iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Kardinál Duka: Gott měl dar krásného hlasu a interpretace

Ve svatovítské katedrále proběhla v sobotu zádušní mše za zesnulého zpěváka Karla Gotta. Mši vedl kardinál Dominik Duka: Vážená paní Gottová, milé dcery, celá zarmoucená rodino, smuteční hosté, představitelé našeho státu, pane prezidente, představitelé parlamentu, představitelé naší vlády v čele s naším premiérem, vy přátelé a ctitelé zesnulého mistra Karla Gotta, zde v katedrále sv. Víta, Václava, Vojtěcha a Panny Marie, hosté u televizních přijímačů.

Laureát nesčetných hudebních cen Karel Gott byl povolán, aby svému stvořiteli složil účty ze svého dlouhého a naplněného života, jak zhodnotil hřivny, to znamená talenty, které mu bůh svěřil.

Byl to dar krásného hlasu, umění interpretace a úsměv spojený s noblesou, kterými naplňoval radostí miliony posluchačů doma i v cizině. Ať už to bylo v koncertních sálech, na pódiích, která znamenají svět, v rozhlasových a televizních přenosech anebo v našich domovech, kde jeho hlas naplňoval prostor našich domů.

Proslavil nás po celém světě. A jistě ještě léta budou lidé naslouchat jeho písním. Vstoupil do uměleckého života v 60. letech, v letech značného uvolnění, která mu dovolila, aby plně rozvinul svůj talent.

O to těžší pak bylo vyrovnávat se s marazmem normalizace. Byl štědrý a rád pomohl lidem v tísni a nedostatku. O tom jsem vydal svědectví z rozhovoru s přítelem Václavem Havlem. Mohli jsme číst či slyšet i řadu dalších svědectví.
Uznával hodnoty, které činí lidský život krásným a bohatým. A často mu jeho svědomí kladlo otázky, na které hledal odpovědi, jak o tom svědčí poslední interview s panem redaktorem Kubalou.

Měl rád své přátelé a miloval svou rodinu. Dokázal spojovat lásku s úctou a respektem. Mnohým by mohl odpovědět Ježíšovými slovy: Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Pro nás pro každého platí, že bychom neobstáli, kdybychom se nedovolávali milosrdenství. Mnozí však v naší zemi shodili z piedestalu boží majestát a tak nahrazují boží soud svým vlastním soudem, který jim dovoluje zneuznávat všechny zásady slušnosti i spravedlnosti.

O zesnulých mluvíme s úctou a vděčností, s vědomím i našich vlastních chyb. Všichni, tak jako on, staneme před božím soudem a bude nás soudit ten, který byl souzen a nespravedlivě odsouzen.

Jsou to slova básnířky Suzanne Renaud: Tak, jako když královskou branou vstupují mocní tohoto světa do naší katedrály a nad nimi rozevírá svou náruč Kristus soudce na oné slavné mozaice a vidíme jeho probodené ruce a nohy, proražený bok a stopy po bičování. Tato slova jsou ilustrací k veršům Suzanne Renaud.

Jsou to slova naděje, která vyrůstá z víry a ví, že nejvyšší mírou a normou naší i boží spravedlnosti je hodnota opravdové lásky. Mistře, mluvím o tom jen proto, abych vás ochránil, abyste byl na poslední cestě nesen s tou úctou, která vám náleží.

Vaši rakev doprovází slzy soucitu a lásky, a proto jí bude požehnáno. Také i všem, kdo se s vámi přišli s úctou rozloučit. Kéž odpočinete v pokoji, kéž žije země, kterou jste měl rád. Je to i moje, vaše, naše vlast. Odpočívejte v kýženém míru, který dává bůh. Amen.

HEREČKA BOHDALOVÁ VZKÁZALA DO NEBE: KARLE, MILUJI TĚ

Ve svatovítské katedrále proběhla v sobotu zádušní mše za zesnulého zpěváka Karla Gotta. Proslov na jeho vlastní přání přednesla herečka a Gottova dlouhodobá přítelkyně Jiřina Bohdalová.

S pokorou, úctou a trémou stojím na tomto magickém místě, abych se s Karlem Gottem rozloučila. Jménem celé rodiny, ženy Ivanky a dvou malých dcer, to především. Ale i jménem všech, kteří ho milovali. Netroufám si odhadnout počet truchlících, ale vím, že k nim také patřím. Tenhle přetěžký úkol mi přidělil sám Karel. Byl to on, kdo rozhodnul, že se s ním budu loučit právě já. Nápad ale opsal ode mě.

Vysvětlím: Byli jsme celoživotní kamarádi. Blízcí si názorem na život i na legraci. Jsem o osm let starší, a tak jsem častokrát rázně přikazovala Karlovi, že to musí být on, kdo se se mnou, až odejdu do jiných sfér, bude loučit.
Slíbil mi to, slíbil. A vlastně jedinkrát svůj slib nesplnil. Jinak jeho slovo vždy platilo. Bylo to slovo chlapa. Vyznával celoživotně pevný řád, vážil si svého vrozeného talentu a nepromarnil ani minutu. Byl neuvěřitelně pracovitý.

Přitahoval k sobě vždy doslova celou smečku vynikajících umělců své doby. Muzikantů, zpěváků, herců, režisérů a k tomu mnoho dalších dobrých přátel. A samozřejmě i lásek. Od rodičů obdržel v genech slušnost, noblesu a gentlemanství. V tomto ohledu byl muž ze staré dobré školy. Byl ale také člověk z masa a kostí. Mnohokrát se mýlil, padl a znovu vstal. Častokrát naletěl podvodníkům, ale také častokrát pomohl potřebným aniž čekal na poděkování.

Karel Gott byl totiž hodný a slušný člověk. Odešel vyrovnán a smířen od uklizeného stolu. S čistým štítem, srovnán sám se sebou, se svými dětmi, rodinou, se závazky, ctiteli a příznivci. Na cestě k sobě našel už dávno svého boha. I proto po této nelehké životní cestě odešel klidně. Ve spánku, obklopen silou lásky svých vůbec nejbližších, ženy Ivanky a dvou mladších dcer Charlottky a Nellinky.

Loučení s Karlem je těžké, přetěžké. Vede přes slzy, přes potoky upřímných slz, které jsou v naší poněkud okoralé době už vzácné zboží. Neuvěřitelně silná vlna opravdového lidského citu se po jeho odchodu přelila naším dvorečkem, ale i velkou Evropou, a dotkla se všech míst, kde Karel zanechal svou stopu.

Ta chvíle byla smutná, ale zároveň i fascinující. Co všechno dal jeden muž, nadaný talentem, pracovitostí, pokorou a vůli po úspěchu profesi, kterou si zvolil. Je to fascinující bilance. A já, která s ním a vedle něho kráčela životem, jen dál žasnu nad výčtem toho, co vše dokázal.

Sluší se poděkovat. Dával lidem radost a chuť do života, zanechal nádherné písničky, svůj lahodný tenor a hlavně pak pohodu a úsměv. A to od komedianta není málo. Svými písničkami spojoval celé generace a sbližoval sousedy. A to je na metál. Karel by mi neodpustil, kdybych svou řeč alespoň maličko neodlehčila. Tak tedy Karle, počítej tam se mnou a drž mi místo. Mám pro tebe jeden opravdu báječnej židovskej fór. Budiž ti země lehká. Miluju tě a nejsem v tom sama. Tvoje Bohdalka.

