iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Soudce Podhola z Liberce odmítl pokyn KS, potrestán

Mantinely soudcovské nezávislosti určuje i hierarchie soudů. Tvrdohlavost potrestal NSS důtkou: S důtkou a důrazným „otcovským varováním“, aby napříště plně respektoval právní názor odvolacího soudu, odjel od Nejvyššího správního soudu (NSS) z Brna soudce Okresního soudu v Liberci Kamil Podhola. V jedné z projednávaných kauz totiž opakovaně odmítl splnit pokyn krajského soudu. Ten byl nakonec nucen sáhnout k výjimečnému kroku a přikázat, aby věc projednal jiný soudce – jednoduchý spor o úhradě nároků za objednaný a nezaplacený pobyt v hotelu se tak táhne přes pět let a stále není rozhodnut.

Kárný senát nakonec vyslal nejen dr. Podholovi zcela jasný vzkaz – s výjimkou naprostých excesů se soudce nižší instance musí právnímu názoru nadřízeného soudu podřídit.

Žalobou předsedkyně Okresního soudu v Liberci Ivany Šoljakové na soudce Kamila Podholu se začal NSS zabývat už koncem srpna. Protože ale sám kárně obviněný nebyl přítomen a soudcům nakonec nestačilo jeho dřívější písemné vyjádření, rozhodli po provedení všech dostupných důkazů případ odročit a vyslechnout Podholovo stanovisko, proč odmítá dodržovat jeden ze základních principů soudního systému.

Konfrontace „face to face“ byla přesto poměrně krátká. Podhola víceméně pouze rozvedl své písemné zdůvodnění, že právní názor odvolacího soudu považuje za věcně nesprávný a formálně příliš autoritativní až ultimativní. Má za to, že případ mohl být už dávno rozsouzen i bez „shora“ nařizované přesné specifikace jednotlivých složek požadované úhrady v žalobním návrhu a že jeho postup vyhovoval oběma stranám sporu, které naopak stejně jako on nesouhlasily se způsobem, jak na věc nahlížel krajský soud.

Podle něj by bylo vhodné s hodnocením počkat až na případný verdikt dovolacího soudu, a to i přesto, že mu samozřejmě nemusí dát zapravdu. Od začátku si byl vědom, že za tento postoj mu hrozí kárné řízení, a i když prý nikdy nechtěl dělat „revoluci v soudnictví“, je přesvědčen, že slepým splněním požadavku krajského soudu by šel proti základním principům soudnictví a porušil by právo účastníků na spravedlivý proces.

Šoljaková naopak v závěrečném návrhu zopakovala, že žalobní návrh bez specifikace jednotlivých nároků je soudně neprojednatelný, protože žalovaný pak neví, za co by měl vlastně konkrétní částku platit, a nemůže se tak žalobě efektivně bránit – za takové situace ani nemá smysl navrhovat ústní řízení. Poté, co po striktním požadavku nadřízeného soudu na výměnu soudce případ podle rozvrhu práce připadl právě jí, vydala jasnou výzvu k odstranění vad žaloby a žalující konečně přesně specifikoval jednotlivé nároky. Tento postup odvolací soud vyžadoval opakovaně po Podholovi, ona sama prý v těchto pokynech nenašla nic, co by jí „bylo proti srsti“.

Podle kárné navrhovatelky je ovšem klíčový samotný fakt, že prvoinstanční soudce opakovaně odmítl uposlechnout jasného pokynu nadřízeného soudu. Korigovat stanovisko odvolacího soudu mu přitom vůbec nepřísluší, k tomu je kompetentní výhradně soud dovolací, pokud s verdiktem nebude souhlasit některý z účastníků, nikoliv ovšem prvoinstanční soudce. Se svým podřízeným to už v minulosti opakovaně probírala, dokonce mu za toto setrvalé systémové pochybení udělila důtku: Přesvědčit se jí ho přesto zjevně nepodařilo a bojí se, že se situace bude opakovat. Proto se musela obrátit na NSS, aby je „rozsoudil“, i když nerada, protože dr. Podholu považuje za velmi vzdělaného, výkonného a rychle pracujícího soudce.

Kamil Podhola o trestu.

Kárný senát nakonec žalobě zcela vyhověl a v souladu s ní udělil „vzpurnému“ soudci důtku. Předseda senátu Karel Šimka verdikt okomentoval velmi detailně a barvitě včetně krátkého historického exkursu v osobě Giordana Bruna, který prý byl upálen, protože sice měl pravdu, ale nedokázal ji prosadit v rámci tehdejšího systému. Bylo zjevné, že NSS cítil potřebu stanovisko k projednávanému problému prezentovat i jako obecné připomenutí jednoho ze základních principů soudnictví, které jakožto hierarchicky instančně vymezený systém rozhoduje o právu v interakci svých jednotlivých složek.

