iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Potíže chatařů u přehrady Slapy, v obci Malčany, náprava?

Problém s přerostlými stromy Čím - Malčany. Děkuji za e-mail, ale bohužel těžko s tímto souhlasit. Píšete že stromy mají vcelku dobrý zdravotní stav. Vždyť tam není již pomalu jediný strom rovný. Jak by podle Vás měl vypadat havarijní stav ? Výbuch Černobylu ? Za minulé dva roky pode mnou padly čtyři stromy. Další se teď začaly nebezpečně naklánět. Bojím se zimy. Dvě borovice pod sousedníma chatama jsou opravdu nebezpečně nakloněné.

Včera bylo pozdě. Klíma nedělá nic. Co se týče těch zmiňovaných 50 metrů. Tehdejší Národní výbor Příbram vytvořil v sedmdesátých letech tyto parcely tak jak je vytvořil. To již nezměníme. Za minulého režimu se o lesy stát kolem Čími staral. Jsem tam již skoro 40 let, tak vidím. Dnes se o ně nestará ani stát ani jejich soukromí vlastníci.

Taky podle toho ty lesy vypadají. Na silnici Čím - Křeničná padly nedávno postupně dvě borovice. Další se na ní nebezpečně naklání. Nezájem. Proč bych si já nemohl vykácet pár zbytečných stromů podél mojí parcely, když šikmo nad mojí parcelou v lese byla vykácena rozsáhlá prostranství a dodnes se tam již rok válí u příjezdu do chatové osady Malčany dlouhé kulatiny z těchto stromů ? To jste musel přeci vidět při příjezdu?

Dále byla šikmo pod mojí parcelou dole pod kopcem přímo u vody vedle bývalého rekreačního střediska Igra povolena výstavba dvou chat a při vytvoření těch stavebních parcel byly opět vykáceny rozsáhlé plochy stromů ve stráni nad řekou. Bude se tam asi muset řešit nějak i příjezd čili předpokládám, že opět budou vykáceny další plochy lesa pro vytvoření klikaté cesty k parcelám. Tak proč sakra já bych nemohl vykácet pár okrajových blbých stromů?
Já vím, ono nejlepší je nedělat nic a brát prachy. To se žije nejlíp. Ing. Roman Hajíček

DOČKAJÍ SE CHATAŘI V MALČANECH NÁPRAVY?

Vážený pane ing. Hajíčku, na základě Vašeho upozornění ze dne 23.8.2019 a 27.8.2019 jsem z titulu odborného lesního hospodáře provedl prohlídku lesního pozemku parc. č. 1199/11 v kat. území Čím ve vlastnictví p. Josefa Klímy, dle lesních hospodářských osnov Dobříš, LHC 111801, se jedná o lesní porost 14Fa7 ve stáří 75 let, druhové složení BO – 80%, MD – 15% a BOC – 5%. Pří hranici uvedeného lesního pozemku s pozemkem zahrady parc. č. 1199/3 ve Vašem vlastnictví je situován nakloněný modřín, v porostu jsem dále v blízkosti Vašeho pozemku objevil 2 stromy suché borovice.

Dle mě dostupných informací p. Klíma při jednání na místě samém přislíbil p. Ing. Obermajerovi z MěÚ Dobříš jako orgánu státní správy lesa pokácení uvedených stromů. S ohledem na vcelku dobrý zdravotní stav ostatních lesních stromů v blízkosti Vašeho pozemku souhlasím s výše uvedeným řešením, v žádném případě ale není možné s ohledem na stáří lesního porostu, který ještě není v mýtním věku, povolit či nařídit vlastníku lesa těžbu lesního porostu v šíři, rovnající se hodnotě absolutní výškové bonitě dřevin.

Pro hospodaření v lese, pro zachování lesa, péči o les a obnovu lesa jako národního bohatství, tvořící nenahraditelnou složku životního prostředí, pro plnění všech jeho funkcí a pro podporu trvale udržitelného hospodaření v něm byl přijat zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Je nutné si uvědomit, že tento právní předpis stanoví nejen vlastníku lesa jeho povinnosti při hospodaření v něm, ale i povinnosti vlastníků nemovitostí, umístěných v ochranném pásmu lesa, které činí 50 m.