RAKEV S GOTTEM ZE SV. VÍTA VYPROVODILA RODINA, POTLESK, ZVONY

Stovky hostů z řad umělců, sportovců, politiků a blízkých se rozloučily se zesnulým Karlem Gottem na zádušní mši v katedrále sv. Víta na Pražském hradě. Přišla i vdova a čtyři zpěvákovy dcery. S dojemným proslovem vystoupila Jiřina Bohdalová. Mši sloužil arcibiskup Dominik Duka.

Zádušní mši zahájil kardinál Dominik Duka. Poděkoval bohu za dar Gottova života. Úryvek z evangelia přečetla zpěvačka Eva Pilarová. Z první řady jim naslouchali vdova Ivana, Gottovy dcery Charlotte Ella, Nelly Sofie, Dominika a Lucie, prezident Miloš Zeman a premiéři Andrej Babiš a slovenský Peter Pellegrini.

Rakev zdobila kytice bílých růží, v blízkosti byla umístěna velká černobílá zpěvákova fotografie. Poblíž byla také státní vlajka, která tak symbolizovala, že pohřeb Gotta se odehrával se státními poctami.
Loučení s Karlem Gottem

„Laureát nesčetných hudebních cen Karel Gott byl povolán,“ uvedl Duka. „Měl dar krásného hlasu, umění interpretace a úsměv, kterými naplňoval radostí miliony posluchačů doma i v cizině. Ještě léta budou lidé naslouchat jeho písním.“ Dodal, že zpěvák pomáhal lidem a uznával hodnoty, které činí lidský život krásný a bohatý.

„S pokorou, úctou a trémou stojím na tomto magickém místě, abych se s Karlem Gottem rozloučila,“ zahájila svůj proslov Gottova dlouholetá přítelkyně Jiřina Bohdalová. „Netroufám si odhadnout počet truchlících, ale vím, že k nim taky patřím. Tento přetěžký úkol mi přidělil sám Karel. Byl to on, kdo rozhodl, že se s ním budu loučit právě já,“ dodala Bohdalová. „Loučení s Karlem je těžké, velmi těžké. Vede přes potoky slz,“ pokračovala.

„Karel by mi neodpustil, kdybych svou řeč alespoň maličko neodlehčila. Tak tedy Karle, počítej tam se mnou a drž mi místo. Mám pro tebe jeden opravdu báječný židovský fór. Budiž ti země lehká, miluji tě a nejsem v tom sama. Tvoje Bohdalka,“ zakončila dojatá herečka.

Promluvil i děkan lanškrounský Zbigniew Czendlik. „V duchu jeho poslední písničky Srdce nehasnou svítil Karel Gott na cestu několika generacím nejen Čechů, čehož jsem důkazem,“ uvedl. Mise Gotta na zemi podle něj nekončí, bude pokračovat skrze jeho písně.

Eucharistie přinesly dvě zdravotní sestry ze Všeobecné fakultní nemocnice, které se o Gotta v posledních dnech nemoci staraly. Zpěvačka Lucie Bílá zazpívala píseň Ave Maria, operní pěvci Eva Urbanová a Štefan Margita skladbu Andělský chléb od Césara Francka. Přímluvné modlitby za Karla Gotta pronesli v chrámu sv. Víta i Dagmar Havlová a Jiří Bartoška.

Po skončení obřadu skupina šesti vojáků hradní stráže vyzvedla rakev, aby ji odnesla před katedrálu. V pozadí zněly údery největšího zvonu v Česku, pojmenovaného Zikmund. Za rakví se utvořil průvod, v jeho čele šla vdova Ivana Gottová se čtyřmi zpěvákovými dcerami. Katedrálou se rozléhala Gottova píseň Už z hor zní zvon.

Před katedrálou vojáci hradní stráže naložili rakev do pohřebního vozu. Okolo stojící zástupy věnovaly zpěvákovi poslední potlesk. Hradčanským náměstím se pak z reproduktorů rozezněla píseň Srdce nehasnou, kterou Gott nazpíval spolu se svou dcerou Charlottou.

Rakev s ostatky Karla Gotta byla převezena do motolského krematoria. I tam už na smuteční průvod čekal hlouček fanoušků. Obřad ve zdejším krematoriu už ale zůstal uzavřený pouze pro zpěvákovy nejbližší. Kam bude urna s popelem Karla Gotta uložena, zatím není jasné.

Stovky hostů

S umělcem se na Hrad přišli rozloučit vedle prezidenta Miloše Zemana a premiéra Andreje Babiše s manželkou i další politici - ministr životního prostředí Richard Brabec, ministr vnitra Lubomír Metnar, ministryně spravedlnosti Marie Benešová, předseda ČSSD Jan Hamáček, předseda Sněmovny Radek Vondráček nebo předseda Senátu Jaroslav Kubera.

„Karel Gott byl tmel, ke kterému se mohl vztahovat kde kdo,“ řekl ministr kultury Lubomír Zaorálek pro ČT.
Přítomni byli i přední čeští umělci a další osobnosti, například Helena Vondráčková, Hana Zagorová, Felix Slováček, Miroslav Žbirka, Boleslav Polívka, Zlata Adamovská, Miroslav Donutil, Milan Drobný, Jaromír Hanzlík, Richard Krajčo, Jiří Adamec, Michal David či Ondřej Hejma, ze sportovců třeba Jaromír Jágr a Radek Štěpánek s Nicole Vaidišovou.

Scénář pátečního i sobotního loučení s Gottem měla na starosti jeho rodina.

První pozvaní hosté začali přicházet už krátce po deváté hodině. Zájemců z řad veřejnosti bylo na třetím nádvoří a Hradčanském náměstí méně, než se očekávalo. Na obou místech byly instalovány velkoplošné obrazovky, které přenášely celý smuteční obřad z katedrály. Kolem deváté ranní měli čínští turisté na Pražském hradě stále převahu.
Později však fanoušků přibylo.

Mnohé ovládl smutek, někteří i plakali. Přišel i Petr Zemánek, který vyrazil už v půl čtvrté ráno z Krkonoš. „Měl jsem rád Karla Kryla a teprve před pár lety jsem si uvědomil, že i ten druhý Karel je pro mě důležitý,“ svěřil se sedmapadesátiletý vychovatel ze základní školy v Jilemnici. „Cítím tlak na hrudi, když si uvědomuju, že oba Karlové už nejsou,“ dodal.

S GOTTEM SE NA ŽOFÍNĚ LOUČILO PŘES 50 TISÍC LIDÍ, MILUJÍ HO JAKO PRINCEZNU DIANU

Na pražském Žofíně lidé dávali poslední sbohem zesnulému zpěvákovi Karlu Gottovi. Rozloučení skončilo deset minut před půlnocí. Se zpěvákem se přišlo rozloučit přibližně 49 tisíc fanoušků. Do Velké sálu se nakonec dostali všichni zájemci, kteří vystáli frontu.

