iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Postoloprty: Ministryně Benešová podala dvě kárné žaloby

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová podala kárné žaloby na dozorovou a dohledovou státní zástupkyni v případu Postoloprty. České justici podání kárné žaloby potvrdil mluvčí ministerstva Vladimír Řepka. Podle Benešové se jedná o „důkaz zásadního a dlouhodobého selhání soustavy státního zastupitelství“.

Ministryně Benešová podala kárnou žalobu na Pavlišovou, kterou její předchůdce Jan Kněžínek jmenoval do funkce vedoucí lounského státního zastupitelství, poté, co byl ve věci vykonán dohled Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem (KSZ). Ten skončil tím, že vedoucí KSZ Radim Kadlček konstatoval sice „bezdůvodné“ a dlouhé trestní řízení, avšak veškerou odpovědnost přiřkl soudním znalcům. Případ totiž skončil letos v dubnu u chomutovského okresního soudu po třech letech zprošťujícím rozsudkem, neboť se ukázalo, že zastupitelé naopak obci peníze prodejem domu „vydělali“. Kadlček žádá, aby soudní znalci byli zbaveni funkce.

Ve věci byl přitom vykonán dohled ze strany KSZ opakovaně. Poprvé neshledal žádné pochybení, jakkoliv byly všechny okolnosti již známy. Teprve druhý dohled, na podnět ministra spravedlnosti Roberta Pelikána, skončil konstatováním pochybení, které mělo být napraveno v řízení před soudem. Právě z tohoto důvodu vedoucí Vrchního státního zastupitelství v Praze (VSZ) Lenka Bradáčová a po ní i vedoucí KSZ Kadlček konstatovali promlčení možné kárné odpovědnosti Pavlišové, kdy měla uplynout půlroční subjektivní lhůta.

V případu šlo o prodej domu ve vlastnictví města za cenu, kterou zastupitelé považovali za v místě a čase obvyklou. Opak tvrdila policie a státní zástupkyně, a to na základě jediného znaleckého posudku, který ovšem již na počátku celého trestního řízení zpochybňovali jak trestně stíhaní zastupitelé, tak znalecké posudky bank. Ty si však ani policie, ani státní zástupkyně neopatřili a nereagovali ani na upozornění, že policií oslovený znalec pravděpodobně opsal pasáže z několik let starého posudku. Petr Dimun, ceskajustice.cz

MINISTRYNĚ BENEŠOVÁ NAVRHLA NA PŘEDSEDU VS JUDr. DÖRFLA

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová navrhla prezidentovi republiky Miloši Zemanovi ke jmenování předsedou Vrchního soudu v Praze (VS) Luboše Dörfla. Vyplývá to z materiálu pro vládu, který má Česká justice k dispozici.
Předseda Krajského soudu v Praze (KS) Luboš Dörfl uspěl ve výběrovém řízení na předsedu VS před místopředsedou tohoto soudu Jan Sváčkem. Ačkoliv by mohla ministryně teoreticky předložit prezidentovi k výběru oba kandidáty, rozhodla se pouze pro Dörfla.

„Komise pro přijímací pohovor (dále jen „komise“), jejíž jednání se uskutečnilo dne 23. 9. 2019, dospěla k jednoznačnému závěru, že Mgr. Luboš Dörfl, Ph.D., předseda Krajského soudu v Ústí nad Labem, který obdržel celkem 44 bodů, je vhodný a kvalitní kandidát na funkci předsedy Vrchního soudu v Praze“, stojí ve zmíněném vládním materiálu.
Za hlavní Dörflovu přednost ministerský návrh považuje, že se mu „podařilo stabilizovat nejen krajský soud, ale také pozitivně ovlivnit stav celé severočeské justice“.

