iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Žalobce Prahy Saňa už má chuť do práce u jiné agendy

Jen nepatrný krůček chyběl k tomu, aby téměř čtvrstoletá kariéra státního zástupce Tomáše Sani skončila nejpotupnějším způsobem – zbavením funkce. Právě to totiž kvůli četným průtahům navrhoval v kárné žalobě jeho nadřízený – městský státní zástupce v Praze. Než ale Nejvyšší správní soud stačil případ projednat, došlo k uzavření dohody o vině a trestu,
Saňa navíc sám požádal o přeřazení na nižší stupeň soustavy, kde jednodušší agendu už několik měsíců zvládá bez problémů a po předchozím vyhoření opět pracuje s velkou chutí.

Kárný senát tedy nakonec s určitými připomínkami dohodu obsahující dvouletý finanční postih akceptoval, vyslovil však varování, že jde skutečně o poslední šanci.

Původní kárný návrh podaný v červenci letošního roku obsahoval celkem 10 případů, některé ovšem obsahovaly hned několik dílčích provinění. Neodůvodněná nečinnost trvala obvykle 4-6 měsíců, v jednom případě však atakovala hranici jednoho a čtvrt roku. Chyby se přitom týkaly nejen opožděného vyžádání právní pomoci a jiné komunikace se zahraničím při stíhání výrobců a distributorů drog, ale často rovněž zcela nepochopitelných průtahů u stěžejních úkonů řízení ve vazebních věcech.

V jednom případě se obviněný státní zástupce dopustil dokonce nezákonného postupu tím, že o stížnosti proti zahájení trestního stíhání s nařízenou vazbou rozhodl sám, namísto předání věci nadřízenému stupni. Přitěžující okolností byla také dvě předchozí kárná řízení, přičemž druhé ještě nebylo zahlazeno a jedna z aktuálně žalovaných věcí byla i předmětem předchozího řízení.

Mgr. Saňa tato pochybení nijak nepopíral, odůvodnil je tím, že zatímco od nástupu do funkce v polovině 90. let až zhruba do roku 2012 jej práce státního zástupce velmi těšila, věnoval jí maximální úsilí a neměl v práci žádné problémy, po uvedeném datu se situace zhoršila.

Důvodem mohly být stále četnější a složitější případy v oblasti nově přidělené agendy drogové problematiky a také změna rodinného stavu po narození dvou dětí. Prací byl vlastní vinou zahlcen a postupně se přestal orientovat v prioritách jednotlivých úkonů. Nakonec se svěřil do rukou odborníků, kteří konstatovali příznaky vyhoření.

Proto zažádal o přeložení z Městského státního zastupitelství v Praze na Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 4, kde má na starosti především trestné činy v dopravě. Změna mu prý výrazně prospěla, v nové náplni práce vidí větší smysl, protože se setkává s konkrétními lidskými osudy, příznaky vyhoření pominuly a ve svých 49 letech se cítí opět plně motivován jako na počátku své kariéry.

To potvrdila ve svědecké výpovědi i jeho nová nadřízená, obvodní zástupkyně pro Prahu 4 JUDr. Blanka Valsamisová. Saňa vše stíhá bez problémů, případy ve zkráceném řízení se čtrnáctidenní lhůtou obvykle vyřizuje do druhého dne a i ostatní lhůty plní dle interních směrnic, navíc je ochoten vypomáhat kolegům s jejich vlastní agendou. Proto stejně jako předchozí Saňův nadřízený doporučila soudu dohodu schválit.

Ještě předtím ale musel kárný senát vyřešit několik podstatných otázek. Principiální bylo už to, zda vůbec lze dohodu o vině a trestu aplikovat na kárné provinění státních zástupců, až dosud totiž NSS použil toto analogické ustanovení Trestního řádu pouze na prohřešky soudců. Právě na základě podrobného odůvodnění těchto případů nakonec dospěl k závěru, že navrhované řešení lze aplikovat i u žalobců.

Jde de facto o disciplinární řízení uvnitř soustavy na úrovni pracovněprávních sporů a dohoda vždy musí obsahovat výrok o vině a uloženém kárném opatření, výsledek tedy odpovídá závěrům vlastního řízení před kárným senátem. V původním návrhu dohody ovšem shledal senát určité nedostatky, protože v obsáhlém seznamu pochybení figurovalo několik případů, kde doba nečinnosti podle judikatury NSS nedosahovala intenzity kárného provinění – městský státní zástupce v Praze proto dohodu podle těchto pokynů upravil.

Její nové znění už kárný senát schválil včetně uloženého postihu – snížení platu o 20 % na dobu dvou let. Podle odůvodnění předsedy Petra Mikeše je smyslem kárného řízení především zajistit nápravu. Jen tehdy, pokud to není možné, lze přistoupit k ultimativnímu kroku – odvolání z funkce.

Po dobrovolné změně pracovního zařazení se přitom zdá, že Tomáš Saňa je opět schopen své povinnosti plnit a může být nadále platným státním zástupcem, což potvrdilo velmi pozitivní hodnocení obvodní státní zástupkyně pro Prahu 4. Právě to bylo pro senát klíčové – pokud by totiž i po přeřazení problémy přetrvávaly, nebyl by vlastně potrestán kárně obviněný, ale spíše jeho nová nadřízená. JUDr. Mikeš však v závěru odůvodnění vyslovil jasné varování, aby se Mgr. Saňa opět nedostal do podobných problémů jak na městském státním zastupitelství: „Jinak bychom se téměř jistě relativně brzy setkali znovu a v takovém případě si nedokážu dost dobře představit jiné kárné opatření než odvolání z funkce. Přeji vám tedy, abychom se v této místnosti už nikdy neviděli!“ Ivan Holas, ceskajustice.cz

KROMĚ DALÍKA SE I DALŠÍ VĚZNI VYUŽIJÍ V HOTELECH V ČR? CHYBĚJÍ KUCHAŘI, ČÍŠNÍCI...