Čekací doba se pohybovala večer průměrně okolo dvou hodin. Vzpomínková akce se uskutečnila bez komplikací v poklidné a důstojné atmosféře. Pražský magistrát poprosil po 20:00 zájemce, aby už nepřicházeli a využili pietní místo v Kinského zahradě. „Pietní místo nabízí mnohem větší prostor pro krátké zastavení a pro tichou vzpomínku. Veřejnost jej může využít až do nedělní půlnoci,“ upozornil mluvčí Vít Hofman.

Ve chvíli ukončení fronta sahala na Janáčkovo nábřeží.

Frontu policisté oddělili přenosným hrazením. Zůstalo za ním však přibližně 200 až 300 lidí, kteří doufali v to, že se nakonec na Slovanský ostrov dostanou. Odmítali místo opustit. „Není naše chyba, že jsme přišli až nyní. Museli jsem být v práci a jeli jsme z Brna,“ uvedla zklamaná dvojice, která byla mezi prvními, kteří stáli za hrazením. Lidé se spoléhali na informaci, že při velkém zájmu bude žofínský palác otevřený až do půlnoci. Nakonec se dovnitř dostali všichni.
Více než stovka policistů

První fanoušci se do smutečně vyzdobeného sálu dostali úderem 8. hodiny ranní. Přistupovali k pietnímu místu, pokládali květiny, někteří se ukláněli, další si pietní místo fotili. Někteří měli v očích slzy. Podle reportéra MF DNES se lidé u rakve zdrželi asi deset sekund. K 17. hodině přišlo podle organizátorů na pražský Žofín zhruba 23 000 lidí.
VIDEO: Hodiny čekání, fronta na mostě i samotné loučení s Gottem

Poslední rozloučení se obešlo bez konfliktů. Návštěvníci podle policie zachovávali pietu.

Hned po otevření smuteční místnosti policie řešila první incident, když vyvedla ze Slovanského ostrova opilého mladíka z Rožnova pod Radhoštěm. Přímo před vchodem do Paláce Žofín totiž dělal grimasy do kamer. Na pořádek na místě a v okolí dohlíželo podle šéfa pražské policie Tomáše Lercha asi 100 policistů a 30 městských strážníků.

Relativní klid si pochvalovali i policisté. „Lidé nás zřejmě uposlechli, protože Praha je v tuto chvíli zcela průjezdná,“ řekla dopoledne mluvčí pražských policistů Eva Kropáčová. Záchranáři na místě ošetřili dva lidi. „Jednatřicetiletou ženu jsme po úrazu kolene transportovali do nemocnice,“ napsali na Twitteru. Dopoledne ošetřili ještě jednoho pacienta, který však nebyl z řad návštěvníků piety.

Zahraniční turisté si fotí frontu před palácem Žofín (11. října 2019)

Fronta na rozloučení se zpěvákem zaujala i zahraniční turisty, kteří do metropole přijeli na dovolenou. „Vůbec jsme nevěděly, že se tu něco takového bude dít,” řekla turistka Sofia ze Španělska. Do Prahy přijela s dcerou na několik dní. Stejně jako ony dvě si zástup čekajících lidí fotí i další turisté.

Stoly se prohýbají pod květinami

Rakev s pozůstatky Karla Gotta byla umístěna ve Velkém sále žofínského paláce. Zdobilo ji květinové srdce od manželky Ivany s nápisem „Miluji tě navždy“, nad rakví visela velká černobílá Gottova fotografie. V sále bylo už od rána mnoho věnců a květinových košů od rodiny, firem i veřejných institucí, další květiny nosili od rána Gottovi fanoušci z Česka i zahraničí. Rakev byla obklopena bílými hořícími svícemi a květinovou výzdobou, po stranách pódia stáli členové Hradní stráže.

Na pódiu bylo vedle české vlajky vystaveno Gottovo vyznamenání za zásluhy I. stupně, které zpěvák v roce 2009 obdržel od tehdejšího prezidenta Václava Klause. U stupínků vedoucích k rakvi pomáhalo několik mužů umisťovat květiny a regulovat pohyb návštěvníků. Po vystání fronty před palácem velká část lidí čekala ještě ve frontách na zápis do kondolenční knihy.

Hrozně to ženou, stěžoval si jeden z fanoušků

Spousta fanoušků se se zpěvákem vydala rovnou ze Žofína rozloučit také na Bertramku, kde Gott bydlel.„Na Žofíně to hrozně ženou, ani nás nenechali se pořádně rozloučit a přečíst nápisy na věncích,“ komentoval to jeden z Gottových příznivců. Na Bertramce se byl zpěvákovi už jednou poklonit, a to hned 2. října. Teď do Prahy přijel podruhé s rodinou.
Na Bertramce v pátek podle reportérky MF DNES nebyly žádné velké davy, lidé neustále přicházeli, dlouho se však nezdrželi. „Jako malá jsem jeho písničky poslouchala, třeba Včelku Máju,“ řekla šestnáctiletá Laura z Radotína.

Nádhera, krása, super

Podle ankety většina návštěvníků piety přístup pracovníků Žofína chválila. Oceňovali slušnost ostatních Gottových příznivců, byli spokojeni i s přijatelnou čekací dobou ve frontě.

Fanoušci, kteří na Slovanský ostrov v pátek dorazili, se shodli v tom, že velkolepě pojaté rozloučení, výzdoba a celá organizace byly skvělé. Zaznívala od nich slova jako „nádhera“, „krása“, „super“, s dovětkem, že Gott si to zaslouží. Jedna z fanynek atmosféru i velikost akce přirovnala k pohřbu britské princezny Diany. Podle ní to je podobně silný emoční zážitek pro velkou spoustu lidí, uvedla.

Pietní místo v Kinského zahradě

Pražský magistrát zřídil ještě jedno pietní místo, kam se lidé mohou památce Karla Gotta přijít poklonit. Je v Letohrádku Kinských v Kinského zahradě na Smíchově. „Vzniklo po dohodě se zpěvákovou rodinou a městskou částí Praha 5, jejímž byl zpěvák čestným občanem,“ řekl ve čtvrtek mluvčí magistrátu Vít Hofman.

Do pozdního odpoledne se u černobílé zpěvákovy fotografie shromáždily desítky svíček a květin. Organizátoři také před vchodem do Musaionu mezi antickými sloupy umístili šest kondolenčních knih, kam Gottovi příznivci mohli napsat své vzkazy. Pietní místo bude lidem k dispozici do nedělní půlnoci. Právě sem by měly být převezeny květinové dary z rozloučení s Karlem Gottem na Žofíně, vystaveny tu budou následující dva dny.

Lidé čekali před Žofínem už od čtvrtečního odpoledne

Zpěvákovi fanoušci čekali ve frontě na Slovanském ostrově už od čtvrtečních odpoledních hodin. „Těch posledních deset minut bude nejhorších,“ řekla několik hodin před otevřením pětapadesátiletá Jana Nosková z Trutnova. Na přenosném kempinkovém vařiči si ohřívala grog a spolu s dalšími už osm hodin čekala před šestou ranní ve frontě před Žofínským palácem.

„Tím, že jsme si vzali ty stříbrnozlaté termofolie, tak se to nechá vydržet. Ale konečky prstů už necítím,“ popisuje žena.
Do Prahy vyrazila s pěti kamarádkami, dost dopředu. Z Trutnova vyjížděly už v devět večer, zanesly květiny a svíčky na Bertramku a pak s batohy, rybářskými stoličkami a krosnou plnou oblečení zamířily do centra.