Dörflovi se s jeho týmem opravdu podařilo rozhýbat severočeskou justici, a to i díky systému intenzivních kontrol, který vytvořil tlak na vyšší výkon. Ten je však i terčem kritiky některých soudců, kteří poukazují na upřednostňování právě výkonu před kvalitou rozhodování, a zvláště soudci starších ročníků nejsou schopni držet nastavené tempo. K lepším výsledkům severočeské justice také přispěl i snižující se nápad na trestních úsecích. Na stranu druhou si Dörfl u každého z ministrů spravedlnosti dokázal prosadit pro severočeské soudy nadstandardní přísun nových soudcovských i míst administrativního personálu.

Luboš Dörfl absolvoval v letech 1988-1993 Právnickou fakultu Karlovy univerzity v Praze. V justici působí nepřetržitě od roku 1993, kdy se stal justičním čekatelem. V roce 1995 byl jmenován soudcem Okresního soudu v Nymburce, u něhož v letech 1998 až 2005 působil také ve funkci předsedy. Poté přešel ke KS v Praze na místopředsednickou funkci, které se po neshodách s tehdejší předsedkyní v roce 2011 vzdal a přešel k VS v Praze. Od roku 2014 je předsedou KS v Ústí nad Labem, ceskajustice.cz

ROZHODNUTÍ O STŘETU ZÁJMŮ U NSZ ZEMANA

Úředník ze středočeského krajského úřadu, který rozhodl o zastavení přestupkového řízení s premiérem Andrejem Babišem, poslal spis k případnému posouzení nejvyššímu státnímu zástupci Pavlu Zemanovi a ministerstvu spravedlnosti. Řízení se týkalo možného střetu zájmů premiéra. Úředník tak učinil na základě tlaku médií a politiků, kteří vyžadují přezkum rozhodnutí. Jde o krok, jehož účelem je zamezit veškerým spekulacím, řekla v pátek Helena Frintová z krajského úřadu.

Babiš čelil podezření, že stále ovládá média spadající pod holding Agrofert. Premiér se bránil tím, že holding vložil do svěřenského fondu. Městský úřad v Černošicích opakovaně dospěl k názoru, že premiér porušil zákon o střetu zájmů a uložil mu pokutu 200 000 korun. Babiš se pokaždé odvolal a středočeský krajský úřad nakonec přestupkové řízení minulý týden zastavil. Podle krajských úředníků nebylo prokázáno, že by Babiš mediální společnosti ovládal.

Kritici poukazovali na to, že středočeské hejtmanství řídí hnutí ANO. Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová podezření z podjatosti již dříve odmítla. Vedoucí oddělení přestupků krajského úřadu Petr Franěk v páteční tiskové zprávě kraje uvedl, že veškeré úkony v odvolacím řízení byly prováděny samostatně.

„Přestupkovou agendou se zabývám od roku 1999, z toho od roku 2003 na Krajském úřadě Středočeského kraje. Jsem přesvědčen o tom, že odvádím profesionální práci, a za svým rozhodnutím si stojím a není mi lhostejné, pokud je mé rozhodnutí dezinterpretováno. Bylo učiněno zcela v souladu s právními předpisy České republiky. Budu velmi rád, pokud pan Pavel Zeman, respektive Ministerstvo spravedlnosti mé rozhodnutí posoudí a výsledek veřejnosti oznámí,“ dodal Franěk.

Podnět k přezkumu verdiktu krajského úřadu se rozhodla podat i organizace Transparency International, která řízení s Babišem iniciovala. Senátor Lukáš Wagenknecht nejvyššího žalobce požádal, aby podal proti rozhodnutí středočeského krajského úřadu žalobu.

MINISTR TOMAN: EU BY MĚLA PŘIJMOUT STRATEGII NA LESNICTVÍ

Africký mor prasat (AMP), kůrovcová kalamita v lesích a Společná zemědělská politika (SZP) po roce 2020 byla hlavní témata dnešního jednání ministrů zemědělství rozšířené skupiny zemí Visegrádské skupiny v Praze. Toho se zúčastnili zástupci České republiky, Slovenska, Maďarska, Polska, Bulharska, Chorvatska, Rumunska, Slovinska a Finska, které nyní předsedá Evropské unii.