Ve smyslu ust. § 22, odst. 1 lesního zákona je vlastník nemovitosti nebo stavby a zařízení povinen provést na svůj náklad nezbytně nutná opatření, kterými jsou nebo budou jeho pozemek, stavba a zařízení zabezpečeny před škodami způsobenými zejména sesuvem půdy, padáním kamenů, pádem stromů nebo jejich částí, přesahem větví a kořenů, zastíněním a lavinami z pozemků určených k plnění funkcí lesa. Rozsah a způsob zabezpečovacích opatření stanoví orgán státní správy lesů. Vyžaduje-li zajištění bezpečnosti osob a majetku kromě nezbytně nutných opatření i změnu ve způsobu hospodaření v lese nebo omezení ve využívání pozemků určených k plnění funkcí lesa, rozhodne orgán státní správy lesů ve smyslu ust. § 22 odst. 2 lesního zákona o dalších opatření a určí, kdo ponese náklady s tím spojené a kdo nahradí vlastníku lesa případnou újmu.

Jak vyplývá z uvedeného, lesním zákonem jsou chráněny nejen zájmy lesa, které mohou být dotčeny stavbou či zařízením umístěných na pozemcích určených k plnění funkcí lesa či v jejich ochranném pásmu, ale lesní zákon pamatuje i na bezpečnost osob a ochranu majetku pohybujících se a nalézajícího se v ochranném pásmu lesa.
Vámi navrhovaný zásah do lesního porostu ve vlastnictví p. Klímy, kdy chcete provést odstranění až 10 ks vzrostlých stromů, je dle současně platných právních předpisů nezákonný. Pokud dojde v budoucnu ke změně zdravotního stavu lesních dřevin, kontaktujte orgán státní správy lesa, který svolá místní šetření, a následně stanoví případný návrh opatření. Ing. Jaroslav Jačka, vedoucí polesí Višňová

ZÁVOD ZBRASLAV - JÍLOVIŠTĚ

V sobotu 7. září 2019 se koná již 52. ročník mezinárodního závodu historických vozidel do vrchu Zbraslav – Jíloviště. Letos poprvé se jede jako součást nového šampionátu GRAND PRIX historických automobilů, jehož promotérem je Autoklub České republiky.

Již od 8.00 hodin budou probíhat přejímky a vozidel, diváci pak mohou obdivovat historické skvosty, které budou vystaveny na Zbraslavském náměstí. V areálu zbraslavského zámku bude mít zázemí Autoklub ČR s fanshopem a informačním stánkem. Pro nejmenší zajistí Autoklub ČR premiérově nové dětské dopravní hřiště se zábavným kvízem. Poprvé se společně představí také dvě výstavy o historii Autoklubu a století motorismu. Žhavou současnost naopak připomenou závodní rally speciály Škoda Fabia R5 Filipa Mareše, čerstvého juniorského mistra Evropy a Peugeot 208 R2 Jana Talaše, úspěšného reprezentanta ACCR Czech Rally Teamu. Oba jezdci přislíbili účast i na autogramiádě. Součástí dalšího bohatého programu bude také výstava historických bicyklů včetně výuky jízdy na vysokém kole Veteran Bicycle Clubu Zbraslav.

Ve 13.00 hodin ze Zbraslavského náměstí budou startovat samotné jízdy do vrchu. V 16.30 hodin proběhne ve Zbraslavi vyhlášení vítězů kategorie formule a závodních poválečných vozů. Poté bude následovat hromadný přejezd do Jíloviště za doprovodu Policie ČR, kde od 17.30 do 18.30 bude v Pražské ulici defilé vozů.

První ročník závodu Zbraslav – Jíloviště se jel 25. března 1908. Konal se pravidelně při příležitosti konání pražského autosalonu a zasloužil se o popularizaci motorismu a motoristického sportu u nás. V roce 1926 tento závod vyhrála Eliška Junková. Poslední předválečný ročník proběhl v roce 1931. Závod v roce 1967 obnovil Veteran Car Club Praha a je dodnes jeho pořadatelem. „Závod bereme jako závazek vůči jeho tradici a každoročně usilujeme o zpestření programu. Velké poděkování patří starostce Zbraslavi Zuzaně Vejvodové a starostovi Jíloviště Vladimíru Dlouhému, všem partnerům a přátelům, členům Veteran Car Clubu Praha, kteří se na akci podílejí a bez jejichž pomoci si to neumím představit,“ uvedla Marketa Profeldová, ředitelka závodu.