Do druhé hodiny noční přišlo k Národnímu divadlu, okolo kterého vede koridor k Žofínskému paláci, zhruba sto lidí. Do ranní páté pak další zhruba padesátka. „Když to teď vidím, stačilo by mi bývalo jet vlakem ve čtyři a na šestou tu být. Stál bych dvě hodiny do otevření a následně tak hodinu, než by se na mě dostala řada. Ale ušetřil bych dalších devět, které tu trávím už teď. Ale člověk chtěl mít jistotu, že se na něj dostane řada,“ vypočítává Jan Stejskal, Gottův fanoušek, který přijel z Pardubic.

Poslední rozloučení s Karlem Gottem

„Ale zase bychom se nepoznali,“ odpoví mu vedle stojící muž, který přijel z Valašských Klobouků a posune mu rum, který celý večer popíjí. Aby se zahřál.

Fenomén Karel Gott

Lidé stáli poklidně ve frontě, nikdo nepředbíhal, občas někdo odsunul zábrany a odešel k nedaleké hospůdce, která zavírala ve tři. Jiné restaurace byly tou dobou už zavřené, nepochopily, jakou cenu má v pěti stupních venku cena kafe, grogu nebo svařáku. „Tady měl být stánek. Ten by vyrejžoval peněz,“ zapřemýšlela postarší paní (čtěte článek, jak hospody a květinářství navyšují zásoby zboží).

Z dáli zněly z davu písně Karla Gotta, které kdosi pouštěl přes internet. „Karel žije!“ vykřikl muž v červené péřové bundě s oroseným pivem v ruce. Nikdo už ho tu však moc nevnímal – co chvíli tu křičel na kamarády, se kterými přijel, co chvíli zpíval Gottovu píseň. Přesněji sloku, dvě nebo refrén dokola.

Se smrtí Karla Gotta odešlo mé mládí, truchlí fanynka. Přijela až z Německa

„Jsou tu samí lidé z dálky, Pražácí ještě spí,“ vysvětlil televiznímu štábu plzeňským přízvukem. Fanoušek, který přišel jako vůbec první – Karol Svoreň – se jen ušklíbl. Je z pražských Letňan a na trojnožce před bránou do Žofína seděl už od čtyř odpoledne. Tedy více než patnáct hodin. „Dá se to, docela to utíká a poklonit se Mistrovi je povinnost,“ řekl.

„Ten pocit, že budete první, kdo vstoupí dovnitř, vám nikdo nevezme a fakt vám to závidím,“ řekla mu žena, která ho vůbec neznala, ale poznala podle toho, že byl už ve všech zpravodajských relacích. Začala být pořádná zima. Hodiny stání na místě byly znát a chlad od vody také. „Stojí nám to za to, jiného takového zpěváka Češi nemají a mít už nebudou,“ dodala jedna z žen a vyráží s kamarádkou do nedalekého fastfoodu na snídani. „Místo nám podržíte, že?“ ujistila se, než odešla.

Zlatý hlas z Prahy

Nejvýznamnější český zpěvák populární hudby Karel Gott zemřel 1. října. Bylo mu 80 let. Za více než šedesát let kariéry vydal na tři stovky desek a nazpíval kolem tisícovky písní. Jeho jméno se stalo pojmem nejen u nás, ale i v Německu, kde si vysloužil přezdívku Zlatý hlas z Prahy.

První fanoušek přišel už 16 hodin před začátkem piety

Zpěvák v polovině září oznámil, že trpí akutní leukémií a ambulantně se léčí ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Se zdravotními problémy bojoval i v roce 2016, v listopadu předchozího roku mu bylo diagnostikováno nádorové onemocnění mízních uzlin.

Se jménem a hlasem Karla Gotta jsou navždy spojené hity jako Lady Carneval, Mistrál, Kávu si osladím, Cesta rájem, Paganini, Bum bum bum nebo Trezor. Nazpíval také přes stovku duetů, například s Hanou Hegerovou, Waldemarem Matuškou, Darou Rolins nebo Marcelou Holanovou.

MILIONY Z EU NA RYBNÍKY SCHWARZENBERGA? NEUPOSLECHL ÚŘAD V MILEVSKU

Televize překvapivě zveřejnila pořad o tom, že společnost Orlík, s. r. o, jíž devadesát devět procent vlastní údajně Karel Schwarzenberg, si jednoduše oplotila kus lesa, a tak zabránila dokonce turistům, aby mohli procházet po označené stezce. Ta turistická označení pak ze stromů odstranila. Rozhodnutí úřadu v Milevsku nerespektovala a přelízky, které měly umožnit turistům projít, odstranila.

Odpor místních občanů pro ni nebyl směrodatný. Když se televizní reportéři obrátili na samotného »knížete pána«, odpověděl jim, že s problémem nemá nic společného, že nerozhoduje. Jenže on, podle televize, je majitelem společnosti Orlík, a to dokonce téměř stoprocentním.

Na webu se objevila informace, že stejný pán dostal dotaci na odbahnění svého rybníka taktéž v jižních Čechách. Mělo jít o peníze z Bruselu. Odbahnění se však nekonalo, namísto něj písek natěžený z rybníků se odvážel přes naše hranice, aby v Rakousku byl prodán nějakému kupci. Popotahován za zneužití evropských fondů za to nebyl nikdo.

Ve čtvrtek v pozdní večer paní Witovská Karla Schwarzenberga zpovídala, proč vlastně on s panem
Kalouskem chtějí svrhnout předsedu Pospíšila z čela jimi založené strany a navrhují namísto něj pana Černína.
Bavili se o lecčems, otázka na výše zmíněné kauzy však nepadla. Zda bude Černín či Pospíšil v čele jejich
pidistrany, není důležité.

Zda pan Schwarzenberg a jeho lidé se chovají arogantně ve věci oplocení kusu lesa, přičemž podle
zákona kdokoli může vstoupit a pro své účely trhat borůvky či hledat houby, důležité je. Stejně jako to,
že čerpal evropské fondy na účel, jenž neodpovídal důvodu jejich přidělení.

Jenže »knížepán z Orlíku« je součástí »kavárenské společnosti«, je jejich a jako takový se nemusí zpovídat
za svoje »Čapí hnízdo«. Nikdo ho neodvolává z funkce předsedy zahraničního výboru Sněmovny, nevolá se na
Václavském či na Letné po jeho odstoupení. Může dokonce přestupovat zákony, jako tomu je v případě
zmíněného lesa, zneužívat evropské fondy, jako tomu bylo v případě jeho rybníků. Může všechno.
Je jejich, je s nimi, je Karel s čírem, který sice už nebude kandidovat na prezidenta, ale který smí - na
rozdíl od třeba premiéra Babiše - všechno.
Václav ŠENKÝŘ, předseda Kontrolního výboru města Děčína

MÉDIA ZAHRANIČÍ: ČEŠI SE LOUČÍ S KRÁLOVNOU ALŽBĚTOU, GOTTEM

Zahraniční média sledují, jak se v Praze fanoušci loučí se zpěvákem Karlem Gottem. „Země nepřišla jen o desítky let nejoblíbenější hvězdu, ale i o národní symbol, garanta stálosti,“ poznamenala k páteční pietní akci německá veřejnoprávní rozhlasová a televizní stanice MDR. Gottův status v české společnosti se podle ní dá srovnat se statusem královny Alžběty II. ve Velké Británii.

