iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Politik MUDr. Rath dostane zpět nemovitosti i parcely?

Soud rozhodl, že Rathovi vrátí část majetku. Devět a půl milionu korun ponechal nadále v úschově. David Rath zřejmě získá zpět část majetku, konkrétně vlastnické podíly na nemovitostech a zlomek z peněz zabavených při domovní prohlídce. Krajský soud v Praze zároveň uvolnil peníze, které Rathova manželka převedla na účet jeho obhájce Adama Černého. Vyplývá to ze dvou usnesení, které má iROZHLAS.cz k dispozici. Více jak 8,5 milionu korun a skoro čtyřicet tisíc eur je ale stále v úschově soudu. Rozsudek zatím není pravomocný.

Exhejtman si na základě pravomocného rozhodnutí od začátku října odpykává sedmiletý trest za korupci. Krajský soud tak rozhodl, že vrátí Rathovi majetek, který měl kvůli probíhajícímu vyšetřování a řízení v úschově od roku 2012. Rath tedy zřejmě opět bude spoluvlastníkem několika budov a parcel v středočeských Hostivicích. Nejvyšší státní zástupce Zeman podal dovolání v kauze Rath v neprospěch všech obviněných

Zároveň soud rozhodl, že mu má být vrácena část peněz zabavených při domovní prohlídce – dohromady 5200 eur (132 300 korun), 1241 amerických dolarů (asi 28 500 korun), 120 britských liber (asi 3500 korun), 500 švýcarských franků (11 500 korun), 40 nových izraelských šekelů (260 korun) a 300 korun. Na tyto peníze totiž neuplatnil právo nikdo další.

Spor o 9,5 milionu

O milionech korun ale stále není rozhodnuto. Více než osm a půl milionu korun a skoro čtyřicet tisíc eur (zhruba jeden milion korun) stále zůstává v úschově soudu. O ně totiž naposledy letos v červenci požádal i správce pozůstalosti po otci Davida Ratha Jan Vondráček. Exhejtman už během domovní prohlídky uvedl, že milion z této částky patří jemu a jeho manželce, zbytek potom jeho zesnulým rodičům.

Soud i na základě Rathovy výpovědi v této věci nemohl rozhodnout. „Soud nemá žádné vodítko, které by mu umožňovalo klasifikovat přesnou částku, kterou je namístě vrátit odsouzenému a kterou je namístě vydat správci pozůstalosti po prof. MUDr. Ratmíru Rathovi,“ stojí v usnesení, které má redakce iROZHLAS.cz k dispozici. O více než devíti a půl milionech korun se bude ještě rozhodovat v dědickém řízení.

O pozůstalost po Ratmíru Rathovi se David Rath pře se svým bratrem Michalem už několik let. Ten v roce 2014 označil závěť otce, která ho připravuje o většinu dědictví, za „nevěrohodný cár papíru“ a řekl, že mu chce bratr David dědictví sebrat.

Zaplatí 10 milionů?

Rath už na základě pravomocného rozsudku přišel o sedmimilionový úplatek, který mu policisté zabavili v krabici od vína při jeho zadržení před sedmi lety. Navíc má zaplatit 10 milionů korun.

Po Rathovi nastoupili do věznice i manželé Kottovi. Na úplatcích přijali téměř 17 milionů korun

Před nástupem do vězení podmiňoval splacení právě vrácením majetku. „Vrchní soud mi zatím neuvolnil peníze, což je asi 2,5 milionu. Takže mi je stát musí vrátit, a pak jim je můžu zaplatit,“ řekl Rath před novináři, než nastoupil k výkonu trestu. Pokud ho neuhradí, hrozí mu dalších 2,5 roku vězení.

Jestli ale peněžitý trest uhradí, zatím není jasné. „Když se mu uvolní prostředky, tak to zlepší tu situaci v tom směru, že bude mít možnost alespoň část trestu z něčeho zaplatit,“ komentoval rozhodnutí soudu pro server iROZHLAS.cz jeho právník Adam Černý. Ten také při nástupu exhejtmana do vězení uvedl, že na zaplacení částky „má Rath ještě čas“.
Kauza Rath

David Rath byl pravomocně odsouzen pražským vrchním soudem k sedmi letům vězení letos v červnu. Ten exhejtmanovi snížil původně uložený trest 8,5 roku vězení na sedm let. Zároveň mu uložil desetimilionový peněžitý trest a sedmiletý zákaz působit v samosprávě.

