíny. Studentům je pak poskytováno nejen doktorské stipendium, ale i pracovní úvazek od příslušných nemocnic. Porovnání s celostátním průměrem ukazuje, že v takových elitních programech je počet lékařů, kteří úspěšně absolvují doktorské studium, podstatně vyšší než v jiných oborech. Většina absolventů navíc setrvává na svých mateřských pracovištích a podílí se na jejich odborném rozvoji, což výrazným způsobem přispívá k zachování a rozvoji kvality zdravotní péče.

• Rozvíjí se nelékařské zdravotnické obory

• Existence nelékařských oborů na lékařských fakultách přináší mnoho přímých benefitů pro výuku medicíny a zdravotnická zařízení, ale i pro samotné obory; z hlediska jejich užší vazby na medicínu, nastavení parametrů kvality a budování excelence.

• Fakulty by se měly podílet na rozvoji a profilaci klíčových nelékařských programů stojících jednoznačně na univerzitním typu vzdělávání a jejich portfolio vybírat v závislosti na svých prioritách a potřebách z hlediska výuky medicíny a klinické praxe.

• Vysoké školy mohou zásadním způsobem pozitivně ovlivnit a facilitovat vývoj vybraných nelékařských oborů a pomoci v nich vytvářet excelenci právě prostřednictvím užší vazby na medicínu a s důrazem na dodržování zavedených standardů hodnocení a kultivaci schopnosti vyvažovat a komunikovat. Tato investice má v dlouhodobém horizontu návratnost jak z hlediska klinické praxe, tak vědy a výzkumu.

• Jak vnímají výuku sami studenti

• Sami studenti oceňují budování simulačních center a přejí si co největší zapojení v praktické výuce a modernizaci výuky vůbec. „Podporujeme využití elektronických vzdělávacích systémů a digitalizaci výukových materiálů jednotlivých fakult. Podporujeme zachování, případně i snížení počtu studentů ve studijních skupinách,“ říká Hana Dittrichová, absolventka 1. LF UK a místopředsedkyně jejího akademického senátu s tím, že studenti považují za nepostradatelnou součást vzdělávání na lékařských fakultách také hodnocení výuky samotnými studenty a zapracování výsledků hodnocení do výuky.

• Lékařské fakulty každoročně přijímají 50 až 100 zahraničních studentů (podle velikosti fakulty) a shodují se, že kvalitní výuka širokého spektra zahraničních mediků svou náročností zvyšuje kvalitu fakultních týmů a že úspěšní absolventi jsou nejlepší celosvětovou reklamou. Petra Klusáková, DiS, oddělení komunikace 1. LF UK

ZÁVAŽNÉ CHYBY V HOSPODAŘENÍ ZÁMKU DĚČÍN

Porušování zákona, nedůslednost, nepřehlednost, nedoloženost či absence jakéhokoliv systému a pravidel – to je závěr kontroly hospodaření příspěvkové organizace města Zámek Děčín. Nezávislá auditorka z Jablonce nad Nisou, která se specializuje na příspěvkové organizace, prověřila hospodaření zámku za rok 2018 a také za první polovinu roku 2019.

Kontrola se týkala například dodržování právních norem při výběru dodavatelů či dodržování zákonů. Podle závěru této kontroly, která probíhala od 17. července do 30. září letošního roku došlo ve všech prověřovaných oblastech k zásadnímu pochybení. Město proto podalo podnět na státní zastupitelství, orgány činné v trestním řízení navíc prošetřují pokus o zničení dat ze serverovny zámku.

„Vzhledem k obsahu zprávy a závažnosti a množství zjištěných nedostatků mohlo dojít k trestnému činu při porušení správy cizího majetku,“ konstatoval primátor města Jaroslav Hrouda. „Zatím není jasné, jaká škoda městu vznikla, mohou to být miliony korun,“ dodal primátor.

Zjištěné nedostatky

Podle kontrolní zprávy například Zámek Děčín začal vkládat smlouvy do registru smluv s ročním zpožděním. Většina smluv byla navíc uzavřena pouze ústně. „Absence písemných smluv především u dodávek nad padesát tisíc korun je porušení základních principů hospodaření,“ uvádí kontrolní zpráva, která má celkem 32 stran.

Objednávky byly opakovaně vystaveny těsně pod hranicí padesát tisíc korun, chyběly navíc nabídky či propočty. Smlouvy na krátkodobý pronájem byly uzavřeny podle neplatného předpisu. Zakázky byly uzavírány takzvaně „z ruky“, aniž bylo doloženo, které firmy byly poptávány u zakázek do 100 tisíc korun. Zámek také nedoložil, že ceny, za které pořizoval materiál a služby byly vybrány nebo vysoutěženy jaké nejvýhodnější nabídka. Často se stávalo, že nakoupil za vyšší cenu než obvyklou.

„Často se také stávalo, že provedené práce nikdo nekontroloval, neexistují o tom záznamy,“ uvedl dále primátor města.
K pochybení docházelo také v personální oblasti. Kontrolní zpráva konstatuje, že se často nepostupovalo v souladu se zákoníkem práce. Zaměstnancům zámku byly navíc v první polovině tohoto roku dvakrát vyplaceny odměny těsně před skončením pracovního poměru bývalé ředitelky zámku; zdůvodnění odměn nebylo nijak doloženo.

