iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

OKD: Trestní oznámení na Dr. Pokorného, Wagnera

Komise k OKD podává trestní oznámení na právníky Pokorného a Wagnera, chce omezení mlčenlivosti: Sněmovní vyšetřovací komise podá v souvislosti s někdejší privatizací těžební společnosti OKD trestní oznámení na bývalé ministry za ČSSD Bohuslava Sobotku a Milana Urbana a za ODA Vladimíra Dlouhého a Jiřího Skalického. Policie by se mohla v souvislosti s OKD zajímat také o advokáty Radka Pokorného a Richarda Wagnera, a to kvůli stanovisku zaslanému Evropské komisi kvůli prověřování nedovolené státní podpory.

Podle komise se mohli oba právníci dopustit podvodu, když zastupovali Karbon Invest a zároveň zpracovali stanovisko pro ministerstvo financí. Se závěry zkoumání dnes novináře seznámili členové komise v čele s předsedou Lukášem Černohorským (Piráti). Uvedli také, že by chtěli změnit zákon o advokacii a upravit pravidla pro mlčenlivost.

Komise podá také podnět České advokátní komoře pro porušení etického kodexu ze strany advokátů Radka Pokorného, Richarda Wagnera a Tomáše Matějovského Pokorný v minulé vládě působil jako poradce Bohuslava Sobotky.
Při výsleších komise narazila na skutečnost, že advokát odmítl podat jakékoliv vysvětlení,

s odvoláním na zájmy klienta a povinnost mlčenlivosti, aniž by ovšem tohoto klienta identifikoval, aby mohla být tato skutečnost komisí ověřena. „Při otázkách vyšetřovací komise týkajících se přímo činnosti konkrétního advokáta (s podezřením na protiprávní jednání nebo porušení etických pravidel) se advokát odvolal vždy na mlčenlivost vůči klientovi a odmítl vypovídat Konkrétně Radek Pokorný podle komise uvedl: „Nemůžu být vyslýchán, neboť mám uznanou mlčenlivost. Nemůžu sdělit ani jméno klienta, ale komise má k dispozici policejní spis a asi tu informaci je schopna si opatřit. Ode mě to zaznít nemůže a vy to víte.“

Advokát se podle závěrečného dokumentu zaštiťoval kárnou praxí české advokátní komory. „Dle názoru vyšetřovací komise je tento výklad zákona o advokacii v přímém rozporu s ochranou klienta, jelikož advokát jej odmítá byť jen identifikovat. Tato praxe je zneužívána i k osobní ochraně advokáta při jeho protiprávním jednání, aniž by jednal v zájmu klienta, a brání se tak přezkoumání jím uvedených skutečností. Taková jednání lze považovat za porušení etických pravidel advokátní komory, zejména čl. 17 jejího etického kodexu. Vyšetřovací komise doporučuje Poslanecké sněmovně zvážit úpravu zákona o advokacii ve smyslu povinnosti identifikovat klienta, v jehož zájmu advokát jedná. Pokud jej neidentifikuje, nemůže se odvolávat na povinnost mlčenlivosti vůči klientovi,“ dodává zpráva.

Podle prvního místopředsedy ČAK Tomáše Sokola jde o materiál, který má řadu právních chyb a nedostatků. „Nemohu mluvit za ČAK a ještě jsem pasáž zabývající se možnými změnami úpravy advokátní mlčenlivosti nečetl. Tak jak ale věc podáváte jde o jeden z dalších pokusů likvidovat právo chránící důvěrnost informací, které fyzické a právnické osoby svěřují advokátům. Tedy pokus zvětšit kontrolu nad soukromím občanů a právnických osob a posílit kontrolu státu nad nimi. Samozřejmě ve jménu dobra jako vždy, když se likvidují občanská práva. Navíc právně dost nesmyslným způsobem,ů reagoval Sokol na dotazy České justice k návrhu poslanců.

Trestnímu oznámení budou čelit také podnikatelé Zdeněk Bakala a Viktor Koláček, kteří byli s OKD spojeni, i další lidé. Souvisí s privatizací menšinového státního podílu v OKD v roce 2004 skupině Karbon Invest podnikatelů Viktora Koláčka a Petra Otavy za 4,1 miliardy korun. Pozdější premiér Sobotka byl v té době ministrem financí a Urban ministrem průmyslu a obchodu. „Zájmem státu bylo vyjednat cenu, která byla co nejvýhodnější pro stát, což se v tomto případě nestalo,“ uvedl Černohorský.