Ministerstvo spravedlnosti zatím nezjistilo žádné nestandardní skutečnosti ohledně zaměstnávání odsouzených ve Věznici Znojmo. Ministerstvo zkontrolovalo situaci ve věznici poté, co média ve čtvrtek informovala o tom, že odsouzený lobbista Marek Dalík docházel pracovat do znojemského penzionu. Média o tom informoval mluvčí resortu Vladimír Řepka.
Mediální informace ministerstvo podle Řepky prověřovalo od dnešních časných ranních hodin. Ministryni spravedlnosti Marii Benešovou (za ANO) o zaměstnávání vězňů ve znojemské věznici také informoval generální ředitel Vězeňské služby Petr Dohnal, a to v rámci porady vedení.

„Dnešní kontrola doposud neobjevila žádné nestandardní skutečnosti. Další šetření ze strany ministerstva pokračuje a bude vyhodnoceno,“ sdělil mluvčí. Řepka zrekapituloval, že znojemský penzion U Císaře Zikmunda zaměstnal od roku 2007 celkem 46 vězňů a že tam většinou současně pracovali jeden až dva odsouzení.

„Kontrola zaměstnaných odsouzených ze strany Vězeňské služby probíhala nejméně jedenkrát týdně, a to namátkově v různých časových intervalech a různými zaměstnanci. Během kontrol Vězeňská služba ČR, stejně jako Generální inspekce bezpečnostních sborů či krajské státní zastupitelství, nezjistila žádná pochybení,“ konstatoval Řepka.
Dále uvedl, že Dalík byl při každém odchodu a příchodu do věznice podroben dechové zkoušce na alkohol, vždy s negativním výsledkem. Na pracovišti trávil standardní dobu, tedy 8,5 hodiny. Mimo pracovní dobu se zdržoval ve věznici v cele s dalšími šesti odsouzenými.

Aktuální zájem médií o jeho pracovní zařazení ve věznici dnes Dalík okomentoval pro web Neovlivní.cz. „Myslel jsem, že když jsem trest přijal, řádně i půlku odpykal a teď jsem byl za standardních podmínek propuštěný na podmínku, budu mít pokoj,“ uvedl muž, který chce nyní žít ve svém domě ve Francii a v ČR plánuje rozvíjet svou firmu zaměřenou na development.

„Byla to každodenní práce, která začíná úklidem, přes drobné opravy, rekonstrukce toalet nebo koupelen. Dělali jsme také fasádu,“ popsal náplň své pracovní činnosti v penzionu.

Dalík dále řekl, že o zařazení na venkovní pracoviště nežádal a že předtím strávil celkem 13 měsíců jen ve věznici. Podle něj chodí ven pracovat všichni vězni, kteří k tomu splňují kritéria. „Bohužel můj obličej už je natolik známý, že kdybych tam dělal něco, co bych dělat neměl, určitě by se našel někdo, kdo by to tak nenechal. Kromě toho bych to nikdy nedělal. Třeba i proto, že bych si tím mohl ohrozit podmínečné propuštění,“ dodal.

Dalíka, který byl odsouzen k pěti letům vězení za podvod při nákupu obrněných transportérů Pandur pro českou armádu, soud v pondělí podmíněně propustil na svobodu. Někdejší tajemník premiéra Mirka Topolánka si tak za mřížemi odpykal polovinu trestu, ceskajustice.cz

MINISTRYNĚ BENEŠOVÁ PROŠETŘÍ DALÍKOVU VĚZNICI

Ministerstvo spravedlnosti v čele s ministryní Marií Benešovou prošetřuje Věznici Znojmo, kvůli informacím, které se objevily v médiích v souvislosti s lobbistou Markem Dalíkem a jeho prací ve znojemském penzionu. Zatím nezjistilo žádné nestandardní skutečnosti ohledně zaměstnávání odsouzených ve Věznici Znojmo. Věznici resort prošetřuje nadále.

Lobbista Marek Dalík netrávil celý svůj trest za mřížemi znojemské věznice. Podle zjištění webu Aktuálně.cz pobýval během dne v luxusním penzionu, který má s vězeňskou správou uzavřenou smlouvu na zaměstnávání vězňů. Dalík pracoval v penzionu jako jediný z věznice, během dne ho navíc hlídala jen majitelka.

Podnět kvůli průběhu trestu lobbisty řešila loni i Generální inspekce bezpečnostních složek. Členové vězeňské služby se podle GIBS trestného činu nedopustili. Mediální informace ministerstvo podle Řepky prověřovalo od pátečních časných ranních hodin. Ministryni spravedlnosti Marii Benešovou o zaměstnávání vězňů ve znojemské věznici také informoval generální ředitel Vězeňské služby Petr Dohnal, a to v rámci porady vedení.