V pátek ale nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman podal v případu dovolání v neprospěch všech obviněných.
Soud poslal v Rathově kauze do vězení i bývalou ředitelku kladenské nemocnice Kateřinu Kottovou a jejího manžela Petra. Každý má zaplatit 15 milionů korun.

Soud je potrestal za ovlivňování tendrů na rekonstrukci zámku Buštěhrad a gymnázia v Hostivici. Podle odvolacího senátu žádali Kottovi úplatky 26 milionů, přijali téměř 17 milionů korun. Sedm milionů dali Rathovi. Policie ho zadržela v květnu 2012, když si tuto částku odnášel z domu Kottových v krabici od vína.

PŘESHRANIČNÍ PROJEKTY S RAKOUSKEM

Na začátku tohoto týdne se konal ve Velkých Pavlovicích na jižní Moravě 8. Monitorovací výbor programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika, kde byly projednávány další přeshraniční projekty předložené v tomto programu. Celkem bylo schváleno 11 projektů, z toho u šesti z nich bude do realizace zapojena organizace z Kraje Vysočina. „Můžeme se těšit na projekty v oblasti podpory a ochrany přírodního dědictví, konkrétně mokřadů a rašelinišť, další projekty se dotýkají například tématu cirkulární ekonomiky, spolupráce výzkumných institucí, nebo spolupráce a síťování vysokých, středních i základních škol,“ uvedl na místě náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje Pavel Pacal.

Mezi úspěšnými žadateli z kraje, kteří se budou v následujících letech podílet na přeshraničních aktivitách se svými rakouskými partnery, jsou například vědeckovýzkumná instituce Centrum excelence Telč, krajské organizace Vysočina Education a Vysočina Tourism, Vysoká škola polytechnická Jihlava, Muzeum Vysočiny Jihlava, město Telč, mikroregion Telčsko, nebo Energetická agentura Vysočiny a Svazek obcí pro komunální služby Třebíč.

Další výzva programu pro podávání projektových žádostí končí 3. dubna 2020. Projektové záměry je potřeba v dostatečném předstihu konzultovat s příslušnými regionálními subjekty jednotlivých partnerů projektu. Ing. Eva Neuwirthová

DO REGIONU PROUDÍ EVROPSKÉ ZDROJE DÍKY PROGRAMU RE:START

Jednání o víceletém rozpočtu Evropské unie na roky 2021 až 2027 vrcholilo v Bruselu minulý týden. Vedle summitu premiérů členských zemí, kteří stanoví celkový rámec financování, proběhlo ve dnech 16. a 17. října 2019 také 6. kolo jednání uhelných regionů v transformaci. Zástupci Moravskoslezského kraje jsou aktivní součástí této iniciativy a mají za cíl zajistit pro transformaci a rozvoj regionu nezbytné finanční zdroje.

„Zatímco premiéři jednají o celkové výši rozpočtu a jednotlivých fondů, my se snažíme vyjednat a využít zdroje z nově navrhovaného fondu pro podporu spravedlivé transformace uhelných regionů,“ komentoval účast na jednání v Bruselu zmocněnec hejtmana pro program RE:START Zdeněk Karásek.

Zapojení České republiky a Moravskoslezského kraje do Uhelné platformy probíhá v rámci širšího programu RE:START, který už do regionu značné finanční prostředky nasměroval. „Od roku 2017 do současnosti se jedná o financování projektů za více než dvě a půl miliardy korun. Zatím největšími projekty jsou nové fakulty Ostravské univerzity na Černé louce, jejich výstavba by měla být dokončena v roce 2022. Téměř jednu miliardu korun se také podařilo získat pro snížení emisí průmyslových podniků,“ řekl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro regionální rozvoj Jan Krkoška a dodal, že další desítky milionů šly přes program RE:START do vybavení nemocnic.