Pro jeho fungování je tedy nezbytné, aby byla tato hierarchie dodržována – pokud odvolací soud zaváže prvoinstanční zcela jednoznačným a srozumitelným právním názorem, je prvoinstanční soud zásadně povinen rozhodnutí odvolacího soudu poslechnout. V odůvodněných případech se sice i nižší soud může vzepřít, v projednávaném případu to ale akceptovatelné nebylo, tím spíš, že Podhola při opakování zrušených rozsudků nikdy dostatečně podrobně nezdůvodnil, v čem a proč se odvolací instance mýlí. Roli přitom nehraje, zda právní názor odvolacího soudu byl nesprávný. „Podstatné je, že tento názor nebyl zjevně nesmyslný, či ve flagrantním rozporu se základními právními principy, byl jasný a srozumitelný. Byl možná správný, možná nesprávný, byl ale v každém případě formulován tak, že kolega ho měl poslechnout a naplnit,“ uvedl Šimka.

Moudré rozhodnutí NSS

Při volbě sankce vzal kárný senát v úvahu, že obsahem vlastní žaloby byl pouze jediný případ a že Podholovo porušení zákona bylo sice vědomé, byl ale přesvědčen o dobrém úmyslu a cítil potřebu polemizovat s názorem KS – to sice podle senátu není obhajitelné, ale není to nijak zavrženíhodné.

Předseda Šimka ovšem vyslovil jasné varování, že recidiva už by měla vážnější následky: „Na závěr bych chtěl vyjádřit přání, že se tady setkáváme naposledy. Aby pan kolega začal více vnímat, že je součástí hierarchického systému. Sám si musí vybrat – buď v něm být a respektovat jej, nebo v něm nebýt a mít své názory.“

Sám Kamil Podhola po skončení jednání České justici potvrdil, že zdůvodnění NSS hodlá do budoucna plně akceptovat – připomínka hierarchizace soudů prý byla zcela na místě a nemá k ní co dodat. Pouvažuje rovněž o Šimkově radě, jak své vnitřní dilema vyřešit, totiž napsat fundovaný a detailně vyargumentovaný článek o konkrétním případu a obecně o otázce přesné specifikace nároků v žalobním návrhu pro odborný tisk, kde může svůj právní názor i přiměřenou polemiku s právním názorem nadřízeného soudu bez obav projevit. Ivan Holas, ceskajustice.cz

USNESENÍ MSZ V PRAZE O ZASTAVENÍ STÍHÁNÍ BABIŠE? ČÁST ZAČERNĚNÁ

Městské státní zastupitelství v Praze (MSZ) zveřejnilo anonymizované rozhodnutí o zastavení trestního stíhání premiéra Andreje Babiše (ANO) a jeho spoluobviněných v kauze dotace na stavbu areálu Čapí hnízdo. Žalobce Jaroslav Šaroch v dokumentu na 90 stranách vysvětluje, co ho vedlo k závěru o nevině předsedy vlády a ostatních. Podle něj se mimo jiné nepodařilo prokázat, že Babiš měl vliv na řízení a chod společnosti Farma Čapí hnízdo. Důkazy ale svědčí o jeho enormním zájmu na výstavbě areálu, dodal Šaroch.

„Nepodařilo se opatřit takové důkazy, které by svědčily o tom, že byl skutečným vlastníkem akcií společnosti, ani o jeho působení na řízení a chod společnosti v době, kdy mělo dojít k páchání trestné činnosti. Takovýto zásah obviněného popírají všechny osoby podílející se na vedení a fungování společnosti,“ stojí v usnesení.

Jména obviněných jsou sice v dokumentu začerněná, z kontextu je ovšem patrné, že státní zástupce zde píše o premiérovi. Dodává, že lze „s téměř stoprocentní jistotou“ dovozovat vliv Babiše na jeho spoluobviněné děti, tedy Adrianu Bobekovou a odděleně stíhaného Andreje Babiše mladšího.

Podle státního zástupce je patrný enormní zájem Babiše na výstavbě areálu Čapího hnízda. Důkazy údajně svědčí o jeho osobní angažovanosti při projektování stavby, zajišťování vybavení areálu či při prezentaci areálu. Babiš dlouhodobě odmítá, že by se kolem farmy dělo cokoliv nezákonného.

MSZ již dříve uvedlo, že společnost Farma Čapí hnízdo splňovala podmínky definice malého a středního podniku, pro které byla určena padesátimilionová evropská dotace, jež farma v létě 2008 získala. Obvinění tedy podle rozhodnutí, které v úterý nabylo právní moci, nespáchali dotační podvod.

Šaroch se nicméně v usnesení pozastavuje nad tím, že poskytovatel dotace – tedy Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy – uznal Farmě Čapí hnízdo splnění některých zadaných podmínek. Poskytovatel totiž vyžadoval, aby žadatelé podnikali minimálně dva roky a navíc v oblasti cestovního ruchu, což podle Šarocha společnost nesplňovala. „V tomto usnesení však není postup poskytovatele dotace posuzován,“ poznamenal k tomu.

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila Agrofertu. V prosinci 2007 se firma přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele. O rok později získala evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky, na kterou by jako součást Agrofertu neměla nárok. Po několika letech se společnost vrátila pod Agrofert.
Propojení Čapího hnízda s Agrofertem podle dřívějšího vyjádření MSZ nehrálo roli, protože si oba podniky nekonkurovaly, ani nesjednocovaly svoji činnost na společném trhu. Podle Šarocha je nicméně zcela evidentní, že mezi Farmou Čapí hnízdo a společnostmi ze skupiny Agrofert panovaly „zcela nadstandardní vztahy“, a to jak po dobu výstavby areálu, tak po dobu jeho provozování až do okamžiku fúze. Tyto vztahy vyplývají například z dohod o budoucí spolupráci a o vedení účetní agendy nebo ze smluv o půjčkách a o poskytování reklamních služeb, doplnil Šaroch.