„Na základě této kontrolní zprávy byl podán podnět na okresní státní zastupitelství,“ uvedla advokátka Barbora Hudková.
Podle náměstka primátora Jiřího Anděle nechá město nezávislým auditorem zkontrolovat také další příspěvkové organizace, například zoologickou zahradu, Centrum sociálních služeb či Děčínskou sportovní a.s.

Zničená data

Ke zjištěným výsledkům kontroly hospodaření se mohla vyjádřit bývalá ředitelka děčínského zámku Iveta Krupičková. Tu radní odvolali k 30. červnu letošního roku. „Svoje vyjádření a vysvětlení Ing. Krupičková nedoložila s výjimkou čtyř dokumentů. Obecné odkazy na e-mailovou poštu byly bezpředmětné, protože kompletní emailová korespondence byla z počítače vymazána před nástupem nové ředitelky do funkce,“ uvádí kontrolní zpráva.

„Když jsem přebírala funkci ředitelky Zámku Děčín, předávací protokol měl pouhých deset stran,“ uvedla současná ředitelka zámku Miroslava Poskočilová. „Neměla jsem k dispozici ani další údaje, například nebyla provedena inventarizace,“ dodala Poskočilová.

Radní Ondřej Smíšek, který má na starosti mimo jiné i IT technologie konstatoval, že se některá smazaná data z počítače bývalé ředitelky zámku podařilo obnovit. Na konci září pak došlo k pokusu další data zničit – kdosi vnikl de serverovny zámku a za chodu vytahal z počítačů disky.

„Bylo to v neděli v půl deváté večer. Naštěstí se nám tato data podařilo obnovit. Musím říct, že jsem se s ničím podobným ještě nikdy nesetkal,“ uvedl Ondřej Smíšek s tím, že i toto šetří policie. Rada města odvolala z funkce ředitelky zámku Ivetu Krupičkovou k 31.6.2019. Od 1.7. 2019 byla novou ředitelkou této příspěvkové organizace jmenována právě Miroslava Poskočilová.

„Měl jsem indicie, že ne vše je v pořádku a audit mé obavy bohužel potvrdil. Čekal jsem zjištění vážných pochybení, ovšem nikoliv v takovém rozsahu, jaký auditor odhalil. Úvahy o vyvození trestně právní odpovědnosti jsou tedy rozhodně na místě. Kritiku, že je audit účelový krok, který měl odvolání ředitelky ospravedlnit, samozřejmě očekávám. Osobně mám ovšem pochybnosti, že by dotyční kritici postupovali jinak. Stojím si za tím, že změna ředitelky byla nezbytná. Audit nám zároveň poskytl důležitou zpětnou vazbu o dosavadních kontrolách příspěvkových organizací. V této oblasti vidím značné mezery. Kontrolní mechanismy proto plánuji do budoucna výrazně posílit. Audit v obdobném rozsahu plánujeme i u dalších organizací města,“ uzavřel Jaroslav Hrouda. Luděk Stínil, tiskový mluvčí

ZÁMEK PARDUBICE MÁ POSILU ARCHITEKTU JIŘIČNOU

Rekonstrukce zámeckých interiérů pro návrat Pernštejnů na Zámek Pardubice je v plném proudu a rostou i nové výstavní prostory pro Východočeské muzeum v hospodářských budovách. Zároveň se rozbíhají přípravy na úpravy dalších částí paláce, které budou určeny pro společenské a kulturní akce. Právě o nich minulý týden jednal poradní sbor architektů, který si z Londýna pozval ještě další posilu, Evu Jiřičnou.

Na pardubickém zámku se na pozvání 1. náměstka hejtmana Pardubického kraje Romana Línka po čase opět sešli architekti z jeho poradního týmu - Ladislav Lábus, Josef Pleskot a Petr Všetečka. „Snažíme se být o krok napřed a plánovat další postup, který bude navazovat na současnou rekonstrukci. Ale vzhledem k tomu, že je tento zámek pro nás v kraji něco jako pro Pražany Hradčany, chceme, aby všechny úpravy v této národní kulturní památce měly vyšší přidanou hodnotu. Aby se ze zámku stalo krásné místo, kam budou lidé rádi chodit jak na výstavy, za zábavou i poučením, tak i na různé prestižní kulturní a společenské akce. Nyní se nám podařilo získat ke spolupráci světoznámou architektu Evu Jiřičnou, která nám na společenskou část vypracuje architektonickou studii," uvedl Roman Línek.

Eva Jiřičná byla poprvé na Zámku Pardubice letos v létě a překvapilo jí, jaký skvost se tu ukrývá. Při své druhé letošní návštěvě v Pardubicích přijala konkrétní nabídku na studii společenských prostor a jejich vazeb na další návštěvnický provoz.

„V zámeckém paláci zůstanou po rekonstrukci pouze expozice Pernštejnů, skla a numismatiky. Téměř třetinu prostor pak zabere společenská část. Právě její uspořádání je takovým neuralgickým bodem, na který je potřeba se podívat s nadhledem tvůrce, ale i s respektem k památce," řekl autor generelu zámku Petr Všetečka.

Společenský život se má přesunout z rytířských sálů se vzácnými nástěnnými malbami, které trpěly změnami teplot, do severního křídla nad hlavním portálem. Tam budou k dispozici dva rozměrné sály ve 2. a 3. nadzemním podlaží, na které navazují i menší místnosti ve východním křídle zámku.