„Včera úspěšní a dnes aktivní pro zítřejší strategické projekty, které dokončí proměnu regionu uhlí a oceli v moderní kraj atraktivní pro život a práci. S tímto cílem na paměti vedeme jednání v Bruselu i v Praze, abychom zajistili potřebné spolufinancování našich projektů,“ dodal Zdeněk Karásek. Celková finanční ambice na rozvoj regionu Moravskoslezsko přesahuje 100 miliard korun na léta 2021-2027. Svým dílem by k naplnění této částky měl přispět i vznikající Just Transition Fund. Jedním z důležitých směrů, kam chce kraj tyto zdroje zacílit, je realizace projektu PoHo2030 – transformace pohornické krajiny mezi městy Karviná – Havířov – Orlová či rozvoj vodíkové ekonomiky v kraji.
Kromě nového fondu pro uhelné regiony byla z úrovně Uhelné platformy vyhlášena výzva na technickou asistenci pro 6 regionů v Evropě, které chtějí pomoci s transformačním procesem.

„Ačkoli se tato technická pomoc nepojí s finančními zdroji na projekty, může být pro uhelné regiony přínosem, zejména v etapě budování potřebných odborných kapacit. Jelikož za Českou republiku mohl podat žádost pouze jeden region a Moravskoslezský kraj je v rámci transformačního procesu a přípravy strategických projektů dále, přenechal tuto možnost Karlovarskému kraji, který tuto pomoc potřebuje více a jeho hejtmanka o ni projevila zájem. Karlovarský kraj se zavázal o výsledky a dobrou praxi podělit s dalšími dvěma uhelnými regiony,“ zdůvodnil neúčast ve výzvě hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

SENIOŘI SE UČÍ, JAK POSKYTNOUT PRVNÍ POMOC VNOUČATŮM

Moravskoslezský kraj je hlavním partnerem originálního, v Česku ojedinělého projektu. Stovka seniorů se do poloviny prosince proškolí v základech první pomoci. Naučí a zdokonalí se reagovat v kritické situaci, která může nastat například při hlídání vnoučat. Absolventi projektu pak v praxi bravurně zvládnout nejčastější akutní zdravotní stavy dětského věku.

„Výskyt úrazů a komplikace spojené s náhlým onemocněním dětí se mění s věkem. Vždy je důležité krizovým situacím předcházet, ale když k nim i přes veškerou snahu o prevenci dojde, je zásadní umět správně poskytnout první pomoc. A to při tom stresu, který s sebou tyto situace nesou, není jednoduché. Proto podporujeme kurzy první pomoci pro seniory, kteří často hlídají svá vnoučata, aby se naučili s chladnou hlavou tyto nepříjemné, emočně vypjaté situace zvládat,“ uvedl náměstek moravskoslezského hejtmana pro zdravotnictví Martin Gebauer.

Odborným garantem projektu nazvaného I s námi se mohou cítit bezpečně, aneb učíme se společně, je Jan Boženský, primář dětského oddělení Vítkovické nemocnice v Ostravě: „Projekt vychází ze skutečnosti, že právě senioři se pravidelně starají o svá vnoučata. Mohou se tedy poměrně často dostat do situace, kdy znalost o poskytnutí první pomoci v dětském věku budou potřebovat.

Jedním z cílů kurzů je naučit seniory nejen teoreticky, ale i prakticky poskytovat první pomoc v případech, které jsou právě v dětském věku nejčastější. Může jít o záchranu života,“ řekl primář Jan Boženský. Senioři si v kurzech například zkoušejí, jak přivolat záchranku. „I tato zdánlivá banalita může být ve stresových situacích problémem. Zaměřujeme se především na první pomoc při úrazových stavech, bezvědomí dítěte nebo třeba při vdechnutí cizího tělesa či prudké alergické reakci,“ vysvětlil Radim Holek, zdravotnický záchranář, který pětihodinová školení seniorů vede.

Kurzy pro kluby seniorů z Moravskoslezského kraje organizuje Spolek Počteníčko, který se zaměřuje na seniorské aktivizační a mezigenerační projekty. „Senioři jsou pozorní a aktivní účastníci, mají zájem se zdokonalit. A navíc senior, který se naučí poskytnout pomoc svým vnukům, přirozeně může pomoci i dalším lidem. O to je projekt významnější,“ dodal předseda spolku Ivan Sekanina. Projekt I s námi se mohou cítit bezpečně potrvá do poloviny prosince. Po seniorech z Havířova a Bohumína si základy první pomoci připomenou i účastníci kurzů v Krnově a Ostravě.
PhDr. Miroslava Chlebounová, PR specialista

ODMĚNA ZA SBĚR MOBILŮ

Odevzdat starý mobilní telefon v knihovně a mít šanci vyhrát hodnotné odměny mohou v těchto dnech obyvatelé dvou desítek měst v Jihočeském kraji a Kraji Vysočina. Zapojené instituce budou mezi sebou soutěžit v rámci pilotního projektu „Odlož mobil v knihovně“ o hlavní cenu 20 tisíc korun, kterou získá instituce, v níž se podaří do 11. prosince shromáždit nejvíce mobilních telefonů. Prostředky mohou využít např. na nákup nových knih či organizaci akcí pro veřejnost.