Značná část zveřejněného usnesení je začerněná. Podle šéfa MSZ Martina Erazíma jde o citace výpovědí obviněných, svědků a shromážděných listinných důkazů. Žalobci je zatím nemohou zveřejnit, protože spis posílají nejvyššímu státnímu zástupci Pavlu Zemanovi, který může verdikt zrušit. „V případě jejich zveřejnění by mohlo dojít k ohrožení výsledku tohoto řízení,“ uvedl v tiskové zprávě zaslané ČTK. Sdělil také, že v Šarochově textu udělal pouze drobné úpravy.
________________________________________
Výběr z usnesení o zastavení trestního stíhání premiéra Andreje Babiše (ANO) a dalších obviněných v kauze kolem padesátimilionové dotace na stavbu farmy Čapí hnízdo

– Státní zástupce stíhání zastavil z důvodu, že skutek není trestným činem a zároveň není důvod pro postoupení věci například do přestupkového řízení.

– Podle žalobce Jaroslava Šarocha je stěžejní otázkou jednak to, zda Farma Čapí hnízdo byla v době podání žádosti o poskytnutí dotace malým a středním podnikem, a jednak to, zda obvinění Josef Nenadál a Jana Majerová v žádosti úmyslně uvedli nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje a jestli se ostatní obvinění tohoto jednání úmyslně účastnili.

– Mimo jiné se nepodařilo dokázat, že Babiš byl skutečným vlastníkem akcií společnosti Farma Čapí hnízdo, ani že působil na řízení a chod společnosti v době údajného páchání trestné činnosti.

– Kdo byl akcionářem Farmy Čapí hnízdo při předložení žádosti a při podpisu smlouvy o poskytnutí dotace, není podle Šarocha možné prokázat. Převod akcií na majitele lze totiž provést okamžitě, aniž by bylo doložitelné, kdo je akcionářem. Akcionářská struktura společnosti se podle státního zástupce mohla změnit, a to i vícekrát, ale nejsou pro to důkazy.

– Shromážděné důkazy nicméně svědčí o Babišově enormním zájmu na výstavbě areálu, stojí v usnesení.

– Podle státního zástupce je evidentní, že mezi Farmou Čapí hnízdo a společnostmi ze skupiny Agrofert panovaly „zcela nadstandardní vztahy“, a to jak po dobu výstavby areálu, tak po dobu jeho provozování až do okamžiku fúze. Tyto vztahy vyplývají například z dohod o budoucí spolupráci a o vedení účetní agendy nebo ze smluv o půjčkách a o poskytování reklamních služeb, uvedl státní zástupce.

– Šaroch se v usnesení pozastavuje nad tím, že poskytovatel dotace – tedy Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy – uznal Farmě Čapí hnízdo splnění některých zadaných podmínek. Poskytovatel totiž vyžadoval, aby žadatelé podnikali minimálně dva roky a navíc v oblasti cestovního ruchu, což podle Šarocha společnost nesplňovala.

– Podle žalobce nelze společnosti Farma Čapí hnízdo a Agrofert považovat za propojené ani partnerské, odkazuje při tom na předpisy Evropské unie. Farmu Čapí hnízdo tudíž bylo možné v době žádání o dotaci považovat za malý a střední podnik, pro které byla dotace určena.

– Aby byly zkoumány vztahy mezi podniky prostřednictvím fyzických osob, musí podniky podle předpisů EU působit na „stejném relevantním trhu“ nebo na sousedních trzích. Společnost Farma Čapí hnízdo ale v rozhodné době neprodukovala žádné výrobky ani služby, které by mohly sloužit k posouzení toho, jestli firma působila na relevantním trhu s dalšími společnostmi. Relevantní ani sousední trhy proto nebylo podle státního zástupce možné pro předmětné období určit.

– Evropský úřad pro boj s podvody OLAF sice podle usnesení dovodil činnost společností na sousedních trzích, ale až na základě skutečné hospodářské činnosti Čapího hnízda v období od roku 2009. Touto analýzou ale nelze argumentovat pro činnost obviněných z konce roku 2007 a první poloviny roku 2008, konstatoval Šaroch. Jinou ekonomickou analýzu podle něj nelze s ohledem podnikatelskou nečinnost společnosti provést.

– Podle Šarocha také z předpisů EU vyplývá, že činnosti na stejných nebo sousedních trzích musí společnosti vykonávat fakticky, nestačí tedy pouhá teoretická možnost výkonu činnosti na takovýchto trzích, která by mohla vyplývat například ze živnostenských oprávnění, jež se promítnou v zápisu v obchodním rejstříku.

– Z kontextu usnesení vyplývá, že činnost Babiše a členky společnosti Farma Čapí hnízdo Jany Mayerové jednoznačně směřovala k získání dotace. Podle žalobce je evidentní, že výstavba areálu a jeho následný provoz byly natolik finančně náročné, že příspěvek 50 milionů korun byl dostatečnou motivací pro získání dotace i pro tak finančně silnou skupinu, jako je Agrofert.