„Původně jsme s Evou Jiřičnou konzultovali možnosti nového propojení obou pater v místě sálů, ale nakonec jsme si uvědomili, že je potřeba posoudit společenský provoz jako celek, a třeba nakonec přijde s nějakým řešením, které zatím nikoho nenapadlo," konstatoval Josef Pleskot.

„U historické stavby je třeba pečlivě zvažovat relaci mezi propsáním potřeby provozních změn pro v tomto případě vlastně obnovovanou společenskou funkci sálů do stavební podstaty zámku a reflexí částečného přizpůsobení provozu společenských prostorů hodnotám i půvabu stavby. Proto se těším, až se nad takto komplexně pojatými návrhy Evy Jiřičné sejdeme na jaře příštího roku," dodal Ladislav Lábus.

Pardubický zámek prošel od svého vzniku mnoha přestavbami. Známý je jako reprezentativní renesanční sídlo vybudované v kulisách gotického hradu a opevnění. To se dnes projevuje v různých úrovních pater, které dorovnávají schody, v přepažených místnostech, upravovaných stropech, zazděných klenbách a podobně. To s sebou v době, kdy by měla být památka přístupná i bezbariérově, přináší řadu problémů.

Hlavní společenský sál, který byl ve své době druhý největší v Čechách po Vladislavském sále, navrhl architekt Aostalli de Sala v 70. letech 16. století. Zastřešil tehdejší terasu, kde byl malý altánek. Tím vznikla prostorná nika, kterou by mělo zahrnout i budoucí řešení.

Stavební ruch bude v různých částech pardubického zámku ještě několik následujících let. „V příštím roce otevřeme nový výstavní sál, který doplňuje hospodářské budovy. Zatím je viditelný jen z valů a vypadá jako součást původních budov," sdělil Roman Línek a pokračoval: „Celý projekt Pernštejnské expozice bude hotový v roce 2021, kdy uplyne 500 let od úmrtí Viléma z Pernštejna. Společenský život se bude od příštího roku odehrávat zatím provizorně v sále ve 3. nadzemním podlaží paláce bez zásadních úprav. Na ty si budeme muset počkat do příštího plánovacího období Evropské unie po roce 2022. Do té doby ovšem můžeme mít hotovou studii a následně projekt." PhDr. Zuzana Nováková, oddělení komunikace a vnějších vztahů

HASIČI V ZAKARPATÍ MAJÍ NOVÁ ČERPADLA A HADICE Z PARDUBICKA

S cílem prohloubit vzájemnou spolupráci jednotlivých složek integrovaného záchranného systému vyrazila delegace Pardubického kraje vedená hejtmanem Martinem Netolickým do Zakarpatské oblasti na Ukrajině. Společně s ním se cesty účastní také krajský policejní ředitel Jan Ptáček, krajský ředitel profesionálních hasičů Aleš Černohorský, ředitel Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje Igor Paar a krajský starosta dobrovolných hasičů Josef Bidmon.

„Spolupráce našeho kraje se Zakarpatím má dnes již několikaletou tradici a kromě příspěvků na opravy škol a zdravotnických zařízení se snažíme pomáhat i v rámci složek IZS. Nejprve jsme zahájili pomoc mezi našimi dobrovolnými a zakarpatskými profesionálními hasiči. V letošním roce se nám takto podařilo předat celkem 1200 metrů hasičských hadic a pět čerpadel, což je technika, kterou i v rámci našich dobrovolných jednotek považujeme za samozřejmou, avšak na Zakarpatí se jí nedostává,“ uvedl hejtman Martin Netolický a pokračoval: „Konkrétní pomoc se nám podařilo zrealizovat také prostřednictvím našich krajských záchranářů, kdy jsme předali dva vyřazované sanitní vozy nejprve do nemocnice na Koločavě a letos také do Perečína, který je partnerským městem Svitav,“ řekl hejtman.

Ten také stojí za iniciativou propojení profesionálních hasičů a krajského ředitelství policie. „Jedná se především o možnost účastnit se nejen celé řady školení a výcviků, ale také o konkrétní výměnu odborníků z jednotlivých oblastí. Například zakarpatští hasiči se opakovaně účastní našich taktických cvičení či mají možnost procvičit své dovednosti v simulátoru požáru Fire Dragon,“ řekl hejtman. Tomáš Drechsler, oddělení komunikace a vnějších vztahů

UTOPENÁ RALLYE DU VAR

Od letošního roku je součástí seriálu PEUGEOT RALLY CUP CZ také projekt podpory mladých talentovaných jezdců (do 25 let) s názvem Autoklub Peugeot Rally Talent. První dvě posádky v celkovém hodnocení v této kategorii se vydaly s výraznou finanční podporou na francouzskou Rallye du Var. Pro Jiřího Pohlídala to byl první zahraniční start, Jan Talaš už má zkušenost z mistrovství Evropy. Nicméně žádná z domácích ani zahraničních soutěží mladé závodníky nepřipravila na překvapivé události, které je ve Francii čekaly.

Francouzská soutěž s centrem ve městě Sainte – Maxime je tradičním vyvrcholením seriálu 208 Rally Cup a pravidelně se ho účastní zejména francouzské posádky této populární série. Obě české dvojice se tak těšily na porovnání se zahraniční konkurencí. Do hry ale tentokrát zasáhlo zcela neočekávaně počasí a zejména prudký déšť, který rozvodnil místní toky, a blesková povodeň výrazně narušila harmonogram celého podniku. Sobotní etapa se nemohla odjet, zatopené byly některé erzety i příjezdové komunikace.