Koláček a už zesnulý Otava prodali OKD skupině RPG Industries vedené finančníkem Bakalou. Koláčka a Bakalu komise podezírá podle Černohorského z podvodu. Koláček a Otava totiž podle něho prodali Karbon Invest ještě v době, kdy vyjednávali se státem o prodeji minoritního podílu. „Exkluzivní jednání (s firmou Karbon Invest o prodeji menšinového státního podílu) bylo vedeno jen na základě toho, že stát a vláda žily v domnění, že to prodávají osobám, které jsou spojeny s regionem, nikoli finančnímu žralokovi,“ podotkl Černohorský.

Oznámení na nynějšího prezidenta Hospodářské komory Dlouhého a Skalického se týká 90. let, kdy stát ztratil v černouhelné společnosti většinový podíl. Čelit mu bude také například tehdejší předseda bývalého Fondu národního majetku Roman Češka a další lidé pro podezření z porušování povinností při správně cizího majetku. „Vyšetřovací komise se domnívá, že uvedením nepravdivých informací mohlo dojít ze strany některých osob, včetně advokátů, ke spáchání trestného činu podvodu či poškozování cizích práv,“ stojí v dokumentu komise.

Dlouhý navíc podle Černohorského pochybil, když vložení bytového fondu do společnosti OKD nemělo oporu v tehdejších zákonech. Pokud je tento právní názor správný, bytový fond je podle komise stále v majetku státu. „Existuje právní možnost, že bývalé byty OKD mají v katastru jiného vlastníka, než možná mají dle práva skutečně,“ řekl člen komise, nezařazený poslanec Lubomír Volný. Státní úřady komise už v této věci oslovila, zatím podle něho bez odezvy.

Členové komise zkoumali vedle snížení základního jmění černouhelné společnosti ve druhé polovině 90. let a prodeje minoritního státního podílu OKD také plnění závazků nabyvatelem akcií ze smlouvy z roku 2004 a příčiny úpadku OKD v roce 2016. Akcie nástupnické společnosti tehdy převzala státem vlastněná firma Prisko. Za nové majitele bytového fondu vystupovala mezinárodní společnost Round Hill Capital, která sídlí v Londýně. „Našim daňovým poplatníkům byly ukradeny desítky miliard korun, horníkům, mým kolegům, ukradeno 44.000 bytů,“ komentoval historii OKD člen komise za ANO Josef Hájek.

Společnost OKD byla podle člena komise Václava Klause (Trikolóra) zdravá, ze společnosti ale odešlo „naprosto bezskrupulózně“ zhruba 63 miliard korun a byla vržena do insolvence. Ručila navíc za úvěry firmy NWR, která ji tehdy vlastnila. Rovněž působením orgánů obou společností by se měla z podnětu komise zabývat policie.
Do devítičlenné komise delegovaly po jednom zástupci všechny poslanecké kluby. Člen za ČSSD Lubomír Zaorálek skončil, když se stal ministrem kultury. Závěrečnou zprávu podepsalo všech osm členů komise.

MINISTRYNĚ BENEŠOVÁ: ŽALOBCI CHRÁNÍ VLASTNÍ ŽIDLE, MÍSTO NSZ ZEMANA DÁT ŠAROCHA

Jmenování Marie Benešové ministryní spravedlnosti doprovázela řada demonstrací. Pořadatelé i účastníci se báli, že by mohla ovlivnit rozhodnutí v kauze Čapí hnízdo. O verdiktu, novele zákona o státním zastupitelství a možnosti odvolání nejvyššího žalobce Pavla Zemana hovořila v rozhovoru pro MF DNES.

- V létě jste musela čelit sérii demonstrací. Na 16. listopadu se chystá na Letné další obrovská, myslíte, že bude opět vedena primárně proti vám?

To byste se měl zeptat aktérů v čele s panem Minářem. Myslím, že jsem nezavdala příčinu. Původně byly demonstrace víceméně preventivní, protože byla jakási obava, co budu či nebudu dělat. No, asi jsem nesplnila, co ode mě očekávali. Myslím, že tady nepáchám nic špatného. Že se dohadujeme o zákonu o státním zastupitelství, ještě neznamená, že to se státními zástupci myslím špatně. Tu profesi jsem vykonávala podstatnou část života a vím, o čem to je – především o zodpovědnosti. Dnes se to pojímá trochu zúženěji. Státní zástupci by chtěli velké peníze, chtěli by srovnání se soudci, chtěli by být jakýmsi čtvrtým ústavním pilířem. Ale podívejme se na celou řadu kauz, které skončily fiaskem. Je třeba se zamyslet, kam vůbec státní zastupitelství směřuje a kde je ukotveno.