– Anonymní akcie společnosti Farma Čapí hnízdo byly prodány Babišovým dětem Adrianě Bobekové, Andreji Babišovi mladšímu a také premiérově partnerce Monice Babišové (dříve Herodesové). Podle státního zástupce je zřejmé, že si tímto krokem chtěl Babiš nad společností udržet vliv. Tvrzení Babiše, že akcie svým dětem koupil proto, aby mohly zkusit podnikat, považuje Šaroch za účelové.

– Účelový byl podle žalobce i následný přeprodej akcií Babišovu švagrovi, Martinu Herodesovi, který byl v případu také obviněn. Herodes podle obvinění koupil 60 procent akcií společnosti, a snížil tak podíl, který vlastnili Babišovi rodinní příslušníci. Za toho ale Herodes právně považován nebyl. V případě potřeby by tak podle usnesení mohlo být deklarováno, že Babiš nemá vliv na většinu ve společnosti, což by mohlo zkomplikovat postavení firmy jako malého a středního podniku.

– Mayerová podle usnesení o Babišových účelových krocích věděla, podle žalobce s největší pravděpodobností Babiše informovala o podmínkách, které bylo nutné k získání dotace splnit. Naopak u Babišových příbuzných a Herodese nelze prokázat, že převody akcií uskutečnili s úmyslem zajistit společnosti dotaci.
Soud potvrdil bývalému tajemníkovi SPD Staníkovi podmínku za nenávistné výroky, ceskajustice.cz

STANÍK PODMÍNKU ZA NENÁVISTNĚ VÝROKY

Odvolací pražský městský soud potvrdil bývalému tajemníkovi SPD Jaroslavu Staníkovi roční podmíněný trest kvůli výrokům, které pronesl ve sněmovní restauraci na adresu homosexuálů, Romů a Židů. Muž má také zaplatit pokutu 70 tisíc korun.

Staník se dopustil trestných činů podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod a popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia. Verdikt je pravomocný.
„Odvolání obžalovaného se zamítá,“ prohlásil předseda odvolacího senátu Petr Hovorka. Bylo podle něj nedůvodné. Obvodní soud pro Prahu 1 případ posoudil správně. Také uložený trest podle soudce odpovídá spáchanému skutku. „Svoboda projevu i v naší zemi má hranice, není bezbřehá,“ uvedl Hovorka. Stejně jako prvoinstanční soud se domnívá, že je Staníkovo jednání o to škodlivější, že své nenávistné výroky pronesl ve Sněmovně.

Bývalý tajemník SPD 24. října 2017 ve Sněmovně například uvedl, že „buzeranti a lesby jsou nemoc a měli by se střílet již po narození“. Prohlásil také, že by se homosexuálové, Romové a Židé měli posílat do plynu. Staník jakékoli trestné jednání odmítal. Dnešní verdikt ho ale nepřekvapil, řekl po skončení jednání. Soud se podle něj nechal ovlivnit médii, která ho odsoudila již dávno.

Staník při hlavním líčení soudu řekl, že zapíjel večer ve sněmovní restauraci volební úspěch své strany. Bavil se s ostatními politiky také o menšinách, ale nehaněl je. „Svědci ale věrohodně vypověděli jinak,“ reagoval dnes Hovorka. Hanlivé výroky z úst bývalého tajemníka SPD potvrdili u soudu někdejší poslanci Marek Černoch a Martin Lank (oba Úsvit). Mluvila o nich i Marie Richterová, bývalá tajemnice někdejší ministryně práce Michaely Marksové (ČSSD), které řekl: „Zastáváš se buzerantů. Ty půjdeš hned za nima“.

Staník byl tajemníkem SPD a asistentem poslance Jaroslava Holíka. V asistentské funkci na přelomu listopadu a prosince 2017 skončil, protože byl podle Holíka příliš vytížen jako tajemník. Předseda SPD Okamura následně uvedl, že Staník už není členem ani tajemníkem hnutí.

30 LET FOR ARCH V PRAZE

Mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH už má vítěze letošního udílení cen GRAND PRIX za nejlepší exponáty/technologie a cen TOP EXPO za nejpůsobivější expozici. Oceněni byli vystavovatelé, kteří nejvíce zaujali odbornou porotu.

Do soutěže se při jubilejním ročníku přihlásily téměř čtyři desítky exponátů. Mezi kritéria, podle kterých porota posuzovala, patřily technické parametry, progresivní technologie, materiál, energetická úspornost, ekologická hlediska, přednosti i uplatnění na trhu a nápaditost řešitelů. O nejlepších rozhodovali porotci prof. Ing. Karel Kabele, CSc. z ČVUT v Praze, Ing. Ladislav Brett z České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Ing. Pavel Košnar z Asociace bazénů a saun České republiky a Ing. Vladimír Galád a Ing. Zdeněk Lyčka jako nezávislí odborníci.

Ceny GRAND PRIX získaly následující firmy:

ABB s.r.o. Za: ABB-free@home® umožňuje zapojení 150 prvků v jedné instalaci Zdůvodnění: Systémový modul nové generace umožňující zapojit až 150 prvků inteligentní elektroinstalace.