Zbraslav – Jíloviště je posledním podnikem čtyřdílného šampionátu GRAND PRIX historických automobilů. Letos se koná poprvé, vznikl z iniciativy pořadatelů tradičních veteránských podniků a Autoklubu ČR. „Autoklub stál u vzniku a byl přímým pořadatelem věhlasných 1000 mil československých i Zbraslav – Jíloviště, jednoho z nejstarších závodů u nás. Šampionátem navazujeme na tento odkaz a zároveň chceme podpořit současné pořadatele v jejich úsilí,“ uvedl prezident Autoklubu ČR Jan Šťovíček. Šampionát je vypsán pro automobily vyrobené do roku 1939, soutěží se v jízdě pravidelnosti. Vítěz získá putovní pohár prezidenta Autoklubu ČR. Bohumil Pácl, Média a komunikace

LETOŠNÍ SEZONA NA OKRUZÍCH SKONČÍ V BRANNÉ

Poslední závody letošní sezóny na přírodních okruzích se odjedou o víkendu v Branné na Kolštejnském okruhu. Zde se pojedou závody přeboru ČR SZM jízd pravidelnosti historických závodních motocyklů. O nadcházejícím víkendu od 7. do 8. září 2019 u nás skončí letošní sezóna silničních závodů motocyklů na přírodních okruzích. Na okruhu v Branné se odjede poslední závodní podnik přeboru České republiky na přírodních okruzích v jízdách pravidelnosti historických závodních motocyklů (JPHZM). Jde o XXI. Kolštejnský okruh o Cenu Václava Paruse, závod historických silničních závodních motocyklů a sidecarů.

Malé město se vždy díky těmto závodům na víkend přemění v jedno velké závodní depo a pod vrcholy Jeseníků si jezdci i diváci užívají nádherné prostředí. Jde proto o hezkou tečku za celou sezónou na přírodních okruzích.
Jak jsme viděli již při závodech v Jičíně a Branné, závodů JPHZM se účastní velké množství jezdců a hlavně strojů nejrůznějšího stáří a značek. Jde o historické stroje vyrobené mezi léty 1920 až 1978, které jsou rozděleny do kategorií nejen dle stáří, ale také objemu a konstrukci motoru. Spolu s nimi se představují i divácky populární sidecary. Těch se přihlásilo velké množství a proto pojedou rozdělené na dvě skupiny. Některé posádky si daly v srpnu navíc volný závod v Hořicích při české Tourist Trophy, kde se ukázalo, že ani v rychlosti na tom nejsou některé sidecary špatně. Ing. Eva Koňáková

AREAacz: společná prezentace muzeí a památek v česko-rakouském příhraničí

Přilákat mladé lidi do muzeí a k návštěvě zajímavých památek si klade za cíl společný projekt českých a rakouských muzeí, který nese název AREAacz. V průběhu léta byla odstartována jeho první fáze, která spočívá ve vydání netradičně pojaté plakátové mapy a spuštění společné webové prezentace příhraničních muzeí a památek, které by si mladí lidé při svých toulkách Dolním Rakouskem, Vysočinou, jižními Čechy nebo jižní Moravou neměli nechat ujít. AREAacz prezentuje vybrané památky, muzea, festivaly, ale i mnoho zajímavostí z historie a umění v česko-rakouském příhraničí s cílem inspirovat a nadchnout mladé lidi ve věku 15-25 let (ale nejen je) k návštěvě muzeí a k objevování kulturního dědictví našich regionů.

Na přípravě projektu se podíleli kromě odborných muzejních pracovníků z obou stran hranice i zástupci cílové skupiny, pro kterou je AREAacz určena. Studenti Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava-Helenín a New Design University v St. Pöltenu, vytvořili název „AREAacz“, který odkazuje na společný česko-rakouský kulturní prostor. Taktéž se podíleli na tvorbě loga, jehož kruhový tvar symbolizuje kulturní spojení, a celkovém designu propagačních materiálů.

Studenti se účastnili společných exkurzí v příhraničním regionu, poznali a zaznamenali si zvláště zajímavá místa a památky, která dále přidělili dle témat do skupin pod atraktivními názvy, např. „digging for the past“ nebo „paths to peace“. Tato místa, mezi nimiž najdeme pozoruhodnou architekturu, vzrušující zříceniny, muzea s velmi cennými exponáty, festivaly či mnoho zajímavostí z historie a umění, jsou nyní prezentována v plakátové brožuře AREAacz a taktéž na www.AREAacz.eu.