- Postupně se k tomu dostaneme, teď bych ještě zůstal u demonstrací. Nenahrálo jejich organizátorům prohlášení prezidenta Miloše Zemana, že pokud by se vrátila kauza Čapí hnízdo, udělil by Andreji Babišovi abolici?

Beru vyjádření pana prezidenta s rezervou, nevím, co tím sledoval. Nevím, jestli toto brát jako nějaké varování, nebo upozornění. Osobně si myslím, že by k tomu ani nedošlo, a jak jsem pochopila, pan premiér by to ani nepřijal.

- No právě, mnozí to mohli brát jako varování nejvyššímu státnímu zástupci Pavlu Zemanovi, který může zastavení kauzy ještě zvrátit. Pokládáte to od Miloše Zemana za šťastné?

Tak šťastné… Nebudu hodnotit vyjádření prezidenta, nemluvila jsem s ním o tom. Až bude příležitost, zeptám se, ale nehodlám to nijak zlehčovat ani zveličovat. Prostě tato slova padla, on má na abolici právo. Je otázkou, za jakých okolností by ji dal či nedal, ale tyto věci se řeší, až když nastanou.

- Už před Zemanovým výrokem o abolici kauzu Čapí hnízdo navrhl zastavit žalobce Jaroslav Šaroch a definitivně tak učinil jeho nadřízený Martin Erazím. Tím pádem se pro část veřejnosti z hrdiny Šarocha bojujícího za spravedlnost stal téměř zaprodanec Andreje Babiše, který krajně podezřele změnil názor o 180 stupňů. Co jste tomu říkala?

To jsou ty paradoxy, jestli někomu v jeho ideálech a představách vyhovíte, nebo ho v nich zhrdíte. Pana Šarocha vůbec osobně neznám, ani jsem pořádně nečetla jeho usnesení. V žádném případě jsem se o to nezajímala, ani mi to jako ministryni nepřísluší. Takže představu, že tady něco zmanipuluji, mohl vyřknout jen laik nebo blázen. Je to rozhodnutí, za kterým si stál pan Šaroch i jeho šéf, musíme to respektovat.

- Nepřipadá vám zvláštní, když státní zástupce čtyři roky zjišťuje, co splňuje definici malé firmy a co ne, na čemž bylo nakonec zastavení stíhání postaveno?

To také nebudu hodnotit, nevím, jaké měl důkazy. Ale je pravda, že kauzy se tu vlečou. Někdy jsou efektně zahájeny, lidé pozatýkáni, a pak z toho nic není. Teď jsme tu měli kauzu Kladruby, kde bylo 22 obžalovaných. Výsledek je 19 zproštěných, dva peněžité tresty a jedna podmínka. Takže si kladu otázku, zda to nebylo megalomanské řešení. Je za tím nutno vidět lidi, jejich osudy, dehonestování, třeba i ztrátu výdělku, náklady na obhajobu. Přicházím s tím do styku v případě, že poškození později podávají nárok na náhradu škody. Bohužel nám ty cifry rapidně stoupají. Teď v září jsme na nějakých 150 milionech vyplacených náhrad škod za tento rok. To je alarmující, budu o tom se státními zástupci mluvit na jejich výroční poradě, která bude v nejbližších týdnech.

Důkazy o spáchání trestného činu nesvědčily. Babiš na mě netlačil, řekl Šaroch

- Je možné, že nejvyšší žalobce Pavel Zeman, kterému na to běží tříměsíční lhůta, rozhodne v kauze Čapí hnízdo úplně opačně než pánové Šaroch s Erazímem?

No, musel by tam najít nezákonnost. A to už je trošku složitější pojem. Jako nejvyšší státní zástupkyně jsem tyto kontroly dělala pravidelně. Většina věcí prošla, jen minimum jsme rušili či tam měli připomínky. Nevím, kolik má ten spis stran, je objemný. Ale je to tak nasvícená věc, že by opravdu měli napnout síly, aby to přezkoumali co nejdůkladněji, ale také co nejrychleji.