Motivaci odevzdat starý mobil právě v knihovně budou mít i samotní čtenářů. Každý, kdo se do akce zapojí bude zařazen do slosování o poukázku na nákup knih v hodnotě 2.500 korun.

Do pilotního projektu bylo v každém ze dvou krajů zařazeno vždy 10 knihoven v menších městech. „Knihovny jsme zvolili záměrně, naše země má nejhustší síť těchto zařízení na světě a dlouhou knihovnickou tradici. Lidé je navštěvují pravidelně a při půjčování publikací se mohou o projektu dozvědět. Při příští návštěvě s sebou kromě knih na vrácení mohou vzít starý mobil,“ upřesňuje Pavel Peroutka, regionální manažer neziskové společnosti ASEKOL, která tento osvětový projekt ve spolupráci s Krajem Vysočina a Jihočeským krajem organizuje. Veškeré vybrané telefony budou po ukončení soutěže podle předány k odborné recyklaci.

Zapojené knihovny:

Kraj Vysočina: Městská knihovna Jemnice, Městská knihovna Náměšť nad Oslavou, Městská knihovna Jaroměřice nad Rokytnou, Městská knihovna Pacov, Městská knihovna Třešť, Městská knihovna Telč, Městská knihovna Světlá nad Sázavou, Městská knihovna Ledeč nad Sázavou, Městská knihovna Velká Bíteš, Městská knihovna Moravské Budějovice

Jihočeský kraj: Městská knihovna v Soběslavi, Městská knihovna Lišov, Městská knihovna Vodňany, Městská knihovna Veselí nad Lužnicí, Městská knihovna Kaplice, Knihovna Matěje Mikšíčka Dačice, Městská knihovna Planá nad Lužnicí, Městská knihovna Bechyně, Městská knihovna v Protivíně, Městská knihovna Vimperk

Věděli jste, že:
· Ministerstvo kultury v ČR v roce 2017 napočítalo 5333 knihoven a 882 poboček. Průměr tedy představuje více než 5 knihoven na 10 tisíc obyvatel, což je 4 x více než činí evropský průměr.

· Veřejné knihovny ale plní i další důležitou funkci – organizují řadu kulturních a společenských akcí – jsou tedy spíše místem setkávání, vyhledávaným útočištěm ke studiu a trávení volného času.

· Mobilní telefon stejně jako celou řadu ostatního drobného elektra používáme každý den. Až nám doslouží, je potřeba ho správně zlikvidovat. Místem pro ukládání těchto zařízení jsou speciální nádoby – červené kontejnery. Do nich mohou obyvatelé kdykoliv a jednoduše vhazovat vysloužilé elektro. Z červených kontejnerů pak vyřazené spotřebiče putují k odborné recyklaci. Elektrické a elektronické přístroje totiž obsahují velké množství různých materiálů, které se recyklací vrací zpět do oběhu a není je pak potřeba nově vyrábět či těžit. Typický mobilní telefon obsahuje mj. 62 % plastů a ostatních materiálů, 16 % keramiky, 15 % mědi, 3 % železa a necelé procento zinku, niklu a stříbra. Ing. Eva Neuwirthová

ORTOPEDIE ORLOVA OD NOVÉHO ROKU V HAVÍŘOVSKÉ NEMOCNICI

Vedení Moravskoslezského kraje, krajských nemocnic v Karviné-Ráji a v Havířově se rozhodlo vyhovět žádosti lékařů a zdravotnického personálu orlovské ortopedie. Managementy obou nemocnic okamžitě zahájí nezbytné kroky a jednání se všemi dotčenými stranami tak, aby se ortopedický tým primáře Tomáše Knybla přesunul do havířovské nemocnice.

„Primář Knybel i jeho tým lékařů a sester budou mít v Havířově stejně kvalitní podmínky pro péči o pacienty, jako tomu bylo v Orlové a v Karviné. Jejich argumentům a žádosti jsme se rozhodli vyhovět zejména kvůli pacientům. Napjatá atmosféra a vztahy, nespokojenost mezi zdravotníky nepřispívají k pohodě nemocných, o jejichž zdraví nám jde především,“ uvedl náměstek hejtmana pro zdravotnictví Martin Gebauer.