Podle ministerstva spravedlnosti věznice uzavřela smlouvu s hostincem, kam docházel Dalík, v roce 2007.
„Za celou dobu jejího trvání prošlo pracovištěm 46 osob. Současně zde pracovali většinou jeden až dva odsouzení. Kontrola zaměstnaných odsouzených ze strany Vězeňské služby ČR probíhala nejméně jedenkrát týdně, a to namátkově v různých časových intervalech a různými zaměstnanci,“ uvedl mluvčí resortu Vladimír Řepka.

„Při každé kontrole záznamů příchodů a odchodů z a do věznice byl pan Dalík podrobován i dechové zkoušce na alkohol, vždy s negativním výsledkem. Na pracovišti trávil odsouzený dle kontroly záznamů standardní pracovní dobu, tedy 8,5 hodiny,“ dodal. Mimo pracovní dobu se pak Dalík podle resortu zdržoval ve věznici v cele s dalšími šesti odsouzenými.

„Pro Vězeňskou službu bylo a je zaměstnávání vězňů významnou prioritou. Za mého působení se podařilo zvýšit zaměstnanost až na 60 procent, což je historicky nejvyšší číslo. V současné době se snažíme se soustředit především na rozvoj spolupráce s většími zaměstnavateli. Proto jsme vybudovali první PPP projekt ve věznici v Plzni a nedávno uzavřeli memorandum s Českou poštou,” uvedl generální ředitel VS ČR Petr Dohnal.

Lobbista Marek Dalík byl po dvou a půl letech podmínečně propuštěný v pondělí. Ve znojemské věznici byl v rámci pětiletého trestu odnětí svobody za podvod při nákupu obrněných transportérů. Od kauzy s vozy Pandur uplynulo už dvanáct let. Bývalý poradce Mirka Topolánka Dalík si tehdy řekl o úplatek půl miliardy korun za pomoc společnosti Steyr.

DALÍK REKONSTRUOVAL V PENZIONU VE ZNOJMĚ TOALETY

Lobbista Marek Dalík okomentoval v pátek pro web Neovlivní.cz aktuální zájem médií o jeho pracovní zařazení ve věznici. Řekl, že šlo o každodenní údržbové práce. Také dodal, že si trest řádně odpykal a že se domníval, že bude mít ode všeho klid. „Myslel jsem, že když jsem trest přijal, řádně i půlku odpykal a teď jsem byl za standardních podmínek propuštěný na podmínku, budu mít pokoj,“ uvedl muž, který chce nyní žít ve svém domě ve Francii a v Česku plánuje rozvíjet svou firmu zaměřenou na development.

„Byla to každodenní práce, která začíná úklidem, přes drobné opravy, rekonstrukce toalet nebo koupelen. Dělali jsme také fasádu,“ popsal náplň své pracovní činnosti v penzionu. Dalík dále řekl, že o zařazení na venkovní pracoviště nežádal a že předtím strávil celkem 13 měsíců jen ve věznici. Podle něj chodí ven pracovat všichni vězni, kteří k tomu splňují kritéria.

„Bohužel můj obličej už je natolik známý, že kdybych tam dělal něco, co bych dělat neměl, určitě by se našel někdo, kdo by to tak nenechal. Kromě toho bych to nikdy nedělal. Třeba i proto, že bych si tím mohl ohrozit podmínečné propuštění,“ dodal.

Dalík byl po dvou a půl letech podmínečně propuštěn v pondělí. Ve znojemské věznici byl v rámci pětiletého trestu odnětí svobody za podvod při nákupu obrněných transportérů. Od kauzy s vozy Pandur uplynulo už dvanáct let. Bývalý poradce Mirka Topolánka Dalík si tehdy řekl o úplatek půl miliardy korun za pomoc společnosti Steyr.

ZEMAN: JMENUJI PŘEDSEDOU VS DORFLA

Prezident Miloš Zeman jmenuje předsedou Vrchního soudu v Praze šéfa ústeckého krajského soudu v Praze Luboše Dörfla. Řekl to ve čtvrtek v Tv Barrandov. Z justičních a politických kruhů zaznívaly hlasy, že prezident preferuje druhého kandidáta, místopředsedu Vrchního soudu v Praze Jana Sváčka. To Zeman nepřímo potvrdil.

„Vzhledem k tomu, že pan doktor Sváček nyní prohlásil, že neaspiruje na tuto funkci, budu samozřejmě pan doktora Dörfla jmenovat,” řekl Zeman. Ministryně spravedlnosti Marie Benešová České justici na opakované dotazy vždy odpovídala, že zprávy o tom, že by Zeman vítěze výběrového řízení Dörfla jmenovat nechtěl, nemá. Vyjádřit se k postoji prezidenta odmítl i jeho mluvčí Jiří Ovčáček. V justici Zemanovo otálení vyvolávalo napětí. Zeman údajně doufal, že Benešová ke jmenování navrhne i Sváčka, což se ale nestalo.

Současnému předsedovi Vrchního soudu v Praze Jaroslavu Burešovi skončí sedmileté období 2. ledna příštího roku.
Padesátiletý Dörfl vystudoval práva na Univerzitě Karlově. V justici pracuje nepřetržitě od roku 1993, kdy nastoupil jako justiční čekatel. Soudit začínal u Okresního soudu v Nymburce, kterému pak od roku 1998 šéfoval. O sedm let později přešel ke středočeskému krajskému soudu, kde byl místopředsedou. Dva a půl roku působil u pražského vrchního soudu, od roku 2014 pak začal řídit Krajský soud v Ústí nad Labem, ceskajustice.cz

BABIŠ VYSTŘÍDÁ NA HRADĚ ZEMANA?

