iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Vláda málo rázná, nedělá pořádek, nemění NSZ Zemana

Vládní protikorupční rada nedoporučila kabinetu schválit ministerský návrh novely zákona o státním zastupitelství, protože podle ní posiluje zásahy exekutivy do fungování státního zastupitelství. Na twitteru to po jednání rady uvedlo Nejvyšší státní zastupitelství. Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman je jedním z členů rady. Novelu již dříve kritizovali žalobci, opoziční strany i koaliční ČSSD.

Ministerstvo spravedlnosti uvedlo, že se jedná o doporučení jednoho z poradních orgánů vlády. „Legislativní rada vlády naopak zákon doporučila ke schválení,“ uvedl mluvčí úřadu Vladimír Řepka. „Závěrem dnešního doporučení je najít společnou shodu u sporných bodů zákona,“ dodal mluvčí.

„Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí dnes přijala usnesení, kterým doporučila vládě neschválit návrh novely zákona o státním zastupitelství a vrátit ho k přepracování, neboť posiluje zásahy exekutivy do fungování státního zastupitelství,“ oznámilo NSZ.

V čele rady, která je poradním orgánem vlády, je premiér Andrej Babiš (ANO). Místopředsedy jsou ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) a další ministři. V radě zasedá i nejvyšší státní zástupce, šéf policejní Národní centrály proti organizovanému zločinu či zástupci nestátních neziskových organizací a profesních komor.
Podle ministerstva spravedlnosti návrh novely zákona o státním zastupitelství stanovuje transparentní způsob výběru vedoucích státních zástupců, funkční období nejvyššího státního zástupce či zákonné důvody jeho odvolání.

Podobu ministerské novely ale kritizovali nejvyšší státní zástupce, Unie státních zástupců i některé opoziční strany či platforma Rekonstrukce státu. Vadí jim sedmileté, nikoliv desetileté funkční období nejvyššího státního zástupce či složení výběrových komisí na posty vedoucích státních zástupců. Pochyby, zda je stávající podoba návrhu novely v souladu s ústavou a právním řádem, vyjádřila i část členů legislativní rady vlády.

Žalobce Zeman v minulosti vyjádřil názor, že účelem novely je zřejmě především co nejrychlejší přeobsazení funkcí nejvyššího a obou vrchních státních zástupců. Benešová to opakovaně popřela. Zdůraznila, že chce především zabránit tomu, aby mohl být nejvyšší státní zástupce odvoláván bez udání důvodu.

S aktuální podobou novely nesouhlasí ani koaliční ČSSD. Její šéf a vicepremiér Jan Hamáček dříve uvedl, že návrh „je cestou, jak vyměnit státní zastupitelství během dvou let, což není příspěvek ke stabilitě systému“. Dodal, že pokud se ČSSD s vládním partnerem – hnutím ANO – neshodne na finální podobě zákona, sociálnědemokratičtí ministři předpis nepodpoří.

KONTROLA VĚZŇŮ S NÁRAMKY

Kontrolu zpracování osobních údajů Probační a mediační službou při výkonu trestu domácího vězení s využitím elektronických náramků uskutečnil Úřad pro ochranu osobních údajů. Jediná nalezená závada byla chybějící smlouva s ministerstvem spravedlnosti, které provozuje datové centrum. Probační a mediační služba disponuje jako správce i citlivými údaji vězňů jako jsou zdravotní stav nebo náboženské vyznání.

Vyplývá to z výsledků uzavřených kontrol za 1. pololetí letošního roku, jak je Úřad pro ochranu osobních údajů aktuálně zveřejnil. „Úřad se konkrétně zaměřil na zpracování osobních údajů při dohledu nad výkonem trestu domácího vězení s využitím elektronického monitorovacího systému („EMS“),“ popisuje Úřad obsah kontroly.