Dodal, že přesun oddělení do Havířova se začíná připravovat okamžitě tak, aby celá orlovská ortopedie mohla v havířovské nemocnici naplno fungovat od 1. ledna 2020. Pacienti, kteří mají do konce roku naplánovaný ortopedický zákrok u týmu primáře Knybla v karvinské nemocnici, ani akutní případy se však nemusí obávat, že by se jim nedostalo zdravotnické pomoci.

„S pacienty, kteří mají naplánovanou operaci nebo jiný ortopedický zákrok, se nemocniční personál spojí a s každým se individuálně dohodne na dalším postupu. Akutní případy se budou řešit ‚akutně‘ podle situace, to znamená, že pacienti budou ošetřeni buď v Nemocnici s poliklinikou Havířov, nebo Nemocnici s poliklinikou v Karviné-Ráji,“ upřesnil náměstek hejtmana Martin Gebauer. Mgr. Nikola Birklenová, tisková mluvčí

SVATOMARTINSKÉ SLAVNOSTI V MIKULOVĚ

Od pátku 8. listopadu do neděle 17. listopadu čeká na milovníky vína a dobrého jídla již 9. ročník Svatomartinského Mikulova. Tradičně se můžete těšit na svatomartinské menu v mikulovských restauracích a na víkendový jarmark na Náměstí, který bude doplněn o doprovodný program.

„Chceme, aby si Svatomartinský Mikulov užili všichni návštěvníci napříč věkovými kategoriemi, tak jsme v rámci příprav devátého ročníku Svatomartinského Mikulova do programu zařadili hned několik bodů i pro ty nejmenší účastníky,“ říká Petra Stránská, produkční pořádající společnosti Mikulovská rozvojová.

Akci v sobotu 9. listopadu odstartuje husí pochod s krojovanou chasou a slavnostním přípitkem v 11.00 hodin na Náměstí. Během prvního víkendu je pro rodiny s dětmi připravena soutěž „Se Svatomartinskou husou za poznáním Mikulova“, která bude mít šest otázek, a malí i velcí je naleznou na různých místech po městě. Na dětské ratolesti, které nasbírají všechny správné odpovědi, čeká sladká odměna na stánku pořádající společnosti Mikulovské rozvojové. Ten bude přímo v centru města na Náměstí, kde bude probíhat také hlavní program.

Pro rodiny je také připraveno v sobotu 9. listopadu od 15. hodiny promítání filmu „Kuky se vrací“ a vstup bude zdarma. Ještě před začátkem promítání se od 13. hodiny v městském kinoklubu uskuteční tvořivá dílna pro děti s Vendulou Pucharovou Kramářovou, zakladatelkou módní značky PECKA. Od 17.00 hodiny odpolední je pro rodiče a jejich děti připraven program, a to večerní procházka historickým centrem s královskou audiencí, sraz návštěvníků je na ulici Svobody

Svatomartinský jarmark ve dnech 9.-10. listopadu doplní zahrádka u zvědavých husiček, umístěná na Náměstí před Turistickým informačním centrem Mikulov. Během hudebního programu se představí cimbálové muziky a od 15.00 hodin kapela Zrní.

Svatý Martin na bílém koni přijede na mikulovské Náměstí se svou družinou v pondělí 11. listopadu v 11.11 hodin.
Program bude také v Gajdošově sále na zámku, kde v pátek 15. listopadu od 16.00 hodin proběhne svěcení vína. Svatomartinský košt mladých vín ročníku 2019 bude probíhat denně po celou dobu konání akce, tedy od 8.-17. listopadu 2019, a to vždy od 11.00 do 20.00 hodin v zámecké Sala Terreně. Dominik Ryšánek, PR manažer

STUDENTI GRUZIE NA TECHNOHRÁDKÁCH V LITOMYŠLI

Do Pardubického kraje přijeli na studijní pobyt žáci a učitelé z Gruzie. Jedná se o dlouhodobý projekt mezi Pardubickým krajem a gruzínským regionem Mccheta. Během svého pobytu v kraji hosté navštívili i Litomyšl. Zúčastnili se zde projektu Technohrátky na SZTŠ Litomyšl.