Senátor Pavel Fischer dal najevo, že ho bude osobně zajímat i příští prezidentská volba. „Na prezidentské volby chci být připraven. Byl jsem a vždycky budu nezávislý kandidát, o to víc si vážím obrovské podpory veřejnosti a dobrovolníků, kteří se mi už dnes hlásí do služby. Občanům České republiky sloužím už 25 let a chci v tom pokračovat,“ sdělil iDNES.cz Fischer.

Příklad senátora Marka Hilšera, který se stejně jako Fischer ucházel o Hrad již v loňském roce a který ve čtvrtek oficiálně oznámil, že bude kandidovat znovu, ale následovat Pavel Fischer nebude.„Řádný termín voleb bude za tři roky, na ohlášení kandidatury je brzy. Do té doby toho chci co nejvíc odpracovat v zájmu bezpečnosti naší země jako předseda bezpečnostního výboru Senátu. Jsem tím dnes plně vytížený, bezpečnost našich občanů je pro mě absolutní priorita,“ uvedl Fischer.

Je nešťastné říkat to takto s předstihem, míní Drahoš

Jiřího Drahoše, třetího ze senátorů, který se loni o Hrad utkal s Milošem Zemanem a dotáhl to z nich nejdál, do druhého kola, také zatím Hilšerovo oznámení nezviklalo.

„Jsem člověk, který má zodpovědný přístup k věci. Říkal jsem lidem, že energie, kterou jsme slibovali, se neztratí. To stále platí. Respektuji rozhodnutí Marka Hilšera. Stále vycházím z toho, že regulérní termín voleb je v roce 2023 a připadá mi to ne příliš šťastné se vyjadřovat s takovým předstihem,“ uvedl pro iDNES.cz Drahoš. Dodal, že volba bude zcela jiná, než minulá, protože současný prezident Miloš Zeman už kandidovat nebude.

Zatímco Drahoš dostal loni v prezidentské volbě v prvním kole 26,60 procenta hlasů a ve druhém 48,63 procenta, třetího Fischera podpořilo 10,23 procenta voličů a pátého Hilšera 8,83 procenta.

Kandidaturu na prezidenta nedávno připustil exministr pro lidská práva Michael Kocáb. „Přemýšlím, že bych do toho tentokrát šel. Byl bych schopný zvednout hodnoty, za které jsme bojovali v roce 1989. Jsem si jistý, že takových politiků moc nebude,“ řekl v rozhovoru pro rádio Impuls.

To, že by se mohl utkat o Hrad, začátkem listopadu připustil generál Petr Pavel, který to dotáhl v minulých letech až na post předsedy vojenského výboru NATO. „Může nastat situace, kdy budu kandidaturu na prezidenta brát jako službu státu,“ uvedl v rozhovoru pro info.cz Pavel.

Zeman si přeje jako nástupce Babiše, jemuž věří i bookmakeři

Prezident Miloš Zeman mluvil o tom, že by se mu v příští volbě hlavy státu zamlouval souboj šéfa odborové centrály ČMKOS Josefa Středuly a prezidenta Hospodářské komory Vladimíra Dlouhého, o pár dnů později řekl, že by se mu v čele státu líbil jako příští prezident současný premiéra Andrej Babiš. „Vyloučit samozřejmě nemůžeme nikdy nic,“ reagoval Babiš s tím, že nyní s touto možností nepočítá.

Právě Babiš je nyní favoritem pro příští volbu hlavy státu podle bookmakerů sázkové kanceláře Fortuna. V pátek odpoledne byl na vítězství Babiše v příští prezidentské volbě kurs 6:1, dobré šance mají podle bookmakerů Pavel Fischer a předseda Trikolóry Václav Klaus mladší 7:1, na generála Petra Pavla si mohou nyní lidé vsadit v kursu 8:1 a na pražskou vrchní státní zástupkyni Lenku Bradáčovou v kursu 9:1.

NÁMĚSTKYNI MSZ V PRAZE LÁZNOVOU NAHRADÍ KUBRYCHT?

Na Městském státním zastupitelství v Praze (MSZ) skončí ke konci roku ve funkci náměstkyně Štěpánka Láznová. České justici to potvrdil mluvčí MSZ Aleš Cimbala i sama Láznová. Oficiálním důvodem změny je reorganizace, přičemž Láznová pro Českou justici uvedla, že na funkci sama rezignovala.

Štěpánka Láznová vykonávala funkci náměstkyně již pro předchůdkyni současného vedoucího MSZ Martina Erazíma Janu Hercegovou. Ta rezignovala na funkci v lednu 2016 a spolu s ní odešly z funkcí i její dvě náměstkyně, Ivona Horská a Dita Havlínová. Rezignaci Hercegové provázely spekulace o ne zcela standardních okolnostech a nátlaku ze strany vedení soustavy na její odchod.

„Potvrzuji informaci, že končím ve funkci náměstkyně MSZ v Praze ke konci roku, a to z důvodu mé rezignace na funkci. Se svým novým působištěm, resp. přidělenou agendou souhlasím,“ napsala Láznová České justici. Podle informací České justice bude Láznová nově působit jako řadová státní zástupkyně v oddělení přezkumu, kde působí i její bývalé kolegyně z vedení MSZ. Na její místo náměstkyně by měl přijít vedoucí oddělení ekonomické kriminality MSZ a bývalý policista Jiří Kubrycht. Toho by měl zase jako nový vedoucí nahradit Karel Chod, ceskajustice.cz

BABIŠ HÁJÍ VE FUNKCI PROTOPOPOVOU

Premiér Andrej Babiš je přesvědčen o tom, že nová tajemnice vládní rady pro duševní zdraví Dita Protopopová není kontroverzní. Chce přijít s reformou psychiatrické léčby, řekl v pátek Babiš novinářům. Protopopová, která je spojována s kauzou kolem Andreje Babiše mladšího, do funkce nastoupila před třemi týdny. Jmenoval ji sám Babiš.