AITAA system s.r.o., Za: chytrý modulární plotový systém AITAA Zdůvodnění: Modulární plotový systém s širokou škálou využití – integrovaný květinový truhlík, posilovací nářadí, dětské herní prvky, gril atd.

hede kamna s.r.o., Za: Aduro H3 Lux – hybridní kamna. Zdůvodnění: Pokročilý koncept krbových kamen umožňující kombinované spalování pelet a kusového dřeva s automatizovaným provozem.

iSIGNUS s.r.o. Za: Patentovaný nosič orientačního systému iSIGNUS (samosvorný zámkový spoj profilu a elementu)

Zdůvodnění: Původní český patentovaný nosič městského orientačního systému s unikátním samosvorným zámkovým spojem, který umožňuje jednoduchou montáž v jakémkoliv místě.

Schiedel, s.r.o. Za: Schiedel KombiAir, Zdůvodnění: Progresivní koncept systému větrání rodinných domů s vynikajícími akustickými vlastnostmi a minimalizací prostoru zabíraného vzduchotechnickou jednotkou.

ČESTNÁ UZNÁNÍ získaly následující firmy:

Bosch Termotechnika s.r.o. (divize Junkers Bosch)
Za: Inteligentní regulace CT200 s aplikací Bosch EasyControl
Zdůvodnění: Jednotka inteligentní regulace vytápěcího zařízení umožňující řízení a poskytující zpětnou vazbu uživateli o energetické náročnosti provozu.

HANSCRAFT, s.r.o.
Za: Vířivá vana OKA5 ALMANDINE (OKA design)
Zdůvodnění: Další vývojový stupeň českého výrobku, který spočívá v dálkovému ovládání vířivé vany podporující významnou úsporu energie a je šetrný k životnímu prostředí.

HELUZ cihlářský průmysl v.o.s., Za: HELUZ SIDI. Zdůvodní: Progresivní zdicí malta na bázi vodního skla a polymerní disperze s propracovaným systémem nanášení lepicí hmoty.

Meesenburg, s.r.o.: Za: Systém předsazené montáže Triotherm+ Zdůvodnění: Inovativní systém předsazené montáže oken do budov s nízkou energetickou náročností.

TextilEco a.s.: Za: Chytrý kontejner TUČŇÁK. Zdůvodnění: Moderní řešení chytrého energeticky soběstačného městského mobiliáře, které zajišťuje variabilitu pro sběr textilu, distribuci a skladování zásilek.

Lucie Bártová, Senior PR manažerka

ČR DROBNÝMI KRŮČKY KE SPOLEČENSKÉMU A EKOLOGICKÉMU KOLAPSU.

Jak se daří naplňovat Cíle udržitelného rozvoje OSN, ke kterým se Česká republika v roce 2015 zavázala? Zpráva obsahuje report a doporučení z šesti oblastí, na které se v letošním roce zaměřil monitoring OSN. Jedná se o vzdělávání, ekonomiku, nerovnosti, klima, zajištění míru a mezinárodní partnerství.

Zpráva vychází u příležitosti 74. zasedání Valného shromáždění OSN a Globální klimatické stávky, která 20. 9. upozorní na vážný stav klimatu a na nutnost přijmout co nejrychleji opatření k omezování dopadů klimatické změny. Otázka změn klimatu je také klíčová pro naplnění lidských práv po celém světě.

Vzdělání. Hrozí omezování maturitního vzdělávání ve prospěch levné pracovní síly. Dosud nebyl proveden oficiální průzkum dopadu zavedení státních maturit a z nezávislého průzkumu Maturitní data - odtajněno vyplývá, že se zvýšil počet neúspěšných pokusů o dokončení studia. V některých regionech se v posledních letech zvyšují počty žáků s nedokončenou základní školní docházkou. Stále hrozí segregace ve vzdělávání a tvoří se romské a neromské třídy i celé školy.

Zavedení povinného posledního roku předškolní výuky je složitě vymahatelné. Těžko se k němu dostávají zvláště děti z rodin s nejistým bydlením, které často potřebují předškolní přípravu nejvíce. V rámci celého vzdělávacího systému je velmi vysoká provázanost úrovně dosaženého vzdělání se statusem rodiny, potenciál části obyvatelstva je tlumen nevhodnými socio-ekonomickými podmínkami . Social Watch doporučuje zvýšit motivaci učitelů k proměnám vzdělávání, snížení počtu žáků ve třídách a zvýšení odborné podpory škol.

Ekonomika. Hlavním tahounem růstu zůstává poptávka domácností. Nicméně ukazatel HDP nadhodnocuje realitu, která je díky velkým odlivům financí z ekonomiky skromnější. Dynamika růstu mezd pozitivně ovlivňuje především nárůst příjmů nižších příjmových vrstev. V evropském srovnání však patří české příjmy k nejnižším. Česká ekonomika stále bojuje s fenoménem levné práce. I když ČR úspěšně plní závazky ve snižování nezaměstnanosti, včetně nezaměstnanosti mladých, přibližování příjmů starým členským zemím EU se daří jen velmi pomalu. Vymanit ČR z pasti středního příjmu se nemůže podařit dovozem levné pracovní síly ani omezováním dostupnosti vzdělání. ČR musí naopak připravit strategii pro posílení finální výroby a navýšení přidané hodnoty v ekonomice. Chybí podpora demokratických forem podnikání. Je třeba vyrovnat daňový mix, který zatěžuje nad měrně především nízkopříjmové skupiny a to skrze nepřímé daně.