Podrobně o pietní akci v Žofínském paláci informují také slovenská média a rakouská agentura APA píše o rozloučení s „legendou šlágrů“. Polská tisková agentura PAP informovala o dlouhé frontě, kterou musejí vystát zájemci o poslední rozloučení se zpěvákem, který se podle ní stal symbolem české písničky.

O posledním rozloučení s českým zpěvákem, který zemřel 1. října ve věku 80 let, informovala také německá tisková agentura DPA. Její zprávu, která hovoří o mnohakilometrové frontě zpěvákových fanoušků, v pátek převzala řada německých serverů včetně webu list Die Welt. Zpravodajský server Tagesschau upozornil, že z kapacitních důvodů se ke Gottově rakvi do paláce dostane jen několik desítek tisíc lidí.

„Miliony lidí znaly a zpívaly jeho Včelku Máju – na Karla Gotta, ‚zlatý hlas z Prahy‘, se nezapomene,“ napsal bulvární list Bild, který přinesl z pražského Slovanského ostrova a okolí obrazovou reportáž. „Řada slz byla prolita a stovky fanoušků už položily květiny a věnce k jeho rakvi,“ zní popisek jedné z fotografií z Žofínského paláce.

Bild upozornil, že Prahu v pátek čeká „mamutí úkol“, neboť kromě rozloučení s Gottem se koná také festival světla Signal a do české metropole přijely i tisícovky fanoušků na fotbalový zápas Česka s Anglií o postup na mistrovství Evropy.
Máte deset sekund. Lidé se loučí s Gottem, fronta postupuje plynule

S „legendou šlágrů“ se přišly do Žofínského paláce v Praze rozloučit tisíce fanoušků, informovala rakouské čtenáře agentura APA. „V hlavním sále paláce zněly pomalejší písně Karla Gotta v češtině, ale i v němčině – konec konců byl zpěvák velmi populární i v německy mluvících zemích,“ uvedla rakouská agentura. O veřejném rozloučení s Gottem podrobně informují i média na Slovensku. Portály celostátních deníků a televizí průběžně aktualizují informace o pietní akci, o jejímž průběhu ve svém vysílání informovala i hlavní rozhlasová stanice veřejnoprávního Rozhlasu a televize Slovenska.

Například soukromé televize Markíza i Joj na svých zpravodajských webech přinesly videopřenos z veřejného rozloučení s Gottem. Kromě toho média zveřejnila také fotografie fronty lidí u Žofína, kde byla vystavena rakev s ostatky zpěváka.
Polská agentura PAP v pátek informovala, že lidé, kteří se se zesnulým zpěvákem chtějí rozloučit, musejí stát v dlouhé frontě. Popisuje, jak bude páteční poslední rozloučení s Gottem i sobotní zádušní mše v katedrále sv. Víta vypadat. Gott se podle PAP stal symbolem české písničky a celosvětově známou osobností.

Agentura AP v článku o rozloučení s Gottem uvedla, že byl „vzácným příkladem“ zpěváka z východní Evropy, jehož hudba byla populární i v některých západoevropských zemích, obzvlášť v někdejším Západním Německu.

TISK NĚMECKA: VÝJIMEČNÝ STAV V PRAZE, LOUČENÍ S GOTTEM

Praha je ve výjimečném stavu, hlásí o posledním rozloučení s Karlem Gottem saská stanice MDR. Kilometrovou frontu na nábřeží Vltavy vytvořili ti, kteří se mu přišli na Žofín poklonit, informuje týdeník Der Spiegel. Všichni se ale možná k rakvi nedostanou, varuje televize ARD.

„Jeho písně trefily mnoho lidí do srdce,“ začal svůj článek Der Spiegel. Dodal, že tisíce fanoušků se u Žofína shromáždily už za úsvitu. Týdeník oznámil, že u Gottovy rakve pokryté bílými květy drží vojáci čestnou stráž. Upozornil, že klanícím se fanouškům často tečou slzy. „Strávili jsme s ním celý život,“ citoval list nejmenovaného staršího muže z Příbrami.

Veřejnoprávní ARD informovala, že na rozloučení patrně přijede i mnoho Němců. Celkem se očekává až 300 000 lidí. ARD ale varuje, že z kapacitních důvodů zřejmě bude moci kolem rakve projít asi „jen několik desítek tisíc“ fanoušků. Žofín se uzavře ve 22:00. „Město je vzhůru nohama,“ uvedla o Praze soukromá televize RTL. Žofín označila za „pompézní“. Ke článku přidala video s nadpisem „Pohnutý život Karla Gotta“.

MDR si všímá, že rakev je zpřístupněna na Žofíně, kde Gott několikrát vystoupil a ještě v lednu tam na plese půl hodiny zpíval naživo. Doplňuje, že v okolí je přes 100 policistů a neupřesněný počet záchranářů a spolupracovníků Červeného kříže. Připomíná, že do Prahy vypravily zvláštní vlaky jak státní České dráhy, tak soukromý dopravce Regiojet.
„Země ztratila nejen svou po desetiletí nejoblíbenější hvězdu, ale také národní symbol, garanta stálosti – statusem srovnatelného s královnou v Británii,“ míní MDR.

Týdeník Die Zeit upozornil, že sál s rakví ozvučují Gottovy písně a to i ty v němčině jako Tausend Fenster (Tisíc oken). List dal prostor 49leté Daniele Kozákové, která řekla, že jí a její rodině přinesla Gottova tvorba mnoho radosti a za to mu chce na Žofíně poděkovat.

Die Zeit si všímá i přítomnosti nejmladší generace, konkrétně 13letých pražských školaček Elišky a Amálky, které se zapsaly do kondolenčních knih. Týdeník zároveň zmínil, že rozhodnutí vlády pohřbít Gotta se státními poctami všichni neschvalují. Připomněl kritiku „jezuity“ Tomáše Halíka, který označil Gotta za hvězdu socialistického zábavního průmyslu a jeho uctívání za urážku „skutečných hrdinů“ hnutí za občanská práva před rokem 1989.

Mladá Němka pohnutím nemohla odpovědět novináři

Německo-francouzská kulturní televize Arte uvedla, že Gott v Česku získal kultovní status. „Velký okruh věrných fanoušků“ má i v Německu, doplnila. Stanice na Žofíně požádala o komentář mladou Berlíňanku. „Omlouvám se, nemohu,“ odpověděla a propukla v slzy.

Ojediněle musí pořadatelé fanoušky napomínat, aby si v sále s rakví nedělali selfie, upozornil deník Frankfurter Allgemeine Zeitung. Zmínil také pozdvižení, které vyvolal ministr dopravy Vladimír Kremlík. Ten využil služební vůz, aby se vyhnul frontě, což odsoudil premiér Andrej Babiš.