„Není to kontroverzní osoba. Je to osoba, které záleží na řešení duševního zdraví našich obyvatel. Jakou máme dneska koncepci? Když má někdo problém, tak ho zavřeme do Bohnic,“ vysvětloval premiér.

Protopopová má podle Babiše jasnou vizi reformy psychiatrické léčby v Česku.„Říká, že zkrátka budeme lidem pomáhat doma nebo v jejich bydlišti,“ uvedl.„Žijeme v době, kdy duševní zdraví dostává zabrat a je plno lidí, kteří mají problém. My zkrátka nechceme ty lidi dávat do Bohnic, zavírat je tam a píchat do nich léky. Ona přichází s britským modelem, chce pomáhat lidem v terénu,“ dodal.

Nemůže za to, že můj syn byl její pacient

Ke jmenování Protopopovou Babišovi navrhl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. „Samozřejmě jsem měl k tomu výhrady, ale podpořila ji odborná veřejnost. Nikdy jsem nezaznamenal, že by někdo řekl, že to není odborník. Takže když mi ji pan ministr Vojtěch navrhl, tak samozřejmě jsem ji jmenoval. Ona za to nemůže, že můj syn byl její pacient,“ řekl Babiš.

Protopopová vypracovala posudek, který měl podle médií synovi premiéra Andreje Babiše pomoci vyhnout se trestnímu stíhání v kauze Čapí hnízdo. V kauze byl z dotačního podvodu obviněn i premiér, pražské městské státní zastupitelství v polovině září stíhání Babiše i dalších obviněných zastavilo. Rozhodnutí je pravomocné, usnesení ještě může zrušit nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman.

Protopopová u premiérova syna nepochybila, zastal se lékařky ústav

Protopopová, která v minulosti byla Babišovou poradkyní na ministerstvu financí, loni v listopadu po propuknutí kauzy kolem Babišova syna odešla na vlastní žádost z Národního ústavu duševního zdraví. Zdůvodnila to mediálním tlakem na sebe i ústav, média podle ní zpochybňovala její odborné kvality. V té době už Protopopová pracovala na ministerstvu zdravotnictví. Předloni neúspěšně kandidovala za hnutí ANO do Sněmovny.

Vznik rady vlády pro duševní zdraví byl schválen na konci srpna, zřízena byla počátkem října. Jejím smyslem má být mimo jiné sladit ministerstva, obce, kraje či poskytovatele sociálních služeb tak, aby se cíle reformy mohly realizovat v praxi. Tajemníka pode statutu rady do funkce jmenuje a z funkce odvolává předseda rady, tedy premiér, po dohodě s ministrem zdravotnictví.

MÍSTOSTAROSTA ŠVACHULA NADÁLE V BASE

Trestně stíhaný šéf společnosti Geotest Real Petr Kalášek po osmi měsících opustil vazební celu. Dnes o jeho propuštění rozhodl Městský soud v Brně. V kauze manipulací s veřejnými zakázkami na radnici Brna-střed tak ve vazbě zůstává už jen někdejší místostarosta za ANO Jiří Švachula. Městský soud poslal Petra Kaláška do vazby letos v březnu. Důvodem byly vysoké tresty, které obviněným hrozí i možné ovlivňování svědků.

„Mohu potvrdit, že obviněný Kalášek byl propuštěn z vazby. Zůstává však pod dohledem probačního úředníka. Zároveň bude skrze náramek monitorován jeho pohyb. Pokud bude chtít opustit Brno, musí nahlásit kdy a kde se bude zdržovat,“ uvedl dozorující státní zástupce Radek Mezlík. Toto alternativní řešení sám navrhl. „Situace se s postupem času vyvíjí. Zohledňují se všechny okolnosti včetně rodinné situace a podobně,“ podotkl Mezlík.

Ve vazbě tak z deseti obviněných zůstává jen Jiří Švachula, o jehož setrvání za mřížemi rozhodne soud příští týden. Mezlík nechtěl možný výsledek předjímat ani komentovat, jaký postup navrhne. Pole informací MF DNES v případě Švachuly nic nenaznačuje tomu, že by měl být propuštěn z vazby. Zátah na radnici Brna-střed provedla policie na začátku března. Kriminalisté se zajímali o veřejné zakázky, zabavili počítače i dokumenty.

Obvinili deset lidí, mezi nimi je také již zmiňovaný Švachula, jenž měl na radnici nejvlivnější městské části na starosti investice, a šéf investičního odboru Petr Liškutin (oba dříve ANO). Dále se policisté zaměřili na podnikatele, kteří se údajně na manipulaci s veřejnými zakázkami podíleli. Obviněným hrozí až 16 let vězení. Podle vyšetřovatelů byl Švachula připravený odcestovat do Švýcarska, proto dál zůstává ve vazbě.