Pokud se tedy setkáte při vstupu do muzea či galerie s logem AREAacz, věřte, že jste na správném místě, které stojí za návštěvu. A nezapomeňte se podívat do mapy či navštívit web AREAacz.eu a zjistit, která další místa v česko-rakouském příhraničí jsou „cool“ či „place of mystery“. Na blogu, který je součástí stránek AREAacz.eu, naleznete tipy a informace o kulturním dění na obou stranách hranice. Muzea a jejich skryté příběhy se odkrývají také pod #AREAacz. Vše je připraveno k objevování. Ing. Eva Neuwirthová

STOVKY ZETORŮ SE ROZJEDOU Z VYSOČINY ARENY

Po dvou letech se 19. září 209 do Vysočina Areny v Novém Městě na Moravě vrátí odborná přehlídka Zetor Show, která propojuje obory vysočinského středního školství a praxi zemědělských společností doplněnou o přehlídku nejmodernější zemědělské techniky. Součástí plánovaného programu je také prolomení dosud platného rekordu kolony traktorů jedné značky a pokus o posunutí hranice dalších tří rekordů např. délky jedoucí kolony. „Mezi stroji, které budou zvyšovat hodnotu nových rekordů budou figurovat i traktory, které postavili nebo repasovali studenti z Vysočiny,“ upozornil hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek, který nad akcí převzal záštitu.

Přesně před dvěma lety přebíraly čtyři vysočinské střední školy na stejné akci v Novém Městě na Moravě traktory rozložené na díly v několika dřevěných krabicích. Necelý rok studentům trvalo dát si Zetor dohromady, překvapili rychlostí i přesností práce. Některé z postavených modelů bude možné vysledovat v koloně. Při pozornějším sledování bude možné odhalit i totožnost VIP řidičů prvních rozjetých strojů, kterými by mohli být i pozvaní Ondra Rybář a Zdeněk Vítek.
Téměř tři stovky nahlášených strojů značky ZETOR se pořadatelé pokusí poskládat na plochu biatlonového areálu, vystřídají tak na několik hodin českou biatlonovou reprezentaci, která bude ve stejném termínu v Novém Městě na Moravě na plánovaném soustředění.

České biatlonové špičky tak budou moci hosté potkat na připravené autogramiádě, kromě nich je připravena v době od 10 do 15 hodin opakovaná moderovaná dech beroucí exhibice trialových mistrů na speciálně upravených kolech, proběhne jízda zručnosti Zetor Cup, představí se také tovární jezdec společnosti Manitou, jehož akrobatické kousky v běžné praxi nikde neuvidíte, program doplní vystoupení novoměstských akustických bubeníků a pochody mažoretek. Tečkou za programem bude od 14:00 hodin vystoupení hudební skupiny POETIKA.

„Vybraným středním technickým a odborným školám Kraje Vysočina budou v rámci programu předány nové zemědělské stroje, které mají rozšířit vozový a technický park škol,“ prozrazuje radní Kraje Vysočina Jana Fialová, kterou doplňuje její kolega z krajské rady Martin Hyský: „Zetor Show v Novém Městě na Moravě je ideální příležitostí pro mladé i zkušené agrárníky seznámit se s novinkami nabízenými předními českými výrobci. Kraj Vysočina představí oborovou nabídku středních škol včetně ukázek odborné praxe, veřejnost může ochutnat regionální produkty, odnést si jedinečné momentky pořízené v tématickém fotokoutku, připraveny budou i praktické soutěže pro přítomnou veřejnost, program je zajištěn i pro nejmenší. O jejich zábavu se postará Promotým Kraje Vysočina.“Ing. Jitka Svatošová

RADY ODBORNÍKŮ NA VELETRHU FOR ARCH V PRAZE

Již potřetí se v rámci stavebního veletrhu FOR ARCH představí poradenská centra napříč obory tohoto odvětví. Kam jít pro radu? Ve dnech 17. až 21. září 2019 v PVA EXPO PRAHA poskytnou odborníci rady zdarma, ať už se budou týkat oken a stínicí techniky, kamen a topných těles, dřevostaveb, zabezpečení, nebo nového stavebního zákona. Generálním partnerem veletrhu je Skupina ČEZ.

PORADENSKÉ CENTRUM VYTÁPĚNÍ

Cech topenářů a instalatérů ČR poradí v Hale 7 například s výměnou topných zdrojů v domácnostech (snadno, rychle, úsporně, šetrně a moderně), s novinkami v oblasti využití obnovitelných energií při snižování energetické náročnosti staveb všeho druhu, především tepelnými čerpadly, řízeným větráním a v kombinaci s fotovoltaickými elektrárnami, s montáží výrobků trubek, tvarovek a armatur, k instalaci studené a teplé vody, s řešením problémů netěsnosti topení, vodovodního i plynového potrubí a dalšími.