„Pokud jde o Společnou zemědělskou politiku, shodli jsme se na tom, že by Evropská komise měla co nejdříve předložit svůj návrh na přechodné období, neboť je evidentní, že se bez něj neobejdeme. Zásadní je zajištění plynulého přechodu mezi stávajícím a novým programovým obdobím, protože zemědělce nemůžeme nechat v nejistotě,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Všechny zúčastněné delegace se shodly také na potřebě zachovat silnou SZP, která bude adekvátně financována, aby mohla naplnit své ambiciózní cíle, a to zejména v environmentální oblasti. Za důležité považují i to, aby byla jednoduše a srozumitelně nastavená.

Pokud jde o lesní hospodářství, ministři diskutovali především o kůrovcové kalamitě a dalších dopadech změny klimatu na lesy, které zasáhly nejen Českou republiku, ale i další evropské země. Shodli se, že je nezbytné zahájit dialog na vysoké úrovni s cílem posílení mezinárodní spolupráce.

„S ohledem na celoevropský rozměr dopadů změny klimatu na lesy podporujeme přijetí nové strategie EU pro oblast lesnictví, která by nabídla novou vizi ve vztahu k těmto výzvám. Za nutné považuji zavést nová inovativní finanční opatření, a to jak z rozpočtu EU, tak i z čistě národních zdrojů. Jejich cílem by mělo být zajištění rychlé a účinné obnovy a adaptace postižených lesů na změnu klimatu,“ uvedl ministr Toman. Prioritou je také zohlednit současné kalamity při hodnocení emisí skleníkových plynů, aby členské státy nebyly zbytečně sankcionovány ze strany EU.

Aktuální otázkou, která se dotýká celé Evropy, je i problematika afrického moru prasat (AMP). Nákaza se přenáší na velké vzdálenosti bez přirozeného šíření populací divokých prasat. Příkladem může být zavlečení afrického moru prasat do České republiky nebo do Belgie. V Evropě dnes není žádná země, které by se vzrůstající riziko zavlečení afrického moru prasat netýkalo.

„I když jsme se v minulosti s nákazou dokázali vypořádat, s ohledem na situaci v okolních zemích není otázkou zda, ale kdy se u nás africký mor prasat znovu objeví. I proto považuji za naprosto zásadní, abychom v rámci prevence postupovali na celounijní úrovni jednotně a koordinovaně. Nákaza nezná hranice států - a co je dnes problém jedné země, může být zítra i náš problém,“ řekl ministr Toman.

K tématu AMP dnes podepsali ministři zemědělství zemí Visegrádské skupiny a Bulharska, Chorvatska, Rumunska a Slovinska společné prohlášení, které chce český ministr představit i na nadcházející Radě ministrů v Lucemburku. Podle ministrů je podstatné, aby se opatření přijatá členskými státy zaměřila na soustavné a systematické snížení populací divokých prasat nebo na nutnosti větší finanční podpory Evropské komise na opatření zaměřená na boj proti AMP.

Na závěr dnešního jednání podepsali zástupci Visegrádské skupiny, Bulharska, Chorvatska a Slovinska také společné prohlášení o lesích, trvale udržitelném hospodaření s lesy a adaptaci na změnu klimatu. V něm mj. vyzývají k zajištění významnější role lesnictví v rámci Společné zemědělské politiky EU nebo modernizaci sektoru lesnictví. Vojtěch Bílý, tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

NOVÁ SMLOUVA MEZI JIŽNÍ MORAVOU A ČESKÝMI DRAHAMI

Od 1. ledna 2020 začne platit nová smlouva o závazku veřejné služby mezi Českými drahami a Jihomoravským krajem. Na jižní Moravě tak skončí pro cesty osobními a spěšnými vlaky v rámci regionu souběh krajského tarifu a tarifu Českých drah a cestující si v budoucnu koupí pouze jízdenku krajskou. Důvodem je nová podoba smluv, kterými na sebe Jihomoravský kraj bere riziko tržeb za regionální železniční dopravu.