„Pozvali jsme návštěvu z Gruzie do Litomyšle, neboť jsme chtěli ukázat nejen jednu z našich největších středních škol, ale i projekt Technohrátky, kterým propagujeme technické vzdělání na krajských školách. Gruzínci měli možnost se seznámit s výukou a také si některé činnosti prakticky vyzkoušet. Hlavním smyslem našeho společného projektu je výměna zkušeností mezi školami,“ sdělil Bohumil Bernášek, radní pro školství.

Studenti a jejich učitelé měli možnost vidět v praxi nejen vázání květin a virtuální sváření, ale i chov exotických zvířat. Spolu s nimi přijeli zástupci z partnerských škol Gymnázia Svitavy a SZeŠ Lanškroun, kteří se studentům během pobytu v Pardubickém kraji věnují.

„Jsem velmi ráda, že jsme mohli navštívit vaši zemi. Pro naše studenty je to velmi dobrá zkušenost. Viděli a naučili jsme se mnoho praktických dovedností. Odvážíme si hodně informací z vašich škol do těch našich gruzínských. Jsem ráda, že se vztah mezi našimi zeměmi prohlubuje,““ řekla Mariam Abeliani, manažerka projektu z Gruzie.

Kromě programu ve škole byla připravena také prohlídka města. Skupinu z Gruzie zaujala zejména návštěva piaristického chrámu Nalezení svatého Kříže, ale například i náměstí. „Litomyšl je velmi krásné město a podzim je zde nádherný. Doufám, že se v budoucnu vrátím,“ řekla Mariam Abeliani. Bc. Petr Šilar, oddělení komunikace a vnějších vztahů

ZÁVODNÍK POLÁK PŘESTUPUJE DO NOVÉHO TÝMU

Osmnáctiletý talent českého motokrosu Petr Polák dnes v klubovém domě Autoklubu České republiky podepsal smlouvu se švýcarským týmem IXS MXGP, za který bude v příští sezóně startovat v seriálu mistrovství světa v motokrosu.

„Přestup do tohoto týmu je pro Petra velkým krokem dopředu. Jsem rád, že jsme tato jednání dotáhli do zdárného konce. Petr Polák je členem ACCR Czech Talent Teamu, projektu podpory rozvoje našich nadějí motorsportu a v budoucím roce se budeme těšit na jeho výsledky,“ uvedl Jan Šťovíček, prezident Autoklubu České republiky.

„Děkuji rodině, mému manažerovi Martinu Mídovi a Autoklubu ČR za podporu. Vedení týmu IXS MXGP ve mě vkládá velké očekávání, udělám maximum, abych je naplnil. Nemůžu se dočkat, až budu sedět na motorce,“ prozradil šťastný Petr Polák. Oficiální představení týmu IXS MXGP pro sezónu 2020 proběhne 4. listopadu 2019 ve Švýcarsku.Bohumil Pácl, Média a komunikace

ZÁVODNÍK SALAČ Z JAPONSKA DO AUSTRÁLIE

Se sedmnáctou Grand Prix se šampionát mistrovství světa silničních motocyklů přesunul na okruh Phillip Island v Austrálii. Pro Filipa Salače je to další nová trať, kterou se musí rychle naučit, navíc měl dnes technické problémy.
Zámořská šňůra mistrovství světa silničních motocyklů tento víkend pokračuje na Phillip Islandu v Austrálii, kdy jde zároveň o sedmnáctou Velkou cenu letošní sezóny. Český závodník Filip Salač opět čelí výzvě v podobě nové trati, navíc ještě není ve 100% formě po zranění z Japonska.

Páteční program se rozjel prvními volnými tréninky, které se jely na mokru. Filip Salač v tomto tréninku postupně zrychloval a nakonec obsadil 20. místo s časem 1:52,093. Odpoledne už trať oschla, takže časy na kolo šly dále dolu a Filip zajel kolo za 1:38,665. Nakonec se ztrátou 1,856 s obsadil 24. místo a to měl rozjeté ještě lepší kolo, ale zabránily tomu technické problémy.

Filip Salač

"Dnes to pro mě byl první den na nové trati. Okruh na Phillip Islandu je hodně těžký, je úzký a rychlý. Co se týče mojí fyzičky, tak se cítím lépe, ale noha i záda mě pořád bolí, protože to není úplně uzdravené. Díky adrenalinu při jízdě na motorce to tolik necítím a nejvíc mě to bolí až po dojetí tréninků. V prvním volném tréninku jsme jeli na morku, ale pro první výjezd jsem měl nastavení na sucho, protože jsme si mysleli, že to bude osychat. Nakonec začalo ještě více pršet, tak jsem kvůli tomu zajel do boxu.