- Co se to dnes odehrává mezi ministerstvem spravedlnosti a státními zástupci? Připadá mi, že spory o novelu o státním zastupitelství dávno přesáhly rámec odborné diskuse, že je to z obou stran čistá politika. Nepamatuji si, kdy dříve nejvyšší žalobce veřejně říkal, že píšete zákon, jen abyste se jich zbavila...

(skáče do řeči) No, to je bohužel paranoia. On už se bohužel spor o tento zákon dostal do osobní roviny. Všem ty nervy trochu povolují. Stalo se z toho velké politikum.

- … ale z obou stran. Zatímco Pavel Zeman píše, že se jich pomocí zákona jen chcete zbavit, a pražská vrchní žalobkyně Lenka Bradáčová, že to oslabí nezávislost státního zastupitelství, vy jim zase veřejně vyčítáte, že chtějí být ve funkcích do smrti či že by se Bradáčová měla rozhodnout, zda chce být žalobkyní, nebo političkou. Takové přestřelky přece škodí celé justici, ne?

Je to tak, no. Jak jsem pochopila, tak oni se nesmířili. Tady se od roku 2002 volá, aby nejvyšší státní zástupce nebyl okamžitě odvolatelný, což postihlo mě v kauze katarského prince. Z hodiny na hodinu. Dnes dostávají tři roky dopředu, protože pan nejvyšší by podle mé novely skončil 31. prosince 2023. Paní Bradáčová dokonce ještě o rok později. Teď si spočtěte, kolik let už odsloužili. Pan nejvyšší už devět let. K tomu má další tři. Kdo tady takové funkční období má? Ani prezident, nikdo. A jim je to všechno málo. S jídlem roste chuť a bohužel to spojují s nezávislostí státního zastupitelství. Ale to není o nezávislosti. Na mě to dělá dojem, že jen hájí své židle, aby tam mohli být co nejdéle.

-Je v pořádku, aby se tak vysoce postavené persony z obou stran takto veřejně handrkovaly?

Nikdo se neptá na jejich výsledky, nikdo je nehodnotí. Oni tu nezávislost dovedli do absurdna. Matador Legislativní rady vlády doktor Pavel Zářecký řekl zajímavou větu: Co už by ministerstvu spravedlnosti zbylo, pokud by neslo odpovědnost za státní zástupce, a oni přitom měli podmínky jako soudci, jak si přejí? To už bychom tady nemuseli být. Přitom za ně nesete odpovědnost a oni neodvádějí výsledky, jaké si vláda představuje. Zřejmě by se utrhli ze řetězu, jak to tak vypadá.
Nebylo by řešením, co navrhoval nejvyšší žalobce Zeman v Senátu? Tedy že by se přepsala ústava a státní zastupitelství by bylo z výkonné moci úplně vyňato?

Pak by to byl čtvrtý pilíř moci, a to tady snad nechceme. Jsou tři pilíře – moc zákonodárná, moc soudní a moc výkonná. Oni jsou součástí moci výkonné a jsou stranou v trestním řízení. Nemohou se rovnat soudci. To je naivní a partyzánská představa. Oni prostě chtějí jen moc a povinnosti už tolik nevnímají. Chápu to jako vypuštění balonku, kam až mohou zajít.

- Když o Pavlu Zemanovi s Lenkou Bradáčovou takto mluvíte, nechcete se jich opravdu zbavit?

Ale nechci se jich zbavit. Protože taky musíte mít náhradu a to dnes není jednoduchá otázka. Na nejvyššího státního zástupce musíte mít zkušeného člověka, kterému to svěříte a víte, že si bude počínat dobře a resort zvládne. No a ti lidé nerostou na stromech.

Kvůli stíhání zastupitelů Postoloprt podala ministryně dvě kárné žaloby

Teď může dojít k dalšímu konfliktu, protože jste podala kárné žaloby v kauze Postoloprty, kde po letech stíhání soud osvobodil politiky včetně poslance hnutí ANO Pavla Růžičky v kauze údajně nevýhodného prodeje domu. Nakonec soud řekl, že na něm městu ještě vydělali. Jenže vrchní státní zástupkyně Bradáčová se za níže postavené kolegyně postavila. Jdete tedy přímo proti ní.