Jiří Pohlídal s Janem Kubalou se na svou zahraniční premiéru dlouho a pečlivě připravovali. S novým vozem a designem se do Francie těšili. „Doposud jsem závodil jenom doma, takže jsme do Francie odjížděli s velkým očekáváním. Rychlostní zkoušky na Rallye du Var jsou neporovnatelné s domácími tratěmi, což mi bylo jasné už během seznamovacích jízd. Shakedown mě docela rozhodil, protože nám vůbec nefungoval rozpis, nicméně na rychlostních zkouškách seděl naopak skvěle. A já jsem byl rád i za mokro, protože na suchu si nejsem ještě úplně jistý v limitech svých i auta. Jenže v sobotu už té vody bylo příliš, a kdo ve Francii byl, nemůže se divit, že jsme celý den stáli. Svůj první zahraniční start i přesto považuji za úspěšný. Skončili jsme osmnáctí v R2 a jedenáctí v cupu,“ hodnotil krátce po návratu Jiří Pohlídal.

Jana Talaše tentokrát navigoval Tomáš Šmíd. Pro mladého klatovského jezdce bylo nejnáročnějších 14 dní před závodem, protože po havárii v Německu musel společně s mechaniky postavit svého Peugeota 208 R2 kompletně znovu. A stihli to na hodinu přesně, i když to bylo na úkor několika probdělých nocí. V soutěži pak tato posádka obsadila 20. místo v kategorii R2 a 13. pozici v 208 Rally Cupu.

„Pro nás byla Rallye du Var doslova očistcem. Na Lausitz rally jsem havaroval a po několika kotrmelcích byl náš vůz natolik poškozený, že jsme museli do Francie pro novou karosérii. Makali jsme opravdu až do odjezdu, takže jsem do Francie odjížděl celkem unavený. Navíc jsem po té nehodě nebyl úplně ve své kůži a v páteční etapě jsem viděl všechno černě. V mlze a dešti jsem se nemohl dostat do tempa. Proto mě i mrzí zrušená sobota, v neděli jsem si byl už mnohem jistější a i časy byly poměrně dobré. Chyběl mi prostě čas na aklimatizaci a rozjezd, ale tak už to prostě je,“ vysvětlil Jan Talaš.

Z celkového počtu čtrnácti rychlostních zkoušek se nakonec v závodním tempu odjelo pouze šest testů, tři v pátek a tři v neděli. Nejrychlejší posádka s Peugeotem 208 R2 Patrick Magnou / Anthony Vilanova (FRA) se umístila na 13. místě celkového pořadí. Jan Koudelka

VÝHERCE CYKLOPECEK ODEJEL NA KOLE MERIDA

Oblíbená cestovatelská soutěž Cyklopecky Východních Čech se uskutečnila v letošním roce poprvé ve dvou krajích zároveň, v Pardubickém a Královéhradeckém. Výhercem tohoto ročníku se stal Jan Rod z Pardubice, který odjel z vyhlášení na crossovém kole Merida. Další vylosovaní účastníci získali víkendový pobyt s polopenzí na hradě Svojanov, dárkový poukaz na služby ve Spa resortu Tree of life v Lázních Bělohrad a různé cyklodoplňky.

Soutěž organizovala Destinační společnost Východní Čechy společně s Pardubickým a Královéhradeckým krajem. Záštitu nad soutěží převzal krajský radní zodpovědný za sport a cestovní ruch, René Živný. „Těší nás, že i v letošním roce se do Cyklopecek Východních Čech zapojil rekordní počet, 1213 účastníků, kteří sbírali razítka do Vandrovní knížky. Je i mnoho těch, kteří se trasami z Vandrovní knížky sice inspirují, ale razítka nesbírají. Hlavním cílem je přinést tipy pro výlety a představit zajímavá místa, památky a přírodní krásy Východních Čech. Novinkou oproti předchozím ročníkům je to, že jsme cyklisty zavedli i do Královéhradeckého kraje. Gratuluji vítězům a těším se na další rok, kdy Cyklopecky Východních Čech opět nabídnou něco nového,“ uvedl radní René Živný.

Turisté mohli vybírat z patnácti tras, které se v letošním roce ukrývaly pod trošku tajuplnými názvy. Vydat se mohli například na cyklovýlety s názvem Krakonošův horský sjezd, Za zvukem opery a motorů nebo Z Pekla až do nebe. Pět tras vedlo přes oba kraje a zbylých deset bylo rozděleno mezi Pardubický a Královehradecký kraj. „Cyklopecky probíhaly v Královéhradeckém kraji v letošním roce poprvé a už se moc těšíme na příští rok, kdy na první úspěšnou spolupráci navážeme. Rád bych popřál všem výhercům a věřím, že při sbírání razítek do Vandrovní knížky objevili krásná místa, na která se budou třeba rádi vracet,“ říká ke spolupráci obou krajů Pavel Hečko, radní pro cestovní ruch Královéhradeckého kraje.

Mezi třiceti vylosovanými vítězi byli cestovatelé jak z Pardubického, tak i Královéhradeckého kraje, ale také ze Šumperka, Zábřehu nebo Brna. Pochvalovali si, že se záběr tras rozšířil, byly dobře zpracované a nabídly dosud méně známá místa.