Deník Bild zveřejnil fotku mladé plačící fanynky v tričku s Gottem. A také snímky rakve, fronty a lidí píšících do kondolenčních knih. List jako jiná německá média připomíná, že pohřeb se koná v sobotu spolu se zádušní mší pro zvané v katedrále svatého Víta. O loučení informovaly dále třeba stanice Deutsche Welle, veřejnoprávní televize ZDF, veřejnoprávní rozhlas

DOHODA KSČM S BABIŠEM, DO ZDRAVOTNICTVÍ NAVÍC PĚT MILIARD

Premiér Andrej Babiš (ANO) s předsedou KSČM Vojtěchem Filipem se v pátek domluvili na tom, že do zdravotnictví skrz úhradovou vyhlášku půjde dalších 4,9 miliard korun. Novinářům to řekli po jednání zdravotnických expertů obou stran. Díky dohodě komunisté pravděpodobně podpoří vládní návrh rozpočtu.

Babiš dosud úhradovou vyhlášku otevírat odmítal, v pátek ale připustil, že je to nutné kvůli kompenzaci zvýšení platů zaměstnanců ve veřejné sféře plošně o 1 500 korun. Platí i původní závazek rozdělit z rezerv pojišťoven dalších šest miliard, takže v rozpočtu přibude zhruba 10,8 miliardy korun.

Podle původního znění vyhlášky má být příští rok na zdravotní péči k dispozici 334 miliard korun. „Když vezmeme ty rezervy a k tomu 4,9 miliardy, tak se bavíme kolem 10,8 miliardy přibližně. To si myslím, že je blízko představám zástupců KSČM,“ uvedl po jednání Babiš.

Filip dodal, že skrze vyhlášku se rozdělí i šest miliard, které původně plánovalo ministerstvo distribuovat nad její rámec. „V podstatě se otevře úhradová vyhláška a prostřednictvím vyhlášky se celkový ten objem prostředků zvýší o 10,8 miliardy, což považuji za dobrý kompromis v řešení krize ve zdravotnictví,“ řekl.

Z pátečních jednání s poskytovateli péče vyplynulo, že peníze přidané do úhradové vyhlášky budou kompenzovat zvýšení platů a navýší se o 300 milionů rozpočet na domácí péči.„Do vyhlášky jde řádově asi 4,8, téměř 4,9 miliardy, v tom si víceméně rozumíme, definitivně kolik půjde do vyhlášky a jak to bude, to ještě samozřejmě budeme diskutovat s ministrem a úředníky, ale nebude to míň, než jsme se tady domluvili,“ uvedl Filip.

Nechceme vyvolat krizi. Resort zdravotnictví potvrdil úhradovou vyhlášku

Podle předchozí dohody měly pojišťovny rozdělit šest miliard podle smluv se zdravotnickými zařízeními tam, kde to bude podle nich potřeba. „Ty samozřejmě jsou domluveny a jsou i v těch plánech,“ řekl Babiš. Definitivní dohoda ohledně vyhlášky by měla vzniknout do příštího pátku, dodal. Předseda KSČM předpokládá, že komunisté na základě páteční dohody pravděpodobně podpoří vládní návrh rozpočtu v prvním čtení Sněmovny.

Babiš několikrát úpravy vyhlášky odmítl, nyní je připustil kvůli schválenému zvýšení platů zaměstnanců ve veřejné sféře. „Je tady problém s plošným navýšením 1 500 korun pro všechny zaměstnance. Musíme se nad tím zamyslet a neopakovat chybu z loňského roku, kdy byla nejdřív vyhláška a v ní to nebylo zohledněno,“ vysvětlil dříve Babiš.

Po navýšení volají i sociální demokraté

Vládní ČSSD v pátek uvedla, že do lůžkové a domácí péče by mělo jít v příštím roce o sedm miliard korun víc, než navrhuje ministerstvo zdravotnictví. Dodala, že o návrhu diskutuje s koaličním hnutím ANO. Premiér Andrej Babiš (ANO) v minulých dnech s ČSSD jednat o zdravotnictví odmítl kvůli dřívějšímu působení strany v čele resortu.

V nemocnicích a v domácí péči je podle ČSSD nejhorší situace. Už v letošním roce bude podle sociálních demokratů propad výnosů nemocnic u akutní a následné péče odhadem asi tři miliardy korun. To by podle ČSSD mělo být narovnáno vyhláškou na příští rok. Nemocnice zřizované ministerstvem zdravotnictví, což jsou zejména velké fakultní, podle ČSSD nyní dluží dodavatelům po splatnosti téměř pět miliard korun.

Ministerstvo zdravotnictví počítá s tím, že meziročně půjde na zdravotní péči o 26 miliard korun víc, které rozdělí úhradová vyhláška. Do nemocnic půjde 14 miliard korun navíc, do domácí péče o 340 milionů víc než letos. Dalších šest miliard korun pojišťovny rozdělí podle smluv se zdravotnickými zařízeními tam, kde to bude podle nich potřeba. To ale sociální demokraté označují za nepřijatelné, peníze navíc by se měly podle nich rozdělit podle vyhlášky.

RASISTA POBODAL PĚT LIDÍ V MANCHESTERU

Pět lidí utrpělo zranění, když v pátek muž s nožem útočil na zákazníky v nákupním centru v severoanglickém Manchesteru. Policie na ulici před obchodním domem zatkla muže ve věku kolem 40 let, jehož vyšetřovatelé podezírají z přípravy a vykonání teroristického útoku. Jeho motiv však zatím není známý.

Svědci incidentu uvedli, že útočník běhal po nákupním centru s nožem a vrhal se po lidech. Policie objekt evakuovala a podezřelého vyslýchá. Na sociálních sítích se objevily záběry zadrženého, jak leží na zemi poté, co proti němu policisté použili patrně paralyzér.

„Původně byl zatčen za závažné napadení a vzat do policejní vazby... Nyní je zatčen pro podezření ze spáchání, přípravy a vyprovokování teroristického činu,“ citovala zpravodajská společnost BBC policejního velitele Russe Jacksona.
Policie také upřesnila informaci o počtu zraněných. Nejdříve hovořila o pěti obětech, poté bilanci snížila na čtyři, Jackson ale nově potvrdil prvotní informaci o pěti zraněných.

Podle BBC utrpěli tři lidé bodné rány, do nemocnice odvezli ještě další dva. „Ačkoli jsou to nepěkná zranění, žádná naštěstí nejsou životu nebezpečná,“ dodal Jackson. Nákupní centrum Arndale policie evakuovala a podezřelého vyslýchá. Motiv útoku, který začal okolo 11:15 místního času (12:15 SELČ), je zatím nejasný. Terorismu prý nasvědčuje jeho povaha a zvolený cíl. Po zadržení údajného pachatele už vyšetřovatelé po nikom nepátrají.

„Vzhledem k místu incidentu a jeho povaze vedou vyšetřování příslušníci protiteroristické policie Severozápad,“ uvedla manchesterská policie. Bližší okolnosti se podle ní zjišťují. „V této rané fázi zvažujeme všechny možnosti, pokud jde o motiv tohoto hrozného incidentu,“ dodala policie.

ÚS ZAMÍTL STÍŽNOST DĚDICŮ ADVOKÁTA ALTNERA

Ústavní soud odmítl stížnost dědiců právníka Zdeňka Altnera, která se týkala jejich stamilionového sporu s ČSSD ohledně Lidového domu. Dědici si u Ústavního soudu stěžovali na to, že po dovolání sociálních demokratů k Nejvyššímu soudu o věci rozhodoval jiný senát, než měl, a bylo porušeno jejich právo na zákonného soudce.