NOVINÁŘ PŘIBIL NEBYL SEZNÁMEN SE SPISEM O OBVIĚNÍ

Policie údajně navrhuje obžalovat novináře Marka Přibila za pomluvu kvůli textu zveřejněnému na serveru Press Port Magazín. K tvrzení, s nímž v pátek přišel Deník N, Přibil, nicméně řekl, že by o tom musel být založen spis, s nímž by měl být seznámen. Nic takového se ale zatím nestalo, upozornil. Přibil psal například o trestním stíhání premiéra Andreje Babiše, článek založil na výpovědi čtyř policistů. Ti s ním však podle vyšetřovatelů, na které odkazuje Deník N vůbec nemluvili.

„ Pakliže by psal Deník N pravdu, soudím, že bych znal (...) obžalobu, soudím, že bych byl v dané věci, o které píše – že jsem si něco vymyslel o policistech –, seznámen s nějakým spisem,“ reagoval Přibil na Facebooku. Dodal, že pokud je informace pravdivá, měla by se únikem ze spisu zabývat Generální inspekce bezpečnostních sborů.

Mluvčí pražské policie Jan Daněk řekl, že konkrétní navržené jméno sdělit nemůže. „Případem se zabývali kriminalisté čtvrtého policejního obvodu, kteří po provedeném prověřování zahájili trestní stíhání konkrétní osoby pro trestný čin pomluva. Ve věci byl následně podán návrh na podání obžaloby třiačtyřicetiletého muže na Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 4,“ zopakoval vyjádření, z jehož kontextu Deník N dovodil, že se jedná o Přibila. O návrhu policistů nyní rozhoduje Obvodní státní zástupce pro Prahu 4.

Přibil upozornil, že ho nedávno odškodnili za pravomocně zastavené stíhání za pomluvu, které vedl zlínský okresní soud kvůli textu o tamním zastupiteli Romanu Vaigelovi (ČSSD). „Je-li informace o návrhu policie pravdivá, bylo by to optimistické, protože na mě nic jiného nemají,“ řekl.

Text, který už z webu ppmagazin.com bývalého novináře Mladé fronty Dnes (MFD) Přibila odstranili, pojednával mimo jiné o případu trestního stíhání premiéra Babiše (ANO) kvůli dotacím na farmu Čapí hnízdo. Podle článku a údajných výpovědí policistů případ vznikl na příkaz někdejšího ministra vnitra Milana Chovance (ČSSD).

V článku citovaní policisté mimo jiné tvrdili, že hlavní vyšetřovatel případu dostal za kauzu post zástupce odboru hospodářské kriminality, jelikož „je tvárný“. Uváděli také, že Chovanec dal pokyn k vyšetřování případu „z důvodu zájmu ČSSD snížit nebo odstranit politickou konkurenci“.

Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) dospěla v březnu k závěru, že policisté nejsou podezřelí z trestného činu ani přestupku. Chovanec v případu vypovídal jako svědek letos v létě. „Nikdy jsem s vyšetřovatelem Čapího hnízda nemluvil a nemluvil s ním ani (bývalý policejní prezident) generál (Tomáš) Tuhý, aby ho jakkoli úkoloval. Od samého začátku to bylo vylhané,“ řekl.

Stíhání v kauze Čapí hnízdo je zastaveno. Zvrátit to může už jen šéf žalobců

Stíhání Babiše i dalších lidí v případu Čapí hnízdo zastavilo Městské státní zastupitelství v Praze v září. Spisový materiál má nyní k dispozici nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, který může v tříměsíční lhůtě rozhodnutí zrušit.
Přibil figuroval v nahrávkách, které se před dvěma lety objevovaly na twitterovém účtu Julius Šuman. Na záznamu hovořil s tehdejším vlastníkem MFD Babišem o zveřejňování kompromitujících materiálů. Babiš nahrávky označil za zmanipulované a za součást kampaně proti své osobě. Současný premiér i Přibil odmítli, že by měli k dispozici spisy z vyšetřovaných kauz.

INVESTOR ČÍNY: LÁZNĚ V PASOHLÁVKÁCH POSTAVÍME, VYBRALI JSME ARCHITEKTA

Čínský stavitel lázní v Pasohlávkách dokončil výběrové řízení na architekta, kterého do konce tohoto roku plánuje představit zástupcům Jihomoravského kraje. Hejtmanství totiž plánuje na vedlejších pozemcích stavět sanatorium a práce chce sladit s čínskou stranou, aby nerušily pacienty.

„Přičemž kompletně hotovo má být do sedmi let. Momentálně jsme ve fázi příprav, právě jsme dokončili výběrové řízení na architekta. Hodláme splnit, co jsme slíbili,“ nastínil aktuální kroky Edward Jie Xu, generální ředitel české pobočky čínského investora RiseSun.

Ohradil se tak proti tvrzení, že stavba lázní vázne. Na dotazy MF DNES ovšem odpověděl až poté, co o situaci informovala. Jie Xu také zdůraznil, že veškerý postup ladí s hejtmanstvím, jeho společností Thermal Pasohlávky i ministerstvem průmyslu a obchodu a ministerstvem zdravotnictví.

Anabáze kolem projektu čínských lázní začala ještě za vlády hejtmana Michala Haška (ČSSD). Po krajských volbách ale nové vedení hejtmanství spolu s obcí Pasohlávky vyhodnotily společný projekt jako rizikový a změnily strategii.
Společnost RiseSun ale o projekt dál usilovala a prezentovala svůj plán na stavbu lázeňského areálu za téměř dvě miliardy korun s 560 zaměstnanci, restauracemi, čtyřhvězdičkovým hotelem a apartmánovými domy se třemi stovkami bytů.