Změnili jsme nastavení na mokro a v každém kole jsem o vteřinu zrychloval. Když jsem se dostal na čas 1:52, tak jsem věděl, že mám poslední kolo. Po druhé zatáčce jsem byl o 0,4 vteřiny rychlejší, než v tom předchozím kole, tak jsem si řekl, že na to budu tlačit dál, ale ve čtvrté zatáčce přišel highsider a spadl jsem. Byl to jeden z těch lehčích highsiderů, neproletěl jsem se jako v Japonsku. Motorku jsem zvedl a dojel do boxu. Škoda, že jsem kolo nedokončil, protože to mohl být slušný čas."

"Ve druhém volném tréninku se jelo na suchu. Bylo po dešti, takže trať neměla moc gripu. Při prvním výjezdu se mi motorka při výjezdu ze zatáčky ve velké rychlosti zvedla na zadní kolo a když kolo dopadlo, tak se ohnuly brýle. Kolo jelo rovně, ale já měl zatočená řidítka. Rychle jsem zajel do boxu, kde jsme to vyměnili a rovnou přezuli na nové pneumatiky. Když jsem vyjel na trať, tak přišly problémy s převodovkou, hlavně se třetím rychlostním stupněm. Přeskakovalo to z dvojky na čtyřku a poté se to vracelo na trojku.

Kvůli tomu jsem nemohl zajet rychlé kolo. Zajel jsem jen jedno a raději zajel do boxu, aby mi to nezničilo motor. Ještě jsme to nevyřešili, možná jde o elektronickou chybu, možná o následek pádu. Uvidíme, zítra je další den. S pozicí zatím nejsem spokojený, ale na poprvé jsem zajížděl slušné časy a dávám do toho všechno. Trať se mi docela líbí, ale zítra sem má podle předpovědi přijít menší hurikán, vítr má dosahovat 100 km/h a má pršet. Uvidíme, zda se vůbec pojede. Děkuji všem za podporu."

Harmonogram třídy Moto3 Pramac Generac Australian Motorcycle GP (časy uvedeny v SEČ, pozor na nedělní změnu času z letního na zimní): Sobota 26. 10. 2019: 3. volný trénink (00:00 - 00:40), kvalifikace (03:35 - 04:15 - 2 části)
Neděle 27. 10. 2019: Warm Up (00:40 - 01:00), Závod 02:00. Ing. Eva Koňáková

BASKETBALISTÉ PRAHY NA HORKOU PŮDU DO ÚSTÍ

Další kolo Kooperativa NBL pro Sovy je na plánu v neděli 27.10.2019. Utkání: Sluneta Ústí nad Labem - USK Praha. Zavítají totiž na půdu Slunety, která má hrací den poslední víkendový den. Ústí nad Labem se dělí o třetí příčku s Olomouckem se ziskem tří výher a jedné porážky, kterou obdrželo v posledním kole v Opavě. Pražané jsou na páté příčce se ziskem dvou výher, ale mají v odehrané o utkání víc proti Nymburku.

Bude se tedy jednat o souboj, který napoví více, kdo se udrží u špice tabulky. Nejlepším střelcem Slunety je nestárnoucí Pavel Houška, který doručuje přes 17 bodů na utkání s úspěšností 42% z trojkového oblouku. Na toho si budou muset Sovy dát velký pozor, stejně jako na dalšího pivota Pecky, který má podobný bodový příspěvek. USK musí zlepšit výkon v obranné fázi, a především na doskoku, jak ukázalo utkání v Nymburce, který měl celkem +5 útočných doskoků.

„Čekají nás teď dvě důležitá utkání na venkovních palubovkách. V neděli v Ústí nad Labem a ve středu v Opavě. Chceme bodovat v obou, i když je to odvážný plán v rámci respektu kvality soupeře. Pokud budeme hrát poctivou obranu, může se to stát skutečností. Teď nás čeká série soupeřů ze špičky tabulky, kteří nás opravdu prověří. Je to na nás, favorit utkání není daný, byť budeme hrát venku,“ říká před víkendem asistent trenéra Jan Pospíšil. /mš/