„Není důvod pro souběh dvou či více tarifů, obdobně jako je tomu v autobusové dopravě, kde již 15 let uplatňujeme pouze tarif Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje (IDS JMK). Současná situace představuje fakticky konkurenci dvou tarifů, která z pohledu dotované dopravy nemá dle našeho názoru opodstatnění a v konečném důsledku znamená vyšší úhradu finančních prostředků z rozpočtu Jihomoravského kraje dopravci, který dotovanou dopravu provozuje,“ vysvětlil důvod změn náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro oblast dopravy Roman Hanák.

Pro vnitrokrajské cesty osobními a spěšnými vlaky na území jižní Moravy, například z Rajhradu do Brna, tak bude cestující odbaven právě jen jízdenkou IDS JMK.

„V současné chvíli finišují práce na uzavření akceptační smlouvy s Českými drahami, podle které by byly jízdní doklady Českých drah uznávány pro mezikrajské cesty, a vybrané celosíťové jízdenky, jako například In Senior, In Business a In 100, i pro všechny cesty uvnitř hranic regionu - přesný výčet je ještě v jednání. Cestující tak bude odbaven vždy jedním jízdním dokladem. Stejně tak budou akceptovány i mezinárodní jízdenky,“ doplnil Hanák.

V případě cesty vlakem například z České Třebové do Vranovic (a přestupu v Brně na osobní vlak) nebo ze Zastávky u Brna do Třebíče, bude podle akceptační dohody cestující odbaven jednou jízdenkou dle tarifních podmínek Českých drah. „V případě cesty ze Zastávky do Třebíče bude mít možnost využít alternativně i jízdenku dle připravovaného tarifu Veřejné dopravy kraje Vysočina, jehož platnost bude na základě předběžné dohody krajů zasahovat na území Jihomoravského kraje právě až do Zastávky u Brna,“ přiblížil Hanák.

Odbavení v tarifu dopravce pro cestu uvnitř Jihomoravského kraje bude možné i v dálkových vlacích objednávaných Ministerstvem dopravy (např. Brno – Blansko), případně vedených na komerční riziko dopravců mezi stanicemi, kdy tyto vlaky zastavují. V případě JMK se nejedná pouze o České dráhy, ale i o společnost RegioJet. Jihomoravský kraj rovněž finalizuje dohody s dopravci, které zaručí další platnost Tarifu IDS JMK nejen v dálkových vlacích Českých drah, ale nově i ve vlacích dopravce RegioJet v relaci Brno – Vyškov (- Nezamyslice) a cestující tak i v těchto vlacích budou moci využít jízdné IDS JMK.

Kvůli změnám smluv Jihomoravský kraj do budoucna počítá i s posílením revizorské činnosti prováděné zaměstnanci koordinátora IDS JMK, společnosti KORDIS JMK. „Chystáme i další novinky. Od 1. 1. 2020 budou jednorázové jízdenky IDS JMK prodávány zcela nově přímo ve vlacích. V průběhu roku 2020 se připravuje ke spuštění též e-shop IDS JMK, díky němuž si budou moci cestující on-line nakupovat předplatní jízdenky,“ uzavřel náměstek hejtmana. Monika Brindzáková, odbor kancelář hejtmana

V BRANDÝSE MODERNÍ VODOLÉČBA

Rehabilitační ústav v Brandýse nad Orlicí se několik měsíců po otevření nového rehabilitačního bazénu dočkal dalšího zlepšení. Za přítomnosti hejtmana Martina Netolického a radního pro oblast zdravotnictví Ladislava Valtra bylo v úterý uvedeno do ostrého provozu moderní pracoviště vodoléčby. Celkové náklady, na kterých se podílel jak kraj, tak samotné zařízení, jsou přes 12 milionů korun.