VĚDCI BRABCOVI: ŠUMAVA POTŘEBUJE VĚTŠÍ OCHRANU

Vědci z různých zemí vyzvali ministra životního prostředí Richarda Brabce, aby přehodnotil část navržených zón šumavského národního parku. Jedná se o lokality Zhůrských luk a Horskokvildských slatí. Vědci chtějí, aby stát těmto územím poskytl větší ochranu. Výzvu poslali z mezinárodní konference v Bratislavě Wild Europe.

Připravované zóny rozdělují šumavský národní park do čtyř sekcí s různým režimem ochrany. Přírodní zóna, která vznikne na 27 procentech plochy, se ponechá pouze přírodním procesům. Členění dále navrhuje zónu přírodě blízkou, která počítá s minimálním zásahem lidí a zabere 24,6 procenta. Poté je zóna soustředěné péče s více než 46 procenty, nejmenší území je vyčleněno pro takzvanou kulturní krajinu. Bude se rozkládat na 1,2 procenta území parku a nacházejí se v ní hlavně zastavěné a zastavitelné lokality.

Zhůřské louky by se měly stát součástí kulturní krajiny. V lokalitě, v níž člověk několik desítek let zásadněji nezasahuje, by se tak mohlo například začít stavět. „Zařazení Zhůřských luk do kulturní zóny způsobí jejich zastavění majitelem - developerem a tedy nenávratnou devastaci této lokality, kde rostou vzácné orchideje a přežívají zde i další unikátní druhy rostlin a hmyzu,“ uvedl jeden ze signatářů výzvy přírodovědec Pavel Kindlmann.

Návrh zón počítá s rozdělením Horskokvildských slatí do několika útvarů s různým režimem ochrany. „Komplex Horskokvildských slatí, jenž je chráněný i Ramsarskou úmluvou, je nutné scelit do jediného území, zařazeného do nejpřísněji chráněné přírodní zóny, neboť jejich dosud navrhované rozdrobení na izolované ostrůvky povede ke ztrátě biodiverzity tohoto unikátního systému,“ řekl Kindlmann.

Konference v Bratislavě se účastnilo 130 delegátů z více než 20 zemí. Mezi nimi byli například generální ředitel Evropské komise pro životní prostředí, vedoucí evropsko-jihoamerického oddělení UNESCO pro světové dědictví, ředitel evropské kanceláře mezinárodního svazu ochrany přírody IUCN i slovenská prezidentka Zuzana Čaputová.

EXRADNÍ DVOŘÁK Z PLZNĚ MUSÍ VRÁTIT MILIONY

Plzeňský krajský soud uznal bývalého extraligového hokejistu a radního pro sport Michala Dvořáka vinným z dotačního a úvěrového podvodu. Kauza se týká rekonstrukce tělocvičny v Plzni-Božkově. Soud mu uložil podmínku. Dále musí spolu s druhým obžalovaným zaplatit přes 3,4 milionu korun.

Spolu s Michalem Dvořákem soud uznal vinným také druhého obžalovaného Radka Semana. Oba vedli spolek DS Training center, který získal do pronájmu božkovskou tělocvičnu a pak ji z dotačních peněz zrekonstruoval.
Dvořák i Seman dostali tříletý trest s podmíněným odkladem na stejně dlouhou dobu. Dále má spolek DS Training zákaz přijímat dotace, a to na dobu tří let.

Oba obžalovaní, Dvořák jako předseda spolku a Seman jako místopředseda, musejí spolu s DS Training společně zaplatit ministerstvu financí jako náhradu škody přes 3,4 milionu korun. Obžalovaným hrozilo až osm let vězení. Rozsudek není pravomocný, oba muži si nechali lhůtu pro případné odvolání. Ponechal si ji i státní zástupce a zmocněnec TJ Božkov. Okamžitě se odvolala advokátka zastupující DS Training.

„Úmyslným společným jednáním předložili nepravdivé doklady a tím umožnili neoprávněné použití finančních prostředků z Evropské unie a z rozpočtu Plzeňského a Jihočeského kraje a tím způsobili značnou škodu,“ vysvětlil soudce.
Dodal, že Dvořák a Seman požadovali na financování projektu Sport centrum Božkovský ostrov přes pět milionů korun. Evropská unie jim na základě předložených dokladů poskytla více než 4,1 milionu korun.

Jedním z dokladů byla nájemní smlouva, kterou podepsal spolek s bývalým předsedou TJ Božkov o pronájmu tělocvičny na padesát let za symbolických tisíc korun měsíčně. Smlouvu ale neodsouhlasila členská schůze ani výbor.
Dvořák se podle soudu také provinil tím, že v rámci předfinancování dotace pro spolek uzavřel s bankou smlouvu na úvěr, kdy předložil jako potvrzení o vynaložení vlastních peněz falešnou fakturu od stavební firmy a příjmový doklad na téměř čtvrt milionu korun.Pronájem tělocvičny na 50 let za tisíc korun měsíčně

Rekonstrukce božkovské tělocvičny se uskutečnila v roce 2014.

Případem se začala zabývat policie v roce 2015. Trestní oznámení na neznámého pachatele tehdy podalo vedení TJ Božkov. Kontrolní výbor v témže roce zjistil, že s DS Training center nemá nájemní smlouvu. Michal Dvořák v roce 2014 firmu opustil, protože kandidoval za hnutí Občané patrioti do zastupitelstva Plzně. Ve volbách uspěl a získal post radního pro oblast sportu. V dubnu 2017 kvůli stíhání policií na svoji funkci rezignoval.