PMS je správce osobních údajů vězňů

Jak dále Úřad shrnuje, „Probační a mediační službě byl zákonem svěřen dohled nad výkonem trestu domácího vězení, a to včetně možnosti využívat k tomuto účelu elektronický monitorovací systém“. „Zákonem byly stanoveny účel i prostředky zpracování osobních údajů a kontrolovaná osoba je tedy v postavení správce osobních údajů,“ vysvětluje Úřad.
„Za účelem dohledu nad výkonem trestu domácího vězení kontrolovaná osoba disponuje osobními údaji odsouzených – v rozsahu, v jakém byly shromážděny v rámci trestního řízení, resp. popsány v rozhodnutí soudu, a to včetně citlivých údajů vypovídajících o zdravotním stavu odsouzeného, případně též o jeho náboženském vyznání – v rozsahu nezbytném pro posouzení možnosti využití trestu domácího vězení s kontrolou pomocí EMS,“ dodává k postavení PMS Úřad.
Ale ministerstvo je jejich zpracovatel

V daném případě je podstatný fakt, že Probační a mediační služba je správcem osobních údajů elektronických vězňů, ale sama neprovozuje datové centrum. Jak vyplývá ze zprávy o šetření, provoz datového centra informačního systému elektronického monitorovacího systému zajišťuje ministerstvo spravedlnosti. V takovém případě je ministerstvo v postavení zpracovatele, uvádí se v popisu případu.

V takovém případě však měly podle ÚOOÚ obě organizace uzavřít smlouvu: „Kontrolující také prověřili plnění povinností v oblasti opatření přijatých k zajištění bezpečnosti zpracovávaných osobních údajů ve smyslu § 13 zákona č. 101/2000 Sb. s tím, že v tomto bodě nebylo zjištěno žádné pochybení. Vzhledem k účasti ministerstva na předmětném zpracování v roli zpracovatele nicméně kontrolující konstatovali porušení povinnosti uvedené v § 6 zákona č. 101/2000 Sb., neboť kontrolovaná osoba neuzavřela s ministerstvem smlouvu o zpracování osobních údajů.“

„K uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů mezi kontrolovaným a ministerstvem mělo přitom dojít ještě před samotným zahájením zpracování osobních údajů ministerstvem, bez ohledu na stav transpozice směrnice (EU) 2016/680,“ uvádí se ve zprávě o kontrole.

PMS musela uzavřít smlouvu neprodleně

Kontrolu uskutečnil ÚOOÚ na základě kontrolního plánu. Podle vyjádření ochránců soukromí spadá předmět kontroly do působnosti směrnice EU 2016/680 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů. Tato směrnice však „nebyla v době kontroly transponována do českého právního řádu, ačkoli lhůta pro transpozici uplynula“, stojí ve zprávě.

ÚOOÚ proto kontroloval podle stávajícího českého zákona 101/2000 Sb., který v době kontroly „nebyl v rozporu s principy obsaženými ve směrnici EU 2016/680“, poznamenávají kontroloři ve zprávě.„Vzhledem k tomu, že kontrolovaná osoba závadný stav neprodleně napravila, Úřad neuložil opatření k odstranění zjištěných nedostatků a od uložení pokuty upustil,“ stojí v závěru zprávy, ceskajustice..cz

ŘEDITEL MAZÁNEK NEBYL NA PROTIKORUPČNÍ RADĚ KVŮLI PODJATOSTI

Ředitel Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jiří Mazánek se ve středu kvůli možné podjatosti nezúčastnil části jednání protikorupční rady vlády, která se týkala Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Informaci na twitteru zveřejnil ředitel Transparency International (TI) David Ondráčka..Policie zasahovala kvůli podezření z korupce v mýtném tendru na počátku března na několika místech, mimo jiné v antimonopolním úřadu nebo v domě předsedy úřadu Petra Rafaje. Podle posledních informací nikoho neobvinila.

„Vzhledem k tomu, že NCOZ jako policejní orgán vede prověřování, v jehož rámci byly úkony trestního řízení prováděny i na ÚOHS, jsem na základě programu protikorupční rady vlády, na které byl pan předseda Rafaj pozván, usoudil, že toto jednání by se mohlo dotknout i otázek, které jsou součástí prověřování,“ uvedl Mazánek.

„Abych se vyhnul jakékoliv, byť hypotetické, námitce podjatosti NCOZ jako policejního orgánu, rozhodl jsem se z těchto důvodů této části jednání nezúčastnit, což jsem přímo na radě uvedl,“ doplnil ředitel. K samotnému prověřování případu se Mazánek vyjádřit nechtěl, protože podávání informací o případu si vyhradilo Vrchní státní zastupitelství v Olomouci.

Policie v březnu zasahovala také v v sídle firmy Kapsch. Server Novinky.cz v minulosti napsal, že vyšetřovatelé podezírají Rafaje a šéfa Kapsche Karla Feixe z korupce. Policisté byli i u Faltýnka, který se s Rafajem i Feixem kvůli mýtnému scházel. Deník Právo napsal, že podle policejních důkazů na schůzce s Feixem dohodl, že u Rafaje zařídí ovlivnění soutěže ve prospěch firmy Kapsch.