Ona řekla, že to je promlčené, a my to tak neshledali. Takže jsem podala kárnou žalobu. Myslím, že to je správné, protože tady nastala specifická situace, kdy můj předchůdce doktor Pelikán na jaře 2017 osobním dopisem upozorňoval dozorovou státní zástupkyni, že se mu sdělení obvinění nezdá. Vysloveně tam uvedl, že nechce v žádném případě do kauzy zasahovat, ale upozorňuje, že parametry zahájení a sdělení nejsou naplněny. Podotýkám, že byť je doktor Pelikán skvělý právník a legislativec, není odborníkem na trestní právo. A když to poznal i on, tak jak to, že to nepoznaly dvě státní zástupkyně, které měly kauzu dozorovat a dohledovat? Přesto to pokračovalo a u soudu skončilo zproštěním. Po nás se teď chce 16 milionů. Takže nastal čas, kdy by také státní zástupci měli nést odpovědnost za svoji špatnou práci. Tudíž jsem musela kárnou žalobu podat.

Každý vám hned vmete, že hájíte poslance hnutí ANO proti právnímu názoru vrchní státní zástupkyně Bradáčové.
Od toho se to předkládá kárnému senátu, aby to vyhodnotil. Je to kauza zásadní a určitě bude i převratná, protože jsou tu dnes třeba strany, které volají po hmotné odpovědnosti státních zástupců. Musíme nastavit nějaké mantinely, protože státní zástupci nemohou stále odkazovat jen na to, že v té době měli nějaký právní názor. Nesou také odpovědnost za životy těch lidí, za zmařené kariéry, za vyplacení obhajoby. Když udělá chybu lékař, také se po něm vymáhá škoda. Nelze přece bez odpovědnosti kohokoli odstíhat, a když přijde závažná závada, na kterou navíc bylo upozorňováno, nestane se nic.

- Chcete to řešit i nějak systémově?

Hlavně chceme, aby státní zástupci zpozorněli. To je takový průzkumný balonek, aby všichni zpozorněli a začali být ve své práci důslednější. A neříkali jen, že měli právní názor a byly tam ty či ony posudky. Prostě když už někoho obviní, tak aby to obvinění sedělo.

Nechci se příliš pouštět do rozebírání vašich sporů se žalobci o novelu zákona, protože už vše bylo stokrát řečeno. Vy chcete, ať je nejvyšší státní zástupce na sedm let, oni na deset, v komisi, která má vybírat žalobce, jim vadí, že tam má ministerstvo převahu tří lidí proti dvěma a…
(skáče do řeči) To nejsou zástupci ministerstva. Dali jsme tam nezávislého soudce právě proto, aby to nebyl zástupce ministerstva. Je to možná revoluční myšlenka, ale není nic proti ničemu. Legislativní rada vlády nám ji nijak nestrhala. Pan doktor Šámal (Pavel Šámal, předseda Nejvyššího soudu, pozn. red.) doslova řekl, že když se kouká po světě, jsme papežštější než papež. Že všude ve světě je běžné, že jsou v komisích soudci. A kdo jiný než soudce zná práci státního zástupce? Právě proto se to státním zástupcům nelíbí, protože je soudci dobře znají. Znají i jejich závady, jestli chodí připravení, zda jsou dobří manažeři. Soudci mají znalost daného regionu a zároveň přece neztrácejí nezávislost tím, že sedí v nějaké komisi. Tahle námitka je absurdní.

- Proč by se státní zástupce nemohl po vypršení funkčního období přihlásit do výběrového řízení znovu? Pokud přece funkci vykonával dobře, měl by mít šanci pokračovat, ne?

Bohužel to nejde, takto to ve svém nálezu zformuloval Ústavní soud. Je tam výjimka pro okresy, protože tam byste ani nesehnali kandidáty. Je pravda, že neopakovat to asi není úplně ideální situace, ale bohužel ten nález tomu brání.
Návrh novely zákona o zastupitelství nepřispěje ke stabilitě, řekl Hamáček

- Proč se vůbec nad novelou o státním zastupitelství setkáváte s organizacemi typu Rekonstrukce státu, což je v podstatě zájmové sdružení? Proč právě oni mají hovořit do podoby zákonů, byť si naposledy stěžovali, že jste jim v ničem nevyhověla?