Nerovnosti. Bezmála 10 % obyvatel České republiky je v exekucích. Jejich situaci zhoršuje nedostatečný insolvenční zákon a nízká úroveň nezabavitelného minima, která neumožňuje lidem v exekuci pokrýt náklady na živobytí a vytlačuje je do šedé ekonomiky. Ve společnosti panuje platová nerovnost. Dvacet procent bohatší části populace má téměř čtyřikrát větší příjem, než dolních 20 %. Podle Českomoravské konfederace odborových svazů by nejnižší mzda měla dosáhnout v roce 2020 patnáct tisíc korun.

Příjmová chudoba se v roce 2018 týkala 9,6 % domácností s dětmi a z toho 30 % bylo rodin s jedním dospělým (samoživitelek a samoživitelů). Nerovné postavení žen vůči mužům vyjadřuje o 5000 Kč nižší medián mezd u žen než u mužů. Ženy se také v 70 % starají o zdravotně postižené a děti, jsou častěji nuceny k částečným úvazkům, a proto pobírají v průmč ru o 2000 Kč nižší důchod. Ministerstvo práce a sociálních věcí namísto řešení akutních problémů připravuje návrh na reorganizaci vyplácení dávek na bydlení, který by mohl ohrozit rodiny žijící už nyní ve velmi nestabilní situaci.

Ochrana klimatu. Česká vláda nepodniká žádné kroky k zastavení klimatické změny, spíše naopak. Schválila rozšíření hnědouhelného dolu Bílina a prodloužení jeho provozu. Nevyužila šance představované novými regulacemi znečištění a místo toho schválila udělení emisních výjimek. Elektrárna Chvaletice tak může do ovzduší vypouštět více rtuti. Podobnou výjimku by v budoucnu mohla dostat také nejšpinavější elektrárna Počerady, pokud vláda nezastaví její plánovaný prodej Pavlu Tykačovi. Je nutné co nejdříve přijmout opatření k ukončení těžby a spalování uhlí v ČR, přičemž součástí transformace musí být zajištění stability a pracovních míst v ohrožených oblastech.

Česká republika by měla přestat investovat do výstavby a podpory fosilního průmyslu a zaměřit se na rozvoj udržitelné dopravy, energetiky a zemědělství. Mír a spravedlnost. Česká Agenda 2030 obsahuje jen nekonkrétní deklarace vztahující se na rizikový vývoz zbraní. Namísto posilování míru a snah o mírová řešení se vede diskuse o navyšování výdajů na zbrojení. Stát financuje vzdělávací programy na militarizaci mládeže a to především prostřednictvím programu s cynickým názvem POKOS. Válku představuje jako dobrodružství, používání zbraní jako formu zábavy. Chybí upozornění na hrůzy války a rizika boje, stejně jako výchova k nenásilným a mírovým řešením konfliktů.

V roce 2018 byl vyvezen válečný materiál za 545,5 mil. Eur. Pokračují vývozy zbraní do autoritářských režimů a zemí hrubě porušujících lidská práva. Jde o Egypt, Vietnam, Izrael a především Saudskou Arábii a Spojené arabské emiráty, které vedou válku v Jemenu a mají na svědomí jednu z nejhorších humanitárních katastrof. Ministerstvo zahraničních věcí, kterÍ má za úkol posuzovat dodávky zbraní, samo doporučuje jako výbornou destinaci k prodeji válečného materiálu například Demokratickou republiku Kongo, která se zmítá v lokálních konfliktech a bojích paramilitárních skupin o nerostné suroviny.

Partnerství. Česká republika se zavázala k navýšení finančních prostředků na 0,33 % HND na rozvojovou spolupráci a humanitární pomoc. Tento závazek se plnit nedaří a naopak se výdaje snižují a nadále oscilují kolem 0,13 % HND. Česká rozvojová spolupráce je kritizována pro svou malou transparentnost, fragmentaci, nízkou efektivitu a kvůli přílišnému prosazování firemních zájmů. Ekumenická akademie ve spolupráci s Eurodad vypracovala studii na téma úvěrové politiky a odpouštění dluhů nejchudším zemím, což je nedílnou součástí rozvojové politiky i součástí Cílů udržitelného rozvoje. Česká republika však využívá odpouštění dluhů chudých zemí spíše jako výhodný obchod pro některé firmy, než jako rozvojový nástroj.
Autoři: Václav Drozd, Bohumil Kartous, Ondřej Lánský, Arnošt Novák, Robert Stojanov, Hana Svačinková, Ilona Švihlíková, Stanislava Tomková.

MUSICA CORDIS/HUDBOU K SRDCI V NITŘE

V sobotu 14. 9. 2019 se ve večerních hodinách uskutečnil ve slovenské Nitře závěrečný čtvrtý koncert cyklu MUSICA CORDIS/HUDBOU K SRDCI. Na 70 umělců ze Slováckého komorního orchestru v čele s uměleckým vedoucím a dirigentem Jiřím Pospíchalem, The Gospel Family v čele s uměleckým vedoucím a dirigentem Jurajem Hortem spolu se sólistou opery Slovenského národního divadla v Bratislavě Gustávem Beláčkem a za průvodního slova Petera Horta představilo strhující program, v němž zazněla např. díla T. Albinoniho, M. Schneidera, L.V. Beethovena, A. Dvořáka i tradicionály.