Do slosování o hodnotné ceny byli zapojeni všichni, kdo získali do Vandrovní knížky alespoň tři razítka z některých z 15 uvedených cyklovýletů. Stačilo absolvovat i část cyklotrasy a nezáleželo na tom, jestli na kole pěšky nebo jiným způsobem. PhDr. Zuzana Nováková, oddělení komunikace a vnějších vztahů

EXCELENTNÍ, „ZLATO“ V NÁRODNÍ CENĚ KVALITY

Krajský úřad Moravskoslezského kraje v Ostravě získal nejvyšší možné ocenění v Česku za kvalitu ve veřejné správě. V Národní ceně České republiky v programu Excelence, kterou vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu a Rada kvality ČR, mu hodnotitelé udělili 5 hvězdiček a 1. místo. „Zlatou medaili“ v celostátní soutěži převzali na Pražském hradě hejtman Ivo Vondrák a ředitel krajského úřadu Tomáš Kotyza.

Ve velmi náročném hodnocení porota ocenila výbornou připravenost, maximálně vstřícný, profesionální přístup zaměstnanců ke klientům. Vyzdvihla zejména obrovský kus práce a posun, který moravskoslezský krajský úřad udělal k další elektronizaci agend. Je zcela normální, že občané tu žádosti o dotace podávají elektronicky a neztrácejí čas čekáním a osobním jednáním. Krajský úřad Moravskoslezském kraji je prvním úřadem v zemi, který má svého softwarového robota. Nový „kolega“ například perfektně ohlídal vyřizování žádostí lidí o ekologický kotel. I díky němu úřad občanům nabízí kvalitnější, transparentnější služby.

„Je pro nás alfa a omega poskytovat veřejnosti kvalitní služby a neustále se v tom zlepšovat. Uznání občanů a pozitivní zpětná vazba odborné veřejnosti nás samozřejmě velmi motivuje. Takže velká radost, velké poděkování všem zaměstnancům celé krajské korporace. Díky jejich profesionalitě, schopnostem a ochotě vložit do plnění pracovních povinností něco navíc jsme považováni za vzorovou organizaci veřejné správy. Velmi si cením také významné podpory vedení Moravskoslezského kraje,“ uvedl ředitel Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Tomáš Kotyza s tím, že v nastaveném trendu bude krajský úřad pokračovat.

„Máme kvalitně připravenou novou Strategii Krajského úřadu Moravskoslezského kraje do roku 2025. Naším dlouhodobým cílem je být vyspělou institucí, která při své činnosti využívá chytrá inovativní řešení a moderní technologie, čímž šetří prostředky a čas, zefektivňuje a zrychluje své vnitřní procesy. Občané, kteří s námi komunikují, žádají, aby kvůli vyřizování svých záležitostí museli na úřad chodit co nejméně. Formality chtějí řešit v klidu svého domova, elektronicky bez ‚papírového‘ vyplňování dokumentů. Intenzivně proto pracujeme na tom, aby bylo možné veškerá podání na krajský úřad učinit elektronicky. Přitom pamatujeme i na občany, kteří jsou zvyklí vše vyřizovat osobně, většinou jde o seniory či lidi s handicapem, zvyšujeme i jejich komfort,“ řekl ředitel krajského úřadu Tomáš Kotyza.

Dodal, že úřad mimo jiné aktuálně připravuje uživatelsky přívětivý Portál služeb, který umožní co nejširší skupině lidí efektivní elektronickou komunikaci. „Jeho součástí bude navíc Portál pacienta. Jeho prostřednictvím se bude moci občan objednat k lékaři, bude mít přístup ke své zdravotnické dokumentaci nebo si objedná zdravotnickou dopravní službu. A chystáme další ‚vychytávky‘, které občanům usnadní a urychlí vyřizování úředních záležitostí,“ upřesnil ředitel úřadu Tomáš Kotyza.

„Moravskoslezský kraj se hlásí k modernímu trendu budování chytrých měst a regionů. Pyšní se i titulem Chytrý kraj. Je proto logické, že máme také ‚chytrý‘ krajský úřad, který se zásadně podílí na zvyšování kvality života občanů díky zavádění moderních informačních technologií a inovací do praxe. Elektronické vedení agendy a digitalizace šetří lidem čas a peníze, zajištuje větší otevřenost veřejné správy, efektivitu fungování úřadu. Jsem rád, že moravskoslezský krajský úřad dlouhodobě zaujímá v tomto směru pozici lídra. Je mi ctí spolupracovat s takovou organizací, která je externími hodnotiteli na národní úrovni považována za excelentní instituci veřejné správy,“ řekl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák. Mgr. Nikola Birklenová, tisková mluvčí

Z LETIŠTĚ V MOŠNOVĚ BUDE LÉTAT PRAVIDELNÁ LINKA DO VARŠAVY

Polský letecký dopravce LOT zahájí příští rok na jaře nové pravidelné spojení z mošnovského Letiště Leoše Janáčka Ostrava do Varšavy. Od 30. března 2020 nabídne LOT 5 letů týdně v časech, které umožní snadný přestup na další spoje do Evropy, Asie a Severní Ameriky. Díky spojení s varšavským hubem získají cestující z Ostravy, ať už turisté nebo obchodní cestující, přístup k více než 111 destinacím.

LOT tak bude jedinou tradiční leteckou společností provozující lety z třetího největšího města Česka. Lety na této trase budou obsluhovat letadla Bombardier Q400 a Embraer 170/175, na jejichž palubách se nachází 70 až 82 sedadel ve třech cestovních třídách.