„Dokončení rekonstrukce vodoléčby plynule navázalo na modernizaci rehabilitačního bazénu. V tomto případě se jednalo o investici v souhrnné výši 12 milionů korun. Sedm milionů na stavební část šlo přímo z rozpočtu Pardubického kraje, pět milionů na vybavení pak z rozpočtu organizace,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který také vylíčil neduhy původního pracoviště. „Technický stav staré vodoléčby odpovídal roku 2004. Vzduchotechnika nesplňovala požadavky na výměnu vzduchu a nebylo řešeno odvlhčení, dispozice vstupních prostor nevyhovovala potřebám imobilních pacientů a původní vířivá vana také již neodpovídala požadavkům nových hygienických norem, protože neměla přelivné žlábky,“ řekl hejtman Netolický.

Nové pracoviště si pochvaluje také ředitelka Rehabilitačního ústavu Brandýs nad Orlicí Světlana Jeřábková. „Rekonstrukcí vodoléčby jsme získali moderní a velice krásné prostory, kde poskytujeme rehabilitační procedury našim pacientům bezpečně a dle platných norem. Jedná se o pracoviště, kam se pacienti rádi vrací a suché masážní vany patří k našim nejžádanějším procedurám,“ sdělila ředitelka. Mgr. Dominik Barták, tiskový mluvčí Pardubického kraje

PORODNICE V CHRUDIMI PŘEVZALA FINANČNÍ DAR

Za tradiční lze označit akci Den zdraví, která se koná v chrudimské nemocnici. V areálu nemocnice si dnes návštěvníci mohli vyzkoušet resuscitaci nebo nechat poradit se zdravou výživou. Součástí akce byl také Běh naděje, jehož výtěžek byl věnován na výzkum rakoviny. Slavnostního předání šeku pro chrudimskou porodnici byl přítomen radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr.

„Popularita preventivních akcí rok od roku roste a jsem tomu velmi rád. Zlepšovat péči o vlastní zdraví může v předstihu každý z nás. Nemocnice Pardubického kraje pořádá během roku vzdělávací akce ve všech zařízeních,“ sdělil radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr.

Pro všechny zájemce byla na dni zdraví připravena preventivní vyšetření, jako je měření krevního tlaku, hladiny cholesterolu a cukru v krvi nebo se pobavit o správné výživě s nutriční poradkyní. Návštěvníci měli také možnost vidět modely miminek s abstinenčními příznaky a na dalším modelu mohli vidět, co způsobuje miminku třepání v raném věku. V zahradě nemocnice se uskutečnil Běh naděje. Výtěžek z této humanitární nesoutěžní akce poputuje na výzkum rakoviny. Děti měly možnost si vyzkoušet na simulátorech zábavnou formou resuscitaci.

Gynekologicko-porodnické oddělení převzalo od společnosti Elektrárny Opatovice šek s částkou 300 tisíc korun. „Velice mne těší pozornost, kterou elektrárna naší nemocnici dlouhodobě věnuje. Sponzorský dar bude využit na nákup porodního lůžka, čímž se zvýší komfort maminek, které přicházejí do chrudimské porodnice. Dobrou zprávou je, že v letošním roce jich je více než loni,“ dodal Ladislav Valtr. Bc. Petr Šilar, oddělení komunikace a vnějších vztahů
kancelář hejtmana

SALAČ NA ZÁVODECH V THAJSKU

Mistrovství světa silničních motocyklů se přesunulo do zámoří a tento víkend se rozjela Grand Prix Thajska na okruhu Chang v Buriramu. Pro Filipa Salače je to nový okruh, ale hned od prvních tréninků měl dobré tempo. Bohužel poté přišla nepříjemná penalizace.

Letošní patnáctá Grand Prix mistrovství světa silničních motocyklů se dnes rozjela na mezinárodním okruhu Chang v thajském Buriramu. Tím se rozjela čtveřice zámořských závodů závěru sezóny 2019. Po spoustě evropských tratích, které Filip Salač zná z dřívějších závodů, měl před sebou další novou výzvu v podobě neznámého okruhu. Nakonec se během dnešních tréninků ukázalo, že pro českého nováčka v mistrovství světa není trať tak těžká a celou dobu se pohyboval mezi nejrychlejšími jezdci.