Původně s nimi komunikoval pan premiér a přál si, abych je vyslyšela, tak jsem s nimi komunikovala. Přijala jsem je dvakrát, měla s Rekonstrukcí státu svatou trpělivost. Dokonce to pojali tak, že si na půdě ministerstva dělali tiskové konference, což se mi trochu nelíbilo. Co mě ale opravdu naštvalo, bylo, že to neustále podbarvovali těmi demonstracemi. Ve stylu: Když nevyhovíte, nevylučujeme, že demonstrace dále budou. No to už je na hraně vydírání a na to já neslyším.

- Minulou středu zasedala protikorupční rada vlády, která vám novelu shodila ze stolu. Co to znamená a jaký bude její další osud?

Nejdůležitější je Legislativní rada vlády a tam to prošlo s tím, že je to v souladu s ústavou, s požadavky GRECO (evropská skupina sledující boj proti korupci, pozn. red.). To je pro mě směrodatné. Protikorupční rada vlády je jen poradní orgán a její postoj je pouze doporučující. Navíc je v ní zastoupen třeba farmaceut bez právního vzdělání. Sám při formulaci stanoviska rady říkal, že právu nerozumí. Tak kde to jsme? Bylo vidět, že tam byla nějaká domluva, že se něco odehrálo v zákulisí. Budu to tedy brát jako doporučení a čekám, že se tento týden sejdu s nejvyšším státním zástupcem, který je dávno objednán, a budeme muset dospět k nějakému dalšímu závěru. On je paličák, já jsem také trochu paličák, tak se o tom budeme dál bavit. Nejde to bez komunikace.

- Můžete se vůbec na něčem smysluplném dohodnout, když si posíláte tak ostré vzkazy přes média?

Tak já už jsem hodně ustupovala. Dali jsme státní zástupce v přechodných obdobích do košů, přesně jak si přáli. Dali jsme jim další roky pobytu ve funkcích. Neumím si představit, kam chce, abych ustoupila. On by chtěl deset let ve funkci, chce to zřejmě znovu opakovat. Jeho požadavky jsou v kontextu doby nereálné. Bude muset slevit, já třeba také někde slevím. Uvidíme. Můžeme slevit třeba v té komisi. Když se jim nelíbí soudce, můžeme hledat jinou variantu. Uvidíme.

- Lidsky spolu nemáte problém?

No, jak říkám, už je to v osobní rovině. Protože on dobře ví, že po něm nejdu. Kdybych to chtěla udělat (odvolat Pavla Zemana, pozn. red.), už dávno jsem mohla.

KONEC OPAKOVANÉMU JMENOVÁNÍ SOUDCŮ A OMEZENÍ PŘÍSEDÍCÍCH

Se zákazem opakovaného jmenování předsedů soudů, povinnou praktickou přípravou justičních kandidátů či s omezením rozhodování laických přísedících v trestních řízeních počítá novela zákona o soudech a soudcích, kterou dnes schválila vláda. Cílem novely je podle ministerstva spravedlnosti zejména zavedení jednotného a transparentního systému výběru soudců a soudních funkcionářů.

Současný systém přípravy a výběru soudců není u krajských soudů jednotný. Někde například vůbec nepůsobí justiční čekatelé, nahradili je asistenti soudců. Novela proto stávající justiční čekatele ruší. U soudů by měli primárně působit asistenti, kteří budou jednotlivým soudcům pomáhat s vyřizováním každodenní agendy.

Asistenti se složenou justiční zkouškou i uchazeči z jiné právní praxe s rovnocennou odbornou zkouškou se budou moci přihlásit do výběrového řízení na nově vytvořenou pozici justičního kandidáta. V rámci roční přípravy by si tito vybraní kandidáti měli osvojit dovednosti nezbytné pro práci soudce. Až poté se budou smět přihlásit do výběrového řízení na post konkrétního soudce.

Součástí novely jsou i jednotná pravidla pro výběr předsedů okresních, krajských a vrchních soudů. Předpokladem pro jmenování do funkce bude alespoň pětiletá praxe na pozici soudce a úspěšné absolvování konkurzu. Předpis také stanoví, že předsedové okresních, krajských a vrchních soudů nebudou smět vykonávat svou funkci opakovaně u téhož soudu. Autoři se odvolávají na nález Ústavního soudu z roku 2010. Podle něj je stávající možnost opakování sedmiletého funkčního období problematická, protože může vést soudní funkcionáře k tomu, aby si vytvářeli předpoklady pro své opětovné jmenování.