Mimořádný hudební a pěvecký zážitek umocnila atmosféra Katedrálního chrámu, přenádherná Bazilika sv. Emeráma, která je dominantou Nitranského hradu z 11. století, který byl odedávna sídlem nitranských biskupů. Koncert zajímavým duchovním zamyšlením zahájil diecézní biskup nitranské diecéze, bývalý vysoký akademik a profesor církevních dějin Viliam Judák, který mj. zmínil, že „církev byla po staletí úzce spjatá s evropským kontinentem, kde se na duchovní tváři Evropy podílelo úsilí velkých misionářů, svědectví světců, mučedníků a neúnavnému působení řeholníků a duchovních pastýřů. Upozornil na historický odkaz svatých Cyrila a Metoděje, jejichž misijní cesta i evangelizační dílo přinesly oživení víry a kultury, které spoluvytváří křesťanskou Evropu. A tou jsem my všichni součástí.“

Projekt si vzal za cíl prostřednictvím hudby a zpěvu položeném na odkazu svatých Cyrila a Metoděje propojit významná poutní místa na obou stranách československé hranice – Velehrad, Svatý Hostýn, Nitru a Skalní sanktuárium Božího milosrdenství na hoře Butkov nad obcí Ladce, hudbou a slovem otevřít diskusi o problémech současnosti, které nekomunikují s vnitřním obrazem poselství sv. Cyrila a Metoděje, nabídnout konkrétní směr ochrany zóny křesťanských hodnot v našem středoevropském regionu.

Skladbu Mezinárodního projektu Musica cordis/hudbou k srdci tak vytvořil cyklus čtyř koncertů, které se postupně odehrály v neděli 2.6. 2019 na poutním místě, ve Skalním sanktuáriu na hoře Butkov nad obcí Ladce u Trenčína, v sobotu 29. 6. 2019, na poutním místě na Svatém Hostýně, v Bazilice Nanebevzetí Panny Marie, v sobotu 6. 7. 2019 ve velehradské Bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje a cyklus završil koncert v bazilika sv. Emeráma.

Precizní příprava česko-slovenských scénářů, výběr špičkových uměleckých těles a sólistů i filozofický obsah všech koncertů přinesly své ovoce v podobě mimořádného kulturního zážitku. Prestiž projektu byla podtržena záštitou ministerstva kultury ČR a SR, arcibiskupa olomouckého, metropolity moravského Jana Graubnera a slovenských biskupů, hejtmanů Zlínského, Žilinského a Nitranského kraje, ale i osobní účastí významných hostů, diplomatů z celé Evropy i jiných kontinentů. Na prvním koncertu došlo k podepsání Poselství projektu, které na každém koncertě přednesl prezident Európskeho Fóra Vínnej Kultúry, Eques Ján Všetečka, jeden z ideových tvůrců projektu.

Projekt MUSICA CORDIS se nestal jen odkazem a upozorněním na tradici svatých věrozvěstů Cyrila a Metoděje, kteří zanechali bohaté stopy na obou stranách hranice. Cyklus koncertů ukázal cestu a perspektivní cíl: znovu uchopit vlastní křesťanské kořeny a vyzvat k jednotě a spojení v dnešní rozdělené Evropě. Svět nedělí pouze hranice, ale především neschopnost komunikovat.

V závěru koncertu pronesl slovo radní Zlínského kraje pro kulturu, památkovou péči, mládež a sport, Miroslav Kašný, který pozdravil téměř dvě stovky diváků jménem hejtmana Zlínského kraje, Jiřího Čunka.

„Je příznačné, že cyklus Musica cordis končí v tomto nádherném chrámě. Převzali jsme ho od naších předků a snažíme se ho předat se všemi hodnotami budoucím generacím, naším dětem. Ale víc, než chrámy postavené lidskýma rukama, jsou důležité chrámy v naších srdcích. Dnes máme jedinečnou příležitost, abychom díky mimořádným uměleckým zážitkům vnesli do našich životů pohodu, lásku a bratrství tam, odkud jsme přišli,“ řekl radní Miroslav Kašný.

Nový mezinárodní projekt byl v roce 2019 realizován díky těmto subjektům: Považská cementárna a.s. Ladce ve spolupráci se Zlínským, Žilinským a Nitranským krajem, Evropskou kulturní stezkou sv. Cyrila a Metoděje, s Evropským Fórem Vinné Kultury, v součinnosti s městem Nitra, obcí Velehrad, Modrá, s Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy, s Krajskou organizací cestovního ruchu Trenčín region, s Arcidiecézí olomouckou, Diecézemi žilinskou a nitrianskou, s farnostmi zúčastněných lokalit, s obcemi, městy a regionálními spolky.