V prvním volném tréninku se Filip Salač na chvíli dostal i do vedení, ale nakonec obsadil 9. místo s časem 1:43,640 a ztrátou 0,851 s. Ve druhém tréninku všichni čelili velkému horku a to se také projevilo na časech, kdy se zlepšili jen někteří. Jezdec týmu Redox Prüstel GP zajel čas 1:43,863 a obsadil 18. místo. V kombinaci obou tréninků se díky rannímu času umístil na 15. místě. Bohužel po tréninku přišla penalizace za pomalou jízdu ve druhém tréninku a kvůli ní bude muset v nedělním závodě startovat z chvostu startovního pole.

Zítra ráno je na programu třetí volný trénink a odpoledne kvalifikace. Vzhledem k penalizaci Filip Salač využije tréninky hlavně k přípravě na nedělní závod. Upozorňujeme na velký časový posun harmonogramu v Thajsku oproti středoevropským časům.

Filip Salač

"První trénink pro mě byl hlavně seznamovací. Na trati jsem byl poprvé a také jsem se snažil adaptovat na velké horko. Od prvního kola jsem byl rychlý a trať mi přijde poměrně jednoduchá. První dva sektory jsou hlavně o motoru a až ve zbytku jsou zatáčky. V prvním tréninku jsem byl spokojený s tím, jak motorka skvěle fungovala. Poté jsem měl problémy s předním kolem, ale nebylo to nic vážného a hned jsme to vyřešili.

Na konci tréninku jsem pár minut vedl a nakonec dojel devátý. Mohl jsem být ještě o tři desetiny vteřiny v čase na kolo rychlejší, ale na přístrojové desce mi nefungovaly časy za sektory. Měl jsem pocit, že jedu pomalu, ale jel jsem rychleji a v červených číslech. Nakonec mě to stálo nejrychlejší čas na kolo, kdy jsem mohl zajet 1:43,3 a tím se prozatím dostat do druhé části kvalifikace."

"Ve druhém tréninku se hodně oteplilo a horko bylo opravdu velké. Trať měla kolem 60°C a ani pneumatiky to nezvládaly. Motorka se také hodně hřála a spousta ostatních jezdců měla drobné úpravy na výfucích a další různá chlazení. My jsme to neměli a připravíme to na zítra. Snažil jsem se, jak to šlo. Na telemetrii jsem jel v zatáčkách rychle, ale hodně jsem ztrácel na rovinkách, hlavně v prvním sektoru. V prvním sektoru jsem byl na 29. místě a v posledním sektoru, kde jde o technickou pasáž, jsem byl pátý nejlepší."

"Bohužel mi po tréninku přišla penalizace za pomalou jízdu a budu muset startovat z konce startovního pole. Myslím si, že tady to není takový problém, protože je tu trať hodně široká a loni tady všichni jeli ve velké skupině. Určitě by bylo lepší startovat vpředu, ale myslím si, že ani tak není nic ztraceného. Kvůli tomu využijeme kvalifikaci jako simulaci závodu, vyjedu hned a budu se snažit jet v co nejvyšším tempu. Penalizaci jsem nedostal sám, takže nebudu startovat úplně poslední. Do závodu se budu snažit co nejlépe odstartovat a pak uvidíme. Děkuji všem, co mě podporují a fandí mi."

KONEC SEZONY MOTORISTŮ V BUDĚJOVICÍCH

Letošní sezóna mezinárodního mistrovství České republiky - Miniracing se chýlí ke svému konci. O nadcházejícím víkendu se v Českých Budějovicích odjedou poslední závody.