Rozhodnutí potvrdil právní zástupce dědiců Václav Veselý. „Proti samotnému meritornímu rozhodnutí jsme vlastně nic namítat nemohli. U kasačního rozhodnutí není možné podávat ústavní stížnost,“ uvedl Veselý. Se zdůvodněním Ústavního soudu se teprve bude seznamovat.

ČSSD v červnu u Nejvyššího soudu s dovoláním uspěla, a spor s Altnerovými dědici se tak vrátil prakticky na začátek. Opět bude rozhodovat Obvodní soud pro Prahu 1. Veselý uvedl, že už je spolu s klienty se soudem v kontaktu, na řízení se připravují.

Nejvyšší soud zrušil verdikt, podle kterého měla ČSSD vyplatit Altnerovým dědicům více než 300 milionů korun v souvislosti se zastupováním ve sporu o Lidový dům, hlavní sídlo sociálních demokratů. Na rozhodnutí Nejvyššího soudu čekali účastníci sporu od roku 2016, jeho přípravu zdrželo i dědické řízení.

Nejvyšší soud uvedl, že smluvní ujednání o odměně za právní služby nebylo dostatečně určité. Není ani jasné, co konkrétně Altner pro stranu vykonal. Mohlo by to znamenat nutnost vycházet při stanovení odměny ze zákona o advokacii a advokátního tarifu. Kvůli tomu by bylo nutné, aby Altnerovi dědicové doložili, jaké právní služby advokát pro stranu provedl.

ZACHRÁNIL JEDOUCÍ AUTOBUS S LIDMI, TEĎ SI DĚLÁ ŘIDIČÁK

Ivo Raisr, který před měsícem odvážně převzal řízení autobusu plného lidí za kolabujícího řidiče, si bude moci splnit svůj sen. Prohlásil, že si vždy chtěl vyzkoušet, jak se autobus řídí. Teď kromě záslužné medaile Libereckého kraje za svůj čin dostal i potřebný kurz.

Raisr se nedaleko Liberce chopil řízení autobusu a zabránil nehodě, když řidič zkolaboval. V autobuse v tu dobu bylo padesát lidí, nikomu se nic nestalo.Kromě krajské medaile prvního stupně za záchranu lidských životů obdržel jednačtyřicetiletý softwarový specialista i ocenění od starosty Oldřichova v Hájích, kde žije.

Největší radost mu ale udělal poukaz na absolvování řidičského kurzu skupiny D, aby mohl řídit autobus.„Musím si nastudovat, co to obnáší, co mě čeká a pak se do toho pustím,“ řekl. Kurz absolvuje ve střední škole Na Bojišti v Liberci. Podle ředitele školy Zdeňka Krabse může kurz podstoupit, i když nemá řidičské oprávnění na nákladní vozy.
„Potrvá mu to asi tak měsíc, aby měl určitým způsobem zvládnutou teorii a hlavně odježděný potřebný počet jízd,“ řekl Krabs.

Duchapřítomně se Raisr zachoval ráno 16. září, kdy jel jako pasažér na lince z Liberce do Prahy.

Řidič autobusu zkolaboval, když jel po čtyřproudé silnici v serpentinách před Hodkovicemi nad Mohelkou. Jedoucí vozidlo s padesáti lidmi následně nabouralo do svodidel. Náraz do bariéry byl natolik silný, že vymrštil bezvládné řidičovo tělo na podlahu vozu. Raisr, ač nevlastní řidičský průkaz pro autobus, na to okamžitě zareagoval a převzal řízení. S autobusem ujel zhruba kilometr, než našel místo, kde mohl bezpečně zastavit.

K řidiči už si hrdina nesedá

„Vždy stojí za to poděkovat lidem, kteří udělali něco mimořádného a myslím, že situace, ve které se Ivo Raisr ocitl, mimořádná byla a vsadím se, že ne každý by se zachoval tak duchapřítomně jako on,“ řekl při předávání medaile hejtman kraje Martin Půta (SLK).

„Kdyby tam seděl člověk podobně duchapřítomný, tak udělá to samé,“ míní Raisr. Do Prahy jako pasažér jezdí linkovým autobusem stále. Už si ale nesedá dopředu k řidiči. „Zásadně si dávám rezervaci na zadní sedadlo. Říkám si, že ať je to někdo jiný, kdyby se náhodou něco stalo,“ dodal muž, který je navržený i na ocenění Gentleman silnic.

OSTRÝ SPOR V BYTOVÉM DRUŽSTVU KRUŠNOHOR

Na dva nesmiřitelné tábory se začínají dělit členové mosteckého Bytového a stavebního družstva Krušnohor. To je od srpna po zásahu soudu bez představenstva a funguje jen v omezeném režimu. Nemůže například prodávat byty či vypisovat výběrová řízení na větší opravy a údržbu domů.

Stavební bytové družstvo Krušnohor spravuje například domy v mostecké lokalitě Stovky. | foto: Iveta Lhotská, MAFRA
Na čtvrteční odpoledne proto svolali družstevníci zastoupení Lubomírem Gombošem setkání všech delegátů družstva, na které byli pozvaní i bývalí členové představenstva v čele s Františkem Rybou, jenž je zároveň ředitelem družstva.
Setkání mělo vyjasnit současnou situaci a postoje obou protistran. Za vedení Bytového a stavebního družstva (SBD) se však dostavil pouze právní zástupce Eduard Belšán.

Na rozkol v Krušnohoru, který je díky správě více než dvaceti tisíc bytů na Mostecku a Litvínovsku největším bytovým družstvem v republice, ukazuje i to, že svolané setkání delegátů družstva se muselo odehrát nikoliv v sídle družstva, ale v pronajatém sále mostecké městské knihovny. „Ačkoliv jako družstevníci na to máme právo, nebyli jsme do budovy vpuštěni,“ řekl jeden z delegátů družstva Miloslav Štrombach.

Nestandardní chování vedení družstva potvrzuje i další delegát Ivo Klimeš.„Faktury či jiné dokumenty musím vyřizovat pouze na vrátnici Krušnohoru, do budovy mám vstup zakázaný,“ doplňuje s tím, že odtažitý přístup k němu začal poté, co se pokoušel od vedení získat informace ohledně financování některých aktivit družstva.

„Oficiální vedení družstva, které tvoří současný ředitel František Ryba a správa družstva, se ke čtvrtečnímu zasedání jedné názorové skupiny družstevníků nebude vůbec vyjadřovat,“ sdělil mluvčí Krušnohoru Petr Prokeš.„Můj osobní názor však je, že skupina lidí kolem pana Gomboše, se snaží o rozkol celého družstva,“ doplnil Prokeš. Právě úspěšná žaloba Lubomíra Gomboše ohledně neplatnosti volby představenstva SBD Krušnohor, k níž došlo na shromáždění delegátů v červnu 2016, stojí za současnou napjatou situací.

Účastníci shromáždění poukazovali na nestandardní prodeje

Koncem září však podal Gomboš k soudu další žalobu na členy bývalého představenstva, aby zaplatili škodu, která vznikla nevýhodným rozprodáním družstevních bytů několika realitním investorům a současně trestní oznámení pro podvod, protože prodávali byty i poté, co soud představenstvo v létě zrušil a už tak nebyli oprávněni podepisovat smlouvy.„Podle mých hrubých propočtů je jen za posledních devět let rozdíl mezi sjednanou a obvyklou prodejní cenou minimálně 50 milionů korun,“ uvádí Lubomír Gomboš.