Už dnes pracují zástupci obou stran hranice na projektu MUSICA CORDIS 2020, které bude mj. rámováno 100. výročím papeže sv. Jana Pavel II. a 350 výročím úmrtí učitele národů, Jan Amose Komenského. Romana Habartová, vedoucí Odboru kultury a památkové péče KÚZK

VELKÁ CENA MOTOCYKLŮ V BRNĚ PRODĚLKOVÁ? 35 MILIONŮ Z KRAJE, DALŠÍ OD STÁTU

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 18. září 2019 doporučila krajským zastupitelům schválit poskytnutí finančního příspěvku Spolku pro GP ČR Brno formou navýšení vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2019 o částku 7,5 milionu korun.

Zároveň radní doporučili zastupitelům vyzvat vládu ČR ke vstupu České republiky do Spolku pro GP ČR Brno jako dalšího člena tohoto spolku, včetně možnosti členství v jeho výkonném výboru. Usnesení rady současně navrhuje vyzvat vládu České republiky k jednání se společností DORNA SPORTS o financování dalších ročníků Mistrovství světa silničních motocyklů GRAND PRIX ČR.

„Promotérská společnost DORNA v rámci jednání v Brně požádala zaplatit doplatek ve výši 20 milionů korun. Dnešní jednání brněnského zastupitelstva schválilo částku 7,5 milionu korun. Krajské zastupitelstvo zasedá zítra, tedy ve čtvrtek, a já věřím, že zastupitelé kraje odsouhlasí částku 7,5 milionu korun, aby požadovaný doplatek mohl být promotérovi závodů zaplacen. Zbývajících 5 milionů korun má k dispozici Spolek pro GP ČR Brno. Brněnská Velká cena je přínosem pro celou jižní Moravu a dohady kolem jejího financování jsou nedůstojné. Musím říct, že z pořádajících zemí snad jenom v České republice jsou vedeny tyto polemiky. Všude ve světě to funguje – ať už díky kladnému postoji státu nebo municipalit,“ uvedl hejtman Bohumil Šimek.

V letošním roce už Jihomoravský kraj podpořil ze svého rozpočtu organizaci letošního závodu mistrovství světa silničních motocyklů Grand Prix České republiky na Masarykově okruhu v Brně částkou 27,5 milionu korun (v březnu schválenou částku 25 milionů korun navýšili krajští zastupitelé na svém zasedání 20. června 2019 o 2,5 milionu korun). Celková podpora motocyklovému šampionátu ze strany kraje letos tedy bude činit 35 milionů korun. Jan Koudelka

DO UHLÍŘSKÝCH JANOVIC DORAZILA SVĚTOVÁ ŠPIČKA ENDURA

Světová endurová špička se po dlouhých čtrnácti letech vrátila do České republiky. Šestý podnik Mistrovství světa v Enduru proběhl v Uhlířských Janovicích a odstartovalo zde mimo jiné nové partnerství mezi Autoklubem ČR a společností Lesy České republiky, s.p.

Návrat světové elity do České republiky vyšel skvěle. Parádně připravená trať, krásné slunečné počasí a davy natěšených fanoušků, kteří lemovali trať během obou soutěžních dní i pátečního prologu. Čeští jezdci v čele s Patrikem Markvartem a Jiřím Hádkem měli pochopitelně velkou diváckou podporu a při každém průjezdu našich borců fanoušci hlasitě skandovali.

Trať v Uhlířských Janovicích si pochvalovali téměř všichni jezdci světové špičky, někteří dokonce prohlásili, že tento podnik byl zatím nejnáročnější v této sezóně. Každý den museli zdolat 200 km náročným terénem a 10 měřených rychlostních zkoušek. Trať se navíc měnila každým průjezdem, silné stroje vyjely hluboké koleje, vylezly kořeny a kameny a na výjezdech bylo vytaháno hodně prachu. Jezdci ze sebe museli vydat maximum a divákům tak nabídli krásný sportovní zážitek. Pořadatelům se podařilo připravit trať a testy přesně tak, jak by mělo správné enduro vypadat. Zejména extrémní test v bývalém lomu prověřil formu všech 118 startujících jezdců.

V Uhlířských Janovicích se ale jelo také naše domácí mistrovství pod názvem TM Racing Moto Coufal MMČR enduro. V absolutním pořadí sobotního závodu zvítězil Patrik Markvart, druhý dojel Jiří Hádek a třetí Lukáš Kučera. V neděli zůstalo pořadí na prvních dvou místech stejné, na třetí pozici dojel Adolf Živný.

Absolutní pořadí v MS Enduro GP bylo oba dny stejné. Zvítězil Bradley Freeman, druhý dojel Steve Holcombe a třetí příčku obsadil Danile McCanney.

Velkou premiéru si v Uhlířských Janovicích odbyla nově navázaná spolupráce Autoklubu ČR s Lesy ČR, které byly hlavním partnerem ENDURO GP ČESKÁ REPUBLIKA - UHLÍŘSKÉ JANOVICE. Nejbližší společnou akcí, na které se bude Autoklub ČR podílet, je Den za obnovu lesa. V jeden den, 19. října 2019, pomůže veřejnost ve všech krajích na čtrnácti místech v zemi obnovit lesy postižené kůrovcovou kalamitou. Akce je největší svého druhu v historii Lesů ČR. Má široký záběr a je určena všem, kteří mají k vztah k přírodě a kterým není lhostejné, jaký les poroste příštím generacím. Jan Koudelka