Sezóna 2019 mezinárodního mistrovství České republiky - Miniracing se dostává do svého finále. V sobotu 5. 10. 2019 se uskuteční poslední závody roku. Tak, jako na začátku roku byla sezóna otevřena v Českých Budějovicích, bude právě na stejné trati i ukončena. Pro některé třídy ale sezóna skončila již při minulých závodech v Třinci, protože v Českých Budějovicích pojedou jen některé kategorie, konkrétně mezinárodní mistrovství ČR ve třídách Minimoto Junior A, Minimoto Junior B a Senior Open 50. Součástí závodní soboty jsou i ukázkové jízdy Akademií. V případě zájmu mohou jezdci za poplatek využít pátečních volných tréninků.

Ve třídě Minimoto Junior A si udržuje průběžnou první pozici Vít Bromovský, když nasbíral již 250 bodů a letos kromě jednoho závodu vždy vyhrál. O 49 bodů za ním je Nicolas Zanin, takže teoreticky ještě může usilovat o titul, ale spíš si bude muset hlídat třetího Romana Durdise, který na něj ztrácí jen deset bodů. Všichni tři jezdci reprezentují tým Riding School Pesek 52.

V kategorii Minimoto Junior B už je o titulu rozhodnuto, když si po suverénní sezóně dojel pro titul Adam Vyskočil ze Smrz Academy. Se svými 270 body má více než 130 bodový náskok na Jana Vernera. Stejně jako v kategorii A, tak i zde je boj o druhé místo ještě otevřený mezi Janem Vernerem a Samuelem Valtou. O titulu je rozhodnuto i ve třídě Senior Open 50, kde slavil Tomáš Zdařil. Dita Daňhelková si bude chtít udržet druhé místo před Petrem Bicanem.

Ukázkové jízdy akademií, určené pro jezdce do šesti let bez licencí, slibují boj o nejlepšího nováčka až do poslední jízdy. Domácí jezdec Pavel Smítka drží náskok před druhým Stanislavem Kohoutem 37 bodů, zle ale dotírá se ztrátou pouhých 20-ti bodů Václav Michal, ten dokázal vyhrát poslední dva závody a drží skvělou formu!

ZÁVODY "VELKÉ SILNICE" V MOSTĚ

Předposlední závodní víkend letošní sezóny mezinárodního mistrovství České republiky silničních závodů motocyklů na závodních okruzích se odjel tento víkend v Mostě, kde šlo zároveň o finále mezinárodního šampionátu Alpe Adria.
Poslední zářijový víkend se na Autodromu Most odjely šesté závody letošní sezóny mezinárodního mistrovství České republiky silničních závodů motocyklů na závodních okruzích.

Tak, jak je v posledních letech zvykem, jelo se spolu s mezinárodním motocyklovým šampionátem Alpe Adria promotéra Lutec Racing. Výbornou zprávou už na začátku sezóny bylo právě znovuzařazení českého okruhu do tohoto šampionátu, který se sem vrátil po dvouleté přestávce. Na závodech se sešla dobrá účast a nechybělo dost zajímavých zahraničních jezdců. Bohužel několik závodníků chybělo kvůli kolidujícím termínům jiných šampionátů.

Páteční tréninky proběhly na mokré trati, proto byli všichni plni očekávání na sobotní kvalifikace a závody. Počasí se nakonec umoudřilo a jezdci si mohli vychutnat jízdu na plný plyn a adrenalin silničního sportu. Čeští fanoušci si užili skvělé výkony domácích závodníků, když si pro výhry ve svých třídách MMČR dojeli Jiří Mrkývka, Michal Filla a Karel Hanika.

V neděli navíc proběhlo závěrečné vyhodnocení šampionátu Alpe Adria, kde jsme měli mezi třemi nejlepšími i české a slovenské zastoupení - ve třídě Supersport 300 slavil slovenský jezdec Maxim Repák, ve třídě Superstock 1000 náš Michal Filla a v Superbicích letos téměř neporazitelný Karel Hanika. Ve třídě Superstock 600 skončil celkově druhý Jiří Mrkývka.