„Od března příštího roku získají obyvatelé Moravskoslezského kraje nové spojení, díky němuž budou mít cestující z a do Ostravy možnost letět do více než 111 zajímavých destinací. Letový řád je připraven tak, aby umožnil cestujícím z Polska a četných letišť v regionu rychlý a pohodlný přestup ve Varšavě na lety do Ostravy. Opačným směrem, cestou z Ostravy LOT zajišťuje svým cestujícím přístup k rychlým přestupům na Chopinově letišti na evropské linky mimo jiné do Bruselu, Paříže, Amsterdamu a Düsseldorfu. Cestující získají také možnost využít dálkové lety například do USA, Kanady a do Asie - Singapuru a Soulu,“ uvedl člen představenstva LOT Polish Airlines Stefan Malczewski s tím, že od září se pak předpokládá navýšení rotací na dvakrát denně.

Upřesnil, že vloni LOT přepravil rekordní počet cestujících – přes 8,9 milionu, což je o 2 miliony pasažérů více než v roce 2017. Letos polský dopravce plánuje přepravit 10 milionů cestujících. LOT má v současné době každý den ve vzduchu téměř 90 moderních letadel, ve svém letovém řádu 111 spojů na třech světadílech.

„Jsem rád, že se Moravskoslezskému kraji a společnosti Letiště Ostrava podařilo přesvědčit významného leteckého dopravce o tom, že mošnovské letiště je svými parametry, vybavením i polohou dobrým místem pro pravidelné letecké linky. Potřebujeme pravidelné letecké pojení s významným mezinárodním dopravním uzlem, který by zlepšil dopravní dostupnost regionu. Jen tak udržíme v kraji dnešní investory a přilákáme nové,“ řekl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Moravskoslezský kraj nebude pokračovat v hledání dopravce v závazku veřejné služby na linky Mnichov a Vídeň, ale soustředí se na spolupráci s LOT.

„Pro manažery, obchodníky, ajťáky, vědce, sportovce ale i turisty potřebujeme pravidelné letecké spojení do destinace, ze které je možné se dostat do celého světa. Varšava takovým místem bezesporu je a s plánovaným rozvojem nového letiště její význam ještě poroste. A společnost LOT, která je členem Star Aliance, navíc nabídne jednoduchý a garantovaný přestup na jednu letenku, což jistě ocení všichni cestující,“ dodal náměstek hejtmana Jakub Unucka.

Mošnovské letiště dál počítá s rozvojem charterových letů (loni odbavilo do 23 destinací rekordní počet cestujících - 377 936), důležitou kapitolou je rozvoj nákladního carga. „Hlavní úkol pro management letiště je charterová doprava a nákladní cargo. Proto budou prostředky původně plánované do podpory linek do Vídně a do Mnichova investovány do rozvoje infrastruktury letiště,“ konstatoval náměstek hejtmana Jakub Unucka.

Letenky na nové spojení Ostrava-Varšava jsou dostupné ve všech prodejních kanálech, mimo jiné na webových stránkách www.lot.com, v kontaktních centrech LOT, kancelářích LOT Travel a v cestovních agenturách.

Letový řád platný od 30. 3. 2020:
LO 501 WAW-OSR 11:50-12:50 pondělí, čtvrtek, sobota
LO 502 OSR-WAW 13:25-14:30 pondělí, čtvrtek, sobota
LO 503 WAW-OSR 15:30-16:30 úterý, pátek
LO 504 OSR-WAW 17:05-18:10 úterý, pátek
_____________________________________________________________________

LOT Polish Airlines je moderním dopravcem, který spojuje střední a východní Evropu se světem. V nabídce LOT jsou přímé dálkové lety na letiště v USA, Kanadě, Číně, Japonsku, Jižní Koreji, Singapuru, Indii a na Srí Lance. Polský dopravce navyšuje frekvence spojů a vylepšuje nabídku tímto směrem a posiluje tak svou pozici na trzích střední a východní Evropy. Dálkové spoje obsluhuje nejmodernějšími širokotrupými letadly na světě - Boeing 787 Dreamliner. Polský dopravce letos slaví 90. výročí svého založení. LOT je jednou z nejznámějších polských značek ve světě.
LOT je jednou z nejdynamičtěji se rozvíjejících leteckých společností v Evropě. Od začátku roku 2016 polský dopravce otevřel více než 60 nových spojů, včetně přímých linek z Varšavy do Los Angeles, Newarku, Miami, San Francisca, Soulu, Tokia, a Singapuru, z Krakova do Chicaga, New Yorku JFK, z Řešova do Newarku a z Budapešti do New Yorku a Soulu. Mgr. Nikola Birklenová, tisková mluvčí

12 A PŮL TUNY POTRAVIN V OSTRAVĚ

Do potravinové sbírky se v tomto roce zapojili zaměstnanci krajského úřadu a 110 krajských příspěvkových organizací. Oproti minulému roku chudým nakoupili o více než tunu více jídla. Celkově se letos vybralo přes 12 a půl tuny trvanlivých potravin. Za devítiletou historii se celkově nashromáždilo téměř 58 tun.

„Plýtvání jídlem je bolestí moderní doby. Celosvětově skončí v koši až třetina potravin, v naší republice je to 800 tisíc tun ročně. Věřím, že si všichni, kteří se do potravinové sbírky zapojili, uvědomí, že jsou lidé, kteří mnohdy opravdu nemají co jíst. Ať už jsou to senioři, lidé bez domova, handicapovaní nebo svobodné maminky s malými dětmi,“ uvedl ředitel Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Tomáš Kotyza a dodal, že letos pro chudé zaměstnanci úřadu shromáždili více než 700 kilogramů potravin.