Bývalý extraligový hokejista od počátku tvrdí, že nikoho neokradl a nepodvedl. „Svědomí mám absolutně čisté. Věřím tomu, že se očistím a prokáže se má nevina,“ řekl po své rezignaci. V případu zároveň běží také civilní soudní řízení, které se zabývá žalobou TJ Božkov. Sportovci požadují po spolku, aby tělocvičnu vyklidil.

LIDÉ V HUMPOLCI PROTI ROZŠÍŘENÍ PIVOVARU BERNARDA

Rodinný pivovar Bernard neuspěl s úmyslem navýšit výrobu. Humpolecké zastupitelstvo neschválilo změnu územního plánu, která by umožnila rozšíření areálu. Proti záměru se postavila část obyvatel. Bernard však snahu nevzdává.
Středeční zasedání humpoleckého zastupitelstva, které se změnou územního plánu zabývalo, bylo místy velmi emotivní a vyostřené. Kontroverzní bod se týkal změny využití pozemků v těsném sousedství Rodinného pivovaru Bernard, který se nachází v historickém centru města. Podnik tam plánuje vybudovat ležácké a kvasné tanky.

Po dlouhé debatě jednadvacetičlenné zastupitelstvo změnu neodsouhlasilo osmnácti hlasy. Zastupitelé doporučili pivovaru v případě nové žádosti zohlednit mimo jiné studie Horního a Dolního náměstí či lokality Zichpil a ctít závěry komise pro architekturu a urbanismus, která změnu projednávala. Ještě před zastupitelstvem dorazila vedení radnice petice třiačtyřiceti obyvatel města žijících v okolí pivovaru, kteří se změnou územního plánu nesouhlasí.

„Obáváme se, že rozšíření výroby s sebou přinese poškození životního prostředí, zvýšenou prašnost, hlučnost. Zároveň to přispěje ke zhoršení již tak špatné dopravní situace,“ stojí v textu petice.

Pivovar potřebuje rozšířit kvůli pivu určenému na export

Další odpůrci přišli na zastupitelstvo osobně. „Vadí mi kamiony jezdící do pivovaru, které mi staví na mém pozemku, opírají se mi o barák. Dále je to prach, zápach,“ vypočítala negativa života vedle pivovaru jedna z nejhlasitějších odpůrkyň.

Pivovar Bernard požádal již na začátku srpna tohoto roku o možnost projednání změny územního plánu. Předseda představenstva firmy Stanislav Bernard na zastupitelstvu zdůvodňoval, proč pivovar potřebuje rozšířit výrobu.
„Pivovar exportuje do pětatřiceti zemí a daří se to navyšovat. Pivo, které jde na export, musí ležet mnohem déle než to, které jde na tuzemský trh. Proto ležácký sklep a proto šest kvasných tanků,“ řekl.

Bernard je i humpoleckým zastupitelem, kandidoval za ODS. V tomto bodě programu se zdržel hlasování.
Podle místostarosty Vlastimila Bruknera (KDU-ČSL) se jedná o pozemky v těsném sousedství pivovaru, které již firma vlastní nebo v brzké době vlastnit bude.

Plánu se nevzdává, příští týden uspořádá setkání s odpůrci

Stanislav Bernard zároveň prohlásil, že je pivovar připraven garantovat, že toto bude poslední možné rozšíření výrobních prostor pivovaru.„Jsme si vědomi, že pivovar leží v centru města. My tady také bydlíme a máme to tu rádi. Vím, že je tu spousta naštvaných občanů. Proto jsme se rozhodli udělat příští týden v úterý veřejné setkání, kde chceme s lidmi vše otevřeně probrat. Každému dáme možnost položit otázku,“ prohlásil Bernard.

Diskusní setkání se má uskutečnit 26. listopadu od 16.30 hodin v Divadle za komínem.

Ještě před zasedáním zastupitelstva bylo kvůli změně územního plánu svoláno mimořádné jednání městské rady. Radní se ztotožnili se závěry komise pro architekturu a územní plánování, která tuto změnu nedoporučila. Podle závěrů komise není v záměru odůvodněná potřeba rozšíření plochy i na místo, kde stojí jedna z budov.

„Jedná se o dům tvořící součást ulice, který zásadně definuje veřejný prostor. Z požadavku vlastníka není zřejmé, zda by bylo nutné zbourat i tento objekt a jak by byla ulice dotvořena, případně jaké činnosti a stavby by se měly na pozemku uskutečnit,“ píše se ve zprávě komise s tím, že rozšiřování výroby v centru města považuje za negativní precedent.
Na zelené louce za městem chce Bernard stavět, až bude silný. Na zastupitelstvu také zazněl dotaz, proč pivovar raději nepřestěhuje výrobu na okraj města, kde již vlastní řadu pozemků.

„Byli jsme připraveni přenést výrobu na zelenou louku. Znamenalo by to investice 350 milionů korun. Chceme do toho jít v momentě, kdy budeme silní a zároveň budeme vědět, že tím neohrozíme firmu,“ řekl Stanislav Bernard.
Pivovar i jeho záměr na rozšíření výroby v centru města má i své příznivce. „Lidé závidí, že se pivovaru daří. To je celé,“ glosoval situaci na sociálních sítích například Josef Poděbradský. „Fandím. Ať rozšiřují, když jim to jde,“ přidal se Karel Macháček.