STAVEBNÍ PORADENSKÉ CENTRUM ČKAIT

Co projednat na stavebním úřadu před zahájením stavby? Jaký je rozdíl mezi stavebním, technickým a autorským dozorem? Kdo vypracuje projektovou dokumentaci? Kdo na stavbě pohlídá kvalitu prací? Poradenské centrum ČKAIT je orientováno na stavební zákon a další předpisy ve výstavbě. Poradí i s problematikou správního řízení, dokumentace ve výstavbě, navrhování a provádění staveb, se stavebními materiály, technologiemi provádění staveb i s otázkami kolem konstrukčních řešení a dalších. Odborníky z ČKAIT najdete v Hale 1.

PORADENSKÉ CENTRUM MINISTERSTVA VNITRA ČR

Kdo navštíví v Hale 4 centrum MVČR a partnerů Policie ČR, Cechu Mechanických zámkových systémů ČR a portálu Sousedé.cz, získá informace, jak zabezpečit majetek a nemovitost. Na návštěvníky budou na stánku čekat tuzemští a evropští výrobci klíčových, zámkových a přístupových bezpečnostních systémů a produktů, kteří představí novinky, poradí a doporučí nejvhodnější řešení – pokud zájemce přinese ukázat stávající klíče od svého domova.

PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO OKNA A STÍNICÍ TECHNIKU

V tomto centru umístěném v Hale 3 se mimo jiné návštěvníci dozvědí, na co si dát pozor u montážní firmy při realizaci montáže oken do novostaveb i stávajících objektů. K dispozici

budou i informace, jak si vybrat spolehlivého dodavatele a kdo je to Ověřená firma v oboru stínicí techniky, jaký typ stínicí techniky je vhodné použít k zamezení přístupu slunečních paprsků do interiéru či do vybraných prostor zahrady. Zájemci zjistí, jak stínicí prvky a správný výběr oken mohou ovlivnit úspory v létě na chlazení a v zimě na vytápění. Získají informace o možnosti dotací z programu Nová Zelená úsporám na okna i na stínicí techniku.

PORADENSKÉ CENTRUM V OBORU SVĚTLO A OSVĚTLOVÁNÍ

V Hale 4 budou k dispozici pro odborné rady také profesionálové z Metroluxu. Na co všechno se jich mohou návštěvníci zeptat? Například na požadavky na osvětlení bytů a domů, doporučení pro jednotlivé typy místností, na vše týkající se svítidel – výběr vhodných typů pro jednotlivé prostory. Fundované odpovědi získají i ti, kteří mají zaostřeno na světelné zdroje a vše kolem nich (volba, parametry, použití).

PORADENSKÉ CENTRUM DŘEVOSTAVEB

V Hale 5 najdou odpovědi návštěvníci, které zajímají dřevostavby, kteří řeší výstavbu rodinného domu nebo se rozhodují, s kým realizovat dřevostavbu. Anebo se potřebují poradit, jaké technologie jsou nejvhodnější pro vytápění, chlazení, konstrukci domu či cokoliv dalšího, co je dobré neopomenout při výstavbě domu. Radit budou odborníci z ADMD – Asociace dodavatelů montovaných domů, jaké řešení je nejvhodnější právě pro konkrétní situaci či projekt. V tomto centru je možné získat veškeré informace týkající se dřevostaveb.

PORADENSKÉ CENTRUM ASOCIACE BAZÉNŮ A SAUN ČR

Kdo bude potřebovat na veletrhu FOR ARCH radu s návrhem, výstavbou a provozem veřejných i rodinných bazénů, vše potřebné najde v poradenském centru Asociace bazénů a saun ČR. Profesionálové tohoto oboru budou připraveni v Hale 5 a pomoc nabídnou i mimo otevírací dobu veletrhu. Zájemcům, kteří v poradenském centru zanechají dotaz, bude
elektronicky odpovězeno po veletrhu.

Energeticky úsporná řešení od ČEZ: Fotovoltaika s bateriemi, elektromobil nebo EPC projekty

Jak komplexně řešit energetické úspory ve vašem domě nebo jak zabránit úniku energií z budov? Návštěvníci FOR ARCH se seznámí například s fotovoltaikou na střechu s ukládáním do baterie nebo s energeticky úspornými řešeními pro budovy jako je Rudolfinum nebo Národní divadlo, realizovanými formou EPC projektů.
Lucie Bártová, Senior PR manažerka, bartova@abf.cz