Supersport 300

Třída Supersport 300 měla v Mostě bohužel nižší jezdeckou účast, když tu chyběli Oliver König, Vojtěch Schwarz a Miloslav Hřava z ACCR Czech Talent Teamu - Willi Race a dále tu nebyli ani David Kubáň, Michal Búlik a další. Pro dvojité vítězství závodů si dojel slovenský závodník Maxim Repák, který si tím také navýšil náskok na dvacet bodů v celkovém hodnocení českého šampionátu. Na druhém místě skončil v obou závodech Manuel Rocca a o třetí pozici se podělili Filip Feigl a Jiří Nespěšný. Zpestřením byla také účast Radka Lamicha, kterého jsme v minulých letech vídali při závodech na přírodních tratích, případně Petra Svobody, který nyní hájí barvy týmu Wepol Racing, též známého týmu z přírodních okruhů.

Superstock 600

V nejpočetnější třídě Superstock 600 se v Mostě nejlépe prosadil Jiří Mrkývka, který získal dvě vítězství a na svém kontě má již 220 bodů v MMČR. Celkově naši jezdci ovládli tuto třídu, když za Jirkou skončili na pódiu Michal Chalupa a Jaromír Chlup ve stejném pořadí v obou závodech. Na Kevina Rannera, který je nyní celkově druhý, tak v obou případech zbyly bramborové medaile.

Superstock 1000

Michal Filla si dojel pro double ve třídě Superstock 1000, když si postupně vybudoval v obou závodech slušný náskok. Za ním to ale bylo napínavé a nakonec druhou pozici vybojoval Mate Laczko. Za ním skončil v prvním závodě Michal Prášek, který si stále drží celkové první místo v českém šampionátu. Ve druhém závodě doplnil pódium Marek Szkopek.

Superbike

Vrcholem všech závodů je samozřejmě nejsilnější kategorie Superbiků. Zde podal jednoznačně nejlepší výkon Karel Hanika, který překonal traťový rekord. Jeho čas 1:35,417 byl třešničkou na dortu po neuvěřitelném boji o prvenství s ostatními jezdci Alpe Adria. V MMČR spolu jeli o druhé místo Miloš Čihák a Marek Červený, který si tak po ukončené sezóně MMČR na přírodních tratích užil také uzavřený okruh. Marek si navíc připsal druhé místo i ve druhém závodě před Markem Jermanem.

Supermono

Celkový harmonogram byl v Mostě rozšířen o třídu Supermono. V rámci českého mistrovství šlo o poslední závod MMČR na přírodních tratích pro tuto třídu. Zde si pro jedno vítězství dojel Petr Najman, který měl v letošní sezóně výbornou formu na přírodních tratích nejen v této třídě, ale i v kategorii Supertwin, kde oslavil titul. Za ním se umístili stálice Supermon druhý Marek Němeček a třetí Libor Kamenický. Libor poté oslavil prvenství ve druhém a třetím závodě.
Kompletní výsledky MMČR Most 2019 a kompletní průběžné hodnocení:

Dušana Harvanová

"Jsem ráda, že se podařilo zorganizovat a znovu přivítat po dvouleté přestávce Alpe Adria šampionát a MMČR v Mostě. Vážím si podpory promotéra Lutec Racing, Autoklubu ČR a zabezpečené zázemí Autodromu Most. Během závodního víkendu jsme společně s jezdci a členy ADM i Jury týmu vzdali holt vůči motocyklové ikoně Gerhardu Ittnerovi. Navíc každý z českých jezdců obdržel při hromadném sobotním focení pamětní medaili - Memoriál Gerharda Ittnera. Děkuji za příjemnou podívanou a vryté zážitky ze závodního podniku a vřele zvu všechny jezdce na poslední závod sezóny na Slovakiaringu, protože naši jezdci mají o co bojovat. Do posledního podniku není pořadí na čele jasné."
Poslední závody MMČR SZM na závodních okruzích se pojedou ve spolupráci se SMF 11. - 13. října 2019 na Slovakiaringu. Ing. Eva Koňáková, mediální zástupce - Autoklub ČR (SZM)