Novela se věnuje i přísedícím. „Soudci z lidu“ by měli i nadále spolurozhodovat v pracovněprávních sporech. V trestních věcech ale budou senáty složené ze soudce a dvou přísedících nově zasedat jen u kauz úmyslných trestných činů, kde činí horní hranice sazby nejméně deset let – ovšem s výjimkou činů majetkových a hospodářských, o nichž má nově rozhodovat pouze samotný soudce.

PŘEDSEDA MAZANEC: NSS TOVÁRNOU NA ROZSUDKY

Problémy způsobené zatížením Nejvyššího správního soudu se prohlubují, varoval po roce ve funkci předseda Nejvššího správního soudu (NSS) Michal Mazanec. Roste délka řízení, za pět let se zdvojnásobil počet nevyřízených stížností. Efektivní pomoc může přinést změna zákona. Soud sám nemá nástroje, jak počet nových podnětů regulovat. Ocenil naopak zlepšení na správních úsecích krajských soudů. Rozhodují rychleji a lépe, uvedl Mazanec.

Počet stížností k NSS roste od roku 2010. Letos Mazanec s ohledem na pololetní statistiky očekává celkem 4644 nových stížností. Lidé či firmy napadají kasačními stížnostmi přibližně 45 procent rozhodnutí krajských soudů. Úspěšná je jen každá šestá či sedmá, ostatní soud odmítá či zamítá.

„NSS se tak čím dál víc stává továrnou na rozsudky, jimiž hlásáme do světa do omrzení totéž, co už jsme řekli pětkrát, desetkrát, dvacetkrát,“ uvedl Mazanec.

Soud nemůže sám omezit počet stížností. „Podmínky ‚přítoku‘ nových věcí stanoví zákon a také jen zákon může stanovit, že některé soudní věci soud nepřijme – nebo může z nějakých důvodů bez věcného projednání odmítnout,“ popsal Mazanec.

Od července 2018 čeká ve sněmovně návrh změny zákona, díky níž by mohl soud častěji odmítat stížnosti kvůli takzvané obecné nepřijatelnosti, v podstatě za okolností, kdy sporná otázka byla v minulosti opakovaně řešena a vyřešena. Sněmovna by se mohla návrhem začít zabývat na nejbližší schůzi.

Možnosti aliminace, tedy odmítnutí stížnosti bez projednání, byly i tématem mnoha návrhů soudců a odborníků, jež NSS poslední rok shromažďoval. V prvním čtvrtletí Mazanec s místopředsedkyní Barbarou Pořízkovou navštívili všechny krajské soudy, diskutovali kromě jiného o možných změnách soudního řádu správního a souvisejících předpisů. Dále NSS oslovil instituce a odborníky se stejnou otázkou: co konkrétně je třeba změnit, aby správní soudy fungovaly bez trvajícího přetížení a rychleji.

Z odpovědí od vysokých škol, úřadů, soudců, advokátů i akademiků vzešel padesátistránkový soubor asi 150 námětů. Teď se je soud snaží protřídit a zpracovat, jde o náměty různého stupně obecnosti a promyšlenosti, některé myšlenky jdou proti sobě. Průběžným výsledkem bude podklad pro strategické rozhodnutí, jakou cestou se dál vydat.
„V dalších krocích už přirozeně musí participovat ministerstvo: Bude nutné posoudit například otázky efektivity, časové i technické náročnosti možných změn, a nepochybně i politické prosaditelnosti; to už není úkol jen pro soudce,“ uvedl Mazanec.

Jako předseda se dál staví proti navyšování počtu soudů NSS, neřeší to podle něj rostoucí zatížení. Poukázal na rozpočtové náklady, personální a technické potíže, které by nastaly. Zejména by však podle něj dále přibylo soudních rozhodnutí a judikatura by se rozkolísala. V prvním roce ve funkci nesáhl Mazanec k žádným zásadním změnám ve fungování soudu, příští rok se bude muset vypořádat s úspornými opatřeními v resortu.

Jako pozitivní překvapení uplynulého roku hodnotí změny u krajských soudů. „Úroveň jejich rozhodnutí má zřetelně stoupající tendenci, začínají se u nich také výrazně a dobře uplatňovat i naši bývalí asistenti, a vůbec na krajských soudech vyrůstá nová a schopná generace administrativistů. Takže můj pohled na současné české správní soudnictví určitě není jen pesimistický,“ uvedl Mazanec.