„Zapojení do potravinové sbírky vnímám jako projev lidské sounáležitosti, dobré vůle pomáhat, zájmu o okolní svět i projev společenské odpovědnosti. Děkuji všem kolegům z úřadu, že se do už 9. ročníku sbírky zapojili a podle svých možností nakoupili potraviny od těstovin, instantních polévek, sušenek, čajů až k sladkostem pro děti. Cením si také ochoty pomoci s organizací celé sbírky,“ řekl ředitel úřadu Tomáš Kotyza a připomněl, že se potravinová sbírka konala při příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení chudoby v týdnu od 14. do 18. října.

Kromě zaměstnanců krajského úřadu se do potravinové sbírky zapojují již od roku 2013 také krajské příspěvkové organizace. „Jsem nadšený, že byly letos nejaktivnější střední školy. Nejvíc zabodovali gymnazisté z Českého Těšína a z Příbora. Je to důkaz, že si naše budoucí generace uvědomuje, jak je důležité pomáhat ostatním. Také snad pochopí, že dostatek, ve kterém žijeme, není automatický pro všechny. Dříve bylo vyhození krajíce chleba považováno za hřích, bylo by fajn, kdybychom se k této myšlence aspoň trošku vrátili,“ řekl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro sociální oblast Jiří Navrátil a upřesnil, že nejvíce do sbírky přispělo Gymnázium J. Božka z Českého Těšína, které do Potravinové banky poslalo 1,3 tuny jídla. Masarykovo gymnázium z Příbora pak pro chudé nashromáždilo 1,2 tuny.
Výtěžek sbírky budou kromě Potravinové banky, která je hlavním partnerem akce, rozdělovat potřebným i spolupracující organizace jako je Armáda spásy, Charita nebo Slezská diakonie. Mgr. Nikola Birklenová, tisková mluvčí

UMĚNÍ VÁCLAVA KASÍKA V NTM V PRAZE

„Václav Kasík – kola, sny a realita“: Výstava Národního technického muzea vznikla k 90. výročí narození a 15. výročí úmrtí výtvarníka a designéra Václava Kasíka, pozoruhodné, ale nepříliš známé osobnosti československého designu. Kromě unikátních designérských studií automobilů Škoda a Tatra z šedesátých let budou ve výstavě představeny např. dva prototypy motocyklů ČZ, vyvíjené ve spolupráci s vynikajícím konstruktérem Františkem Pudilem.

Václav Kasík se na přelomu padesátých a šedesátých let minulého století na naší výtvarné scéně úspěšně uvedl v oblasti knižní ilustrace a plakátové grafiky. Prakticky souběžně se v tvorbě Václava Kasíka (1929-2004), úspěšného absolventa ateliéru užité grafiky prof. Karla Svolinského, projevila motoristická vášeň. Rodák z Obodovky poblíž Kyjeva, který se po letech nucených prací v Německu v roce 1945 přihlásil k repatriaci v Československu, propadl kouzlu motocyklů a automobilů – jako nadšený řidič a jezdec, sběratel a koncem padesátých let také adept automobilového návrhářství. V průběhu let šedesátých se Kasík zařadil po boku svých vrstevníků – Františka Crháka, Bohumila Míry, Jana Tatouška, Otakara Diblíka a dalších, k jedinečným, svébytným osobnostem československé designérské scény.

Autor výstavy, Jiří Hulák, vedoucí oddělení průmyslového designu NTM, připomíná: „Na československé designérské scéně setrval Václav Kasík do konce své aktivní dráhy, provázené desítkami pozoruhodných projektů a jen několika realizacemi. To byl úděl designéra, který se v socialistickém Československu rozhodl zasvětit svůj talent, píli a zodpovědný přístup vývoji dopravních prostředků. Oboru, který za sebou v podmínkách našeho znárodněného průmyslu zanechal množství prototypů bez šance na sériovou výrobu. Právě to do značné míry předurčilo Kasíkovi ,kariéru‘ tvůrce širší veřejnosti prakticky neznámého.“

Osobnost Václava Kasíka, průmyslového designéra, grafika, ilustrátora, sběratele historických vozidel, spoluzakladatele Klubu historických vozidel při Národním technickém muzeu, přibližuje vůbec první retrospektivní výstava jeho tvorby v prostoru Malé galerie expozice Architektura, stavitelství a design. Výběr fotografií, kreseb, skic, ilustrací a plakátů z nesmírně bohatého, dosud nezpracovaného a nezveřejněného rodinného archivu provede návštěvníka nejen výjimečnou tvorbou, ale i zajímavým a často pohnutým životem Václava Kasíka. Výstava potrvá od 27. listopadu 2019 do 31. května 2020. Mgr. Adam Dušek, vedoucí Odboru PR a práce s veřejností

SVĚTOVÁ JAWA V NTM V PRAZE

Výstava Národního technického muzea „Fenomén Jawa aneb Jawa, jak ji neznáte“ připomíná 90 let činnosti našeho nejvýznamnějšího motocyklového výrobce, který výrazně ovlivnil daný obor i ve světovém měřítku. Vystaveno je zde na pět desítek motocyklů, automobil, trofeje ze závodů či jezdecké výstroje, a to převážně ze soukromých, veřejnosti jinak nepřístupných, sbírek.