Faltýnek ale ve svém vystoupení odmítl, že jeho schůzky s Rafajem a ředitelem firmy Kapsch Feixem mohly znamenat ovlivnění soutěže na nového dodavatele mýtného systému. Také provozovatel českého mýtného systému Kapsch odmítl podezření z nezákonného ovlivňování mýtného tendru. I Rafaj odmítl, že by dělal rozhodnutí ve prospěch některé z firem, která se tendru na mýtný systém účastnila.

Rafaj členy rady ve středu podle ministerstva spravedlnosti seznámil s průběhem a předběžnými výsledky veřejných konzultací v oblasti veřejných zakázek. Rada pak diskutovala o činnosti úřadu, mimo jiné o délce trvání přezkumného řízení či o možnosti podávání podnětů ze strany veřejnosti.

ŘEDITEL GIBS DRAGOUN GENERÁLEM?

Vláda navrhne prezidentovi republiky, aby povýšil do hodnosti generála ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) Radima Dragouna. Ten přitom nastoupil do funkce teprve před rokem, kdy ve funkci nahradil Michala Murína.

Radim Dragoun působil před nástupem do čela GIBS deset let na pozici státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Lounech (OSZ). Toto OSZ vedl v době, kdy jeho státní zástupkyně Radka Pavlišová dozorovala vyšetřování údajně předraženého prodeje domu v Postoloprtech a poslala před soud jeho deset zastupitelů v čele se starostou města Zdeňkem Pištorou.

Případ skončil zprošťujícím rozsudkem a státu hrozí, že za nezákonné trestní stíhání bude platit desítky milionů odškodného. Pavlišová dnes působí v čele tohoto státního zastupitelství, na pozici vedoucí nahradila právě Dragouna.

„Je politováníhodné, že v této trestní věci došlo ke stíhání více osob, které trvalo citelnou dobu,“ napsal nedávno starostovi Postoloprt Zdeňku Pištorovi vedoucí Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem Radim Kadlček.
Dragoun, který nadále udržuje velmi úzké kontakty se státními zástupci z vedení Unie státních zástupců, vystudoval Policejní akademii a Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni. Až do roku 2006 působil v řadách policie, posledních pět let (2001-6) před odchodem do státního zastupitelství v útvaru protikorupční policie.

U příležitosti státního svátku 28. října navrhuje vláda prezidentovi republiky ke jmenování do generálské hodnosti vedle Dragouna již napočtvrté šéfa BIS Michala Koudelku. Toho v minulosti prezident Miloš Zeman opakovaně jmenovat odmítl, ceskajustice.cz

V RAKOUSKU SYŘAN NA 15 LET DO BASY, ZARDOUSIL DÍVKU

Dvacetiletý syrský žadatel o azyl byl odsouzen k 15 letům vězení za uškrcení šestnáctileté Rakušanky v dolnorakouském Vídeňském Novém Městě (Wiener Neustadt) letos v lednu. Soud ho zároveň poslal do ústavu pro duševně narušené delikventy. Rozsudek není pravomocný, neboť obhájce oznámil, že jeho klient se odvolá.

Mladík se zjevně nedokázal smířit s tím, že po vztahu trvajícím půldruhého roku ho dívka loni v létě opustila. Syřan, který pobývá v Rakousku pět let, už loni v prosinci čelil trestnímu oznámení kvůli sexuálnímu obtěžování a ublížení na zdraví.
Rakouskem otřásla vražda dívky. Syrský žadatel o azyl ji zardousil

Poškozenou byla stejná dívka. Její tělo nakonec v lednu několik lidí našlo pohozené v křoví v místním parku a přikryté listím a větvemi. Pouze třídenní proces skončil vynesením nejvyššího možného trestu. Mladík byl usvědčen mimo jiné z vraždy, ublížení na těle a ze sexuálního obtěžování. Případ vyvolal v Rakousku značné pobouření.„Po lítosti nebylo ani stopy,“ konstatoval soudce Kurt Weisgram, když zdůvodňoval maximální trest. Obžalovaný podle APA vzal rozsudek na vědomí bez pohnutí. Soudní psychiatr Manfred Walzl u mladíka diagnostikoval kombinovanou poruchu vývoje osobnosti.