SOUDCI VE VARECH CHYBOVALI PŘI PŘERUŠENÍ TRESTU

Okresní soud v Karlových Varech podle Nejvyššího soudu (NS) chyboval, když přerušil výkon trestu muži odsouzenému za těžké ublížení na zdraví. K rozhodnutí nebyl místně příslušný, navíc měl dvě protichůdná lékařská vyjádření a nepočkal na aktuální zprávu o zdravotním stavu odsouzeného, kterou si sám objednal.

Za daných okolností nebylo možné bez pochybností rozhodnout, uvedl dnes NS. Konstatoval, že byl porušen zákon ve prospěch odsouzeného. Dnešní rozhodnutí, které padlo na podnět ministryně spravedlnosti Marie Benešové (za ANO), má pouze akademický charakter. NS za daných okolností nemůže odsouzenému přitížit, nic se tedy pro něj po dnešku nemění.

Jindřich Schmied si od prosince 2016 odpykával šestiletý trest za to, že se spolu s dalšími komplici podílel na mučení jiného muže. Navíc dostal ještě čtyři měsíce za to, že do vězení v termínu nenastoupil a musela jej vypátrat policie. Letos v lednu požádal u okresního soudu o přerušení trestu ze zdravotních důvodů.

Okresní soud měl k dispozici propouštěcí zprávu Chirurgického oddělení Vazební věznice Praha Pankrác, podle které byl obviněný schopen dál vykonávat trest. Obhajoba předložila vyjádření soudního znalce, který s ohledem na prodělaný akutní zánět slinivky a další problémy odsouzeného uvedl například to, že je nezbytné operativně odstranit žlučník. Doporučil specializované centrum typu fakultní nebo krajské nemocnice.

Teprve po rozhodnutí okresního soudu přišla aktuální zpráva Vězeňské služby ČR, podle které bylo možné mužovi dál poskytovat léčbu ve věznici. Podle NS vůbec neměl rozhodovat karlovarský okresní soud, ale Krajský soud v Plzni, který také později prodloužil dobu přerušení trestu. Muž je tedy nadále na svobodě.

Za chybu NS označil také to, že rozhodoval senát okresního soudu při veřejném jednání, podle zákona měl ale rozhodnout předseda senátu neveřejně. „I zde došlo zjevně k pochybení,“ uvedl soudce Radek Doležel. Nejvyšší soudní instance tak neakceptovala názor advokáta Šimona Jirky, podle kterého vlastně okresní soud zvolil transparentnější a objektivnější způsob rozhodování.

GOTTOVA MLUVČÍ PORODILA DCERU

Aneta Stolzová, mluvčí nedávno zesnulého zpěváka Karla Gotta, se stala maminkou. Narodila se jí dcera. Holčička, kterou má mluvčí s novinářem Alešem Růžičkou, dostala jméno Amálie Karla. „Amálka Karla Stolzová je na světě. Náš Zuřivec je novopečený dvojnásobný tatínek! Amálko, Anetko i Aleši, gratulujeme vám! Máme vás ráááádi,“ stojí ve facebookovém příspěvku Rádia Impuls, kde Aleš Růžička pracuje jako Zuřivý reportér.

Amálka Karla Stolzová je na světě. Náš Zuřivec je novopečený dvojnásobný tatínek! Aneta Stolzová má ještě staršího syna Adama. Její šestiletá dcera, která bojovala s genetickým syndromem Phelan McDermid, podlehla nádorovému onemocnění v roce 2015.

Mluvčí a novinář se poznali v roce 2018 během natáčení pohádky Když draka bolí hlava, kde hrál i Karel Gott. „Díky pohádce Když draka bolí hlava a mediálnímu partnerství s Rádiem Impuls začala naše pohádka. Prostě věci se dějí přesně tak, jak mají,“ napsala Stolzová loni v listopadu na Facebooku.

Těhotenství Gottova mluvčí potvrdila v létě na sociálních sítích, když zpěvák sdílel fotku ze Zlína, kde je Stolzové vidět rostoucí bříško. To se nedalo skrýt ani na oslavách zpěvákových osmdesátin. Stolzová musela ještě před porodem řešit úmrtí legendárního zpěváka, který zemřel 1. října. „Karel Gott zemřel v úterý krátce před půlnocí doma v kruhu své rodiny,“ potvrdila ČTK Aneta Stolzová ve středu 2. října před polednem.