Autor výstavy Arnošt Nezmeškal, ředitel Muzea dopravy NTM, upřesnil: „Na výstavě jsou představeny především dosud nevystavované či málo známé artefakty spojené se značkou Jawa, doplněné výběrově o adekvátní výrobky cizí, které buď ovlivnily náš domácí vývoj, nebo naopak vznikly jako reakce na něj. Se značkou Jawa spojila své osudy celá řada výjimečných osobností, některé z nich jsou zde rovněž připomenuty.“

Generální ředitel NTM Karel Ksandr uvedl: „Velice mě těší, že v Národním technickém muzeu otevíráme velkou výstavu věnovanou hvězdě československého průmyslu, firmě Jawa. Za 90 let své existence vyrobila firma Jawa na 3 miliony motocyklů a stala se jednou z mála našich firem, jejíž výrobky se staly známými po celém světě.“

Mezi mimořádné vystavené předměty lze zařadit například silniční závodní motocykl Jawa 350 typ 673, se kterým jezdil náš nejúspěšnější motocyklový závodník František Šťastný. Zcela ojedinělý je rovněž vystavený soubor vývojových prototypů motocyklů Jawa představující motocykly od počátku 30. let až do let 90. Vystaveny jsou například motocykly z tajného válečného vývoje nebo prototypy strojů tzv. Unifikované řady z první poloviny 60. let. Výstava potrvá od 27. listopadu 2019 do 30. srpna 2020. Mgr. Adam Dušek, vedoucí Odboru PR a práce s veřejností

ŠKOLÁCI A STUDENTI BYLI ODMĚNĚNI ZA SBĚR VYSLOUŽILÉHO ELEKTRA

Deset škol z Moravskoslezského kraje dnes v Ostravě převzalo ocenění za sběr elektrospotřebičů a za aktivitu při plnění osvětových úkolů. V absolutním pořadí byla ve sběru nejúspěšnější Základní a Mateřská škola Hlavnice, kde od ledna do října v přepočtu na žáka odevzdali 25,8 kg elektrospotřebičů. V kategorii velkých škol nad 300 žáků zvítězila Základní škola a gymnázium Vítkov. Skokanem roku s největším meziročním nárůstem byla vyhlášena Základní škola Opava – Kylešovice.

Školy zapojené do vzdělávacího programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět dohromady v letošním roce k recyklaci předaly přes 19 tun drobného vysloužilého elektra a zapojily se do plnění pěti osvětových úkolů.

„V Moravskoslezském kraji se zvyšuje počet a dostupnost sběrných míst, kde je možné vysloužilé elektro odevzdat, pracujeme na osvětě. Díky tomu se sběrové výsledky zlepšují. A také ekologicky vzdělaní žáci a studenti dobře působí na své okolí a na rodiče. To je velmi důležité, v tom hrají projekty jako je Recyklohraní velkou roli,“ uvedla náměstkyně hejtmana pro životní prostředí Jarmila Uvírová. V Zábavním centru Venuše v Ostravě-Hrabůvce spolu s dalšími organizátory soutěže společností Asekol a obecně prospěšnou společností Recyklohraní předala diplomy a odměny zástupcům TOP 10 nejaktivnějším a nejúspěšnějším školám.

Desítka oceněných škol si odnesla i body na svá školní konta u Recyklohraní, za které si pak ve speciálním katalogu odměn mohou objednat například knihy, učební či sportovní pomůcky nebo hry. „Poděkování patří nejen žákům a studentům, ale také nadšeným pedagogům, kteří děti vedou k odpovědnému přístupu k životnímu prostředí,“ dodala náměstkyně hejtmana Jarmila Uvírová.

Do programu Recyklohraní, jehož cílem je vést mladou generaci k předcházení vzniku odpadů a učit ji třídit, je zapojeno přes 3 780 mateřských, základních a středních škol z celé České republiky. V Moravskoslezském kraji jich je 420.
„Když vidím, jak už malé děti v mateřinkách začínají rozumět tomu, proč je třeba chránit přírodu a třídit odpad, získávám důvěru, že pro nastupující generace bude odpovědnější přístup k životnímu prostředí samozřejmostí,“ řekla ředitelka obecně prospěšné společnosti Recyklohraní Hana Ansorgová.

Vedle ocenění pro nejaktivnější školy Moravskoslezský kraj letos finančně podpořil realizaci školního lektorského programu Recyklace hrou. Stal se spoluvyhlašovatelem osvětového úkolu s názvem Staň se výzkumníkem aneb jak se třídí elektrospotřebiče v Moravskoslezském kraji. Díky podpoře kraje mohlo také Recyklohraní poskytnout 104 školám zdarma metodický materiál.

Projekt Recyklohraní aneb Ukliďme si svět, vznikl v roce 2008 a jeho cílem je informovat a vzdělávat žáky či studenty MŠ, ZŠ a SŠ z celé ČR o problémech životního prostřední a nutnosti recyklace. V průběhu školního roku jsou vyhlašovány zajímavé úkoly s environmentální tématikou. Pedagogičtí pracovníci ke své práci mohou využívat učební materiál tzv. Ekoabecedy. Zájemci o praktickou výuku recyklace se mohou zapojit do nejrůznějších sběrových akcí na podporu zpětného odběru použitých baterií a drobného elektrozařízení. Do září 2019 se do programu zdarma registrovalo přes 3 750 škol. Jana Čechová, PR Manager