Novými majiteli bytů, které družstvo nabízelo levně k prodeji, se navíc podle jeho zjištění (seznam majitelů má MF DNES k dispozici) až překvapivě často stále stejná jména případně stejná realitní kancelář. Na nestandardní prodeje bytů poukazovali i další účastníci čtvrtečního shromáždění. Krušnohor podle nich tímto prodejem zakrývá finanční ztrátu.

V tuto chvíli se přitom v družstvu hraje o osud zhruba šesti tisíc bytů, které mohou být v budoucnu ještě převedeny do osobního vlastnictví, případně nabídnuté k prodeji další straně.Jakým směrem se bude situace vyvíjet určí i rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem, ke kterému obě strany již před časem podaly nezávisle na sobě návrh na určení nových členů představenstva

NEVÍM, KDO TO PSAL, SOUZENA ZA UPRCHLÍKY

Plzeňský okresní soud se začal zabývat nenávistným komentářem, který podle žalobce napsala na Facebook loni v únoru pětadvacetiletá Lucie I. Příspěvek reagoval na zprávu o běžencích zadržených na dálnici D5 u Plzně. „A my na ně budeme platit... proč ty autobusy radši nezapálili...“ stálo v komentáři.

Lucie I. z Plzně je obžalovaná z podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod. Hrozí jí půl roku až tři roky vězení. Žena odmítla u soudu vypovídat. Nakonec pouze řekla, že autorkou komentáře není. „Nevím, kdo to psal. Do mého facebookového profilu se mohl přihlásit kdokoliv, heslo znalo více lidí,“ prohlásila obžalovaná. Když policie začala prověřovat trestní oznámení, které podal právník Organizace pro pomoc uprchlíkům z Brna, příspěvky na Facebooku už nebyly. A nedá se zjistit, kdo a kdy je smazal.

Plzeňští soudci se kauzou zabývali už jednou. Loni dospěli k závěru, že společenská škodlivost skutku je nízká. Soud poukázal na to, že žena nebyla dosud trestaná a není ve spojení s extremistickým prostředím. Případ skončil jako přestupek. Proti verdiktu se odvolal státní zástupce, ale Krajský soud v Plzni dal znovu zapravdu okresnímu soudu. Věcí se tedy zabývala přestupková komise Městského obvodu Plzeň 3, která udělila pisatelce za přestupek proti veřejnému pořádku pokutu 500 korun.

Státní zástupce s tím ale znovu nesouhlasil a podal dovolání k Nejvyššímu soudu. Tam byl úspěšný a spis se znovu vrátil k projednání do Plzně. Dva kamiony s pětatřiceti nelegálními migranty zastavili policisté na dálnici D5 loni 16. února, vozy směřovaly do Německa. Běženci se tehdy ukrývali v nákladovém prostoru kamionů mezi zbožím a po zadržení je policisté odváželi v autobusech. Rozsudek v případu zatím nepadl, hlavní líčení bude pokračovat v příštím roce.

VE VARECH DALŠÍ MILIONY NA CÍSAŘSKÉ LÁZNĚ

Oprava Císařských lázních v Karlových Varech bude pravděpodobně dražší, než původně předpokládaných 550 milionů korun. Kdo a za kolik zakázku získá, ale kraj teprve rozhodne. O rekonstrukci národní kulturní památky, která patří Karlovarskému kraji, se ucházejí čtyři společnosti. Už nyní je ale jisté, že se kraj pod cenu 550 milionů nedostane.

„V tuto chvíli stále probíhá kontrola nabídek,“ uvedla hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová. Za měsíc se mají sejít krajští zastupitelé na mimořádném zasedání, během kterého se budou zabývat sociálními službami a volbou hejtmančina nástupce. Zároveň by se mohli seznámit s výsledkem zadávacího řízení v souvislosti s nabídkovou cenou.

„Pokud bude cena vyšší, musí nejprve zastupitelstvo rozhodnout, z jakých finančních zdrojů bude doplacena,“ vysvětlila hejtmanka. Zároveň naznačila, že o věci jedná s premiérem a ministryní financí.

Na rekonstrukci Císařských lázní, která potrvá 42 měsíců, už poslalo ministerstvo kultury 250 milionů korun, kraj chce dát 200 milionů a Karlovy Vary 100 milionů korun. Podle hejtmanky je druhou možností v případě vyšší ceny také úvěr.
„Pokud zastupitelstvo schválí finanční krytí akce, můžeme druhý den rozhodnout o vítězi,“ řekla. Kraj pak musí dodržet všechny nutné lhůty a k samotnému zahájení rekonstrukce by mohlo dojít v ideálním případě začátkem prosince.

Symfonici najdou v Císařských lázních zázemí

Obnova národní kulturní památky je důležitá i pro Karlovy Vary, které již řadu měsíců hledají sídlo pro symfonický orchestr. Nyní mají připravenou studii od architekta Petra Hájka, který navrhl vestavbu koncertního sálu pro symfonickou hudbu do dvorany Císařských lázní. Konzultoval ji s expertem na akustiku, zástupci kraje, Národního památkového ústavu, Karlovarského symfonického orchestru (KSO) a Kanceláří architektury města Karlovy Vary.

„Nejlepší ochranou historických budov je smysluplné soudobé využití, které s pokorou doplňuje jejich památkovou podstatu. Navrhovaný sál se zázemím pro orchestr oživí ducha této mimořádné budovy a umožní řešit otázku budoucího dlouhodobého sídla, které bude splňovat profesionální provozní podmínky pro práci KSO, který je neoddělitelnou součástí kulturního života města,“ zhodnotil ředitel kanceláře Petr Kropp.

Se studií chtějí zástupci radnice seznámit ještě kraj. Podle hejtmanky to bude poté, až se podaří zahájit dlouho připravovanou rekonstrukci. Jsme šťastní za to, že se Císařské lázně opraví, a chápu paní hejtmanku, že nejprve potřebuje dotáhnout jednu věc a pak se bude zabývat sálem,“ uvedla primátorka Andrea Pfeffer Ferklová.

Ověřovací studie přišla s tím, že je možné umístit do prostoru zhruba 300 až 380 lidí a zástupci radnice říkají, že do budovy nikterak nezasáhne. Má se jednat o sál víceúčelový, nesloužil by tedy jen karlovarským symfonikům, ale také jiným koncertům, divadlu, kinu či konferencím. Náklady na vestavbu by neměly překročit 100 milionů korun.
Pro kraj jsou z hlediska studie sálu důležité tři věci, a to zpracování projektové dokumentace, peníze a hlavně kladné stanovisko památkářů. Připomínky ke studii od nich podle primátorky nezazněly.

Částku na samotnou rekonstrukci budovy bude město uvolňovat postupně po zhruba dvaceti až pětadvaceti milionech ročně. Další investice chystá až v závěru rekonstrukce.„Týká se nás to, že v souvislosti s projektem budeme opravovat bezprostřední okolí budovy plus Goethovu lávku,“ uvedl primátorčin náměstek pro investice Petr Bursík.